Top Banner
SENZORI SILE, OPTEREĆENJA I TEŽINE Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu 2010. godina
17

Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

Jan 18, 2016

Download

Documents

Nikola Vidović

senzori za sve
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

SENZORI SILE, OPTEREĆENJA I TEŽINE

Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu

2010. godina

Page 2: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

UVODOsnovne razlike:

Sila: Mjerenje interakcije između tijela.

Opterećenje: Mjerenje sila koje djeluju na tijelo.

Težina: Mjerenje gravitacione sile koja djeluje na tijelo.

Page 3: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

KVARCNI SENZORI Koriste se za mjerenje dinamičkih

oscilatornih sila,udaraca ili kompenziono/tenzionih sila velike brzine

Rade na piezoelektričnom principu

Vrši se konvertovanje mehaničkih naprezanja u elektrostatičko naelektrisanje koje se ulira na površini kristala

Vremenska konstanta pražnjenja je vrijeme koje je potrebno senzoru da smanji svoj signal na 37% originalne vrijednosti

Page 4: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

TIPOVI SENZORASenzorski sistem sa režimom punjenja

Ima visoku impredansu pa se vodi na spoljašnje pojačalo

Pojačalo konvertuje naelektrisanje visoke impedanse u napon niske impedanse

U režimu punjenja senzor ne sadrži build-up pojačala, zbog toga su domet senzora i DTC određeni podešavanjima na spoljašnjim pojačalima.

Page 5: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

TIPOVI KVARCNIH SENZORASenzorski sistem sa naponskim režimom

Ima nisku impedansu.

Sadrži buid-in mikroelektronsko pojačalo.

Mikroelektronsko pojačalo sliži za konvertovanje izlaznog naelektrianja visoke impedanse iz kvarcnog kristala u niskoimpedansni naponski signal.

Page 6: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

PIEZOELEKTRIČNI SENZORI U GRAĐEVINARSTVU

Senzor sile opšte namjene

Penetracioni senzor sile

Page 7: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

PIEZOELEKTRIČNI SENZORI U GRAĐEVINARSTVU

Minijaturni senzor sile

Udarni senzor sile

Page 8: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

PIEZOELEKTRIČNI SENZORI U GRAĐEVINARSTVU

Prstenasti senzor sile

Link senzor sile

Page 9: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

PIEZOELEKTRIČNI SENZORI U GRAĐEVINARSTVU

Ovi senzori se primjenjuju za: Testiranje sudara Testiranje udaraca Testiranje preloma materijala Testiranje probijanja Testiranje pada Balansiranje Pečaćenje Testiranje istezanja Itd.

Multikomponentni senzor sile

Page 10: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

SENZORI NAPREZANJA Koriste se kod preciznih mjerenja

statičke težine ili kvazidinamičkog mjerenja opterećenja i snage.

Rade na principu naprežuće trake

Senzori naprezanja su povezani u konfiguraciju Vitstonovog mosta.

Page 11: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

TIPOVI SENZORA NAPREZANJA Opruga služi kao reakcioni

mehanizam na promjenu sile, opterećenja ili težine.

Tri strukturalna dizajna korišćena u industriji su savitljivi snop, stub i shear.

Struktura savitljivog snopa

Najviše se upotrebljava jer može izdržati velika naprezanja

Page 12: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

TIPOVI SENZORA NAPREZANJA

Struktura stuba Ovo je najraniji tip senzora

naprezanja Ima jednostavan dizajn Stub opterećene ćelije je osjetljiv

na efekte opterećenja izvan ose

Struktura shear-web-a Je u obliku nosača snopa Poprečni presjek je mnogo veći

nego obično u cilju minimizacije izvijanja

Page 13: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

KLASIFIKACIJA SENZORA NAPREZANJA

Senzor naprezanja opšte namjene (najčešće se primjenjuju u industriji, automobiliznu, vazduhoplovstvu itd.)

Senzor naprezanja sa procjenom brzine zamora (ovakve opteretne ćelije su specijalno dizajnirane da izdrže više miliona ciklusa)

Specijalna primjena senzora naprezanja (dizajnirane su za specifična mjerenja sile i mogu biti jednoosne ili višeosne)

Page 14: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

MODELI SENZORA NAPREZANJA

Opterećena ćelija opšte namjene

Opterećena ćelija brzine umora

Page 15: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

MODELI SENZORA NAPREZANJA

Šuplja opterećena ćelija

Washer opterećena ćelija

Opterećena ćelija u obliku dugmeta

Page 16: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

MODELI SENZORA NAPREZANJA

Multikomponentna opterećena ćelija

Page 17: Senzosenzoriri Sile, Opterecenja i Tezine

KRAJ