Top Banner
SCRIBUS 1.4.0 GUIDE
50

SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

Oct 08, 2018

Download

Documents

ĐỗĐẳng
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

SCRIBUS 1.4.0 GUIDE

Page 2: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

OM DENNE GUIDE 4

Generelt

Hjælp

GENERELT OM SCRIBUS 5

Brugerflade

MENU BAR 6

File

Edit

Item

Insert

Page

View

Extras

Script

Windows

TOOLBAR 12

File kommandoer

Edit kommandoer

Tools

DET AKTIVE DOKUMENT 15

Bleed

NAVIGATION BAR 17

Navigation i dokumentet

ØVELSE 1 4-SIDET A5 FOLDER 19

Lav nyt dokument

Guides som sideinddeling

Navigation i dokumentet

Slå hjælpelinjer til og fra

ØVELSE 2 FORSIDEN / TEKST OG BILLEDE 23

Lav tekstfelt

Tekstredigering i Properties

Indsæt billede

Streger

INDHOLD

Page 3: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28

Billedstørrelse

Opløsning

Tjek opløsningen i Scribus

ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31

Lænkede tekstfelter

ØVELSE 4 RUBRIK OG MELLEMRUBRIK 34

ØVELSE 5 BILLEDER OG FIGURSATS 36

Align and Distribute

Figursats / Text Flow

ØVELSE 6 FAKTABOKS 40

Farver i Scribus

Tekst med indryk

IMAGE EFFECTS 44

LAYERS 45

SIDER 46

Master Pages

Paginering (sidetal)

GEM I SCRIBUS 47

Henvisninger

Export / PDF

PRINT 50

Skrevet af Snorre Näsman, Depot 1, 2011

Page 4: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

4

OM DENNE GUIDE

GENERELT

Formålet med denne guide er at give en grund læg gende introduktion til Scribus. Programmet er Open Source, hvilket betyder, at programmets kildekode er tilgængelig (så alle kan videreud-vikle den), og at det er gratis at downloade og bruge.Den seneste version af Scribus kan downloades her: www.scribus.net

Kommandoer skrives sådan her: File > Open

Ovenstående betyder eksempelvis, at man skal gå til File-undermenuen i menubaren og vælge kommandoen Open.

Genveje skrives således: Ctrl+C (kopier).Bemærk, at Ctrl-tasten skal erstattes med cmd (⌘) på Mac.

NB: Alle screendumps i denne guide er fra Mac.

HJÆLP

Scribus har en udmærket online manual, hvor man kan finde løsninger på de fleste problemer.Manualen findes her: wiki.scribus.net/canvas/Scribus

Page 5: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

5

GENERELT OM SCRIBUS

BRUGERFLADE

Scribus’ dokumentvindue består af en Menu bar, en Toolbar og en Navigation bar. I midten vises den fil, man arbejder med, mens Menu bar og Toolbar er placeret øverst og Navi-gation bar ne derst i dokumentvinduet (se fig. 1).

Derudover består brugerfladen af en række vinduer, der bruges til at lave forskellige indstil-linger til dokumentet og de elementer, det består af.Det vigtigste vindue er Properties, som allerede er fremme, når man laver et nyt dokument i Scribus. Resten af vinduerne kan hentes frem efter behov fra Windows undermenuen.

fig. 1 Scribus brugerflade (Mac)

Menu barToolbarDet aktive dokument

Navigation bar

Page 6: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

6

MENU BAR

Fra Menubaren kan man vælge et væld af kommandoer fra drop down-undermenuerne.Til højre for visse kommandoer står genvejs tasten – eksempelvis Ctrl+P for Print.

FILE

File > New (Ctrl+N)

Laver et nyt dokument.I dialogboksen laver man en lang række ind-stillinger for det nye dokument. Læs mere s. 19.

File > Open (Ctrl+O)

Fra dialogboksen kan man klikke sig frem til den fil, man ønsker at åbne.

File > Save (Ctrl+S)

Gemmer dokumentet i nuværende filformat.

File > Import (Ctrl+I)

Her kan man importere bl.a. tekst (> Get

Text) og billeder (> Get Image)

File > Export

Gem dokumentet som f.eks. en PDF.

File > Print

Printer dokumentet.

File > Close (Ctrl+W)

Lukker dokumentet.

File > Quit (Ctrl+Q)

Lukker Scribus.(Ligger under Scribus-undermenuen på Mac)

fig. 2 Menu bar (Mac)

fig. 3 File undermenuen

Page 7: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

7

EDIT

Edit > Undo (Ctrl+Z)

Fortryd. Gentag kommandoen for at gå flere ‘skridt’ tilbage.

Edit > Redo (Shift+Ctrl+Z)

Gentager seneste fortrudte handling. Gentag kommandoen for at gå flere ‘skridt’ frem.

Edit > Cut (Ctrl+X)

Klip ud. Fjerner et element i dokumentet.

Edit > Copy (Ctrl+C)

Kopierer et element i dokumentet.

Edit > Paste (Ctrl+V)

Sætter det udklippede/kopierede element ind.

Edit > Select All (Ctrl+A)

Vælger alt på det aktive lag på den aktive side.

Edit > Advanced Select All (Alt+Ctrl+A)

Giver mulighed for at specificere, hvad der vælges – f.eks. alle objekter med en bestemt farve.

Edit > Colors

Her blander man nye farver til sin farvepalet.

Edit > Styles

Her definerer man styles til sin tekst.

Edit > Master Pages

Her definerer man sine Master Pages.

fig. 4 Menu bar (Mac)

fig. 5 Edit undermenuen

Page 8: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

8

ITEM

De fleste kommandoer under Item under-menuen kan også vælges ved at højreklikke på det objekt, man ønsker at ændre.

Item > Group (Ctrl+G)

Grupperer to eller flere objekter, så de bliver til ét objekt.

Item > Ungroup (Shift+Ctrl+G)

Opløser en gruppe, så objekterne igen kan vælges hver for sig.

Item > Level

Flytter et objekt op eller ned i niveau. Bruges f.eks. til at lægge et objekt oven på et andet.

Item > Send to Layer

Flytter et objekt fra et lag til et andet.

Item > Adjust Frame to Image

Laver en billedramme samme størrelse som det billede, der er placeret i rammen.

Item > Adjust Image to Frame

Laver et billede samme størrelse som den billedramme, det er placeret i.

Item > Update Image

Opdaterer et billede, hvis det er blevet ændret i et billedbehandlingsprogram efter at være blevet importeret til Scribus.

fig. 6 Menu bar (Mac)

fig. 7 Item undermenuen

Page 9: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

9

INSERT

Insert undermenuen giver mulighed for at indsætte objekter i dokumentet – f.eks. en tekst ramme. Man vil som regel vælge det pågælden de værktøj fra Toolbar i stedet for at vælge et af Insert kommandoerne, så denne undermenu bruges stort set aldrig. Dog kan man her se genvejene til de forskellige værk-tøj.

Insert > Sample Text

Placerer en ‘mumletekst’ i et aktivt tekstfelt.

PAGE

Page undermenuen bruges til at arrangere sid-erne i dokumentet.

Page > Insert

Sætter nye sider ind i dokumentet.

Page > Apply Master Page

Vælg her hvilke sider, der skal have hvilke Master Pages.Læs mere om Master Pages på s. 46.

Page > Manage Guides

Her kan man let placere hjælpelinjer på sine sider.

Page > Snap to Guides

Ved at slå Snap to Guides til, bliver det lettere at placere objekter i forhold til margin og andre hjælpelinjer.

fig. 8 Menu bar (Mac)

fig. 9 Insert undermenuen

fig. 10 Page undermenuen

Page 10: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

10

VIEW

Her bestemmes, hvordan dokumentet vises på skærmen.

View > Fit to Height (Ctrl+0)

Tilpasser størrelsen, man ser dokumentet i, så det passer til størrelsen på dokumentvinduet.

Show > …

Her kan man slå de forskellige visuelle hjælpemidler til og fra.

EXTRAS

Extras > Hyphenate Text

Her vælger man, om tekst skal orddeles (hyphenation betyder orddeling).

Extras > Manage Images

Her vises en oversigt over alle billeder i doku-mentet. Man kan se stien, Scribus bruger til at finde billedet, billedets størrelse, opløsning m.v.Læs mere s. 47.

fig. 11 Menu bar (Mac)

fig. 12 View undermenuen

fig. 13 Extras undermenuen

Page 11: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

11

SCRIPT

Der er skrevet et væld af forskellige Scripts til Scribus, som indeholder funktioner, der ikke er en del af det grundlæggende program.Man kan hente og installere Scripts fra denne menu.

WINDOWS

Her henter man de forskellige vinduer, der bruges til at ændre og justere layoutet og de elementer, det består af.

Windows > Properties (F2)

Det vigtigste vindue i Scribus.Properties bruges til alle grundlæggende ind-stillinger for både tekst, billeder og andre objekter. Her vælger man skrifttype, farver, ændrer størrelse og bestemmer objekters placering på siden.

Windows > Layers (F6)

Ved at arbejde i flere lag bliver det lettere at vælge og flytte rundt på forskellige objekter i layoutet. Layers vinduet giver bl.a. mulighed for at lave nye lag og skjule lag.

Windows > Arrange Pages

En oversigt over siderne i dokumentet med mulighed for at lave nye og slette sider.

Windows > Align and Distribute

En let måde at placere objekter i forhold til hinanden.

Windows > Tools

Her vælges hvilke værktøj, der vises i Toolbar.

fig. 14 Menu bar (Mac)

fig. 15 Script undermenuen

fig. 16 Windows undermenuen

Page 12: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

12

TOOLBAR

Toolbar er inddelt i fire afdelinger (se fig. 17).Hvis man placerer musen oven på et af ikoner i Toolbar, vil der efter et stykke tid komme en boks frem, der viser ikonets funktion (se fig. 18).

FILE KOMMANDOER

De yderste syv ikoner er genveje til de mest brugte kommandoer i File-undermenuen – bl.a. New, Open, Save, Close og Print. Alle disse kommandoer har dog også tastaturgenveje, hvilket som regl er lettere og hurtigere at bruge.

EDIT KOMMANDOER

De næste fem ikoner er genveje til de mest brugte kommandoer i Edit-undermenuen – Undo, Redo, Cut, Copy og Paste. Disse kommandoer har også tastaturgenveje. Bemærk, at disse ikoner ikke altid er aktive. Hvis et ikon vises lidt utydeligt, er det fordi, det ikke kan vælges – f.eks. er Redo ikke aktivt, hvis man ikke inden har valgt Undo.

fig. 19 Toolbar – File kommandoer

fig. 20 Toolbar – Edit kommandoer

File kommandoer

New

Undo

Save

Cut

Print

Paste

Open

Redo

Close

Copy

Edit kommandoer

Værktøj / Tools PDF funktioner

fig. 17 Toolbar (Mac)

fig. 18 Boks med information om ikon

Page 13: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

13

TOOLS

I midten af Toolbar vælger man sit værktøj. Hvert værktøj har én funktion – f.eks. at lave et tekst-felt (Insert Text Frame).

Select Item (C / to klik på mellemrumstasten)

Dette værktøj er ‘grundværktøjet’ i Scribus og man vender automatisk tilbage til det, når man har brugt et af de andre.Man vælger et objekt ved at klikke på det med Select Item. Herefter kan man ændre objektet – f.eks. ændre dets farve i Properties vinduet.Man flytter objekter ved først at vælge dem og herefter holde museknappen nede og trække. Når et objekt er valgt kan man ændre dets størrelse ved at trække i de håndtag, der viser sig rundt om objektet (se fig. 22). Hold Ctrl-tasten ned for at skalere proportionalt.

Insert Text Frame (T)

Klik og træk med dette værktøj for at lave et tekstfelt.

Insert Image Frame (I)

Klik og træk med dette værktøj for at lave et billedfelt.

Insert Shape (S)

Klik og træk med dette værktøj for at lave en form. Man kan vælge mellem en række forskellige forme, f.eks. en ellipse, en trekant, en pil m.v. En form kan bruges som dekoration eller laves om til et tekst- eller billedfelt ved at højreklikke på formen og vælge Convert to > Images Frame

/ Text Frame (se fig. 23).

fig. 21 Toolbar – værktøj

SelectItem

InsertImage Frame

Edit Contentof Frame

InsertLine

UnlinkText Frame

InsertText Frame

InsertShape

LinkText Frame

RotateItem

fig. 22 Valgt tekstfelt – håndtag til skalering

fig. 23 Form laves om til billedfelt med højreklik

Page 14: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

14

Insert Line (L)

Man laver en linje ved at klikke og trække med Insert Line. Hold Ctrl-tasten ned for at tegne en lige linje. Man kan efterfølgende give linjen stregtykkelse og farve i Properties vinduet.

Rotate Item (R)

Roter et valgt objekt ved at klikke og trække. Ved at holde Ctrl-tasten ned roterer man i 15° vin-kler. Man kan også rotere objekter i Properties vinduet.

Link Text Frame (N) Når man lænker flere tekstfelter sammen, flyder teksten automatisk fra det ene til det andet.Man lænker tekstfelter ved at vælge det første tekstfelt og herefter klikke på det næste med Link Text Frame.

Unlink Text Frame (U)

Bryder lænken mellem to tekstfelter. Vælg det tekstfelt, hvorfra lænken skal brydes, og klik på det tekstfelt, teksten bliver lænket til. Hvis man bryder lænken omvendt – så man vælger det tekstfelt, der lænkes til, og klikker på det tekstfelt, der lænkes fra, bliver lænken også brudt, men indholdet i det valgte tekstfelt står til-bage.

Page 15: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

15

DET AKTIVE DOKUMENT

De enkelte sider vises med sorte streger og en slagskygge forneden og til hjørne. Alt, der place-res uden for siderne, kommer ikke med på print.En rød streg viser hvilken side, der er aktiv.De blå streger viser marginindstillingerne, mens de grå streger viser kanterne på tekst- og billed-felter. De stiplede linjer er guides.Øverst og længst ude til venstre er linealerne, der bl.a. bruges til at placere objekterne præcist i layoutet.Alle disse hjælpelinjer og linealer kan slås til og fra i undermenuen View (f.eks. View > Show

Rulers for at vise/skjule linealerne).

fig. 24 Det aktive dokument. Siderne vises med sorte streger.

Linealer / Rulers

Side 1Den røde streg viser,

at side 1 er aktiv.

Side 2

Margin

Page 16: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

16

BLEED

Hvis man har billeder eller andet, der går helt ud til kanten på siden (f.eks. en bag grundsfarve, der fylder hele siden), er det en god ide at tilføje nogle mm. til dokumentet, man efterfølgende skærer fra. Disse ekstra mm. kaldes bleed (eller skærekød).Når trykkeriet skærer et dokument til, gør de det sjældent helt præcist, så uden bleed er der en stor risiko for, at der kommer en hvid streg på siden, der hvor f.eks. et billede går til kant. En bleed på 3-5 mm. er som regel tilstrækkelig.Man vælger bleed, når man laver et nyt dokument – læs mere s. 19.

fig. 25 Side 2 med bleed (den yderste sorte streg). Bemærk, at alle billeder går helt ud til bleed-kanten.

Page 17: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

17

NAVIGATION BAR

Navigationsbaren nederst i dokumentvinduet indeholder genveje til forskellige indstillinger til dokumenter og navigation i dokumentet.Længst til venstre vælger man hvilket målessystem, man ønsker at bruge.De tre forstørrelsesglas-ikoner bruges til at zoome ind og ud. Til venstre for forstørrelses-ikon-erne kan man skrive hvor stort, dokumentet skal vises (i %).De grønne pile bladrer frem og tilbage i dokumentet, og i feltet i midten kan man vælge et side-tal.Til højre for bladre-pilene kan man vælge hvilket lag, man vil arbejde med.Øje-ikonet længst til højre bruges til at vælge Preview Mode. I Preview Mode skjules alle hjælpe-linjer, og man ser dokumentet, som det bliver printet. Alle billeder, der går ud over kanten, er således beskåret i Preview Mode – jvf. fig. 27.

fig. 27 Side 2 i normal og i Preview mode. Bemærk, at det store billede er beskåret i Preview Mode.

fig. 26 Navigation bar

Målesystem Vælg side Slå Preview mode til og fra

Zoom i dokument Vælg lag

Page 18: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

18

NAVIGATION I DOKUMENTET

Et alternativ til bladre-pilene i Navigation Bar og scroll-barerne i dokumentvinduet, er at klikke på mellemrumstasten. Dette aktiverer en manuel scroll-funktione, der gør det muligt at navigere rundt i dokumentet ved at holde venstre museknap nede og trække.Vælg et nyt værktøj (fra Toolbar eller brug genvejstasten) eller klik på mellemrumstasten igen for at vælge Select Item. På den måde deaktiveres scroll-funktionen.

Et alternativ til zoom-mulighederne i Navigation Bar er genvejene Ctrl + for at zoome ind og Ctrl – for at zoome ud.

Page 19: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

19

ØVELSE 1

4-SIDET A5 FOLDER

I New Document dialogboksen laver man en række indstillinger for sit dokument (se fig. 28). Man kan naturligvis ændre disse indstillinger, hvis man fortryder, men det kan være besværligt, hvis man allerede er godt i gang med sit layout. Det er derfor bedst at have styr på faste indstil-linger som størrelse og margin, inden man går i gang med Scribus. Sideantal er selvfølgelig lige-gyldigt – man laver bare nye sider hen ad vejen.

LAV NYT DOKUMENT

I øverste venstre hjørne vælger man, om dokumentet skal sættes op med enkeltsider eller opslag (Double Sided). Opslag bruges til bøger, magasiner, foldere m.v., hvor man har en venstre- og en højreside ved siden af hinanden. 3-Fold og 4-Fold giver tre eller fire sider ved siden ad hinanden og bruges til f.eks. foldere. Desværre kan Scribus på nuværende tidspunkt hverken printe eller eksportere siderne samlet, så det er bedre at vælge enkeltsider og så bruge guides til at dele siden op i to, tre eller fire (læs mere s. 20).Til højre vælger man størrelse og Orientation (høj- eller bredformat).Margin Guides sætter hjælpelinjer ind på dokumentet, der gør det lettere at placere eksempelvis

fig. 28 New Document dialogboksen

Page 20: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

20

tekstfelter samme sted på hver side.Under Options vælger man antal sider og målesystem.

1 Vælg File > New (Ctrl+N).2 Under Document Layout laves følgende

indstillinger:Layout: Single PageSize: A4 Orientation: Landscape

3 Under Options vælges:Number of Pages: 2Default Unit: Millimeters

4 Under Margin Guides laves følgendeindstillinger:Inside: 15 mmOutside: 15 mmTop: 15 mmBottom: 15 mm

5 Under Bleeds (se fig. 29) laves følgendeindstillinger:Inside: 3 mmOutside: 3 mmTop: 3 mmBottom: 3 mm

6 Klik OK

Dokumentet vises nu i dokumentvinduet. Det består af to A4-sider vist oven på hinanden.Side 1 er den aktive side, hvilket markeres med en rød streg.De to sider skal nu deles op med guides, så de hver består af to sider i størrelse A5.

GUIDES SOM SIDEINDDELING

7 Vælg Page > Manage Guides.

8 Under punktet Single skal du lave en vertikal guide, der er placeret 148,5 mminde på siden (se infoboks s. 21).

fig. 30 Guide Manager / Single

fig. 29 New Document dialogboksen / Bleeds

fig. 31 Det nye dokuments to sider

Page 21: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

21

9 Klik Add og Apply to All Pages10 Under punktet Columns/Row skriver du

følgende:Number: 1Use Gap: 20 mmKlik på Apply to All Pages.

De to sider er nu delt op på midten, så hver side består af to sider i A5-format. Den midterste guide viser, hvor de to sider mødes, altså der, hvor printet skal foldes. De to guides på hver side af midten viser den indre margin (se infoboks).

Det 2-sidede A4-dokument, er nu et 4-sidet A5-dokument.

fig. 33 Guide Manager / Column/Row

fig. 32 En side med guides = to sider

PLACERING AF GUIDES

For at lave en A4-side i bredformat (297x210mm) om til to A5-sider i højformat (148,5x210mm), skal hver side deles på midten (148,5 mm) med en vertikal guide.Hver A5-side skal både have en ydre og en indre mar-gin. Den ydre margin blev bestemt, da dokumentet blev lavet, og er på 15 mm.Man vil typisk lave den ‘indre’ margin mindre end den ‘ydre’, eftersom de to indre marginer bliver lagt sammen, og derfor vil virke bredere end de ydre.Mellemrummet mellem de to kolonner er 20mm, så hver A5-side får en indre margin på 10 mm.

Page 22: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

22

NAVIGATION I DOKUMENTET

1 Klik på mellemrumstasten. Cursoren vi-ses nu som en hånd (se fig. 34). Klik og træk rundt i dokumentet, så du ser de fire sider en ad gangen. Klik på mellemrumstasten igen. Cursor-en vises nu som en sort pil – Select Item værktøjet (se fig. 35).

2 Klik Ctrl + – genvejen for at zoome ind.3 Klik Ctrl – – genvejen for at zoome ud.4 Brug også funktionerne i Navigation Bar

til at vælge side og zoome ind og ud (sefig. 36).

SLÅ HJÆLPELINJER TIL OG FRA

5 Klik på øje-ikonet nederst til højre i Navigation Bar (se fig. 37).Du ser nu dokumentet i Preview Mode – altså uden hjælpelinjer.Klik Preview Mode fra igen.

6 Vælg View > Show Bleed fra, så du ser dokumentet uden de ekstra 3 mm. bleed, menmed de øvrige hjælpelinjer. Når du vil se, hvordan dokumentet ser ud, når det printes(altså uden hjælpelinjer), klikker du bare Preview Mode til i Navigation Bar.

fig. 34 Hand tool fig. 35 Select Item

fig. 36 Navigation Bar

fig. 37 Navigation Bar

Zoom Sidenavigation

Slå Preview mode til og fra

Page 23: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

23

ØVELSE 2

FORSIDEN / TEKST OG BILLEDE

Før man kan begynde at skrive i Scribus, skal man lave et tekstfelt. Et tekstfelt er et afgrænset område, der definerer, hvordan teksten løber. Man laver tekstfelter med Insert Text Frame værk-tøjet.

LAV TEKSTFELT

1 Vælg Insert Text Frame værktøjet i Tool-bar – eller brug genvejen T (se fig. 38).

2 Klik et sted på forsiden (den højre del af side 1), hold museknappen nede, trækog slip museknappen.Bemærk, at du automatisk vender tilbagetil grundværktøjet Select item, når du harlavet tekstfeltet.

3 Klik på tekstfeltet, hold museknappennede og træk. Du flytter nu tekstfeltetrundt på siden. Klik og træk i håndta-gene for at ændre størrelsen på tekst-feltet.

4 Når man skal skrive en tekst i et tekst-felt, arbejder man med indholdet og ikkeselve feltet. Til dette skal man brugeEdit Content of Frame værktøjet.Man kan vælge værktøjet i Toolbar ellerdobbeltklikke i et tekstfelt, hvorefterman automatisk skifter værktøj til EditContent of Frame (se fig. 39).

5 Skriv en rubrik til forsiden.Teksten skrives med en default font ogskriftstørrelse.

For at ændre default-indstillingerne af teksten skal vi bruge Properties vinduet.

fig. 38 Insert Text Frame

fig. 39 Edit Content of Frame

fig. 40 Et tekstfelt

fig. 41 Rubrik skrives i tekstfeltet

Page 24: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

24

TEKSTREDIGERING I PROPERTIES

Properties vinduet er delt i syv forskellige grupperin g er, bl.a. Text (se fig. 42).

I de øverste to drop down-menuer vælges skrifttype (font) og garniture (f.eks. bold).Nedenunder vælges skriftstørrelsen og linje-afstanden (målt i punkter), og med ikonerne nederst vælges, hvordan teksten skal justeres – f.eks. venstrestillet med fast bagkant.

6 Åben Properties vinduet (hvis det ikkeer åbent) i Windows > Properties

eller brug genvejen F2.

7 Vælg punktet Text.8 Vælg rubrikteksten med cursoren ved

at trække hen over den eller med kom-mandoen Edit > Select All (Ctrl+A).

9 Vælg en font, der er egnet som rubrikpå en forside – og gerne i bold.Vælg en passende skriftstørrelse, og hvisrubrikken fylder mere end én linje, enpassende linjeafstand.

Når tekstredigeringen er på plads, kan man bruge Select Item værktøjet til at ændre størrel-sen på tekstfeltet, så det passer med mængden af tekst indeni, og flytte teksten rundt på siden.

INDSÆT BILLEDE

Når man sætter et billede ind i sit dokument, skal man ligesom ved tekstfeltet først lave et billedfelt.Dette gør man med Insert Image Frame (se fig. 44).

10 Vælg Insert Image Frame i Toolbar ellerbrug genvejen I.

11 Klik, hold museknappen nede, træk ogslip museknappen.Bemærk, at du automatisk vender tilbage

fig. 44 Insert Image Frame

fig. 43 Rubrik med ny skrifttype og -størrelse

fig. 42 Properties / Text

Page 25: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

25

til grundværktøjet Select item, når du harlavet billedfeltet.Du kan ændre størrelsen på billedfeltetved at trække i håndtagene med SelectItem – ligesom med tekstfeltet.

12 Med det nye billedfelt aktivt vælg File

> Import > Get Image (Ctrl+I) ogfind et passende billede.Hvis billedet er større end billedfeltet,vil det blive beskåret.

13 Højreklik på billedfeltet og vælg AdjustImage to Frame fra menuen (se fig. 46). Dette er en hurtig måde at skalere bil-ledet på, men hvis man skal gøre detmere præcist bruger man Properties.

14 Åben Properties vinduet (hvis det ikkeer åbent) i Windows > Properties

eller brug genvejen F2.

15 Vælg punktet Image (se fig. 47).16 Klik Free Scaling til og skriv hvor meget

billedet skal skaleres i enten X-Scale(horisontal skalering) eller Y-Scale (ver-tikal skalering). Sørg for at lænkeikonettil højre for de to felter er intakt, så bil-ledet beholder proportionerne ved ska-leringen.

Et billede består af to ting: Billedfeltet og selve billedet. Med Select Item (se fig. 48) kan man flytte rundt på bil led feltet (billedet følger selvføl-gelig med) og skalere billedfeltet, så en større eller mindre del af billedet vises.Med Edit Content of Frame (se fig. 49 ) kan man flytte selve billedet – uden at flytte billed feltet. På den måde bestemmer man, hvilket udsnit af billedet, der skal vises i billedfeltet.

17 Med Select Item kan du skalere billed-feltet, så det får en passende størrelse,

fig. 47 Properties / Image

fig. 45 Et billedfelt

fig. 46 Højreklik og vælg Adjust Image to Frame

fig. 48 Select Item

fig. 49 Edit Content of Frame

Page 26: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

26

og du kan trække det rundt i dokumen-tet, så placeringen på forsiden bliverrigtig.

18 Vælg Edit Content of Frame i Toolbar eller dobbetlklik på billedfeltet.Klik og træk billedet rundt i billedfeltet,indtil det ønskede udsnit af billedet,bliver vist.

19 Vælg View > Show Bleed, så du sikrerdig, at billedet (hvis det går til kant) går helt ud til kanten på din bleed. Når det er i orden, kan du fjerne dinbleed igen (View > Show Bleed).

I fig. 50 ligger billedet oven på teksten. I Scribus vil det seneste objekt, man har lavet, blive placeret øverst i dokumentet. Eftersom billedet blev importeret efter, at tekstfeltet blev lavet, ligger det altså øverst på siden.Man kan ændre objekters niveau i Properties under punktet X, Y, Z eller ved at højreklikke på et objekt og vælge en af mulighederne under Levels (se fig. 51-52).

20 Højreklik på billedet og vælg Level >

Lower to Bottom.Billedet er nu placeret under teksten.

STREGER

Med det store billede i baggrunden bliver rubrikken lidt for svag.Et par streger over og under teksten vil give den lidt mere pondus.Streger tegnes med Insert Line værktøjet.Med værktøjet valgt klikker og trækker man for at lave en streg. Holder man Ctrl-tasten ned samtidig, kan man lave helt lige streger.

21 Vælg Insert Line (L) (se fig. 53).Klik over teksten, lige hvor den begynder og træk med Ctrl-tasten

fig. 53 Insert Line

fig. 50 Billedet går helt ud til bleed-kanten

fig. 51 Properties / X, Y, Z

fig. 52 Højreklik og vælg Level > Lower to Bottom

Page 27: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

27

holdt nede, indtil du når til afslutningenpå teksten.Med Select Item værktøjet valgt, kan dubruge piletasterne, hvis stregen skal flyttes lidt op eller ned.

22 Åben Properties vinduet (hvis det ikke eråbent) i Windows > Properties ellerbrug genvejen F2.

23 Vælg punktet Line (se fig. 54).24 Under Line Width skriver du en ønsket

tykkelse.25 Under Type of Line kan du vælge at

stregen eksempelvis skal være stiplet. 26 Med stregen valgt vælg Edit > Copy

(Ctrl+C) og Edit > Paste (Ctrl+V)for at lave en kopi af stregen.Du kan ikke umiddelbart se den nyestreg, da den ligger oven på den gamle.

27 Med piletasterne kan du flytte den nyestreg ned, så den ligger under rubrikken.Hold Ctrl-tasten ned for at flytte i størreintervaller.

28 Når stregerne er placeret i forhold til teksten, kan du vælge både streger ogtekst på en gang ved at holde Shift-tasten nede, mens du klikker på dem.Du kan nu flytte det hele på en gangog evt. gruppere dem, så de hængersammen ved at vælge Item > Group

(Ctrl+G).

fig. 54 Properties / Line

fig. 55 Forsiden i Preview Mode

Page 28: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

28

BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING

BILLEDSTØRRELSE

I et billedbehandlingsprogram (som f.eks. Gimp eller Photoshop) måles et billedes størrelse som regel i pixels. Dette mål fortæller, hvor stort billedet bliver vist på en skærm.I fig. 56 ses et billede i billedbehandlingsprogrammet Gimp. Der er zoomet så meget ind i dokumentet (800%), at man tydeligt kan se disse pixels som farvede firkanter.

I Scribus arbejder man hovedsageligt med tryksager og måler derfor et billedes størrelse i f.eks. mm eller cm. Derfor kan man blive overrasket, når man importerer et billede, man har arbejdet med i f.eks. Gimp, til Scribus – pludselig er størrelsen en helt anden!I billedbehandlingsprogrammet ser man billedets digitale størrelse (antallet af pixels) i forhold til skærmopløsningen, mens man i Scribus ser billedets fysiske størrelse (antal cm) i forhold til dokumentstørrelsen. I begge programmer påvirkes visningen af billedet naturligvis også af graden af zoom.

OPLØSNING

Når man har et billede på en skærm og vil vide, hvor stort det bliver, når man printer det, skal man omregne den digitale størrelse til en fysisk størrelse. Med andre ord: Vi skal lave pixels til cm. Dette gør man ved at bestemme billedets opløsning (resolution).Opløsning måles i pixels per inch (en inch er en engelsk tomme og svarer til ca. 2,5 cm) og fortæller altså hvor mange pixels, der er på en inch (2,5 cm). Pixels per inch (ppi) bestemmer med andre ord den fysiske størrelse af hver pixel. Jo større pixels – jo større bliver billedet på printet.

fig. 56 Dokument i Gimp, 500x375 pixels, zoom=800%

Page 29: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

29

En anden væsentlig faktor er billedets kvalitet, for det siger sig selv, at meget store pixels ikke er specielt kønt i et print. Så pixels per inch bestemmer altså også billedets kvalitet i trykket.Generelt skal billeder til offset tryk ikke være mindre end 300 ppi, mens de fleste printere ikke kan printe mere detaljeret end 100-150 ppi.

Hvis man printer et billede og tydeligt kan se pixels i billedet, er det altså opløsningen, den er gal med. Det er let at ændre i Scribus, men resultatet af en bedre opløsning er mindre pixels og altså et mindre billede.

TJEK OPLØSNINGEN I SCRIBUS

Når man importerer billeder i Scribus, ender man tit med at skalere dem op eller ned, så de passer til layoutet. Men hvis man skalerer et billede op, bliver de pixels, billedet består af, naturligvis også skaleret op. Opløsningen ændrer sig altså.

fig. 57 Samme fysiske størrelse, varierende opløsning

150 ppi

25 ppi

72 ppi

5 ppi

1x1 inch 1x1 inch

1x1 inch 1x1 inch

Page 30: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

30

I Properties vinduet kan man hele tiden holde øje med opløsningen på sine billeder under punktet Image (se fig. 58).Her står den nuværende opløsning under punktet Actual X-DPI / Actual Y-DPI (se info-boks).Når man ændrer billedstørrelsen under X-Scale / Y-Scale, ændrer opløsningen sig altså til svarende – og vice versa.

fig. 58 Properties / Image

PPI ELLER DPI?

I et billedbehandlingsprogram angiver man opløs-ning en i PPI – pixels per inch.I Scribus angiver man opløsning i DPI – dots per inch.Forskellen er teknisk: På en skærm består et billede af pixels, mens det på et print består af ‘farveklatter’ – dots.

Page 31: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

31

ØVELSE 3

TEKST I FLERE SPALTER

På de to indholdssider – side 2 i dokumen-tet, side 3 og 4 i den printede folder– skal der være en længere tekst, som allerede er skrevet i et tekstbehand lingsprogram. Inden teksten kan importeres, skal tekstfeltet laves.

LÆNKEDE TEKSTFELTER

1 Vælg Page > Snap to Guides.

Nu er alle hjælpelinjer i dokumentet ‘magnetiske’, hvilket gør det meget nemt at placeretekstfelterne langs marginindstillingerne.

2 Vælg Insert Text Frame værktøjet i Toolbar – eller brug genvejen T.3 Klik i hjørnet, hvor den øverste og den venstre margin mødes, hold museknappen nede,

træk ned i nederste hjørne, hvor den nederste og højre margin mødes, og slip museknap-pen. På grund af de magnetiske hjælpelinjer, er det nemt at ramme rigtigt.

4 Med det nye tekstfelt aktiveret vælg File > Import > Get Text og find en tekst, duønsker at importere. Hvis du ikke har en tekst, kan du med kommandoen Insert >

Sample Text lægge en ‘prøvetekst’ ind i stedet.

Teksten er nu lagt ind i tekstfeltet. I nederste højre hjørne ses en lille rød firkant med et kryds i (se fig. 59). Det betyder, at den tekst, der er lagt ind i tekstfeltet, er så lang, at det hele ikke kan vises i dette ene tekstfelt. Enten skal teksten fylde mindre, tekstfeltet være større, eller der skal laves et nyt tekstfelt, hvori teksten kan fortsætte.

5 Vælg Insert Text Frame værktøjet i Tool-bar – eller brug genvejen T.

6 Lav et nyt tekstfelt, der ligger inden for marginerne på næste side. Det nye tekstfelt på højresiden, skal nulænkes sammen med tekstfeltet på ven-stresiden.

FILFORMATER, MAC VS PC

Scribus kan have problemer med eksempelvis Word-filer – særligt på Mac. Derudover kan der være proble-mer med de danske tegn æ, ø og å.Hvis Scribus ikke kan importere teksten ordentligt, prøv at gemme i det mere simple tekstformat .txt. Vælg UTF-8 som encoding, når filen gemmes (kan vælges i Word, efter at filformatet .txt er valgt).

fig. 59 Teksten importeret i tekstfelt

Page 32: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

32

7 Vælg det tekstfelt, der skal lænkes fra – d.v.s. tekstfeltet på venstresiden.

8 Vælg Link Text Frame værktøjet i Tool-bar – eller brug genvejen N (se fig. 60).

9 Klik i det tekstfelt, der skal lænkes til –d.v.s. tekstfeltet på højresiden.Teksten flyder nu fra det ene tekstfelt tildet andet.

I eksemplet ovenfor (fig. 62) er der stadig for meget tekst i de to tekstfelter. Default skriftstør-relsen er meget stor (12 pt), så det vil hjælpe på det at gøre den lidt mindre.

10 Vælg Edit Content of Frame værktøjet i Toolbar eller dobbeltklik i et af tekstfelterne.11 Vælg alt tekst med Edit > Select All (Ctrl+A) (selv om det kun er teksten i det aktive

tekstfelt, der er highlightet, bliver al tekst valgt – også den, der evt. ikke er plads til i de totekstfelter).

12 Åben Properties vinduet (hvis det ikke er åbent) i Windows > Properties eller bruggenvejen F2.

13 Vælg punktet Text.14 Vælg en font, der er egnet som brødtekst.

fig. 60 Link Text Frame

fig. 61 Unlink Text Frame

HVOR FLYDER TEKSTEN TIL OG FRA?

Rækkefølgen, man lænker flere tekstfelter sammen i, er naturligvis vigtig, da den bestemmer, hvor teksten begynder og slutter. Er man i tvivl om, hvilke tekstfel-ter, der lænker til hinanden, kan man bruge Unlink Text Frame værktøjet. Unlink Text Frame viser med pile relationen mellem tekstfelterne.

fig. 62 De to tekstfelter er lænket sammen – Unlink Text Frame værktøjet viser relationen i lænken.

Page 33: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

33

Vælg en passende skriftstørrelse og lin-jeafstand – f.eks. 10/13Vælg det fjerde justerings-ikon – ven-strestillet med fast bagkant.

Teksten er nu blevet væsentligt mindre, men er ikke særlig læsevenlig – linjerne er alt for lange. Det kan der rådes bod på ved at inddele tekstfelterne i kolonner.

15 Klik på fanebladet Columns & Text Dis-tances under punktet Text i Properties (se fig. 63).

16 Lav 2 Columns med et Gap (mellem-rum) på 5 mm.

17 Gentag punkt 15-16 for det andettekstfelt.

fig. 64 To kolonner med tekst på hver side.

fig. 63 Properties / Text

Page 34: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

34

ØVELSE 4

RUBRIK OG MELLEMRUBRIK

Layoutet på de to sider lader meget tilbage at ønske. En tekst, der løber fra øverste venstre til nederste højre hjørne på hver side, er ikke videre inspirerende. Det er altid en god ide at åbne teksten op med masser af luft, rubrikker og underrubrikker, der gør det lettere for læseren at orientere sig på siden.For at få plads til en rubrik, skal tekstfelterne laves mindre. Man kan gøre det manuelt med Select Item værktøjet ved at vælge et af tekstfelterne og trække i det midterste håndtag. Men det er mere præcist at bruge Properties.

1 Vælg det ene tekstfelt med Select Itemværktøjet. Hold derefter Shift-knappennede og klik på det andet tekstfelt. Begge tekstfelter er nu valgt.

2 Vælg Properties / X, Y, Z og skriv følgende:Y-Pos: 90 mmHeight: 105 mmY-Pos ændrer den vertikale placering afdet aktive objekt, mens Height ændrerobjektets højde.Basepoint bestemmer, hvor der måles fra.

fig. 65 Properties / X, Y, Z

fig. 66 Luften i toppen giver plads til rubrik og billeder

Page 35: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

35

Nu er der både plads til en rubrik og nogle billeder.

3 Vælg Insert Text Frame og lav en tekstramme, der er lige så bred som én kolonne brød-tekst. Brug Properties / X, Y, Z, så du er sikker på, bredden er rigtig (du kan tjekke bred-den på brødtekstfeltet under Width, trække de 5 mm fra, der er mellemrummet mellemspalterne, og dividere med 2 – så har du bredden på én kolonne).

4 Skriv en rubrik i det nye tekstfelt.5 Vælg font, størrelse m.v. i Properties / Text.6 Flyt tekstfeltet op og ned med piletasterne eller med musen (hold Ctrl-tasten nede for at

holde placeringen på Y-aksen), indtil placeringen er tilfredsstillende.7 Lav evt. en streg over og/eller under ligesom på forsiden (se s. 26-27).

Selve brødteksten trænger også til lidt luft og et par mellemrubrikker.

8 Brug Edit Content of Frame værktøjet til at lave nogle linjeskift i brødteksten.9 Skriv en mellemrubrik ved hvert linjeskift.10 Vælg font, størrelse m.v. i Properties / Text, så mellemrubrikken skiller sig ud fra brød-

teksten.

fig. 67 Opslaget inkl. rubrik og mellemrubrikker

Page 36: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

36

ØVELSE 5

BILLEDER OG FIGURSATS

Det er oplagt at placere et par billeder oven over teksten, men man kan også bryde tekst-spalterne med nogle mindre billeder. For at gøre layoutet let aflæseligt er det en god ide, at billedfelterne forholder sig til tekstko-lonnernes størrelse og placering, så de f.eks. holder kant.Brug Properties / X, Y, Z til at aflæse og angive størrelser og placeringer. Vær opmærksom på Basepoint, der bestem-mer, hvor der måles fra. Skal mellemrummet mellem to billedfelter være 5 mm, kan man aflæse placeringen af den venstre side på det ene billedfelt og angive dette tal +5 mm for det andet billedfelts højre side.

1 Brug Insert Image Frame til at lave etbilledfelt.Brug Properties / X, Y, Z til at aflæseog angive størrelser og placeringer.

2 Med det nye billedfelt aktivt vælg File

> Import > Get Image (Ctrl+I) ogfind et passende billede.Hvis billedet er større end billedfeltetvil det blive beskåret.

3 Højreklik på billedfeltet og vælg AdjustImage to Frame fra menuen.

4 Skaler billedet i Properties / Image.Klik Free Scaling til og angiv skalerings-grad i enten X-Scale eller Y-Scale. Sørgfor at lænkeikonet er intakt, så billedetbeholder proportionerne ved skale- ringen.

5 Gentag ovenstående, hvis du ønsker flere billeder på opslaget.

fig. 68 Billedfelt uden billede

fig. 69 Billedet importeres, men er alt for stort

fig. 70 Billedet skaleres i Properties / Image

Page 37: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

37

ALIGN AND DISTRIBUTE

I opslaget i fig. 71 er det øverste, store billeder til venstre placeret, så det holder underkant med stregen og venstrekant med tekstkolon-nen nedenunder. Afstanden mellem de to store billeder er 5 mm – altså samme afstand som mellem kolonnerne i brødteksten. Afstanden mellem de to bil leder og brødtek-sten er ligeledes 5 mm.De tre små versioner af de store billede har også en afstand på 5 mm og holder overkant med brødteksten.Man kan dels bruge indstillingerne under punktet X, Y, Z i Properties, men en anden mulighed er Align and Distribute vinduet (Windows > Align and Distribute) – se fig. 72.Først vælger man de objekter, der skal flugte med hinanden (hold Shift nede for at vælge mere end et objekt). Derefter vælger man,

fig. 72 Align and Distribute / Align

fig. 71 Opslaget med nye billeder

Page 38: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

38

hvor de skal flugte – i venstre side, højre side, top, bund m.v. – ved at klikke på et af ikonerne i bunden af vinduet.Relative to bestemmer, hvad der skal flugte med hvad. F.eks. at det først valgte objekt skal bruges som reference.Under Align Side By vælger man, om objekter skal flugte ved at ændre placering eller ved at ændre størrelse.

Under Distribute (se fig. 73) bestemmer man objekters afstand til hinanden.Ikonerne øverst bestemmer, hvor afstanden sættes ind, Distance bestemmer, hvor stor afstanden er.

FIGURSATS / TEXT FLOW

I eksemplet fig. 71 ligger de tre små billeder oven på teksten. Den letteste løsning på det pro-blem er selvfølgelig at gøre tekstfeltet med de to kolonner tekst lidt mindre. Men hvad nu hvis man senere fortryder placeringen af billederne? Så skal tekstfelterne ændres igen. Ofte flytter man meget rundt på billederne i et layout, skalerer dem op og ned m.v., inden det hele er plads. Det ville være meget tidskrævende hele tiden også at skulle justere tekstfelterne rundt om.Løsningen er figursats. Figursats gør, at billederne påvirker, hvordan teksten løber inde i tekstfel-terne. På den måde kan man altså få teksten til at løbe uden om et objekt – f.eks. et billede.Man lægger figursats på et objekt under punktet Shape i Properties (se fig. 74).Ikonerne i bunden betyder følgende:

Disabled: Figursatsen fjernes.Use Frame Shape: Teksten løber rundt om objektets form.Use Bounding Box: Teksten løber rundt om objektets bounding box – den rektangulære streg med ‘håndtag’, der er rundt om alle objekter i Scribus.Use Contour Line: Teksten løber rundt om en konturlinje, man selv definerer.Use Image Clip Path: Scribus læser en clip path (der laves i et billedbehandlingsprogram) og bruger denne til at beregne, hvordan teksten skal løbe.

fig. 73 Align and Distribute / Distribute

fig. 74 Properties / Shape

Page 39: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

39

6 Vælg et billede, du ønsker teksten, skal løbe rundt om.

7 Vælg punktet Shape i Properties og vælgUse Contour Line.

8 Klik på Edit i højre hjørne for at redigerekonturlinjen.Vinduet Nodes åbnes (se fig. 75).

Nodes bruges til at ændre de punkter, alle objekter i Scribus er lavet af. Et rektangulært tekstfelt er eksempelvis lavet af 4 punkter – et i hvert hjørne. De 16 ikoner øverst i vinduet giver forskellige muligheder for at flytte punkter, fjerne punk-ter, lægge punkter til m.v.I vinduets midte er der to felter, hvor man kan angive størrelser – øverst i %, nederst i f.eks. mm. Til venstre for de to felter er der ikoner for henholdsvis ‘gør større’ med angivet % eller mm og ‘gør mindre’ med angivet % eller mm. På den måde ændrer man alle punkter i det valgte objekt på én gang.Nederst til venstre kan man vælge, om juste-ringen skal gælde konturlinjen og altså ikke selve objektet.

9 I Nodes vinduet laver du følgende ind-stillinger:Klik Edit Contour Line til.Skriv den afstand du ønsker mellem billedet og teksten i det nederste af de to felter i midten af vinduet.Klik på det yderste af de to ikoner, dergør konturlinjen større med den af-stand, du har skrevet i feltet ved siden af (bemærk, at afstanden regnes påbegge sider af billedet, så for at skubbeteksten 5 mm, skal du skrive 10 mm ifeltet).

10 Klik på End Editing.

fig. 75 Nodes

fig. 76 Teksten skubbes 5 mm væk fra billederne

Page 40: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

40

ØVELSE 6

FAKTABOKS

En faktaboks giver dels læseren faktuelle oplysninger med relation til indholdet, men er ofte også en rar visuel variation – særligt i meget lange artikler. Man laver en faktaboks ligesom et almindeligt tekstfelt.

1 Lav et tekstfelt med Insert Text Frameværktøjet. Brug Properties / X, Y, Z, sådu er sikker på, at bredden er den sam-me som de øvrige tekstkolonner.

2 Skriv en tekst (eller hent prøvetekst –Insert > Sample Text).

3 Placer faktaboksen oven i en af tekst- kolonnerne og giv den en figursats un-der punktet Shape i Properties.Vælg afstand i Nodes vinduet (se s.38-39).

4 Vælg punktet Text i Properties og redi-ger teksten. Vælg evt. en anden font endbrødteksten for at understrege, at det erto forskellige typer information.

I fig. 77, hvor faktaboksen er sat ind i kolonnen med brødtekst, er forskellen mellem brødtekst og faktuel information alt for lille. Fonten er en anden, men det er slet ikke nok.I Properties under punktet Color kan man give tekstfeltet en farve.

FARVER I SCRIBUS

I Scribus vælger man farve fra en farvepalet. Umiddelbart er der ikke så mange farver at vælge imellem, men under Edit > Colors

kan man blande sine egne farver, som så vil indgå i paletten.I Color vinduet (fig. 78) kan man til venstre se alle farverne i den nuværende palet. Man kan vælge dem og ændre dem ved at klikke Edit, eller man kan lave nye farvebland inger ved at klikke New. Uanset hvad, åbnes Edit Co lor dia-logboksen, hvor man blander den nye farve.

fig. 77 Faktaboksen går i et med brødteksten

fig. 78 Colors

Page 41: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

41

Under Name skriver man det navn, der vil optræde i paletten. Her er det en god ide at skrive farvekoden.Under Color Model vælger man farvesystem. Her bruger man normalt CMYK.CMYK står for Cyan (blå), Magenta (rød), Yellow (gul) og Key color (sort). Altså de tre primærfarver + sort. CMYK er det farvesystem, der bruges i offset tryk. Dokumentet splittes op i fire trykplader – en pr. farve – som så trykkes oven i hinanden med raster.I venstre side viser de fire farvestriber hvor meget af den pågældende farve, der indgår i blanding en. Man kan trække i håndtagene for at ændre mængden af de enkelte farver eller skrive farvekoden i %-felterne til højre.I kvadratet til venstre for farvestriberne ses farven, man blander.

5 Vælg Edit > Colors

6 Klik på New.7 I Edit Color dialogboksen laver du følgende indstillinger:

Name: Skriv et navn til farven, eller vent til du har blandet farven og brug farvekoden.Color Model: CMYKTræk i håndtagene indtil du finder en farve, der er passende til faktaboksen.

8 Klik OK, når du har blandet din farve.Du vender nu tilbage til Colors dialogboksen, hvor du ser den nye farve øverst på listen.

9 Klik OK.

fig. 79 Edit Color

Page 42: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

42

Den nye farve kan nu vælges i Properties under punktet Color (se fig. 80).I øverste venstre hjørne bestemmer man, om man vil give farve til streg eller fyld.I modsatte side kan man ved Shade vælge hvor kraftig farven skal være.Farven vælges fra listen.I bunden kan man vælge transparens under punktet Opacity.

10 Vælg faktaboksen og åben punktet Colori Properties.

11 Vælg det højre ikon, så du ændrer fyldetpå faktaboksen.

12 Vælg den nye farve fra listen.

Hvis den nye farve i faktaboksen er meget mørk, kan det være farven på teksten også skal ændres. I givet fald:

13 Vælg faktaboksen og åben punktet Text i Properties.

14 Vælg fanebladet Color and Effects (se fig.81).

15 Vælg White som fyldfarve.

Som det ses i fig. 82 hjælper det afgjort, at fak-taboksen har fået en farve. Men i eksemplet begynder og slutter teksten helt op ad den far-vede kant, hvilket er irriterende, når man skal læse teksten.Dette kan løses i et andet faneblad under punktet Text i Properties.

fig. 81 Properties / Text / Color and Effects

fig. 80 Properties / Colors

fig. 82 Faktaboks med farve

Page 43: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

43

TEKST MED INDRYK

I fanebladet Columns & Text Distances (se fig. 83) under punktet Text i Properties vælger man, hvor langt fra kanten af tekstfeltet tekst en skal være. Som regel skriver man samme tal i alle fire felter (Top, Bottom, Left og Right).

16 Vælg faktaboksen og åben punktet Text i Properties.

17 Vælg fanebladet Columns & Text Distan-ces (se fig. 83) og lav følgende indstil-linger:Top: 3 mmBottom: 3 mmLeft: 3 mmRight: 3 mm

fig. 83 Properties / Text / Columns & Text Distances

fig. 84 Opslag med faktaboks

Page 44: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

44

IMAGE EFFECTS

Normalt bruger man billedbehandlingsprogrammer som Gimp eller Photoshop til at manipu-le re sine billeder. Efterfølgende importerer man så de nye manipulerede billeder i Scribus. Men hvis det er forholdsvis enkle justeringer i forhold til farver og kontrast, kan man faktisk lave ændringen direkte i Scribus.I eksemplet i fig. 84 er det lidt kedeligt, at det samme billede er gentaget fire gange. Men med nogle enkle justeringer af de forskellige versioner af billedet, kan de få en mere illustrativ karakter.Justeringerne laves under punktet Image i Properties ved at klikke på Image Effects (se fig. 85).

I Image Effects dialogboksen (se fig. 86) vælger man justeringstype i det store felt i midten. De to knapper med pile lægger den valgte justering til eller fjerner en justering fra billedet.I feltet Options vælger man effekten af den valgte justering. I eksemplet nedenfor (fig. 87) har hvert bil lede fået en Duotone-justering.

fig. 85 Properties / Image

fig. 87 Tre Duotone-versioner af samme billede

fig. 86 Image Effects

Page 45: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

45

LAYERS

Hvis man har mange overlappende elementer i sit layout, kan det være en stor hjælp at arbejde i flere lag. Princippet med lag er ganske simpelt: ved at lægge bestemte objekter på bestemte lag kan man skjule dem, så man kun ser de elementer, man koncentrerer sig om på det tidspunkt. Man risi-kerer desuden ikke ved et uheld at flytte på de forkerte ting.Man finder Layers vinduet under Windows > Layers (se fig. 88).Man laver nye eller sletter lag med + og – knapperne nederst i Layers vinduet.De to pile nederst til højre flytter det valgte lag op eller ned. Lagenes rækkefølge i Layers vin-duet afspejler rækkefølgen i dokumentet. Et objekt på det øverste lag i Layers vinduet ligger altså oven på et objekt på det nederste lag.Klikker man på feltet under øje-ikonet skjuler man laget. Man kan kun arbejde med de objekter, der ligger på det lag, der er aktivt i Layers vinduet. Man skal altså hele tiden vælge det rigtige lag – i Layers vinduet eller i Navigation bar.Man flytter objekter fra et lag til et andet ved at højreklikke og vælge Send to Layer fra menuen (se fig. 89).

fig. 88 Layers vinduet fig. 89 Højreklik og vælg Send to Layer

Page 46: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

46

SIDER

I Arrange Pages vinduet (Windows >

Arrange Pages) får man et overblik over si derne i sit dokument. Siderne vises som ikoner i vinduet. Hvis man dobbeltklikker på en side, vil den pågældende side vises i doku-mentvinduet, så man behøver altså ikke at scrolle fra side til side. Man kan flytte rundt på siderne ved at klikke og trække ikonerne til nye placeringer.For at slette en side, vælges sideikonet, hvor-efter man klikker på skraldespanden i ned-erste højre hjørne. For at indsætte nye sider, vælges Page > Insert.

MASTER PAGES

En Master Page er en ‘skabelon-side’. Alle objekter (tekst, grafik m.v.), der placeres på en Master Page, optræder automatisk på alle øvrige sider, der baseres på den pågældende Master Page. På den måde kan man nøjes med at layoute de grund læggende designelementer (såsom sidetal) én gang.Vælg Edit > Master Pages for at lave en Master Page. En ny side samt Edit Master Pages dialogboksen vises i dokumentvinduet. Mastersiden layoutes på samme måde som almindelige sider i dokumentet.For at vende tilbage til de almindelige sider lukkes Edit Master Pages dialogboksen. Man kan lave flere Master Pages - en til indholdsfor tegnelse, en til artikler, en til læ serbreve o.s.v. Vælg Page > Apply Master Page for at tildele en side en Master Page.

PAGINERING (SIDETAL)

For at lave automatiske sidetal på sine sider, skal man lave et tekstfelt på sin Master Page. Vælg herefter Insert > Character > Page Number.NB: I den 4-sidede A5-folder, som er brugt som eksempel i denne guide, er der kun to sider i dokumentet. Paginering forholder sig til disse to sider – ikke de fire sider, dokumentet vil inde-holde, når det er printet og foldet. Ønsker man paginering i dokumenter, hvor sideinddelingen er lavet med guides, bliver man altså nødt til at lave den manuelt på hver side.

På et tidspunkt bliver det muligt at printe og eksportere dokumenter i opslag i Scribus. Når den version er tilgængelig, vil det ikke længere være nødvendigt at lave sit sidelayout med guides, og automatisk paginering vil derfor også fungere i dokumenter med opslag.

fig. 90 Arrange Pages

Page 47: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

47

GEM I SCRIBUS

HENVISNINGER

Den almindelige Save-kommando (File > Save) gem mer selve Scribus-dokumentet, hvilket som regel er det, man har brug for. Men billeder, der er importeret, indgår ikke i Scribus-doku-mentet. Et 120-siders magasin med 200 billeder ville være enormt tungt at arbejde med, hvis Scribus skulle huske pixelinformationerne fra billederne i dokumentet.I stedet bruger Scribus henvisninger. En henvis ning fortæller Scribus, hvor et billede skal findes på computeren. Den nødvendige mængde hukommelse, der kræves for at vise billedet, bliver altså taget fra computerens RAM i stedet for fra den lille del af computerhukommelsen, der er reserveret til Scribus. Når man åbner dokumentet, fortæller henvisningen altså, hvor billedet skal findes. Hvis et bil-lede, efter at være blevet place ret i et dokument, flyttes fra sin pla cering eller slettes, kan Scribus ikke finde det! Så det er vigtigt at have orden i sine filer og f.eks. lave en mappe til alle de bille-der m.v., man bruger i dokumentet.I Extras > Manage Images kan man holde øje med de billeder, man har importeret. Ved at vælge et billede vises en masse informationer om billedet (se fig. 91).Ved punktet Path kan man se stien til billedet. Nedenunder vises bl.a. billedets oprindelige opløs-ning, billedets digitale størrelse og dets nuværende opløsning (efter evt. skalering i Scribus).

Hvis man skal arbejde videre med dokumentet på en anden computer, skal man huske at have alle billeder med. Det samme gør sig gældende for de fonte (typografier), man bruger i doku-mentet. Det er jo ikke sikkert, at de samme fonte er installeret på den anden computer.

fig. 91 Manage Images

Page 48: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

48

EXPORT / PDF

Eksporterer man sit dokument til PDF, får man en låst fil, hvor alle billeder og skrifter er gemt i dokumentet. Dette filformat er smart, når man er helt færdig med sit dokument og eksempelvis skal sende det til et trykkeri.

Man gemmer som PDF ved at vælge File >

Export > Save as PDF.Dialogboksen Preflight Verifier viser evt. pro-blemer i dokumentet (se fig. 92).Det mest almindelige problem er Text over-flow, som be tyder, at den fulde tekst ikke kan vises i et tekstfelt. Her skal man naturligvis afbryde processen og lave tekstfeltet større eller lænke til et nyt tekstfelt og så eksportere igen.En anden almindelig advarsel er Object is not on a Page. I Scribus kan man placere objekter uden for selve siden. Disse objekter kommer ikke med på hverken print eller i en PDF, hvilket man derfor bliver advaret i mod. Dette er som regel med vilje, så advarslen kan ignoreres.

Øverst til højre i Preflight Verifier dialogboksen vælger man PDF-profil. Vælg her PDF 1.5.

Når alle problemer er løst eller ignoreret, åbnes Save as PDF dialogboksen, hvor man kan lave en lang række indstillinger til sit dokument.De væsentligste beskrives her (fig. 90-93):

fig. 92 Preflight Verifier

fig. 93 Save as PDF / General

Vælg hvilke sider, der skal eksporteres

Vælg hvor PDF’en skal gemmes

Page 49: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

49

fig. 94 Save as PDF / Fonts

fig. 95 Save as PDF / Color

fig. 96 Save as PDF / Pre-Press

Fonte brugt i dokumentet

Fonte Scribus anbefaler at ‘embedde’ (se infoboks)

Fonte Scribus anbefaler at ‘outline’ (se infoboks)

‘Embed’ alle fonte

‘Outline’ alle fonte

Vælg om farverne i dokumentet skal konverteres til brug på skærm (RGB) eller i tryk (CMYK)

Gem PDF med skæremærker

Gem PDF med dokumentets bleed

Gem PDF

EMBED ELLER OUTLINE?

Når en font er ‘embedded’ i PDF’en, betyder det, at den er ‘indlejret’ i filen. Hvis man åbner PDF’en på en computer, der ikke har den pågældende font installe-ret på systemet, vil den altså vises i PDF’en alligevel.Man bør derfor altid ‘embedde’ alle skrifter i PDF’en.

Når en font er ‘outlined’ betyder det, at den er lavet om til vektorer. Fonten ligger altså ikke i PDF’en som en egentlig skrift, men som en masse punkter og stre-ger. Dette kan være nødvendigt, men som regel er det nok at ‘embedde’ fontene.

Page 50: SCRIBUS 1.4.0 GUIDE · BILLEDSTØRRELSE OG OPLØSNING 28 Billedstørrelse Opløsning Tjek opløsningen i Scribus ØVELSE 3 TEKST I FLERE SPALTER 31 Lænkede tekstfelter ØVELSE 4

50

PRINT

Vælg File > Print.Hvis der er problemer med dokumentet vil Preflight Verifier dialogboksen åbnes (se fig. 92).Når evt. problemer er løst eller ignoreret, åb nes Setup Printer dialogboksen, hvor man kan lave indstillinger til sit print.

De væsentligste beskrives her (fig. 97):

fig. 97 Setup Printer

Vælg hvilke sider, der skal printes

Vælg skæremærker

Vælg at dokumentets bleed kommer med i printet

Vælg printer