Top Banner

Click here to load reader

Session 47 Lena Levin

Jul 07, 2015

ReportDownload

Documents

  • 1. ldre kvinnor och mni kollektivtrafiken

2. MAP Mobilitet, aktrer, planeringldre kvinnor och mn i kollektivtrafiken: aktiva aktreri skapande av sin egen mobilitet?Projektledare: Lena LevinMedarbetare: Jessica Berg, Jonna Nyberg, Satu HeikkinenFinansir: VINNOVA 3. Kollektivtrafikutredningen SOU 2003:67 Satsa p att behlla dagens resenrer, srskiltungdomar Satsa p att f med sllanresenrerna ka tillgngligheten fr funktionshindradeoch ldre genom fysiska tgrder, bttreinformation och assistans Gra det enklare att resa (fasta avgngstider,tta avgngar, mindre strningar) 4. Politiskt ml ka tillgngligheten fr personer medfunktionsnedsttningar och ldre r 2010 ska all allmn kollektivtrafik varatillgnglig fr personer medfunktionsnedsttningar Minska andelen resor med srskildkollektivtrafik (frdtjnst) 5. Forskningsfrgor Hur resonerar kollektivtrafikens ansvarigaomkring ldre mjligheter att resa kollektivt? Vilka tgrder har vidtagits de senaste ren, vilkatgrder planeras den nrmaste tiden? Hur reser ldre kvinnor och mn medkollektivtrafik? Vilka begrnsningar och mjligheter upplever de(landsbygd/ttort)? 6. Resande med kollektivtrafik Varierar mycket mellan individer ochgrupper av individer Ytterlighetsgrupperna utgr 14 % och 15 %(dvs. de som reser mycket och de somaldrig reser kollektivt) Resten, 71 % anvnder kollektivtrafik doch d 7. Vilka reser med kollektivtrafik? Frdelning p lder 60 50 40Befolkningsgrupper 30Resor med kollektivtrafik 20 1006-16 r 17-21 r22-26 r 27-64 r 65-84 rKlla: SOU 2003:76 8. Srskild kollektivtrafik - frdtjnstFRDTJNSTILLSTND 65-79 r: 11% av kvinnorna 7 % av mnnenver 80 r: 50 % av kvinnorna 30 % av mnnen(enligt: SIKA 2005) 9. 40 % av dem som r 65 r och ldre anvnderinte kollektivtrafik(Svensson 2003)50-60 % av dem som ker frdtjnst skullekunna ka allmn kollektivtrafik om den varmer tillgnglig(enligt: SOU 2003:67, Kollektivtrafik med mnniskan i centrum, slutbetnkande av kollektivtrafikkommittn) 10. Studiens syfte ldre kvinnors och mns erfarenheter,perspektiv och frestllningar vad gllerkollektivtrafiken som ett medel i skapandeav deras vardagliga mobilitet Makt och inflytande ver sina frflyttningarhos de ldre i olika livsfaser och p olikaplatser 11. Genomfrande ldre kvinnor och mn ur olika lderskategorier (yngre ldre,ldre ldre) ldre kvinnor och mn p landsbygd respektive ttort Olika regioner Fltarbeten i tv olika kollektivtrafikregioner (stergtland ochJnkping) Intervjuer med nyckelpersoner med ansvar frkollektivtrafikplanering samt praktiker inom kollektivtrafiken Fokusgrupper, djupintervjuer och resedagbcker -> ldresegna perspektiv Innehllsanalys och narrativa analyser frnfokusgruppssamtal, resedagbcker och intervjuer. 12. En motsgelsefull bild Djupgende demografiska frndringar innebren kad heterogenitet En stor befolkning som frvntas leva lngre brmed sig varierande kunskaper, krav ochfrvntningar Det r mobila och samtidigt opinionsmssigtstarka generationer som ldras nu och framver Djupstudier behvs fr att frst variationenmellan individer och grupper av individer 13. Barrirer Psykiska: Otrygghet, knsla att inte behrskasystemet (inte veta hur man hittar/betalar), oro frvld/hot Fysiska: Nivskillnader, lnga gngavstnd. Informativa: Ha kunskap om tidtabeller,linjestrckningar, hllplatslgen, taxor,biljettsystem Men hur mnga av dessa barrirer har med lderatt gra? 14. Kollektivtrafik i omvandling Mnga stadsturer krs medomrdesbussar/servicebussar Lggolvsbussar Sm fordon som kr in i bostadsomrden Hllplatser 200-300 meter frn resenrernasbostad eller t.o.m. precis utanfr drren Fasta tidtabeller Flexibla turer/Anropsstyrd/bestlld trafik 15. ldre kvinnorverkar mer villigaatt anvndakollektivtrafik ldre mn rmer bilberoendeoch inte s villigaatt frndra sittmnster 16. ResedagbckerTre huvudkategorier av ldres resande(kortare strckor

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.