Top Banner

Click here to load reader

of 13

Sport en Bewegen in De Brede School

Jan 24, 2015

ReportDownload

stipo

Presentatie door Erwin Remy van Sportbuurtwerk (Combiwel) over mogelijkheden voor sport en bewegen in de Brede School Theophile de Bock in Oud-Zuid in Amsterdam. Voor de workshop die Stipo hiervoor ism Stadsdeel Oud-Zuid organiseerde.

 • 1. Sport en Bewegen inde Brede School Klaar voor de start!

2.

 • Combiwel heeft een aantal gecertificeerde trainers Beweegkriebels
 • Het programma wordt op diverse voorscholen in Oud Zuid uitgevoerd

3. De uitgangspunten van de methode Beweegkriebels

 • Plezierbeleving
 • Gebruik andersoortig materiaal en creativiteit
 • De volgorde van speluitleg
 • Het loslaten van een vaste activiteitenstructuur

4. VOORBEELDEN

 • Wasknijper spelen
 • Spelen met Bierviltjes
 • Fantasie met kranten

5.

 • Voeding en Beweging voor peuters en kleuters
 • Leidsters van de peuterspeelzalen/voorscholen merken dat ersteeds meer kinderen zwaarderworden. Ook valt op dat kinderenongezond eten meenemennaar de peuterspeelzaal of dat hetontbijt wordt overgeslagen . Kinderen die op jonge leeftijd al te zwaar zijn, hebben grote kans om een dikke volwassene te worden.
 • Daarnaastbewegen kinderen in de grote stad steeds minder . Er is te weinig speelruimte, het is onveilig of ouders hebben geen tijd om met hun kind naar buiten te gaan. Beweging is erg belangrijk voor een gezonde lichamelijke ontwikkeling van een kind. Het volwassen kind zal hier veel profijt van hebben.
 • Daarom hebben we het themaVoeding en beweging voor peuters en kleutersontwikkeld .We maken gebruik van het programma Beweegkriebels van hetNederlands Instituut voor Sport en Bewegen , de kennis en inzet van hetOpvoedpunten van deditistes van Amsterdam Thuiszorg .

6.

 • Activiteiten op de voorschool/peuterspeelzaal
 • De leidsters zijn getraind in het uitvoeren van Beweegkriebels. Zes weken lang iedere dag minstens een half uur beweegkriebelen met hun kinderen. Daarna blijft bewegen een vrolijk onderdeel van de dag. Ook wordt er extra aandacht besteed aan gezond eten en drinken in de voorschool/ peuterspeelzaal. Dat betekent meer fruit en gezonde traktaties en tussendoortjes. Ouders worden uitgedaagd mee te denken over lekker bewegen en gezond eten met hun kinderen.
 • De ouderbijeenkomsten
 • Ouders worden uitgenodigd voor ouderbijeenkomsten. Deze staan onder leiding van een ditiste, een pedagoge en een trainer Beweegkriebels. De inhoud van de bijeenkomsten wordt gedeeltelijk bepaald door vragen/inbreng van de ouders. De eerste gaat over Beweegkriebels voor thuis. De tweede en derde bijeenkomst gaan over wat een kind nodig heeft aan gezonde voeding. Ook is er aandacht voor vragen van ouders over het eetpatroon thuis. Ouders krijgen sportieve en lekkere ideen om thuis met hun kinderen te doen. Met weinig moeite kunnen ouders thuis beweegspelletjes organiseren. Ouders kunnen leuke recepten en gezonde traktaties met andere ouders uitwisselen in (de ouderkamer van) de voorschool.

7. Activiteiten die hieruit kunnen voortkomen:

 • Ouderpeuter Gym
 • Beweeg-je-Fit
 • TSO en Sport

8. Een Leuke Schooldag metSport op school!

 • VanKENNISMAKING
 • bij hetsportbuurtwerk
 • naar..

9. Een Leuke Schooldag metSport op school!

 • VERDIEPING
 • bijTurnstad Amsterdamen
 • Judo Academie Amsterdam

10. Talentontwikkeling tijdensEen Leuke Schooldag

 • Kind is Koning!
 • Eind maart 2008:
 • NSA- programma aan de hand van een Behoefteonderzoek onder de kinderen

11. Sport-o-Theek Meer dan een sport en spel uitleen

 • Naast uitleen van sport en spelmaterialen
 • Assisteren bij sportdagen
 • Organiseren van naschoolse activiteiten, zoals kanon en skaten
 • Bijdragen aan TSO met sport
 • Ondersteunen concirge- taken

12. Brede School als sportlocatie voorvolwassenen / senioren

 • Fitness voor vrouwen / senioren /mensen met een beperking
 • Conditietrainingen voor de doelgroep

13. Combiwel Sportbuurtwerk is klaar voor de start!