Top Banner

Click here to load reader

Septimus 1 Lærerbok

Mar 09, 2016

ReportDownload

Documents

Septimus 1 Lærerbok

 • JAN ERIK GULBRANDSEN, RANDI LCHSEN OG VIVI NILSSEN

  MATEMATIKK - LRERBOK

  1 klasse lrerbok delt.indd 3 31-07-06 14:38:38

 • Gulbrandsen, Lchsen og Nilssen

  septimusMatematikk for barnetrinnet

  Lrerbok 1

 • 2006 N.W. DAMM & SN AS

  ISBN-13: 978-82-04-11238-5

  ISBN-10: 82-04-11238-6

  1. opplag 2006

  Materialet i denne publikasjonen er omfattet av ndsverklovens

  bestemmelser. Uten srskilt avtale med N.W. Damm & Sn AS er

  enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjring bare tillatt i den

  utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor,

  interesseorgan for rettighetshavere til ndsverk.

  Redaksjon: Marianne Haans

  Illustrasjoner: Per Werner Schulze

  Foto: Randi Lchsen og Jan Erik Gulbrandsen

  Omslagsdesign: Tine Winsvold

  Omslagsfoto: Lin Stensrud

  Design og layout: Framnes Tekst & Bilde as, Oslo

  Trykk og innbinding: Narayana Press, Danmark 2006

 • 3Innhold

  InnledningIdeologien bak Septimus ............................................................................................................................................ 7Komponentene i Septimus ......................................................................................................................................... 7Logoer i Septimus ......................................................................................................................................................... 9Et milj som stimulerer matematisk tenkning og forstelse ............................................................................. 12 Forslag til utstyr som det er praktisk ha tilgjengelig ...................................................................................... 14 lre seg lre og forst matematikk ............................................................................................................... 16Utvikling av tallforstelse ......................................................................................................................................... 21

  KAPITTEL 1 MUSA TOK TIL LEKE I LVEPELSENGrunnleggende begreper klassifiseringMl for opplringen .................................................................................................................................................. 26Lringstrapper ........................................................................................................................................................... 26Utstyr ............................................................................................................................................................................ 27Hva forbinder elevene med stor/liten, strre enn/mindre enn? ...................................................................... 27Opplevelse .................................................................................................................................................................... 28Faglig kommentar ...................................................................................................................................................... 30Tips til aktivitet ............................................................................................................................................................ 31Lek ................................................................................................................................................................................. 35Spill ................................................................................................................................................................................ 37Filosofisk samtale ....................................................................................................................................................... 38Hjemmelekse ............................................................................................................................................................... 38Forklaringer og tips til Elevboka side for side ...................................................................................................... 39Hva kan elevene om parkobling? ............................................................................................................................ 45Liste over kopieringsoriginaler til kapittel 1 ......................................................................................................... 45Kopieringsoriginaler ................................................................................................................................................... 46

  KAPITTEL 2 HUN HADDE ALDRI SETT S MYETelling parkoblingMl for opplringen .................................................................................................................................................. 48Lringstrapper ........................................................................................................................................................... 48Utstyr ............................................................................................................................................................................ 49Klarer elevene koble like mange som? ................................................................................................................ 49Opplevelse .................................................................................................................................................................... 50Faglig kommentar ....................................................................................................................................................... 51Tips til aktivitet ........................................................................................................................................................... 52Lek ................................................................................................................................................................................. 52Tips til aktivitet .......................................................................................................................................................... 53Lek ................................................................................................................................................................................. 54Spill ................................................................................................................................................................................ 56Filosofisk samtale ....................................................................................................................................................... 57Hjemmelekse ............................................................................................................................................................... 57Forklaringer og tips til Elevboka side for side ...................................................................................................... 58Hva kan elevene om flere enn, frre enn? ............................................................................................................ 65Liste over kopieringsoriginaler til kapittel 2 ......................................................................................................... 65Kopieringsoriginaler ................................................................................................................................................... 66

 • 4KAPITTEL 3 DEN ENE VAR STOR, DEN ANDRE VAR MELLOMSTOR, OG DEN TREDJE VAR LITENSeriering sortering etter strrelse Ml for opplringen .................................................................................................................................................. 68Lringstrapper ........................................................................................................................................................... 68Utstyr ............................................................................................................................................................................ 68Hva forbinder elevene med relasjonsbegreper? .................................................................................................. 69Opplevelse .................................................................................................................................................................... 69Faglig kommentar ....................................................................................................................................................... 71Tips til aktivitet ........................................................................................................................................................... 72Lek ................................................................................................................................................................................. 73Spill ................................................................................................................................................................................ 74Tips til aktivitet ........................................................................................................................................................... 75Tverrfaglig .................................................................................................................................................................... 75Filosofisk samtale .........................................................................