Top Banner
ZAKENDOEN OVER BUSINESS, ONDERNEMEN EN HET LEVEN culinair auto mode juridisch mensen sport lifestyle NUMMER 20 / MAART 2012 / € 5,25 Arko van Brakel Nieuwe Helden-Man doet alles 100% Bas van de Goor Over z’n drijfveren. Zijn leven. En zijn inspiratiebronnen Margot Morrenhof ‘Groen, dat is niet voor niets’ En een portret van Cyro van Malsen ‘Ik wil naar China of Australië’ RONDOM
68

RONDOM Zakendoen maart 2012

Mar 31, 2016

Download

Documents

Arjan Kalhouri

Een magazine over business, ondernemen en het leven voor inwoners en bedrijven van de Stedendriehoek. Het thema van dit nummer is "100%".
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RONDOM Zakendoen maart 2012

ZAKENDOEN

OVER BUSINESS, ONDERNEMEN EN HET LEVEN

culinairautomodejuridischmensensportlifestyle

NUMMER 20 / MAART 2012 / € 5,25

Arko van Brakel Nieuwe Helden-Man doet alles 100%

Bas van de GoorOver z’n drijfveren. Zijn leven. En zijn inspiratiebronnen

Margot Morrenhof‘Groen, dat is niet voor niets’

En een portret van Cyro van Malsen‘Ik wil naar China of Australië’

RONDOM

Page 2: RONDOM Zakendoen maart 2012

3962-12 CBC adv Rondom_A4_FC_v02.indd 1 26-03-12 | Week13 09:47

Page 3: RONDOM Zakendoen maart 2012

3Rondom ZakendoenBeeld Martijn Bronswijk

Het zijn uitdagende tijden. Klanten, wij allemaal, nemen geen genoegen meer met net niet. “Het

verschil maken” kan alleen als er naar het hoogste wordt gereikt. Als we 100% geven. Want er zit verschil

tussen 99 en 100%. Kijk maar naar de sport. Een verschil tussen goud en zilver of - nog erger - de vierde

plaats is vaak minimaal, een duizendste van een seconde, een millimeter op de streep. Als Bas van de

Goor geen 100% had gegeven in de finale tegen Italië was dat ene punt er misschien niet gekomen en

hadden we voor altijd een trauma (wéér tweede) gehad...

En dus moet alles 100%. Zakendoen. Genieten. Vrijen. Sporten. Met de kinderen spelen. Vakantie hou-

den. U vult het maar in. In deze aflevering van Rondom ziet u dat in een aantal artikelen terug.

Cyro van Malsen van ICT-bedrijf OneSolution gaat voor 100% zakelijke focus. En is hij vrij, dan voor volle-

dig vrijmaken van het hoofd op zijn motor. 100% de kop leeg maken. En opmerkelijk: hij voelt zich 100%

thuis op het industrieterrein van Apeldoorn-Noord, waar alles nieuw is en vernieuwing uitstraalt.

Maté Csik, onze energieke Rondom-man, gaat voor 100% deurentrapper. Waarna hij voor u 100% de

beste aanbieding verzorgt. En dan 100% achter u aan blijft gaan om tot een deal te komen.

Bas van de Goor is een absolute sportheld, die zich nu 100% inzet voor zijn Foundation. Hij is het voor-

beeld van het feit dat mensen met diabetes echt alles kunnen bereiken: 100% dus. Dat verdient onze

volledige steun. U voelt hem al: 100%.

Topondernemer en inspirator Arko van Brakel geeft zich in alles 100%. Pieken in alles wat je doet. Onder-

nemen. Vakantie. Rusten. Met lef om te innoveren. En lef om los te durven laten. Echt alles 100%: “work

hard, play hard, rest hard”. Mooi levensmotto.

En zoals u heeft gezien hebben we “onze Rondom” in een nieuw jasje gestoken. 100% vernieuwd. 100%

zakelijk. Met 100% inzet. Ik ben 100% tevreden. Ik hoop u ook.

Stef Löhr Voorzitter Rondom Zakendoen

100%

Vooraf

Page 4: RONDOM Zakendoen maart 2012

4

PORTRET8

PORTRET26

AUTO42

FASHION22

Page 5: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 5

Portret

8 Olympisch kampiOen Bas van de gOOr van supersmasher naar zakenman

16 aanstOrmend talent esther stam ik ga voor goud

26 Wijze lessen van arkO van Brakel nieuwe helden-man doet alles 100%

60 cyrO van malsen ik wil naar china of australië

Column

15 ernest lOOr Over hakken en raggen

55 Bert jansen Over gelukkige coaches

66 rOBert heukels Over ‘the man in the mirror’

En...

6 nieuWs

20 autOtest vOlksWagen up!

22 BusinessvrOuW vOlgens piet zOOmers

24 recepten van sandtOn

36 event: een hOngaarse avOnd

38 event: Wilde tijden

40 rOndOm zakendOen netWerknieuWs

42 tOyOta geeFt het nakijken

44 techniek heeFt de tOekOmst

46 lang leve mijn gelderland

48 rOndOm vOlgens geven

50 nO spOrt? nO Way!

56 stOrmink Over zee

62 Wijntips van klOsters

64 htc sensatiOn Xl versus iphOne 4s

Inhoud Colofon

7

64

RONDOM ZAKEN DOEN

is een magazine over business,

ondernemen en het leven.

Rondom Zakendoen verschijnt

vier tot zes keer per jaar

rondom Apeldoorn, Zutphen,

Deventer en rondom de IJs-

selgemeenten van Heerde tot

Brummen. Rondom Zaken doen

is betrokken bij wat de regio

bijzonder maakt en nadrukkelijk

aanwezig. Rondom Zakendoen

wordt verspreid door middel

van controlled distribution en

bedrijfsabonnementen.

hoofdredacteur: Robert Heukels

Bladmanager: Máté Csik

art director: Peter Bos

vormgeving: Houdbaar

Beeld: Erik Geven,

Martijn Bronswijk

medewerkers: Roy Heethaar,

Christian Kunze, Martijn Reinink,

Esther Stam

uitgever: Rondom Zakendoen is

een merk van Fidder & Löhr,

Postbus 258, 7400 AG Deventer

uitvoerend uitgever: PiuCalcio

Rick Otten 06 29 45 99 37

advertentieverkoop: Máté Csik

06 21 14 29 32

druk: Veldhuis Media BV Raalte

verspreiding: Sandd

copyright: Het overnemen en

vermenigvuldigen van artikelen,

foto’s, afbeeldingen en adver-

tenties is slechts geoorloofd na

schriftelijke toestemming van

de uitgever. Fidder & Löhr BV is

niet aansprakelijk voor eventuele

onjuistheden in deze uitgave.

Page 6: RONDOM Zakendoen maart 2012

6

Angelique RefuAlu pResenteeRt ‘een BijzondeR ReisBoek’

Op vrijdag 13 april presenteerde de Deventerse Angelique

Refualu haar boek ‘Een Bijzonder Reisboek’ in De Waag in

Deventer. In 2009 reisde Angelique naar Indonesië, waar de

kampung van haar grootouders grote indruk op haar maakte.

Back to basic, de puurheid en hartelijkheid van de lokale

bevolking, het geluk en de tevredenheid met bijna niets.

Angelique viel voor tanimbar. en besloot er een boek over te

schrijven. de tanimbar Archipel ligt in de zuidoost Molukken en

is vrijwel onbekend bij de meeste mensen. juist daarom wilde

Angelique aandacht schenken aan dit gebied.

Haar schat aan ervaringen en belevenissen van haar rootsreis

geeft ze door in “een Bijzonder Reisboek”.

VAn KlAVEREn ccc OntVAngt ‘fInAncIEEl gEzOnD cERtIfIcAAt’

eind januari ontving gerhard van klaveren,

directeur van Van klaveren ccc B.V., het graydon

Certificaat. dit betekent dat Van klaveren ccc tot de

top behoort van financieel gezonde bedrijven in de

branche. Voorwaarden waaraan de organisatie moet

voldoen zijn onder andere goed betaalgedrag, een

minimale kans op wanbetalingen en een positief

kredietadvies. Van klaveren ccc heeft ruim achttien

jaar ervaring met het inzamelen van lege cartridges en

gebruikte mobiele telefoons die worden hergebruikt.

cOuRAgE gEnIEt VAn WIjnpROEVERIj KlOstERs

tijdens de laatste werkveiling van

Rondom schreef Courage Architecten

zich in op een aanbieding voor een

wijnproeverij van Wijnkooperij klosters.

onlangs verzilverden lars en Christa

Courage deze. norbert klosters en

Hilde van ulden kwamen samen met een

sommelier naar Apeldoorn. lars, Christa

en hun gasten genoten volop van een

leuke, leerzame en lekkere middag.

AED’s gEplAAtst Op DIVERsE lOcAtIEs DussElDORp gROEp

de afgelopen weken zijn er op dertien locaties

van dusseldorp automatische externe defibrillatoren

(Aed) geplaatst. in nauwe samenwerking met

Achterkamp Bedrijfsopleidingen zijn de apparaten

aangeschaft en zijn medewerkers van dusseldorp

getraind in het gebruik van de Aed. de dusseldorf

groep is een gelders familiebedrijf dat actief is

op het gebied van afvalinzameling en -verwerking,

grond-, weg- en waterbouw, sloopwerkzaamheden,

asbestverwijdering, bodemsanering en riooltechniek.

tan

imb

ar

70 z

B e

n 13

20 o

L A

ng

eliq

ue R

efu

alu

een bijzonder reisboek

TAN

IMBA

R

Voorb

ij Java, Bali, Lom

bok, Flores en

Timor. H

et onon

tdekte g

ebied

na A

mb

on. D

e Tanim

bar

Arch

ipel lig

t in d

e Zuid

oost-Molu

kken. H

et leven op

de kam

pu

ng

. Back to b

asic. De p

uu

rheid

en h

artelijkheid

van d

e lokale bevolkin

g.

Naar aan

leidin

g van

mijn

reis in d

e zomer van

20

09

naar In

don

esië heeft d

e kamp

un

g van

mijn

grootou

ders m

ijn aan

dach

t en in

teresse getrokken

. Mijn

schat aan

ervaring

en en

beleven

issen van

deze p

rachtig

e rootsreis, wil ik g

raag d

oorgeven

in “Een

Bijzon

der

Reisb

oek”: Tanim

bar, O

non

tdekt en

parel van

de Zu

idoost-M

olukken

.

An

geliq

ue R

efu

alu

On

on

td

ek

t e

n p

ar

el v

an

de Z

uid

oo

st

Mo

lu

kk

en

Omslag TANIMBAR DEF.indd 1 28-03-12 10:08

Al ruim 25 jaar werkt René Ruiter voor Pouw Automotive Groep. Een aantal jaren geleden was hij al een tijd werkzaam voor Lease Unlimited, de merkonafhankelijke leasemaat-schappij van Pouw. En nu is hij - nadat hij destijds binnen Pouw een andere functie kreeg - als accountmanager terug op het oude nest.Ruiter was aangenaam verrast met wat hij aantrof toen hij een aantal maanden geleden bij Lease Unlimited terugkeerde. “Het is een moeilijke markt, maar er staat hier echt een geoliede organisatie. Dat meen ik oprecht.” En daar maakt Ruiter inmiddels deel van uit. “Ik adviseer de zakelijke markt op het gebied van mobiliteit met daaraan gekoppeld de financiële dienstverlening die dat met zich meebrengt.”Lease Unlimited richt zich hoofdzakelijk op operationele lease. Ruiter: “Heel kort: het huren van auto’s voor een langere periode. De voordelen: geen sores, bankonafhankelijk en geen investering op de balans.” Daarbij zijn wij betrokken, betrouw-baar en dichtbij.” De leasemaatschappij uit Deventer richt zich op de regio Apeldoorn, Zutphen, Deventer en Raalte. Kortom: De Rondom Zakendoen-regio.

Zakennieuws

René Ruiter terugbij Lease Unlimited

Page 7: RONDOM Zakendoen maart 2012

7Rondom Zakendoen

telefACilities lid RondoM zAkendoen

telefacilities uit Apeldoorn is lid geworden van Rondom zakendoen.

Het bedrijf, dat activiteiten verricht op het gebied van vaste telefonie,

heeft inmiddels 22 jaar ervaring in de telecombranche. naast het

adviseren en het installeren van vaste telefoniesystemen, kunnen

klanten ook terecht bij telefacilities voor aanpassingen in hun openbare

infrastructuur.

Remco Holtman, sales Manager bij telefacilities, hier op de foto met

office manager joyce Rijckenberg, legt uit waarom het telecombedrijf zich

heeft aangesloten bij Rondom. “Wij houden van persoonlijk contact en

een lange termijn klantrelatie. ik ben van mening dat je in een kleinere

netwerkclub veel sneller een relatie met elkaar kan opbouwen, dan in

een club van 200+. daarnaast heeft de regio stedendriehoek onze focus.

kortom: wij zijn ontzettend blij met Rondom.”

DIscussIEBIjEEnKOmst mAzARs AccOuntAnts

Mazars Accountants en Belastingadviseurs organiseert

in het voorjaar een rondetafel discussiebijeenkomst voor

ondernemers uit de regio. Mazars is benieuwd welke

kansen ondernemers in crisistijd zien. Vragen die aan bod

komen: overweegt u uw strategie te herzien? en welke

verwachtingen heeft u daarbij van uw accountant en

fiscalist? ondernemers die willen deelnemen aan deze

bijeenkomst, waar ook een wijnproeverij van klosters

onderdeel van is, kunnen mailen naar university@mazars.

nl of bellen met gerrit Veenemen (088-277 2200).

HOuDBAAR OnHOuDBAAR

Rondom zakendoen heeft een nieuw

jasje zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt.

Verantwoordelijke man achter deze

restyling is art director én nieuw lid van

Rondom zakendoen peter Bos. samen

met zijn team van ontwerpbureau

Houdbaar zal hij de komende tijd

het magazine verder aanscherpen en

vormgeven. onhoudbaar die man...

www.houdbaar.nl

Beeld

Valerie Ard

ini

Op 28 april organiseert Wilma Dufrenne van Dufrenne Skin Care een recordpoging voor het Gui-ness World Record door zoveel mogelijk massages tegelijkertijd te laten uitvoeren in het Boschbad in Apeldoorn. De recordpoging wordt omlijst met een fair en de opbrengsten komen ten goede aan de Pascaud Foundation die mensen helpt die in hun uiterlijk zijn verminkt of geschaad.Het huidige record van 263 massages is vorig jaar in Australië neergezet. Om dit record te verbeteren zullen er zeker 350 masseurs en masseuses nodig zijn die acte de présence geven. Guinnes zal de po-ging controleren en zorgt voor een officiële vermel-ding van het record als het slaagt.Gediplomeerde masseurs en masseuses die het leuk vinden om mee te werken aan deze recordpoging kunnen zich bij Wilma Dufrenne (info@dufrenne-skincare.nl) aanmelden. Ook doet Wilma een oproep om de recordpoging dan wel de Pascaud Foundation te sponsoren. Zowel de recordpoging als de fair is toegankelijk voor publiek.

Wereldrecordpogingopenluchtmassages

Page 8: RONDOM Zakendoen maart 2012

Portret

8 Woord Roy Heethaar mmv Esther Stam Beeld Erik Geven

Van supersmasher naar zakenman

Olympisch kampioen Bas van de Goor Over z’n drijfveren. Zijn leven. En zijn inspiratiebronnen

Voor hem is er leven na de topsport. De Olympische kampioen sloot zeven jaar geleden zijn succesvolle volleybalcarrière af en stopt nu ziel en zaligheid in zijn eigen stichting: de Bas van de Goor Foundation.

Daar is hij, de sportheld van toen, de directeur van nu. In een knus aandoend kantoortje, op het sportmedisch centrum Papendal in Arnhem, pra-ten we met de geboren Ossenaar over zijn drijfveren en doelen in het leven. Zijn verschijning: imposant. Bas van de Goor is 2.09 meter en met zijn guitige glimlach en zachte tongval is hij toch wel een beetje een grote vriendelijke reus. Het kantoor gevuld met foto’s. Van activiteiten die zijn stichting organiseer-de en cheques die in ontvangst werden genomen. Eén cheque, van de VriendenLoterij, springt meteen in het oog. Op een groot plakkaat staat het immense bedrag van 200.119 euro. Het lijkt directeur Van de Goor voor de wind te gaan.

Privé geldt hetzelfde, getuige het geboortekaartje dat midden op tafel ligt. Van de Goor pakt het en glimlacht: “Ik heb er drie weken geleden een zoon-tje bij gekregen, Timme.” Alweer de vierde telg uit familie Van de Goor.

Allereerst van harte. Valt het drukke gezinsleven goed te combineren met het werk voor je stichting?“Ja, hoor. Daar zorg ik wel voor. Ik ben eigen baas en bijna altijd rond etenstijd thuis. Als ik mijn kantoor verlaat, trek ik de deur ook echt achter me dicht. Als het nodig is klap ik de laptop later op de avond nog even open...”

Hoe bevalt het leven na de topsport?“Erg goed. Ik heb iets nieuws gevonden waarin ik al mijn drive en energie kwijt kan. Ik krijg vaak te horen, van mensen die met de stichting in aanraking komen, dat wij - ik en de drie andere mensen waar ik mee samenwerk - die energie ook uitstralen.”

Mis je het leven als topsporter nooit?“Afgelopen week keek ik de Italiaanse bekerfinale. Op zo’n moment mis ik het misschien wel een beetje. Maar als ik achter mijn bureau zit eigenlijk nooit.”

Page 9: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 9

Bas We geven eigenlijkalles weg.

Page 10: RONDOM Zakendoen maart 2012

10

Olympisch gOud

Het hoogtepunt uit de volleybalcar-

rière van Bas van de Goor is natuurlijk

de gouden plak op de Olympische

Spelen van Atlanta, in 1996.

denk je er nog vaak aan terug?

“Af en toe. De medaille heb ik inge-

lijst en hangt naast de eerste prijs

kerstboomwerpen op Ameland. Mooi

verschil tussen sport en spel, haha…”

Welke herinnering komt het eerst

naar boven als je aan dat toernooi

terugdenkt?

“Ik weet nog heel goed dat ik in het

Holland Heineken House in slaap viel,

kort na de finale met een halfvol blikje

bier in mijn hand. Zo kapot was ik van

alle inspanningen.

Ook herinner ik me nog dat binnen

onze ploeg het nummer ‘L’ombelico

del mondo’ van Jovanotti werd ge-

draaid. Dat is Italiaans voor ‘De navel

van de wereld’. Wel toepasselijk, want

wij versloegen Italië op de Spelen,

wat op dat moment voor ons het cen-

trum van de wereld was.”

paspOOrt

Volledige naam:

Sebastiaan Jacques Henri (Bas) van de Goor.

geboortedatum: 4 september 1971.

geboorteplaats: Oss.

huidige woonplaats: Apeldoorn.

huwelijkse staat: Samenwonend met Nicole.

Vader van vier kinderen, twee zoons en

twee dochters.

totaal interlands: 295.

Eerste interland op 27 december 1990 in

Apeldoorn tegen Finland.

Laatste interland op 4 augustus 2000 in

Sydney tegen Brazilië.

Belangrijkste prijzen als volleyballer:

landskampioen: 4x NL, 3x IT.

Nationale beker: 2x NL, 3x IT.

supercup: 2x NL, 3x IT, 1x EUR.

champions league: 4x IT.

Europa cup 2: 1x IT.

top teams cup: 1x NL.

World Volleybal league Goud (1996).

Olympische spelen Goud (1996).

Europees kampioenschap Goud (1997).

persoonlijke prijzen:

Bas van de Goor werd in zijn loopbaan

negentien keer beloond met een

persoonlijke prijs. De drie meest opvallende

zijn de prijs voor de beste aanvaller van

de Olympische Spelen in Atlanta (1996),

de beste speler van Europa (1996) en de

prijs voor de beste speler van de Italiaanse

competitie in 1997.

Page 11: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 11

Page 12: RONDOM Zakendoen maart 2012

12

Page 13: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 13

Portret

Toen je stopte met volleybal, wist je toen meteen dat je deze stichting op wilde zetten of heb je eerst het beruchte zwarte gat leren kennen?“Het idee van de stichting ontstond na de techni-sche functie die ik bij Dynamo heb vervuld. Dat was geen succes. Het leuke aan volleybal vond ik dat ik in korte broek ballen over het net kon meppen. Met een stropdas om naar je eigen team kijken bleek niets voor mij. Daarom ben ik al na een halfjaar gestopt.”

Dat klinkt als een zwart gat.“Ja, maar dat heeft daarna eigenlijk nog maar een dag geduurd. Ik stopte op 1 februari 2006 en moest gaan uitzoeken wat ik wilde gaan doen. Onder een baas werken leek me niets, dus het moest iets voor mezelf zijn. Reizen en sportactiviteiten organise-ren leek me leuk. En het moest bovendien nuttig werk zijn, bedacht ik me… Aan de zoektocht kwam op 3 februari al een eind, toen ik op reis ben gegaan naar China. Op Schip-hol kwam ik Petra Seegers tegen, met wie ik nu de stichting run. Zij heeft onder andere voor de KNVB en Talpa gewerkt en we hebben dezelfde studie ge-daan, aan het Sports Management Institute (SMI) in Groningen. We kwamen aan de praat en tijdens de reis is het idee van de stichting ontstaan.”

Wat is de drijfveer? “Ik wil mensen laten zien wat er nog allemaal mogelijk is als je diabetes hebt. Ik weet nog goed toen de ziekte bij mij werd geconstateerd. Op de 11e van de 11e in 2003. Niet bepaald een reden voor carnaval, wat ook wel het katholieke Suikerfeest wordt genoemd. Het was bij mij wel veel suiker, maar weinig feest…Vervolgens heb ik nog anderhalf jaar intensief gevolleybald zonder dat ik merkte welke invloed de ziekte op mijn lichaam had. Toen ik stopte en een maand helemaal niets deed, merkte ik pas dat mijn bloedsuikerspiegel alle kanten op ging. Als je diabetes hebt, moet je elke dag insuline toedienen en als het ware een nieuw evenwicht zien te vinden. Beweeg je veel, dan is dat vrij gemakke-lijk, maar doe je niets, dan vliegen je suikerwaarden alle kanten op. Dat maakt veel mensen onzeker en

daarom wil ik met de stichting laten zien dat sport en bewegen tot een beter leven kan leiden.”

Op welke manieren doen jullie dat? “Wij zamelen geld in om activiteiten te organise-ren waar mensen met diabetes van leren en geïn-spireerd door raken. We geven eigenlijk alles weg, er hoeft alleen voor de wintersportkampen betaald te worden. Wat wij terugvragen is dat iedereen die deelneemt aan activiteiten ambassadeur van ons wordt, zodat de informatie en inspiratie verspreid wordt. Naast alle activiteiten is er ook nog het WK voetbal voor kinderen met diabetes, waar we afgelopen jaar met ons team wereldkampioen zijn geworden. Dat was natuurlijk fantastisch.”

Aan welke activiteit heb je de mooiste herinnering overgehouden?“Dat was de trip naar de top van de Kilimanjaro met acht personen met diabetes type 1. Iedereen kwam boven. Dat gaf wel een gelukzalig gevoel, daar boven op de top.”

Welke doelen wil je nog bereiken?“Per jaar komen er vijfhonderd kinderen met diabe-tes bij. Wij zouden het heel mooi vinden als wij al die kinderen iets van ons mee zouden kunnen geven door ze enthousiast te maken voor sport. En dat ze elkaar ook enthousiast maken. Wat we daarnaast nog willen bereiken, is dat we wat dichter tegen de reguliere zorg aan komen te zitten. Aan de zorgver-leners die met ons werken, merken we vaak dat we erg goede zorg verlenen. Misschien zelfs wel beter dan een ziekenhuis. Ik vind dat een zorgverzekeraar daar dan ook voor mag betalen, maar dat doen ze nog niet. Daar willen we werk van maken.”

Getuige alle cheques die hier liggen, krijgen jullie in elk geval genoeg steun. “Die cheque van twee ton, van de VriendenLoterij, kregen we twee weken geleden en we hebben laatst ook een cheque van 20.000 euro ontvangen van een bedrijf dat een kerstactie hield. In plaats van dat alle werknemers een kerstpakket ontvingen, zochten ze samen naar een goed doel om geld aan te doneren. Dat zijn wij geworden. Erg mooi…”

Page 14: RONDOM Zakendoen maart 2012

14

Wat doe je zelf om diabetes onder controle te houden?“Hardlopen. Behoorlijk opportunistisch, volley-ballen en hardlopen gaan helemaal niet samen. Langer dan drie meter achter elkaar hoefde ik nooit te lopen, omdat bij volleybal alles is gericht op explosiviteit. Maar ik moet zeggen dat ik het voor een volleyballer best leuk vind, haha…Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad dat ik ooit nog eens de marathon van New York wilde lopen en daar heb ik naartoe gewerkt. Op 6 november 2006 was het zover en Petra en ik hebben dat evenement ook gebruikt als kortstondig podium om de stich-ting in kaart te brengen. Een maand later was de Bas van de Goor Foundation een feit.”

Op je Twitteraccount viel te lezen dat er mogelijk een remedie is gevonden tegen diabetes?“Bart Roep heeft dat gezegd. Dat is een heel bevlo-gen Immunoloog en hij heeft inderdaad in enkele gevallen mensen met diabetes genezen. Maar het is nog een langlopend proces. Belangrijkste vin-ding van de laatste tijd is dat mensen met diabetes nog wel insulineproducerende cellen hebben, maar dat die niet gebruikt worden.Maar stel nou dat je een financier bent van onder-zoek en je leest dit… Dan denk je: nog een beetje gas geven en dan zijn we er! Die uitspraak was voor Roep belangrijk om hoop te geven en om financiers te overtuigen voor het laatste zetje… Het duurt hoe dan ook nog minstens tien jaar voordat er echt een medicijn gevonden is voor diabetes type 1. En voor type 2, waartoe 90 procent van de patiënten behoort, waarschijnlijk nog veel langer. Ons werk zal voorlopig nog niet overbodig worden.”

Wie heeft je geïnspireerd om op deze manier met diabetes om te gaan? “Vanaf dag één is de Engelse roeier Sir Steve Redgrave mijn grote voorbeeld geweest. Hij is een Olympische legende, deed vier keer mee aan de Spelen en won vier keer goud. Toen hoorde hij dat hij diabetes had en ging hij desondanks nog een vijfde keer naar de Spelen. Won hij weer goud, mét diabetes! Een geweldige prestatie natuurlijk.

Redgrave gaf voor mij echt het antwoord op de vraag ‘wat kan ik allemaal nog nu ik diabetes heb?’. Ik dacht: als hij er nog in slaagt om goud te winnen bij een van de zwaarste Olympische disci-plines, kan ik nog wel tegen een balletje aan slaan. De kracht die hij mij heeft gegeven, probeer ik nu over te dragen op de mensen die in aanraking komen met mijn stichting.”

Is de Johan Cruyff Foundation ook een voorbeeld geweest?“Ja, in de zin dat we veel hebben gekeken naar hoe hun organisatie eruit ziet. Ik ken de directeur, Ca-role Thate, van de Olympische Spelen in Atlanta. Zij kwam daar in actie als hockeyinternational. Carole heeft ons erg goed op weg geholpen, onder andere door uit te leggen wat er bij een start van een foundation komt kijken. Van de statuten tot alle informatie over het CBF-keurmerk.”

Welke facetten uit de topsport heb je meegenomen naar het bedrijfsleven?“In het volleybal heb je een mooie metafoor. Soms kun je tijdens een wedstrijd een heel mooie set-up krijgen. In zo’n geval kan echt iedereen in de wereld die bal afmaken. Maar het gaat erom dat als die set-up een stuk minder is, dat je dan toch nog het punt maakt. Zo werkt het ook in het bedrijfsleven. Als ik een fout maak, moet degene die het overneemt het goedmaken. En niet de fout weer overdragen of erger maken. Kortom: het is belangrijk hoe je met fouten omgaat. Dat heb ik in mijn topsportcarrière wel geleerd. Verder moest ik als topsporter altijd samen met een groep tot een gezamenlijk doel zien te komen, die ervaring komt nu ook van pas.”

Brandt er niet ergens diep van binnen toch de ambitie om weer in de volleybalwereld aan de slag te gaan? “Nee, eigenlijk voel ik de noodzaak niet om de koe bij de horens te vatten en het Nederlandse volleybal aan te pakken. Ik vraag me af of ik wel de juiste man daarvoor ben. Ik kan wel aardig een verhaal te ver-tellen, maar er schuilt geen coach in me. Bovendien voel ik me prima met mijn huidige werk. Uitdaging zat!”

Portret

Page 15: RONDOM Zakendoen maart 2012

Beeld Martijn Bronswijk

Hakken en raggenBeste Ernest, Louis van Gaal zei het al: de arbeids-rust verhou-ding moet altijd in balans zijn. Hoe zorg jij ervoor dat je jouw werk als advocaat zo goed mogelijk kunt doen? Hoe ontspan je je, waar ontlaad je je en welke sporten spelen daarbij een rol in jouw leven? Heb je voorbeelden van puik geleverd werk na het leegmaken van je geest? En ben je het ook eens met Louis van Gaal als hij stelt dat de geest altijd sterker is dan het lichaam?Sportieve groet, Robert

Beste Robert,

De teleurstellende mededeling van de voorzitter van de Friese Elfstedentocht

ten spijt, toog ik het beoogde Elfstedentochtweekend toch naar Friesland om

de sfeer te proeven en een paar ‘slagen’ te maken. Ik had de slag alweer vrij

snel te pakken, maar natuurlijk zag ik die scheur in het ijs over het hoofd. Een

doodsmak. Man, wat is dat ijs hard! Bont en blauw strompelde ik naar huis. Ge-

lukkig niets gebroken. Een dag later las ik in de krant dat er dat weekend 13.000

mensen waren behandeld voor kneuzingen en botbreuken.

Twee maanden daarvoor; lekker zondagochtend met een paar vrienden moun-

tainbiken door de bossen. Na anderhalf uur fietsen toch nog even mee met de

meest sportieve van het stel. Zou ik hem bij kunnen houden? Niet dus. Ik zag

de kuil te laat en ging ‘head first’ naar de grond. Na aanhoudende pijn in mijn

linkerhand op maandagochtend toch maar even langs het ziekenhuis. Het resul-

taat: een minieme breuk die vanzelf zou helen. In een korte tijd dus twee keer

door het oog van de naald.

Als ondernemer sta je bewuster stil bij de gevolgen. Je kunt het je nu eenmaal

niet permitteren om een paar weken uit de roulatie te zijn. Toch raar. Terwijl we

doordeweeks en masse ondernemersrisico’s proberen uit te bannen, staan we

op zaterdagochtend bij het amateurvoetbal wel op elkaar in te hakken, knallen

we als gekken de pistes af en raggen door de bossen onder de noemer: lekker

‘ontladen’ met allerlei blessures tot gevolg.

En dus heb ik maar een veel te duur abonnement bij een sportschool afgesloten.

Dat is een stuk veiliger. Maar na een paar keer aan de gewichten te hebben

gehangen, vraag ik me sterk af of het wel zorgt voor de nodige ontspanning

om uiteindelijk tot een beter resultaat te komen in het werk. En zoals Louis van

Gaal inderdaad al opmerkte moet de arbeid-rustverhouding altijd in balans zijn

om tot betere resultaten te komen. Ben trouwens benieuwd wat Louis van Gaal

als antwoord heeft op de vraag die sporters al decennia bezig houdt: seks voor

de wedstrijd, zorgt dat voor betere resultaten of juist niet? Hé, maar wacht eens

even. Als ik nu het woord ‘wedstrijd’ uit de vorige zin vervang door het woord

‘pleidooi’. Toch min of meer hetzelfde. Werkt in ieder geval ontspannend, is

relatief veilig en goedkoper dan een duur abonnement bij een sportschool. Mits

je het thuis doet uiteraard.

Gegroet!

Ernest Loor Advocaat Justus Advocaten Deventer

Juridische zaken

Rondom Zakendoen 15

Page 16: RONDOM Zakendoen maart 2012

16

Inspiratie

Woord Roy Heethaar Beeld Martijn Bronswijk

Ik ga voor goud...

Esther Stam kende sportief gezien een topjaar, met als hoogtepunt de winst op de prestigieuze Universiade in Shenz-hen. In februari 2012 treffen we Stam echter niet op haar best. Ze kampt met een verkoudheidje en heeft de supervorm van 2011 nog niet te pakken. Bovendien komt ze niet in aanmerking

voor de Olympische Spelen in Londen, deze zomer. Het is voor de Zutphense judoka geen reden om te treuren. Ze weet wat ze kan en is vastberaden om ook van 2012 weer een suc-cesvol jaar te maken, zowel op als buiten de judomat. Voor Stam lonkt tevens een mooie maatschappelijke carrière. In 2011 rondde ze de studie Communicatie Wetenschappen af en ze werkt sinds kort als freelancer voor PiuCalcio. Topprestaties kunnen echter nooit geleverd worden zonder inspiratiebron en in deze mono-loog vertelt Stam welke mensen haar inspireren om tot grootse

In de rubriek Inspiratie vertelt een topper uit de Stedendriehoek over zijn of haar grote inspiratiebron.

Ditmaal het woord aan judoka Esther Stam (25) uit Zutphen.

judoka Esther Stam De plak van Tuitert helpt me

Page 17: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 17

daden te komen. “Ik vind de mediawereld erg interessant. Er zijn veel programma’s en documentaires die ik inspirerend vind. ‘24 uur met…’! Voor mijn werk bij PiuCalcio moet ik leren hoe je moet interviewen en dan vind ik het knap hoe Wilfried de Jong er steeds in slaagt om de perfecte vragen te stellen. Buiten het judoën is hij absoluut een inspiratiebron. Maar mijn focus ligt voornamelijk op het judoën. Ik wil er alles uithalen. Nog veel mooie momenten beleven. Als je praat over andere judoka’s, heb ik veel bewondering voor Mark Huizinga. Hij is een zeer

complete judoka met een perfecte techniek. Hij doet alles goed tijdens wedstrijden en is mentaal ijzersterk. Daar kan ik veel van leren. Fascinerend hoe sporters met druk omgaan. Daarom pro-beer ik veel op te pikken van de Japanse judoka’s. Hun hele leven is judo en ze moeten constant presteren onder de druk van het móeten winnen. Dat wordt in Japan altijd van ze gevraagd. Kaori Matsumotu (wereldkampioene tot 57 kg) is een voorbeeld voor mij. Ik weet nog goed dat ik vorig jaar op een trainingskamp was in Spanje. Zij was toen geblesseerd. ‘Wij Nederlanders’ zouden

Page 18: RONDOM Zakendoen maart 2012

18

Inspiratie

dan wat rustiger aan doen, zij trainde voluit. Stond zelfs langer op de mat dan wij. Alleen maar oefenin-gen te doen. Constant hetzelfde. Ik weet niet of ik dat zou volhouden, maar zij is blijkbaar zó gefo-cust… Die toewijding is heel mooi om te zien.

Volharding bij topsporters vind ik sowieso erg inspirerend. Als het even wat minder gaat, zoals nu, dan put ik moed uit voorbeelden van andere topsporters die ondanks tegenslagen zijn blijven knokken en uiteindelijk toch tot topprestaties zijn gekomen. Ik vond de wereldtitel sprint van schaat-ser Stefan Groothuis erg mooi. Steeds was het net niet bij hem, maar uiteindelijk lukte het hem toch goud te halen. Mark Tuitert. Ik heb zijn biografie gelezen. Daarin staat hoe lang hij al keihard werkte, maar dat het steeds niet lukte. Tot dat ene moment toen hij goud won op de Olympische Spelen. Zulke prestaties helpen mij echt als het wat minder gaat. Dan besef ik dat ik moet blijven knokken.”

CV

Esther Stam

Geboren op 11 maart 1987 in Spijkenisse.

Woonachtig in Zutphen.

Studeerde Communicatie Wetenschappen, afgerond in 2011.

Werk tegenwoordig als freelancer bij PiuCalcio.

Belangrijkste prestaties als judoka:

goud op Universiade Shenzen (2011) en brons op de Grand Prix in

Baku (2011). Daarnaast winst op enkele World Cups.

Beeld portret Esther Martijn Bronswijk

Rio alS ultiEmE dRoom

Nadat bekend werd dat Elisabeth Wil-

leboordse werd uitverkozen om naar de

Spelen in Londen te gaan, heeft Esther

Stam haar focus verlegd naar het halen

van de Olympische Spelen in Rio de

Janeiro over vier jaar. “Dat is wel de ul-

tieme droom, ja. En dat zit ook continue

in mijn achterhoofd. Maar het is lastig.

Kijk naar Anicka van Emden: zij heeft het

afgelopen jaar zó goed gepresteerd… Ze

werd derde op het WK, staat ook derde

op de ranking en tóch gaat ze niet naar

de Spelen. De kans is dus maar heel klein

dat je mag gaan.”

In de tussentijd heeft Stam dan ook

genoeg andere doelen. “Ik wil dolgraag

naar het WK en als ik naar dit jaar kijk wil

ik een medaille halen op het EK en me-

zelf opwerken tot de beste zestien van de

wereld. Dan mag je ook deelnemen aan

de Masters. Als dat aan het eind van het

jaar gelukt is, ben ik zeer tevreden.”

Page 19: RONDOM Zakendoen maart 2012

aan de bal blijven?

justusadvocaten.nlbinnenkort ook in apeldoorn

justusa4.indd 3 20-03-12 16:29

aan de bal blijven?

justusadvocaten.nlbinnenkort ook in apeldoorn

justusa4.indd 3 20-03-12 16:29

aan de bal blijven?

justusadvocaten.nlbinnenkort ook in apeldoorn

justusa4.indd 3 20-03-12 16:29

Page 20: RONDOM Zakendoen maart 2012

20 Woord Martijn Reinink Beeld Martijn Bronswijk

De eerste honderd meter in de Volkswagen up! bezorgen me kriebels - niet te verwarren met vlinders - in de onder-buik. Máté Csik kruipt direct in zijn rol van autotester en voorziet alles van commentaar: “Ja, ja, 60 pk. Hij trekt lekker op.” Dat heb ik al gemerkt. We naderen een stoplicht. Voor ons een man in een Mercedes. Hij treuzelt wat als het licht op groen springt. Máté test de claxon. “350 euro boete”, zeg ik hem, “als ze je pakken.” De Mercedes gaat er als een speer vandoor. “Ha, de up! heeft wel uitstraling”, glimt Máté.Deze up! is een nieuw model van Volkswagen en de eerste die op kenteken staat bij leasemaatschappij Lease Unlimited. Natuur-lijk is het een andere auto dan de Audi A6 die we in het vorige nummer van Rondom Magazine testten. Die Audi doopte Máté tot zijn vakantieliefde. Deze take up! noemt hij zijn boze kabou-ter. “Een lief, klein autootje, op het eerste oog, maar hij rijdt wel pittig.” “De perfecte boodschappenauto”, opper ik. “Daarvoor kun je hem gebruiken”, reageert Máté, “maar ik denk dat hij ook zeer geschikt is voor de zakelijke rijder. Misschien niet om grote afstanden mee af te leggen. De up! is meer voor de citydriver.”

Parkeertest Hoofdschuddend schuifelt ze voorbij. Een boodschappentas om haar schouder, een stuk of wat plastic tassen in haar hand. Als

haar gedachten op haar voorhoofd geschreven zouden staan, lezen wij daar nu: waar zijn jullie in vredesnaam mee bezig? “We testen de Volkswagen up!, mevrouw”, antwoord ik op de vraag die ze niet stelt. De dame kijkt om zich heen. Genoeg lege plekken. Toch probeert Máté de spiksplinternieuwe up! op een plek te parkeren die daar overduidelijk niet voor bedoeld is. Het gaatje is klein. Een lantaarnpaal en een opstaande rand maken het nagenoeg onmogelijk, maar de up! slaagt met vlag en wim-pel voor de ultieme citytest. Ik ben inmiddels verkast naar de achterbank. De fotograaf zit voorin. Het verbaast me hoeveel beenruimte ik achterin nog heb. “Hij is groter dan-ie lijkt, hé?” zegt Máté. Ik knik, waarop Máté ons trakteert op een lesje autogeschiedenis. “Ferdinand Porsche is de bedenker van Volkswagen. Hij wilde een mooie, goedkope auto maken. Een wagen voor het volk. Mercedes wees zijn idee af en dus besloot Porsche voor zichzelf te beginnen.” De modellen van Volkswagen staan volgens Máté dan ook voor “mooi, goedkoop en kwaliteit.” En de up! past helemaal in dat rijtje. Als ik hem vraag deze auto te omschrijven, komt hij al-lereerst met een ‘Hongaarse tegeltjeswijsheid’ op de proppen: “Qua luxe vind ik hem praktisch.” Dan volgt een toelichting: “Geen poespas. Neem het dashboard: geen onnodige kleurtjes en lampjes. De up! is klein, maar toch groter dan je denkt, vlot en representatief. In drie woorden: hup en go.”

UP!“Hij is echt groter dan je denkt.” Toen ik de Volkswagen up! googlede, dacht ik dat Rondoms vaste autotester Máté Csik bij deze autotest voor de verandering eens niet in de kofferbak zou eindigen. Maar hij kreeg het weer voor elkaar. De up! in drie woorden? “Hup en go.”

Autotest

De comPacte slimme beDrijfsaUto

Page 21: RONDOM Zakendoen maart 2012

21Rondom Zakendoen

Snelwegtest“Ik moet echt oppassen dat ik niet te hard rijd”, zegt Máté. “Je rijdt zo 70 km/u in de derde versnelling. Misschien ligt dat ook een beetje aan mijn rijstijl.” Wat een zelfreflectie. Onze Hon-gaarse Tom Coronel vliegt met een flinke gang door een bocht. “Goeie wegligging”, merkt hij op. Eenmaal op de snelweg constateert Máté dat het stuur niet trilt. Ook niet bij 140 km/u. Laten we het erop houden dat je wat soe-pel met de verkeersregels om moet gaan als je een auto goed wilt testen. Máté: “Hij ligt ook bij deze snelheid nog goed op de weg. Dat is niet bij elke auto zo. Zeker niet bij kleine auto’s. En ik zit comfortabel. Ik zou hier zo mee naar Hongarije rijden.”

En dus moet Máté terugkomen op zijn opmerking dat de up! misschien minder geschikt zou zijn voor lange afstanden. “Wat ik wel een beetje mis”, zegt Máté, “zijn elektrische ramen.” De standaarduitvoering - de zogenaamde take up! (kosten: 7.134 euro exl. BTW) - die wij vandaag testen, beschikt niet over elek-trische raambediening. De andere uitvoeringen - de move up! en de high up! - wel. Desalniettemin is Máté positief over zijn boze kabouter met energielabel A en 14% bijtelling. “Als je een kleine auto met kracht wilt, moet je deze nemen.”

www.leaseunlimited.nl

Page 22: RONDOM Zakendoen maart 2012

22 Woord Martijn Reinink Beeld Martijn Bronswijk

Lef

Fashion

De businesslook voor vrouwen laat zich het best omschrijven als: zakelijk & sportief. Het ietwat stijve mantelpakje dat

hoog sluit, is niet meer. Het motto anno nu: durf. Durf met kleur, durf stijlvol, vlot of durf sportief. Een skinny jeans, een vlot

jurkje, gewaagde pumps, een losvallende top onder het kostuum. Het mag, het kan. Een eigen stijl, daar draait het om, een

stijl die bij jou past.

Page 23: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 23

<

Jasje: Arma

Top: Save the Queen

Skinny jeans: Supertrash

Pumps: Supertrash

Tas: Liebeskind

>

Jurkje: Alysi

Pumps: Kennel & Schmenger

Pumps in Klaske haar hand: Supertrash www.piet zoomers.comModel: Klaske Hennink

Page 24: RONDOM Zakendoen maart 2012

24 Woord en beeld Sandton IJsselhotel

Met uitzicht over het water en de stad Deventer is het hier aangenaam genieten. Van een geheel verzorgde meeting tot een

uitgebreide lunch in de Brasserie of een culinair à la carte diner in de serre. Het uitzicht, de unieke locatie en het historische pand

maken van het Sandton IJsselhotel zowel zakelijk als privé ‘the place to be’. Chef-kok Bob van Raan heeft twee bijzondere recep-

ten voor u gemaakt. Deze gerechten kunt u thuis maken. Leuk om uit te proberen als u met familie of vrienden thuis gaat eten.

Geen zin om zelf in de keuken te staan? Wij reserveren graag een tafel voor u. Chef-kok Bob van Raan en zijn team zullen u en uw

gasten volledig in de watten leggen!

Haast? Bij ons kunt u aangeven hoeveel tijd u voor uw lunch of diner heeft. Wij zorgen ervoor dat we het binnen de door u aangege-

ven tijd serveren. Ideaal voor uw zakelijke lunch of diner!

Aangenaam genieten in het Sandton IJsselhotel

Culinair

Page 25: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 25

Gelei van Geitenkaas en tomaat met Gepofte kerstomaatjes en basilicum mayonaise voorgerecht voor 4 personen

• 0,2 ltr melk • 0,2 ltr room • 50 gr verse geitenkaas

• 5 gr agar-agar • 0,2 ltr tomatensap • 2 gr gelatine

(1 blaadje) • 1 eidooier • mespuntje Deventer mosterd

• ½ dl witte wijn azijn • 1 bosje basilicum • 2 dl maïsolie

• zout • kerstomaatjes • olijfolie • peper • garnering

Meng de melk, room, geitenkaas en de agar-agar met een

staafmixer in een passend pannetje en breng op smaak met wat

zout. Breng langzaam aan de kook en blijf er met een garde

in roeren tot het mengsel kookt. Giet het mengsel in een laag

bakje (rvs of plastic) en laat het koud worden in de koelkast.

Warm de tomatensap op in een pannetje en week het gelatine

blaadje in koud water. Knijp het geweekte blaadje uit en los het

op in het warme tomatensap. Laat het sap afkoelen tot onder

lichaamstemperatuur en giet het op de geitenkaasmassa in de

koelkast.

Pluk de blaadjes basilicum en doe ze in een blender. Voeg de

maïsolie toe en laat de blender op de hoogste stand draaien

tot er een egale groene olie ontstaat. Zeef de olie door een

fijne zeef. Meng in een hoge beker de dooier, mosterd, een

beetje zout en de witte wijn azijn met een staafmixer. Giet nu

heel langzaam de groene olie er bij (blijven mixen tot er een

mooie gladde mayonaise ontstaat).

Besprenkel de kerstomaatjes met wat olijfolie en peper en

zout. Pof ze in een oven van 200 graden (als ze beginnen te

scheuren zijn ze goed).

Maak de borden op naar eigen inzicht of zoals je op de foto

ziet. Je kunt de gelei snijden of uitsteken met een steker.

tarte tatin van ananas met amandelspijs en vanille roomijsdessert voor 4 personen

• 1 ananas • 4 plakjes bladerdeeg • 200 gram suiker

• 50 gram amandelspijs • 1 eidooier

Snij de ananas in plakken van 1cm.

Maak een karamel van de suiker en giet deze in een kleine lage

bakvorm (de vorm moet een diameter van een plak ananas heb-

ben).

Steek met een steker de plak ananas uit zodat de schil er van af

is. Steek met een kleine steker het hart van de plak er uit. Leg

de plak in de karamel Meng de spijs met de dooier en vul het

gat in de plak ananas.

Steek een plak bladerdeeg uit net zo groot als de schijf ananas

en prik er met een vork wat gaatjes in. Leg het deeg over de

ananas en bak ze af op 190 graden tot ze goudbruin zijn.

• 2 dl melk • 2 dl room • 100 gr suiker • 4 eidooiers

• 1 vanillestokje

Meng de room en de melk in een pan. Snij het vanillestokje

open en doe het in de pan en breng het aan de kook. Meng de

suiker en de dooiers en giet hier het kokende mengsel op. Giet

het mengsel terug in de pan en laat het rustig afkoelen.

Als het mengsel koud is draai het op in een ijsmachine.

www.sandton.eu/deventer

Page 26: RONDOM Zakendoen maart 2012

26

Work hard play hard rest hard

Page 27: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 27Woord Roy Heethaar Beeld Erik Geven

De wijze lessen van Arko van Brakel Over vallen en opstaan, over nieuwe inzichten en over zijn ambitie

Iedere vezel in zijn lichaam ademt onderne-merschap. Arko van Brakel, gepassioneerd: “Voor mij gaat het veel verder dan het hebben van een eigen bedrijf. Het is een manier van doen, van denken, leven en dromen. Een complete levens-stijl dus.” Met Nieuwe Helden wil Van Brakel diezelfde passie doen ontwaken bij anderen. Voornamelijk door coaching en het geven van inspiratiesessies en lezingen aan ondernemers, bedrijven, organisaties en universiteiten. De belangrijkste thema’s zijn in-noveren en inspireren. Onder Nieuwe Helden valt ook een ondernemersopleiding, De ondernemers-driedaagse en een talentenacademie.

Helden zijn voor Van Brakel zij die hun dromen najagen en er alles aan doen om die te verwezen-lijken. “Richard Branson, eigenaar van Virgin, is voor mij een echte held. Als je kijkt wat hij

allemaal bereikt heeft, ongelooflijk inspirerend… Binnen Nederland heb ik erg veel respect voor Reinout Oerlemans. Hij is voor mij een held, omdat hij zijn droom gevolgd heeft en daarmee een van de mooiste bedrijven van Nederland heeft neergezet. Hij doet alles met honderd procent, dat vind ik erg mooi om te zien. Ook voor topsporters heb ik enorm veel respect. Sven Kramer is voor mij een held, vooral om de manier waarop hij is terug-gekomen. Maar meester Martijn is evengoed een held. Hij gaf mijn dochtertje vorig jaar les in groep zeven en is met de hele klas gaan baanwielrennen. Dat heb ik vroeger nooit gedaan, hoor. Martijn is een docent in hart en nieren.”

Nieuwe spelregelsMet zijn bedrijf wil Van Brakel er toe bijdragen dat er ‘nieuwe helden’ opstaan binnen de onderne-merswereld. “Het komt erop neer dat wij een soort

Portret

Apeldoorner Arko van Brakel (43) werd op zijn dertigste in één klap financieel onafhankelijk toen hij EuroNet, de eerste commerciële internetprovider van Nederland, verkocht. De bruisende ondernemer kende echter ook tegenslagen en raakte een groot deel van zijn fortuin gauw weer kwijt. Maar door vallen en opstaan werd hij wijs. En een begrip binnen de ondernemerswereld. Met het bedrijf Nieuwe Helden heeft Van Brakel zijn doelen scherper voor ogen dan ooit tevoren. “Ik wil van Nederland het meest ondernemende land ter wereld maken.”

Page 28: RONDOM Zakendoen maart 2012

Portret

28

‘ondernemersinspiratiebedrijf ’ zijn. We willen bedrijven en ondernemers bijstaan in de sterk veranderde communicatiemaatschappij waarin nieuwe spelregels gelden. Doordat consumenten steeds sneller en beter geïnformeerd zijn, zijn ze terecht kritischer en minder loyaal dan vroeger. Dat betekent dat je meer moet presteren dan voor-heen om klanten aan je te binden.”De naam ‘Nieuwe Helden’ komt van het gelijkna-mige boek dat Van Brakel schreef in samenwerking met Marcella Bremer. De titel slaat op het lef dat nodig is om succesvol te zijn. “Doordat informatie tegenwoordig zó snel verdubbelt en dus veroudert, betekent het dat je als ondernemer steeds sneller beslissingen moet durven nemen. Beslissingen waarvan je vooraf niet altijd de uitkomst weet. Daar is lef voor nodig. Lef om te innoveren, maar ook lef om los te durven laten. De meest succesvol-le businessmodellen zijn daarop gebaseerd. Neem Google. Elke zoekopdracht die jij geeft, maakt dat bedrijf weer een beetje beter. Als je alles onder controle wilt houden, kun je onmogelijk groeien. Je moet ook fouten durven maken. Mijn oma had vroeger een tegeltje op het toilet hangen met de tekst: ‘Wie geen fouten maakt, maakt bijna niets.’ Dat klopt wel aardig…”

Y-people, een ander bedrijf waarvan Van Brakel mede-eigenaar is, heeft zich gespecialiseerd in de cultuur die nodig is om te presteren in deze maat-schappij. “Het begint erbij dat je altijd de verwach-tingen van de klant moet zien te overtreffen. Als je daarin slaagt, word je succesvol.” Dit kun je volgens Van Brakel op verschillende manieren bereiken. “Maar het begint erbij dat je net een stapje harder loopt en net iets vriendelijker en gastvrijer bent voor de klant dan een ander. Ik verdiep me altijd heel erg in mensen. Als ik een lezing geef, dan sta ik volledig gefocust voor zo’n groep en let ik heel erg op lichaamstaal. Wie zitten er in de zaal en wat willen ze? Ik doe altijd alles met honderd procent.”

Vallen en opstaanHonderd procent, dat klinkt misschien een tikje cli-chématig en voor de hand liggend, maar Van Brakel

trekt dit een stuk breder dan je zou verwachten. Al moest hij daarvoor wel eerst een wijze les leren... Na het succes met EuroNet, dat Van Brakel samen met compagnon Simon Cavendish in 1998 ver-kocht aan France Telecom (later Wanadoo), kreeg hij op zijn 31e een burn-out. Dit was kort nadat hij Jamby had opgericht, samen met Cavendish en Adam Curry. Zakelijk gezien zijn grootste flop. “Het was een soort Youtube, maar het probleem was dat we er veel te vroeg mee waren. We had-den een oplossing voor iets gevonden waarmee nog niemand een probleem had. Ik had bovendien nooit met Adam Curry in zee moeten gaan. We waren geen match en door botsende ego’s is dat bedrijf uiteen gespat. Ik heb er mijn halve vermo-gen door verloren en was helemaal leeg, doordat ik mezelf veel te weinig slaap had gegund. Ik wilde iedere minuut van de dag benutten en ging me ook anders gedragen dan ik zou moeten doen. Mijn intuïtie verloor het van mijn ego en dat mag nooit gebeuren.”Tijdens een workshop in Den Bosch zakte Van Bra-kel in elkaar. De burn-out was een feit. Om daar-van te herstellen vertrok de aangeslagen onderne-mer naar Aruba om te gaan diepzeeduiken. Daar zag hij het licht. “Ik kwam een Amerikaan tegen die echt mijn ogen heeft geopend. Hij zei: ‘learn my lesson. Vanaf nu doe je alles met honderd procent.’ Ik dacht ‘yeah right’. Als ik dat doe, krijg ik weer een burn-out… ‘Nee’, zei hij. ‘Echt alles: work hard, play hard, rest hard’. Ik heb die man daarna nooit meer gezien, weet niet eens hoe hij heet, maar het was een echte eyeopener.”

Van Brakel zweert nog altijd bij dit motto, in alles wat hij doet. “Als ik op vakantie ben, of tijd met mijn kinderen doorbreng, dan doe ik dat ook met honderd procent. Hetzelfde geldt voor de rust die ik pak, anders kan ik niet presteren. Ik snap niets van mensen die vijftien uur per dag werken en gewoon doorgaan tijdens hun lunchpauze. Je kunt maar een paar uur per dag pieken, maar die momenten moet je dan wél pakken.Als ik een belangrijke afspraak heb, zorg ik dat ik de rest van de dag vrij ben. Dan ga ik eerst rustig een stukje hardlopen, want ik geloof heilig in een

Page 29: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 29

Arko Mijn oma had vroeger een tegeltje op het toilet hangen met ‘Wie geen fouten maakt, maakt bijna niets.’ Dat klopt wel aardig…

Page 30: RONDOM Zakendoen maart 2012

Arko Albert Einstein en Bill Gates hadden dyslexie, maar zij waren wel de slimste en rijkste op aarde.

Page 31: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 31

Page 32: RONDOM Zakendoen maart 2012

32

CV

Volledige naam: Arko van Brakel.

Geboortedatum: 31 augustus 1968.

Geboorteplaats: Ophemert.

Huidige woonplaats: Apeldoorn.

Huwelijkse staat: Getrouwd en vader van twee kinderen.

Belangrijkste huidige werkzaamheden:

Mede-eigenaar van Nieuwe Helden, Y-people, Traffical,

InfoCaster en Stadscafé Den Koopman.

Columnist voor Sprout en NuZakelijk.

Sidekick bij BNR Nieuwsradio, ‘Zakendoen Met’ op

maandagmiddag.

Diverse commissariaten en adviseurschappen.

Belangrijkste werkzaamheden in het verleden:

1993: Medeoprichter van EuroNet, de eerste commerciële

internetprovider van Nederland. Verkocht in 1998 aan France

Telecom, later Wanadoo.

Auteur van: ‘Nieuwe Helden’ (2000. Samen met Marcella

Bremer) en ‘Iedereen Ondernemer’ (2009).

Steekwoorden: 100% ondernemer,

100% inspiratie, 100% energie.

Page 33: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 33

gezonde geest in een gezond lichaam en sport wel vijf keer per week, het liefst in de natuur. Door te sporten is mijn lichaam en geest geactiveerd en kan ik volledig gefocust zo’n belangrijke afspraak ingaan. Ik weet dan precies wat ik wil bereiken.”

Die doelbewustheid, daar ontbreekt het volgens Van Brakel nog wel eens aan bij andere onder-nemers. “Ik kan het niet uitstaan als ik zie dat mensen hun talenten verkwanselen of als kansen niet benut worden. Bedrijven of ondernemers lopen vaak vast, simpelweg omdat ze niet meer van hun eigen kracht uitgaan. Met Nieuwe Helden gaan we heel erg op zoek naar het DNA van een be-drijf. Waar ben je ooit groot mee geworden en wat onderscheidt jou van anderen? Je kunt alleen maar succesvol zijn als je uitgaat van je authenticiteit en eigen kernwaarden. Maar soms heb je gewoon even een ‘reset’ nodig, net zoals ik op Aruba.”

Om het talent bij ondernemers op te sporen is Van Brakel ook in zee gegaan met Henkjan Smits, oud-jurylid van onder andere X-factor. “Samen met hem zijn we bezig om ‘business X-factor workshops’ op te zetten. Henkjan weet precies wat iemands X-factor is. Ook bij ondernemers heeft hij het te pakken. Het is net of die man door je heen kijkt, heel apart.”Van Brakel heeft geleerd dat de X-factor ook heel goed je afwijking kan zijn. “Mijn mental coach en goede vriend Marco Hoogerland gaf me dat in-zicht. Ik hoorde pas op mijn 40e dat ik ADHD heb en dat het een afwijking zou zijn. Maar daardoor heb ik wel veel meer energie. Ik zie het dus eerder als iets positiefs.

Albert Einstein en Bill Gates hadden dyslexie, maar zij waren wel de slimste en rijkste mensen op aarde. Dat is niet voor niets. Het wordt in de maatschappij die komen gaat juist heel belangrijk dat je anders denkt en bent dan de massa.”

Big Hairy Audacious GoalHet allerbelangrijkste voor een ondernemer, waar Van Brakel te allen tijde op hamert, is het hebben van een helder doel. “Door Marco Hoogerland ben ik erachter gekomen hoe belangrijk dat is en ik ben er vervolgens veel over gaan lezen. James Collins heeft het in een van zijn boeken over een BHAG, dat staat voor ‘Big Hairy Audacious Goal’, oftewel: een brutaal lange termijndoel. Dat kan dertig jaar bestrijken, maar kan ook tijdloos zijn. Een stip aan de horizon. Google heeft ook zo’n BHAG en dat is dat ze alle informatie voor iedereen beschikbaar willen maken. Ze zullen dat waarschijnlijk nooit voor elkaar krijgen, want Noord-Korea kun je al niet bereiken. Maar dat maakt niet uit, het geeft ze wél richting in alles wat ze doen. Als je een helder doel hebt, ben je ook al snel een leider, puur omdat je weet wat je wilt bereiken.”

Ook Van Brakel heeft uiteraard een BHAG. “De stip aan mijn horizon is dat ik van Nederland het meest ondernemende en innoverende land ter wereld wil maken. Daarbinnen wil ik een autoriteit zijn. Voor mezelf ben ik goed op weg, maar Nederland zal heus niet altijd het meest ondernemende land ter wereld zijn of blijven in de tijd dat ik leef. Dat is helemaal niet erg, want je komt immers ook nooit bij de horizon.”

Portret

Arko Mijn intuïtie verloor het van mijn ego en dat mag nooit gebeuren

Page 34: RONDOM Zakendoen maart 2012

Groen drukken met 5 kleuren

Veldhuis Media b.v.Kanaaldijk OZ 38102 HL RaaltePostbus 28100 AA Raalte

T. 0572 - 34 97 00F. 0572 - 34 97 99info@veldhuis.nlwww.veldhuis.nl

Groen drukken met 5 kleuren

T. 0572 - 34 97 00F. 0572 - 34 97 99info@veldhuis.nlwww.veldhuis.nl

Met veel liefde en aandacht werken onze 45 medewerkers dag in dag uit aan de productie van veel media uitingen. Onze opmaakstudio, drukkerij (met 3 hypermod-erne persen) en complete binderij staan 24 uur per dag klaar voor onze relaties.

Dit betekent dat onze opdrachtgevers vol-gens afspraak op tijd een prima pro duct geleverd krijgen: de geboorte van hun magazine of boek is bij ons in vertrouwde handen.

Velen zien drukwerk als een verouderd medium: een eindpunt in de stroom van communicatie. Als de uitgave eenmaal verschenen is ontstaat een statisch pro-duct: vervolgens is het aan de consument wat hij er mee doet.

Niets is minder waar: drukwerk genereert verdieping, actie, interesse en respons! Door toevoeging van zogenaamde QR codes wordt dit alles meetbaar en kan het leiden tot leads en gerichte vragen van afnemers! Een QR code (op deze pagina treft u er één aan: het geblokte vlakje) kan met uw smartphone gescand worden, waardoor een link gelegd wordt naar een website, een fi lmpje of een vragenformu-lier. Op basis van deze actie kunnen lezers

vragen stellen of informatie verkrijgen over het onderwerp waar men op dat mo-ment in geïnteresseerd is: voor u direct meetbaar resultaat.

Door toepassing van slimme technieken kan bijgehouden worden hoe vaak en waar uw bezoeker interesse in heeft getoond. Zelfs is het mogelijk met één code, afhan-kelijk van de locatie waar uw relatie zich bevindt, geselecteerde boodschappen te geven. Hiermee kan bijvoorbeeld een landelijke adverteerder met één adverten-tie verschillende vestigingen een ander, eigen aanbod laten doen. Ook is mogelijk om via deze code de lezer zelf content toe te laten voegen aan uw boek, magazine of website.

Wilt meer informatie over wat Veldhuis Media kan betekenen voor uw drukwerk en communicatie, of over de toepassing van QR codes? Neem dan gerust contact met ons op of scan de QR code!

Wij geloven in de toekomst van uw drukwerk!

Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia

S C G M I S O 1 2 6 4 7

G

R A F I M E D I A

G

E C E R T I F I C E E RD

Drukwerk, een medium zonder toekomst?

Brochures, folders, magazines, boeken, kalenders: Veldhuis Media draait er zijn hand niet voor om.

Page 35: RONDOM Zakendoen maart 2012

Groen drukken met 5 kleuren

Veldhuis Media b.v.Kanaaldijk OZ 38102 HL RaaltePostbus 28100 AA Raalte

T. 0572 - 34 97 00F. 0572 - 34 97 99info@veldhuis.nlwww.veldhuis.nl

Groen drukken met 5 kleuren

T. 0572 - 34 97 00F. 0572 - 34 97 99info@veldhuis.nlwww.veldhuis.nl

Met veel liefde en aandacht werken onze 45 medewerkers dag in dag uit aan de productie van veel media uitingen. Onze opmaakstudio, drukkerij (met 3 hypermod-erne persen) en complete binderij staan 24 uur per dag klaar voor onze relaties.

Dit betekent dat onze opdrachtgevers vol-gens afspraak op tijd een prima pro duct geleverd krijgen: de geboorte van hun magazine of boek is bij ons in vertrouwde handen.

Velen zien drukwerk als een verouderd medium: een eindpunt in de stroom van communicatie. Als de uitgave eenmaal verschenen is ontstaat een statisch pro-duct: vervolgens is het aan de consument wat hij er mee doet.

Niets is minder waar: drukwerk genereert verdieping, actie, interesse en respons! Door toevoeging van zogenaamde QR codes wordt dit alles meetbaar en kan het leiden tot leads en gerichte vragen van afnemers! Een QR code (op deze pagina treft u er één aan: het geblokte vlakje) kan met uw smartphone gescand worden, waardoor een link gelegd wordt naar een website, een fi lmpje of een vragenformu-lier. Op basis van deze actie kunnen lezers

vragen stellen of informatie verkrijgen over het onderwerp waar men op dat mo-ment in geïnteresseerd is: voor u direct meetbaar resultaat.

Door toepassing van slimme technieken kan bijgehouden worden hoe vaak en waar uw bezoeker interesse in heeft getoond. Zelfs is het mogelijk met één code, afhan-kelijk van de locatie waar uw relatie zich bevindt, geselecteerde boodschappen te geven. Hiermee kan bijvoorbeeld een landelijke adverteerder met één adverten-tie verschillende vestigingen een ander, eigen aanbod laten doen. Ook is mogelijk om via deze code de lezer zelf content toe te laten voegen aan uw boek, magazine of website.

Wilt meer informatie over wat Veldhuis Media kan betekenen voor uw drukwerk en communicatie, of over de toepassing van QR codes? Neem dan gerust contact met ons op of scan de QR code!

Wij geloven in de toekomst van uw drukwerk!

Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia

S C G M I S O 1 2 6 4 7

G

R A F I M E D I A

G

E C E R T I F I C E E RD

Drukwerk, een medium zonder toekomst?

Brochures, folders, magazines, boeken, kalenders: Veldhuis Media draait er zijn hand niet voor om.

Page 36: RONDOM Zakendoen maart 2012

36

Event

Woord Christian Kunze Beeld Erik Geven

“Thema van het event was Hongarije. Weer eens iets aparts! Normaal is het toch Frankrijk of Italië, dat is zo voor de hand liggend. Dit was verrassend, zeker met het Hongaarse eten en drinken erbij.”Aan het woord is Marco Eijkenboom, eigenaar van DSA-AVL uit Apeldoorn dat dit event voorzag van de perfecte verlichting, het beste geluid en het mooiste beeld.Locatie van het event op 8 december 2011 was de Wenumse watermolen. “Wij van DSA-AVL hebben deze locatie gekozen, ook omdat je hier nog zelf je catering mag verzorgen, dat kan bijna nergens meer.” De catering was in goede handen bij Boode, dat zorgde voor de heerlijke Hongaarse gerechten, en bij Wijnkooperij Klosters, verantwoordelijk voor de smakelijke Hongaarse wijnen.Passend bij het thema gaf Peter Szabo van de Hon-gaarse Ambassade, council van de Handelsraad, een presentatie over de huidige economische en financiële situatie in Hongarije.Ook was er een werkveiling, verzorgd door enkele Rondom-leden. Een unieke manier om producten en diensten op ludieke wijze onder de aandacht te brengen. Onder andere Ernest Loor van Justus Advocaten, Hilde van Ulden van Klosters, Caroline Kuijpers van Accord en Lars Courage van Courage Architecten lieten zich van hun beste veilingkant zien.Na een hele dag voorbereiden, was de prachtige locatie klaar voor het event. Marco Eijkenboom:

“Binnen hebben we het helemaal omgebouwd. Zo hebben we alle bestaande verlichting niet gebruikt, maar onze eigen led-verlichting. Dat was een must, er was bijna geen elektriciteitsvoorziening.” Daar-bij heeft led-verlichting veel bijkomende voordelen, vertelt Marco: “Het is kostenbesparend en uiteraard milieuvriendelijk. Je hebt geen kleurenfilters meer nodig. Dat is goedkoper, minder belastend voor het milieu en handiger; je kunt van kleur wisselen zon-der het filter steeds te hoeven vervangen. We zijn hard bezig alle halogeenlampen te vervangen door ledlampen. Led wordt steeds betrouwbaarder.”DSA-AVL biedt een breed scala aan diensten: verhuur, verkoop en reparatie van professionele audio-, video-, en lichtinstallaties en het verzorgen van bedrijfsevenementen, schoolfeesten, bruilof-ten, verjaardagen en modeshows. DSA-AVL werkt met uitstekend onderhouden apparatuur van topklasse, materialen uit eigen beheer en biedt u service op maat. Zoals eerder opgemerkt was het na de werkveiling tijd om te genieten van de hemelse Hongaarse ver-snaperingen onder begeleiding van een tweemans-orkest bestaande uit een cimbalist en violist die live Hongaarse zigeunermuziek speelden. “Het was een leuke avond, gezellig,” zegt Marco. “Het viel me op dat de mensen behoorlijk lang bleven na de zogenaamde plichtplegingen.” En voor DSA-AVL was het ook een goede avond. Marco lachend: “De opdrachtgever was zeer tevreden over de avond, dus zijn wij dat ook!”

Ook dit keer waren de events van Rondom weer een groot succes. Verslag van een Hongaarse

avond van DSA-AVL en de jager die bij Sandton Hotels de chef-kok ontmoette…

Hongarije belicht

Page 37: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 37

Page 38: RONDOM Zakendoen maart 2012

38 Woord Christian Kunze Beeld Erik Geven

Event

RondomZakendoen is het jaar goed begonnen met een bijzonder ‘wild’ event in het Sandton IJs-selhotel in Deventer. Het thema-diner van don-derdag 19 januari stond in het teken van jagen en wild. De jager is Pim Jansen, directeur-eigenaar van All-Inn Verspreidingen en de chef-kok van het Sandton IJsselhotel is Bob van Raan. In het dagelijks leven bestiert Pim zijn bedrijf All-Inn Verspreidingen, verspreider van ongeadres-seerd drukwerk door heel Nederland. Met maat-werk en advies staat All-Inn zijn klanten bij om het medium sterker te maken en gerichter te werk te gaan. Om zijn klanten te voorzien van goedkopere en effectievere huis-aan-huisacties is All-Inn op dit moment bezig om twee productie- en marketing-oplossingen te ontwikkelen die geheel nieuw zijn binnen de Nederlandse markt. Zo worden doorlooptijden korter en wordt de flexibiliteit van klanten verhoogd, zodat zij kunnen inspringen op de markt van deze week en altijd voorlopen op hun concurrenten.De presentatie die Pim deze avond gaf, ging echter niet over All-Inn, maar over het jagen op wild. “Ik heb een beetje verteld hoe dat in zijn werk gaat, jagen in Nederland. Dat blijkt toch wel een stukje lastiger dan de toehoorders hadden gedacht. Het is niet een kwestie van zo maar even een wild zwijn schieten. Er zijn regels.” Pim vertelt dat hij voor deze avond met chef-kok Bob heeft overlegd wat te schieten: “Ik dacht zelf aan wild zwijn, maar Bob merkte terecht op dat dat te zwaar zou zijn voor mensen die voor het eerst wild eten.” Uiteindelijk schoot Pim een ree, vier eenden en vier hazen. Al-lemaal uit deze regio en geschoten in het kader van verantwoord beheer om de wildstand in evenwicht te houden.Chef-kok Bob van Raan wist wel raad met Pim’s buit en schotelde de gasten een verrukkelijk diner voor bestaande uit een marbre van wilde eend, eendenle-ver en lardo, hazenpeper met krokante filo,

gebraden hazenrug met jus, kleine augurkjes en Deventer Koek, hertenbout met katenspek en her-tenjus, gebraden hertenrugfilet met jus Pedro Xi-minez en tarte tartin van rode ui. Tot slot serveerde Bob een chocoladetaartje met lopende vulling en vanille-ijs. De reacties waren lovend. Pim: “Ik had het nog nooit op deze wijze gegeten, het was super. En die hazenrug met Deventer Koek was een avon-tuur en erg lekker. De wijn was ook erg goed, dus een perfect totaalplaatje!”Het Sandton IJsselhotel is gevestigd in een prach-tig gerestaureerd neoklassiek negentiende eeuws pand, een rijksmonument. General manager Jörgen Rijnaard vertelt dat Sandton IJsselhotel zich onder-scheidt van andere hotels door de persoonlijke aan-dacht: “Dat uit zich in kleine dingen als de recepti-onist die niet achter de balie blijft zitten, maar uw jas ophangt en met u meeloopt. Verder ben ik als general manager ook aanwezig in het restaurant.”Chef-kok Van Raan: “Het persoonlijke uit zich al in de open keuken. In een gesloten keuken ben je alleen met het eten bezig. Maar het is juist leuk om als de gasten iets in hun mond steken wat jij hebt bereid, te zien hoe ze reageren. Als ik mijn eigen recept wel lekker vind, maar er komen geen zicht-baar goede reacties, dan is het gerecht commercieel niet interessant.” In zijn keuken wordt gewerkt met verse producten, naar het seizoen. De gasten krijgen uitleg aan tafel over wat ze gaan eten en waarom iets wel of niet kan in een bepaald seizoen. Bob: “Klanten vinden het vaak prettig de kok te zien. Voordeel is dat je het commentaar uit eerste hand krijgt.” Tot slot vertelt Bob wanneer voor hem de avond geslaagd is: “Uiteindelijk ben je tevreden met een goed gedraaide avond en gasten die alles lekker vonden. Ikzelf kan wel eens minder tevreden zijn over mijn prestatie op een avond, maar als alle gasten dan toch happy zijn, ben ik het ook. Daar gaat het uiteindelijk om: dat de gasten met een voldaan gevoel vertrekken.”

Wilde tijden in het Sandton IJsselhotel

Page 39: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 39

Page 40: RONDOM Zakendoen maart 2012

40

clubcolofon

Rondom Zakendoen is een gedreven en betrokken busi-

nessclub voor en door mannen en vrouwen die werken met

inspiratie in hun werk en leven. Met het organiseren van the-

mabijeenkomsten met spraakmakende inhoud, werkveilingen,

excursies en huiskamerevents is het een platform dat nadruk-

kelijk aanwezig is in de regio.

De sfeer binnen Rondom Zakendoen is ongedwongen en

gastvrij, maar altijd gericht op contact en het daadwerkelijk

doen van zaken.

Rondom Zakendoen brengt tevens het gelijknamige maga-

zine, dat door controlled distribution en bedrijfsabonnemen-

ten wordt verspreid binnen en buiten de regio Stedendrie-

hoek.

Organisatie en communicatie:

Máté Csik (06 21 14 29 32)

Kennismaking en informatie:

info@rondomzakendoen.nl

www.rondomzakendoen.nl

evenementen

Met het organiseren van themabijeenkomsten met spraak-

makende inhoud zoals huiskamerevents, werkveilingen en

excursies is Rondom Zakendoen nadrukkelijk aanwezig in uw

regio om u zo goed mogelijk voorbereid de zakenarena te

laten betreden.

Huiskamerevent

Bijeenkomst bij leden thuis of in hun bedrijf. Hierbij staat een

thema centraal, uiteraard gekozen door uw gastheer of gast-

vrouw. Vanzelfsprekend met een hapje en een borrel. Introdu-

cés zijn van harte welkom.

Werkveiling

Dit wordt tijdens events van Rondom Zakendoen georgani-

seerd. Exclusief voor de leden. Veiling van uw product, dienst,

opdracht, vacature of wat u ook maar wilt veilen. Bieden kan

natuurlijk ook. Rondom Zakendoen brengt partijen die geïnte-

resseerd zijn bij elkaar.

Special/excursie

Een dagje uit met ondernemers. Niet enkel voor leden, introdu-

cés zijn welkom.

Rondom Zakendoen

Welkom

Page 41: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 41

Datum organisatie concept thema

19 apr Keukenstudio Stormink Huiskamer event/kookworkshop Culinaire genot in Gorssel

24 mei Bartels Engineers Huiskamer event

14 juni Skoda/Toyota Morrenhof ism LSG Huiskamer event Morrenhof 25000

25 Sept Dommerholt Advocaten Rechtszaak

11 Okt ROC Aventus, Lammers Support Groep Symposium, ‘Innovatie en creatie

en Fidder en Löhr Stedendriehoek 3.0

23 Okt Restaurant Jan van de Krent Culinaire avond De Jager en de Chef 2.0

ism Wijnkooperij Klosters

15 Nov Bouwgoed ism Mojito Groot werkveiling Opvolging Wonen en Werken

Dec Verrassing feest Verrassing

AgenDA

Page 42: RONDOM Zakendoen maart 2012

Auto

Woord Christiaan Kunze Beeld Morrenhof

TOYOTA GEEFT HET NAKIJKEN

Morrenhof bereikt binnenkort een bijzondere mijlpaal: de verkoop van de 25 duizendste auto sinds de oprichting in 1966. Morrenhof wil dit op bijzondere wijze vieren met al haar klanten, potentiële klanten en andere geïnteresseer-den. Want: als u de koper bent van deze 25 duizendste auto, dan krijgt u 25 procent van uw aankoopbedrag terug. Het voordeel op een nieuwe Skoda of occasion kan oplopen tot maar liefst 10.000 euro. Op donderdag 14 juni 2012 verloot Morrenhof tijdens een feestelijke happening het winnende kenteken uit alle auto’s die zijn verkocht tussen 1 februari en 31 mei 2012. Maar ook als u niet de hoofdprijs wint, kunt u toch beloond worden. Want eveneens tussen 1 februari en 31 mei 2012 krijgt u nu tot 25 procent korting op alle accessoires op zowel een nieuwe Skoda als een Skoda occasion. Ontdek uw voordeel op Morrenhof.nl.

Groen en trendyEigenaar Margot Morrenhof maakt een speciale dag van 14 juni, want: “Met de 25 duizendste verkochte auto geef je aan jarenlang kwaliteit te leveren en een stabiel bedrijf te zijn”, aldus Mar-got. “We hebben eerst een Rondom-event hier bij ons en dan ‘s avonds de verloting van de prijs.” Margot vertelt dat het event in het teken staat van groen en trendy. “Groen, dat is niet voor niets. We zijn een gecertifi ceerd duurzaam bedrijf.” En ‘trendy’ omdat Morrenhof graag laat zien dat groen niet suf of duf is, maar juist heel leuk en opwindend. “Het is leuk om duurzaam en innoverend te zijn, maar helemaal als het lukt om dat ook nog om te zetten in leuke en hippe auto’s.” En dat dat is gelukt blijkt wel uit de nieuwe serie modellen die Toyota en Skoda Morrenhof binnenkort aan u zal voorstellen.

Bijzondere gebeurtenissen de komende tijd bij Toyota en Skoda Morrenhof in Deventer! Niet alleen omdat u als klant kunt profi teren van mooie aanbiedingen omdat binnenkort de 25 duizendste auto wordt verkocht, maar ook omdat er een spiksplinternieuwe collectie modellen aankomt.

42

Page 43: RONDOM Zakendoen maart 2012

43Rondom Zakendoen

GT 86Met de introductie van de GT 86 heeft Toyota weer een unieke sportwagen in haar wagenpark. Hiermee is Toyota helemaal terug in het sportwagensegment, tot enthousiasme van de au-topers. AutoWeek: ‘De GT 86 geeft veel vertrouwen, heeft weinig last van onderstuur en laat zich desgewenst mooi voorspelbaar in overstuur brengen. Zijn kwaliteiten komen niet van brede banden en allerlei elektronica, maar van een mooi uitgebalan-ceerd chassis. Wat dat betreft doet hij aan de auto’s van Lotus denken.’

Skoda CitigoDe Citigo is meteen herkenbaar als Skoda aan haar karakteris-tieke, slanke en verfi jnde grille. Nieuw is dat het Skoda-logo niet langer in de grille, maar op de motorkap is geplaatst. Het overall design is ook zeer Skoda: cleane, strakke lijnen. Deze nieuwko-mer bereikt Nederland aan het begin van de zomer.

Prius WagonDeze nieuwe aanwinst is de eerste grote middenklasse full hybrid wagon van Europa. Het is een volledig nieuw ontworpen model dat meer ruimte biedt dan de Prius. Toch zijn de traditio-

nele kenmerken, zoals het laagste brandstofverbruik binnen het segment, bewaard gebleven. De Prius Wagon is er vanaf 30.990 euro, A-label, 14% bijtelling en is wegenbelastingvrij. Er is ook een elektrische versie, de Plugin Hybride Prius met nul procent bijtelling.

Yaris HybrideDe nieuwe Full Hybrid Yaris bewijst met een CO2-uitstoot van maar 79 gram per kilometer dat schoon rijden niet ten koste hoeft te gaan van vermogen. De ongekend schone Full Hybrid Yaris krijgt namelijk liefst 74 kW/1200 pk mee en dat is (vaak veel) meer dan de concurrentie. De zuinigste benzineauto op de markt ging met groot succes in première op de Autosalon van Genève. De Yaris Hybride is er vanaf 17.990 euro, A-label en is wegenbelastingvrij.

Margots choice

Vier schitterende nieuwe modellen die de gemiddelde sterve-ling helaas niet allemaal kan kopen. Dus zetten we Margot even voor het blok: Stel, je mag er maximaal twee uitkiezen, welke zou zij dan nemen? “Persoonlijk kijk ik uit naar de komst van de Prius Wagon. Voor mij is dat de ideale combinatie van groen, zuinig, innovatie, veel ruimte en met maar 14% bijtel-ling! Maar uiteraard zal de GT86 in het weekend ook regelma-tig op de oprit staan!”

Page 44: RONDOM Zakendoen maart 2012

Opleiding

Woord Rick Otten Beeld Radboud Beunk, student multimedia vormgeving Aventus

Samenwerking rOC aventuS en BOuwStarterS geeft kwaliteit teChniekOpleiding pOSitieve impulS

Techniek heefT de ToekomsT!

Het gesprek start met een korte uiteenzetting over het Ac-tieplan MBO ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’, van de minis-ter van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Volgens Hilda Pepping “een stevige notitie van de minister, gericht op kwaliteitsverhoging van het onderwijs, maar ook met een aantal maatregelen die bezuini-gingsachtergronden heeft. Ieder ROC moet opnieuw kritisch kijken naar de makrodoelmatigheid van de opleidingen”.Een van de doelstellingen die aan het eind van deze kabinetspe-riode bereikt moet zijn, is dat studenten de instellingen waaraan ze studeren een dikke 7 geven. Nu – begin 2012 – is dat rapport-cijfer 6,47. Een ander belangrijk doel is het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters tot 25000 in 2016. Ambitieuze doelen en het gaat vooral om imagoverbetering, verhoging van de kwaliteit én bezuinigingen waar mogelijk. Hoe ziet dat er in de praktijk uit voor een MBO opleiding in de sector Techniek? Is hier sprake van een spagaat? Hilda Pepping: “Ik zie het niet als een spagaat, het is veel meer een bron van kansen. In totaal hebben we in onze sector Tech-niek ongeveer 2000 leerlingen, waarvan 1970 jongens en dus 30 meiden. Dat laatste is niet zo vreemd als het lijkt. We hebben de laatste decennia kunnen vaststellen dat het imago van een oplei-ding techniek vooral bij meisjes, maar ook bij jongens niet zeer

positief was. Dat heeft een aantal oorzaken. Op de basisscholen wordt weinig aandacht meer besteed aan onderdelen waarin techniek een rol speelt. Vaak komt dat doordat de meesters en juffen zelf ook niet meer die technische bagage in huis hebben. Wie knutselt in zijn of haar vrije tijd nog aan een scooter, wie repareert zijn eigen fiets, we hebben snel de neiging voor alle klussen de expert meteen in te huren. Gelukkig is de laatste jaren het aantal aanmeldingen van leerlin-gen weer toegenomen, de positieve lijn zit er weer in. Nu verder uitbouwen, dus. Het is zo enorm belangrijk dat er voldoende jongeren een technische opleiding gaan volgen. Er is nu een grote vraag naar deze vakmensen op de arbeidsmarkt en dat zal alleen maar toenemen als de huidige economische crisis gaat afnemen.”

ImagoOp de basisschool worden kinderen niet gestimuleerd voor een technische opleiding te kiezen. Hoe zit het bij die keuze met de rol van de ouders? Henk van Giessel: “De laatste decennia is bij ouders een streven waar te nemen dat hun kind het liefst zo hoog mogelijk onderwijs moet genieten. Jongens kiezen dus minder snel voor een MBO opleiding en bij meisjes wordt een dergelijke keuze vaak al door

RondOm Magazine sprak met Hilda Pepping en Henk van Giessel, respectievelijk directeur en teammanager sector Techniek van het ROC Aventus Apeldoorn-Deventer-Zutphen, en Martien van Reen van Bouwstarters, bouwbedrijf in Apeldoorn. Onderwerpen: het imago van technische opleidingen in het algemeen en waarom de samenwerking tussen beide partijen de goede route naar de toekomst is.

44

Page 45: RONDOM Zakendoen maart 2012

45Rondom Zakendoen

de directe omgeving negatief beïnvloed. De meiden die uitein-delijk wel een MBO opleiding techniek gaan volgen en afronden, worden bij ondernemingen in de bouw en infra al snel op kan-toor in een management of commerciële functie geplaatst.”Hilda Pepping: “Dat beeld is zo onterecht en daar zijn we nu met ons allen druk mee bezig om dat om te buigen. Kijk ook naar de voordelen van het volgen van een technische opleiding: een grote kans op werk, zelfs in crisistijden, een goed salaris, ook met een MBO diploma.”

BedrijfslevenROC Aventus leidt leerlingen op voor het bedrijfsleven; aan de sector Techniek is het overgrote deel van de leerlingen bezig met een BBL-opleiding (=Beroeps Begeleidende Leerweg). De theorie volgen ze op school en de praktijk leren ze bij een gespeciali-seerd bouw- of infrabedrijf.Dan is het noodzakelijk dat er een meer dan goed lopende samenwerking is met die bedrijven. De vergaande samenwer-king van ROC Aventus met bouwonderneming Bouwstarters in Apeldoorn is volgens alle betrokkenen een schoolvoorbeeld van hoe het zou moeten. ROC en Bouwstarters doen dit onder de naam BouwAcademie.Henk van Giessel geeft aan dat er allang geen sprake meer is van

het traditionele muurtje tussen onderwijs en bedrijfsleven. “Het uitgangspunt is bij het ROC dat we het beste onderwijs bieden dat onze leerlingen zich kunnen wensen. En dat ze daarmee dus een goede start kunnen maken in het bedrijfsleven. Bij een BBL-opleiding is een leerling 1 dag op school en 4 dagen aan het werk in de praktijk. Bouwstarters is de partij voor ROC Aventus die het werken in de praktijk voor die leerlingen samen met ons regelt en organiseert.”Martien van Rees vult aan: “Samen met het ROC doen we een in-take van alle mogelijke leerlingen die kunnen aansluiten bij ons gezamenlijke programma. Dat programma is uniek in zijn soort, zeer intensief, want we gaan ook ver met huiswerkbegeleiding en het coachen op competenties en gedrag. Blijkbaar bevalt de leerlingen deze manier van werken, want we hebben op dit mo-ment 110 BBL’ers in ons programma, allemaal jongens overigens, en er is sprake van een heel laag uitvalpercentage.” Sterker nog: het programma is zo populair, dat er op dit moment sprake is van een wachtlijst. Met de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het onderwijs komt het goed, beamen beide partijen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan gerust zijn: in de regio Stedendriehoek doen ze er alles aan de doelstel-lingen van haar actieplan te realiseren.

Page 46: RONDOM Zakendoen maart 2012

46 Woord Martijn Reinink Beeld Sandra van der Steen

Coole info over de geschiedenis van Gelderland

Cultuur

Henriette Kosse van Fidder & Löhr werkt sinds september 2011 voor een prachtig project bij Stichting Gelders Erfgoed. Daar houdt zij zich volop bezig met de ontwikkeling van de website mijnGelderland.nl. Met succes. Want op 14 februari sleepte de website met hulp van vele partnerorganisaties en vrijwilligers de Geschiedenis Online Prijs 2011 in de wacht.

mijnGelderland: actief en innovatief

MijnGelderland.nl is dé website voor het erfgoed in Gel-derland. Henriette Kosse: “Ik publiceer nieuwsberichten, zorg voor interactie via twitter, zet alle aangeleverde content op een rij en de puntjes op de i.” De verhalen worden vaak opgesteld door lokale partijen. Historische verenigingen, musea, archie-ven en andere erfgoedinstellingen. Henriette: “In een canon worden historische hoogtepunten in 50 verhalen beknopt en helder uiteengezet.”

Het doel van de website is erfgoedorganisaties met elkaar te verbinden en gezamenlijk het verhaal van Gelderland te vertel-len. Omdat alle partijen een eigen schrijfstijl hebben en het er circa duizend zijn, is (web)redactie onontbeerlijk. Projectleider

Bibi Bodegom van Gelders Erfgoed: “Dankzij Henriette is er een continue stroom actualiteiten te lezen op mijnGelderland en worden steeds nieuwe verhalen toegevoegd die mooi op elkaar aansluiten.”

Geschiedenis Online Prijs 2011De goede navigatie is een van de redenen waarom de jury de Geschiedenis Online Prijs 2011 toekende aan mijnGelderland.nl. De juryleden roemden de heldere indeling op basis van ver-schillende navigatieopties. “Een goede site is nooit af, maar de structuur verdient nu al een prijs.” Een jurylid had de website als test aan zijn zoon laten zien. Die betitelde mijnGelderland.nl als ‘cool’.

Page 47: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 47

Coole info over de geschiedenis van Gelderland

En het wordt nog ‘cooler’. Stichting Gelders Erfgoed is volop bezig met het ontwikkelen van een mobiele website en applica-tie voor mijnGelderland. “Verhalen, verdwenen monumenten en kastelen, landschapskenmerken, cultuur, musea, personen, via je smartphone bekijken op locatie”, somt Henriette de mo-gelijkheden van de app op. “In sommige gevallen kun je zelfs in 3D zien hoe iets er vroeger uit zag.” De mobiele telefoon registreert via het GPS-systeem waar je je bevindt. Vervolgens kun je via de applicatie van mijnGelderland allerlei informatie opvragen. Sta je voor een bijzonder gedenkteken, dan pak je je smartphone en ken je binnen no-time het verhaal erachter en bekijk je oude foto’s van hoe het er vroeger uitzag.

Het doel is: de geschiedenis levend houden. “Het heeft mij verbaasd hoeveel mensen bezig zijn met het in kaart brengen van de Gelderse geschiedenis. Als je alleen al ziet hoeveel leden sommige historische verenigingen tellen: echt bijzonder”, zegt Henriette, die zich in ieder geval tot eind 2012 in mag zetten voor de stichting. Al zal de website dan niet ‘af ’ zijn. Henriette: “MijnGelderland.nl is heel dynamisch. Zo’n website is nooit af. Er zijn zoveel plekken, zoveel personen, er is zoveel te vertellen. Ik ben blij dat ik daar een steentje aan kan en mag bijdragen. ”

Geschiedenis Online PrijsDe Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van Archieven.nl

en het Historisch Nieuwsblad. Het Nationaal Archief is partner.

Meer dan 250 historische websites schreven zich in voor

de prijs. MijnGelderland.nl werd op dinsdag 14 februari tot

winnaar gekozen in de categorie Musea- en themawebsites.

Fidder & löhrFidder & Löhr is specialist in het produceren van moderne

communicatie-uitingen: van evenement tot magazine, van

Twitterbericht tot website, van nieuwsbrief tot App. Vijftig

professionals werken dagelijks voor organisaties als de

Belastingdienst, gemeente Deventer, Stichting Gelders Erfgoed

en de Deventer Tenniskampioenschappen. Fidder & Löhr is ook

de uitgever van Rondom Magazine. www.fenl.nl

Gelders erFGOed Stichting Gelders Erfgoed is het kenniscentrum voor de

erfgoedsector in Gelderland. Gelders Erfgoed is goed in het

bij elkaar brengen en professionaliseren van partijen die de

Gelderse cultuur en Gelderse geschiedenis voor het voetlicht

brengen. Meer over de stichting op www.gelderserfgoed.nl

Winnaar Geschiedenis Online Prijs

2011

Page 48: RONDOM Zakendoen maart 2012

48 Beeld Erik Geven

Rondom...

G0 Ahead Eagles

Page 49: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 49

Page 50: RONDOM Zakendoen maart 2012

Health

Woord Esther Stam Beeld Achmea health Centers

No sport? No way...

Het industrieterrein van Zutphen ligt er – midden in een grootschalige verbouwing – wat treurig bij. Het maakt het contrast met het Achmea health Center alleen maar groter. Wanneer je de moderne sportschool binnenstapt, kom je uit in een mooi verzorgde lounge. Compleet met sfeervolle openhaard. Linda Klein Brinke (34), kort blond haar en no-nonsense uitstraling, beweegt zich als een vis in het water door het interieur met veel oranje, paars en bruin. Dat deze vrouw kan multitasken is duidelijk. Een interview met een gedreven vrouw, waarbij sport de rode draad is.

DoorzetterAl vanaf jonge leeftijd speelt ze op hoog niveau volleybal en heeft ze zowel de potentie als de drive om ver te komen. “Al op de basisschool wist ik: sport is mijn leven.” Helaas, haar gewrichten zijn hypermobiel en dat zorgt in haar prille car-rière voor veel rugproblemen. Al op haar negentiende wordt ze geopereerd aan een hernia, daarna gaat het maar voor korte tijd beter. Op haar eenentwintigste gaat ze voor een tweede keer onder het mes. Het remt haar niet af in haar doen en laten; ze blijft volleyballen in de tweede divisie en volgt daarnaast succesvol het CIOS in Arnhem. Dat ze een echte doorzetter is, blijkt wel uit het feit dat ze pas op achtentwintigjarige leeftijd definitief stopt. “Op een gegeven moment was het volgens de arts gewoon niet meer verantwoord om verder te gaan op dit niveau. Hoe leuk het dan ook is. Dat is enorm frustrerend geweest.”

Op dat moment is ze zweminstructrice in de Scheg in Deven-ter. Maar ze wil meer. Met de wetenschap dat sport haar passie is en leidinggeven haar goed ligt, komt ze bij een advertentie van Achmea health Center in Deventer uit. Salesmanager. Niet helemaal haar vakgebied, maar de grootte van de organisatie en de doorgroeimogelijkheden geven de doorslag. Dat ze ook Pilates-lessen kan geven maken Achmea tot de ideale organisa-tie. Hier kan ze sport, werken en lesgeven combineren. Na een succesvolle sollicitatie gaat ze aan de slag. Eerst in Deventer, later verhuist ze naar de vestiging in Zutphen. Ze wordt Center Manager en is daar inmiddels al vier jaar helemaal op haar plek. “Dit is voor mij de ideale baan. Het biedt afwisseling en vooral het klantencontact vind ik leuk. Het is voor mij belang-rijk dat de klanten met een lach de deur uitgaan.” Ze heeft een duidelijke visie: “Ik denk dat je als manager op de werkvloer aanwezig moet zijn. Ik geef twee keer per week Pilates en doe zelf mee met de Bodypump. Daarnaast spreek ik regelmatig met alle medewerkers. Op die manier probeer ik Achmea tot een centrum te maken waar klanten en medewerkers zich thuis voelen en hun gezonde leefstijl kunnen onderhouden.”Dát is waar het uiteindelijk allemaal om draait bij Achmea health Centers: het managen van de gezondheid. “Achmea vindt het heel belangrijk dat mensen inzien hoe essentieel gezondheid is. En hoe dit op een leuke manier onderhouden kan worden. We proberen sport onderdeel te laten worden van de leefstijl.” Als sportfanaat kan Linda zich geen leven voor-stellen zonder sport. Maar ze beseft dat niet iedereen gek is

Omdat gezond leven leuker is. Zie daar het motto van Achmea health Centers, dat in Nederland tientallen vestigingen heeft en in deze regio vijf (twee in Apeldoorn, één in Deventer, Zutphen en Epe). Topjudoka Esther Stam wilde er meer van weten en interviewde de Center Manager van vestiging Zutphen, Linda Klein Brinke.

50

Page 51: RONDOM Zakendoen maart 2012

Wat is Les MiLLs?

Les Mills is de nummer 1 groepsfitnessaanbie-

der ter wereld, met 13.000 aangesloten clubs en

meer dan 70.000 aangesloten instructeurs van

wereldklasse. Les Mills produceert momenteel

10 programma’s, waarbij diverse kwaliteiten en

intensiteitniveaus centraal staan. Er is voor elk

persoon wel een programma dat bij diegene

past, of je nu een aangeboren vechtersbaas

bent of gewoon veel passie voor dans hebt.

Lesmills.com.

51Rondom Zakendoen

Page 52: RONDOM Zakendoen maart 2012

Health

op sporten. Om voor iemand sport toch leuk te maken, is tijd nodig. “Er zijn volgens ons minimaal drie maanden voor nodig om iemands leefpatroon te veranderen. De manier waarop is voor iedereen heel persoonlijk. Het grote voordeel van Achmea is dat het een enorm scala aan diensten heeft. Daardoor kan er voor iedereen een plan op maat gemaakt worden. Zo hebben wij Los Angeles Personal training oftewel LAPT in Neder-land gelanceerd. Bij onze vestiging hebben we twee personal trainers in dienst die dit fulltime doen. Ze gaan één op één met een klant aan de slag. Ze geven persoonlijke training, maar ook voedingsadviezen. Zo hebben we iemand die voor de Alpe d’Huez traint. Met een persoonlijk en gericht plan kan hij snel en op een goede manier zijn doel bereiken.”

OvergewichtEen ander voorbeeld is de cursus Sportief afslanken, waarin deelnemers naast sporten ook begeleiding krijgen van een diëtiste. Petra Olthof (45) kampt vanaf haar tienerjaren met overgewicht. Ze had zich al bij haar overgewicht neergelegd, totdat ze Achmea Health Center Zutphen ontdekte: “Ik sport hier vanaf het begin met steeds meer enthousiasme. Toen ik zag dat er weer een Sportief afslanken begon, was het alsof ik ‘geroepen’ werd om mee te doen. Onder begeleiding van een ervaringsdes-kundige sprong ik in het diepe en maakte kennis met voedings-adviezen. Gewoon, normaal en smakelijk eten.” De steun van de groep en enthousiaste begeleiding bleken goud waard: “Ik heb genoten van de wekelijkse groepslessen en het samen bezig

52

Page 53: RONDOM Zakendoen maart 2012

zijn met hetzelfde doel. Ik ben tijdens de cursus 10 kilo afgevallen. Ik voel me prima bij deze levensstijl die ik zeker probeer vast te houden.”Ook als een klant nog niet goed weet wat hij wil, kan hij bij Achmea terecht. Linda: “Iedereen die bij ons binnenkomt, krijgt drie afspraken met een instructeur en een digitale trainingssleutel. Zo kan precies in kaart worden gebracht wat iemand wil en nodig heeft. Daarnaast hebben we nog groepsfit-ness met zowel alle Les Mills lessen als een eigen ontwikkelde Achmea Yoga, Pilates en Achmea Run.” Uniek in Nederland.

BedrijfsfitnessBedrijfsfitness is een belangrijke peiler van Achmea. “Voor bedrijven kan er nog zoveel winst geboekt worden op het terrein van gezondheid. Eerst geven we een presentatie. Hierin proberen we het belang van een goede ge-

Wat is LaPt?

LAPT of Los Angeles Personal training staat voor een

trainingsmethode waarbij iemand exclusief gebruik kan maken van

een eigen Personal Trainer. De trainer is zeer flexibel en kan op veel

tijden en plaatsen een trainingsprogramma verzorgen, dat volledig

op eigen wensen is afgestemd. Het programma wordt door Achmea

ook mogelijk gemaakt voor twee-, drie- en viertallen, waardoor het

voor iedereen bereikbaar wordt.

achmeahealthcenters.nl

Linda We proberen sport onderdeel te laten zijn van de leefstijl.

53Rondom Zakendoen

zondheid in te laten zien. Wat voor goede invloed dit kan hebben op een bedrijfsklimaat. Vervolgens kunnen medewerkers via Achmea health Centers onder een gunstige regeling bij ons komen sporten en gebruik maken van al onze diensten. Zo kunnen ook zij op een persoonlijke manier hun gezond-heid managen. Er is altijd een gediplomeerd instructeur aanwezig. Ze kunnen hier terecht voor advies, maar ook gewoon voor een praatje en een kopje koffie.”

PassieZe vindt het erg belangrijk, zegt ze. Dat de me-dewerkers sociaal zijn. “Iedereen heeft hier een passie voor sporten. Dat is fijn. Maar je moet ook gevoel voor klanten hebben. Dat heb ik veel liever dan een hoge opleiding. Bovendien wordt ieder-een die hier komt werken, intern opgeleid. Dat gaat via de Achmea Health Academy. Ook is er de mogelijkheid om andere cursussen te volgen. Zo ben ik laatst op assesement geweest, ook via ons geregeld. Ik moest allerlei rollenspellen en andere testen doen. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen en daar geeft Achmea health Centers alle ruimte voor. Ze hebben voor iedereen een persoonlijk ontwik-kelingsplan.”Ze heeft door de jaren heen een kundig team om zich heen verzameld. “Ook als ik er niet ben, weet iedereen wat er moet gebeuren. Zo lag laatst het computersysteem eruit. Iemand is toen op eigen houtje naar het hoofdcentrum gegaan. Heeft daar de hele dag gezeten en het probleem zelf opgelost. Ik las dat later terug in het verslag. Daar word ik dan helemaal gelukkig van. Een goede manager geeft iedereen een stuk verantwoordelijkheid mee. Ik denk dat medewerkers dan het beste presteren en gemotiveerd blijven. Ook ik krijg die verantwoor-delijkheid van Achmea. Ik krijg een budget en kijk elke maand wat we daarmee kunnen doen. Het is geen voorgekauwd concept maar maatwerk. Dat is onze kracht. Een mooi programma in combinatie met persoonlijke begeleiding.”Achmea health Centers en Linda: een gouden match. “Ik zie me dit werk nog wel blijven doen. Ik werk zo’n 40 uur, heb een vriend en kind en sport daarnaast dus ook nog. Dit is wat ik wil.”

Page 54: RONDOM Zakendoen maart 2012

Op 1 mei a.s. viert Accord Uitzendbureau haar 25-jarig jubileum. Accord startte 25 jaar geleden met de eerste vestiging in Hilversum en is inmiddels uitgebreid met 6 vestigingen in midden-Nederland. In 2008 opende vestiging Apeldoorn met Caroline Kuijpers haar deuren en is inmiddels bekend en succesvol in de regio. Als regionaal en zelfstandig uitzendbureau is Accord een belangrijke motor achter de lokale economie. Als verlengstuk van uw HR-afdeling biedt Accord u personeelsdiensten op het gebied van uitzenden, payroll services, werving & selectie, detachering en consultancy. Hierbij staan aandacht, initiatief en goed meedenken centraal, om u goed van dienst te zijn. Ons jubileum vieren wij graag met u. Kennen wij elkaar nog niet, dan wordt u van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen. De meerwaarde van Accord ervaart u tenslotte het beste tijdens een persoonlijke kennismaking. Wij bedanken al onze klanten voor het vertrouwen en de succesvolle samenwerking in de afgelopen periode. Op naar de volgende 25 jaar!

Accord Uitzendbureau: ondernemend in Personeel!

Accord Uitzendbureau: al 25 jaar actief in uw regio!

Accord Uitzendbureau

Brinklaan 19

7311 HL Apeldoorn

apeldoorn@accord.nl

Caroline Kuijpers

Sr. Accountmanager

Accord Apeldoorn

ckuijpers@accord.nl

055 - 57 66 097

www.accord.nl

uitzenden • detacheren • werving & selectie • payroll services

Page 55: RONDOM Zakendoen maart 2012

Beeld Martijn Bronswijk

WorstelenEr bestaan veel raakvlakken tussen sport en recht. Natuurlijk be-

staan er raakvlakken in overdrachtelijke zin: een geschil tussen mensen

of bedrijven lijkt soms sterk op een worstelwedstrijd. Wie krijgt de an-

der als eerste op de mat? Soms wordt de wedstrijd volgens de regels

gespeeld, soms wordt flink hard onder de gordel getrapt. De taak van

een advocaat is niet om de plek van de sporter tijdens de wedstrijd

over te nemen, maar om de sporter –en dus zijn cliënt- gedurende

de wedstrijd te adviseren en te begeleiden met als doel om zijn cliënt

als sterkste uit de strijd te laten komen. Beter is nog als de advocaat

voorafgaand aan de wedstrijd door juiste advisering zijn cliënt sterker,

weerbaarder maakt opdat hij zelfverzekerd het strijdtoneel in stapt.

Maar ook feitelijk is sport en sportrecht een welbekend terrein in de

advocatuur. Net als veel andere bedrijven zijn de meeste advocaten-

kantoren als sponsoren betrokken bij diverse sportclubs. Met onze vier

vestigingen is Dommerholt Advocaten N.V. aangesloten bij Draisma-

Dynamo, SV Zwolle, Thialf, SC Heerenveen, Circuit Assen, golfvereni-

gingen, hockeyclubs, etc. etc. Is sport dus belangrijk voor ons? Jazeker!

Met ons kantoor zijn we zelfs partner van Stichting Topsport Gelderland

en Stichting Topsport Overijssel. Beide stichtingen zijn onderdelen

van NOC*NSF en begeleiden jonge talenten in de opmars naar de

Olympische Spelen. Als advocatenkantoor kunnen we deze sporttalen-

ten juridisch begeleiden bij hun sportsponsoring, sportcontracten en

allerhande ander juridisch werk wat op hun pad komt.

Wat trekt de sport eigenlijk aan binnen ons kantoor? Wat trekt de

sport überhaupt het bedrijfsleven aan? Natuurlijk is sport een mooie

beleving, schitterend om naar te kijken. De meeste ondernemers

sporten zelf ook of hebben gesport en kunnen zich identificeren met

de sporter in het veld. Sport verbroedert! Met elkaar en naast elkaar

staan we onze club aan te moedigen. We hebben daar een gezamen-

lijk belang, zelfs al zijn we in het bedrijfsleven concurrenten van elkaar.

Sport ontmoet! We leren nieuwe mensen kennen en delen elkaars

ervaringen. Zowel op persoonlijk vlak als op zakelijk vlak geeft sport

voldoening. Tot slot de strijd om succes. Niets mooier is om als win-

naar uit een zware, maar sportieve strijd te komen. Dat gevoel kent

iedere sporter; dáár doe je het uiteindelijk voor. En ziehier, dat gevoel

is exact het gevoel dat wij als advocaten zelf ook ervaren als onze

cliënt de strijd heeft gewonnen. Natuurlijk, de beker, de krans en de

champagne komen de cliënt toe. Maar als een gelukkig coach staan wij

tevreden en vol trots vanaf de zijlijn naar ‘onze’ winnaar te kijken. Op

naar de volgende wedstrijd!

Bert Jansen Advocaat Dommerholt Advocaten Deventer

Juridische zaken

Rondom Zakendoen 55

Op 1 mei a.s. viert Accord Uitzendbureau haar 25-jarig jubileum. Accord startte 25 jaar geleden met de eerste vestiging in Hilversum en is inmiddels uitgebreid met 6 vestigingen in midden-Nederland. In 2008 opende vestiging Apeldoorn met Caroline Kuijpers haar deuren en is inmiddels bekend en succesvol in de regio. Als regionaal en zelfstandig uitzendbureau is Accord een belangrijke motor achter de lokale economie. Als verlengstuk van uw HR-afdeling biedt Accord u personeelsdiensten op het gebied van uitzenden, payroll services, werving & selectie, detachering en consultancy. Hierbij staan aandacht, initiatief en goed meedenken centraal, om u goed van dienst te zijn. Ons jubileum vieren wij graag met u. Kennen wij elkaar nog niet, dan wordt u van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen. De meerwaarde van Accord ervaart u tenslotte het beste tijdens een persoonlijke kennismaking. Wij bedanken al onze klanten voor het vertrouwen en de succesvolle samenwerking in de afgelopen periode. Op naar de volgende 25 jaar!

Accord Uitzendbureau: ondernemend in Personeel!

Accord Uitzendbureau: al 25 jaar actief in uw regio!

Accord Uitzendbureau

Brinklaan 19

7311 HL Apeldoorn

apeldoorn@accord.nl

Caroline Kuijpers

Sr. Accountmanager

Accord Apeldoorn

ckuijpers@accord.nl

055 - 57 66 097

www.accord.nl

uitzenden • detacheren • werving & selectie • payroll services

Page 56: RONDOM Zakendoen maart 2012

56 Woord Martijn Reinink Beeld Keukenstudio Stormink

Lifestyle

Van exclusief keukens op Curaçao tot basic in het bejaardentehuis

De ene dag levert hij twintig tot dertig standaardkeukens aan een bejaardentehuis, de volgende dag vliegt hij naar Curaçao. Inmiddels is de order binnen, Keukenstudio Stormink exporteert binnenkort zijn eerste keuken over zee.

Stormink over zee

“We hebben wel eens vaker een keuken in het buitenland geleverd”, vertelt Erik Stormink tussen het uitwerken van een offerte en een klantbezoek door. Hij moet even graven in zijn ge-heugen. “Cannes, Frankrijk. De keuken die we daar leverden was - voor deze order van Curaçao - het langst onderweg, denk ik.”Particuliere klanten uit het hele land en dus zelfs uit het buiten-land weten de weg naar de keukenstudio in Gorssel te vinden. Daarnaast heeft het bedrijf een goede relatie met woningcorpo-raties. De ene keer neemt Stormink een complete keukenrenova-tie voor zijn rekening, een andere keer levert de keukenspecialist tientallen nieuwe keukens aan een woningstichting. In dat laatste geval gaat het vaak om standaardkeukenblokken. Ook daar draait Erik Stormink zijn hand niet voor om. “Voor iedereen en voor elke portemonnee hebben wij een mooie keu-ken. Wil je een basic keuken, voor een goeie prijs? Dat kan. Wil je een exclusieve keuken, ontworpen door Hacker of Piet Boon? Dat kan evengoed.” Sinds vorig jaar is Keukenstudio Stormink één van de vier dea-lers in Nederland van Piet Boon® Kitchens by Warendorf. Vorig jaar woonde de bekende designer de opening van de geheel restylede showroom van Stormink bij. Hij was blij met wat hij zag, met de wijze waarop Stormink zijn creaties presenteert aan het publiek in Oost-Nederland. Piet Boon® design is te herkennen aan zijn liefde voor pure, natuurlijke materialen en ingetogen kleurgebruik. Stijlvolle een-voud, bescheiden en toch zelfbewust. Naast de creaties van Piet Boon presenteert Erik Stormink ook ontwerpen van Häcker en Philippe Starck - die een keuken als een meubelstuk beschouwt dat vrij in de ruimte hoort te staan - in zijn showroom.Onlangs heeft Stormink ook de samenwerking met Miele geïn-

tensiveerd. “We deden al veel met Miele, dat bekend staat om de hoogwaardige kwaliteit keukenapparatuur, maar onlangs heeft Miele een nieuw plan ontwikkeld. Het zogenaamde Miele Kit-chen Inspirience Centre. Daar zijn wij onderdeel van geworden.” Vanuit Miele, dat gevestigd is in Vianen, kunnen mensen een afspraak maken met één van de Miele-adviseurs die - geheel kos-teloos - advies op maat geven over inbouwapparaten. Daarnaast is er ook de mogelijkheid inspiratie op te doen voor de complete inrichting en het design van een keuken. Stormink: “Miele stuurt geïnteresseerde klanten door naar onze showroom. Een goede samenwerking die voor beide partijen omzet genereert.”

Beleving De showroom van Keukenstudio Stormink is een perfecte locatie om je te laten inspireren in de zoektocht naar een nieuwe keuken. Het is niet zo maar een verzameling keukens, het is een belevenis op zich. Zo sfeervol aangekleed. Je zou zo aan willen schuiven. En zelfs dat kan. Stormink: “Wij zorgen er altijd voor dat er in de kookstudio achterin de zaak iets te vinden is dat in een van de ovens bereid kan worden. Zo voelt het al een beetje als thuis.”Door de grote vernieuwing van de showroom is Stormink één van de meest innovatieve, up-to-date keukentoonzalen van Oost-Nederland geworden. Nieuwe indeling, nieuwe stijl van het interieur, efficiënter, effectiever, aantrekkelijker, overzichtelij-ker, meer inspiratie en exclusief. Stormink: “Daarmee onder-scheiden we ons van andere keukenboeren. Laatst kwam hier een binnenhuisarchitect, zijn mond viel open van verbazing. Hij zei: ‘Ik heb veel gezien in mijn leven, maar dit slaat alles’. Een mooier compliment kun je toch niet krijgen?”www.stormink.nl

Page 57: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 57

Van exclusief keukens op Curaçao tot basic in het bejaardentehuis

Page 58: RONDOM Zakendoen maart 2012

VIEW THE

F A S H I O N E N L I F E S T Y L E

VIEW THE

F A S H I O N E N L I F E S T Y L E

C

Our Catwalk Videos give a far better idea of how an item hangs and how it moves when you move,

so it’s a great idea to watch before you buy.

Page 59: RONDOM Zakendoen maart 2012

Bringing the Online Shopping Experience to Life Helping online retailers create, manage and

deliver interactive video experiences to drive traffi c, increase conversion and engage shoppers.

info@shopthenewstyle

Page 60: RONDOM Zakendoen maart 2012

60

Persoonlijk

Page 61: RONDOM Zakendoen maart 2012

Rondom Zakendoen 61Woord Roy Heethaar Beeld privé

Cyro van Malsen‘Menselijke aspect altijd voorop’

Hoe bent u met Rondom in aanraking gekomen?“Via Máté Csik. Die oude deurentrapper kwam hier zo naar bin-nen gerend. We zijn lid geworden om ons netwerk te vergroten. Twaalf jaar lang hebben we ons voornamelijk op het MKB van Apeldoorn gericht, maar we hebben ook specialismen waar we landelijk mee werken. Zo rijden we naar Delfzijl, Middelburg en Eindhoven. Maar in Deventer kende bijna niemand ons bedrijf. Toen was één en één snel twee.” Op welke plek in de stedendriehoek komt u het liefst?“Als ik in Apeldoorn-Noord het industrieterrein oprijd voel ik me thuis. Alles is nieuw in de omgeving. Als IT’er ben je altijd bezig met vernieuwen, dus ik denk dat ik het daarom een mooie plek vind. Privé ga ik heel graag in het weekend met mijn vrouw en kinderen naar de bossen rond het Loo. Lekker wandelen, hertjes voeren… Vinden zij ook helemaal geweldig.”

Wat is uw grootste kracht?“Ik denk dat ik mensen oprecht ergens enthousiast voor kan maken. Zowel intern als naar buiten toe. Als bedrijf willen we ons echt onderscheiden door service en kennis.”

En zwakte? “Dat ik overal kansen zie. Aan de ene kant is dat een pre, maar het kan ook tegen je werken als je te veel wilt. Ik heb wel geleerd om me te focussen op de belangrijkste zaken.” Wat geeft u het ultieme vrijheidsgevoel?“Als zelfstandig ondernemer heb ik dat eigenlijk continue, door-dat ik mijn eigen keuzes kan maken. Privé als ik op mijn motor stap. Met de haren – die ik niet echt meer heb – in de wind en lekker m’n hoofd leegmaken.”

Welke droom wilt u nog verwezenlijken?“Ik zou heel graag met mijn gezin meer van de wereld willen zien. Dat heb ik me tot nu toe niet gegund. Ik wil graag nog eens naar China of Australië. Het lijkt me waanzinnig als ik mijn kinderen dat mee kan geven.”

Harde zakenman of allemansvriend?“Eigenlijk geen van beide, maar als ik moet kiezen dan toch al-lemansvriend. Het menselijke aspect staat altijd voorop.” Cruise- of survivalvakantie?“Ik neig naar survival. Maar ik denk niet dat ik mijn vrouw daar zo blij mee maak. Zij heeft vroeger veel gesport en haar knieën zijn daardoor behoorlijk aangetast. Dan toch maar een cruise...”

Elfstedentocht of EK voetbal?“EK voetbal. Qua sport gaat voetbal bij mij voor alles. De Elf-stedentocht vind ik ook wel leuk, maar ik heb er geen traan om gelaten dat het niet doorging.”

Geslaagde zakendeal of romantisch diner met uw vrouw?“Dan kies ik voor een romantisch diner met mijn vrouw en als ze me dan tien minuten de tijd geeft komt die deal ook wel rond, haha… Helaas werkt dat natuurlijk niet zo, maar mijn vrouw heeft er gelukkig wel begrip voor als ik de zaak voor laat gaan en dan verzetten we ons avondje.”

Cyro van Malsen is eigenaar van OneSolution Informatise-

ring te Apeldoorn (onesolution.nl), sinds 1999. Geboren op 20

juni 1971 te Apeldoorn. Getrouwd met Saskia. Vier kinderen.

Een jongen en drie meisjes (1 t/m 13 jaar). Opleiding: Havo,

Middelbare Detailhandelschool en Commerciële economie.

Om de leden wat beter te leren kennen, portretteert Rondom Magazine ze door een aantal prikkelende vragen en dilemma’s voor

te leggen. In deel vier krijgen we wat meer te weten over Cyro van Malsen (40). De Apeldoorner richtte in 1999 het ICT-bedrijf

OneSolution Informatisering op en geeft inmiddels leiding aan dertig werknemers.

Page 62: RONDOM Zakendoen maart 2012

62

Wijn

“Als ik informeer bij de klanten van Wijnkooperij Klosters

over het onderwerp sport, dan wordt dit in eerste instantie niet

geassocieerd met wijn en dat lijkt logisch. Men denkt bij sport

meestal aan onderwerpen als prestatie, gezondheid en geslaagd

samenspel. Andersom geredeneerd zijn er genoeg voorbeel-

den te noemen van onze bevriende wijnmakers, die wijn en wijn

maken graag relateren aan topsport. Neem nu om te beginnen

de prestaties in de oogstperiode, daarbij worden wereldwijd hals-

brekende toeren uitgehaald om op de meest steile hellingen de

druiven met de hand te plukken. Het gaat hier net als bij topsport

om het scoren op het juiste moment na een lange voorbereiding.

Ook is het vaak dagenlang doorbuffelen zodat bijvoorbeeld een

omslag van het weer geen invloed kan krijgen op de oogstrijpe

druif en dus op het daarop volgende vinificatieproces. Bovendien

is het dagelijks nuttigen van een glas goede rode wijn volgens

vele bronnen erg gezond, het zit boordevol tanninen en is net

als sporten goed voor hart en bloedvaten, uiteraard met mate ge-

consumeerd. Ook het samenspel in de wijnwereld is te herleiden

naar topsport, alleen de beste druiven maken de beste wijnen

(daar is natuurlijk ook een goede kijk op wijn maken en uitste-

kend talent voor nodig). De combinatie van bodem, klimaat en

ligging van de wijngaard zijn belangrijke factoren in het proces

die bepalen of de kwaliteit de titel winnaar kan dragen. Al met

al interessant om te bedenken tijdens het drinken van een lekker

glas frisse Sauvignon Blanc, dat er een sportieve prestatie aan

vooraf is gegaan, en indien niet door uzelf, dan in ieder geval

door de wijnmaker.”

www.wijnkooperij.nl

Woord Wijnkooperij Klosters Beeld Martijn Bronswijk

Sportieve Sauvignon Blanc

Page 63: RONDOM Zakendoen maart 2012

63Rondom Zakendoen

Misty Cove sauvignon BlanC 2010, nieuw-Zeeland (Mooi fris!)Prachtige, helderwitte Sauvignon Blanc uit Marlborough, met uitbundige aroma’s van frisse citrus, witte bloemen en passiefruit.

De afdronk is vriendelijk en frisdroog. Geweldig bij groene salades, frisse aspergegerechten, verse vijgen en schaaldiertjes. Prijs: 7,95

Marsuret Colli trevigiani asaia friZZante, italië (sprankelend!)Opwekkende, mousserende wijn met aroma’s van appeltjes en acacia, de afdronk is plezierig fris en levendig. Mooi bij Hors d’oeuvre

en risotto’s, geeft iedere gelegenheid een feestelijk tintje. Prijs 8,95

delheiM pinotage rosé 2011, Zuid-afrika (aangenaaM fruitig!)Aantrekkelijke rosé uit Stellenbosch met onweerstaanbare geurende aroma’s van aardbeien en framboosjes. De smaak is intens met

een aangenaam hintje Muscat. Heerlijk als apéritief en bij finger food. Prijs: 7,95

Masseria pietrosa negroaMaro 2010, italië (verleidelijk Zwoel!)Intens geurende, robijnrode Negroamaro uit Puglia, met een volle, fruitige smaak en een verrassende lichte zoetigheid in de afdronk.

Perfect als apéritief en pasta’s, vlees en rijpe kazen. Nu voor maar 5,95

Santé!

Norbert Klosters

Wijnkooperij Klosters

Gorssel

Page 64: RONDOM Zakendoen maart 2012

Gadgettest

Woord Raymond Schneider Beeld Castle Business

HTC SenSaTion XL

verSuS

iPHone 4S

De HTC Sensation XL heeft een groter scherm en het beeld is mooier en helderder dan dat van de iPhone 4S. Tevens is de tekst op de HTC groter en duidelijker dan die op de iPhone. Het design van de iPhone en de HTC is allebei mooi, maar de iPhone straalt meer fashion en kwaliteit uit. De iPhone voelt solide aan en de HTC meer plastic. Kortom qua look & feel komt de iPhone 4S als beste uit de bus.

Bediening en gebruiksvriendelijkheidDe iPhone 4S is makkelijker te bedienen dan de HTC Sensation XL. De iPhone heeft een mooi en eenvoudig menu. Bij de iPhone kun je alles bedienen op het scherm, op het HTC-toestel zitten ook functietoetsen onder het touchscreen. Je kunt op verschillen-de manieren in het menu van HTC komen en dat is verwarrend. De bediening van de iPhone is beter, omdat die kleiner is en beter in je hand ligt. Bij de bediening van de HTC is dat lastiger, omdat dat je er eigenlijk twee handen bij nodig hebt. De iPhone gaat qua bediening en gebruiksvriendelijkheid met de eer strijken.

Camera- en videokwaliteitDe HTC maakt mooiere foto’s dan de iPhone, terwijl ze allebei een 8 megapixel camera hebben. Bij de HTC kun je heel veel camera-instellingen aanpassen en dat is eigenlijk te uitgebreid. De iPhone heeft gewoon eenvoudige camera-instellingen en dat maakt hem gebruiksvriendelijker dan de HTC. Nadeel van de HTC is dat de camera en de video in een aparte applicatie

zitten, waardoor je moet switchen als je wilt fotograferen of een video wilt maken. Bij de iPhone 4S hoeft je niet te swit-chen. De HTC speelt alle videoformaten af incl flash terwijl de iPhone alleen mp4 afspeelt. Puntje voor de HTC Sensation XL. AccuduurDe accu van de HTC is even snel leeg als die van de iPhone. Alleen de iPhone laadt bij als je applicaties gebruikt en dat doet de HTC niet. De iPhone 4S heeft weer een streepje voor.

OpslaggeheugenDe HTC Sensation XL is alleen leverbaar met een opslaggeheu-gen van 16 GB, terwijl de iPhone 4S leverbaar is met een opslag-geheugen van 16, 32 en 64 GB. Voor de gebruiker die veel foto’s, video’s en apps wil gebruiken... de iPhone 4S.

TouchscreenHet touchscreen van de HTC Sensation XL is beter dan die van de iPhone 4S. Het touchscreen bij de HTC is gevoeliger en gro-ter, waardoor je beter kunt typen en het beeld overzichtelijker is. Ook hier wint de HTC Sensation XL de strijd.

ApplicatiesZowel op de iPhone 4S als de HTC Sensation XL zijn alle apps goed beschikbaar. Social media werken ook op beide toestel-len goed. Voordeel van de iPhone is dat de apps bij elkaar gezet

De HTC Sensation is de opvolger van de succesvolle HTC Desire HD. De iPhone 4S volgt de iPhone 4 op. Castle Business stelde de smartphones beschikbaar. Raymond Schneider onderwierp vervolgens beide titanen aan een uitgebreide test...

64

Page 65: RONDOM Zakendoen maart 2012

65Rondom Zakendoen

kunnen worden in een submap, bij de HTC kan dat niet. De iPhone heeft met iCloud een online backup applicatie, de HTC heeft dat helemaal niet. iCloud op de iPhone werkt verder goed voor backup agenda, email en data. Het nadeel is dat maar 5 GB opslaggeheugen gratis is, daarboven moet je betalen. Voor apps moet je dus de iPhone 4S hebben.

SynchronisatieiPhone synchronisatie van Apple naar Apple-apparaten werkt goed via iTunes, via de kabel of via wifi . Op Windows werkt de synchronisatie met iPhone goed met outlook. HTC synchronisatie met Windows outlook werkt goed, maar naar een Apple-apparaat werkt het weer niet goed. de iPhone wins again.

Wifi -en mobiel internetWifi - en mobiel internet werkt op beide smartphones goed, maar je merkt toch dat de iPhone 4S een betere connectie heeft met beide internetvor-men, waardoor het internetten via de iPhone sneller en beter werkt dan op HTC Sensation XL.

Bellen, sms’en, Whats App’n, E-mailen en AgendaAls je gaat bellen met de iPhone of de HTC dan is er geen verschil te merken. Alleen het vinden van de contacten op de HTC is lastiger dan op de iPhone. Sms’en en Whats App’n werkt op beide toestellen goed. Het e-mailen op de HTC is makkelijker, doordat het touchscreen groter is en het typen dus makkelijker is. De agenda werkt op beide toestellen prima. Over all vind ik de iPhone fi jner werken als het gaat om deze functies.

Eindconclusie Zowel de iPhone 4S als de HTC Sensation XL is een prima smartphone, maar het is duidelijk dat de iPhone het beste scoort. De iPhone 4S is stijl-voller, gebruiksvriendelijker, logischer en gebruik je meer als smartphone dan de HTC Sensation XL.

Vakantieclip.nl

Raymond Schneider is als echte

Deventenaar en mede-eigenaar

betrokken bij Vakantieclip.nl, de

eerste Nederlandse reissite met

honderd procent focus op foto- en

videoclips. Vakantieclip bezit meer

dan 15.000 (semi)professionele foto-

en videoclips van hotels, campings

en parken van alle populaire

bestemmingen. Gecombineerd met

actuele en nuttige informatie zoals

actuele prijzen, beschikbaarheid

en land- en streekinformatie wordt

Vakantieclip ongetwijfeld een hit.

Vakantieclip wordt in april 2012

gelanceerd.

Castle Business

Castle Business is gespecialiseerd in

Telecom & ICT oplossingen voor de

zakelijke markt. Bedrijven kunnen bij

Castle Business terecht voor mobiele

telefonie, vaste telefonie, VoIP,

internet en kantoorautomatisering.

Castle Business opereert zelfstandig

en onafhankelijk en heeft service en

kwaliteit hoog in het vaandel staan.

www.castlebusiness.nl

Page 66: RONDOM Zakendoen maart 2012

Op uitnodiging van Wijnhuizen Pisano en Stagnariin Uruguay zijn wij in januari afgereisd naar Zuid Amerika! De ongekende gastvrijheid heeft onsomarmd en de ongereptheid is indrukwekkend. Uruguay ligt tussen Brazilië en Argentinië in het oosten van Zuid Amerika en is vernoemd naar degelijknamige rivier op de grens met Argentinië en betekent ‘Rivier van de geschilderde vogels’ in het Guaraní, de oorspronkelijke taal. Aan de Atlantische kust is Punta del Este met haar chique stranden een walhalla waar veel Argentijnen graag vertoeven. Ook de hoofdstad Montevideo, met aantrekkelijke 19e eeuwse architectuur en het koloniale havenstadje Colonia del Sacramento zijn prachtige plaatsen.Onvergetelijke momenten waren ons bezoek aan deinternationale wijnbeurs “Salón del Vino 2012”, de wijngaarden van Pisano en de gastvrijheid van onzevriendin en gids Fabiana, exportmanager van lokale wijnhuizen en eigenaresse van Aroma Handbags, een atelier dat topkwaliteit leren tassen/jassen maakt.

Wij hebben heerlijke ontdekkingen gedaan waaronderde aantrekkelijke Viña Progreso, Sueños de Elisa. De intense, krachtige rode wijn uit de regio Progresoin Uruguay is vanaf nu opgenomen in ons assortiment.De 100% Tannat vertegenwoordigt de karakteristiekenvan het wijnland. Het bijzondere label is ontworpen door Elisa en betekent Elisa’s droom! Probeer dezefantastische wijn voor de introductieprijs: 11,95 per fles.

wijnkooperij

klosters

Wijnkooperij KlostersDeventerweg 14

7213 EH Gorsseltel. 0575-493613

info@wijnkooperij.nlwww.wijnkooperij.nl

winkel open di t/m zaGraag tot ziens!

Nieuw! Sueños de Elisa

Sueños de Elisa

Uitzonderlijk Uruguay Wijnproeverij16 maart

“Lekker de lente in..”

entree 7,50 p.p.aanvang 20.00u

lokatie:Wijnkooperij Klosters

aanmelden via:info@wijnkooperij.nlof tel. 0575 493613

Proef onzenieuwe wijnenvan Marsuret,

Lasserre , Fin del Mundo

& meer..Verrassend!

LENTE!‘n nieuw seizoen vol

nieuwe wijnen!.. Wij zijn altijd op zoek naar goede wijnen uit de mooiste wijn-

gebieden ter wereld..ontdek het zelf bijde Wijnkooperij!

Page 67: RONDOM Zakendoen maart 2012

Bel voor een gratis kennismakings training!

• je eigen personal trainer

• train alleen of als duo

• omkleden niet nodig

Het kan echt. Probeer het zelf!

www.� t20.nl

fit20 Apeldoorn

tel: (055) 820 02 16

fit20 Deventer

tel: (0570) 820 224

FIT00181 advert_a4S-FC-afl Deventer en Apeldoorn_v1.indd 1 22-03-12 21:00

Page 68: RONDOM Zakendoen maart 2012