Top Banner

of 36

SAP PERAKENDE Z°RVES° 2015 - SAP PERAKENDE PLANLAMA VE TAHM°NLEME ‡–ZœMLER° - PRODEA

Feb 07, 2017

ReportDownload

Business

Short Presentation Title

SAP PERAKENDE ZRVES14 Mays 2015, PerembeThe Grand Tarabya Hotel, stanbul

SAP PERAKENDE PLANLAMA VE TAHMNLEME ZMLERGzde alar Suat zdemir

Use this title slide only with an image

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internal1

Ajanda

Planning For Retail (P4R)Finansal PlanlamaMerchandise PlanlamaAssortment Planning for Retail (AP4R)Koleksiyon PlanlamaLokasyon KmelemeKapasite PlanlamaAsorti PlanlamaForecast & ReplenishmentGenel BakEntegrasyonlarPlanlama DngsSAP Retail Planlama vs SAP F&RRaporlama

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internal2

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internal3

Gnmz Perakende TrendleriNe istediini bilen talepkar tketiciHzl deien moda popularitesi ile hzl deien asortilerok fazla opsiyon saysna sahip olmakTketici grubuna zg pozisyon alp cazip fiyat nerilerinde bulunmak

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internal4

Yaanan ZorluklarGeleneksel planlama yntemleri Versiyonlama yapmann ve kaytlar bir araya getirmenin getirdii zorluklar.Birbirinden bamsz sistemler kullanmak Stratejik Planlama, Merchandise Planlama ve Asserment Planlama kaytlarnn bir araya getirilmesinde yaanan zorluklar.Data hacmi ve veri krlm Yksek hacimde verilerde alamamak, istenilen seviyede krlmlara eriememek.Tahmine dayal yapdan uzak planlamaGerekleen data ile gerek zamanl kyaslama yapamama ve pozisyon alamamak.

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internal5

Planning For Retail (P4R)

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internal6

Excel vs SAP Planning for Retail

Planlama MotoruVeri Taban

Excel zerinden PlanlamaP4R zerinden Planlama

Fiili POS Datas vs.

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internal

7

Excel vs SAP Planning for Retail

Excel zerinden PlanlamaP4R zerinden Planlama

Planning EngineDatabaseFinansal Plan

Kanal Merch Plan

Konsolide Kanal Plan

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internal

8

Konsolide Plan

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internal

9

Kullanlan anahtar alanlar ve KPIlar Anahtar AlanAklamaHesaplamaNet Sat MiktarNet Sat MiktarKDVsiz CiroKDV Hari sat cirosulk PSFli KDVsiz Cirolk PSFli KDV hari sat ciroSMMSatlan Mal MaliyetiNet Sevk MiktarMaaya yaplan net sevk miktarOrtalama Haftalk Stok MiktarAy ierisinde haftalk toplam sat miktarlarnn arlk ortalamasOrtalama Haftalk Sat MiktarAy ierisinde haftalk toplam sat miktarlarnn arlk ortalamasSevk Sat OranSevk miktarnn sat adedine oranNet Sat Miktar / Net Sevk MiktarMarkupKDVsiz Cironun SMMye oranlanmasKDVsiz Ciro / SMMOrtalama CoverOrtalama Stok Miktarnn Ortalama Sat Miktarna oranlammasOrt Stok Mikt / Ort Sat MiktGMROIGross Margin Return Of Invesment(((Kdv'siz Ciro - SMM)/SMM)* 26)/ Ort CoverOrt. Birim Fiyat ve Ort Birim MaliyetOrtalama MaliyetlerKdv'siz Ciro / Net Sat MiktarSMM / Net Sat Miktar

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internal10

Kullanc Arayzleri

SeimlerDilediiniz seimlere gre raporlama

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#InternalPlanlama Arayz

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internalhtiyaca zg zelliklerKural bazl hesaplama - Ters hesaplama

140.0 deerini 150 yapalmGross Margin Deerinin %25 Olduu grlr.

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internalhtiyaca zg zelliklerVersiyonlama000 = Fiili DataF01 = Planlama VersiyonuF02 = What-if VersiyonuFOF = Final VersiyonuFOR = Kabul edilen Versiyon

Hzl versiyon almalarna olanak tanr.

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internalhtiyaca zg zelliklerArttrm - Azaltm

%10 Arttrm

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internalhtiyaca zg zelliklerst seviye planlama

40.000.000 yapalm.

40.823.090 olan deeri

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internalhtiyaca zg zelliklerHcre Kilitleme

81.676.909 olan deeriSpring sezonunu kilitleyerek85.000.000 yapalm.

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#InternalAssortment Planning for Retail(AP4R)

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internal18

Assortment Planning Perakendecilerin zorluk ektii noktalar zmeyi hedeflerPerakendecilerin gnmz sorunlarndan bir dieri de en az stok maliyeti ile en doru rn karmn maazada bulundurmaktr. Asgari stok - azami rn karm dengesini salamak ciddi bir analiz safhas ve istatiksel hesaplamalardan oluan analitik bir sretir.Mteri memnuniyeti salamann zor olduu bu rekabeti dnemde doru rn derinlii ve geniliini sat noktasnda salamak son yllarda olduka nem kazanmtr.Bu dnemde perakendecilerin rekabet edebilmek iin ok daha detayl, talebe ve tahminlere dayal bir planlama ynetimine ihtiyac bulunmaktadr.Ama perakendecilerin stratejik hedefleri dorultusunda en etkin biimde doru rn, doru fiyat ile doru zamanda, doru maazada bulundurmaktr.SAP Planning for Retail ve Assortment Planning rnleri ile fiili sevk, sat ve stok verileri zerinden en doru rn genilii ve derinliini salanarak doru rn yelpazesi oluturulmaktadr.

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#InternalAssortment Planning for Retail

Assortment Planning sezon iinde sat ve kar maksimizasyonu iin belirli rnleri seerek planlama yapmanz salar.Tm kanal ve kategorilerde uygun bir asorti dengesini kurmay hedefler.Yaklaan sezon iin detayl bir ekilde yaptn asorti planlar ile konsolide olan satn alma btesini belirlemenize yardmc olur

rn ve maaza grubu seviyesinde asorti planlama.rn zellikler, lmler, ve kmeleme teknikleri ile planlama.Opsiyon ve Range planlamada uygun derinlik ve genilik dengesini bulmanz salar.Devam eden ve yeni rnlerinizi uygun kombinasyonlarda planlamanz salar.Gemi yl fiili kaytlar ile yeni rnlerize referans vererek yeni sezon planlamanz yapmanz salar.Lokasyon kmeleme seviyesinde veya lokasyon seviyesinde asorti planlama imkan salar.Esnek planlama motoru ile snrsz sayda versiyon ve hesaplama sralar ile istediini hesaplamalar yapmanz salar.Tm bu ilemleri yapabileceiniz kullanc dostu basit arayzler sunar.

Daha fazla verimlilik ve daha fazla mevsim / koleksiyonlar iin planlama dngleri hzlandrnMteri ile ilgili, mteri davranlarn kyaslamaya dayal, dengeli eitleri, sat tarihi,. Tahmine dayal analitik kararlar ile kmeleme teknikleri ve daha fazlasn sunarSat deerlerini minumum stok maliyetlerinde arttrmay hedefler.AmacYapabildikleriFaydalar

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#InternalPlanlama Arayzleri

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#InternalPlanlama Sreci

Merchandise Planlama

Opsiyon ve RangePlanlamaAsortiListesiMaaza KmelemeAsorti LokalizasyonuRenk ve Beden Plan

OTB

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#InternalMaaza Kmeleme

FaydalarHer bir asorti grubu iin zellitirilmi kmeleme imkanstediiniz kmeleme methodunun sonucunu hzl bir ekilde alabilmenizi salar.Mevcut maazar zelliklerinize gre kmeleme yntemini belirlemenize yardmc olur.

Maaza Kmeleme

Yapabildikleristenilen seviyede gruplama.Lokasyon bazl gruplamaByklk bazl gruplamaSat Adedi, Sevk Adedi, Ciro, Stok gibi alanlara gre gruplamaVeya sizin belirleyeceiniz baka KPIlara gere gruplama imkan.

Otomatize edilmi akll gruplama zellii.Ortak karakteristiklerGemi fiili kaytlara grePredictive Analyis rn zerinden yzlerce kmeleme teknikleri.

Kmeleme algoritmalar ile optimum kmeleme says ile optimimum kmeleri bulmanz salar.

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#InternalOpsiyon Planlama

YapabildikleriAsorti derinlii ve geniliini dengeler.Kategori ve rn zelliklerine gre planlama olana.Planma esnasnda OTB leri gz nnde bulundurur.Modller halinde gruplama.Modl saysn ve byklklerini belirler.Modlleri maaza kmelerine balar ve bylelikle maazalardaki opsiyon saylar belirlenir.

OpsiyonPlanlama

FaydalarAsorti ervesini belirlemenizi salar ve daha doru planlamaya olanak salar.Asortileri modlarize eder.Her bir metrik baznda grntler.

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internal24

Asorti ListesiYapabildikleriDevam eden ve yeni rnler iin asort listesi.Gemi yl fiili kaytlarn inceleyerek rnn devamlla karar verin.Gemi yl cironuzun % kan hangi rnler ile yaptnzn analizi.Yeni rnler iin referans rnler belirleyin.

FaydalarGerek zamanl sat ve marj analizi.Fiili dataya bal kalmadan Talep forecasti.Halo ve Cannibalization etkilerini gz nne alr.

AsortiListesi

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#Internal

Asorti Lokalizasyonu

YapabildikleriAsorti listesi ve maaza kmelerini uygun biimde birletirmenizi salar.Hangi rn hangi lokasyonlarda sunacanz belirlemenizi salar.FaydalarUygun bileenleri bir araya getirerek planlama srenizi ve hata riskini minimize eder.Asortileri lokalize eder.Asorti Lokalizasyonu

Asorti Lokalizasyonu

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.#InternalRenk ve Beden PlanYapabildikleriAsortilerin beden ve renk planlamasn yapmanz salarSat ve Satn Alma adetlerinizi planlamanz salar.lk sevkiyatta her lokasyona ait sevklerinizi belirlemenizi salarOTB iin asorti listelerinizi, sat adetlerinizi, satn alma ihtyiacnz ve sevkiyat adetlerinizi belirlerFaydalarSat fiyatlarnz maksimize etmenize ve indirimlerinizi azaltmanza yardmc olur.Planlama srecini iletmenize yardmc olur.

Renk ve Beden Plan

2015