Top Banner

Click here to load reader

Sloboda NaZivo

Jul 08, 2015

ReportDownload

Education

uniteask

Jurajova prezenácia na konferencii Sloboda NaZivo 2013, o tom, prečo chceme pracovať iba v slobodnej firme.

 • CHCEM PRACOVA LEN V SLOBODNEJ FIRMEJURAJ BLICHR [email protected] UNITEA.SK

 • OD OPRAVRA

  BEARGRYLLS

 • OD OPRAVRA

  CEZ PROJEKTOVHO MANARA

  BEARGRYLLS

 • OD OPRAVRA

  CEZ PROJEKTOVHO MANARA

  A KU KONATEOVI BEZ PODPISOVHO PRVA :)

  BEARGRYLLS

 • O OM HOVORME?

 • O ZODPOVEDNOSTI

  O SLOBODNEJ KULTRE

  O NAEJ KOMUNIKCI

  O OM HOVORME?

 • FUNGUJEME V KRUHOCH BEZ HIERARCHIE

  AKO VZNIK TM?

 • zdroj internet

  PRDE LOVEK S KLIENTOM

 • zdroj internet

  PRDE LOVEK S KLIENTOM

  VYTVOR SI TM

 • TM KLIENT

  zdroj internet

  PRDE LOVEK S KLIENTOM

  VYTVOR SI TM

  NIKOMU SA NEZODPOVED

 • PRDE LOVEK S KLIENTOM

  VYTVOR SI TM

  TM KLIENT

  NIKOMU SA NEZODPOVED

  MME AJ STABILN TMY

  zdroj internet

 • NVOD NA PREITIE

  DOHODY A ZVZKY

  ZDRAV ROZUM

  OTVOREN KOMUNIKCIA

 • ZODPOVEDNOS A MY

 • NIKTO NS NEKONTROLUJE!

  CHIBI S DOVOLEN

 • VON

  PRAC

  OVN

  DOBA

 • NOVCH UD VYBERME VETCI

  zdroj internet

 • PRACUJEME SLOBODNE

 • NEMME FOV

 • NEMME PRKAZY

 • PODPORUJEME NPADY - KOFOLA

 • Organizuje podujatie?

  Zaves to na ns

  a starosti m z krku

  Zabezpeme ti propagciu,rezervcie a predaj lstkov

  www.twiga.sk

  PODPORUJEME NPADY - KOFOLA A IRAFKY - TWIGA

 • NAE ZISKUD LNI

 • NEJASN ZODPOVEDNOS

  DEADLINY

  TANDARDY PROJEKTOVHO MANAMENTU

  MY VS. KLIENT

  MME PROBLMY AKO IN FIRMY

 • O SME SA NAUILI

 • NAJDLEITEJIE A NAJAIE JE PRIJAZODPOVEDNOS ZA PRCUV PLNOM ROZSAHU

 • VETCI HOVORME, E V INEJ FIRME BY SME PRACOVA NECHCELI

 • CHCEM PRACOVA LEN V SLOBODNEJ FIRMEJURAJ BLICHR [email protected] UNITEA.SK

  CREATED BY DIRECTHOUSE

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.