Top Banner
Asinusincathedra Gymnázium Jiřího Ortena Praha 11.4. 2013
24

Sc asinusincathedra

Nov 28, 2014

Download

Documents

HunterCZ

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Sc asinusincathedra

AsinusincathedraGymnázium Jiřího Ortena

Praha11.4. 2013

Page 2: Sc asinusincathedra

AsinusincathedraGymnázium Jiřího Ortena

Lukáš ProvazníkViktor Matějka

Jiří Zinek

Místo turnaje: PRAHA 1 - VOŠ a Střední průmyslová škola dopravníDatum 11.4.2013

Page 3: Sc asinusincathedra

‚‚Dokonalý učitel“ Lukáš ProvazníkViktor Matějka

Jiří Zinek

Page 4: Sc asinusincathedra
Page 5: Sc asinusincathedra

• Jaká je vlastně nejdůležitější role dnešního učitele?

• Existuje vůbec dokonalý učitel?• Jaké učitelovy schopnosti bychom mohli

považovat za ideální (superschopnosti)?• Jaké vlastnosti jsou naopak u učitele nežádoucí?• Je možné, že koncept humanoidního učitele se

bude časem vytrácet v návaznosti na informační revoluci , nahradíme ho virtuálním učitelem?

Page 6: Sc asinusincathedra

Vývoj technologie versus

zdravý vývoj lidské společnosti

Page 7: Sc asinusincathedra

Způsob jakým se díváme na učení nových informací.

„Proč bychom měli.....?“

Lenost?

Page 8: Sc asinusincathedra

Typy vzdělání

Page 9: Sc asinusincathedra

Cíle vzdělávání kolektivu:

Page 10: Sc asinusincathedra

KDO JSI!?“[Kids] don't remember what you try to teach them. They remember what you are.” 

― Jim Henson, creator - The Muppets

Dead Poets SocietyProfesní dovedno

stiOsobnost

KomunikacePředne

s

Motivace

Organizace

Evaluace

Reflexe

Moralita

Empatie

Respekt

Síla vůle

Autorita

Charisma

Page 11: Sc asinusincathedra

Dnešní trend: popularizace

ZNALOSTI, dovednosti, hloubka

Page 12: Sc asinusincathedra

Učitel 0.89

Page 13: Sc asinusincathedra

Učitel 1.0

Page 14: Sc asinusincathedra

Učitel 2.0 beta„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest,

jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“Jan Amos Komenský

Walter Lewin, MIT

Page 15: Sc asinusincathedra

„Virtuální učitel“

Page 16: Sc asinusincathedra

VIRTUÁLNÍ

ROBOTICKÝ

Page 17: Sc asinusincathedra

Projekty virtuálního vzdělávání.

Realizace ze světa.

Page 18: Sc asinusincathedra
Page 19: Sc asinusincathedra

Stanford

Page 20: Sc asinusincathedra
Page 21: Sc asinusincathedra

Virtuální učitel nemůže:• Být osobnost• Myslet individuálně• Motivovat, či inspirovat lidi• utvářet vztahy• .....

Virtuální učitel X Dokonalý učitel

Nemůže si kompletně osvojit stejné kompetence jako lidský učitel,

Může být virtuálním průvodcem sebevzděláváním.

ale

Page 22: Sc asinusincathedra

 

Internetové stránky: BRDIČKA, Bořivoj. Vzdělávací technologie 21. století. 2012  [cit. 2013-23-03].

Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16563/ HUBLOVÁ, Pavlína. TPCK, model integrace technologií do výuky 2011 [cit.

2013-24-03]. Dostupné z:

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/T/TPCK%2c_model_integrace_technologi%C3%AD_do_v%C3%BDuky 

Trendy ve vzdělávání. 2011 [cit. 2013-24-03]. Dostupné z: http://scio.cz/vyzkum/prehledSekce.asp?sekce=629

MIT. [cit. 2013-24-03]. Dostupné z: http://ocw.mit.edu/index.htm Coursera . [cit. 2013-24-03]. Dostupné z: https://www.coursera.org/#courses Standfordská univerzita. [cit. 2013-24-03]. Dostupné z:

http://online.stanford.edu/

Zdroje:

Page 23: Sc asinusincathedra

Literatura: MALACH, Josef. Školní pedagogika, Ostrava: Ostravská univerzita, 2002 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika, Praha: Grada, 2007

2001: A Space Odyssey (film)

Page 24: Sc asinusincathedra

AsinusincathedraGymnázium Jiřího Ortena

Praha11.4. 2013