Top Banner

Click here to load reader

Septimus 1 Elevbok

Mar 12, 2016

ReportDownload

Documents

Septimus 1 Elevbok

 • JAN ERIK GULBRANDSEN, RANDI LCHSEN OG VIVI NILSSEN

  MATEMATIKK - ELEVBOK

  BOKML

  1 klasse.indd 1 14-08-07 12:24:30

 • Gulbrandsen, Lchsen og Nilssen

  septimusMatematikk for barnetrinnet

  Elevbok 1

  Bokml

  1.klasse_tittelsider.indd 1 18-07-07 13:38:10

 • 2006 N.W. DAMM & SN AS

  ISBN 978-82-04-11231-6

  2. opplag 2007

  Materialet i denne publikasjonen er omfattet av ndsverklovens

  bestemmelser. Uten srskilt avtale med N.W. Damm & Sn AS er

  enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjring bare tillatt i den

  utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor,

  interesseorgan for rettighetshavere til ndsverk.

  Redaksjon: Marianne Haans

  Illustrasjoner: Pl Eikenes

  Omslagsdesign: Tine Winsvold

  Omslagsfoto: Lin Stensrud

  Design og layout: Framnes Tekst & Bilde as, Oslo

  Trykk og innbinding: Narayana Press, Danmark 2007

  1.klasse_tittelsider.indd 2 18-07-07 13:38:11

 • Innhold

  Kapittel 1: Musa tok til leke i pelsen til lva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Kapittel 2: Hun hadde aldri sett s mye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Kapittel 3: Den ene var stor, den andre var mellomstor, og den tredje var liten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Kapittel 4: Huset var dekket av kaker, og taksteinene var pannekaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Kapittel 5: P ei hylle og langs en vegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  Kapittel 6: kjre, vene, snille deg, sa den fjerde . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  Kapittel 7: Han prvde spise like mye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  Kapittel 8: Ulven fant alle unntatt en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  1.klasse_tittelsider.indd 3 18-07-07 13:38:11

 • 1KAPITTELMUSA TOK TIL LEKE I PELSEN TIL LVA

  1.klasse_kap1.indd 4 18-07-07 13:48:46

 • 15

  11 STRRE ENN EI LVE:

  2 MINDRE ENN EI MUS:

  1.klasse_kap1.indd 5 18-07-07 13:48:54

 • 16

  3 EN SKAL BORT.

  1.klasse_kap1.indd 6 18-07-07 13:48:55

 • 17

  4 EN SKAL INN.

  1.klasse_kap1.indd 7 18-07-07 13:49:07

 • 18

  5 FARGELEGG LIKE MANGE.

  1.klasse_kap1.indd 8 18-07-07 13:49:25

 • 19

  6 TEGN LIKE MANGE PRIKKER.

  1.klasse_kap1.indd 9 18-07-07 13:49:42

 • 110

  7 TEGN LIKE MANGE.

  1.klasse_kap1.indd 10 18-07-07 13:49:55

 • 11

  SPILL1

  1.klasse_kap1.indd 11 18-07-07 13:50:00

 • 2KAPITTELHUN HADDE ALDRI SETT S MYE

  1.klasse_kap2.indd 12 18-07-07 13:52:42

 • 213

  21 HVOR MANGE?

  2 VELG OG TELL.

  1.klasse_kap2.indd 13 18-07-07 13:52:53

 • 214

  3 TEGN SLIK AT DE FR LIKE MANGE.

  1.klasse_kap2.indd 14 18-07-07 13:53:26

 • 215

  4 FINN TERNINGEN SOM PASSER TIL.

  1.klasse_kap2.indd 15 18-07-07 13:55:11

 • 216

  5 HVOR MANGE TIL HVER?

  1.klasse_kap2.indd 16 18-07-07 13:56:11

 • 217

  6 TEGN NESTE BILDE.

  1.klasse_kap2.indd 17 18-07-07 13:58:36

 • 218

  7 HVEM HAR FLEST?

  1.klasse_kap2.indd 18 18-07-07 13:59:42

 • 219

  8 HVEM FR FLEST?

  1.klasse_kap2.indd 19 18-07-07 14:02:22

 • 220

  9 HVEM HAR FRREST?

  1.klasse_kap2.indd 20 18-07-07 14:04:07

 • 21

  Utfordring

  HVOR MANGE FLERE OSTEBITER FANT DEN MUSA SOM FANT FLEST?

  10 HVEM FANT FRREST? 2

  1.klasse_kap2.indd 21 18-07-07 14:05:55

 • SPILL

  22

  2

  1.klasse_kap2.indd 22 18-07-07 14:06:37

 • 23

  2

  1.klasse_kap2.indd 23 18-07-07 14:08:10

 • 3KAPITTELDEN ENE VAR STOR, DEN ANDRE VAR MELLOMSTOR, OG DEN TREDJE VAR LITEN

  1.klasse_kap3.indd 24 18-07-07 15:33:20

 • 325

  31 TEGN EN TIL HVER.

  1.klasse_kap3.indd 25 18-07-07 15:33:23

 • 326

  2 TEGN DET SOM MANGLER.

  UTFORDRING

  DEKK P TIL GULLHR.

  1.klasse_kap3.indd 26 18-07-07 15:33:33

 • 27

  3 HVEM EIER HVA?3

  1.klasse_kap3.indd 27 18-07-07 15:33:38

 • 328

  4 TEGN MINDRE OG STRRE.

  1.klasse_kap3.indd 28 18-07-07 15:33:41

 • 329

  5 TEGN LITEN, MELLOMSTOR OG STOR.

  1.klasse_kap3.indd 29 18-07-07 15:33:44

 • 330

  6 TEGN DE SOM MANGLER.

  1.klasse_kap3.indd 30 18-07-07 15:33:45

 • 331

  7 FINN DEN SOM ER P FEIL PLASS.

  UTFORDRING SETT DEN SOM STR FEIL, P RETT PLASS.

  1.klasse_kap3.indd 31 18-07-07 15:33:47

 • SPILL3

  32

  1.klasse_kap3.indd 32 18-07-07 15:33:50

 • 333

  1.klasse_kap3.indd 33 18-07-07 15:34:00

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.