Top Banner

Click here to load reader

SPORT & BEWGEN NIEUWEGEIN · PDF file Sport & Bewegen Nieuwegein 03 Colofon Uitgave van: Gemeente Nieuwegein Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein Telefoon: 14.030 Internet: Verzorgd....

Oct 10, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • Lekker in je vel!

  03

  Fitnessstraatje

  05

  Running Blind

  09

  Kinderopvang in sportkantine

  15

  Bewegen op het werk

  19

  NIEUWEGEIN SPORT & BEWGEN

 • 03Sport & Bewegen Nieuwegein

  Colofon Uitgave van: Gemeente Nieuwegein

  Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

  Telefoon: 14.030

  Internet: www.nieuwegein.nl

  Verzorgd door:

  I: www.ettmedia.nl

  T: 050 313 76 00

  Oplage: 28.774 exemplaren

  Teksten en foto’s Johan Nebbeling, verhalen in woord

  & beeld, Nieuwegein

  (www.johannebbeling.com)

  Concept en vormgeving: ETT Media en Skitter

  Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord

  September 2014 Overname van artikelen is alleen toegestaan

  mits de gemeente Nieuwegein hier toestem-

  ming voor heeft gegeven. ETT Media en de

  gemeente Nieuwegein zijn niet aansprake-

  lijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

  Sporten en bewegen in Nieuwegein. Als lid van

  een sportvereniging. Als maatje op de duofiets.

  Of tijdens een lunchwandeling op het werk. Voor

  de één is sporten vanzelfsprekend. Voor de ander

  is het iedere keer weer een kunst om aan de no-

  dige beweging te komen. Toch is dagelijkse bewe-

  ging van essentieel belang om lekkerder in je vel

  te zitten, ook als het fysiek en geestelijk allemaal

  wat minder gaat. Mensen die regelmatig bewegen

  zijn minder ziek en voelen zich meer betrokken bij

  hun sociale omgeving. Dat is belangrijk. Zeker in

  een tijd dat er van iedereen gevraagd wordt om

  zoveel mogelijk vanuit eigen kracht vorm te geven

  aan het leven, maar daarbij ook oog te hebben

  voor elkaar.

  Als gemeente Nieuwegein ondersteunen we dit

  graag met goede faciliteiten. Dichtbij huis, goed

  toegankelijk voor jong en oud. In een tijd dat we

  het met minder inkomsten moeten doen zoeken

  we hierbij graag naar samenwerking en innovatie.

  Een uitdaging waarover we de komende tijd graag

  met organisaties het gesprek aangaan.

  In deze krant vertellen verschillende mensen over

  de manier waarop zij invulling geven aan deze

  uitdaging. Ik nodig u van harte uit deze verhalen

  te lezen en u te laten inspireren. Om ook lekker

  te gaan bewegen of om het anderen mogelijk te

  maken te bewegen. Ik wens u hoe dan ook veel

  plezier daarbij!

  Hans Adriani

  Wethouder sport & welzijn

  Op de duofiets Een boodschapje doen, de tuin onderhouden, mee

  naar het ziekenhuis of gewoon af en toe samen

  gezellig koffie drinken: de tachtig vrijwilligers van

  de AHN geven al vier decennia invulling aan wat

  tegenwoordig de participatiesamenleving heet.

  Steeds vaker brengt de AHN Nieuwegeiners ook

  letterlijk in beweging, veelal op verzoek van de

  mensen zelf. Een blinde man die het fietsen miste,

  klopte bij de AHN aan. Die regelde een vrijwilliger

  die nu met de man regelmatig fietstochtjes maakt

  op diens tandem. Een groot succes is de Duo-fiets.

  Het bijzondere rijwiel is bestemd voor mensen

  die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Met

  een vrijwilliger van de AHN naast zich kan ook de

  dementerende oudere man of de jonge vrouw met

  evenwichtstoornissen weer al fietsend de frisse

  wind door de haren voelen waaien. “De DUO-fiets

  is erg in trek”, vertelt Monique. “Vooral voor een

  jongere doelgroep met bijvoorbeeld hersenletsel

  of andere lichamelijke ongemakken is het een fijne

  manier om lekker in beweging te zijn. Tegelijk leg-

  gen ze zo contact met anderen. Je ziet de mensen

  vaak helemaal opbloeien!”

  Beweging kan mensen uit hun isolement halen Wandelen, fietsen of anders in beweging komen:

  het kan allemaal bij de Algemene Hulpdienst Nieu-

  wegein (AHN). “Beweging bevordert het welzijn

  en kan mensen uit hun isolement halen”, zegt

  AHN-voorzitter Monique Laurier.

  Deelnemer de heer Van Alphen en wethouder Hans Adriani

  die bij je past.” “Bewegen op een manier

  05 - Lekker in je vel! Bewegen op recept met wandelclub Atverni

  07 - Fitness in de buitenlucht - Sporten in buurtplein de Doorslag

  09 - Bowlers met beperking willen ook winnen. - Blind? Toch lekker lopen.

  10/11 - Overzicht aanbod sporten & bewegen in Nieuwegein

  13 - Voetbal & Educatie Clinics bij Geinoord

  15 - Lekker buitensporten bij Koveni - Kinderopvang in voetbalkantine

  17 - Combifunctionaris helpt bij gymles - Feestbox maakt verjaardagsfeestje speciaal

  19 - Vitaal aan het werk - Tijd voor een Beweegmomentje

  Inhoudsopgave:

  Voorwoord

 • “De eerste keer ging ik zowat kruipend naar huis”,

  lacht Lia Reindertsen. “Tjonge, wat was ik moe.

  Maar mijn conditie is nu een stuk beter. Ik ben

  na afloop nog steeds moe, maar op een andere

  manier. Lekker moe! Ik voel me heel goed bij

  bewegen.”

  Lia is een van de ongeveer zestien leden van de

  wandelclub van atletiekvereniging Atverni. Weer

  of geen weer: elke woensdagmorgen maken de

  leden onder leiding van een trainer van Atverni

  een wandeling. De tochten hebben een lengte van

  een kilometer of vijf en voeren door Nieuwegein

  of de directe omgeving.

  Verwijzing De meeste deelnemers zijn ‘op recept’ aan het

  wandelen geslagen, vertelt Maggy Elfrink, een

  vaste deelnemer. “Mensen met psychische of

  lichamelijke klachten krijgen een verwijzing van de

  huisarts of de fysiotherapeut. De gedachte daar-

  achter is: bewegen is goed voor mensen en helpt

  tegen allerhande klachten.”

  En ja, dat is zo, zeggen de deelnemers stuk voor

  stuk. Een mevrouw die liever niet met haar naam

  in de krant wil: “Ik had overgewicht en kwam tot

  niets. Maar op zeker moment besloot ik dat ik

  wilde afvallen en ben ik bij deze wandelclub geko-

  men. Daardoor ben ik een ander mens geworden.

  Het kan, maar je moet wel zelf van die bank af.”

  Trainster Conny van Atverni zet er vandaag – in

  park Oudegein - een lekker tempo in. Niet te snel,

  zodat iedereen het goed kan bijbenen, maar toch

  pittig genoeg om de conditie aan te spreken. Af

  en toe stopt ze even en doen de wandelaars geza-

  menlijk oefeningen. Daarna gaat het weer verder.

  Moe Ondertussen wordt er onderling ook gelachen en

  gekletst. “Dat gaat automatisch”, zegt Maggy.

  “Het kletsen, de gezelligheid, hoort er gewoon bij.

  Alleen tegen het einde van de wandeling, als we

  moe beginnen te worden, vallen we stil.”

  Voor Lia is de gezelligheid die ze ondervindt

  tijdens de wandelingen net zo belangrijk als het

  bewegen zelf. “Wandelen brengt je tot elkaar.

  Ik ben al lang geen lid meer van de wandelclub via

  bewegen op recept. Ik ben lid omdat ik het leuk

  en gezellig vind.”

  Groen Bijkomend voordeel: omdat de routes door heel

  Nieuwegein voeren, leren de wandelaars hun

  woonplaats door en door kennen. “Ik woon al

  meer dan dertig jaar in Nieuwegein, maar ik kom

  nu op plekjes waar ik nog niet ben geweest. Ik

  weet nu pas hoe groen Nieuwegein is”, aldus

  Maggy.

  05Sport & Bewegen Nieuwegein

  Je herkent het vast wel. Na een fysieke inspanning kan je moe,

  maar ook voldaan zijn. Mensen die regelmatig sporten en bewe-

  gen zitten over het algemeen lekkerder in hun wel. Sport maakt

  gezond, draagt bij aan je persoonlijke groei en brengt je in contact

  met anderen. Dat is fijn! En … het kan vaak eenvoudig dichtbij

  huis. Laat je inspireren door de voorbeelden in deze krant!

  in je vel! Lekker

  Bewegen op recept. Maar ook omdat het gewoon leuk is.

  Elke woensdagmorgen brengt de wandelclub van Atverni

  Nieuwegeiners aan het stappen. “Je moet van die bank af,

  in beweging komen.”

  met wandelclub Atverni Bewegen op recept

  Bewegen is soms het beste geneesmiddel.

  Daarom kan uw huisarts of fysiotherapeut

  een beweegrecept voor u uitschrijven voor

  een passend persoonlijk beweegprogramma.

  Hierbij werken verschillende zorgverleners

  samen met beweegaanbieders in

  Nieuwegein. Info: www.nieuwegein.nl/

  bewegenoprecept

  Lekker wandelen in groepsverband door groen Nieuwegein, zoals park Oudegein.

 • 07

  Fitness in de buitenlucht Lekker buiten sporten in je eigen buurt en

  als het jou uitkomt. In Galecop gebeurt het,

  sinds daar op initiatief van het wijknet-

  werk een openbaar ‘fitnessstraatje’ werd

  aangelegd. “En er wordt druk gebruik van

  gemaakt”, zegt bestuurslid Ton van

  Woudenberg.

  Ze zijn misschien niet meer zo piepjong,

  Jan van Luijn (70), Johan Faber (68) en

  Ton van Woudenberg (73), maar de conditie

  is nog puik. Logisch: net als veel andere

  buurtgenoten zijn de Galecoppers geregeld

  te vinden op het fitnessstraatje op het plein

  bij het winkelcentrum. Alleen of in groeps-

  verband doen ze er hun ‘work out’; waarbij

  kletsen en lachen overigens net zo belang-

  rijk zijn als fitnessen.

  “Het