Top Banner

of 57

SMACT and Robotic Organizations

Feb 08, 2017

ReportDownload

Software

Poskytovn slueb aplikac

SMACT a robotick organizaceJaroslav mardaVema, a. s.

Strnka #, Vema, a. s.Obsah pednkyPrmysl 4.0 technologie SMACTCloudov eenSociln stRobotick organizace a uml inteligence

Strnka #, Vema, a. s.Prmysl 4.0 technologie SMACTSocial - sociln stMobile - chytr mobily a tabletyAnalytics - analytika a metrikyCloud - cloudov eenThing - internet vc

MENNO VAN DOORN. Get Smart, Get SMACT. In:Sogetilabs: Vision Inspiration Navigation Trends[online]. Pa: SogetiLabs, 2016 [cit. 2016-09-22]. Dostupn z: http://labs.sogeti.com/things/get-smart-get-smact-2/

Strnka #, Vema, a. s.BYODZkladem je cloudov een PISMobiln een

Strnka #, Vema, a. s.Mobiln een aplikacNativn aplikace mainstreamWebov aplikaceHybridn aplikace Adobe PhoneGap http://phonegap.com/ HTML, CSS and Javascript

Strnka #, Vema, a. s.Informace na www.vyplatnilistek.cz Z pohledu zamstnance jde o mobiln aplikaci

Z pohledu zamstnavatele jde o slubu

Mobiln vplatn lstek Vema

Strnka #, Vema, a. s.

6

Instalace mobiln aplikace

Strnka #, Vema, a. s.

Mobiln vplatn lstek Vema

Strnka #, Vema, a. s.Mobiln een aplikac VemaMicrosoft VisualStudio + XamarinKompletn integrace Xamarin do VisualStudioProjekty pro iOS, Android, WindowsPhoneCross-platform een tvorba nativnch aplikac se spolenm zkladem (C#)

Strnka #, Vema, a. s.Thing - Internet vcExponenciln pokrok ve vem:energie, prodej, media a zbavn prmysl, vroby, zdravotn pe, vzdln, telekomunikace, finann sluby a technologie obecnKad tden 30 milion novch zazen na internetupipojen zazen m 10x vt hodnotu ne normlnchytr rovky, chytr termostaty, zmky apod.80 % trhu ek na revoluci spojenou sdigitln ekonomikou a pipojenm do st

Strnka #, Vema, a. s.Cloudov eenCo je cloud?Vlastnosti aplikan vrstvy clouduPklad: V4 Cloud

Strnka #, Vema, a. s. obecn: njak IT sluba dostupn pes internetvlastnosti cloudu: platba za vyuvn slueb (nen-li zdarma), ne licenc velk poet zkaznk pstup pes internet snadn klovatelnost vkonu aktualizace (uivatel se o to nestar)

Co je cloud?

Strnka #, Vema, a. s.Web a cloud?

WebCloud

Strnka #, Vema, a. s.Co je cloud?

Strnka #, Vema, a. s.CloudInfrastruktura (IaaS Infrastucture as a Service)Platforma (PaaS Platform as a Service)Aplikace (SaaS Software as a Service)

Strnka #, Vema, a. s.Aplikace (SaaS Software as a Service)Aplikace:Elektronick pota http://gmail.com/Webov pamov uloitDropbox https://www.dropbox.com/OneDrive https://onedrive.live.com/Google Drive https://drive.google.com/ Sociln stKancelsk softwarePodnikov aplikaceHostovn aplikace provozovatelem sluby

Strnka #, Vema, a. s.

16

Aplikace (SaaS Software as a Service)

Strnka #, Vema, a. s.

17

Softwarov architektura podnikovch aplikac typu 1:N (MULTI-TENANCY: mnoho njemnk)Aplikan vkon na zklad smlouvy s dodavatelem jako sluba pes internetSoftware i data u dodavatele a zpracovvna dodavatelemDodavatel poskytuje pravideln nov verze podnikovch aplikac okamit dostupn vem zkaznkmNE pizpsoben (customization), ANO konfiguraci (configuration) aplikacModelem zen vvoj aplikac pro cloudZkladn znaky cloudovch een aplikac (SaaS)

Strnka #, Vema, a. s.1. Softwarov architektura podnikovch aplikac typu 1:NPodnikov aplikace mus bt od zatku navrhovny a vytveny pro provozovn 1:NStejn kd aplikac pro vechny zkaznkycel svtvechny clov skupiny

Strnka #, Vema, a. s.

19

2. Aplikan vkon na zklad smlouvy s dodavatelem jako sluba pes internetSmlouva zpravidla vcelet 3-5 letMen nekritick aplikacepay-as-you-go

Strnka #, Vema, a. s.

20

3. Software i data u dodavatele a zpracovvna dodavatelemPln odpovdnost dodavatele za funknost aplikac a dostupnost een 1:N na zklad smlouvy SLA (Service Level Agreement)Rzn typy datovch center a po pln elastickZajitn bezpenosti, zlohovn a obnovy

Strnka #, Vema, a. s.

21

4. Pravideln nov verze okamit dostupn vemast (v du tdn) automatick aktualizace softwaruVelk verze nkolikrt ron a ast aktualizaceAgiln systm pro nvrh, vvoj, ovovn a distribucii pro iOS, Android apod.

Strnka #, Vema, a. s.

22

5. NE pizpsoben, ANO konfiguraciRozshl konfigurace vetn rozen od dodavateleZabezpeen konfigurace v 1:NAutomatick aktualizace konfiguraceKonfigurace uivatelskho rozhran

Strnka #, Vema, a. s.

23

6. Modelem zen agiln vvoj aplikacModern software bez psan mnoha dek zdrojovho kduFunkcionalita abstrahovna v metadatech

Strnka #, Vema, a. s.

24

od r. 1990 vvoj aplikac zejmna v oblasti HRpsobnost v R a SR, sdlo v Brnobrat 180 mil. K, 129 zam.zkaznci:MFR, GF, Kancel prezidenta, ad vldy, prmysl, velk nemocnice, kraje, msta, kolycelkem 7 500 zkaznk HR (0,75 mil. os. .), 700 zkaznk ekonomickch aplikaccloud od r. 2005, 1057 zkaznk, 1 400 uiv.Vema, a. s.

Strnka #, Vema, a. s.Pklad: Vema V4 Cloud

Strnka #, Vema, a. s.Pklad: Vema V4 CloudTechnologie SW Vema obecnvlastn aplikan servervlastn proprietrn tenk klient (.exe)zcela shodn s loklnm SWvlastn protokol server/klientvlastn databzov loit (rychlost, cena)vlastn prostedky pro load balancing

Strnka #, Vema, a. s.Pklad: Vema V4 CloudTechnologie SW Vema obecndatov editorjedin uivatelsk rozhrandata jsou vdy ivscriptovn (Python)automatick aktualizaceportlov pstup ke vem aplikacmvlastn autorizace uivatele (i autentizace)

Strnka #, Vema, a. s.Datov centrum (Tier III)Komern datov centrumMimo zplavou oblastVysok porn odolnostDohledov centrum a fyzick ostraha 24/7zen pstup (dvou-faktorov autentizace)3 nezvisl jitnelektrick pvodyRedundantn chlazenRedundantn IP konektivitaVema V4 cloud - fyzicky vyhrazen/oddlen a zabezpeen racky (komorn een)Pklad: Vema V4 Cloud

Availability: 99.982%1.6 hours of interruption/yearRedundancy N+1

Strnka #, Vema, a. s.Pklad: Vema V4 CloudTechnologieVe pln redundantn, bez single point of failurePln virtualizace (VMware vSphere)Snadn klovnCluster host serverK dispozici 150+ GHz CPU vkonu a 700+ GB RAMBn vyten procesor do ~15% (!)Diskov pole 30+ TBS s plnou redundanci (kruhov topologie)200+ Mb/s do Internetu20 Gb/s pten metropolitn s (z 1 primrn do 2 zlonch lokalit)

Strnka #, Vema, a. s.Pklad: Vema V4 CloudSW u uivateleTenk klient Vema (data jsou uloen a zpracovan pouze na serveru)SW pro sprvustavov archivypevody dat mezi verzemiOvlada pro USB-token (pro star verzi iKey, nov verze ji nativn ovladae v OS Windows)Automatick aktualizacePoadavek na konektivitu cca 10-100 kb/s (1 pipojen uivatele)

Strnka #, Vema, a. s.Pklad: Vema V4 CloudAutentizace, autorizace, bezpenostAutentizace certifiktemChrnn fyzick loitUSB token (iKey/eToken SafeNet Inc.)Ochrana PIN-em (s blokaci pi opakovanm nespchu)Autorizace na aplikan rovni (v HR nejde jinak)Zabezpeen komunikace SSL/TLSKomunikace vdy iniciovan uivatelem1 IP adresa, 2 porty

Strnka #, Vema, a. s.Pklad: Vema V4 CloudSprva a monitoringprocesy dle ISO 9000monitoring HW (dodavatel)aplikan monitoringkadch 5 minut test pihlen, sputn aplikace, proveden operac, test vsledkSMS sprvcm pi nespchusignalizace stavu server na Zkaznickm webu Vemasledovn log

Strnka #, Vema, a. s.Pklad: Vema V4 CloudAplikaceobecn vechny aplikace Vemaoblast zen lidskch zdrojMzdy, PersonalistikaVzdlvn, SystemizaceDochzka vetn komunikace s HW (!)oblast ekonomiky a logistikyetnictv, Fakturace, Banka, PokladnaEvidence majetk, Sklady

Strnka #, Vema, a. s.Pklad: Vema V4 CloudPortl Vema (prezentace dat na intranetu)b na Apachepstup pro vechny zamstnancepevn nahlenautentizace jen jmno a heslorole primrn dle funkcvichni vid sebe a podzeninformace typu vplatn lstek, odmny, dovolen, dochzka, manaersk pehledy

Strnka #, Vema, a. s.Pklad: Vema V4 CloudZzen slubytest zpsobilosti prosted u zkaznkainstalace klientsk stisamoinstalan balekklient Vema, aplikace pro sprvu dat, ovlada iKey nejmn dva potaevydn certifiktprkaznostcertifikt na jmno x na rolinejmn dva, platnost 3 rokypprava dat na serveru

Strnka #, Vema, a. s.Pklad: Vema V4 CloudCenov politikavydn certifiktu - 750 Kpoplatek za slubu - ron 17% ceny licencepoplatek za nov verze - ron 21% ceny licence (to plat i bn vlastnk licence)poplatek za sprvu dat 80 - 500 K za ostr datadal sluby (vydn/zneplatnn/obnova certifikt)

Strnka #, Vema, a. s.Pklad: Vema V4 CloudAplikan podporaCall Centrum Vemadispeer50 konzultant (pracuj i pro bn zkaznky)provoz 8:00 17.00, pak off-line pes webefektivnj sluby pro V4 Cloudkonzultanti maj pstup k datm (!)snadn een problmpodstatn mn problm (odpadaj systmov)

Strnka #, Vema, a. s.Pklad: Vema V4 CloudSLA garantovan provoz 7:00 19:00mimo tuto dobu servery normln bvpadek povolen max 1 h msnmax povolen dva vpadky ron do 6 hdrba probh v nocigarance ochrany osobnch daj, obch. tajemstv

Strnka #, Vema, a. s.Sociln st

Strnka #, Vema, a. s.Sociln st nmty pro PISUivatelsk rozhran PISTimeline (monost ovlivovat poad)zprvyworkflowBIOkno pro psan zprvymonost vybrat, pro koho je zprva urenaChatIkony s poty aktualizovanch vt

Strnka #, Vema, a. s.Sociln st nmty pro PISTimeline a asov ady datjako stih videa

45 Stunning Timeline Designs[online]. [cit. 2016-09-22]. Dostupn z: http://bashooka.com/inspiration/stunning-timeline-designs/

Strnka #, Vema, a. s.Sociln st nmty pro PIS#SlackA messaging app for teams who are changing the world

Strnka #, Vema, a. s.Sociln st - nmty pro PISDatov struktura:Social Graph:Application, Comment, Event, Friend List, Group, Instagram User, Link, Live Video, Mailing Address, Message, Notification, Page, Photo, User

Strnka #, Vema, a. s.Sociln st nmty pro PIS

Strnka #, Vema, a. s.Sociln st nmty pro PIS

Strnka #, Vema, a. s.Sociln st nmty pro PIS

Strnka #, Vema, a. s.AnalytikaKonkurenn vhoda organi