Top Banner
Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava Státní podpora v oblasti železniční dopravy JARNÍ KONFERENCE V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 27.4.2011 Radoš HORÁČEK Názory vyjádřené mluvčím jsou jeho vlastní a neodpovídají nutně názorům GŘ pro hospodářskou soutěž nebo Komise.
57

Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Jan 09, 2016

Download

Documents

naeva

JARNÍ KONFERENCE V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 27.4.2011. Státní podpora v oblasti železniční dopravy. Radoš HORÁČEK Názory v yj ádřené mluvčím jsou jeho vlastní a neodpovídají nutně názorům GŘ pro hospodářsko u soutěž nebo Komise. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Státní podpora v oblasti železniční dopravy

JARNÍ KONFERENCE V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

27.4.2011

Radoš HORÁČEK

Názory vyjádřené mluvčím jsou jeho vlastní a neodpovídají nutně názorům GŘ pro hospodářskou soutěž nebo Komise.

Page 2: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční doprava - - sektor v přerodu

• Liberalizace• Zavádění hospodářské soutěže• Dosavadní monopolista vs. noví soutěžitelé

– Státní podniky vs. soukromé– Zvýhodněný přístup k infrastruktuře – Vlastnictví kolejových vozidel vs. leasing– Plně odepsaná kolejová vozidla vs. nová– Úspory z rozsahu

• Komise se zaměřuje na – Liberalizaci – Nenarušenou hospodářskou soutěž– Vysokou úroveň železničních služeb

Trh a rozhodovací praxe Komise se rychle vyvíjejí.

Page 3: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Přehled

• Státní podpora• Kritéria Altmark• Slučitelnost• Nařízení 1370/2007• Pokyny společenství ke státním podporám

železničním podnikům

Page 4: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Státní podpora

• Článek 107.1 SFEU– Ekonomické zvýhodnění– udělené ze státních prostředků– selektivní– podnikům (provozující hospodářskou činnost)– ovlivňuje obchod– může narušit hospodářskou soutěž .

Page 5: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Altmark• Rozsudek “Altmark“ C-280/00 (24.7.2003) definuje 4

kumulativní kritéria k vyloučení státní podpory při kompenzacích závazků veřejné služby

1. Jasná definice závazku veřejné služby; 2. Parametry kompenzace byly určeny předem objektivním a

transparentním způsobem; 3. Vyloučení nadměrné kompenzace při zachování přiměřeného zisku;4. a) zadávání veřejných zakázek

b) úroveň kompenzace byla určena na základě analýzy nákladů, které by vznikly běžnému řádně spravovanému podniku vybavenému nezbytnými dopravními prostředky k plnění požadované služby

Page 6: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Altmark• Případy, ve kterých Komise shledala, že 4 kritéria

Altmarku byla naplněna: – N 604/2005, DE, autobusy Wittenberg (2 optření ze 3), Úř.

věst. C 209, 31.8.2006 (Altmark 4a).– N 207/09, DE, autobusy Anhalt-Bitterfeld, Úř. věst. C 255,

24.10.2009, s. 4. (Altmark 4a).– N 206/09, DE, autobusy Wittenberg, Úř. věst. C 255,

24.10.2009, s. 4 (Altmark 4a).– C 54/07 (NN 55/2007), DE, Emsländische Eisenbahn GmbH,

Úř. věst. C 174, 9.7.2008, s. 13 (zahájení formálního řízení, jedno z opatření 4 podmínky splňuje) (Altmark 4b).

Page 7: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Altmark• Případy, ve kterých Komise shledala, že alespoň jedno

kritérium Altmarku nebylo naplněno : – N 604/2005, DE, autobusy Wittenberg, Úř. věst. C 209, 31.8.2006 s. 10 (1 opatžení ze 3).– N 332/08, DK, dálkové autobusy, Úř. věst. C 46, 25.2.2009, s. 8.– C 41/08 (NN 35/08), DK, Danske Statsbanner, (Úř. věst. C 309, 4.12.2008, s. 14 otevření

řízení). Konečné rozkodnutí z 24.2.2010.– C 3/2008, CZ, jihomoravské autobusy, Úř. věst. L 97, 16.4.2009 s. 14.– C 16/2007, AUT, Postbus Lienz, Úř. věst. L 306, 20.11.2009, s.26.– NN 53/2006, MT, autobusy, Úř. věst. C 145, 30.6.2007, s. 12.– C 10/2005,DK, restrukturalizace Combus A/S, Úř. věst. L 345, 23.12.2009.– N 495/07, CZ, koupě a modernizace kolejových vozidel, Úř. věst. C 152, 18.6.2008, s. 21;

N 350/07 CZ, koupě autobusů, Úř. věst. C 140, 6.6.2008, s.2; N 409/2008, N 410/2008 and N 411/2008 CZ koupě a modernizace kolejových vozidel ,Úř. věst. C 106, 8.5.2009, s. 17.

Page 8: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Altmark 1 – jasná definice závazku veřejné služby

Ve všech konečných rozhodnutích Komise shledala, že 1. Kritérium Altmarku je splněno:• Závazky jsou jasně definovány ve smlouvě, nebo legislativě:

– Dochvilnost– Kvalita, – Frekvence atd.

• Závazek pro linku vs. síť?pro ziskovou linku – ne pokud ji lze provozovat odděleně od sítě?Pro mezinárodní linky?

• Např. Rozhodnutí Komise C 41/08 (NN 35/08), DK, Danske Statsbanner vzhledem k lince Copenhague - Ystad

Page 9: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Altmark 1 - jasná definice závazku veřejné služby

• Členské státy mají při definici závazku veřejné služby široký prostor pro uvážení

• Definice závazku veřejné služby a smlouvy o veřejných službách jsou obsaženy v nařízení 1370/2007

• Komise kontroluje jen zjevnou chybu

Page 10: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Altmark 2 - parametry kompenzace byly určeny předem objektivním a transparentním způsobem

• Parametry musí být určeny předem např. v zákoně, vyhlášce, nařízení, či v zadání výběrového řízení. ..

• Příklady:– Cena za ujetý kilometr, obzvlášť když příslušný orgán nese riziko

příjmů z jízdenek (C 16/2007 “Post Bus”); – Proplacení procenta ze základního jízdného (N 332/08); pozor: cena

jízdného musí být definována pro celé smluvní období.– Na základě statistických údajů; provozovatelé musí provést

objektivní odhady přípustných nákladů (platy, pohonné hmoty, údržba a oprava vozů, pojištění, daňové odpisy atd. a přiměřený zisk) (C3/2008).

Page 11: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Altmark 3 - Vyloučení nadměrné kompenzace při vzetí v úvahu přiměřeného zisku

• Kompenzace pevných položek na pasažéra: riziko nadměrné kompenzace, pokud počet pasažérů vzroste. Je nutné zavést pravidlo o vrácení nadměrné kompenzace (N 604/05, N 207/09 a N 206/09).

• Kompenzace slevy: není počítaná na základě nákladů, ale podle výše slevy. Slevy mohou ovlivnit zvýšení počtu cestujících, zatímco provozní náklady zůstanou stejné, nezávisle na tom, zda je dopravní prostředek plný nebo ne. Je tedy možné, že slevy způsobí výrazné zvýšení příjmů z jízdného, aniž by zvýšily náklady. V takovém případě není možnost nadměrné kompenzace vyloučena. (N 332/08).

Page 12: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Altmark 3 - Vyloučení nadměrné kompenzace při vzetí v úvahu přiměřeného zisku

•Kompenzace nepředvídatelných nákladů (C 3/2008)Ke konečnému vyrovnání a platbě kompenzací dojde teprve když provozovatel poskytl důkazy o skutečných ztrátách.

– Skutečné ztráty < předpokládané – kompenzace ve výši skutečných ztrát– Skutečné ztráty > předpokládané – kompenzace ve výši původního odhadu

Vyšší kompenzace je možná jen v případě nepředvídatelných nákladů:– Nepředvídatelné náklady jsou definovány v zákoně a upřesněny ve smlouvě o veřejných

službách.– Jsou nezávislé na řízení podniku, např. přírodní pohromy, cenové zásahy státu, změna

daní, DPH– Provozovatel musí dokázat, že nepředvídatelné náklady jsou skutečné

Tento mechanizmus zvýšení nevylučuje pravidlo, že kompenzace nesmí převýšit skutečné ztráty.

Page 13: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Altmark 3 - Vyloučení nadměrné kompenzace při vzetí v úvahu přiměřeného zisku

Zpětná kontrola kompenzacePostup, který systematicky zpětně srovnává kompenzace s náklady v sektoru a třemi různými způsoby (náklady na km, náklady na položku a podle kategorií nákladů) zajišťuje, aby nedocházelo k nadměrné kompenzaci.Pokud by takové srovnání vedlo k závěru, že kompenzace je nadměrná, Rakousko by muselo požadovat její vrácení. (C 16/07)

Page 14: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Altmark 3 - Vyloučení nadměrné kompenzace při zachování přiměřeného zisku

Přiměřený zisk– 5% N 207/09 a N 206/09, DE;– 5% « ekonomicky odůvodněných nákladů » N 495/08, CZ;– 7.85% C-3/08, CZ.

Page 15: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Altmark 4a – zadávání zakázek

• Otevřené a transparentní• Ne :

– Rozeslání zadávací dokumentace všem známým dopravcům v regionu

– Prodloužení současné smlouvy

Page 16: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Altmark 4a – zadávání zakázek

• Nejnižší náklady pro společenství– Altmark uvádí “veřejné zadávání zakázek, které by

umožnilo výběr uchazeče schopného poskytovat služby za nejnižší náklady pro společenství”

– Pravidla zadávání zakázek uvádí “ekonomicky nejvýhodnější” a “jen nejnižší cena”.

– Jsou “nejnižší náklady pro společenství” vždy “jen nejnižší cena”?

Page 17: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Altmark 4a – zadávání zakázek• Veřejné zakázky s předem stanovenou cenou. Zadávání je otevřené,

nediskriminační, objektivní a soutěžní zadávání veřejných zakázek. Toto zadávání zakázek umožňuje vybrat operátora nabízejícího nejlepší služby za nejnižší cenu. (N 604/05, N 207/09 a N 206/09).

– 20 kritérií s až 8 podkritérii, každé za jeden bod. Při lepším plnění body mohou být do určitého maxima přidány, při horším odebrány.

• V rozhodnutí z 2.7.2009, NN 8/2009, DE - Oblasti ochrany přírody, Komise uvedla, že “V oznámených opatřeních jsou organizace ochrany přírody vybírány v otevřením a transparentním zadávacím řízení. Zadávání však není založeno na nejnižší ceně služeb, ani na ekonomicky nejvýhodnější nabídce[1], (…)”

[1] toto je širší pojem, než nejnižší cena a také bere v potaz kvalitativní ukazatele “ (T-347/09, Německo v Komise, Úř. věst. C 267, 7.11.2009, s. 75)

Page 18: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Altmark 4b – náklady efektivního podniku

• Podmínky:- Typický podnik, - řádně spravovaný a- vybavený nezbytnými dopravními prostředky

• Komise akceptovala 4b:- V oblasti pozemní dopravy jen jednou, C 54/07 a jen

pro jedno z opatření

Page 19: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Altmark 4b – náklady efektivního podniku

• Komise neuznala 4b:- Komise nedostala informace potřebné k posouzení (N 350/07 a

N 495/07 – CZ, NN 53/2006 - MT)- Průměrné náklady na trhu – ne všechny podniky jsou efektivní

(C-3/2008 – CZ, C-16/2007 - AT) ale navrhla průměr nákladů ve smlouvách uzavřených na základě veřejných zakázek

• Uznala některá kritéria:- Licence pro danou službu = adekvátně vybavený (C-3/2008 – CZ)

Page 20: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Slučitelnost• čl. 107.3(c) SFEU

– Podpory na rozvoj určitých hospodářských činností – Nejsou v rozporu se společným zájmem

• Často používáno poté co rozsudek Altmark uvedl, že čl. 93 je vyčerpávajícím způsobem prováděn nařízením 1191/69 a nemůže být použit přímo.

• čl. 93 SFEU– potřeba koordinovat dopravu – závazek veřejné služby (PSO)

• Může být znovu používán, neboť nařízení 1370/2007 zrušilo nařízení 1191/69 a jeho čl. 9.2 výslovně umožňuje přímé používání čl. 93 SFEU.

Page 21: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Slučitelnost • čl. 93 SFEU

– E.g.: Intermodální transferový terminál • Povinnost oznámení• Státní podpora (investiční grant = ekonomické zvýhodnění)• Podpora v dopravě je slučitelná “jen v dobře definovaných případech, které neohrožují obecný

zájem Společenství” (ESD 156/77)• V efektivním liberalizovaném sektoru – koordinace pomocí trhu, ale: externality, problémy

koordinace, averze k riziku• Společný cíl EU: modální přesun ze silnic na železnici/vodní dopravu• Nutnost (motivační účinek): bez podpory ztrátové, intenzita investiční podpory ≤ 30%, projeví

se nižšími cenami pro uživatele• Přiměřenost: provozovatel vybraný v otevřeném soutěžním zakázkovém řízení, zákaz kumulace• Otevřený přístup všem uživatelům bez diskriminace• Narušení soutěže nepřevyšuje společný zájem: dopad na životaschopnost sousedících

terminálů, vytěsňování soukromých investic

Page 22: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Slučitelnost –sekundární právo

• nařízení 1370/2007

• Pokyny Společenství ke státním podporám železničním podnikům

Page 23: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007• Dvojí charakter nař. 1370/07;

– Dopravní politika (čl. 93 SFEU) – Státní podpory (čl. 107 SFEU)

• Všeobecný právní rámec organizace veřejné dopravy;• Platné jen pro závazky veřejné služby;• Členské státy mohou rozhodovat:

– zasahovat, když pozemní osobní doprava nemůže být provozována výdělečným způsobem;

– o institucionální organizaci veřejné dopravy; – o sociálních podmínkách a normách na životní prostředí;– o poskytování služeb přímo veřejnými orgány.

Page 24: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007jurisprudence

1. Veřejná doprava je poskytována přímo veřejnými orgány, rozsudek “ Stadt Halle ” C-26/03, bod 48.

– nabídkové řízení není třeba2. Veřejná doprava je poskytována “veřejným podnikem”-

“vlastní služby”, rozsudek “ Teckal” C-107/98.– nabídkové řízení není třeba

3. Veřejná doprava je poskytována nezávislými podniky –externalizace veřejných služeb.

– Smlouva: Směrnice o veřejných zakázkách– Koncese: všeobecné zásady práva EU – nediskriminace,

transparentnost, rovnost zacházení (rozsudek Telaustria , C-324/98, 7.12.2000).

Page 25: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007• Účel (čl. 1.1) je zajistitPoskytování služeb obecného zájmu, které jsou mimo jiné

– četnější, – bezpečnější, – kvalitnější nebo – levnější

než služby, které by mohly nabídnout samotné tržní mechanismy.

Page 26: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007• Věcná působnost:

– Vnitrostátní i mezinárodní– veřejné – dopravní služby– cestujícím– po železnici, …

– Vyjma služeb především historického a turistického významu

= organizované veřejnými orgány≠ infrastruktura, výstavba≠ nákladní (Nař. 1191/69 platné po 3 další roky)

Page 27: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007• Smlouva o veřejných službách (čl. 2(i) )

– Právně závazná– Příslušný orgán zadá provozovateli v závazku veřejné služby řízení a

provozování veřejné osobní dopravy– formou:

• individuálního právního nebo správního aktu• smlouvy

• Obecné pravidlo (čl. 2(l) )– Obecné pravidlo platné pro všechny veřejné služby v přepravě

cestujících– v rámci daného území– např. maximální jízdné pro všechny nebo některé skupiny cestujících

Page 28: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007• Závazek veřejné služby (čl.2(e) ):

– “požadavek, který vymezí nebo stanoví příslušný orgán k zajištění veřejné služby v přepravě cestujících v obecném zájmu, který by provozovatel na základě svých vlastních obchodních zájmů bez odměny nepřevzal vůbec nebo nepřevzal ve stejném rozsahu nebo za stejných podmínek”

• Kompenzace za veřejnou službu (čl. 2(g) ): – “jakákoli výhoda, zejména finanční, kterou přímo nebo

nepřímo poskytne příslušný orgán z veřejných zdrojů během období provádění závazku veřejné služby nebo v souvislosti s tímto období”

Page 29: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007• Smlouva o veřejných službách :

• Smlouva o veřejných službách + obecné pravidlo (OP) (např. 20% sleva)– Teoretická situace bez dopadu na poptávku:

– S dopadem na poptávku:

nebo:

Náklady Přim. zisk

Příjmy

Kompenzace ze smlouvy o veřejných službách

Kompenzace ze smlouvy o veřejných službách

Příjmy Komp. OP

Kompenzace ze smlouvy o veřejných službáchPříjmy Komp. OP

Kompenzace ze smlouvy o veřejných službáchPříjmy

Page 30: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007• Povinný obsah smlouvy o veřejných službách a obecného pravidla (čl. 4)

– Jasná definice závazku veřejné služby a dotčené územní oblasti;– Objektivní a transparentní ukazatele výpočtu kompenzace;– Povaha a rozsah výlučných práv;– Vyloučit kompenzaci nad náklady-příjmy+přiměřený zisk;– Rozdělování nákladů a příjmů;– Trvání (maximum 15 let pro železnice; max. prodloužení o polovinu, pokud

provozovatel poskytne významný majetek spojený převážně s touto smlouvou);

– Možnost použít Nařízení 2001/23 (práva zaměstnanců v případě převodu podniku);

– Normy kvality;– Subdodávky;

Page 31: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007• Obecná povinnost vypsat nabídkové řízení pro

smlouvy o veřejných službách (čl. 5.3) které je– otevřené – spravedlivé– transparentní– nediskriminační

• Povinnost zveřejnit informace o nabídkovém řízení nebo přímém uzavření smlouvy v Úř. věst. nejpozději jeden rok dopředu (čl. 7)

Page 32: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007• Výjimky z povinnosti vypsat nabídkové řízení podle čl. 5.3

(nevztahuje se na čl. 5.1 – závazky veřejné služby pro tramvaje a autobusy) • Přímé uzavření smluv je možné jen u:

– “De minimis” smluv: < 1M€ nebo < 300.000km– MSP: < 23 vozů < 2M€ nebo < 600.000km– Mimořádná opatření v nutnosti: přerušení nebo bezprostřední hrozba

přerušení služeb– Železnice: 10let + 5let ≦ (pokud není zakázáno vnitrostátním právem)– Vlastní dopravní podnik místního orgánu

Page 33: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007• Kompenzace ≦ náklady – příjmy + přiměřený zisk

ze smlouvy– Nadměrná kompenzace je zakázaná.– Snížená kompenzace je možná.

• Přímo uzavřené smlouvy musí být v souladu s přílohou nařízení

Page 34: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007 - příloha1. Nadměrná kompenzace musí být vyloučena:Čistý finanční dopad =

Náklady vzniklé v souvislosti se závazkem (souborem závazků) veřejné služby - minus jakékoli kladné finanční dopady vzniklé v rámci sítě provozované v

souvislosti s daným závazkem,- minus zisky z tarifu nebo jakýkoli jiný příjem vzniklý při plnění daného závazku,+ plus přiměřený zisk.

Když provozovatel má aktivity přesahující daný závazek veřejné služby, vyčíslitelné finanční dopady na dotyčné sítě provozovatele musí být vzaty v úvahu při výpočtu čistého finančního dopadu.

Page 35: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007 - příloha

2. Zamezit křížovým dotacím: oddělené účetnictví

3. - pro každou smlouvu4. Výpočet nákladů a příjmů musí být proveden

v souladu s platnými účetními a daňovými zásadami.

Page 36: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007 - příloha5. ‘Přiměřený zisk’

– míra návratnosti kapitálu– běžná v odvětví – v daném členském státě – zohledňuje riziko nebo neexistenci rizika.

• Způsob kompenzace musí podporovat udržování nebo rozvíjení

– účinného řízení ze strany provozovatele veřejných služeb, které může být předmětem objektivního hodnocení, a

– kvalita služeb v přepravě cestujících.

Page 37: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007• Kompenzace v souladu s tímto nařízením je slučitelná

podpora a odpadá povinnost ji notifikovat Komisi:– A) nabídkové řízení: Smlouva + tržní cena.

• Nabídkové řízení čl. 5.1 a čl. 5.3 (příloha doporučena)– B) přímé uzavření smlouvy (železnice, vlastní operátor, de minimis …):

• Smlouva + příloha nař. 1370/07 musí být dodrženy.• Obecná pravidla vyňatá z nař. 1370/07 “měl by se použít

obecný režim pro státní podpory” (úvodní bod 5) -> oznámení Komisi.

• Kompenzace jiné než odpovídající tomuto nařízení mohou být nadále udělovány, ale musí být oznámeny Komisi.

Page 38: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007• Vstup v platnost 3.12.2009• Přechodné období 10 let na postupné zavádění povinnosti vypisovat nabídková

řízení, která nejsou zahrnuta ve Směrnicích o nabídkových řízeních• Existující smlouvy (čl. 8.3) uzavřené:

a) před 26. červencem 2000 na základě spravedlivého nabídkového řízení - jsou platné do uplynutí platnosti;

b) před 26. červencem 2000 na základě jiného řízení než spravedlivého nabídkového řízení - jsou platné do uplynutí platnosti, nejvíce však 30 let;

c) od 26. července 2000 a přede dnem 3. prosince 2009 na základě spravedlivého nabídkového řízení - jsou platné do uplynutí platnosti, nejvíce však 30 let;

d) od 26. července 2000 a přede dnem 3. prosince 2009 na základě jiného řízení než spravedlivého nabídkového řízení - jsou platné do uplynutí platnosti, pokud mají omezenou dobu trvání srovnatelnou s dobami podle čl. 4.

Smlouvy o veřejných službách zůstávají v platnosti do uplynutí doby jejich platnosti, pokud by jejich ukončení mělo nežádoucí právní nebo hospodářské dopady a pokud k tomu Komise dala svůj souhlas.

Page 39: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

nařízení 1370/2007• Komise použila nař. 1370/07 v C 41/08 (NN 35/08), DK,

Danske Statsbanner, (Úř. věst. C 309, 4.12.2008)– Pro posouzení slučitelnosti neoznámených opatření, Komise použije

pravidla platná v době rozhodnutí.– Všechny ostatní podmínky nař. 1370/07 byly splněny, jen nebyla

vyloučena nadměrná kompenzace .– DK orgány určily nejvyšší přípustný zisk a– zavázaly se změnit smlouvu, aby byly všechny nadměrné kompenzace

vráceny. – Nadměrná kompenzace může být výsledek např.

• zvýšení efektivnosti (snížení nákladů),• zvýšení počtu cestujících (zvýšení příjmů).

Page 40: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny

• Pokyny Společenství ke státním podporám železničním podnikům, Úř. věst. C 184, 22.7.2008, s. 13.

Page 41: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny

Věcná působnost:1. Financování železniční infrastruktury;2. Nákup a obnova kolejových vozidel;3. Vyrovnání dluhů;4. (Restrukturalizace železničních podniků;)5. Koordinace dopravy;6. Neomezené záruky.

Page 42: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny - Infrastruktura• pokyny se vztahují jen na železniční podniky;• Podpora správě infrastruktury je mimo věcnou působnost pokynů;• Zásada: pokud je infrastruktura otevřená pro všechny uživatele za

spravedlivých a nediskriminačních podmínek a Směrnice ES 2001/14 o poplatcích za přístup je dodržena, normálně se nejedná o podporu železničním podnikům.

• Pokud je veřejné financování infrastruktury podporou železničním podnikům, tato může být slučitelná podle

– čl. 93 – čl. 107.3 b) – důležitý projekt společného evropského zájmu– čl. 107.3 c) – rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských

oblastí.

Page 43: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Správa infrastruktury• Jsou prostředky poskytnuté správci infrastruktury státní podporou? Je

ovlivněn obchod a soutěž narušena? (N-469/08 - CZ)– Dalo by se argumentovat, že správci infrastruktury v současné době nevyvíjí

činnost za hranicemi svého státu a že EU nevyžaduje otevření přístupu na trh správy infrastruktury;

– Na druhou stranu,• Na mezinárodních linkách mohou soutěžit sítě různých členských států

(obzvláště v časově nenáročné nákladní dopravě);• Inter-modální soutěž (převedení dopravy z jiných způsobů na železnici);• Zisky správce infrastruktury mohou narušit soutěž na sousedních plně

liberalizovaných trzích, na nichž správce infrastruktury (nebo společnost ze stejné skupiny) může působit (nákladní doprava).

Page 44: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny – kolejová vozidla

• Nákup a obnova kolejových vozidel• Komise posuzuje slučitelnost podle následujících

pravidel: – Restrukturalizační podpory;– MSP;– Podpora životního prostředí;– Závazky a smlouvy veřejné služby, nař. 1370/07;– Regionální podpora.

Page 45: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny – kolejová vozidla• Změna pokynů pro regionální podporu:• Kolejová vozidla jsou způsobilá

1. Jen osobní kolejová vozidla (kolejová vozidla pro výlučné využití v nákladní dopravě nejsou způsobilá);

2. Prvotní investice a obnova kolejových vozidel používaných v regionech 107.3 a);

3. Jen prvotní investice v jiných regionech4. Obnovovaná kolejová vozidla >15 let5. Nová kolejová vozidla:

– Min. 10 let výlučně v regionu nebo na trati pro kterou dostala podporu;– Musí splňovat normy interoperability, bezpečnostní a životního

prostředí.

Page 46: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny – kolejová vozidla

6. Projekt přispívá ke strategii regionálního rozvoje;7. Vyhnout se neopodstatněnému narušení hospodářské

soutěže: vzít v úvahu tržní cenu starých vyměněných vozů;8. Zabránit nadměrné kompenzaci: kompenzace za veřejnou

službu musí být zohledněna v obnosu podpory;9. Kritéria Pokynů pro regionální pomoc pro velké podniky se

nepoužijí na kolejová vozidla nad 50M€ (s výjimkou bodu 64 – povinnost oznámit a bodu 67 – nižší stropy pomoci).

10. Ostatní body Pokynů pro regionální pomoc musí být splněny (intenzita atd.).

Page 47: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny – vyrovnání dluhů• Vyrovnání dluhů je státní pomocí nejpozději od 15.3.2003 (transpozice Směrnice 2001/12 –

otevření mezinárodní nákladní železniční dopravy).• Povinnost oznámit podporu;• Podmínky slučitelnosti:

– Dluhy vzniklé do 15.3.2001 nebo přístupu.– Dluhy přímo spojeny s železniční činností, správou, výstavbou nebo použitím železniční infrastruktury;– Podniky s nadměrnou zadlužeností;– Podpora musí být nutná pro ozdravení finanční situace: zvážit vývoj soutěže a nárůst produktivity;– Podpora nesmí uvést podnik do výhodnější situace, než řádně spravovaný průměrný podnik se stejným

profilem činností;– podnik nesmí získat takovou konkurenční výhodu, která by bránila vývoji účinné hospodářské soutěže v

železniční dopravě.• Dluhy vzniklé po 15.3.2001 nebo přístupu – slučitelnost podle Pokynů pro záchranu a

restrukturalizaci• Kapitolu nelze použít během restrukturalizace

Page 48: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny - restrukturalizace

• Od 1.1.2010 neaplikovatelné (bod 71) • nadále platí jen Pokyny pro záchranu a

restrukturalizaci.

Page 49: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny – koordinace dopravy

• Definice “podpory na koordinaci” a obecné souvislosti:– přesahuje pouhé usnadňování rozvoje hospodářské činnosti;– usměrňuje vývoj odvětví dopravy ve společném zájmu;– Selhání trhu odůvodňují zásah orgánů veřejné moci;– pomoc těm druhům dopravy, které způsobují nejméně externích

nákladů;– potřeba interoperability železničních sítí;– čl. 93: podpora koordinace je slučitelná se smlouvou;– potřebné a přiměřené narušení hospodářské soutěže je omezené na

minimum;– omezená na 5 let.

Page 50: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny – koordinace dopravy

• Podoby podpory na koordinaci:– Podpora na využívání železniční infrastruktury:

• Náklady infrastruktury, které jiné druhy dopravy nenesou– Podpora na snížení externích nákladů:

• Povzbudit přechod na železnici– Podpora zvýhodňující interoperabilitu:

+ zvýšení bezpečnosti, odstranění technických překážek, snížení hlučnosti

– Výzkum a vývoj koordinace;

Page 51: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny – koordinace dopravy

• Způsobilé náklady:– Podpora na využívání železniční infrastruktury:

• dodatečné náklady na využívání infrastruktur, které nese železniční doprava, nikoli však konkurenční a více znečišťující druh dopravy

– Podpora na snížení externích nákladů:• část externích nákladů, jíž železniční doprava na rozdíl od

konkurenčních druhů dopravy umožňuje zabránit– Podpora zvýhodňující interoperabilitu:

• investice týkající se instalace bezpečnostních systémů a systémů interoperability nebo snížení hlučnosti, a to jak do železničních infrastruktur, tak i do kolejových vozidel, pokud přispívají k cíli koordinaci dopravy.

Page 52: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny – koordinace dopravy

• Intenzita podpory:– Podpora na využívání železniční infrastruktury:

• 30 % celkových nákladů železniční dopravy• 100 % způsobilých nákladů

– Podpora na snížení externích nákladů:• 30 % celkových nákladů železniční dopravy• 50 % způsobilých nákladů

– Podpora zvýhodňující interoperabilitu:• 50 % způsobilých nákladů.

• U podpor překračujících tyto limity je na členských státech, aby prokázaly nezbytnost a přiměřenost dotčených opatření (např. interoperabilita v TEN).

Page 53: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny – koordinace dopravy

Další podmínky• železniční podnik, musí v každém případě prokázat, že

podpora měla skutečně motivační účinek pro přechod k železnici.

• podpora se musí odrazit v ceně požadované od cestujících či dopravců.

• pokud jde konkrétně o podpory na využívání infrastruktur a snížení externích nákladů, musí existovat reálné vyhlídky, že objem dopravy přesměrované na železnici zůstane zachován, aby podpora vedla k trvalému přesměrování dopravy.

Page 54: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny – koordinace dopravy

čl. 9 .2 (b) nařízení 1370/07 (od 3.12.2009) – výzkum nebo vývoj dopravních systémů a technologií,

které by byly úspornější pro EU– Taková podpora je omezena na fázi výzkumu a vývoje a

nemůže se vztahovat na obchodní využití takových dopravních systémů a technologií.

Výzkum, vývoj a inovace mino působnost nař. 1370/07– Požití pokynů pro výzkum, vývoj a inovace.

Page 55: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny – Neomezené záruky

• Použití sdělení Komise o zárukách (Úř. věst. C 155, 20.6.2008);• V odvětví otevřeném hospodářské soutěži jsou neomezené

záruky neslučitelné se Smlouvou. Tyto podpory nelze odůvodnit úkoly veřejného zájmu (proporcionalita). – nelze ověřit nadměrnou kompenzaci

• Státní záruky podnikům působícím jak na konkurenčních, tak i nekonkurenčních trzích, Komise obvykle žádá úplné zrušení neomezené záruky udělované podniku jako celku;

• Existující podpory – členské státy mají zrušit do 22.7.2010.

Page 56: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Železniční pokyny

• Obecné zásady:– Stropy podpory platí pro státní + EU zdroje– Zákaz kumulace– Vstup v platnost: 22.7.2008– Použití na všechny podpory o kterých Komise

rozhodne po 22.7.2008– Vhodná opatření pro existující podporu do

22.7.2010

Page 57: Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Evropská Komise, GŘ pro hospodářskou soutěž, Trhy a případy V: Doprava, pošta a jiné služby, Státní podpory – doprava

Děkuji za pozornost

JARNÍ KONFERENCE V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

27.4.2011

Radoš HORÁČEK

Názory vyjádřené mluvčím jsou jeho vlastní a neodpovídají nutně názorům GŘ pro hospodářskou soutěž nebo Komise.