Top Banner
SRCE, KRVNE ŽILE - ovo je kao baza iz koje su bila većina pitanja prošle godine,pa eto, uživajte nakon fizike :) 1. Za a.carotis communis nije točna tvrdnja: a. desna arterija polazi iz luka aorte b. seže do ruba krikoidne hrskavice c. grane su joj unutrašnja i vanjska karotidna arterija d. nalazi se medijalno od v.jugularis internae e. na račvištu se nalaziglomus caroticum 2. Za karotidno tjelešce NIJE točno a. nalazi se na račvištu karotida b. ubrajamo ga u paraganglije c. to je parasimpatički ganglij d. refleksno može povisiti krvni tlek e. prima ogranke glosofaringealnog živca 3. Trigonum fibrosum dextrum a. glavni je vezivni oslonac srčanog skeleta b. manji je od lijevog trokuta c. u starijih ljudi tu se nalazi srčana kost d. leži između aortalnog prstena i bicuspidalnog ušća e. leži između prstena a. pulmonalis i tricuspidalnog ušća
34

Srce i Krvne - pitanja

Jan 11, 2016

Download

Documents

srce i krvne žile
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Srce i Krvne - pitanja

SRCE, KRVNE ŽILE - ovo je kao baza iz koje su bila većina pitanja prošle godine,pa eto, uživajte nakon fizike :)

 

1. Za a.carotis communis nije točna tvrdnja:

a.  desna arterija polazi iz luka aorte

b.  seže do ruba krikoidne hrskavice

c.  grane su joj unutrašnja i vanjska karotidna arterija

d.  nalazi se medijalno od v.jugularis internae

e.  na račvištu se nalaziglomus caroticum

 

2. Za karotidno tjelešce NIJE točno

a.  nalazi se na račvištu karotida

b.  ubrajamo ga u paraganglije

c.  to je parasimpatički ganglij

d.  refleksno može povisiti krvni tlek

e.  prima ogranke glosofaringealnog živca

 

3. Trigonum fibrosum dextrum

a.  glavni je vezivni oslonac srčanog skeleta

b.  manji je od lijevog trokuta

c.  u starijih ljudi tu se nalazi srčana kost

d.  leži između aortalnog prstena i bicuspidalnog ušća

e.  leži između prstena a. pulmonalis i tricuspidalnog ušća

 

4. Za lijevu donju orjentacijsku točku točno je sve OSIM

a.  smještena je u petom lijevom međukoštanom prostoru

Page 2: Srce i Krvne - pitanja

b.  smještena je u šestom lijevom međukoštanom prostoru

c.  smještena je 1cm medijalno od medioklavirularne linije

d.  odgovara ictus cordis

e.  tu srce udara svojim vrškom o prednji zid prsnog koša

 

5. Tijekom  operacije otvorenog ductusa arteriosusa može se povrijediti:

a.  lijevi n.phrenicus

b.  desni n. Phrenicus

c.  lijevi nervus laryngeus recurrens

d.  desni nervus laryngeus recurrens

e.  simpatički živac

 

6. Srce je parasimpatički inervirano od:

a.  n.phrenicus

b.  truncus simpaticus

c.  nn.splanchnici

d.  n.vagus

e.  ansae Galleni

 

7.Granicu između ulaznog i izlaznog dijela desnog ventrikula čini:

a.  crista supraventricularis

b.  conus pulmonalis

c.  conus arteriosus

d.  ostium arteriosum dextrum

e.  falks septi

Page 3: Srce i Krvne - pitanja

 

8. Sinus coronarius

a.  otvara se u lijevi Valsalvin sinus

b.  posjeduje eustachievu  valvulu

c.  od auriculae dextre odjeljuje ga tuberculum intervenosum

d.  sadrži foramina venarum minimarum

e.  nijedan odgovor nije točan

 

9. Sve su tvrdnje točne OSIM:

a.  desno arterijsko ušće projicira se na mjestu hvatištatrećeg lijevog rebra za sternum

b.  mitralno ušće projicira se u visini četvrtog lijevog rebra i trećeg interkostalnog       prostora

c.  mitralno ušće auskultira se na apeksu srca

d.  aortalno ušće projicira se na mjestu hvatišta četvrtog desnog rebra za sternum(lijevog!

e.  samo se trikuspidalno ušće sluša na mjestu gdje se i projicira

 

10. Ostium aorte slušamo sa stetoskopom :

a.  u 3.desnom interkostalnom prostoru

b.  u 2. lijevom interkostalnom prostoru

c.  u 3. lijevom interkostalnom prostoru

d.  u 2.desnom interkostalnom prostoru

e.  u razini 2.desene rebrene hrskavice

 

11. Koji se od otvora NE nalazi u desnom atriju srca odrasla čovjeka:

a.  ušće donje šuplje vene

b.  ušće koronarnog sinusa

Page 4: Srce i Krvne - pitanja

c.  foramen ovale

d.  foramina venarum minimarum

e.  ušće vene cavae superior

 

12.Kroz foramen vene cave šita prolaze:

a.  jetrene vene i desni n.vagus

b.  jetrene vene

c.  donja šuplja vena i desni n.frenicus

d.  donja šuplja vena, jetrene vene i desni n.frenicus

e.  jetrene vene

 

13. A. pulmonalis leži na izlasku iz srca:

a.  dorzalno i desno od aorte

b.  ventralno i desno od aorte

c.  ventralno i lijevo od aorte

d.  ispred lijeve aurikule

e.  ispred desne aurikule

 

14. Cordae tendineae:

a.  nisu elastične

b.  povezuju dva papilarna mišića

c.  istežu se u sistoli

d.  istežu se u dijastoli

e.  dio su provodne muskulature srca

 

Page 5: Srce i Krvne - pitanja

15. Početni dio a. carotis externae u odnosu na a.carotis internu nalazi se:

a.  ispred i lateralno

b.  straga i lateralno

c.  straga i medijalno

d.  ispred i medijalno

e.  straga i dolje

 

16. Srce je parasimpatički inervirano od:

a.  n.phrenicus

b.  truncus sympaticus

c.  nn.splanchnici

d.  n.vagus

e.  ansae Galleni

 

17. Najmedijalnija grana podključne arterije je:

a.  a.thyreoidea inferior

b.  a.thyreoidea superior

c.  truncus thyreocervicalis

d.  a.vertebralis

e.  truncus costocervicalis

 

18. Desno od prsne aorte nalazi se:

a.  jednjak

b.  vena azygos

c.  prsni limfovod

Page 6: Srce i Krvne - pitanja

d.  medijastinalna pleura

e.  sve je točno

 

19. Desni n.vagus djeluje pretežno na

a.  radnu muskulaturu srca

b.  krakova Hissova snopića

c.  sinusni čvor

d.  plexus cardiacus superficijalis

e.  Kochov trokut

 

20. A.carotis interna

a.  u lubanju ulazi kroz foramen jugulare

b.  krvlje obskrbljuje najveći dio mozga

c.  najveća je njezina grana a. cerebri media

d.  sudjeluje u tvorbi a. prstena

e.  daje rami caroticotympanici

f.   njezine grane anastomoziraju s.a.vertebralis

 

21. V.jugularis interna

a.  sakuplja krv iz neurokranija

b.  uljeva se u v. cavu superior

c.  započinje sa proširenjem

d.  nalazi se između dvije vratnih fascija

e.  obje jugularne vene skupa čine brachiocephaličnu venu

f.   najveća je vena vrata

Page 7: Srce i Krvne - pitanja

 

22. A. carotis interna na svom tijeku prolazi kroz

a.  trigonum submandibulare

b.  trigonus caroticum

c.  trigonus sub claviculare

d.  regia faciei anterior

e.  spatium farapharyngeum

f.  srednju lubanjsku jamu

 

23. Za brachiocephalične vene točne su sljedeće tvrdnje

a.  to su kratka venska stable bez zalistaka

b.  nastaje spajanjem unutarnje jugularne i potključne vene

c.  desna je brachiocephalična vena kraća od lijeve

d.  u desnu brachiocephaličnu venu se ulijeva ductus limphaticus dex.

e.  spajanjem obaju vena nastaje gornja šuplja vena

f.  ništa od navedenog nije točno

 

24. Za truncus brachiocephalicus NIJE točna sljedeća tvrdnja

a.  smješten je iza desne polovice drška prsne kosti

b.  ispred njega se nalazi desna v. brachiocephalica

c.  ispred njega se nalazi lijeva v. Brachiocephalica

d.  iza njega se nalazi dušnik

e.  lijevo od njega polazi a. carotis communis sinistri

 

25. S desne strane aorte thoracicae se NE NALAZI

Page 8: Srce i Krvne - pitanja

a.  v.azygos

b.  ductus thoracicus

c.  jednjak

d.  v.hemiazygos

e.  n.vagus

 

26. Za septum interatriale točno je sve OSIM

a.  membranozni dio naziva se fossa ovalis

b.  ističe se mišićni rub limbus fossae ovalis

c.  odjeljuje lijevi I desni strij

d. sastoji se od mišićnog i membanoznog dijela

e.  onemogućava komunikaciju dvaju atrija još u fetalno doba

 

27. Za srčani skelet je točno

a.  fibrozni presten a. Pulmonalis je iza prstena aorte

b.  trigona fibroza nalazi se između fibroznih prstena atrioventrikularnih ušća i aorte

c.   sastoji se od četiri fibrozna prestena i tri trokuta

d.   anuli fibrozi nalaze se na mjestu izlaska velikih krvnih žila srca

e.   to je nešto čvršći skelet mišića srca između atrija i ventrikula

 

28. Kod inervacije srca desni nervus vagus djeluje pretežno na:

a.  sinusni čvor

b.  Purkinijeve niti

c.  desnu granu Hisovog snopića

d.  krakove Hisovog snopića

Page 9: Srce i Krvne - pitanja

e.  nodus atrioventrikularis

 

29. Treći rez srca otvara:

a.  lijevi atrij,ljevo atrioventrikularno ušće  i ulazni dio lijevog ventrikla

b.  izlazni dio lijevog ventrikla i desno arterijsko ušće

c.  izlazni dio lijevog ventrikla i lijevo arterijsko ušće

d. izlazni dio desnog ventrikla i desno arterijsko ušće

e. desni atrij,desno atriventrikularno ušće i ulazni dio desnog ventrikla

 

30. Prvi rez za otvaranje srca:

a.  ulazi u plućnu arteriju

b.  otvara desni atrij i ulazni dio desnog ventrikla

c.  prerezuje trabekulu septomarginalis

d. otvara izlazni dio lijevog ventrikla i lijevo arterijsko ušće

e. ide po tupom srčanom rubu

 

31. Lijeva pretklijetka srca dolazi u odnos:

a.  s prsnom kosti

b.  s jednjakom

c.  s desnim plućnim krilom

d.  s lijevim plućnim krilom

e.  s timusom

 

32.Ostium pulmonalis slušamo sa stetoskopom :

a.  u 3.desnom interkostalnom prostoru

Page 10: Srce i Krvne - pitanja

b.  u 2. lijevom interkostalnom prostoru

c.  u 3. lijevom interkostalnom prostoru

d.  u u 2. desnom interkostalnom prostoru

e.  u razini 2 desne rebrene hrskavice

33. Ostium atriventriculare dextrum projicira se:

a.  na liniju što spaja hvatište 4 lijevog i 6.desnog rebra za prsnu kost

b.  na liniju što spaja hvatište 3 lijevog i 5.desnog rebra za prsnu kost

c.  na liniju što spaja hvatište 3 lijevog i 6.desnog rebra za prsnu kost

d.  na liniju što spaja hvatište 5 lijevog i 5.desnog rebra za prsnu kost

e.  na križanju 3 lijeve rebrene hrskavice i lijeve parasternalne linije

 

34. Ostium aorte slušamo sa stetoskopom

a.  u 3.desnom interkostalnom prostoru

b.  u 2. lijevom interkostalnom prostoru

c.  u 3. lijevom interkostalnom prostoru

d.  u 2. desnom interkostalnom prostoru

e.  u razini 2 desne rebrene hrskavice

 

35. U svom tijeku prsna aorta križa sve osim:

a.  lijevi bronh

b. arterija bronha

c.  lijeve plućne vene

d.  lijeve plućne arterije

 

36. Arterija coronaria dextra ne opskrbljuje krvlju:

Page 11: Srce i Krvne - pitanja

a.  Keith – Flackov čvor

b.  stražnji dio septuma

c.  bulbus aorte

d.  prednji papilarni mišić u lijevom ventriklu

e.  stražnji papilarni mišić  u lijevom ventriklu

 

37. S desne strane aorte thoracicae se ne nalazi

a.  v.azygos

b.  ductus thoracicus

c.  jednjak

d.  v. hemiazygos

e.  n. vagus

 

38. Velike vene srca se ulijevaju u :

a.  desni atrij

b.  lijevi atrij

c.  gornju šuplju venu

d.  donju šuplju venu

e.  desni ventrikul

 

39.Račvište truncus pulmonalis se nalazi:

a   iznad luka aorte

b.  u razini treće lijeve međurebrene hrskavice

c.  u doticaju s lijevom dušnicom

d.  obavijeno je osrčjem

Page 12: Srce i Krvne - pitanja

e.  u razini jugularne incizure

 

40. Ispred truncus pulmonalis se nalazi:

a.  prednji rub lijevog plućnog krila

b.  sinus transversus pericardii

c.  lijeva auricula

d.  desna auricula

e.  lijevi atrij

 

41. Aorta  thoracica:

a.  desno od nje nalazi se v. azygos

b.  seže od Th.4 pa do hiatus aorticus

c.  donji dio nalazi se iza jednjaka

d.  sa stražnje strane križa lijevi plućni korijen

e.  sve navedeno je točno

 

42. Crista terminalis:

a.  dio je desnog ventrikla

b.  odjeljuje  auriculu dextru od sinus venarum cavarum

c.  kroz nju se pruža Hissov snopić

d.  okružuje desno atrioventrikularno ušće

c.  sa nje se uzdižu papilarni mišići

 

43. za fetalni optok krvi točna je tvrdnja

a.  kroz foramen ovale miješa se krv desnog i lijevog ventrikla

Page 13: Srce i Krvne - pitanja

b.  ductus venosus Arantii spaja umbilikalnu arteriju i donju šuplju venu

c.  ductus arteriosus Bottali spaja aortu i pulmonalnu arteriju

d.  oko lig. venosum obilazi n. laryngeus recurrens

e.  ne razlikuje se od optoka odrasla čovjeka

 

44. Za provodni sustav srca točne su sve tvrdnje OSIM:

a.  srčani impuls se spontano stvara u sinusatrijskom čvoru

b. atrioventrikularni snop je jedini provodni sustav koji kontrakciju prenosi s atrija na ventrikle

c.  sinusatrijski čvor može opskrvljivati i desna i lijeva koronarna arterija

d.  simpatički živci usporavaju sinusatrijski čvor

c.  atrioventrikularni snop spušta se iza septalnog zaliska trikuspidalne valvule

 

45. Sinusatrijski čvor leži između:

a.  gornje šuplje vene i desne aurikule

b. gornje i donje šuplje vene

c.  prednjeg i stražnjeg papilarnog mišića

d.  desne i lijeve aurikule

e.  aorte i plućne arterije

 

46. Desni Valsalvin sinus nalazi se između

a.  desnog semilunarnog zaliska i stijenke aorte

b.  desnog cuspisa i zida desnog ventrikla

c.  desnog kuspisa i zida desnog atrija

d.  desne auricule i v. cavae superior

e.  desne aurikule i truncus pulmonalis

Page 14: Srce i Krvne - pitanja

 

47. Granicu između ulaznog i izlaznog dijela desnog ventrikla čini:

a.  crista supraventrikularis

b.  conus pulmonalis

c.  conus arteriosus

d.  ostium arteriosum dextrum

e.  falx septi

 

48. Haedove bolne zone srca odgovaraju

a.  3 do 6 interkostalnom prostoru

b.  2 do 3 interkostalnom prostoru

c.  4 do 6 interkostalnom prostoru

d.  5 do 6 interkostalnom prostoru

e.  2 do 5 interkostalnom prostoru

 

49. Mitralno ušće auskultira se:

a.  u drugom desnom interkostalnom prostoru

b.  na apeksu srca

c.  u trećem desnom interkostalnom prostoru

d.  u četvrtom desnom interkostalnom prostoru

e.  na bazi srca

 

50. Aorta :

a.  leži dorzalno i lijevo od a. pulmonalis

b.  leži ventralno i lijevo od a. pilmonalis

Page 15: Srce i Krvne - pitanja

c.  leži dorzalno i desno od a. pulmonalis

d.  arcus aortae je dorzalno od a.pilmonalis

e.  lijevu stranu kralješnice doseže u visini trećeg grudnog kralješka

 

51. SA sustav

a.  leži između donje šuplje vene i koronarnog sinusa

b.  isto je što i Aschoff – Tawarinov čvor

c.  proteže se duž terminalnog grebena do donje šuplje vene

d.  čine ga Hissov snop i Purkinjeove niti

e.  pripada radnoj muskulaturi

 

52. Za AV sistem točno je sve OSIM

a.  gradi ga Aschoff – Tawarinov čvor, Hissov snop i Purkinjeove niti

b.  Purkinjeove niti dijele se u crus dextrum i sinistrum

c.  Aschoff – Tawarinov čvor smješten je u Kochovom trokutu desnog atrija

d.  Hissov snop prolazi kroz donji dio membranoznog interventrikularnog septuma

e.  dio je endokarda

 

53. U fetalnom optoku krvi:

a.  u veni cavi superior nalazi se venska krv iz pluća i desne ruke

b.  u veni cavi inferior nalazi se venska krv iz posteljice i donjeg dijela fetalnog tijela

c.  aa.umbilicalis dio su korde urachi te čine lig.umbilicače medium

d.  u pluća ide samo manji dio krvi iz gornje šuplje vene

e. u desnom ventriklu nalazi se većim dijelom arterijska krv iz posteljice

 

Page 16: Srce i Krvne - pitanja

54. Za a. thoracicu internu je točno:

a.  lijeva arterija prolazi kroz foramen Loriott

b.  desna prolazi kroz Morgagniev otvor

c.  u donjem dijelu svoga tijeka odjeljena je od pleure endotorakalnom fascijom

d.  prednje su joj grane aa.mediastinales anteriores

e.  na završne se grane dijeli na razini timusa

 

55. Grana prsne aorte NIJE

a.  rr.bronchales

b.  rr.oesophagei

c.  rr.cardiaci

d.  aa.phrenicae superiores

e.  a. subcostalis

 

56. S desne strane aorte thoracicae se NE NALAZI

a.  ductus thoracicus

b.  jednjak

c.  v.hemiazigos

d.  v. azigos

e.  n.vagus

 

57. Na spoju desnog i prednjeg lista centrum tendineum nalazi se:

a.  foramen venae cavae

b.  hiatus oesophageus

c.  n.vagus

Page 17: Srce i Krvne - pitanja

d.  hiatus aorticus

e.  ništa nije točno

 

58. Perikard inervira

a.  desni n. frenikus

b.  n. vagus

c.  tr.simpatikus

d.  lijevi n. frenicus

e.  sve je točno

 

59. Lijeva plućna arterija

a. križa s prednje strane lijevi bronh

b.  u hilusu se nalazi iznad lijeve dušnice

c.  u hilusu se nalazi iznad plućnih vena

d.  križa s prednje strane silazi dio aorte

e.  sve je točno

 

60. Polumjesečasti zalisci u plućnoj arteriji leže:

a.  jedan sprijeda i jedan straga

b.  jedan sprijeda i tri straga

c.  jedan sprijeda i dva straga

d.  dva sprijeda i jedan straga

e.   ništa nije točno

 

61. Desna koronarna arterija opskrbljuje:

Page 18: Srce i Krvne - pitanja

a.  bulbus aorte

b.  prednji dio septuma

c.  prednji dio lijevog ventrikla

d.  septalni papilarni mišić

e.  sve je točno

 

62. Ramus circumflexus lijeve koronarne arterije prolazi

a.  između plućne arterije i lijeve aurikule

b.  kroz interventrikularnu prednju brazdu

c.  kroz sulcus koronarius

d.  kroz Valsalvin sinus

e.  ništa nije točno

 

63. Lijeva koronarna arterija obskrbljuje:

a.  stražnji papilarni mišić u desnom ventriklu

b.  konus pulmonalis

c.  srednji dio interventrikularnog septuma

d.  stražnji papilarni mišić u lijevom ventriklu

e.  sve je točno

 

64. U sinus coronarius ulijeva se vena:

a.  cordis posterior

b.  obliqua atrii dextri

c.  cordis media

d.  cordis magna

Page 19: Srce i Krvne - pitanja

e.  cordis maxima

 

65. Lig. arteriosum:

a.  je obliterirani ductus Botalli

b.  je obliterirani art.umbilicalis

c.  je obliterirani ductus Arantii

d.  obilazi lijevi n.laryngeus superior

e. ništa nije točno

66. Trabecula septomarginalis prelazi u

a.  stražnji papilarni mišić

b.  septalne papilarne mišiće

c.  septum interventriculare

d.  prednji papilarni mišić

e.  septum interatrijale

 

67. Chorde tendinae stražnjeg papilarnog mišića trikuspidalne valvule odlaze na:

a.  septalni i stražnji zalisak

b.  dorzalni zid aorte

c.  prednji i stražnji zalistak

d.  prednji i septalni zalistak

e.  septum interventrikulare

 

68. Aortu ascendens od pretklijetke odjeljuje

a.  sinus aortae

b.  sredoprsje

Page 20: Srce i Krvne - pitanja

c.  sinus transversus pericardii

d. bulbus aortae

e.  lijeva koronarna arterija

 

69. Kochov trokut u desnom atriju omeđen je.

a.  hvatištem prednjeg zaliska

b.  Hissovim snopom

c.  n.vagusom

d.  valvulom gornje šuplje vene

e.  ništa nije točno

 

70. Hissov snopić

a.  dijeli se na krus medijale i na krus laterale

b.  ide između membranoznog i mišićnog dijela septuma

c.  dug je 2cm

d.  prolazi kroz središnji dio membranoznog interventrikularnog septuma

e.  ništa nije točno 

 

71. Tuberculum intervenosum

a.  nalazi se između ušća donje šuplje vene i kavernoznog sinusa

b.  tvore ga trabeculae carneae

c.  isto je što i torus intervenosus Thebesii

d.  zajedno sa terminalnim grebenom sprečava povrat krvi u gornju šuplju venu za vrijeme sistole

e. nalazi se na ušću plućnih vena

 

Page 21: Srce i Krvne - pitanja

72. Iza plućne arterije se NE nalazi:

a.  lijeva predklijetka

b.  sinus transversus perikardii

c.  gornja šuplja vena

d.  bulbus aortae

e.  desna koronarna arterija

 

73. Granicu između ulaznog i izlaznog dijela desnog ventrikla čini:

a.  crista supraventricularis

b.  conus pulmonalis

c.  conus arteriosus

d.  ostium arteriosum dextrum

e.  falks septi

 

74. A.pulmonalis leži na izlasku iz srca

a.  dorzalno i desno od aorte

b.  ventralno i desno od aorte

c.  ventralno i lijevo od aorte

d.  ispred lijeve aurikule

e.  ispred desne aurikule

f.   ništa od navedenog nije točno

 

75. Venska krv ulazi u deni atrij putem (4)

a. donje šuplje vene

b.  sinus coronarius

Page 22: Srce i Krvne - pitanja

c.  vv.pulmonales

d.  v. cava superior

e.  vene cordis parvae el minimae

 

76. Za srce su točne sljedeće tvrdnje(5)

a.  smješteno je u stražnjem medijastinumu

b.  dvije trećine srca se nalazi na lijevoj strani

c.  projekcija vrha srca je ispod lijeve mammae

d.  ima facies diaphragmatica

e.  corona cordis je građena od velikih krvnih žila

f.  uloženo je u osrčje

 

77. Provodni sustav srca čine sljedeće strukture (3)

a.  Purkinjeova vlakna

b.  Hisov snopić

c.  anuli fibrosi

d.  trabeculae carneae

e.  fasiculus atrioventricularis

f.  truncus arteriosus

 

78. Za gornju šuplju venu su točne sljedeće tvrdnje(3)

a.  duga je svega 5-6cm

b.  ulijeva se u lijevu pretkljetku

c.  parna je tvorba

d.  u gornju se šuplju venu ulijeva i v. azygos

Page 23: Srce i Krvne - pitanja

e.  u nju se neposredno ulijevaju intercostalne vene

f.  nastaje spajanjem brachiocefaličnih vena

 

79. U lijevi atrij ulaze najčešće:

a.  3 plućne vene

b.  2 plućne vene

c.  4. plućne vene

d.  5 plućnih vena

e.  6 plućnih vena

 

80. U svom tijeku prsna aorta križa sve OSIM

a.  lijeve plućne arterije

b.  lijevog broncha

c.  arterije broncha

d.  vene broncha

e.  lijevu plućnu arteriju

 

81. Desno arterijsko srčano ušće projicira se :

a.  iza proc. xyphoideus sterni

b.  iza sternuma na mjestu hvatišta 4. lijevog rebra

c.  iza sternuma na mjestu hvatišta ligg. Sternopericardiaca

d.  iza sternuma na mjestu hvatišta 3. lijevog rebra

e.  ništa nije točno

 

82. Pericard inervira

Page 24: Srce i Krvne - pitanja

a.  desni n. frenicus

b.  n vagus

c.  truncus simpaticus

d.  lijevi n. frenicus

e.  sve je točno

 

83. Lijeva plućna arterija:

a.  križa sprednje strane lijevi bronh

b.  u hilusu se nalazi iznad lijeve dušnice

c.  u hilusu se nalazi iznadplućnih vena

d.  križa s prednje strane silazni dio aorte

e.  sve je točno

 

84. Polumjesečasti zalisci u plućnoj arteriji leže:

a.  jedan sprijeda i jedan straga

b.  jedan sprijeda i tri straga

c.  jedan sprijeda i dva straga

d.  dva sprijeda i jedan straga

e.  ništa nije točno

 

85. Desna koronarna arterija opskrbljuje:

a.  bulbus aorte

b.  prednji dio septuma

c.  prednji dio lijevog ventrikla

d.  septalni papilarni mišić

Page 25: Srce i Krvne - pitanja

e.  sve je točno

 

86. Ramus circumflexus lijeve koronarne arterije prolazi:

a.  između plućne arterije i lijeve aurikule

b.  kroz interventrikularnu prednju bazu

c.  kroz sulkus koronarius

d.  kroz Valsalvin sinus

e. ništa nije točno

 

87. Lijeva koronarna arterija opskrbljuje:

a.  stražnji papilarni mišić u desnom ventriklu

b.  konus pulmonalis

c.  srednji dio interventrikularnog septuma

d.  stražnji papilarni mišić u lijevom ventriklu

e.  sve je točno

 

88. U sinus coronarius ulijeva se vena:

a.  cordis posterior

b.  obliqua atrii dextri

c.  cordis media

d.  coronaria magna

e.  cordis maxima

 

89. Aortu ascendens od pretkljetki odjeljuje:

a.  sinus aortae

Page 26: Srce i Krvne - pitanja

b.  sredoprsje

c.  sinus transversus pericardii

d.  bulbus aortae

e.  lijeva koronarna arterija

 

90. Luk aorte svojim konkavitetom obuhvaća

a.  trunkus brahiocefalikus

b.  lijevi plućni korijen

c.  duktus tokacikus

d.  vena hemiazigos

e.  vena azigos

 

91. Kochov trokut u desnom atriju omeđen je

a.  hvatištem prednjeg zaliska

b.  Hissovim snopom

c.  n.vagusom

d.  valvulom gornje šuplje vene

e.  ništa nije točno

 

92. Hissov snopić:

a.  dijeli se na krus medijale i na krus laterale

b.  ide između membranoznog i mišićnog dijela septuma

c.  dug je 2cm

d.  prolazi kroz središnji dio membranoznog interventrikularnog septuma

e.  ništa nije  točno

Page 27: Srce i Krvne - pitanja

 

93. Lig.arteriosum

a.  je obliterirani ductus Bottali

b.  je obliterirani art. umbilicalis

c.  je obliterirani ductus Arantii

d.  obilazi lijevi n.laryngeus superior

e.  ništa nije točno

 

94. Trabecula septomarginalis prelazi u

a.  stražnji  apilarni mišić

b.  septalne papilarne mišiće

c.  septum interventrikulare

d.  prednji papilarni mišić

e.  septum interatrijale

 

95. Chordae tendinae stražnjeg papilarnog mišića trikuspidalne valvulae odlaze na:

a.  septalni i stražnji zalisak

b.  dorzalni zid aorte

c.  prednji i stražnji zalistak

d.  prednji i septalni zalistak

e.  septum interventrikulare

 

96. A.pulmonalis leži na izlasku iz srca:

a.  dorzalno i desno od aorte

b.  ventralno i desno od aorte

Page 28: Srce i Krvne - pitanja

c.  ventralno i lijevo od aorte

d.  ispred lijeve aurikule

e.  ispred desne aurikule

 

97. Sinuatrijski čvor:

a.  prima niti od.n.vagusa

b.  nalazi se u desnom atriju

c.  leži blizu kriste terminalis

d.  prima krv iz desne srčane arterije

e.  sve navedeno je točno

 

 

98. Za provodni sustav sustavsrca točne su sve tvrdnje OSIM:

a.  srčani impuls se spontano stvarau sinusatrijskom čvoru

b.  atriventrikulski snop je jedini provodni sustav koji kotrakciju prenosi s atrija na ventrikle

c.  sinusatrijski čvor može opskrbljivati i desna i lijeva koronarna arterija

d.  simpatički živci usporavaju sinuatrijski čvor

e.  atrioventrikularni snop spušta se iza septalnog zaliska trikuspidalne valvule

 

99. Sinuatrijski čvor leži između

a.  gornje šuplje vene i desne aurikule

b.  gornje i donje šuplje vene

c.  prednjeg i stražnjeg papilarnog mišića

d.  desne i lijeve aurikule

e.  aortei plućne arterije

Page 29: Srce i Krvne - pitanja

 

100. Granice između ulaznog i izlaznog dijela desnog ventrikula čini:

a.  crista supraventricularis

b.  conus pulmonalis

c.  conus arterizus

d.  ostium arteriosum dextrum

e.  falks septi

 

101. Aorta :

a.  leži dorzalno i lijevo od a. pulmonalis

b.  leži ventralno i lijevo od a. pulmonalis

c.  leži dorzalno i desno od a. pulmonalis

d.  arcus aorte je dorzalno od a. pulmonalis

e.  lijevu stranu kralješnice doseže u visini trećeg grudnog kralješka

 

102. Za AV sistem točno je sve OSIM

a.  gradi ga Aschoff-Tawarinov čvor,Hisov snop i purkinjeove niti

b.  Purkinjeove niti dijele se u crus dextrum et sinistrum

c.  Aschoff-Tawarin čvor smješten je u Kochovom trokutu desnog atrija

d.  Hisov snop prolazi kroz donji dio membranoznog interventrikularnog septuma

e.  dio je endokarda

 

103. Ductus arteriosus Botalli spaja:

a.  aortu i lijevi ventrikl

b.  pulmonalnu arteriju i aortu

Page 30: Srce i Krvne - pitanja

c.  desni i lijevi atrij

d.  aortu i lijevi atrij

e.  truncus pulmonalis i desni atrij

 

104. Velike vene srca se ulijevaju u:

a.  lijevi atrij

b.  gornju šuplju venu

c.  donju šuplju venu

d.  desni atrij

e.   desni ventrikl

 

105.Desna auricula NIJE u kontaktu s:

a.  aortom

b.  gornjom šupljom venom

c.  desnom koronarnom arterijom

d.  pulmonalnom arterijom

e.  desnom pretkljetkom