Top Banner
ROSTLINNÉ ORGÁNY II STONEK Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.
9

ROSTLINNÉ ORGÁNY II STONEK Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.

Jan 09, 2016

Download

Documents

kemal

ROSTLINNÉ ORGÁNY II STONEK Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková. Anotace: Soubor se skládá z prezentace, která je námětem pro vyučujícího. Představuje scénář výukové hodiny, klíčové - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ROSTLINNÉ ORGÁNY II STONEK Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.

ROSTLINNÉ ORGÁNY IISTONEK

Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.

Page 2: ROSTLINNÉ ORGÁNY II STONEK Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.

Anotace: Soubor se skládá z prezentace, která je námětem pro vyučujícího. Představuje scénář výukové hodiny, klíčové kompetence a očekávaný výstup. Žáci získají základní znalosti v oboru rostlinné tělo – stonek.

Autor: Jitka Dvořáková Datum vytvoření: září 2013

Jazyk: čeština Vzdělávací oblast: člověk a příroda

Obor: přírodopis Tematický okruh: biologie rostlin

Učivo: anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam jednotlivých částí těla – stonek

Očekávaný výstup: porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů, uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku.

Speciální vzdělávací potřeby : žádnéKlíčová slova: rostlinný stonek

Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák II.stupně

Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělání – druhý stupeň – první období Typická věková skupina: 12 – 15 let

Page 3: ROSTLINNÉ ORGÁNY II STONEK Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.

Charakteristika stonku

• nadzemní válcovitá část rostliny• směrem nahoru se zužuje• Vyrůstají na něm listy• Podzemní část stonku =oddenek

Oddenek má listy v podobě šupin.

Page 4: ROSTLINNÉ ORGÁNY II STONEK Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.

RŮST STONKU

Na špičce stonku je VZROSTNÝ VRCHOL.- obsahuje dělivé pletivo- chráněn šupinami s nimiž vytváří PUPEN

Buňky dělivého pletiva v pupenu se za příznivýchpodmínek dělí, prodlužují = stonek roste do délky.

Page 5: ROSTLINNÉ ORGÁNY II STONEK Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.

PUPENY

• Bývají po stranách stonku• Jsou v nich - základy listů (listové pupeny) - základy květů (květní pupeny) - nebo obojí

Z některých pupenů vyrůstají postranní stonky,kterými se nadzemní část rostliny větví.

Page 6: ROSTLINNÉ ORGÁNY II STONEK Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.

STAVBA STONKU

vnitřní - podílí se zde různá pletiva, tvoří je buňky, přizpůsobené různým funkcím

• povrch stonku bylin – pokožka• pod pokožkou – kůra• ve středním válci – tenkostěnné buňky• tenkostěnné buňky - obklopují cévní svazky• střed stonku - vyplněn měkkou dření nebo dutý (trávy)

Kmen a větve dřevin každý rok tloustnou činností dělivého pletiva tzv. kambia.

Page 7: ROSTLINNÉ ORGÁNY II STONEK Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.

CÉVNÍ SVAZEK

Nejrozšířenější dvě části: dřevní, lýkovou• dřevní – dlouhé buňky se ztloustlými stěnami, blíže ke středu stonku - proudí jimi směrem vzhůru od kořenů k listům voda, ve které jsou rozpuštěné živiny

• lýková – protáhlé tenkostěnné buňky, blíže k obvodu stonku - proudí z listů do stonku a kořenů roztoky organických látek, které se vytvořily při fotosyntéze

Page 8: ROSTLINNÉ ORGÁNY II STONEK Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.

Ukázka dutého stonku

• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Praha%2C_Radot%C3%ADn%2C_stonek_pampeli%C5%A1ky.jpg/764px-Praha%2C_Radot%C3%ADn%2C_stonek_pampeli%C5%A1ky.jpg

Dutý stonek smetanky lékařskéObr.č.1

Page 9: ROSTLINNÉ ORGÁNY II STONEK Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.

• Zdroje použité v této prezentaci :