Top Banner

of 13

ROTO Dinamic in Cross Industry, Igor Maroa

Feb 07, 2017

ReportDownload

Marketing

 • ROTO DINAMIC in Cross Industy

  DMS, Januar, 2017.

  Igor Maroa

 • Agenda

  Na kratko o podjetju in njegovih izzivih

  Pregled nabora dodatnih storitev/produktov za kupce

  Pregled konkretnih primerov

  Kljuni faktorji uspeha

 • REMARIS - napredni software za POS blagajno in

  kontrolo poslovanja.

  Jukebox.hr - edinstveni Internet radio prilagojen

  potrebam gostincev.

  MASSEC - inovativno orodje za enostavno in hitro

  inventuro.

  JOIN - reitev za optimalno izkorienost prometa podatkov

  send2pay - storitev SMS plaevanja.

  REMARIS TABLET MENU - pohitritev procesa naroanja.

  TENDER EVOLUTION prihodnost pripravljanja

  cocktail-ov

  Coffe cloud kontrola kvalitete in prodaje kave

  zato se je z mreo partnerjev lotil razvoja dodatnih storitev za svoje kupce

 • Orodje za poiljanje naroil ROTO DINAMICU naroilo blaga direktno iz programa/aplikacije v Roto IT sitem

  24h dnevno mono poiljanje naroil

  Pretvorba rauna v prevzemnico pretvorba z nekaj kliki

  pristop do odprtih postavk

  orodje za analizo zalog

  avtomatsko naroanje blaga

  pristop do Roto akcij

  Prednosti za lastnike: kontrola blagajne in dela osebja na daljavo preko mobilne aplikacije

  enostavnost pristopa do podakov o poslovanju

  Prednosti za vodje: nadzor nad delom natakarjev preko mobilne aplikacije

  enostaven vnos artiklov

  avtomatizirano sprejemanje in naroanje blaga

  loyalty s podporo za kartice

  happy hour

  razdelane pravice uporabnikov

  Primer integracije poslovanja s kupci

 • Primer gadget za kupeve goste

  Zamenjava za tradicionalne menije Vejezini menu za tuje goste Pohitritev procesa naroanja jedi Integracija s POS sistemom Razdelitev naroila za bar in kuhinjo Monost komentiranja jedi (e obstaja

  interes lastnika Priporoila za kombinacije jedi in vin Priporoila vrstnega reda jedi Digitalni/animacijski chef ki vodi gosta skozi

  menu in naroilo s priporoili

 • Prevzema funkcijo priprave popolnihpija vedno enak cocktail

  Varuje na asu barmanov Kontrola porabe Enostavno rokovanje na ekranu na

  dotik Popolna kontrola lastnika

  Primer: zniam stroke in poveam kakovost

 • Za uspeh je potreben jasen cilj in strukturiran pristop k razvoju

  Relevantnost/Vrednost

  Na podlagi podrobnega razumevanja kupevih potreb doloiti za kupca RELEVANTEN nabor storitev ali produktov

  Produkt ali storitev koncipirati na nain, da prinaa resnino dodano VREDNOST kupcu ali njegovemu/njenemu kupcu

  100% izvedba

  Partnerska mrea

  Ekonomija obsega

  Cilj: z vlaganji v

  kupca poveati stopnjo

  lojalnosti

  V projekt je potrebno pritegniti zanesljive in inovativne partnerje

  S partnersko mreo je potrebno strukturirano upravljati

  V lasten razvoj le v primeru, da je produkt/storitev blizu osnovnemu poslu

  Produkt/storitev podrobno testirati tako v tehnolokem smislu kot v smislu relevantnosti/vrednosti

  Ni prostora za napake; zagotoviti ustrezne in zadostne kompetence za izvedbo

  Za zagotavljanje tako konkurennosti kot ustrezne ekonomike zagotoviti ali izkoristiti obstojee ekonomije obsega

 • Dodatek

 • Edinstveni Internet player ki omogoa stream-anje glasbe:

  Trenutno 1900 objektov uporablja jukebox.hr. Povpreno cca 20 gostov v objektu, v 1h = 34.000

  poslualcev/h = do 400.000 poslualcev dnevno!

  Storitev Internet radia

  Prilagajanje irokem krogu poslualcev po njihovih osebnih preferencah - eljah

  Razvito v sinergiji med Roto dinamic-a in Jukebox.hr s 17 radio postajami razlinih anrov

  ekskluzivno za Roto dinamic kupce.

  Jukebox Internet radio

  Zagreb; 50%

  Zagreb prsten; 20%

  Slavonija; 16%

  Istra; 7%

  Dalmacija; 7%

  Pokritost po regijah %

 • Massec naprava

  Naprava za pomo pri inventuri

  Trenutna primerjava stanja ininventure

  Revolucionaren proizvod kiprivaruje as in denar

  Hitro, natanno in enostavnomerjenje koliine pijae v steklenici

  Monost merjenja v kg (kava ali hrana)

 • Join WiFi reitev za gostince

  Gostinevi izzivi:Poasen, skoraj neuporaben InternetSlaba slika na TV, prekinitve na Internet radiuProblemi z delom osnovnih sredstev, fiskalizacijeStalno ponavljanje gesla za wi-fi dostop za goste lokala

  Join nudi gostincu:Oddelitev poslovne mree od mree za goste

  PDP pametna distribucija prometa ; v realnem asu inteligentno razporeja promet na vse trenutno pripojene uporabnike

  Monost postavitve splash page-a na katerem se gostinec oglauje na svoji lokaciji z monostjo integracije drubenih omreij i svoje web strani

  Monost pregleda podatkov o aktivnostih na lokaciji, monost nadgradnje s ciljem nagrajevanja ali stimuliranja ciljnih uporabnikov

 • Coffe cloud

  Orodje za spremljanje kvalitete in prodaje kave

  Idealno za vse gostinske objekte

  Enostavna integracija v caffe aparat

  Trenutni vpogled v kvaliteto kave

  Kontrola koliine pripravljenih kav

 • Send2Pay usluga

  Storitev plaevanja preko SMS sporoila

  Hiter in varen nain plaevanja blaga in storitev, ki je vedno pri roki

  Ne potrebuje denarnice ali kartice, omogoakontrolo strokov kot tudi plaevanje s strani tretjihoseb