Top Banner
Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen? Nettbrett i skolen, Oslo 2014 Siv Svanæs
29

Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Jul 05, 2015

Download

Education

Foredraget vil gi en oppsummering av forskning den veldedige organisasjonen Tablets in Schools har gjort de siste 3 årene. Forskningen har fulgt skoler i Storbritannia som bruker 1:1 nettbrett, og rundt 40 skoler med i prosjektet. Siv vil snakke om hva som karakteriserer skolene som har effektivt introdusert nettbrett og hva slags utfordringer de har møtt. Videre vil hun snakke om hvilke erfaringer skolene har hatt siden de innførte nettbrett. Det inkluderer temaer som individuell og selvstendig læring, kommunikasjon og samarbeid mellom elever og lærere, samt fordeler for elever med lærevansker. Videre tar hun opp temaer somdistraksjon, mangel på interaktivt læringsmateriale, behov for mer trening for lærere og bekymringer for lærere og elever som aldri skrur av.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?

Nettbrett i skolen, Oslo 2014 Siv Svanæs

Page 2: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Family Kids & Youth

www.kidsandyouth.com

@familykidsyouth

Page 3: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014
Page 4: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014
Page 5: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Tablets for Schools – Fokus på

Demokratisering av skolen

En skole tilpasset hver enkelt elev

En skole for fremtiden

Page 6: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Siden 2011 har vi gjort:

To litteraturanalyser Undersøkelser blant 4,000 elever som

bruker en-til-en nettbrett Intervjuer med rektorer ved 40 skoler

som bruker en-til-en nettbrett Undersøkelser blant 671 skoler i

Storbritannia Over 30 fokusgrupper med foreldre,

lærere og elever Observasjoner i over 20 skoler

Page 7: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Nye medier har endret vårt forhold til informasjon, kommunikasjon og kunnskap

Page 8: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014
Page 9: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Finansiering er den største utfordringen

for skoler som ønsker å introdusere

nettbrett

69% av skoler i Storbritannia bruker

nettbrett

9% av disse bruker en-til-en nettbrett

17% av

ungdomsskoler og 5% av barneskoler bruker

en-til-en nettbrett

49% av skoler vurderer å introdusere

nettbrett

Base: 671 skoler, 2014

Page 10: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Bruk av nettbrett på verdensbasis

Singapore

S Korea

U.S.

Scandinavia

Europe

Brunei

Malaysia

Thailand

Japan

Australia

Russia

Turkey

Middle East

S Africa

Ethiopia

Zimbabwe

India

Kazakhstan

Jamaica

Canada

Page 11: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Forskningsstadier

1: 3 iPad skoler Sept 2011-Juli 2012

2: 9 skoler, blanding av

typer nettbrett Sept 2012 - Mars 2013

3: 12 nye skoler April 2013 – Oktober 2013

4: 13 nye skoler November 2013 – September

2014

34 skoler 285 nye skoler har meldt interesse

Page 12: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Hva har vi lært så langt?

Page 14: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Endringer i pedagogikk

Individuell oppfølging

Selvstendig læring

Kommunikasjon Samarbeid

Undervisning og læring er uavhengig av tid og sted

Page 15: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Endringer i pedagogikk

Individuell oppfølging

Selvstendig læring

Kommunikasjon Samarbeid

Undervisning og læring er uavhengig av tid og sted

Page 16: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Endringer i pedagogikk

Individuell oppfølging

Selvstendig læring

Kommunikasjon Samarbeid

Undervisning og læring er uavhengig av tid og sted

Page 17: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Endringer i pedagogikk

Individuell oppfølging

Selvstendig læring

Kommunikasjon Samarbeid

Undervisning og læring er uavhengig av tid og sted

Page 18: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Endringer i pedagogikk

Individuell oppfølging

Selvstendig læring

Kommunikasjon Samarbeid

Undervisning og læring er uavhengig av tid og sted

Page 19: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Hva kreves for en vellykket implementering?

Hvem leder implementeringen?

Hvordan passer nettbrettene inn i skolens pedagogiske tenkning?

Involver lærere, elever og foreldre tidlig – informasjon, trening, tid til å leke med nettbrettene er viktig!

Identifiser ‘device champions’ og bruk disse til å spre entusiasme videre

Praktisk hjelp og veiledning: infrastruktur, nettverk, bredbånd, forsikring, daglig IT krøll

Page 20: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Hva er fordelene?

For elever?

For lærere?

For foreldre?

For skolen?

Page 21: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Hva sier elevene?

87% “Jeg synes det er lettere å lære når jeg

bruker nettbrett”

92% “Jeg kan dele arbeidet mitt med

andre elever.”

Base: 1,342 elever, 10-14 år, 2013

72% “Jeg tror skolearbeidet mitt har

forbedret seg”

68% “Jeg tror karakterene mine vil bli

bedre fordi vi bruker nettbrett”

88% “Jeg kan jobbe i mitt eget tempo og det gjør

ikke noe om andre i klassen jobber raskere

eller senenere enn meg.”

69% “Jeg er mer motivert fordi jeg bruker

nettbrett.”

100% “Jeg kan bruke nettbrettet til

å gjøre research.”

Page 22: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Hva er utfordringene?

Trygg nettbruk– elever må lære å bruke teknologi på en ansvarlig måte

Pålitelig informasjon – kildekritikk

‘Time management’: behov for å sette grenser – må vi alltid være tilgjengelige – hvor sunt er dette for elever og lærere?

Teknologi kan være en distraksjon

Page 23: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

En av fire 11-17 åringer mener de

noen ganger er avhengig av å

bruke internett

To tredjedeler sier de bruker internett etter de har lagt seg

To tredjedeler av disse snakker med

venner eller ser videoklipp…

…og 31% gjør lekser

24% “Jeg blir distrahert i timen

fordi venner sender meg meldinger

eller spill.” Men 71% tror folk flest på deres alder

vet nok om trygg nettbruk

Base: 1,342 elever, 10-14 år, 2013, 3,558 elever 11-17 år, 2014

Page 24: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Don't talk to strangers or give out personal information. Listen to your mother she knows best!!!! Don't post things to upset people or

give the wrong impression. People don't know what tone of voice you are using so be

careful what u write and how you say it! Don't trust anyone you don't know! If

somebody is mean to you on Facebook block them and tell someone you trust such as a

parent or a teacher. Remember the internet is a useful tool so don't abuse it. Don't

believe everything you see online as it is not always true!

Year 9 Girl (13-14 year old)

Page 25: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Hvis du ikke kunne bruke nettbrett på skolen?

Anna, 10 år

Page 26: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

For å oppnå fordelene ved en-til-en nettbrett

Sterkt behov for hjelp og støtte gjennom prossessen - enighet om klare retningslinjer før prossessen starter.

Er skolen forberedt på å ta risiko?

Utnevn medarbeidere, både lærere, IT ansatte og ledere til å være ‘Tablet champions’.

Nok tid til faglig utvikling; inkluder både teknologi og pedagogikk

Tilrettelegg for jevnlig samarbeid og deling av ideer og erfaringer; inkluder både teknologi og pedagogikk

Del erfaringer med andre skoler

Page 27: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

24% av elever: “Jeg blir distrahert i timen fordi

venner sender meg meldinger eller spill”.

Behov for råd og hjelp – finansiering – forsikring – bredbånd – infrastruktur

En av fire 11-17 åringer tror de noen ganger er avhengig av å

bruke internett

“De kan være distraherende noen ganger, hvis du har en dag hvor du ikke har lyst å gjøre noenting så kan du bare åpne en app og spille spill eller noe annet”

26% har sett noe som gjorde dem opprørt, redd eller lei seg på internett.

Elever må forberedes på å bruke internett på en trygg og ansvarlig måte.

Page 28: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Elevene synes det er lettere å lære og

føler seg mer motiverte

“Jeg synes alle barn i Storbritannia burde få en så bra læringsressurs, fordi den har gjort det mye bedre for meg å lære og jeg forsår ting

raskere”

93% av skolene introduserte

nettbrett for å forberede elever på å arbeide og leve i

en digital verden

Elever i en-til-en nettbrett skoler er helt klart kunnskapsfulle og føler seg

sikre på å bruke internett på en trygg måte.

Skole og læring er mer selvstendig, kreativ og

fleksibel

Page 29: Siv Svanæs "Hva kan forskning fortelle oss om nettbrett i skolen?" Nettbrett i skolen 2014

Takk!

Family Kids and Youth [email protected] www.kidsandyouth.com

@FamilyKidsYouth

Samtlige rapporter er tilgjengelige for nedlastning fra Tablets for Schools nettside

www.tabletsforschools.org.uk @T4STweets