Top Banner
Six Sigma Black Belt Opleidingsprogramma 2014 De Six Sigma Black Belt opleiding is gebaseerd op de “Six Sigma Black Belt Body Of Knowledge” vastgelegd door de American Society For Quality (ASQ) en volledig in lijn met de aanbevelingen in de ISO 13053:2011. 6 blokken van telkens 3 dagen: Sessie 1: 10 maart - 12 maart 2014 Sessie 2: 31 maart - 2 april 2014 Sessie 3: 19 mei - 21 mei 2014 Sessie 4: 23 juni - 25 juni 2014 Sessie 5: 8 september - 10 september 2014 Sessie 6: 6 oktober - 8 oktober 2014 Projectpresentatie is voorzien eind 2014.
10

Six sigma black belt

Mar 12, 2016

Download

Documents

Tim Delbaere

Allanta training Six Sigma Black Belt
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Six sigma black belt

Six Sigma Black Belt

Opleidingsprogramma

2014

De Six Sigma Black Belt

opleiding is gebaseerd op de

“Six Sigma Black Belt Body

Of Knowledge” vastgelegd

door de American Society

For Quality (ASQ) en volledig

in lijn met de aanbevelingen

in de ISO 13053:2011.

6 blokken van telkens 3 dagen: Sessie 1: 10 maart - 12 maart 2014 Sessie 2: 31 maart - 2 april 2014 Sessie 3: 19 mei - 21 mei 2014 Sessie 4: 23 juni - 25 juni 2014 Sessie 5: 8 september - 10 september 2014 Sessie 6: 6 oktober - 8 oktober 2014 Projectpresentatie is voorzien eind 2014.

Page 2: Six sigma black belt

ALLANTA The Power of Knowledge and Experience

Het Allanta opleidingsprogramma rond lean, six sigma en lean six sigma vindt u op www.allanta.be 2

ALLANTA VZW, een Belgisch-Nederlandse groep,

ondersteunt sinds 1983 organisaties met opleiding,

advies en begeleiding om efficiënte

managementsystemen te ontwikkelen, te

implementeren en te verbeteren. Allanta vzw

organiseert over gans Vlaanderen en Nederland

(met uitvalsbasis in Gent, Hasselt en Maastricht) een

ruim palet aan open opleidingen & consulting

binnen diverse domeinen.

Allanta is inmiddels uitgegroeid tot één van de

grootste aanbieders in Vlaanderen en Nederland en

toonaangevend op het gebied van praktijkgericht

opleiden, begeleiden en coachen binnen diverse

sectoren en domeinen. Met onze unieke aanpak

sluiten we bovendien aan bij de kennis en

vaardigheden waar u al over beschikt. Bovenal

zetten we steeds uw werkervaring en -praktijk

centraal. Zo combineren we een motiverende en

praktijkgerichte aanpak met een efficiënte en

flexibele leeromgeving.

Open & Bedrijfsinterne opleiding Alle open opleidingen zoals hiernaast beschreven kunnen eveneens bedrijfsintern georganiseerd worden. Wij kunnen trainingen aanpassen aan uw specifieke behoeften of een training / opleidingstraject kan volledig op maat gemaakt worden. Onze aanpak is interactief waarbij up-to-date ervaring en praktische toepasbaarheid worden gecombineerd.

Advies en begeleiding Allanta vzw biedt u een uitgebreid team van consultants met elk hun expertise op het gebied van kwaliteit, lean, six sigma, veiligheid, milieu, maat schappelijk verantwoord ondernemen, persoonlijke vaardigheden en management en dit in verschillende sectoren: automotive, medical devices, voeding, zorg en welzijn, diensten, non-profit en overheidsorganisaties, etc. U heeft dus steeds een ‘kennispool’ ter beschikking, zodat Allanta vzw voor u een totaaloplossing kan brengen. Uw projecten worden sneller en efficiënter tot een goed einde gebracht. U blijft de touwtjes in handen houden en beschikt over een duidelijk projectplan. Het inhuren van extern advies is een investering in efficiëntie die zichzelf heel snel terugverdient.

Interim management - Temporary staffing Naast het opleidingsaanbod en de begeleidingstrajecten kunnen wij u volgende diensten aanbieden op interim basis: Production Quality Engineer, Customer Quality Engineer, Supplier Quality Engineer, Quality System Engineer, Quality Assurance Manager, Quality Control Manager.

Outsourcing

Ook indien u een aantal (kwaliteits)activiteiten wenst uit te

besteden, kunt u bij ons terecht. Bijvoorbeeld: uitvoeren

van interne en/of externe audits, management reviews,

leveranciersbeoordeling, analyse procesdata en statistische

procesbeheersing, analyse van de kwaliteitskost en uitval,

Werk- en Leergroep Six Sigma Bij Allanta vzw kan u deelnemen in de werk- en leergroep: ‘Allanta Group Six Sigma’. Op LinkedIn hebben we een forum gecreëerd waar leden van de werk- en leergroep terecht kunnen voor een Q&A. Ervaring leert dat je het meest leert van ervaring en dat gaat het snelst als je ervaringen met anderen kunt uitwisselen. Allanta wil hiervoor een katalysator en facilitator zijn.

Themadagen - Infosessies Allanta vzw nodigt u ook in 2014 graag uit op themadagen en infosessies. Houdt steeds onze online nieuwsbrieven goed in het oog! Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? Schrijft u dan in op http://www.allanta.be/nl/page/3

Page 3: Six sigma black belt

ALLANTA The Power of Knowledge and Experience

Het Allanta opleidingsprogramma rond lean, six sigma en lean six sigma vindt u op www.allanta.be 3

Six Sigma Black Belt De Six Sigma Black Belt opleiding is gebaseerd op de “Six Sigma Black Belt Body Of

Knowledge” vastgelegd door de American Society For Quality (ASQ) en volledig in

lijn met de aanbevelingen in de ISO 13053:2011.

De doelstelling van deze training is de deelnemers alle nodige kennis bij te brengen van

Six Sigma en hen tevens te helpen bij hun eerste toepassing van de methode. Op deze

manier wordt de investering in de opleiding onmiddellijk in winst omgezet dankzij de

resultaten van de projecten.

De opleiding bestaat uit theorie, voorbeelden en oefeningen gekoppeld aan praktisch werk en ondersteuning bij de

projecten. De klemtoon in de theorie ligt op de DMAIC cyclus (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) maar in

de laatste week komen ook elementen van DFSS (Design for Six Sigma) en Lean Manufacturing aan bod.

De eisen om het QS Consult / Allanta certificaat te bekomen, zijn:

Aanwezig zijn op alle lessen en actief deelnemen.

Een case studie die tijdens de opleiding werd uitgewerkt, presenteren en de gekozen oplossingen

verdedigen.

Slagen voor de multiple choice tests die afgenomen worden tijdens de opleiding. Wie de gevraagde 50 %

niet haalt, krijgt een tweede kans via een uitgebreide multiple choice test over de volledige cursus.

Een Six Sigma project succesvol afsluiten en presenteren aan het top management.

In aansluiting op de begeleiding tijdens de training kunnen de deelnemers Allanta / QS Consult contacteren als ze

problemen hebben met bepaalde methodes of technieken. In vele gevallen kunnen deze vragen telefonisch of via

mail beantwoord worden. In dit geval wordt hier geen extra kost voor aangerekend (zie ook budget).

PLANNING EN PRAKTISCHE REGELINGEN De opleiding loopt gedurende een periode van +/- 8 maanden. Hierbij moet nog de tijd gerekend worden om het

project af te sluiten. In het beste geval zou de totale doorlooptijd tot 10 maanden moeten kunnen beperkt worden.

Omdat de deelnemers voor de eerste keer een Six Sigma project aanpakken is het niet ongewoon dat uiteindelijk

een periode van 12 maanden nodig is om het volledig af te werken. Onze doelstelling is ten laatste in het vierde

kwartaal van 2014 tot certificatie te kunnen overgaan.

Het opleidingsmateriaal is in het Engels. Voertaal van de opleiding is in het Nederlands, tenzij er anderstaligen aan

de opleiding deelnemen. In dat geval is de voertaal het Engels. Individuele besprekingen van projecten kunnen in het

Nederlands, Frans of Engels.

Teneinde een grote interactiviteit en persoonlijke ondersteuning mogelijk te maken is het aantal deelnemers

beperkt tot twaalf. Het minimum aantal deelnemers is vier. Tijdens de training wordt MINITAB gebruikt als ondersteunende statistische software. Deelnemers kunnen hun eigen

laptop gebruiken met MINITAB of een ander statistisch pakket. MINITAB kan gratis gedownload worden van het

internet voor een periode van 30 dagen. Via Allanta kan u MINITAB aan een voordeeltarief van 1150 € aankopen.

Voor meer informatie en/of bestellingen neemt u contact op info@allanta.be. Deelnemers kunnen ook andere

statistische software gebruiken maar uiteraard kunnen we tijdens de cursus geen ondersteuning bij het gebruik van

die software garanderen.

Page 4: Six sigma black belt

ALLANTA The Power of Knowledge and Experience

Het Allanta opleidingsprogramma rond lean, six sigma en lean six sigma vindt u op www.allanta.be 4

BUDGET Het budget voor dit trainingsprogramma bedraagt

Uw organisatie is lid van Allanta vzw: 8.475,00 EUR (excl. BTW) per deelnemer

Uw organisatie is geen lid van Allanta vzw: 9.746,00 EUR (excl. BTW) per deelnemer

Hierin is begrepen:

Alle training en begeleiding zoals hierboven besproken, alle trainingsmateriaal en de lunches tijdens de

opleidingsdagen.

Alle cursusmateriaal wordt ook in elektronische vorm ter beschikking van de klant gesteld. Dit materiaal kan intern

vrij gebruikt worden.

In het budget is niet begrepen:

Verblijfskosten voor deelnemers die in de omgeving van Gent of Hasselt willen overnachten (contacteer Allanta vzw

voor suggesties).

Kost voor begeleiding niet beschreven in het programma, bijvoorbeeld indien een deelnemer bijkomende

ondersteuning bij zijn/haar project nodig acht. In vele gevallen kunnen vragen direct beantwoord worden via

telefoon of mail. Alleen als een vraag onze aanwezigheid ter plaatse vereist of een zeer uitgebreide data-analyse

gewenst wordt, zullen hiervoor kosten aangerekend worden. Bijkomende ondersteuning, kan aangevraagd worden

via een offerte.

Indien uw bedrijf in aanmerking komt voor de Vlaamse maatregel KMO-portefeuille, kan u

een gedeelte van de opleidingskost bekostigen middels deze subsidie. U vindt Allanta vzw bij

de erkende opleidingsverstrekkers met erkenningsummer DV.O105117 (pijler opleiding). De

kosten voor de dienstverlening van Allanta vzw worden gesubsidieerd door de Vlaamse

Regering via de kmo-portefeuille met een maximum steunbedrag van 2.500,00 EUR per

onderneming per jaar. Zie http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille

LID WORDEN? Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op de pagina Over ons > Lidmaatschap

(http://www.allanta.be/nl/page/50/lidmaatschap). U kan ons steeds contacteren op het nummer +32(0)11 870 944 voor

bijkomende inlichtingen.

ANNULEREN? Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk. Bij annulering méér dan 3 weken voor aanvang van cursus is 75,00 EUR

administratiekost verschuldigd. Daarna is 100% van de deelnameprijs verschuldigd. Vervanging van de ingeschrevene is steeds

mogelijk, mits melding aan ons secretariaat. Door onvoorziene omstandigheden kan Allanta vzw genoodzaakt zijn de opleiding te

annuleren, het programma, de datum of de locatie te wijzigen.

MAATWERK Al meer dan 30 jaar is Allanta vzw actief als erkend opleidingsinstituut. Onze opleidingen worden ook in-

company aangeboden, al dan niet op maat van uw organisatie. Vanaf 5 deelnemers neemt u best met ons contact op

voor een in-company traject.

Page 5: Six sigma black belt

ALLANTA The Power of Knowledge and Experience

Het Allanta opleidingsprogramma rond lean, six sigma en lean six sigma vindt u op www.allanta.be 5

PROGRAMMA Six Sigma Black Belt

INTR

OD

UC

TIE

EN D

EFIN

E

Voorstelling van het Six Sigma Black Belt

opleidingsprogramma o Voorstelling van de deelnemers en projecten. o Overzicht van de cursus. o Certificatie schema.

Introductie en implementatie van Six Sigma o Visie op de organisatie o Leiderschap o Doelstellingen en objectieven van een organisatie o Historisch overzicht van kwaliteitsverbetering

Business Process Management o Proces visie tegenover hiërarchische visie o Stem van de klant

o Bedrijfsresultaten

Project Management o Project charter en project plan o Een team leiden o Ontwikkelen van teams en

teamresultaten. o Black Belt als drijver van

veranderingen o Management en planning technieken

Six Sigma Methodologie – DEFINE o Afbakenen van een project o Six Sigma Metingen o Probleem definitie

MEA

SUR

E

Voorstelling van de projectcharters

Six Sigma Methodologie – MEASURE o Proces analyse en documentatie o Waarschijnlijkheid en statistiek o Verzamelen en voorstellen van data o Eigenschappen van

waarschijnlijkheidsverdelingen o Analyse van meetsystemen o Analyse van procesgeschiktheid

AN

ALY

SE Six Sigma Methodologie – ANALYSE

o Grafische data analyse. o Gebruik van proces FMEA om potentiële oorzaken

te bepalen. o Project status en volgende stappen.

Voorstelling van de resultaten van de Measure

fase van de projecten

Hypothese testen

IMP

RO

VE

Six Sigma Methodologie – IMPROVE o Proefopzetten – Design of Experiments (DOE) o Response surface methodology (RSM) o Evolutionary operations (EVOP) o Formuleren en testen van oplossingen

o Project status and volgende stappen

CO

NTR

OL

Voorstelling van de resultaten van de Analyse fase van de

projecten.

Six Sigma Methodologie – CONTROL o Statistische proces controle (SPC) o Geavanceerde topics over statistische proces

controle o Lean tools voor de control fase o Meetsysteemanalyse

Lean Manufacturing o Basisprincipes van Lean o Lean tools

o Total productive maintenance (TPM)

Design for Six Sigma o DFSS inleiding o Quality function deployment (QFD) o Robust design & proces – Taguchi

methodes o FMEA o Design for X o Speciale technieken binnen ontwerp

Project status en volgende stappen.

Page 6: Six sigma black belt

ALLANTA The Power of Knowledge and Experience

Het Allanta opleidingsprogramma rond lean, six sigma en lean six sigma vindt u op www.allanta.be 6

DOELGROEP

Dit traject is speciaal bedoeld voor alle medewerkers die in hun functie te maken hebben met de analyse en

interpretatie van procesgegevens (hetzij uit een industriële of dienstenomgeving) met als doel de kwaliteit van

producten en/of diensten verder te optimaliseren naar een excellent niveau.

CERTIFICAAT

Alle deelnemers die dit uniek seminarie succesvol afronden met het bijhorend project, ontvangen na afloop een

certificaat van Allanta en een certificaat van QS Consult. Alle cursisten die 75% van de lessen volgen, ontvangen een

getuigschrift van deelname.

Daarnaast biedt Allanta u de mogelijkheid tot een eventuele internationale ASQ certificatie en accreditatie tot Six

Sigma Black Belt! Om het ASQ certificaat Six Sigma Black Belt te bekomen moeten aan de volgende voorwaarden

voldaan worden: Twee Six Sigma projecten succesvol afronden en dit op een project affidavit documenteren. Dit is een

gestructureerde beëdigde verklaring, ondertekend door de project champion. Slagen voor het ASQ Multiple Choice examen (320€) dat uw theoretische bekwaamheid bekrachtigt.

Indien u slaagt voor het Allanta-QS consult multiple-choice examen en

bovendien kunt aantonen via uw uitgevoerde Black Belt project tijdens

een praktische uiteenzetting voor een professionele jury of u de

verworven technieken betreffende Six Sigma kunt aanwenden in een

reële werksituatie op Black Belt niveau, ontvangt u het Diploma

Universiteit Antwerpen Six Sigma Black Belt. Dit bekrachtigt uw bekwaamheid om zelfstandig Six Sigma projecten te

initiëren en af te ronden op Black Belt niveau.

Om deze presentatie in goede banen te leiden, voorziet Allanta een template waarvan de deelnemer kan vertrekken

voor het maken van de presentatie. Meteen na deze presentatie worden de nabespreking en evaluatie van het

project door de jury voorzien. Deze toelichting zal plaatsvinden in de lokalen van de Universiteit Antwerpen

(Prinsstraat 13, Antwerpen). De jury bestaat uit Dr. Prof. Peter Goos, Heidi Arnouts van de Universiteit Antwerpen,

en Willy Vandenbrande van QSconsult.

U kunt hier inschrijven voor deze namiddag. De agenda voor de praktische project-uiteenzettingen en aansluitende

uitreiking van de diploma's ziet er als volgt uit:

12u30 Onthaal 13u30 Aanvang Presentaties – Deel 1 15u00 Koffiepauze 15u00 Vervolg Presentaties – Deel 2 16u30 Deliberatie 17u00 Receptie en uitreiking certificaten

Alle deelnemers mogen alle andere presentaties bijwonen, mits het ondertekenen van een

vertrouwelijkheidsdocument om de confidentialiteit te garanderen.

Page 7: Six sigma black belt

ALLANTA The Power of Knowledge and Experience

Het Allanta opleidingsprogramma rond lean, six sigma en lean six sigma vindt u op www.allanta.be 7

PRAKTISCHE INFORMATIE

Data, uur & locatie Sessie 1: 10 maart - 12 maart 2014

Sessie 2: 31 maart - 2 april 2014

Sessie 3: 19 mei - 21 mei 2014

Sessie 4: 23 juni - 25 juni 2014

Sessie 5: 8 september - 10 september 2014

Sessie 6: 6 oktober - 8 oktober 2014

telkens van 9u tot 17u.

De training wordt initieel in Gent ingepland, maar de definitieve locatie van de training die start op 10 maart 2014,

zal eventueel in overleg met de deelnemers worden gewijzigd indien blijkt dat een locatie meer centraal voor alle

deelnemers wenselijk is.

Uw docentWilly Vandenbrande is the founder and President of QS Consult, a European consulting agency that assists organizations in various aspects of Quality Management. With its head office in Bruges, Belgium, Willy founded QS Consult in 1995 to help organizations in the implementation of Quality Systems according to the ISO 9000 standards series as well as QS 9000 and ISO TS 16949. Competencies include implementation of management systems, statistical techniques, Six Sigma and Lean Manufacturing. Willy's guiding principle in any consulting or training project is to develop practical and personalized solutions that create direct added value to the customer. His philosophy is "adapt, do not adopt". Whether it is ISO 9000 or Six Sigma, he encourages his clients to evaluate what is useful for the organization and implement this in a way that is best suited to their needs.

« De Six Sigma Black Belt training van Allanta/QS Consult had de perfecte balans

tussen theorie en praktijk en werd met veel kennis en enthousiasme gebracht door de

trainer. Wat ik geleerd heb, kan ik gemakkelijk toepassen in mijn dagelijks werk als

Quality Manager, niet alleen in Six Sigma projecten, maar op een veel bredere schaal.

Deze cursus heeft voor mij een zeer grote toegevoegde waarde. »

« De Six Sigma Black Belt cursus van Allanta/QS Consult is

een ideale mix van theorie over statistiek, praktisch

bruikbare tools en illustraties uit de realiteit. De Six Sigma

methodologie is onmiddellijk in ons bedrijf toepasbaar en de

resultaten mogen gezien worden. »

« Ma formation BB avec Allanta/QS Consult, a été une très bonne expérience pour

moi. Au-delà du contexte six sigma , la méthodologie DMAIC est applicable dans

de nombreux domaines. Le cours six sigma est très bien fait et présenté par Willy

qui a su apporter les exemples et les explications à nos questions. De plus, Willy

est toujours disponible pour répondre à une question même plusieurs années

après la formation. »

Page 8: Six sigma black belt

ALLANTA The Power of Knowledge and Experience

Het Allanta opleidingsprogramma rond lean, six sigma en lean six sigma vindt u op www.allanta.be 8

SIX SIGMA

STERKE PUNTEN

Tips bij het invoeren van Six Sigma

Zelden heeft een methodiek van kwaliteitsverbetering op korte termijn zoveel aandacht getrokken als Six Sigma. Misschien wel een beetje teveel want er werd een sfeer gecreëerd alsof dit het enige en unieke middel zou zijn om succes te boeken. De eerste hype is gelukkig achter de rug en er wordt nu met meer gezond verstand gekeken naar Six Sigma. Deze overdreven marketing was trouwens niet nodig. De methode staat sterk genoeg op zich en is gebaseerd op gekende en gezonde principes van kwaliteit:

Kwaliteitsverbetering betekent het reduceren van spreiding. Via projecten realiseren we een doorbraak op die domeinen die kritisch zijn voor

de klant of de bottom line. Door het gebruik van de juiste technieken op het juiste moment komen we tot

een succesvol project. Six Sigma heeft deze principes vertaald in een definitie van een kwaliteitsniveau, een vastgelegde gefaseerde projectaanpak (DMAIC: Define Measure Analyse Improve Control) en een toolbox die aan die fasen is gekoppeld.

Six Sigma besteedt veel aandacht aan de financiële gevolgen van kwaliteitsverbetering. Projecten worden beoordeeld op het geld dat ermee verdiend kan worden. Precies daardoor is het op korte tijd zo belangrijk geworden.

Degelijk projectmanagement en een gestructureerde en wetenschappelijke aanpak maken van Six Sigma een zeer effectieve methode voor het realiseren van verbeteringen. De leidraad die ontstaat door het koppelen van technieken aan fases in de projectaanpak vormt een belangrijke meerwaarde, zelfs al zijn de technieken niet nieuw en is de DMAIC cyclus gewoon een moderne versie van de Plan – Do –Check – Act cyclus van Shewhart en Deming.

Omwille van de financiële gevolgen van Six Sigma, wordt het in de eerste plaats door het top management ondersteund. Er wordt dan ook voldoende tijd en geld vrijgemaakt voor het werken aan structurele problemen.

Neem niet klakkeloos een programma over maar ga na wat Six Sigma voor uw organisatie kan doen en welke middelen u kunt inzetten. Ga na hoe u Six Sigma kunt integreren met andere systemen.

Als leidraad wordt gezegd dat ongeveer 1% van het personeel tot Black Belt moet opgeleid worden. Wij vinden dit veel te hoog want u moet voor al die Black Belts projecten hebben van voldoende niveau en dat zal snel een probleem worden.

Met 20% van de technieken, kunnen 80 % van de problemen aangepakt worden. Hebt u voor uw toepassingen echt een Black Belt nodig? Voor dezelfde prijs kunt u vier Green Belts opleiden die in verschillende afdelingen tegelijk verbeteringen kunnen doorvoeren.

De keuze van projecten is een cruciale stap. In de meeste gevallen worden projecten veel te ruim gedefinieerd bij de start.

Six Sigma projecten moeten de strategie van het bedrijf ondersteunen. Zorg voor een goede integratie met de bedrijfsdoelstellingen.

Page 9: Six sigma black belt

ALLANTA The Power of Knowledge and Experience

Het Allanta opleidingsprogramma rond lean, six sigma en lean six sigma vindt u op www.allanta.be 9

Allanta training & begeleiding op vlak van

Six Sigma Executive Workshop

Six Sigma Yellow Belt In-company

Six Sigma Green Belt

Six Sigma Black Belt

Upgrade: van Six Sigma Green Belt naar Six Sigma Black Belt

Six Sigma Green Belt / Black Belt certificatie

Minitab 16 Statistical Software

Voor kleinere organisaties is het soms niet haalbaar om een

eigen personeelslid een opleiding Six Sigma Black Belt te

laten volgen. Toch kunnen ook hier opportuniteiten voor

verbetering aanwezig zijn die heel wat geld kunnen

opbrengen en waar de Six Sigma aanpak ideaal voor

geschikt is.

Allanta kan in dit geval de taak van projectleider – Black Belt

op zich nemen. Dit betekent dat de methodologische kennis

door ons verzekerd wordt, terwijl u voor de specifieke

technische kennis instaat.

Page 10: Six sigma black belt

ALLANTA The Power of Knowledge and Experience

Het Allanta opleidingsprogramma rond lean, six sigma en lean six sigma vindt u op www.allanta.be 10

GENT Kortrijksesteenweg 62

B – 9830 Sint-Martens-Latem

T +32 (0)9 321 73 04

F +32 (0)11 870 801

MAASTRICHT Weerterveld 75

NL - 6231 NC Meerssen

T +31 (0)43 364 36 45

F +31 (0)43 36556 83

Meer informatie? Bezoek ons op www.allanta.be

Mail ons naar info@allanta.be

Bel ons op +32 (0)11 870 944

HASSELT Hendrik van Veldekesingel 150 bus 58

B – 3500 Hasselt

T +32 (0)11 870 944

F +32 (0)11 870 801