Top Banner
Individuel specialuddannelsesplan for uddannelsesafsnit 1; Kliniske kompetencer Specialuddannelse i borgernær sygepleje: Hold 1 Navn på kursisten: Navn på den uddannelsesansvarlige: Uddannelsesafsnit 1, del 1a Periode: uge 50 2018 – uge 5 2019 Tema 1 – de syge ældre Periode: uge 50 2018 – uge 1 2019 Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik arbejdes med læringsmål for temaet, herunder aftaler omkring den obligatoriske opgave. Vejledning i intern klinik: Kursisten og vejleder udarbejder aftale om hvem der varetager vejledningen i delafsnittet samt fordelingen af gennemsnitlig 2 timers vejledning per uge.
8

Specialuddannelse i borgernær sygepleje: Hold 1 Navn på ... · Tema 1 – de syge ældre ... Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik

Jun 08, 2019

Download

Documents

dinhbao
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Specialuddannelse i borgernær sygepleje: Hold 1 Navn på ... · Tema 1 – de syge ældre ... Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik

Individuel specialuddannelsesplan for uddannelsesafsnit 1; Kliniske kompetencer

Specialuddannelse i borgernær sygepleje: Hold 1

Navn på kursisten:

Navn på den uddannelsesansvarlige:

Uddannelsesafsnit 1, del 1a Periode: uge 50 2018 – uge 5 2019

Tema 1 – de syge ældre Periode: uge 50 2018 – uge 1 2019

Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik arbejdes med læringsmål for temaet, herunder aftaler omkring den obligatoriske opgave.

Vejledning i intern klinik: Kursisten og vejleder udarbejder aftale om hvem der varetager vejledningen i delafsnittet samt fordelingen af gennemsnitlig 2 timers vejledning per uge.

Page 2: Specialuddannelse i borgernær sygepleje: Hold 1 Navn på ... · Tema 1 – de syge ældre ... Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik

Individuel specialuddannelsesplan for uddannelsesafsnit 1; Kliniske kompetencer

Ekstern klinik: 3 dage Praktiske aftaler omkring ekstern klinik - herunder navn på kontaktperson, kontaktoplysninger så som adresse og telefonnummer samt evt. aftaler om mødetidspunkt. Endvidere individuelle aftaler om særlige fokuspunkter under den eksterne klinik.

Tema 2 – borgernær sygepleje Periode: uge 2 – uge 3

Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik arbejdes med læringsmål for temaet, herunder aftaler omkring den obligatoriske opgave.

Vejledning i intern klinik: Kursisten og vejleder udarbejder aftale om hvem der varetager vejledningen i delafsnittet samt fordelingen af gennemsnitlig 2 timers vejledning per uge.

Page 3: Specialuddannelse i borgernær sygepleje: Hold 1 Navn på ... · Tema 1 – de syge ældre ... Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik

Individuel specialuddannelsesplan for uddannelsesafsnit 1; Kliniske kompetencer

Ekstern klinik: 3 dage Praktiske aftaler omkring intern klinik - herunder navn på kontaktperson, kontaktoplysninger så som adresse og telefonnummer samt evt. aftaler om mødetidspunkt. Endvidere individuelle aftaler om særlige fokuspunkter under den eksterne klinik.

Tema 3 – sundhedsfremme og forebyggelse til syge ældre Periode: uge 4 – uge 5

Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik arbejdes med læringsmål for temaet, herunder aftaler omkring den obligatoriske opgave.

Vejledning i intern klinik: Kursisten og vejleder udarbejder aftale om hvem der varetager vejledningen i delafsnittet samt fordelingen af gennemsnitlig 2 timers vejledning per uge.

Page 4: Specialuddannelse i borgernær sygepleje: Hold 1 Navn på ... · Tema 1 – de syge ældre ... Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik

Individuel specialuddannelsesplan for uddannelsesafsnit 1; Kliniske kompetencer

Uddannelsesafsnit 1, del 1b Periode: uge 6 – uge 12 (1 uge uddannelsesfri)

Tema 1 – livet med langvarig sygdom i borger- og pårørende perspektiv Periode: uge 6 – uge 7/8

Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik arbejdes med læringsmål for temaet, herunder aftaler omkring den obligatoriske opgave.

Vejledning i intern klinik: Kursisten og vejleder udarbejder aftale om hvem der varetager vejledningen i delafsnittet samt fordelingen af gennemsnitlig 2 timers vejledning per uge.

Ekstern klinik: 2 dage Praktiske aftaler omkring ekstern klinik - herunder navn på kontaktperson, kontaktoplysninger så som adresse og telefonnummer samt evt. aftaler om mødetidspunkt. Endvidere individuelle aftaler om særlige fokuspunkter under den eksterne klinik.

Page 5: Specialuddannelse i borgernær sygepleje: Hold 1 Navn på ... · Tema 1 – de syge ældre ... Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik

Individuel specialuddannelsesplan for uddannelsesafsnit 1; Kliniske kompetencer

Tema 2 – klinisk beslutningstagen Periode: uge 9

Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik arbejdes med læringsmål for temaet, herunder aftaler omkring den obligatoriske opgave.

Vejledning i intern klinik: Kursisten og vejleder udarbejder aftale om hvem der varetager vejledningen i delafsnittet samt fordelingen af gennemsnitlig 2 timers vejledning per uge.

Tema 3 – rehabiliterende sygepleje og borgerinvolvering Periode: uge 10 – uge 12

Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik arbejdes med læringsmål for temaet, herunder aftaler omkring den obligatoriske opgave.

Page 6: Specialuddannelse i borgernær sygepleje: Hold 1 Navn på ... · Tema 1 – de syge ældre ... Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik

Individuel specialuddannelsesplan for uddannelsesafsnit 1; Kliniske kompetencer

Vejledning i intern klinik: Kursisten og vejleder udarbejder aftale om hvem der varetager vejledningen i delafsnittet samt fordelingen af gennemsnitlig 2 timers vejledning per uge.

Ekstern klinik: 2 dage Praktiske aftaler omkring ekstern klinik - herunder navn på kontaktperson, kontaktoplysninger så som adresse og telefonnummer samt evt. aftaler om mødetidspunkt. Endvidere individuelle aftaler om særlige fokuspunkter under den eksterne klinik.

Uddannelsesafsnit 1, del 1c Periode: uge 13 – uge 20

Tema 1 – psykisk sygdom og misbrug Periode: uge 13 – uge 15

Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik arbejdes med læringsmål for temaet, herunder aftaler omkring den obligatoriske opgave.

Page 7: Specialuddannelse i borgernær sygepleje: Hold 1 Navn på ... · Tema 1 – de syge ældre ... Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik

Individuel specialuddannelsesplan for uddannelsesafsnit 1; Kliniske kompetencer

Vejledning i intern klinik: Kursisten og vejleder udarbejder aftale om hvem der varetager vejledningen i delafsnittet samt fordelingen af gennemsnitlig 2 timers vejledning per uge.

Ekstern klinik: 3 dage Praktiske aftaler omkring ekstern klinik - herunder navn på kontaktperson, kontaktoplysninger så som adresse og telefonnummer samt evt. aftaler om mødetidspunkt. Endvidere individuelle aftaler om særlige fokuspunkter under den eksterne klinik.

Tema 2 – kommunikation i borgerkontakt og personalerelationer Periode: uge 17 – uge 19

Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik arbejdes med læringsmål for temaet, herunder aftaler omkring den obligatoriske opgave.

Page 8: Specialuddannelse i borgernær sygepleje: Hold 1 Navn på ... · Tema 1 – de syge ældre ... Uddannelsesaktiviteter i intern klinik: Planlægning af hvorledes der i intern klinik

Individuel specialuddannelsesplan for uddannelsesafsnit 1; Kliniske kompetencer

Vejledning i intern klinik: Kursisten og vejleder udarbejder aftale om hvem der varetager vejledningen i delafsnittet samt fordelingen af gennemsnitlig 2 timers vejledning per uge.

Ekstern klinik: 2 dage Praktiske aftaler omkring ekstern klinik - herunder navn på kontaktperson, kontaktoplysninger så som adresse og telefonnummer samt evt. aftaler om mødetidspunkt. Endvidere individuelle aftaler om særlige fokuspunkter under den eksterne klinik.

Prøve efter uddannelsesafsnit 1: Dato og øvrige aftaler i overensstemmelse med den beskrevne prøveform og indhold.

Øvrige aftaler vedrørende uddannelsesforløbet: Her beskrives supplerende aftaler mellem kursisten og egen leder/den uddannelsesansvarlige