Top Banner
R T d RONDOM DE TOREN Terheijden & Wagenberg Tweewekelijks informatieblad 38e jaargang nr. 946 26 mei 2016 Oplage: 3650 stuks. De vijver aan de Vlasweel. Foto: Rien de Peijper
24

RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

Aug 04, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

R TdRONDOMDE TOREN

Terheijden & WagenbergTweewekelijks informatieblad38e jaargang nr. 94626 mei 2016Oplage: 3650 stuks.

De vijver aan de Vlasweel.Foto: Rien de Peijper

Page 2: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

2

IN MEMORIAM

SPORT

IN MEMORIAM HARRIE BRUIJNS

Op 7 mei 2016 overleed Harrie Bruijns, meer dan 40 jaar lid van herenkoor St. Antonius Abt Terheijden.In november 1974 werd Harrie Bruijns lid van herenkoor St. Antonius Abt Terheijden. Als misdienaar en acoliet had Harrie zijn sporen al verdiend binnen onze parochie en nu ging hij het bij ons herenkoor als zanger proberen en later zou hij ook nog elke week het torenuurwerk opdraaien. Met beide voeten stond Harrie in de wereld van kerk en geloof en hij hing erg aan de tradities welke binnen kerk, geloof en koor aanwezig zijn. Hij betreurde het dat er veel tradities uit het zicht verdwenen zijn en dat het kerkelijk gebeuren zo wel armer geworden is.Brieven van het koor, e-mails, agenda’s en verslagen van vergade-ringen werden door hem nauwlettend doorgenomen en als het nodig was, kwamen er van Harrie zeker wel de nodige vragen tijdens vergaderingen.Zondags keek hij vaak naar de eucharistieviering op de tv en dan kwam daar op onze woensdagse repetitieavond altijd wel een opmerking over in de zin van: “Ze zongen alles Gregoriaans, ook Herman Finkers stond bij het koor, ze zongen wel heel snel, dat lied moeten wij ook eens proberen”. Ook nam Harrie kranten-artikelen mee die wellicht voor het koor van belang konden zijn.Allemaal voorbeelden van zijn grote betrokkenheid met ons koor.Harrie was ook bijna altijd aanwezig op repetities en uitvoerin-gen, ondanks zijn grote hoeveelheid andere activiteiten.Toen Harrie het initiatief nam om ook in Terheijden een Do-denherdenking te organiseren werd ons herenkoor hierbij in-geschakeld.Ons jaarlijks zingen in Zegge in de meimaand bracht Harrie in contact met emeritus-pastoor Dierickx van Zegge. Deze was oud-kapelaan van Terheijden en Harrie had bij hem in Terheijden nog de mis gediend. Toen pastoor Dierickx kwam te overlijden, ging Harrie naar zijn uitvaart, hij vond dat vanzelfsprekend.Trouw aan mensen, trouw aan het koor waarvan Harrie meer dan 40 jaar lid was.

In november 2014, op ons jaarlijkse Ceciliafeest, werd hij gehul-digd bij gelegenheid van zijn 40-jarig koorjubileum. We hadden dat jaar maar liefst 4 jubilarissen, 3 tenoren en Harrie als enige bas/bariton.“Zou ik dat wel doen, bij al die tenoren” zei Harrie gevat op vraag van de voorzitter om naar voren te komen. Maar hij kwam toch naar voren en zijn echtgenote Adrie speldde hem de gouden medaille van de Gregoriusvereniging op.Toen Harrie ziek werd, kwam hij toch nog zoveel mogelijk naar

de repetities en de vieringen en met zijn zeventigste verjaardag in oktober 2015 zeulde hij een grote tas met appelflappen met zich mee om ons te trakteren en hebben we hem nog toege-zongen. Zaterdag 14 mei 2016 hebben we Harrie mede uitgeleide ge-daan tijdens zijn uitvaart. Ons koor moet verder zonder Harrie, meer dan 40 jaar een zeer gewaardeerd koorlid.We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet.In paradisum deducant te angeli.Namens koorleden en dirigent, Pierre Gruca, secretaris herenkoor St. Antonius Abt.

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN PARATAFELTENNIS

Op zaterdag 11 juni aanstaande zijn de Nederlandse Kampi-oenschappen Paratafeltennis. Deze worden dit jaar gehouden in Made. Tafeltennisvereniging TTV Die Meede organiseert deze dag in samenwerking met de NTTB, de Nederlandse Tafelten-nis Bond, voor alle paratafeltennissers in Nederland. Er worden deze dag zo’n 90 sporters verwacht, die strijden om de natio-nale titels. Er wordt in 6 verschillende klassen gestreden, zowel in het en-kelspel als het dubbelspel. Het NK Paratafeltennis staat open voor alle, bij de NTTB aangesloten, tafeltennissers met een geestelijke of lichamelijke beperking, al of niet zittend in een rolstoel. En natuurlijk zijn een aantal titelverdedigers van vorig jaar aanwezig. Het belooft een spannende dag te worden. U kunt daarbij zijn, de toegang is gratis. Ik nodig u uit tafeltennis op topniveau te komen zien. Adres: De Amerhal, Lignestraat 58, Made. Voor meer informatie http://nkparatafeltennis2016.blogspot.nl/ Of u kunt contact opnemen met Els van Adrichem 06-17046884.

20e ZEVENDE HEMEL VOETBALTOERNOOI Een toernooi om trots op te zijn

Afgelopen Hemelvaartsdag werd op de velden van S.V.T. in Ter-heijden het 20e Zevende Hemel Voetbaltoernooi gehouden. Een voetbaltoernooi niet meer weg te denken in de gemeente Drim-melen. Totaal 22 elftallen uit onze gemeente (6 dames- en 16 herenteams) speelden op sportieve en (meestal) vriendschappe-lijke manier hun wedstrijden. De scheidsrechters hadden het op sportief vlak niet altijd even makkelijk, omdat in het heetst van de strijd toch niet de juiste beslissing werd genomen in de ogen van sommige spelers. Onze toernooidag was echt zo’n dag waarvoor je van tevoren wilt tekenen: lekker weer, blije gezichten, veel en gezellig publiek, een springkussen voor de kinderen en gezellig druk bij de bar en de eettent. De mensen van de EHBO hadden een vrij rustige dag. Ter ere van ons 20e toernooi hadden we oud-topscheids-rechter Jack van Hulten bereid gevonden de finalewedstrijd bij

Page 3: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

3

de heren (Shaktar Dônetsk – Zevende Hemel 2) te fluiten. In café De Zevende Hemel was ’s avonds de loterij en de prijsuit-reiking. Voor de plechtigheden begonnen is het publiek toegesproken door voorzitter Ton Weterings om te vertellen waarom Dennis Dieduksman er dit jaar niet bij was, om Dennis te bedanken voor zijn punctuele voorbereiding en Dennis uiteraard namens de organisatie, vrijwilligers en deelnemers heel veel beterschap toe te wensen. De lootjes werden getrokken door Harry Bak-ker en de prijsuitreiking werd verzorgd en gepresenteerd door Anthony Lurling. De feestavond was weer met muzikale omlijs-ting van Disco Twice met om 23.30 uur een spetterend optre-den van Jos Ansems ofwel ELVIX en het feest ging tot in de late uurtjes door. Uiteraard het belangrijkste van ons toernooi is de uiteindelijke eindstand bij zowel de dames als de heren. Dames: 1) Toine Dekkers Onderhoud 2) De Gouden Leeuw 3) café Ons Thuis 4) café De Buren/slijterij Van Dongen 5) café ’t Barreke 6) café De Zevende Hemel. En de sportiviteitsprijs bij de dames is voor café Ons Thuis.

Heren: 1) Shaktar Dônetsk 2) café De Zevende Hemel 2 3) café Ligthart 4) Zevende Hemel Old Stars 5) Traaie United 6) KPJ Made 7) René’s Stube 8) café Bij Bas 9) café ’t Barreke 10) Team Terheijden 11) de Gouden Leeuw 12) Holland Covers 13) Toine Dekkers Onderhoud 14) café de Buren/slijterij Van Dongen 15) Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn: Tablet T550 Rood 816, Tablet/Laptop Rood 91, 3 rijlessen à 1,5 u Grijs 247, Prosport Wifi Rood 129, Lingerie cadeaubon Rood 533, Dinerbon Rood 58, Fles wijn Rood 531, Fles wijn Rood 533, 2 Vip Kaarten Nac-Eindhoven Groen 483, 2 Vip Kaarten Nac-Eindhoven Rood 540 en een Nac Shirt Groen 316 (inleveren t/m/ 3 juni). Uiteraard wil ik namens de organisatie de sponsors, deelnemers, EHBO, scheidsrechters en de mensen van S.V.T. bedanken voor deze mooie dag en zeker tot donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag 2017! Namens de organisatie, Ton Weterings

Page 4: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

4

POSTDUIVENVERENIGING TERHEIJDEN

Op 7 mei werd er een wedstrijd georganiseerd vanuit het Fran-se Morlincourt (260 kilometer). De eerste duiven kwamen met een snelheid van ongeveer 95 kilometer per uur naar huis gevlo-gen. De snelste duif was de 817 van Marc en Arantxa Ge-leijns. De bijnaam van deze duif is ‘De Knaak’. De vader van deze duif heette namelijk ‘De Vijf Euro’, genoemd naar het bedrag wat deze duif op de Duivenmarkt in Lier had gekost toen Marc en Arantxa hem daar een paar jaar geleden als jonge duif kochten.

Op zaterdag 14 mei kon de wedstrijd vanwege het slechte weer in Noord-Frankrijk helaas niet doorgaan, maar gelukkig kon op zondag 15 mei om 8 uur alsnog gelost worden in Roye (260 ki-lometer). Het was de 631 van Ad Willemse en Mari Dudok die de rest net te snel af was. Voor de eerste 10 prijzen van de vluchten zie onderstaand over-zicht: Morlincourt, 30 april 2016, 321 duiven in concours: 1 Marc & Arantxa Geleijns, 2, 3, 8 Willie-Jan vd Goorbergh, 4, 7, 10 Comb. Willemse-Dudok, 5, 9 Jaap Rasenberg, 6 Laura van Dongen.Roye, 15 mei 2016, 275 duiven in concours: 1, 3 Comb. Willem-se-Dudok, 2, 7, 8, 10 Laura van Dongen, 4 Bas Vervuren, 5, 6, 9 Willie-Jan vd Goorbergh.

GV SAMEN VOOR TERHEIJDEN9 medailles bij Open Bredase Turn Kampioenschappen

Afgelopen zaterdag en zondag 14 en 15 mei heeft GV Samen Voor Terheijden met 15 turnsters meegedaan aan de Open Bredase Turn Kampioenschapen. Er deden in totaal 1200 deel-nemers mee uit de regio’s Zuid-Holland, Zeeland, Brabant en Limburg. Het waren stuk voor stuk leuke goed georganiseer-de wedstrijden met heel veel publiek op de tribunes. Tussen de wedstrijden door waren er demonstraties Acrogym. In totaal hebben 9 turnsters van ons een prijs behaald. GOUD voor Dana Broeders, Pleuni Rijvers en Indy Verheijen, ZILVER voor

Page 5: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

5

EN TOEN GEBEURDE.....

Sanne Roovers en Roos Dirkse, BRONS voor Simone Buijs, Lara Frijters, Nienke en Sietske de Wit.Binnenkort zijn de toestelfinales in Waspik.

OUDE LANDKAARTEN

Vanaf 1815 was Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau de eerste koning van de Vereenigde Nederlanden. Het tegenwoor-dige Nederland en België zijn, toen op grond van een Europese overeenkomst, gevormd tot een nieuw land. Daar woonden on-geveer ruim vijf-en-een-half miljoen inwoners (Wikipedia). Van dit Koninkrijk is toen een nieuwe landkaart gemaakt met daarop de 3 latere Benelux-landen. Die kaart is met nog een aantal latere topografische kaarten te bekijken op de website www.topotijdreis.nl. Zo kun je zien hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 en zelfs 200 jaar geleden uitzag. Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is meteen duidelijk hoe Nederland zich heeft ontwikkeld.

Uit die kaart van 1816 heb ik een gedeelte genomen met daarop onze dorpen en de directe omgeving. De kaart is redelijk nauw-keurig, maar niet ten volle. Begrijpelijk, want de kaart is zeer waarschijnlijk een samenstelling geweest van oudere streek-kaarten. Een gelijkende oudere kaart is te bekijken van 1810 met daarop vermeld de postroutes in die tijd. Interessant zijn de rode lijnen, want die geven de nog aan te leggen eerste rijkswegen aan. Vanuit Breda kwam enkele jaren later, in 1820-1821, de rijks-weg van Breda naar Moerdijk, die door Terheijden liep en verder over de Moerdijkseweg door Zevenbergschen Hoek naar de ha-

ven van Moerdijk. Nauwkeuriger is de kaart van 1821. Daarop staan de dorpskerken, de schansen en linies getekend en ook veel polderwegen. Bij Stuivezand is de schuurkerk van Made weergegeven en die stond toen aan het einde van de Oude Kerkstraat.Johan van der Made

Page 6: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

6

TERUGBLIK

ZAKELIJK NIEUWS

KINDERDAGVERBLIJF NANOQ IN MADE met unieke openingstijden in de omgeving

Kdv Nanoq is een kleinschalig kinderdagverblijf in Made, voor 0-4 jarigen.Door de kleinschaligheid kunnen we goed inspelen op het indi-viduele kind en de wensen van ouders.

We zijn erg flexibel, bieden verschillende opvangvormen aan en hebben ruime openingstijden. Naast de vaste opvang kan men ook incidentele, tijdelijke, weekend-, vakantie- en flexibele op-vang afnemen. We zijn het hele jaar open (m.u.v. feestdagen) van maandag t/m zaterdag, opvang mogelijk tussen 6.30 u. en 18.30 u. Er is plaats op de dagen dat je opvang wenst. Met kin-deropvangtoeslag en subsidie toegankelijk voor iedereen!Wij werken met thema’s en sturen de kinderen in de groep individueel aan op hun eigen kunnen. Zo kan ieder kind op zijn eigen manier en tempo groeien. We hebben een deels overdek-te buitenruimte en doen diverse activiteiten buitenshuis, zoals naar de supermarkt, bibliotheek, postkantoor, markt, kinder-boerderij e.d. Doordat onze locatie inpandig zit bij zwemschool Van Geloof hebben wij ook de gelegenheid om op afgestemde Nanoq-uurtjes met de kinderen (en ouders) te gaan zwemmen. Binnen het dagprogramma verweven de baby’s zich met een aan-gepast schema zoals zij thuis gewend zijn. Door de kleinschaligheid heerst er een gemoedelijke, vertrouw-de sfeer op de groep. De kinderen zijn allemaal even enthousiast en we hebben een fijne samenwerking met ouders. Ons team is klein, dus voor iedereen vertrouwde gezichten op de groep. Heb je opvang nodig, op welke manier dan ook, of wil je ge-woon een keer een kijkje komen nemen, dan ben je welkom om een afspraak te maken en mogelijkheden te bespreken. Kijk op www.kdv-nanoq.nl of bel 06 23213730. Tot ziens bij kdv. Nanoq!

CLUBKASACTIE

De Rabo Clubkasactie is weer voorbij. Er is door velen op onze Stichting Behoud Antonius Abt gestemd. Dit geeft aan dat velen met ons voor het Behoud van het Gebouw de Abt zijn in Ter-heijden. Het mooie bedrag van € 425,10 hebben wij hierdoor mogen ontvangen. Wij danken u en de Rabobank hartelijk voor deze mooie donatie.

Het bedrag zal in de toekomst worden gebruikt bij de renovatie van de toren.Boeken-, lp’s-, cd’s-MARKT zaterdag 9 juli 2016.Op zaterdag 9 juli 2016 van 10.00 uur - 16.00 uur wordt er door onze stichting een boeken-, lp’s-, cd’s-Markt georganiseerd. U hebt de mogelijkheid om uw teveel aan boeken, cd’s en lp’s te doneren aan onze stichting. Inleveren kan vanaf 20 juni tot 8 juli op dinsdag en vrijdagochtend van 10.00 uur - 16.00 uur, op 26 juni van 10.00 - 12.00 uur, op 2 juli van 10.00 - 12.00 uur.Bent u niet in de gelegenheid om het te brengen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 076-5931216 en b.g.g. 06-25505902 of mailen naar [email protected]. Inlever- en bezoekadres: Markstraat 2, 4844 CR Terheijden. Namens Stichting Behoud Antonius Abt: Bij voorbaat dank!

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE MAAKT OOK SPRAAKVERMAAK BLIJ

Voorzitter Petra Kimmel mocht vorige week een mooie cheque in ontvangst nemen. Een groot aantal leden van Rabobank Amerstreek heeft bij de Clubkas Campagne op Spraakvermaak gestemd. Via de stemmen die u allen aan Spraakvermaak gaf, hebben wij het prachtige bedrag van € 304,20 mogen ontvangen. Het Spraakvermaakteam dankt alle stemmers en vanzelfspre-kend ook Rabobank Amer-

streek. Hiermee kunnen we onze doelstelling, het laagdrempelig houden van de entreeprijs, bereiken. Zo kost een los entree-kaartje € 3,- en een seizoenkaart (geldig voor alle afleveringen van Spraakvermaak) € 15,-.BestellenOnze website www.spraakvermaak.nl is ver-nieuwd. Sandra Oprins uit Terheijden is onlangs Antal Adriaanse opgevolgd als webbeheerder. De website blijft het hele jaar actueel en up-to-date. Via de site kunt u ook seizoenkaarten 2016-2017 bestellen. Zondagmiddagcafé Spraakvermaak is er in het nieuwe seizoen weer op de 2e zondag van de maand, van oktober t/m maart, café Ons Thuis in Terheijden. Zondag 9 oktober trappen we af voor het 10e seizoen.

OC WINNAARS CAFEQUIZ 2015/2016 Café De Zevende Hemel

Het caféquiz seizoen 2015/2016 zit er weer op. Om de 3 weken was het donderdagsavonds denken en piekeren in café de Ze-vende Hemel. De teams zoals DIOK, TZW, 4 Pinten, JOJARITO, Marc/Murel en vele anderen streden om de beste te zijn en deden hun uiterste best om aan het eind van het seizoen de meeste punten te verzamelen. De laatste avond werd verras-send, met 52 punten, gewonnen door DIOK onder aanvoering van Ed van Gool. Maar de uiteindelijke seizoenoverwinning was voor OC bestaande uit Wim Kanters, Niek van Ek, Fer Rompa en Peter v/d Sanden, die samen een totaal score haalden van

560 punten. Volgend seizoen kan OC natuurlijk deze prestatie verdedigen bij de Zevende Hemel caféquiz seizoen 2016/2017. Iedereen bedankt voor de enthousiaste deelname en zie op de foto het winnende team OC.

WWW.RONDOMDETOREN.NL

Page 7: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

7

TIP:

Download onze gratis App.

Wagenberg Dorpsstraat 65: NIEUW Karakteristieke, half vrijstaande, uitgebouwde woning met houten berging en achterom. Grond 125 m2. Inhoud ca. 340 m3. O.a. woonkamer met eikenhoutenvloer en kachel met schouw, ruime kelder, half open keuken, badkamer op begane grond, 3 slaapkamers, 2 zolders, c.v. ketel anno 2014. Woning dient gemoderniseerd te worden. Vraagprijs € 175.000,-- k.k.

Zevenbergschenhoek Driehoefijzersstraat 35: Vrijstaande dijkwoning met garage en 2 bergingen. Tuin met optimale privacy en vrij uitzicht aan de achterzijde. Grond 399 m2. Inhoud ca. 355 m3. O.a. Open keuken, woonkamer, eetkamer, badkamer (begane grond), 3 slaapkamers waarvan 1 voorzien van airco. Vraagprijs € 215.000,-- k.k. Nieuwe prijs!

Wagenberg Wagenstraat 20 d: Mooi gelegen twee onder één kapwoning met berging en ruime oprit. Grond 229 m2. Inhoud ca. 375 m3. O.a. doorzon woonkamer, dichte keuken, bijkeuken, ruime kelder, 3 slaapkamers, ruime badkamer, open zolder en achtertuin op het zuiden met uitzicht over landerijen. Vraagprijs € 215.000,-- k.k.

Wagenberg Geerakker 24: Verrassend ruime hoekwoning met garage, gelegen in een kindvriendelijke omgeving, op 219 m2. Inhoud ca. 450 m3. O.a. L-vormige woonkamer, eetkeuken, 4 slaapkamers (meerdere mogelijk) en een vaste trap naar 2e verdieping. Achtertuin op het zuidoosten. Ruime oprit voor meerdere auto’s. Vraagprijs € 239.000,-- k.k.

Terheijden Molenstraat 39: NIEUW Bijzonder fraai gelegen, karakteristieke, vrijstaande woning met ruimte oprit en grote garage. Grond 435 m2. Inhoud ca. 300 m3. O.a. royale hal, woonkamer, kelderkast, keuken, badkamer (begane grond) en 3 slaapkamers. De achtertuin biedt een prachtig uitzicht over een weel. Woning dient gemoderniseerd te worden. VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Made Crullaan 16: Ruime, vrijstaande bungalow met inpandige garage en een berging. Grond ca. 480 m2. Inhoud ca. 710 m3. O.a. L-vormige woonkamer v.v. parketvloer en elektrische haard, woonkeuken, 3 slaapkamers, multifunctionele ruimte (uitermate geschikt als extra slaapkamer of voor een beroep of hobby aan huis) en een ruime open zolder. Vraagprijs € 309.000,-- kk. Nieuwe prijs!

Made Nieuwstraat 20: Authentieke, halfvrijstaande woning met grote garage, carport en overkapping, gelegen in het centrum van Made. Grond 766 m2. Inhoud ca. 420 m3. O.a. ruime woonkamer en keuken, slaapkamer en badkamer op begane grond, 2 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping, zeer diepe achtertuin en een ruime oprit aan de voorzijde. Vraagprijs € 325.000,-- k.k.

Made Hofstedestraat 5: NIEUW Karakteristieke, uitgebouwde, vrijstaande woning met twee ruime opritten, een garage/berging, overkapping, vrijstaande houten berging en een zwembad. Grond 1490 m2. Inhoud ca. 500 m3. O.a. ruime woonkamer, woon-keuken, slaapkamer en moderne badkamer op begane grond, 3 slaapkamers en 2e badkamer op 1e verdieping. VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Wagenberg Brouwerijstraat 9: Goed onderhouden, karakteristiek herenhuis met berging, gelegen op 715 m2 grond. Inhoud ca. 835 m3. Ideale woning voor beroep of hobby aan huis. O.a. ruime woonkamer, moderne keuken en sanitair, 4 slaapkamers (meerdere mogelijk) en grote zonnige achtertuin met prachtig uitzicht. Garage mogelijk. Vraagprijs € 398.000,-- k.k. Nieuwe prijs!

Made Zijlbergsestraat 2c: Riante 2-o-1 kapwoning met eigen oprit, carport, garage, berging en veranda. De woning is volledig onderkelderd. Grond 410 m2. Inhoud ca. 914 m3. O.a. ruime woonkamer en keuken, multifunctionele ruimte (eenvoudig te wijzigen in slaapkamer en badkamer op begane grond), 3 slaapkamers, ruime badkamer en tuin op het zuiden. Vraagprijs € 449.000,-- k.k.

Made Dahliastraat 47: NIEUW Recent gebouwde, sfeervolle, vrijstaande woning met veranda, ruime oprit, garage en berging. Grond 398 m2. Inhoud ca. 680 m3. O.a. lichte sfeervolle woonkamer, ruime moderne woonkeuken, bijkeuken, 3 slaapkamers (5 mogelijk), moderne luxe badkamer, ruime zolder en onder architectuur aangelegde tuin op het zuidwesten. Vraagprijs € 545.000,-- k.k.

Wagenberg Zeggestraatje 2: Riante riet gedekte villa met twee garages/bergingen en hobby-/werkruimte, gelegen in het buitengebied van Wagenberg. De villa is volledig onderkelderd. Grond 20.110 m2. Inhoud ca. 1.250 m3. O.a. woonkamer-en-suite, ruime woon-/eetkeuken, bijkeuken, 6 slaapkamers (meerdere mogelijk), 2 badkamers. Rondom vrij uitzicht. Vraagprijs € 795.000,-- k.k.

Page 8: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

8

UITGAAN

ZONNEBLOEM NAAR MEERSELDREEF

Op dinsdag 10 mei 2016 ging de Zonnebloem Terheijden op het jaarlijkse bezoek naar de be-devaartplaats Meerseldreef. Het weer zag er aanvankelijk buiig en bewolkt uit, echter het bleef droog en ondanks de bewolking was de temperatuur aangenaam.We vertrokken vanuit Terheijden om 9.00 uur, omdat we om 10.00 uur in de Taverne de Ze-

venster werden verwacht. Daar aangekomen kregen we koffie/thee met een lekkere warme appelflap, waarna we om 11.00 uur een moederdagviering gingen bijwonen in het kerkje. Na de viering gingen we weer terug naar de Zevenster, waar we een heerlijke koffietafel kregen. Na het eten gingen enkele gasten wandelen in de tuin, naar de Mariagrot om een kaarsje aan te steken, sommigen gingen naar souvenirwinkel Mertens en weer anderen gingen lekker Belgisch brood kopen. Ter afsluiting hebben we nog een consumptie genomen en heer-lijk op het terras gezeten alvorens onze chauffeurs weer richting Terheijden gingen. Onze gasten en vrijwilligers hebben weer ge-noten van dit jaarlijkse uitje.

Lotenverkoop Zonnebloem Terheijden.Wij hebben dit jaar besloten onze Zonnebloemloten deur aan deur te gaan verkopen. Om u niet geheel te overvallen en u ze-ker weet dat het van de Zonnebloem is, melden wij even voor de goede orde dat onze vrijwilligers vanaf 27 juni t/m 2 juli bij u langs kunnen komen. De loten kosten € 2,- en de hoofdprijs is weer € 15.000,-. Met het kopen van loten ondersteunt u ook onze eigen Zonnebloemafdeling, zodat dit weer ten goede komt aan onze gasten.Tevens vragen wij vrijwilligers. U hoeft alleen een beetje tijd over te houden, die kunt u dan besteden aan het bezoeken van onze gasten en het eventueel begeleiden bij een van onze activi-teiten, die overigens altijd op een dinsdag plaatsvinden. Aanmel-den kan op telefoonnummer 076 5932107.Het Bestuur

I LOVE TRAAIE

Op dit moment zijn we de laatste puntjes op de i van I Love Traaie aan het zetten.Tent veilig en waterdicht √ Biertap getest √ Geluid en licht √Beachvolleybalveld √Sponsorbanner √Koeling gevuld √Kleedkamers √

Gezelligheid….. oeps!! Daar hebben we toch echt jullie voor nodig op 27, 28 en 29 mei!!De Traaise Kuierdagen starten vrijdag 27 mei vanaf het evene-mententerrein van I Love Traaie. Harmonie Terheijden zal de wandelaars begeleiden naar de tent waar iedereen zijn medaille op kan halen. Na dit alles hebben we vanaf 20.00 uur een mega vette show van de WC Experience en DJ Jerzy!! Wie kent ze niet! Deze avond is gratis toegankelijk! Waar maak je dat nog mee?? Inderdaad: bij I Love Traaie.Zaterdagochtend weer vroeg uit de veren voor een sportie-ve invulling van de dag. Namelijk het Brood- & Banketbakkerij Van Dongen Beachvolleybal Toernooi. Inschrijven kan ook bij de tent van 10.00 tot 11.00 uur. Het toernooi is van 11.00 tot 17.00 uur. Wie gaat er dit jaar met de 1e plaats vandoor?Zaterdagavond belooft vanaf 20.00 uur een geweldige avond te worden met Royal Beat, Mental Theo met de 90’s show en na-tuurlijk onze eigen DJ Jerzy. Kaarten zijn nog in de voorverkoop voor € 10,- bij DIO Relinde Fijnaut, Café ons Thuis en Café ’t Barreke. Op de avond zelf zijn ze te koop aan de deur voor € 15,- Dus koop ze in de voorverkoop! Als je zondag een beetje brak bent, ben je wel toe aan een goed ontbijt. Dit jaar is het een Engels ontbijt en wordt het muzikaal ondersteund door Harmonie Terheijden en Djazzkefet. Aanvang 10.00 uur. Kaarten voor dit ontbijt kosten € 10,- en zijn te koop bij DIO Relinde Fijnaut, Café de Harmonie en aan de kassa van I Love Traaie. Aansluitend is het weer tijd voor de 2e editie van de I Love Traaie Fair met hopelijk dit jaar beter weer. Als de zon dan toch schijnt rollen we de zijkanten van de tent op en hebben we een megagroot terras waar je kunt genieten van de Teteringse band Kwart Voor 3. Die sluit I Love Traaie 2016 af. We hopen jullie komend weekend allemaal te zien!Hou www.ilovetraaie.nl en www.facebook.com/ilovetraaie in de gaten voor meer info.Stichting I Love Traaie

ENGELS ONTBIJT

Op zondag 29 mei organiseert Harmo-nie Terheijden het ontbijt op de Schans. Samen met I Love Traaie verzorgt de Harmonie een volledig verzorgd Engels Ontbijt. De muziek en het eten zullen volledig in Engelse sferen zijn. Een ge-bakken eitje, spek, witte bonen in to-

matensaus en vele andere Engelse heerlijkheden zullen voor u klaarstaan. Naast een heerlijk uitgebreid ontbijt wordt u getrakteerd op optredens van Harmonie Terheijden en Bigband Djazzkefet uit Wagenberg. Kaarten voor dit ontbijt zijn te koop voor € 10,- bij Café de Harmonie en DIO Relinde Fijnaut in Terheijden. Graag tot 29 mei, 10.00 uur in de tent op de Schans in Terheijden!

ABT HAPPEN

Inschrijven voor Abt Happen is nog mogelijk! U kunt genieten van exclusieve streekgerech-ten, die zijn klaargemaakt door de Chef-kok van Café Ons Thuis: Frie Rasenberg. Verder introduceren wij op deze avond onze eigen Abt Wijn. Abt Happen wordt georganiseerd door Stich-ting Behoud de Antonius Abt, in samenwer-king met Ons Thuis. Frie Rasenberg trakteert u op diverse gerechten, bereid met asperges van Antonio van

Page 9: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

9

Beek, vlees van Hoeve ‘t Boschend, kaas van Kaasboerderij ‘t Bosch, brood van Jürgen en Caroline van Dongen, zelfgemaakt ijs van Cathy’s Keuken en producten van “Goede Kost”. René van Gils van Van Gils Techniek begeleidt de avond met passen-de muziek. Wij ontvangen u op zaterdag 18 juni graag vanaf 17.30 uur met een glas van onze eigen “Abt Wijn”. Rond half zeven zullen de eerste voorgerechtjes geserveerd gaan worden en de avond wordt afgesloten met koffie en thee rond 22.30 uur. De overige drankjes zijn voor eigen rekening.U kunt zich aanmelden door vóór 7 juni € 30.- per persoon over te maken op rekeningnummer NL03RABO0142830658 ten name van Stichting Behoud de Antonius Abt te Terheijden en onder vermelding van naam, adres en woonplaats. Wij bezor-gen uw toegangskaart(en) persoonlijk bij u thuis. De opbrengst van Abt Happen komt uiteraard geheel ten goede aan Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden en zal ge-bruikt worden om volgend jaar onze toren te restaureren.Bestuur Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden.

Page 10: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

10

SCHOLEN

HET TRAAIS SMARTLAPPENKOOR

Voor de zomervakantie begint, willen we graag nog even van ons laten horen.We hebben gezellige optredens gehad in de regio, zoals Het Lenteconcert bij Dongens Levenslied, in Huize Raffy voor de bewoners en voor De Zonnebloem afd. Terheijden ter gelegen-heid van het 30-jarig bestaan.De mensen waarvoor we hebben gezongen, hebben het erg gewaardeerd en dat geeft ons weer een massa energie voor nieuwe optredens. Zo gaan we 1 juni naar de vijftienjarige Zorg-boerderij in Den Hout en ook onze buren van Antonius Abt (Afd. Kleine Schans) verheugen zich op ons jaarlijkse optreden op 3 juni.Als u graag eens een optreden wilt bijwonen of u wilt eens mee-zingen om te ervaren hoe het voelt, dan bent u van harte wel-kom op 20 juni bij onze openbare repetitie in of voor café De Harmonie v.a. 20.00 uur.

Ben u fan van het Traais Smartlappenkoor of wilt u gewoon we-ten waar we nog meer te beluisteren zijn, dan nodigen we u graag uit voor een van onze aanstaande optredens:26 juni: Sprankelend Lentefestijn in Oosterhout27 augustus: De Tranen van Van Cooth in Breda.En natuurlijk, we hebben de datum al eerder aan u bekend ge-maakt, 30 oktober, ons eigen Tranentrekkersbal, een eve-nement dat al voor de vijftiende keer gehouden wordt in café De Harmonie. Achter de schermen zijn we druk bezig om van deze speciale editie een feestelijke middag te maken.Wáár u ook de voorkeur aan geeft, weet dat u altijd wel-kom bent. Neem evt. ook eens een kijkje op onze site www.traais-smartlappenkoor.nl.De leden van het Traais Smartlappenkoor wensen u een vrolijke, zonnige zomer en hopen van harte u bij een van onze optredens te ontmoeten.

OBS DE WINDHOEK STAAT STIL BIJ NATIONALE DODENHERDENKING Bijzondere samenwerking leerlingen en bewoners Antonius Abt

Samen bloemen knutselen, wensjes schrij-ven en zelf herdenken op 4 mei: openbare basisschool De Windhoek stond ook dit jaar uitgebreid stil bij de Nationale Do-denherdenking. Leerlingen waren op 19 april in woonzorgcentrum Antonius Abt (Surplus Groep) om met de bewoners op

een creatieve manier de Dodenherdenking voor te bereiden. Een prachtige, zelfgemaakte krans was het resultaat. De krans werd op 4 mei tijdens de herdenkingsbijeenkomst door een aantal leerlingen namens De Windhoek en Antonius Abt bij de

Vrijheidsmuur neergelegd. Waardevolle ontmoetingenGastvrij en warm was de ontvangst in het woonzorgcentrum door Petra, Mieke, Nel en Thérèse, die namens Antonius Abt de middag begeleidden. Er was drinken en iets lekkers voor ie-dereen. De middag bestond uit twee onderdelen: een groepje kinderen maakte papieren bloemen met de ‘oma’s’ en de andere groep maakte een praatje met de ‘opa’s’. Een prachtige krans, versierd met kleurrijke papieren bloemen was het resultaat van de gezamenlijke activiteit. Maar eigenlijk heeft de creatieve mid-dag veel meer opgeleverd, namelijk mooie, waardevolle ontmoe-tingen tussen de kinderen en de ‘opa’s en oma’s’ (zo noemden de leerlingen de bewoners).Samen een krans versierenAan de knutseltafel werd druk gevouwen en geplakt. Met papier, servetten en crêpepapier werden de mooiste bloemen gemaakt. De leerlingen deden voor hoe zij hadden geleerd om de bloemen te maken. Er waren kleurrijke, in-getogen, grote en kleine bloemen. Alle bloemen kregen een mooi plekje op de krans. Aan het ein-de van de middag was de krans helemaal vol, met alleen nog ruimte vrijgelaten voor de linten. Aan de krans werden ook de wensen van de leerlingen vastge-maakt. Op blaadjes hadden ze een wens opgeschreven, zoals ‘Ik wens dat er geen oorlog meer is’ en ‘Ik wens dat jullie lang en gelukkig leven’.Indrukwekkende gesprekkenMaar waarom worden tijdens de Nationale Dodenherdenking eigenlijk bloemen bij een vrijheidsmonument gelegd? Tijdens het bezoek vertelden bewoners van Antonius Abt de kinde-ren over vroeger. Over de tijd dat zij even oud waren als de leerlingen. Hoe was het toen op school? Maar ook: hoe was het om kind te zijn ten tijde van oorlog? De gesprekken le-verden soms indrukwekkende momenten op, bijvoorbeeld toen een bewoner vertelde dat hij als kind tijdens de Tweede We-reldoorlog op de vlucht moest en te voet naar Antwerpen liep. Kranslegging tijdens Dodenherdenking

Op 4 mei droegen Sebastiaan en Rebecca, leerlingen van De Windhoek, de krans trots mee naar de herdenkingsbijeenkomst. Tijdens de bloemlegging hebben zij samen met medeleerling Siem namens De Windhoek en Anto-nius Abt de mooie krans bij de Vrijheidsmuur gelegd. Een aantal bewoners en medewerkers van het woonzorgcentrum was ook aanwezig bij de kranslegging. Ze keken vol trots toe hoe de drie leerlingen de krans op de grond legden. Sebastiaan, Rebecca en Siem kregen te horen dat ze

het goed hadden gedaan. Om 20.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten met 2 minuten stilte.Bijzondere samenwerkingHet was een bijzondere samenwerking tussen de leerlingen van basisschool De Windhoek en de bewoners van woonzorgcen-trum Antonius Abt. Het werd als heel waardevol ervaren en krijgt zeker nog een vervolg. Het resultaat was een gezellige

Page 11: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

11

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijdenwww.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297

Op zondag 19 juni 2016 is het Vaderdag! Daarom organiseert Restaurant Ripasso i.s.m. GreenEgg-Totaal.nl een luxe barbecue-avond! Tijdens deze avond geniet u van allerlei lekkers bereid op de Big Green Egg!

De kosten voor deze avond zijn, inclusief welkomsthapjes en onbeperkt keuze uit de gerechten € 45,- per persoon. Kinderen t/m 12 jaar genieten mee voor de helft van de prijs. Vanaf 17.00 bent u van harte welkom, rond 18.00 zullen we starten met de barbecue!

Arrangement enkel op reservering en kan t/m donderdag 16 juni 2016.

19 JUNI 2016

VADERDAG

Page 12: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

12

middag vol mooie ontmoetingen. Maar het was ook een goede gelegenheid om met de leerlingen stil te staan bij Dodenherden-king, de verhalen en ervaringen te delen en op deze manier het belang van herdenken aan hen over te brengen.

BUITENSPEELDAG OP DE ZONZEEL

Op woensdag 8 juni is het landelijke Buitenspeeldag! Op deze dag organi-seren leerkrachten en oudervereniging van basisschool Zonzeel van 13.00 tot 17.00 uur voor alle kinderen uit Ter-heijden een gezellige middag met heel

veel buiten activiteiten op en rond de school. Voor elke leeftijd is er wel iets leuks te doen! Enkele straten zijn afgesloten, zo-dat we lekker veel plaats hebben om te spelen, zonder last van verkeer. We hebben subsidie gekregen van de ge-meente uit het budget ”Samen aan de slag”, omdat zoveel omwonenden, ouders en leerkrachten de buitenspeeldag een goed initiatief vinden.Je kunt tijdens deze middag:- Dansen! Verzorgd door dansschool Fuse, van 13.00 tot 15.00 uur in blokken van 15 minuten.- Kickboksen met Back2thegym! - Voetbalwedstrijdjes spelen van 13.00-13.30 / 13.45-14.15 / 15.00-15.30 / 15.45-16.15 / 16.30-17.00.- Tafeltennissen, begeleid door TIOS Terheijden!Verder zijn er:- Een timmerhoek - Een schilderwand- Gekke hobbelfietsen- Een hockeyveld- Een twistladder- Lachspiegels- Een bungee basket - Mega mikado- Touwtje springen- Een speciaal kleuterplein met stoepkrijt, een koe om te mel-ken, een grote zandbak, karren, blokken om te bouwen, schmin-ken, knutselen.De kinderen krijgen deze middag flesjes water aangeboden door het Waterzuiveringsbedrijf en fruit van Van Aartsen Fruit.Wij hopen op goed weer en veel kinderen!

BUITENSPEELDAG OP OBS DE WINDHOEK

Op woensdag 8 juni pakt OBS De Windhoek in Terheijden groots uit de Buitenspeeldag. Dankzij de zeer geslaagde edities in de afgelo-pen jaren is de Buitenspeeldag op De Windhoek

Page 13: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

13

een begrip in het dorp geworden. Nieuw is de nauwe samen-werking met Kinderopvang Eskadee en Sovak. Er zijn ook nieu-we activiteiten, zoals boogschieten, een grote survivalbaan, dans-workshops, een speciaal voetbalspel en nog veel meer. Daar-naast zijn het mega springkussen, het pony rijden, de loterij en de fancy fair inmiddels vaste onderdelen van het programma. De Buitenspeeldag is een feest voor iedereen in Terheijden en om-geving. Tussen 13.00 uur en 16.00 uur kan je meedoen aan de vele activiteiten op en rond de school, de Abtslaan en de Rode Vaart, inclusief de grasvelden en skatebaan. Volop activiteitenBuiten is de plek waar kinderen vriendjes ontmoeten, kunnen rennen en zich vrij voelen. Kinderen die meer buiten spelen, bewegen meer en hebben een aantoonbaar gezondere levens-stijl. Daarom doet De Windhoek mee aan de Buitenspeeldag. Voorgaande edities waren een groot succes. Ook deze keer is er weer veel te doen! Wie woensdagmiddag 8 juni naar De Wind-

hoek komt, kan deelnemen aan workshops en demonstraties, hindernissen trotseren op een grote survivalbaan, meedoen aan een speciaal voetbalspel, spelen op een mega springkussen, dan-sen, spelletjes doen, zich laten schminken, koopjes zoeken op de fancy fair, meedoen aan de loterij en voor de jongste bezoekers is er een steppenrace. En er is nog veel meer! Natuurlijk zijn er ook lekkere drankjes en heerlijke hapjes. Voor enkele onderde-len van de fancy fair kan een klein geldbedrag worden gevraagd. Samenwerking Eskadee en SovakDe Buitenspeeldag op De Windhoek is een feest voor iedereen in Terheijden en omgeving. Samenwerking met andere organi-saties en verenigingen vinden we vanzelfsprekend én belangrijk. Blij zijn we dat onze collega’s van Kinderopvang Eskadee, die net als De Windhoek deel uitmaken van brede school De Wiekslag, dit jaar samen optrekken. Voor onze jongste bezoekers organi-seren zij een toffe activiteit. Vorig jaar begeleidden cliënten van Sovak voor het eerst activiteiten tijdens de Buitenspeeldag. Dat beviel van beide kanten zo goed dat dit jaar de samenwerking

Page 14: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

14

VAN ALLES WAT

nog hechter is. In het kader van de prokkelstage zal een aantal cliënten van Sovak meehelpen op De Windhoek. Dat is een sta-ge voor één dag voor iemand met een beperking bij een bedrijf. Samen werken en zo elkaars mogelijkheden ontdekken, daar draait het om bij de stage.Voor ieder wat wilsVerschillende verenigingen zijn aanwezig om demonstraties en clinics te geven. Zo kan je bij hen leren boogschieten, je dansmo-ves verbeteren, je behendigheid testen op een uitdagende survi-valbaan, meedoen aan een voetbalspel, kennismaken met mind-fulness, een ritje maken op een pony en ook het gilde is van de partij. Een aantal activiteiten wordt georganiseerd en begeleid door leerlingen van De Windhoek. Er is voor ieder wat wils!Spelen op straat

Wat normaal ge-sproken niet mag, mag voor één keer wel: op straat spe-len! Speciaal voor de Buitenspeeldag heeft de school toestemming om het gedeelte van de Abtslaan bij de school én om de Rode Vaart af te sluiten voor het verkeer. Daarnaast worden op de gras-

velden en de skatebaan aan de Rode Vaart activiteiten georgani-seerd. Bij slecht weer is er een aangepast programma.Doe mee!Kom op woensdag 8 juni ook naar OBS De Windhoek in Ter-heijden en geniet van alle buitenactiviteiten. Houd onze Face-book-pagina in de gaten voor het laatste nieuws over de Buiten-speeldag: www.facebook.com/OBSDeWindhoek. We kijken uit naar je komst!!!

OMROEP DRIMMELEN “Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit van:42 ActueelKorte nieuwsflitsen van lopende actualitei-ten van en voor Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar [email protected]. Regionale Ambulance Voorziening

We hopen nooit een ambu-lance nodig te hebben. Als dat wel het geval is, dan is het goed om te weten dat de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Mid-den-West-Noord voor ons klaar staat. Wij gingen er

een kijkje nemen en spraken met een teammanager, ambulan-ceverpleegkundige en een ambulancechauffeur. Ook maakten we wat actiebeelden en stelde de RAV aanvullende beelden be-schikbaar. Al met al krijgt u een inkijkje in de wereld van onze regionale ambulancezorg.

Portret Miëlle StoopVoor deze aflevering van onze serie portretten ging Loes van Zwieten op bezoek bij Miëlle Stoop uit Ter-heijden. Zij haalde het plaatselijke nieuws vooral met haar optredens tijdens het sauwelen bij TCV De Schraansers. Dit jaar als Ons-Wit-nie, de puberende dochter van Prins Pierre II. Maar wist u ook dat ze lid is van de plaatselijke schiet-

vereniging, van beroep fysiotherapeute is en u haar regelmatig kunt treffen op De Schans, als ze haar hond uitlaat? Na deze uitzending bent u nog veel meer te weten gekomen over deze veelzijdige vrouw.Ronde van MadeZondag 24 april was het weer zover: de Profronde van Made. Een jubileum dit jaar, want het was de 75e editie. Om het jubile-um te vieren haalde de organisatie een aantrekkelijk veld van oud-winnaars en oud-profs naar de start. Om maar eens wat klinkende namen te noemen: Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper en twee Spaanse toppers uit een recent verleden: Ivan Gutier-rez en oud-wereldkampioen Oscar Freire. We zagen ook een mooie wedstrijd met Nederlandse wielerhelden waaronder Jeroen Blijlevens, Eric Dekker, Jacques Hanegraaf, Servais Kna-ven, Jelle Nijdam, Adrie van der Poel en Jean-Paul van Poppel. Natuurlijk spraken wij een aantal van hen. De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagde dag.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

VIP is onderdeel van Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) en een centrale plek voor vrijwilligers. Wij adviseren en bemid-delen naar een passende vrijwilligersfunctie. Kijk eens op onze website www.swodrimmelen.nl/vip voor meer informatie en de vacaturebank. U kunt contact met ons opnemen via de mail: [email protected] of per telefoon 0162 - 451894. Bezoek ons ook eens op facebook VIP Vrijwilligers informatie punt Drimmelen!Maatschappelijk begeleider (3146)Ben je een sociaal mens en lijkt het je wat om vluchtelingen te helpen hun weg in de gemeente Drimmelen te vinden? Bij Vluch-telingenwerk zijn maatschappelijk begeleiders actief. Zij begelei-den, ondersteunen en coachen mensen die een woning in Drim-melen toegewezen hebben gekregen. Vooral in Lage Zwaluwe is op dit moment iemand nodig. Heb je affiniteit met vluchtelingen en wil je iets anders doen? Neem gerust contact op. Vrijwillig wandelaar (3578)Hou je van wandelen en vind je het gezellig om dit ook met en voor anderen te doen? Vanaf 26 mei wordt er 1 maal per twee weken gewandeld met mensen met geheugenproblemen/dementie. Op donderdag vertrekt een groepje vanuit “ons Dorpshuys” in Drimmelen voor een wandeling van maximaal 45

Page 15: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:
Page 16: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

16

minuten. Daarna drink je gezellig samen een kop koffie. Een sociaal chauffeur (3565) Als autorijden je hobby is? Als chauffeur breng je mensen naar de dagverzorging van de zorgboerderij Levensvreugd. En aan het einde van de dag worden ze ook weer naar huis gebracht. De boerderij heeft een eigen bus en de tijden dat je werkt doe je in overleg. Je helpt mee om mensen een fijne en nuttige dag te bezorgen. Adviseur thuisadministratie (3577)Bent je iemand die er plezier in heeft administratie goed te or-denen en op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving? Dan kun je van betekenis zijn voor anderen die hier meer of minder moeite mee hebben. Bij SWO kloppen veel bewoners aan die het moeilijk vinden de administratie goed bij te houden en hier problemen door krijgen.

OPBRENGST COLLECTE KINDERHULP

In de week van 8 t/m 14 mei is in Ter-heijden de collecte voor de Kinderhulp gehouden. Deze heeft in totaal het ge-weldig mooie bedrag van € 1330,02 op-gebracht. Wij willen alle gulle gevers hartelijk dan-

ken, maar ook alle collectanten voor hun inzet en hopen dat we volgend jaar weer een beroep op hen mogen doen. Kinderhulp is een organisatie die zich al meer als 40 jaar inzet voor kinderen die te maken krijgen met Jeugdzorg. Een voor-beeld: Sabine (7) heeft in haar jonge leventje nauwelijks een normale gezinssituatie gekend. Geweld en verwaarlozing heb-ben van haar een angstig meisje gemaakt. Toch is er één ding waar ze heel blij van wordt en dat is zwemmen. Ze droomt er-

van om net zo goed te kunnen zwemmen als Marleen Veldhuis. Alleen was er in het tehuis waar ze woont niet voldoende geld voor zwemlessen. Kinderhulp droeg daarom bij zodat Sabine binnenkort kan afzwemmen voor haar diploma A. Kinderhulp vindt dat alle kinderen in Nederland recht hebben op gewoon geluk. Dus ook kinderen in de jeugdzorg, zoals Sabi-ne. Ook zij moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwik-kelen. De kans om een droom na te streven. De kans om even hun zorgen opzij te zetten. Kinderhulp wil deze kinderen graag die kansen bieden. Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Lucy de Bruin en Tiny van den Broek.

RIJBEWIJSKEURING

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automo-bilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor op 16 juni terecht op het spreekuur in De Mayboom, Kerkstraat 10 in Made. Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio. Voor senioren kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 52,50. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeurin-gen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.re-gelzorg.nl

SPIRITUELE WANDELTOCHT

Zondag 29 mei 2016 wordt er een Spirituele Wandeltocht in de mooie natuur van Terheijden georganiseerd door Annie Fens. Tijdens deze wandeling in de Munnikenhof worden er 2 medita-ties gegeven en een EFT-sessie (emotional freedom techniques). We gaan de natuur in en lopen langs het water, de beste manier om onze aura schoon te maken en om onze chakra’s te openen en weer op te laden. De natuur en de stilte en rust zullen ons helpen. We laten het “oude” los en verwelkomen het “nieuwe”. Laat het maar gewoon gebeuren, dat gaat vanzelf tijdens deze

wandeling. Een mooie spirituele ervaring.Aanmelden via e-mail [email protected] oftelefonisch 06 - 53776005. Bijdrage € 12,- p.p.Vertrek vanaf Gasten-verblijf de Munnicken-

heide, Munnikenhof 20 in Terheijden. Tijd: 10.00 uur tot onge-veer 12.30 uur. Voor meer info kijk op www.anniefens.nl.

OPEN DAG OMROEP DRIMMELEN MET GEZELLIGE MARKT

Op zondag 12 juni is het weer Open Dag bij Omroep Drimme-len. Dit wordt al weer het vierde jaar dat we de deuren van de studio’s open zetten. Er zal een kleine markt gehouden worden op het Oranjeplein. Verder zullen er regionale artiesten aanwe-zig zijn om live bij een uitzending van onze radio een optreden te verzorgen. Wat is er te doen tijdens de Open Dag?Er is natuurlijk de mogelijkheid om de tv-studio te bekijken. Je kunt dan plaats te nemen op de plaats van een van de presenta-toren en zelf een keer te ervaren hoe het is om te presenteren. En misschien zie je jezelf wel terug op de tv-zender van Omroep

Page 17: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

17

KERKEN

Drimmelen. Ook kun je onze radiostudio een keer van dichtbij bekijken en een plaatje aankondigen of meedoen met het ra-dio-spel. Je zult in ieder geval verbaasd zijn hoeveel er bij komt kijken om een uitzending te maken en wat er nodig is om deze uit te zendenRommelmarktHeb je leuke spullen om te verkopen, dan kun je dat doen in je eigen marktkraam deze dag. Meld je aan via [email protected]. De marktkraam is gratis, dus ben er snel bij! Maar dit is niet alles: ook op het plein voor de studio zal er van alles te doen zijn. Het belooft een hele leuke dag te worden. Voor de kinderen is er een schminkster en je kunt je eigen cup-cake versieren bij Liekes Magic Cakes of meedoen aan de hand-werkcursus van Bonita Loka. En je kunt een heerlijk ijsje eten!Dus schrijf in je agenda: Open dag van Omroep Drimmelen op zondag 12 juni van 12.00 tot 18.00 uur. Kom gezellig even een kijkje nemen op het Oranjeplein in Terheijden. Tot dan!

MEDITATIE-AVONDEN

Maandagavond 6 juni 2016 wordt er een meditatie-avond gegeven in Terheijden. Tijdens deze meditatie-avonden kun je o.a. licht-meditaties en chakra-meditaties ervaren. Door te mediteren streven we naar natuurlijke harmonie en diepe ge-moedsrust. Mediteren is een goede manier om het evenwicht tussen lichaam en ziel te herstellen en weer in harmonie met de natuur te leven. Meditatie is een middel tot zelfontwikkeling en om andere bewustzijnsniveaus te ervaren. De meditaties geven de weg aan naar de bron van onszelf. Meditatie kan een ware vreugde zijn en voldoening geven en kan helpen een rustiger en waardevoller leven te leiden. “Meditatie verrijkt je leven”De meditaties worden gegeven in de gymzaal van basisschool De Windhoek in Terheijden. Aanmelden: Annie Fens, tel. 076-8871933 of 06-53776005 of via e-mail [email protected].

VIJF HEILIGEN PAROCHIEGeloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Terheijdene-mail: [email protected]

Diensten door de week en in het weekend:Zaterdag 28 mei 19.00 uur: Woord- en Communieviering. Voorganger: Past. werker H. Geppaart - Anthony Singers.Maandag 30 mei 10.30 uur: Mariaviering in Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger: Dhr. P. van Gils.Zaterdag 4 juni 19.00 uur: Eucharistieviering met Diaconale collecte. Voorganger: Pastoor J. Paes - Dames- en Herenkoor.Maandag 6 juni 10.30 uur: Woord- en Communieviering in het Verzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger: Dhr. K. Karre-

Page 18: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

18

Foto’s van A. van Alphen, Anica Embregts, Frans Snoeren, Jasper Witberg, Flip van Aalsum, Anita

Dudok, Annelies van der Sanden, Corine den Ronde, Cors Wete-

rings, Rien de Peijper. Dank jullie wel allemaal!

Ook mooie foto’s? Stuur ze naar [email protected]

Page 19: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

19

GEMEENTE

mans.Openingstijden parochiekantoor:Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216. U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum, een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzen enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contact op-nemen met telefoonnummer 06-51490011.Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzi-gingen in uw gezinssamenstelling:Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de ge-meentes niet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onze parochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat bin-nen uw gezin iemand zelfstandig wonen laat het dan a.u.b. weten aan het Parochiekantoor, Markstraat 2, 4844 CR Terheijden, tel. 076 5931216. Bij voorbaat dank.

GEMEENTENIEUWS

ACTUEELAvondspreekuur AlgemeenMaatschappelijk WerkIn de oneven weken kunt u op donderdagavond in het gemeen-tehuis terecht voor het avondspreekuur van het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Van 18.00 uur tot 20.00 uur zit een deskundige medewerker van Surplus Welzijn klaar om u te ondersteunen bij diverse problemen. Een afspraak maken is niet nodig. U kunt zich melden bij de servicebalie bij de ingang. Ieder van ons krijgt wel eens met problemen te maken. Dat hoort bij het leven, maar soms is het nodig om met een on-afhankelijke deskundige te praten. Vaak helpt het als u er over praat met familie, buren of vrienden. Het kan ook zijn dat u er samen niet uit komt. Of dat er niemand is met wie u erover durft of kunt praten. In zo’n situatie kunt u –zonder verwijs-briefje en gratis- altijd gebruik maken van de deskundige hulp van AMW. Ook in Terheijden kunt u tijdens het spreekuur op dinsdagen van 9.00 - 10.00 uur zo binnenlopen in het kantoor aan de Raadhuisstraat 2C (tel (076) 593 12 22).Provincie gestart met ruimtelijke procedure ‘Windmo-lens langs A16’

De provincie Noord-Bra-bant is gestart met de voorbereidingen voor de overkoepelende ruimte-lijke procedure voor de komst van windmolens langs de A16. In totaal komen er ongeveer 30 à 40 windmolens langs de A16 op het grondgebied

van 4 gemeenten: Breda, Zundert, Moerdijk en Drimmelen. In de gemeente Drimmelen gaat het om tenminste 3 windmolens waarvan de opbrengst van 1 windmolen ten goede komt aan onze lokale gemeenschap.De provincie begint de procedure met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierbij onderzoeken ze de voorwaar-den voor inpassing van windmolens in het landschap, voordat ze aan de slag gaan met een Milieu Effect Rapportage (MER). Zoals bijvoorbeeld de opstelling in een lijn of in groepjes. Of de hoogte van de windmolens. Hierbij houden ze rekening met de natuur en omwonenden.De provincie heeft vertegenwoordigers van bewonersgroepen

Page 20: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

20

ZAKELIJK NIEUWS

Wagenberg, Nieuwstraat 8 (4845 CH) (W-2016-0177): Het uit-breiden van de woning.Terheijden, Molenstraat 54 (4844 AP) (W-2016-0184): Het kap-pen van twee bomen.Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedureTerheijden, Klaverbeemd 2 (4844 RJ) (W-2016-0164): Het plaat-sen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak.Terheijden, Ruitervaartseweg 1 (4844 PH) (W-2016-0140): Het aanleggen van een kunstgras voetbalveld, het plaatsen van bal-lenvangers en lichtmasten en het kappen van 13 eikenbomen.Wagenberg, Akkerstraat 6 (4845 EX) (W-2016-0169): Het uit-breiden van de garage/berging.Terheijden, Schepenhof 20 en 21 (4844 BM) (W-2016-0094): Het gewijzigd uitvoeren van het Rijksmonument waarvoor reeds eerder een omgevingsvergunning is afgegeven onder nr. W-2013-0423.Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide proce-dureTerheijden, Moerdijkseweg 1 (4844 PC) (W-2014-0465): Het veranderen van de inrichting en handelingen met gevolgen voor een beschermd natuurgebied.DORPSGERICHT WERKENWijzijndrimmelen.nl Kent u het nieuwe digitale platform‘Wijzijndrimnmelen.nl’ al? Dit platform is bestemd voor inwo-ners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisa-ties om krachten te bundelen en ideeën te versterken. Grijp uw kans en doe mee! Een mooie gelegenheid om vrijwilligers te werven, een oproep te doen voor deelname aan een activiteit of om een leuk idee te plaatsen. Zie www.wijzijndrimmelen.nl.De Vrijwilligers Academie Drimmelen (VAD): van, voor en door vrijwilligers

Een aantal enthousiaste mensen uit de gemeente Drimmelen geeft de academie vorm en in-houd. Ze werken nauw samen met SWO en gemeente. Het VAD is een gezamenlijk initiatief

van vrijwilligers en professionele organisaties en is bedoeld om mensen te ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk zodat het vrijwilligerswerk nóg beter en leuker wordt. Bij de academie kunnen cursussen, workshops, coaching, e-learning etc. aangebo-den en gevolgd worden. Je kunt je aanmelden voor de nieuws-brief van het VAD via www.vadrimmelen.nl. Het VAD is ook te volgen via de FB Vrijwilligers Academie Drimmelen.

SPEK DE KAS-ACTIE JUMBO TERHEIJDEN

Van 30 maart t/m 10 mei hield Jumbo Terheijden de “Spek de Kas”-actie, waarmee verenigingen een financiële ondersteuning kon-den ontvangen.

Zaterdag 21 mei, 11.00. Bij de Jumbo Terheijden zijn mensen van een groot aantal stichtingen en verenigingen uit Wagenberg en Terheijden samengekomen, wachtend op de uitreiking van waardecheques voor hun clubs. Dit door Jumbo Supermark-ten georganiseerd sponsorspektakel is zondermeer een groot succes te noemen. Na een korte inleiding begint Rob Stevens, filiaalmanager van Jumbo Terheijden, met het uitreiken van de cheques. Een paar korte reacties van een aantal van de “prijswin-naars”en natuurlijk de vraag: Wat gaan jullie met het geld doen?

en belanghebbende organisaties uitgenodigd om mee te denken over duurzame energie en windmolens langs de A16. Dit doen ze tijdens de energieweken op (24 mei) en 21 juni. Half juli orga-niseert de provincie een windexcursie voor bewoners. Met de bus gaan we naar de voet van een windmolenpark. Hiermee kan iedereen ervaren wat het effect is van een windmolen qua geluid en luisteren op verschillende afstanden. Half juli legt de provin-cie de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. U heeft dan tot half september de tijd om te reageren met een zienswijze. Begin september is er een inloopbijeenkomst met uitleg over de inpassingsvoorwaarden uit de Notitie Reikwijdte en Detail en de inspraakmogelijkheden. Tijdens deze bewonersavond zijn er 3D visualisaties van hoe het landschap/de horizon er uit ziet met windmolens. U kunt dit interactief bekijken vanaf verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld vanuit uw huis of bedrijf. Exacte data van de windexcursie en bewonersavond maken we tegen die tijd via de gebruikelijke kanalen bekend. Na de Notitie Reikwijdte en Detailniveau volgen eind 2016 en in 2017 de Milieu Effect Rapportage, het provinciaal bestemmings-plan en de vergunningen. Dan zal er meer duidelijkheid komen over de exacte locaties van de windmolens. Meer informatie over windenergie langs de A16 vindt u op onze website www.drimmelen.nl en op de site van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/energie/windener-gie-a16.aspx. Hier kunt u zich ook aanmelden voor een nieuws-brief. Elektrische fiets-informatiedag

Na een succesvolle dag in 2015 organise-ren we op woensdag 13 juli weer een elek-trische fiets-informatiedag. De gezellige en informatieve dag is bedoeld voor 50-plus-sers die geen elektrische fiets hebben en zich willen laten informeren over de elek-trische fiets. Maar ook voor 50-plussers

die er al wel één hebben, maar de fietsvaardigheid willen ver-groten. Zo kunnen zij de kans om met de fiets ten val te komen juist verkleinen. De deelname aan de dag kost € 5,- (inclusief lunch). De dag wordt verzorgd door SOAB-adviseurs uit Breda.De fietsinformatiedag duurt van 9.45 tot 15.30 uur en bestaat uit:• een presentatie over de voor- en nadelen van de elektrische fiets en praktische tips om de kans op een valpartij of ongeval met zowel een gewone als een elektrische fiets te minimaliseren;• het opwarmen van de spieren en het uitvoeren van balans- en reactietesten onder leiding van een des-kundige begeleider;• het uitproberen van verschillende elek-trische fietsen.• het onder begeleiding van fietscoaches rijden van een klein parcours op het par-keerterrein om de fietsvaardigheid met de eigen gewone of elektrische fiets te testen en te vergroten;• het desgewenst afstellen van de fietsen van de deelnemers voor een goede zithouding en zadelhoogte; • gezamenlijke lunch;• een korte fietstocht op de eigen fiets in Lage Zwaluwe e.o.;• een terugblik op de dag. Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers. Bent u 50-plusser en hebt u interesse? Op de website www.e-biketraining.nl is een tv-opname van een eerdere dag in Vught te vinden. U kunt zich onder de gemeentenaam Drimmelen aanmelden voor de dag. Dat kan ook telefonisch bij SOAB: 076 – 521 30 80. BEKENDMAKINGENIngekomen omgevingsvergunning-aanvragen

Page 21: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

21

VERDER VAN DE TOREN

Lotte en Mirte van Judovereniging Haragei weten het wel: De € 1294,70 wordt besteed aan het uitnodigen van een van de Olympische judoka’s uit Rio de Janeiro. Hij of zij komt dan een dag les geven! En Petra Krijnen van Vrouwen van Nu (€174,79) weet het ook: We nodigen een goede gastspreker uit. René Schokker van Stichting Vrienden van het Puzzelbad is ook heel duidelijk: De € 1349,67 is gespaard door de mensen uit Ter-heijden en Wagenberg en gaat dus ook terug naar de inwoners. Het zullen nieuwe speeltoestellen en activiteiten in het zwem-bad worden. Pieter Verdaasdonk van TCV De Schraansers (€ 195, 23): Nee het gaat niet naar bier, maar naar het Jeugdcar-naval. En tenslotte Anita Diepstraten van VCW Wagenberg: De € 169,85 worden gebruikt in het kader van de Engelanduitwisse-ling tussen Engelse voetballers en voetballers van VCW.

Tot zover een kort verslag van de succesvolle actie en de uitrei-king van de cheques. Tot slot nog Rob Stevens met een goede uitsmijter: Er zijn zoveel goede reacties binnengekomen over deze actie, dat het vrijwel zeker is dat volgend jaar de actie wordt herhaald. Op zijn vraag of iedereen weer meer zou doen, kwam een volmondig JA!!. Paul ter Sluis

DERDE EDITIE PUUR GENIETEN WORDT EEN “SUMMER EVENT”!

De derde editie van Puur Genieten wordt wederom een “Sum-mer event” waar iedereen zich thuis voelt. Het event dat al

Page 22: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

22

twee jaar met veel succes wordt ge-organiseerd gaat zijn derde jaargang in. Nee, geen traditionele braderie, maar een mooie combinatie van food & li-festyle die hand in hand gaat met een uitgebreid activiteitenprogramma. Een

mooie gelegenheid om kennis te maken met de lokale onderne-mers en de Amerstreek als recreatieve omgeving. Wanneer?In het weekend van 4 en 5 juni wordt het strand van Beach Club Puur weer omgetoverd tot een plek waar de derde editie van het evenement Puur Genieten plaatsvindt. Een event waar “GENIETEN” met hoofdletters wordt geschreven en bezoekers “PUUR” genieten van de prachtige omgeving die de Amer-streek te bieden heeft. Dit uiteraard gecombineerd met heerlij-ke gerechten aangeboden door horeca-ondernemers, de laatste trends op het gebied van lifestyle en een activiteitenprogramma dat een breed publiek trekt. Programma Er is een interessant activiteitenprogramma met muziek, de-monstraties en een modeshow. Zo is er o.a. een demonstra-tie van Kanovereniging de Biesbosch Bevers en een modeshow verzorgd door Boutique By Marjolein. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Music by Blizzerz en op zaterdagavond gaat Puur Genieten “Crazy” met een spectaculair optreden van Dueling Piano’s in combinatie met DJ Niels van Meggelen. Op zondagmiddag zal niemand minder dan Vinzzent ervoor zorgen dat de voetjes van de vloer gaan. Ook de kleinste bezoekers van het event zullen niets tekort komen, voor hen is er een water-glijbaan en zij kunnen cup-cakes versieren. Goed Doel Ook dit jaar wordt een goed doel gekoppeld aan dit mooie eve-

nement. Gekozen is voor de afdeling Kunst en Ambacht (KOA) van Prisma. Het atelier KOA biedt plaats voor kunstenaars, veel-al uit de directe omgeving van Drimmelen, die op een professi-onele wijze schilderen en tekenen. Hun kunst wordt tijdens het event aan u tentoongesteld en verkocht. Gratis Taxi ServiceMiddels een gratis taxiservice kunnen gasten via een speciaal telefoonnummer een taxirit reserveren. Kijk op de facebookpa-gina en website voor meer informatie. Toegang en locatie Het evenement is vrij toegankelijk en de organisatie verwacht een groot aantal bezoekers. De locatie is het strand aan de Ma-rinaweg 50 in Drimmelen. Meer informatie?Corine Polak, mede-organisator p/a Stationsstraat 38, 4921 AD Made. Tel; 06 222 41 090; www.puurgenietenamerstreek.nl, www.facebook.com/puurgenietenamerstreek.

PLAY-INN MUZIEKVERENIGING ALLIANCE

Beste (oud) muzikant, Muziekvereniging Alliance (voor-heen Excelsior en Deugd Ver-edelt de Kunst) organiseert een ‘play-inn’. Vind je het ook leuk om (weer) een keer mee te spe-len? De bedoeling is dat voor 2 concerten de vaste bezetting van het harmonie-orkest en de slagwerkgroep aangevuld wordt met diverse muzikanten uit het dorp en de regio. Dit kunnen oud-leden zijn, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te doen.

Foto’s: Flip van Aalsum, Gerard van VugtTERHEIJDENLOOP

Page 23: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

23

DRINGEND!!!

Speel je een blaas- of een slagwerkin-strument en heb je zin om muziek te maken in groepsverband, meld je dan aan via de website http://alliance-mu-ziek.nl/extra/play-inn.html.Op 21 en 28 juni, 5 en 12 juli re-peteren we voor het tuinconcert bij De Ganshoek op 19 juli. Op 30

augustus en 6 september voor het Zwaluws Zomerfestijn op 9 september. We repeteren van 20.00 tot 22.00 uur. Als u geen instrument heeft, proberen wij daar voor te zorgen.

Deelname is gratis. Inschrijven kan tot en met 10 juni.Wij kijken ernaar uit en hopen u te zien tijdens de repetities en concerten. We gaan er een muzikale en gezellige ‘play-inn’ van maken. Voor vragen mag u altijd contact opnemen met [email protected] of kijk op facebook: play-inn muziekvereniging Alliance.

STICHTING TIKONDANE NEDERLAND

Zondag 5 juni organiseren wij voor de derde maal onze Culinai-re en Culturele Fietstocht met de Stichting Tiko Nederland: Fietsen van Breda naar Zambia.Een geweldige fietstocht voor het

gehele gezin, individueel of met vrienden. Een prachtige route ten zuidoosten van Breda, richting Chaam en Alphen. Keuze uit afstanden van 25 of 50 kilometer. We starten bij Sprint (Dr. Schaepmanlaan 4, Breda) alwaar er voor de deelnemers een broodje met koffie of thee klaar staat. Onderweg wordt regel-matig gestopt om een culinair hapje te nuttigen.Start Sprint, 11.30 uur, afsluiting tussen 16.30 en 18.00 uur, ook bij Sprint. Deelnamekosten € 22,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis. Hiervoor krijg je een routebeschrijving, lunch, hapjes, vragenlijst en tombola met leuke prijzen. Opgeven en kaartverkoop bij VVV, Willemstraat 17-19, Breda;

VVV, Grote Markt Breda; per mail naar [email protected]; via bankrekening NL71ABNA0513694404 o.v.v fietstocht 2016.De opbrengst van de fietstocht wordt geïnvesteerd in de Lodge (hotel, bar en restaurant) van het leer/werkcentrum Tikondane Community Centre, Zambia. Met de winst van de Lodge wordt Tikondane Community Centre een zelfstandige onderneming, onafhankelijk van giften! Meer lezen en weten over het project, zie www.tikondanefoun-dation.nl of www.tikondane.org.

WIE HEEFT ER ZIN OF KENT IEMAND MET GROENE VINGERS?

Via deze weg doen we een oproepje aan de ouderen of mensen met groe-ne vingers onder ons.Wij van de stichting Vrienden van het Puzzelbad zijn verantwoordelijk voor het groenonderhoud op het zwem-bad. Gebleken is dat 1x per maand onderhoud eigenlijk te weinig is en daarom zijn wij op zoek naar een

of meerdere personen die het leuk zouden vinden om door de week en naar eigen agenda het groen bij het Puzzelbad te onderhouden. Wij zitten hierbij bijvoorbeeld te denken aan ou-deren die graag buiten bezig zijn. Natuurlijk is er genoeg ruimte om eigen ideeën in te brengen en /of verbeteringen, verfraaiingen aan te brengen. Wie heeft zin of weet ie-mand die hiervoor in is? Wij horen het graag! Met vriendelijke groet,Marcel Maan/René Schokker, [email protected]

Rondom de Toren wordt bezorgd op donderdag of vrijdag.

Geen RdT in uw brievenbus? Mail [email protected]

of [email protected] bel 076 5932137.

Graag postcode en huisnummer vermelden.

Uw post it gratis in Rondom de Toren?

Mail [email protected]

Page 24: RONDOM R T DE TOREN - Rondom de Toren · Zevende Hemel 1 16) Ratjetoe En de sportiviteitsprijs bij de heren is voor café De Buren/slijterij Van Dongen. De winnende lotnummers zijn:

Gezondheid

Alarmnummers - Politiezaken

Gemeente informatie

Overige

Colofon

Huisartsenpost Oosterhout (0162) 43 50 00Tandarts (0162) 42 40 24Pastorale zorg (06) 51 49 00 11Bloedafname Terheijden Pastoriegebouw Hoofdstraat 2 Ma. - Vr. 8.30 - 10.00 uurBloedafname Wagenberg Kruisgebouw Dorpsstraat 58a Ma. en Do. 9.00 - 10.00 uurApotheek Terheijden (076) 593 43 00Apotheek Wagenberg Uitdeelpost geopend van Ma. - Vr. 8.15 - 10.00 uurThebe Thuiszorg 088 1173216 www.thebe.nl [email protected] Thuiszorgwinkel Uitleen Markstraat 4 Terheijden Ma. - Vr. 09.00-12.00 uurThuiszorg Surplus Zorg (076) 593 28 52 www.surpluszorg.nl Vitaal Thuiszorgwinkel (088) 0300500 www.vitaalthuiszorg.nlHulpmiddelen Uitleenpunt Geriafit (0162) 680234Gezondheid Kruisgebouw www.kruisgebouw.nlMaatschappelijk werk, (076) 593 12 22Juridisch spreekuur Raadhuisstraat 2c Terheijden MW Di. 9.00 - 10.00 uur JS: 1e en 3de maandag 17.00 - 18.00 uur Sociaal Raadslieden werk Antonius Abt te Terheijden Do. 9.30 - 12.00 uurSWO www.swodrimmelen.nl 0162 451894 [email protected]

Alarmnummer Algemeen 112Politie Midden- en West- (0900) 88 44Brabant Team www.politie.nl Wijkagent Arjan van Tricht & David Neumann Terheijden Wagenberg (0900) 88 44

Gemeentehuis Park 1 - Made T 14 01 62 www.drimmelen.nlWMO spreekuur Markstraat 4 do 9.00 - 10.30 uur [email protected] Terheijden (076) 593 47 95Openingstijden Ma. - Vr. 13.00 - 16.00 uur Za. 10.00 - 15.00 uurBereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uurOphalen afval Terheijden Groen: elke week/Grijs: 08-06-2016 Wagenberg Groen: elke week/Grijs: 10-06-2016Ophalen oud papier 11-06-2016Ophalen plastic afval Terheijden: 01-06-2016 Wagenberg: 03-06-2016

Bibliotheek Terheijden: Di./Wo. 15.00 - 17.30 uur Vr. 15.00 - 19.30 uur Stichting Volksbelang: (0162) 67 98 00

Website: www.rondomdetoren.nl Facebook: www.facebook.com/rondomdetorenTwitter: www.twitter.com/rondomdetoren Inleveren kopij: [email protected] uiterlijk 01-06-16 (voor 17.00 uur).Inleveren advertenties: [email protected] T 06 53 89 20 35 uiterlijk 01-06-16 (voor 17.00 uur)Secretariaat: Waterbies 7 - 4844 HJ Terheijden Tel. (076) 593 21 37Bezorgklachten: [email protected] [email protected] exemplaren: Terheijden: Bibliotheek - ‘Toptiekske Wagenberg: Bakkerij Léon van Dongen, Slager HermansDrukkerij: Gianotten Printed Media Tilburg

Wij zijn het juiste adres voor:

Eetcafé, Jubileum, evenementen, spraakvermaak, bruiloft, bedrijfsfeest, terras, terras aan het water, BBQ, vergadering, koffietafel, café, carnaval,

Brabants spektakel, gala, themafeesten, receptie, symposium, mannenmiddag, lady’s fair, kraamborrel, netwerkmeeting,

Het “Ons Thuis” gevoel.

“Ons Thuis” Bredaseweg 20 Terheijden Tel: 076-5931600

www.cafeonsthuis.nl - [email protected]