Top Banner

Click here to load reader

Serie B. Nº. 35 DE PREVENCIÓN E CONTROL DA · PDF fileCarmen Maceira Rozado, Lidia Méndez Marote, Daniel B. Moure González, Mª Inmaculada Otero Baamonde,...

Sep 21, 2018

ReportDownload

Documents

dinhcong

 • INFORME

  DO PROGRAMA GALEGO

  DE PREVENCIN E CONTROL

  DA TUBERCULOSE

  1996-2002

  Documentos Tcnicos

  de Sade Pblica

  Serie B. N. 35

  Serie B

  . N 35

  INF

  OR

  ME

  DO

  PR

  OG

  RA

  MA

  GA

  LE

  GO

  DE

  PR

  EV

  EN

  CI

  NE

  CO

  NT

  RO

  LD

  AT

  UB

  ER

  CU

  LO

  SE

  . 1996-2002

  N 1. Programa Galego de Deteccin Precozdo Cancro de Mama.

  N 2. Programa Galego de Rexistro XeralSanitario de Alimentos.

  N 3. Programa Galego de Promocinda Vida sen Tabaco.

  N 4. Programa Galego de Manipuladoresde Alimentos.

  N 5. Programa Galego da Rededa Alerta Alimentaria.

  N 6. Programa Galego de Control de Comedorese Restauracin Colectiva.

  N 7. Programa Galego de Controlde Residuos en Carnes.

  N 8. Programa Galego de Controle Prevencin da Hepatite B.

  N 9. Programa Galego de Coordinacinde Laboratorios de Sade Pblica.

  N 10. Programa Galego de Vixilancia Sanitariadas Zonas de Bao.

  N 11. Programa Galego de Control Hixinico-Sanitariodos Campamentos Pblicos de Turismo.

  N 12. Programa Galego de Control Sanitariode Augas Potables de Consumo Pblico.

  N 13. Programa Galego de Prevencin eControl da Tuberculose.

  N 14. Programa Galego de Eliminacin de Sarampelo.

  N 15. Programa Galego para a Deteccin da Xordeiraen Periodo Neonatal.

  N 16. Plan de accin anti VIH/sida en Galicia (2003-2006

  N 1. Informe Tcnico do Programa de ControlSanitario das Praias de Galicia 1991. Vol. 1, 2 e 3.

  N 2. Informe Tcnico do Programa Galego de ControlSanitario das Praias de Galicia 1992. Vol. 1, 2 e 3.

  N 3. Anlise da Mortalidade en Galicia. 1990.

  N 4. Anlise da Mortalidade en Galicia. 1991.

  N 5. Informe Tcnico do Programa de ControlSanitario das Praias de Galicia 1993. Vol. 1, 2 e 3.

  N 6. Anlise da Mortalidade en Galicia. 1992.

  N 7. Informe Tcnico do Programa de ControlSanitario das Praias de Galicia 1994. Vol. 1, 2 e 3.

  N 8. Anlise da Mortalidade en Galicia. 1993.

  N 9. Informe Tcnico do Programa de Control Sanitariodas Zonas de Bao de Galicia. Ano 1994.

  N 10. Anlise da Mortalidade en Galicia. 1994.

  N 11. Mortalidade Evitable en Galicia. 1976-1992.

  N 12. Enfermidades Infecciosas Emerxentes.

  N 13. Informe Tcnico do Programa de Control Sanitariodas Zonas de Bao de Galicia. Ano 1996.

  N 14. Enquisa de satisfaccin das usuariasdo Programa Galego de Deteccin Precozdo Cancro de Mama (PGDPCM) 1996.

  N 15. Anlise da Mortalidade en Galicia. 1995.

  N 16. Anlise da Mortalidade en Galicia. 1996.

  N 17. Informe Tcnico do Programa de Control Sanitariodas Zonas de Bao de Galicia. Ano 1997.

  N 18. Informe Tcnico do Programa de Control Sanitariodas Zonas de Bao de Galicia. Ano 1998.

  N 19. Informe Anual do Programa Galegode Prevencin e Control da Tuberculose. Ano 1997

  N 20. Informe Tcnico do Programa de Control Sanitariodas Zonas de Bao de Galicia. Ano 1999.

  N 21. VIH/SIDA. Informe do Rexistro Galego da Sida.Xaneiro 2000.

  N 22. Mortalidade en Galicia 1980-1997.

  N 23. Resultados da 1 Campaa de Actualizacin doPrograma Galego de Deteccin Precoz do Cancrode Mama.

  N 24. Anisaquiosis y Alergia.

  N 25. Informe Tcnico do Programa de Control Sanitariodas Zonas de Bao de Galicia. Ano 2000.

  N 26. VIH/SIDA. Informe do Rexistro Galego da Sida.Xaneiro 2001.

  N 27. Informe do Programa Galego de Prevencin e ConTuberculose. 1996-1999.

  N 28. Informe Tcnico do Programa de Control Sanitariodas Zonas de Bao de Galicia. Ano 2001.

  N 29. VIH/SIDA. Informe do Rexistro Galego da Sida.Xaneiro 2002.

  N 30. Mortalidade en Galicia 1980-1999.

  N 31. Plan de Minimizacin de Riscos Microbiolxicos nhospitalario de Galicia. Informe de xestin 1999-20

  N 32. Informe Tcnico do Programa de Control Sanitariodas Zonas de Bao de Galicia. Ano 2002.

  N 33. VIH/SIDA. Informe do Rexistro Galego da Sida. 198

  N 34. Estudio sobre resistencia de Mycobacterium tuberen Galicia e recomendacins de manexo.

  N 35. Informe do Programa Galego de Prevencin e Conda Tuberculose. 1996-2002.

  Serie A

  Serie B

  N. 2.2.5

  PORTADA TUBERCULOSE 26/4/04 13:08 Pgina 1

 • INFORME 01 26/4/04 12:11 Pgina 2

 • INFORME

  DO PROGRAMA GALEGO

  DE PREVENCIN E CONTROL

  DA TUBERCULOSE

  1996-2002

  Documentos Tcnicos

  de Sade Pblica

  Serie B. N 35

  XUNTA DE GALICIACONSELLERA DE SANIDADE

  Direccin Xeral de Sade Pblica

  INFORME 01 26/4/04 12:11 Pgina 3

 • Edita:

  Xunta de Galicia. Consellera de SanidadeDireccin Xeral de Sade PblicaSantiago de Compostela, 2003

  Elabora:

  Servicio de Prevencin e Control das Enfermidades Transmisibles

  Redaccin:

  Elena Cruz Ferro, Rogelio Lema Mougn e Jos Antonio Taboada Rodrguez

  Colaboradores:

  Adnar Abdelkhader Hassan, Luis Anibarro Garca, Cristina Bandn Potel,Amparo Castro-Paz lvarez-Buylla, Antonio Castro Prez, Nieves ChoucioGarrido, Luz Cortizo Gonzlez, Daniel Daz Cabanela, Emma FernndezNogueira, Alberto Fernndez Villar, Mara Fernndez-Albalat Ruz, AnxoForjn Barreiro, Alejandro Garca Permuy, Jos Francisco Garca Rodrguez,Beln Gmez Rodrguez, Ana Isabel Gors Pereiras, Pilar Iglesias Diguez, MCarmen Maceira Rozado, Lidia Mndez Marote, Daniel B. Moure Gonzlez,M Inmaculada Otero Baamonde, Jos Paniagua Lpez, Alberto Pena Graa,Antn Penas Truque, Beatriz Prez Mguez, Mara Luisa Prez del MolinoBernal, Paula Pieiro Carballeira, Eugenio Prados Moreno, Carmen PrietoLibana, Ana Isabel Ramos Vzquez, Abel Rodrguez Canal, M Jess SantosLpez, Lisie Tonder Johansen, Victoria Tez Bastida, M Isabel Ursa Daz,Teresa Vzquez Dopazo, Rafael Vzquez Gallardo e Emilio Vzquez Garca-Serrano

  ISBN: 84-453-3767-X

  Dep. legal: C-494/04

  Imprime: Difux, S.L.

  INFORME 01 26/4/04 12:11 Pgina 4

 • NDICE

  PXINA

  Introduccin .................................................................................... 9

  Material e mtodos.......................................................................... 13

  Fontes de deteccin de casos .................................................... 15

  Definicins ................................................................................ 16

  Caso de tuberculose............................................................ 16

  Tipo de tuberculose ............................................................ 17

  Tratamentos supervisados .................................................. 17

  Situacin final dos casos .................................................... 18

  Clculo da incidencia ................................................................ 19

  Resultados correspondentes s anos 1996-2002 ............................ 21

  Fontes de deteccin de casos .................................................... 23

  Nmero total de casos................................................................ 24

  Casos segundo o tipo de tuberculose ........................................ 25

  Incidencia da tuberculose .......................................................... 26

  Distribucin dos casos de tuberculose por grupo de idade e por sexo .................................................. 29

  Tuberculose en colectivos de especial vulnerabilidade ............ 32

  Tuberculose e infeccin VIH.............................................. 32

  Tuberculose e inmigracin ................................................ 34

  Caractersticas dos casos de tuberculose .................................. 35

  Localizacin anatmica ...................................................... 35

  Diagnstico bacteriolxico nas tuberculoses pulmonares .............................................. 37

  Diagnstico radiolxico...................................................... 40

  Tratamentos supervisados.......................................................... 40

  Formalizacin dos tratamentos instaurados nos anos 1996-2001 .................................................................. 42

  Estudio de contactos .................................................................. 45

  Formalizacin dos tratamentos da infeccin tuberculosa latente instaurados nos anos 1996-2001 .................................... 48

  INFORME 01 26/4/04 12:11 Pgina 5

 • Resumo............................................................................................ 49

  Caractersticas dos casos de tuberculose informados Direccin Xeral de Sade Pblica de Galicia ........................ 51

  Avaliacin dos obxectivos do Programa galego de prevencin e control da tuberculose .................................... 54

  Anexos ............................................................................................ 57

  Caractersticas epidemiolxicas ................................................ 59

  Datos por Unidade de tuberculose (UTB). 1996-2002 ............ 66

  Situacin da tuberculose a nivel mundial.................................. 87

  Poboacins utilizadas para o clculo da incidencia .................. 89

  Orde pola que se regula o sistema de vixilancia da tuberculose en Galicia .......................................................... 91

  Puntos de contacto en Galicia.................................................... 93

  Abreviaturas e siglas.................................................................. 94

  INFORME 01 26/4/04 12:11 Pgina 6

 • PRESENTACIN

  A preocupacin da Organizacin Mundial da Sade nos ltimos anos polas enfermidades emer-xentes e reemerxentes faina tamn sa a Consellera de Sanidade, no d

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.