Top Banner
Nr. 1 - Jaargang 1 maart 2012 www.rondomheerenveen.nl Een nieuw plafond in 1 dag! www.plameco.com terwijl de meubels blijven staan Plameco Staphorst Gemeenteweg 372 7951 PH Staphorst Tel. (0522) - 46 17 33 Bezoek onze showroom: di. en vr.: 10. 00 - 16. 00 uur of op afspraak Plafonds Sierlijsten Verlichting Groen door Heerenveen gaat door ! Lokaal Vervoer Heerenveen stopt! Overal in Heerenveen 3,- per persoon per rit * Van 08.00 - 23.00 uur Groen vervoer Reserveer eenvoudig uw rit op www.groendoorheerenveen.nl of bel 0513 - 65 65 65 * Bezoek de website voor de voorwaarden 5 Tafel 10: Falko Zandstra 9 Heerenveen slaat handen ineen voor KIKA Nieuw pand Autoland Van den Brug 13 Remco Oenema test Opel Ampera 17 Tabbers lichtdesign DIESEL dealer voor Friesland Tweebaksmarkt 47 - Leeuwarden - T. 058-2139930 www.tabbers.nl In deze editie: Green Days: ‘Denk groen!’
20

RondOm Heerenveen edite maart 2012

Feb 04, 2016

Download

Documents

Publicar BV

RondOm Heerenveen edite maart 2012, nr 3 - 1
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Nr. 1 - Jaargang 1maart 2012

www.rondomheerenveen.nl

Een nieuw plafond in 1 dag!

www.plameco.com

terwijl de meubels

blijven staan

Plameco StaphorstGemeenteweg 372 7951 PH Staphorst

Tel. (0522) - 46 17 33

Bezoek onze showroom:di. en vr.: 10.00 - 16.00 uur

of op afspraak

Plafonds

Sierlijsten

Verlichting

Groen door Heerenveen gaat door !

Lokaal Vervoer Heerenveen stopt!

• Overal in Heerenveen • € 3,- per persoon per rit * • Van 08.00 - 23.00 uur• Groen vervoer

Reserveer eenvoudig uw rit opwww.groendoorheerenveen.nl

of bel 0513 - 65 65 65* Bezoek de website voor de voorwaarden

5

Tafel 10: Falko Zandstra

9

Heerenveen slaat handen ineen voor KIKA

Nieuw pand Autoland Van den Brug

13

Remco Oenema test Opel Ampera

17

Tabbers lichtdesign DIESEL dealer voor Friesland

Tweebaksmarkt 47 - Leeuwarden - T. 058-2139930www.tabbers.nl

In deze editie:

Green Days:‘Denk groen!’

Page 2: RondOm Heerenveen edite maart 2012

2

RondOm LeeuwardenRondOm SneekRondOm DrachtenRondOm Heerenveen

RondOm Zwolle

RondOm!RondOm is de titel van een reeks krantentitels die verschijnt of gaat verschijnen in en rondom de stadregio’s Leeuwarden, Heerenveen, Sneek, Drachten en Zwolle. De primaire doelgroep van al deze edities zijn men-sen van 25 tot 55 jaar, gezinnen, shoppers, forenzen, belevenispubliek, aangewezen op een centrumstad voor winkelen, zorg, educatie en cultuur. De tone of voice is nooit zuur, de opmaak altijd stijlvol, de teksten informatief, de formules innovatief en de content onderscheidend sterk in met name de domeinen mode, automotive en wonen. Informeer naar de mogelijkheden: 058-288 58 71.

RondOm LeeuwardenHuis aan huis in de gemeenten Boarnsterhim, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menaldumadeel, Tytsjerksteradiel.Oplage: 80.000, verschijning: 12x per jaar.

RondOm HeerenveenHuis aan huis in de gemeenten Heerenveen, Skarsterlân, Weststellingwerf, Boarnsterhim (Akkrum, Alde-boarn, Terherne).Oplage: 40.000, verschijning: 12x per jaar, vanaf maart 2012.

Rondom SneekHuis aan huis in de gemeente Súdwest-Fryslân.Oplage: 35.000, verschijning: 12x per jaar, later in 2012

RondOm DrachtenHuis aan huis in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Tytsjerksteradiel (Garijp, Burgum en Langweer).Oplage: 40.000, verschijning: 12x per jaar, later in 2012

RondOm ZwolleHuis aan huis in Zwolle, Hasselt, Genemuiden, Nieuwleusen, Dalfsen, Heino, Wijhe, Wapenveld, Masten-broek, Hattem, Hattemerbroek, ’t Loo Oldebroek, Oldebroek, ’s Heerenbroek, Oosterwolde (Gld.), Wezep.Oplage: 80.000, verschijning: 12x per jaar, achtste jaargang in 2012.

Stadsblad LiwwaddersHuis aan huis in de gemeente Leeuwarden (Leeuwarden, Lekkum, Miedum, Goutum, Wirdum, Wytgaard).Oplage: 45.000, verschijning: 12x per jaar.Primaire doelgroep: 40+, decissionmakers, sociaal, politiek en cultureel geëngageerde lezers met histo-risch besef en liefde voor de (binnen-)stad. Journalistiek product met veel redactioneel onafhankelijke en relevante content. Aanvullende losse verspreiding op meer dan 100 (horeca-)locaties.

HalloLeeuwarden.nlDe website HalloLeeuwarden.nl is een portaal met 24/7 actueel nieuws uit de stadsregio Leeuwarden.

WoonstadLeeuwarden.nlEen unieke bundeling van kwaliteitsondernemingen in de Leeuwarder woonbranche. Technisch innovatief webportaal, een inspirerende en virtuele etalage van woonmode en -nieuws.

Magazine OptometrieHet Magazine Optometrie heeft oogzorg als leidend thema. Verschijnt landelijk sinds 2006 in diverse edities. In 2011 werden 1,8 miljoen exemplaren gedrukt.

AutobeletteringBelettering van auto’s en achterruitreclame hebben bewezen zeer effectief te zijn in de ondersteuning van campagnes en het snel verhogen van naamsbekendheid. Tot voor de deur van de concurrent.

Kranten, brochures, folders, websitesPublicar is ook een uitstekende partner als het gaat om het uitgeven van kranten, flyers, brochures en fol-ders. Acquisitie, vormgeving, productie van content, opmaak, druk en verspreiding worden door ons excel-lent uitgevoerd tegen zeer concurrerende prijzen.

A-0 SignsWilt u communiceren middels borden aan de rondweg van Leeuwarden of elders in Nederland? Publicar ontwerpt, produceert en plaatst voor u A-0 Signs, een uiterst beproefde vorm van outdoor Advertisement.

Verbinden, binden, beleven

Colofon

nummer 1 • jaargang 1 • maart 2012

Oplage: 40.000 ex.

Uitgave: Publicar B.V. Francois HaverSchmidtwei 5a 8914 BC Leeuwarden T. 058 - 288 58 71 F. 058 - 289 07 37 E. [email protected] I. www.publicar.nl I. www.rondomheerenveen.nl Vormgeving: Publicar DTP Redactie: Publicar B.V. Bureau Bitoen

Acquisitie: Publicar B.V. Gerda Alberda T. 06-53298384

Drukwerk: FD Hoekstra Boom

Verspreiding: FRL Verspreidingen B.V. T. 058 - 21 54 157

Verschijningsdata: 23 april, 21 mei, 18 juni

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uit-gever. Typ- en/of zetfouten voorbehouden.

Heerenveen

Magazine Eindhoven en omstreken

Jaargang 1 - 2011 Oplage 220.000

Oogzorg begint bij uw optometrist

Leontien van Moorsel “Scherp zien is van groot belang”

Maxima Medisch Centrum “One-stop-shop”

Nance Coolen “Koeienletters en emmers water”

Publicar:

Eigentijds full service

mediabedrijfPublicar B.V. ontwikkelt zicht tot een full service mediabedrijf. Met een eigentijdse uitgeverij, reclamebureau en een opmaak- en designstudio is Publicar multidisciplinair in communicatie-oplossingen die renderen. Bij ons bent u geen adverteerder, maar een partner in een netwerk naar wie we luisteren en die we adviseren. Ook ongevraagd. Middels onze brede crossmedia productrange en belevenisactiviteiten willen wij samen met u innovatief, creatief en enthou-siast stevige exposure genereren, een formule die van concrete waarde is voor uw onderne-ming. Slagvaardig en creatief zal ons team met u meedenken om zo te komen tot de beste manieren om uw reclameboodschap altijd opvallend, helder en effectief over te brengen mid-dels frisse producten en opvallende diensten.

Page 3: RondOm Heerenveen edite maart 2012

In een tijd waarin de samenleving snel verandert, is het voor ondernemers van belang om mee te bewegen, lef te tonen, te innoveren en creatief de kwaliteit te bieden die het mogelijk maakt om te ontsnappen aan het peloton. Vanuit die ambitie om bij de koplopers te willen horen en zich te nadrukkelijk te onderscheiden, vernieuwt Uitgeverij Publicar B.V. continu en opvallend haar producten. De conversie van Leeuwarder Zaailandkrant naar de nieuwe edities RondOm Heerenveen, RondOm Leeuwarden, RondOm Drachten, RondOm Sneek en RondOm Zwolle is daar een krachtig voorbeeld van.

RondOm Heerenveen nieuwe krantentitel

Het peloton en de koplopers

Jarenlang was de Leeuwarder Zaailandkrant een vertrouwde, sterke krantentitel in het Friese medialandschap. Echter, om versnelling te geven aan zowel de kwaliteit als kwantiteit van haar producten, heeft Publicar B.V. beslo-ten om vanaf januari 2012 een drietrapsraket te lanceren in de vorm van de uitgave van in totaal vijf RondOm titels. U leest nu de eerste RondOm Heerenveen, die vooraf werd gegaan door RondOm Leeuwarden en later dit jaar zal worden gevolgd door RondOm Sneek en RondOm Drachten. RondOm Zwolle is in die stadsregio reeds jaren een gevestigde titel. Sa-men zijn deze edities goed voor een oplage van maar liefst 275.000 stuks!In kwaliteit gaan de edities van RondOm verder op de weg waar de Leeuwarder Zaailandkrant afgelopen jaren steeds sterker werd: redactie-formules met buitengewone attentiewaarde. Kortom: communicatie die boeit en rendeert. Eigentijds, enthousiast en vernieuwend. Voor-beelden hiervan zijn ‘Auto & Stijl’, ‘Tafel 10’ en ‘One life, live it!’. Stuk voor stuk strakke formules met een herkenbare, frisse lay-out en met een sterke cover als boegbeeld.

Publicar B.V. ontwikkelt zich bovendien van een uitgeverij tot een full service mediabedrijf. Met een eigen uitgeverij, reclamebureau en een opmaak- en designstudio is Publicar multidis-ciplinair in communicatieoplossingen. Bij ons zijn ondernemers geen adverteerder, maar een partner naar wie we oprecht luisteren en die we deskundig adviseren. Ook ongevraagd. Middels onze brede crossmedia productrange en belevenisactiviteiten willen wij samen met

u stevige exposure genereren, formules en advertenties op maat die van concrete, echte waarde zijn voor uw onderneming. Tegelijker-tijd willen wij onze lezers een informatieve, mooie en leuke krant bieden.

Graag zijn wij u van dienst!

Ronald JousmaDirecteur Publicar B.V.

Nr. 1 - Jaargang 1maart 2012

www.rondomheerenveen.nl

Een nieuw plafond in 1 dag!

www.plameco.com

Een nieuw plafofof nd

terwijl de meubelsblijven staan

Plameco StaphorstGemeenteweg 372 7951 PH StaphorstTel. (0522) - 46 17 33

Bezoek onze showroom:di. en vr.: 10.00 - 16.00 uurof op afspraak

Plafonds

Sierlijsten

Verlichting

Groen door Heerenveen gaat door !

Lokaal Vervoer Heerenveen stopt!

• Overal in Heerenveen • € 3,- per persoon per rit * • Van 08.00 - 23.00 uur• Groen vervoer

Reserveer eenvoudig uw rit opwww.groendoorheerenveen.nl of bel 0513 - 65 65 65* Bezoek de website voor de voorwaarden

5

Tafel 10: Falko Zandstra

9

Heerenveen slaat handen ineen voor KIKA

Nieuw pand Autoland Van den Brug

13

Remco Oenema test Opel Ampera

17

Tabbers lichtdesign DIESEL dealer voor FrieslandTweebaksmarkt 47 - Leeuwarden - T. 058-2139930www.tabbers.nl

In deze editie:Green Days:‘Denk groen!’

Heerenveen, de sportstad van het Noorden, is onlangs de sportieve strijd aangegaan met kanker. De Stichting Kika bestaat in maart tien jaar en organiseert op haar verjaar-dag een grote veiling van objecten die ook tien jaar oud zijn, maar nog net zo vitaal als Kika zelf. En daar helpt Heerenveen natuurlijk graag bij.

Rijdende kunst voor Kika

Heerenveen 3

Ook SC Heerenveen steunt Kika en als prefer-red supplier van de voetbalclub is Autoland Van Den Brug gevraagd om invulling te geven aan de uitdaging om voor de veiling een fitte auto uit 2002 te leveren. En die is gevonden in de vorm van een VW New Beetle. Deze is vol-ledig gestript, opnieuw opgebouwd, gespoten en van lederen bekleding voorzien. Autoland Van Den Brug voerde hierbij de regie, maar werd terzijde gestaan door vele bedrijven uit de regio, die geheel belangeloos hun exper-tise en producten inbrachten. Care Schade-service heeft de Beetle wit gespoten en het Drachtster reclamebureau Dok 23 zorgde voor de beplakking. Het interieur is uitgevoerd door Schuro Autobekleding; zij kozen voor zwart en rood leer, afgezet met een knalgele bies en voorzien van het KiKa-logo. Alle partijen werk-ten gratis mee.

Finishing touchDe finishing touch van de auto is ook heel bij-zonder te noemen. Henk Hofstra, kunstenaar uit Drachten en onder meer bekend van de levensgrote spiegeleieren op het Leeuwar-der Wilhelminaplein en Zaailand in 2008 en van de Drachtster blauwe straat in 2007, nam de auto onder handen en deed dat letterlijk. Handjes maken immers niet voor niets deel uit van het logo van Kika.

Foppe en IrisDe auto, een uniek exemplaar met verlaagd frame en extra brede banden, wordt door het stylingontwerp van Hofstra symbolisch ‘voort-geduwd’ door de zwarte plakhanden van een aantal bekende Nederlanders, waaronder Fop-pe de Haan, Iris Kroes en Riemer van der Velde. ‘Mister Heerenveen’ Maarten de Jong maakt op de foto extra promotie voor de kunstzin-nige auto, die op 22 maart wordt geveild bij Corpus in Leiden. Op de website van Kika kan men ook een bod uitbrengen.

www.kika.nl

Heerenveen

Kinderen KankervrijKiKa (Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland en om meer precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar willen maken voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn en strijd. En meer genezing en kwaliteit. Dat is waarvoor KiKa uw steun vraagt. Want kinderen met kanker worden liever gisteren beter dan vandaag.

www.kika.nlGiro 8118

Page 4: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Een nieuw plafond in 1 dag!

www.plameco.com

terwijl de meubels

blijven staan

Verlichtingnaar wens

Plameco StaphorstGemeenteweg 372, 7951 PH Staphorst

Tel. (0522) - 46 17 33

Bezoek onze showroom:di. en vr.: 10.00 - 16.00 uur

Plafonds

Sierlijsten

Verlichtingof op afspraak

SEGEKO AL 15 JAARDE TOTAALBOUWER

10JAARGARANTIE

OP DE GEHELE

CONSTRUCTIE

Of het nu gaat om Serres, Gevels,Kozijnen, Carportsof Veranda’s... wij vanSeGeKo zijn echte totaal-bouwers.Van fundering tot aan de CV en destopcontacten.

BEKIJK EERST UW SERRE IN ONZE SHOWROOM

De sterkste kant van SeGeKo is dat allesin eigen fabriek wordt geproduceerd vanA t/m Z. Deze producten worden ook door eigen personeel op vakkundige wijze gemonteerd

van o.a. SERRES,VERANDA’Sen CARPORTS

S E R R E S | G E V E L B O U W | K O Z I J N E N + C A R P O R T S | V E R A N D A ’ S

WWW.SEGEKO.NLIndustrieweg 12 | Rogat (Meppel) | direct aan de A28, achter wegrestaurant De Raket

KOMT U OOK

OP DE

"OPEN DAGEN"

7 en 9 APRIL?

OudemirdumTel. 06-53404630

www.roosma.nl

MakkumTel. 06-53215185

Gebr. Roosma B.V.Riet-Dakdekkersbedrijf

Gebr. Roosma B.V.Riet-Dakdekkersbedrijf

WatTLicht Knoopkruidweg 4, ZwolleT 038 - 230 69 02 - I www.wattlicht.nl

Bespaar tot 40 procent!Wattlicht is een nog jonge onderneming uit Zwolle, die zich bezighoudt met het leveren en plaatsen van hoogfrequente TL5HE-verlichting. Door uw bestaande TL8-buizen te vervangen door hoogfre-

quente TL5HE-buizen kunt u tot 40% besparen op uw energiekosten en dat zonder de bestaande armaturen te vervangen!

De verlichting heeft als bijkomend voordeel dat het door de hoogfrequente techniek prettiger aan de ogen is en dat de lampen langer meegaan. Omdat TL-verlichting veelvuldig wordt gebruikt in ruimtes waar het licht vaak lang brandt, is de terugverdientijd relatief kort.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.wattlicht.nl, waar u een vrijblijvend besparingsadvies kunt aanvragen.

WatTlicht

W a t T L i c h tElke dag watt besparen!

Page 5: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Wie wil geen hoge energierekeningen meer ontvangen? De markt op het gebied van energie staat gelukkig niet stil. Veel consumenten slaan bijvoorbeeld hun handen ineen om gezamenlijk energie in te kopen om zo de maandelijkse energiekosten te reduceren, slim, want een paar dingen weten we zeker…

Innovatief en energiezuinig bouwen

Worden uw energiekosten 65% van uw woonlasten?

Green Days

De roep om dingen radicaal anders te doen klinkt steeds luider. Wij willen een gezonde maatschappij en een duurzame samenleving die harmonieert, die in balans is met de natuur en onszelf. Een wereld ook waarin welzijn niet onderdoet voor welvaart. Laat daarom dit voorjaar het groene denken overheersen en zo het credo ‘One life, live it!’ huldig.

One life, live it!

Zo zullen ieder jaar de energielasten stijgen en wel voor iedereen. Waar nu nog ge-middeld 35% van uw totale woonlasten op gaan aan energie, zal dit binnen 10 jaar gaan stijgen naar 65%. Fossiele brandstof-fen worden schaarser en hierdoor zal ener-gie zeker niet goedkoper worden!

Low energyPlanhus is al jaren actief trendsetter op het gebied van innovatief en energiezui-nig bouwen. De ontwikkelingen binnen de Scandinavische kwaliteitsbouw staan niet stil en Planhus is daarin koploper op het gebied van hoogwaardig geïsoleerde wo-

ningen. We maken opnieuw een statement met onze Low Energy woningen en passie-ve woningen. De nieuwe Bright Living Line van Planhus is zelfs meer dan vooruitstre-vend te noemen. Alle ontwerpen in deze woonlijn produceren energie. Niet alleen op het gebied van elektriciteit, maar ook op het gebied van tapwater voor verwarming. Hoge energielasten zijn verleden tijd!

It GrienPlanhus kan deze woningen samen met u realiseren in het project ‘It Grien’, net ten zuiden van Goutum. Dit project bestaat uit 10 vrije kavels, waarop zowel vrijstaande als twee-onder-één-kapwoningen gerea-liseerd kunnen worden. In dit project zijn geen welstandsrichtlijnen en de royale percelen hebben een enorme privacy. Een bijzondere kans als u samen met uw vrien-den een eigen twee-onder-één kapwoning wilt ontwikkelen en bouwen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden in ‘It Grien’ of andere projecten en ontwerpen van Planhus, kom dan vrijblijvend langs in onze modelwoning of maak een afspraak.

Wat doet u voor duurzaamheid? Hoe denkt u over de toekomst van ons en onze volgende ge-neraties? Hoe moeten we anders gaan leven? Vragen die ik vaak langs zie komen. Vragen waar we als provincie ook hard over nadenken. Maar ook vragen waar we in heel Fryslân al hard aan werken. Als ik zie hoe ondernemers, instellingen en burgers in onze provincie duurzaam aan de toekomst werken, word ik best trots. Trots dat wij ons erg bewust zijn dat we fatsoenlijk met deze wereld moeten omgaan. Niet omdat het moet, of omdat de overheid ons verplicht. Nee, wij Friezen kiezen er vaak zelf bewust voor om te zorgen voor onze omgeving. De één doet dat door Fairtrade koffie te verkopen of te drinken, de ander door streekproducten te kopen en weer een ander door eens wat vaker op de fiets te gaan en niet met de auto.

Nu ik gedeputeerde ben, zie ik steeds meer hoe Friezen enthousiast worden van werken aan een betere wereld. En dat is ook hoe ik vind dat het zou moeten gaan. Wij als provincie willen u geen regels opleggen hoe u met duurzaamheid om moet gaan. Sterker nog: dat kunnen we niet eens. Maar wat we wel willen is samen met u kijken hoe Fryslân de mooiste provincie van Nederland blijft. Dat kan ook alleen samen met u. Want u beslist wat voor energie u inkoopt, of u zonnepane-len op het dak gaat leggen, of u op groengas gaat autorijden en ga zo maar door.

Dus…hoe gaan we om met de vraag om duurzamer te leven. Door samen bewust te kijken naar wat we kopen, hoe we van A naar B gaan, wat we weggooien en zo kan ik nog wel even door-gaan. Maar vooral met de wil om netjes met deze wereld om te gaan. Doet u mee?

Sietske PoepjesMilieugedeputeerde van Provincie Fryslân

Onderweg naar anders…..

5

www.planhus.nl

Page 6: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Begrip rondom HeerenveenLief! is typisch zo’n mooi merk van Bonanza Kidswear: een gedeelte van de opbrengst gaat naar het goede doel Orange Babies. De winkel met de boot kent iedereen na bijna 10 jaar al wel, maar online shoppen op Bonanzakidswear.com wordt steeds populairder. Zoek thuis rustig kleding uit, wij halen de bestelling direct uit de winkel en betalen hoeft pas bij het afhalen.Merken zijn o.a. Vingino, Retour, Geisha, MuyMalo, Mim-Pi, CKS, BakerBridge, Chaos-and-Order, FunkyXS, NoTomatoes, Gsus, JoeColor, Tumble’nDry, Carbone, Noppies en Lief!

BONANZA KIDSWEARWettertoer 13-14, HeerenveenT: 0513-62 19 94www.bonanzakidswear

Leo denimwearLeo Denimwear biedt u een ruime collectie G-Star, een duurzaam merk dat veel waarde hecht aan verantwoord ondernemen.

Leo Denimwear heeft herenmaten vanaf XS/ 26 en damesmaten vanaf XS/ 24. De hits voor deze zomer zijn de colorjeans en chino's, die uiteraard ook in onze collectie niet ontbreken.

Naast een grote collectie G-Star is er ruime keus in Blend, Quick, No Exess, Voi jeans, Hys en My Moovement. Hou je van vernieuwing? Leo Denimwear! Kom eens langs wij adviseren u graag.

Leo DenimwearWettertoer 12, Heerenveen (tegenover La Fontaine)T: 0513-624247www.leodenimwear.nl

Duurzame missie1Ergecon bv draagt als missie uit dat duur-zaam energie winnen, dus geld besparen, nu haalbaar is voor iedereen. Ons Care4Energy concept: zonnepanelen=stroom, zonnecollec-toren=warm water, aardwarmtepomp= verwarming+koeling, windmolentje=stroom en warmte-terugwin-ventilatie=gas&stroom én LED verlichting=stroom. 1Ergecon ontwerpt hiermee een voor u optimale mix, rekening houdend met uw portemonnee, gezinssituatie, mogelijkheden van uw woning, kortom; uw energie-profiel. Tevens kunnen wij u helpen met het verkrijgen van financiering voor het Care4Energy pakket of een gedeelte daarvan. 1Ergecon b.v.: Synergie in Energie!

1Ergecon Hoofdstraat-West 48b, Noordwolde T: 085-4891100 www.1ergecon.nl

Elke dag Watt besparen!Duurzaam ondernemen is een item dat steeds grotere vormen zal gaan aannemen. Binnen organisaties wordt een groot gedeelte van het energieverbruik bepaald door de verlichting. Wattlicht levert hoogfrequente TL5HE-buizen, waarmee het mogelijk is tot 40% te besparen op de energiekosten en CO2-uitstoot ten opzichte van bestaande conventionele TL8-buizeen met starter. De buizen gaan langer mee en bevatten aanmerkelijk minder kwik en fosfor.

Geïnteresseerd? Maak dan een afspraak voor een geheel vrijblijvend besparingsadvies.

WatTLichtKnoopkruidweg 4, ZwolleT: 038-230 69 02www.wattlicht.nl

6

Page 7: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Wonen & Sfeer Lust voor zintuigenLaminaat is een uiterst duurzame, kunststof vorm van vloerbedekking. Het is dus geen natuurproduct, maar daardoor wel eenvoudig in onderhoud. Bovendien: bij een verhuizing kan het laminaat meestal worden opgepakt, om ergens anders opnieuw te worden gelegd.Een kwaliteitsvloer is een lust voor de zintuigen. Hij oogt, voelt én klinkt als massief parket, maar dan zonder het stevige prijskaartje, de ingewikkelde plaatsing en het intensieve onderhoud. In het assortiment van Wonen & Sfeer treft u onder meer de kwaliteitsmerken Balterio en Interclick aan.

Wonen & SfeerBokslee 10, HeerenveenT: 0513 - 624 259www.wonen-en-sfeer.nl

Natuurlijk natuursteen!Steenhouwerij Fransen is een modern vak-bedrijf, dat prachtig afgewerkte producten van natuursteen produceert. Zo bent u voor vloeren, aanrechtbladen, dorpels, vensterbanken, borstweringen, gevelbekle-dingen en muurafdekkers, etc. van harte welkom. In de ruime showroom toont het 93 jaar oude bedrijf een brede selectie van de beste materialen waaronder marmer en leisteen. Men voorziet u graag van een eerlijk advies om het gewenste materiaal naar volle tevredenheid toe te passen. Steenhouwerij Fransen: de juiste partner voor elk project, groot of klein.

Steenhouwerij FransenHerenwal 177, HeerenveenT: 0513-62 23 05www.fransen-natuursteen.nl

Test een e-bike en ervaar het verschil!

Elektrische fietsen van Batavus zien er slank en trendy uit en de accu is onzichtbaar in het frame opgenomen. Ervaar je eenmaal het gevoel van tientallen kilometers wind mee, dan wil je niet anders meer.

Probeer het eens. Kom naar de Batavus Windmee dagen en test ze allemaal. Iedereen kiest toch voor vooruitgang?

Kijk voor meer informatie op: www.batavus.nl

Duurzaam creatiefWoonwinkel WinjeWanje verrast steeds opnieuw, ook met duurzame creativiteit. Dus met meubels gemaakt van oude werkbanken of boten, vintage leer, lampen van maïsblad en vloerkleden van gerecyclede stoffen.

“In ons assortiment verkopen we veel duurzame, hergebruikte materialen”, vertelt Greetje Bosma. “Zoals hout met FSC-keurmerk of oud hout van Zuid-Amerikaanse huisjes dat is verwerkt tot designtafels en kasten. En dat staat niet alleen mooi in een oud pand, maar geeft ook veel persoonlijkheid en warmte aan een gloednieuw huis.”

Woonwinkel WinjeWanje Zuidvliet 84-100, Leeuwarden T: 058 - 213 49 67 www.winjewanje.nl

7

Page 8: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Hajé Hotel Heerenveen

Rijksweg A7, Schans 65,

voorheen rotonde Heerenveen

T 0513 - 61 86 18

www.hajerestaurants.com

Restaurant Lotus Sakura

Burg Kuperusplein 56/A , Heerenveen

T 0513 - 62 41 21

www.lotussakura.nl

Brasserie-Restaurant De Jouster Toer

Midstraat 54, Joure

T 0513 - 41 82 16

www.dejoustertoer.nl

Victoria Park Wolvega

Drafsportlaan 20, Wolvega

T 0561 - 61 80 13

www.victoriaparkwolvega.nl

Restaurant ‘t Plein

Douwe Egbertsplein 1a, Joure

T 0513 - 41 70 70

www.proefdesfeer.nl

Hotel Restaurant Goerres Akkrum

Kanadeeskestrjitte 45, Akkrum

T 0566 - 65 13 12

www.goerres.nl

Eetcafe de Buurman

Achter de Kerk 18-20, Heerenveen

T 0513 - 65 45 35

www.debuurman.com

Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud

Koningin Julianaweg 98, Oranjewoud

T 0513 - 43 35 33

www.tjaarda.nl

Abe Lenstra StadionRestaurant ‘De Ambiance’

Abe Lenstra boulevard 21, Heerenveen

T 0513 - 65 10 33

www.abelenstrastadion.nl

‘t plein

Heerenveen8

Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof

Golflaan 1, Heerenveen

T 0347 - 75 04 33

www.hotelheidehof.nl

Page 9: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Heerenveen 9

‘Ondernemen in Heerenveen zie ik als een eer’In navolging van het westen wordt het ook in Friesland steeds meer een gewoonte om tussen de middag uitgebreid te gaan lunchen met zakenrelaties, kennissen of familie. Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof in Heerenveen sluit graag aan bij die opkomende lunchcultuur en nodigt schaatskampioen Falko Zandstra (40) uit voor een lekkere hap in het bijbehorende grand café ’t Heidemeer.

Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof

Voor een heerlijk en smaakvol diner kan men

terecht in het sfeervolle à la carte restaurant van

Hotel-Restaurant Heidehof. Naast het dagelijks

wisselende drie-gangenmenu is er keuze uit diverse

gerechten van de Frans-Internationaal georiënteerde

menukaart. Probeer ook eens de typisch Fryske

gerechten! Voor het ontbijt of de lunch kan men

terecht in grand café ’t Heidemeer met royaal terras.

Hotel-Restaurant Heidehof ligt op een ideale locatie

in Heerenveen, de sportstad van het Noorden. De

omgeving biedt een unieke mix van natuur, cultuur

en sport. Het hotel ligt op korte afstand van Thialf en

het Abe Lenstra stadion van SC Heerenveen.

Kan de Europees- en Wereldkampi-oen Allround van 1993 behalve hard schaatsen ook lekker eten? “Nou en of. Tijdens mijn actieve schaatstijd aten we veel, omdat we ook veel verbrand-den. Veel eten doe ik nog steeds, maar ik verbrand het niet meer, haha. Vroeger was ik heel dun, maar zoals je ziet is die tenger-heid er wat van af. Ik ben een paar kilo te zwaar, vind ik zelf.”

Had je op het gebied van eten en drin-ken wel eens moeite met de discipline van het topsportleven?“Op trainingskampen werd het eten al-tijd erg goed verzorgd. We aten vaak rijst, pasta’s, vis, kip en rauwkost: mager, eiwit-ten en koolhydraten. Toen ik een jaar of achttien was, glipten we in het Zwitserse St. Moritz een keer met een groepje jongens de deur uit om een borreltje te drinken in een kroeg. Toen we ‘s nachts 02.00 uur enigszins aangeschoten terugkwamen, zat trainer Arie Koops ons in het trapgat op te wachten. “Morgen 07.00 uur fietsen”, was het enige wat hij bromde. Dát was afzien.”

Je bent geboren in Heerenveen en je woont nog steeds in de gemeente. Ga je graag uit eten in Heerenveen?“Met mijn vrouw Ellen ga ik heel af en toe uit eten in Heerenveen, maar als het zo uit-

komt, kan dat ook in Leeuwarden of Am-sterdam zijn. We gaan niet te vaak, want dan moeten we steeds oppas zoeken voor onze kinderen Owen (14), Mirthe (12) en Bente (4).”

Zijn je kinderen makkelijker of moeilij-ker met eten dan jijzelf vroeger?“Owen mag graag eten, hij wordt wat for-ser en groeit uit tot een echte jongen. Ook Myrthe is niet moeilijk met eten. Bente is niet zo’n grote eter. Ik lustte vroeger alles en dat is nog steeds zo.”

De sfeer in ijsstadion Thialf ken je als de beste. Wat vind je van de entoura-ge hier in Hotel-Restaurant Heidehof?“Met mijn maat en zakenpartner Egbert Bleijenburg van Metaalzetterij Heerenveen

ga ik geregeld even lunchen, maar hier in De Heidehof zijn we nog nooit samen geweest. Het ziet er keurig verzorgd uit en je voelt je meteen op je gemak als je hier neerstrijkt. Ik denk dat nog niet algemeen bekend is dat iedereen gewoon kan ko-men lunchen en dineren in het restaurant-gedeelte van dit hotel.”

Heb jij je door je vader het dak op la-ten jagen?“Haha, je doelt op Falko Dak & Wand, mijn bedrijf voor dak- en wandbeplating voor nieuwbouw of renovatie. Mijn vader zat vroeger inderdaad in dezelfde business, maar stimuleerde mij om een sportzaak te beginnen. Ik heb daar vanaf gezien en wilde proberen om mijn vader achterna te gaan. Pas na mijn schaatsloopbaan heeft

Wat heeft Falko gegeten?

Falko en zijn zakenpartner Egbert kiezen beiden voor de Runderhamburger met gebakken ui

en remouladesaus. Falko prefereert daar twee sneetjes

bruin brood bij, terwijl Egbert kiest voorknapperige frietjes. Nemen de heren vooraf nog een kopje koffie en een

bitter lemon, hun lunch laten ze begeleiden door een mooi glas rode wijn van het Spaanse wijnhuis Juan Guarda.

Welke bekende Fries of prominent zou je nog wel eens in deze rubriek willen terugzien?

“De krachtsporter Wout Zijlstra, die in 2001 Sterkste Man van Nederland werd. Ik heb na het schaatsen met Wout en Ron-ald Zoodsma aan krachttraining gedaan in een sportschool in Drachten. We noemden ons trio ‘De Fryske Dream’. Wout

is van beroep keurmeester van vlees, hij heeft dus wel wat te vertellen over eten.”

Tafel

hij me alles geleerd over dit vak. Achter de schermen helpt hij me nog steeds.”

Bestaat er een link tussen uitblinken in topsport en succesvol ondernemer-schap?“De overeenkomst is de drang om te pres-teren. Dat had ik met het schaatsen en dat heb ik nu met mijn bedrijf. Als een project goed is afgerond en de klant is tevreden, dan zie ik dat als een overwinning. Het was trouwens eerst wel wennen om als indivi-dualist een ploeg aan te sturen; ik ben van nature geen teamsporter.”

Doet de Gespierde Spijker anno 2012 nog aan sport?“Heel toevallig heb ik gisteren voor het eerst weer op de racefiets gezeten. Ik heb er nóg spierpijn van. Schaatsen? Soms met de kin-deren op natuurijs. Als coach begeleid ik drie jongens voor de Red Bull Crashed Ice-wedstrijden; dat betekent spectaculair van een berg af schaatsen op een ijsparcours.”

Waarom voel jij je zo thuis in Heeren-veen?“Ik ben er geboren en getogen, simpel zat. Ik heb acht jaar in Joure gewoond, maar ben hier meer op m’n plek. We wonen in Nieuwehorne, maar mijn bedrijf zit heel be-wust wél in Heerenveen zelf. Ondernemen op Heerenveense grond, dat beschouw ik als een eer.”

Falko Zandstra luncht in Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof

Iedere maand gaat een Friese promi-nent of bekende Nederlander uit eten in een toprestaurant in of rondom Heeren-veen. Aan tafeltje nummer tien krijgt hij of zij tien vragen: vijf over werk & leven, vijf over eten & drinken.

Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof

Golflaan 1, Heerenveen

T 0347 - 75 04 33

www.hotelheidehof.nl

Page 10: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Heerenveen10

woon!woon!

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

Degelijk traditioneel gebouwd vrijstaand woonhuis meteen grote aangebouwde stenen garage. Gelegen op goederustige woonstand. Bouwjaar 1991. Eigen grond 456 m².

0513 - 62 83 00

GORREDIJK • DOALHOF 78

www.makelaardijhoekstra.nlvraagprijs € 249.000,- k.k.

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

Het mooiste en hoogste plekje van het complex? Wijbieden hier een 4-kamer gemoderniseerdhoekappartement aan op de 8e etage met een schitterenduitzicht. Balkon op de zonzijde.

0513 - 62 83 00

HEERENVEEN • AKKERSPLEIN 112

www.makelaardijhoekstra.nlvraagprijs € 109.500,- k.k.

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

Hoekwoning met aangebouwde stenen garage, carport eneen fraaie tuin! Gelegen op een goede woonstand op eenmooie kavel van 293 m²! Bouwjaar 1973.

0513 - 62 83 00

HEERENVEEN • AAK 9

www.makelaardijhoekstra.nlvraagprijs € 159.500,- k.k.

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

Gezellige fraai gelegen tussenwoning met stenen berging,beschutte achtertuin en een afsluitbare achterom. Gelegenop rustige woonstand tegenover een speelveldje, nabijscholen. Eigen grond 152 m².

0513 - 62 83 00

HEERENVEEN • LEPELAARSTRAAT 77

www.makelaardijhoekstra.nlvraagprijs € 162.000,- k.k.

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

Halfvrijstaand wonen op 484 m² eigen grond inHeerenveen-Noord! Het kan hier. Twee onder een kapwoning met een zeer riante oprit en een zeer grote tuinnabij het centrum, scholen en de uitvalswegen.

0513 - 62 83 00

HEERENVEEN • ZONNEBLOEMSTRAAT 54

www.makelaardijhoekstra.nlvraagprijs € 199.000,- k.k.

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

Keurig onderhouden halfvrijstaand woonhuis metinpandige bijkeuken, garage en beschutte tuin op zeerrustige woonlocatie. Gelegen in de wijk Nijehaske inautoluwe straat tegenover een speelveldje.

0513 - 62 83 00

HEERENVEEN • DE LUKEN 15

www.makelaardijhoekstra.nlvraagprijs € 209.000,- k.k.

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

Iets bijzonders, Karakteristiek huis met een schitterendeuitstraling geheel gestoken in een nieuwe outfit! Metbehoud van de sfeer en het authentieke karakter is hetwoonhuis geheel gerenoveerd en geisoleerd.

0513 - 62 83 00

HEERENVEEN • HERENWAL 115

www.makelaardijhoekstra.nlvraagprijs € 239.000,- k.k.

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

TIJDELIJKE PRIJSVERLAGING EN VON-AANBIEDING!Penthouse te koop! Wonen op de bovenste woonlaag meteen schitterend uitzicht aan de rand van het centrum? Webieden hier een fraai gelegen compleet penthouse aan.

0513 - 62 83 00

HEERENVEEN • PASTORIELAAN 8303

www.makelaardijhoekstra.nlvraagprijs € 249.000,- v.o.n.

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

Wat een uitstraling! Vrijstaand karakteristiekbeeldbepalend woonhuis met vrijstaande garage en eenzeer royale tuin. Iets aparts, iets unieks, "de Meerle" staatte koop! Bouwjaar circa 1938. Eigen grond 1159 m².

0513 - 62 83 00

HEERENVEEN • TOLHUISWEG 49

www.makelaardijhoekstra.nlvraagprijs € 389.000,- k.k.

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

NU tijdelijk t/m 30 juni VON!! Vrijstaande karakteristiekewoning met een garage, carport en tuinhuis. Schitterendewoonlocatie in het buitengebied, doch op slechts 10autominuten van de A7 en de A32.

0513 - 62 83 00

JUBBEGA • GORREDIJKSTERWEG 23

www.makelaardijhoekstra.nlkoopsom € 324.000,- v.o.n.

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

Fantastisch wonen aan het water met 30 m. eigen oever eneen schitterend uitzicht over vaarwater en de landerijen.Royaal compleet vrijstaand woonhuis van alle gemakkenvoorzien en levensloop bestendig.

0513 - 62 83 00

NES GEM BOARNSTERHIM • DE STRIKEL 10

www.makelaardijhoekstra.nlvraagprijs € 595.000,- k.k.

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

Inruil eigen woning is bespreekbaar, mits deze inSkoatterwald staat! Verrassend royaal vrijstaandwoonhuis gelegen op rustige woonstand bij het centrumvan het dorp. Ruim, luxe en speels zijn de kernwoorden

0513 - 62 83 00

NIEUWEHORNE • STELLE 2

www.makelaardijhoekstra.nlvraagprijs € 395.000,- k.k.

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

Dit vrijstaande landhuis is prachtig gelegen in het hart vanparklandschap Oranjewoud op één van de mooistelocaties die deze omgeving rijk is. U wandelt in enkeleminutenzo de uitgestrekte bossen van Oranjewoud in.

0513 - 62 83 00

ORANJEWOUD • PRINS BERNHARDWEG 28

www.makelaardijhoekstra.nlvraagprijs € 469.000,- k.k.

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

Zeer verrassend geschakeld halfvrijstaand woonhuis metinpandige garage en een royale tuin met privacy. Gelegenop schitterende rustige woonlocatie aan het water, aan derand van het dorp, met aan de voorzijde een vrij uitzicht.

0513 - 62 83 00

OUDEHASKE • BUGEL 25

www.makelaardijhoekstra.nlvraagprijs € 289.000,- k.k.

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

Aan de rand van Heerenveen gelegen temidden van deweilanden grote boerderij met weiland en velemogelijkheden. Bouwjaar ca. 1940. Eigen grond 2 Hectareen 22 centiare.

0513 - 62 83 00

ROTTUM FR • BINNENDYK 83

www.makelaardijhoekstra.nlvraagprijs € 495.000,- k.k.

Makelaardij Hoekstra Heerenveen

Ruim vrijstaand woonhuis met een vrijstaande stenengarage op een mooie ruime kavel van 997 m². Bouwjaar ca.1972. Centraal gelegen in het dorp, aan de achterzijde veelprivacy en grenzend aan het Tynster Bos.

0513 - 62 83 00

TIJNJE • BREEWEI 68

www.makelaardijhoekstra.nlkoopsom € 199.000,- k.k.

Page 11: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Heerenveen 11

Vormen van smart marketing zijn voor de verkoop van uw woning steeds belangrijker. Een uitgekiend publiciteitsplan houdt dus zeker niet op bij Funda. Om in de huidige conjunctuur toch succesvol uw woning te verkopen, biedt RondOm Heerenveen in samenwerking met Novalis Media zowel makelaars als particulieren een ‘tool’ in de vorm van de uitdagende redactieformule Woon!, welke betaalbaar en renderend is ingebed in multimedia.

woon!woon!

StorytellingEen belangrijke kracht van deze formule is storytelling. Een woning wordt tot leven ge-bracht aan de hand van verhalen in woord en beeld. Met een dergelijke verdieping wordt verbijzonderd door in te zoomen op unieke kwaliteiten. Naast meetbare maten en voorzieningen krijgt een huis zo een ziel.

UmfeldIn RondOm Heerenveen worden voort-aan woonstories geplaatst, geflankeerd door een palet aan andere woningen. U bent voorts verzekerd van een ‘Umfeld’ van

woonmode en lifestyle, twee van de krach-tigste domeinen van RondOm Heerenveen, iets dat de attentiewaarde aanzienlijk ver-sterkt.

OptimaliseringDe content wordt ook doorgeplaatst op de website rondomheerenveen.nl. Deze is buitengewoon geoptimaliseerd in de vind-baarheid voor zoekmachines en biedt uw woning een inkadering binnen een breder en kader. Neem voor meer informatie con-tact met ons op: 058-288 58 71 of [email protected]

geeft uw huis een ziel

Smart marketing bevordert verkoop

Sieversstraat/Passage 118442 CG Heerenveen - Tel.: 0513 62 58 55

nu 199,-Per stuk

- Zeer energiezuinig- Lage warmteafgifte

- Heerlijk stil- Grotere stofcapaciteit

(zakinhoud 8 liter)- 3 -dl. RVS buizenset

- 10 mtr. snoer- Krachtige motor

met 6 jaar garantie

Henry stofzuiger

www.handyman.nl

Aan de rand van Heerenveen groeit Skoatterwâld, een voor het Noorden unieke wijk, waar ruimte, rust en betaalbaar woongenot hand in hand gaan met het levendige van een jonge, gevarieerde wijk.

Skoatterwâld in Heerenveen

woon!woon!

Maar Skoatterwâld is ook bijzonder door de zeer geslaagde stedenbouwkundige inpassing in het typisch Friese landschap. Zo kan iedereen beleven hoe het is om op een landgoed te wonen. Veel bewoners, bouwers en architecten zijn het erover eens: Skoatterwâld is de mooiste ‘buiten-wijk’ van het Noorden.

BuitenplaatsenDrie inspirerende buitenplaatsen bepalen het beeld in Skoatterwâld. De ene ken-merkt zich door de harmonieuze inbed-ding in het groen, de ander ademt de sfeer van een Engels landschap. De derde buitenplaats is gebouwd in typisch Franse

Mooiste buitenwijk van het Noorden

stijl. Dat alles te midden van statige lanen, waterpartijen, frisgroene weiden en park-bossen. Kortom, wie wandelt, jogt of fietst door Skoatterwâld voelt zich één met zijn omgeving. Elke dag weer.

De WetterhoekeAan de waterrijke noordwestelijke kant van Skoatterwâld realiseren de planont-wikkelaars Bemog en Le Clercq de buurt Wetterhoeke. Hier worden zeer ruime rijwoningen en twee-onder-een-kappers aangeboden. Op korte afstand van het bruisende centrum van de wijk ligt Wet-terhoeke prachtig aan een vaart en een bomenrijke singel.

VerkoopWees er snel bij! Neem contact op met Makelaardij Hoekstra, die de verkoop collegiaal regisseert samen met Mijn Makelaar Heerenveen. www.makelaardijhoekstra.nl Meer over de woningen en het wonen in Skoatterwâld op www.woneninskoatterwald.nl.

Page 12: RondOm Heerenveen edite maart 2012

DE GROOTSTE WOONBELEVENIS VAN NOORD-NEDERLAND

• Eindeloos combineren met meubelen, accessoires en kleuren

• Alles op het gebied van wonen onder één dak

• Van keuken tot slaapkamer en van lamp tot bankstelFrisaxstraat 12 (ind. Schipsloot) Wolvega

tel (0561) 61 61 61 WWW.HOMECENTER.NL

Ontdek de nieuwste woontrends

bij Home Center Wolvega!

o.a.: Art & Light - Trendhopper XXL

Feraghan Tapijten - Fauteuil Wereld

Gerlach & Gerlach - Henders & Hazel

Superkeukens XXL - Leolux Plaza

Home Matic Designkeukens - Montel

Ambiënte - Bert Plantagie Studio

DroomDomein - Rolf Benz studio

In House - Jori Gallery - Riverdale

Parket Center - Xooon - TopForm

Knipping Kozijnen - Sfeervol Klassiek

Sfeerhaarden Center - Happy@Home

Lirio Lichtshop - Philips Lighting

Natuzzi Gallery - World of Comfort

Profi jt Bed - Profi jt Meubel - Lippe

Wonen - Carpe Diem Studio - Design

Center - Pronto Wonen - Hans Daal-

der Studio - Rivièra Maison - Spectral

Studio - Happy Living - Hulsta Design

Studio Dutch Design Studio's - Esprit

Studio - Stressless Studio - Scholte

Klokken - LinnenPlaza - Topselected

Auping Studio - en nog veel meer....

MEER DAN5050505050WOONWINKELS ONDER ÉÉN DAK

De grootste, maar vooral de mooiste woonbelevenis

van Noord-NederlandNaast veel meubelen vindt u bij ons alles op het

gebied van wonen onder één dak. Van lamp tot vaas en van keukens tot slaapkamers. Zelfs uw kinderen zullen zich geen moment vervelen, die kunnen hun hart op halen in ons kinderdorp. Veel redenen om

gezellig een dagje naar Home Center te gaan.

De specialist in totaal inrichting

De gezellige wereld vol wonen!

Page 13: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Het spiksplinternieuwe pand van Autoland

Van den Brug in Heerenveen is hypermo-

dern, vol licht, gemaakt van mooie mate-

rialen en het straalt ruimte en openheid

uit. Het bedrijf is al sinds 1923 de toonaan-

gevende aanbieder van mobiliteit in het

Noorden. Al dertig jaar zit Van den Brug

in Heerenveen, maar nog nimmer zag het

autobedrijf er zo fraai uit. De locatie in Hee-

renveen is Volkswagen-dealer, Volkswagen

bedrijfswagendealer en Audi-servicedealer.

U kunt er dus naast nieuwe VW-perso-

nenauto’s ook VW-bedrijfswagens kopen.

Mensen met een Audi kunnen in Heeren-

veen terecht voor service en onderhoud. In

Heerenveen worden geen Audi-modellen

verkocht, daarvoor kan men terecht in de

Audi-showroom te Drachten.

Niets te verbergen

Bij Autoland Van den Brug in Heerenveen

praat bedrijfsleider Richard de Wit vol be-

vlogenheid over de nieuwe showroom,

die één van de modernste van Noord-

Nederland is. De nieuwbouw is volledig

afgestemd op de richtlijnen van het grote

Duitse merk Volkswagen. De Wit: “Ons be-

drijf is weer helemaal fris en up-to-date. We

hebben alle moderne middelen en snufjes

in huis om onze klanten van alles te kunnen

laten zien. Het pand is licht, ruim en open

en vooral die transparantie willen we naar

de mensen uitdragen. Je ziet bij ons geen

gesloten kamers en dichte deuren meer en

toch is er nog steeds volop mogelijkheid

voor privacy tijdens een verkoopgesprek.”

Binnenstappen

De bedrijfsleider legt uit dat het strakke

pand ook nog steeds het ‘huiskamergevoel’

oproept. “Men voelt zich prettig bij binnen-

komst en alles is in één oogopslag te over-

zien. Het is geen grote, onoverzichtelijke hal

met allerlei afdelingen, maar juist één ge-

zellige ruimte waar je graag even

binnenstapt. Wie hier langskomt,

ziet al onze 45 mensen aan het

werk. En dat mag ook. We heb-

ben niet alleen voor veel glas en

licht gekozen omdat we het mooi vin-

den, maar ook omdat we niets te ver-

bergen hebben.”

Hechte club

Voor veel mensen is Van den Brug

een bakermat van vertrouwen en

vakmanschap en de hechte club

medewerkers doet er alles aan om

die kwalificatie vast te houden. Bo-

vendien wil het team graag attent zijn: een

persoonlijke benadering, een grapje op zijn

tijd, een oprecht geïnteresseerde vraag. “De

meesten van ons werken hier al een flinke

poos en kennen de klanten persoonlijk”,

weet De Wit. “En wie we nog niet kennen,

willen we graag leren kennen.”

Autoland Van den Brug

Zilverweg 5, Heerenveen

T: 0513 - 63 30 54

I: www.vandenbrug.nl

‘Modern met huiskamergevoel’

‘Van harte welkom’ en ‘Graag tot ziens’. Het zijn uitingen die je wel vaker hoort, maar waar het personeel van

Autoland Van den Brug een grotere waarde aan toekent dan anderen. Vanuit het hagelnieuwe, strakke én

huiselijke pand in Heerenveen legt bedrijfsleider Richard de Wit uit waarom een persoonlijke benadering,

een open werkomgeving en een stuk attentheid naar de klant zo hoog in het vaandel staan bij Van den Brug...

Heerenveen 13

Nieuw pand Autoland Van den Brug Heerenveen

Page 14: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Heerenveen14

Op zoek naar een nieuwe baan? Dan ben je bij Timing aan het juiste adres.

Onder het genot van een kopje koffie zoeken onze Intercedenten samen met

jou de baan die écht bij je past! Door een uitgebreid aanbod aan vacatures bij

opdrachtgevers in verschillende branches bieden wij je een ruime keus aan

nieuwe uitdagingen bij jou in de buurt. Wij zijn onder andere op zoek naar:

Schoonmakers (oproepbasis)

Wil je wat bijverdienen? Of zoek je een bijbaan naast je studie? Ga dan aan

de slag als parttime Schoonmaker! Je kunt overdag of in de avonduren aan het

werk, wanneer het jou uitkomt. De perfecte bijbaan dus! Wij zoeken hiervoor

flexibele medewerkers, die van aanpakken weten. De werktijden verschillen

per project, maar zijn parttime en doorgaans van maandag t/m vrijdag.

De regio is geheel Friesland.

Productiemedewerkers (oproepbasis)

Voor Wasserij De Blinde zijn wij op zoek naar enthousiaste, flexibele mensen

die parttime willen werken. Wasserij De Blinde verzorgt het reinigen, drogen,

vouwen, strijken en inpakken van wasgoed voor horecabedrijven en recreatie.

De werkzaamheden zijn op oproepbasis, dit komt doordat de uren afhankelijk

zijn van de weekplanning. Er wordt in 2 ploegen gewerkt, van 6.00 - 14.00 uur

en van 14.00 - 22.00 uur. Je begint vaak parttime, maar er zijn mogelijkheden

om op den duur fulltime te gaan werken. Bij voorkeur woon je in Heerenveen,

of nabije omgeving en ben je in bezit van eigen vervoer.

Als je per direct beschikbaar bent, dan kunnen we

je inplannen voor een rondleiding om eens een

kijkje te nemen.

Houtbewerkers

Wij hebben verschillende klanten in de hout-

bewerkingsbranche. Regelmatig zijn wij op

zoek naar Interieurbouwers, (machinale)

Houtbewerkers en Timmermannen.

Heb jij net een technische opleiding afgerond,

ben jij fulltime beschikbaar voor werk

en woon jij in of rondom Heerenveen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ook zijn wij altijd op zoek naar Operators

met het diploma Vapro A!

Interesse of nieuwsgierig naar onze andere vacatures?

Bel, mail of kom langs! Je bent van harte welkom op

onze vestiging. Natuurlijk kun je ook eerst een kijkje

nemen op onze website voor de leukste doen-banen!

wij doenGemeenteplein 1-3 8442 MA Heerenveen T 0513 651 560 [email protected] www.timing.nl

timing.nl

Doe het werk dat bij je past!

Tot Uw Dienst!Veel bedrijven denken tegenwoordig meer in oplossingen dan in producten. Alles draait om de klant zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. De zakelijke dienstverlening is dan ook explosief gegroeid. Maar anders dan bij een product is het vaak lastiger voor dienstverleners om hun onderscheidend vermogen inzichtelijk te maken. Wat mogen potentiële klanten van een bedrijf verwachten?

In Tot Uw Dienst! presenteren professionele dienstverleners zichzelf, stuk voor stuk bedrijven die met al hun expertise voor u klaarstaan. Zij bieden zowel bedrijven als particulieren oplossingen op maat, ook als het gaat om complexe vraagstukken. Heeft u, kortom, langlopend of eenmalig de hulp nodig van professionals? Bel ze, ze staan tot uw dienst!

Stichting Koskea heeft als enige bestuursleden de notarissen mr. J.R.E. Slart en mr. M.N. Spoelstra uit Grou. De medewerkers van Koskea zijn zeer ervaren op het gebied van inkomensbeheer en bewindvoering.

Koskea geeft mensen de begeleiding die zij nodig hebben om hun geldzaken snel weer op orde te brengen. Daarna voert Koskea ook de administratie en het financiële beheer om de geldzaken op orde te houden.

Zo biedt Koskea bijvoorbeeld de helpende hand aan mensen die wat ouder worden of wel eens wat vergeten of die geldzaken ingewikkeld vinden. Kortom, mensen die dringend hulp nodig hebben.

Ook komt het voor dat iemand zijn/haar financiën niet meer zelf kan beheren, bijvoorbeeld omdat hij/zij er lichamelijk of geestelijk niet meer toe in staat is. Het vermogen moet dan onder bewind gesteld worden. Koskea begeleidt ook daarin.

Koskea helpt!

Koskea helpt bij uw geldzakenStichting voor financiële zorg

Koskea – Stichting voor financiële zorgPostbus 69, 9000 AB Grou

T 0566 - 62 13 29 - E [email protected] - I www.koskea.nl

Het valt niet mee om heden ten dage alle geldzaken op een rijtje te houden. Sommige mensen hebben daarom hulp nodig om hun financiën goed te beheren. Zij kunnen bij Stichting Koskea terecht voor tijdelijke of blijvende hulp.

Het team van Stichting Koskea, van links naar rechts: Saakje Corbée, Edzard Slart en Caroline van den Ende.

Page 15: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Heerenveen

‘Mister Heerenveen’ Maarten de Jong blijft recordhouder

Clown met clubhistorie

Precies in de maand dat RondOm Heerenveen voor het eerst verschijnt, wordt Maarten de Jong vijftig jaar. Maar dat is niet de enige reden om ‘Mister Heerenveen’ als eerste te portretteren in de rubriek ‘Heeren fan ‘t Fean’. De in Nijverdal geboren oud-voetballer pakte de meeste gele kaarten (72), speelde het langst bij de club (elf seizoenen) en maakte de eerste Eredivisiegoal voor SC Heerenveen (1990).

De vele bijnamen die hij kreeg, duiden erop dat Maarten de Jong (50) vanwege zijn fanatieke spel en de nodige dosis humor op het veld een absolute publiekslieveling was. Hij stond bekend om zijn streken en werd wel ‘de clown van het middenveld’ genoemd. Een door een boze supporter op het veld geworpen appel werd door Maarten tijdens de wedstrijd vrolijk opgekauwd. Bij vrije trappen van de tegenpartij gooide hij zich met zijn kleine, rappe lijf volledig voor de bal. Trouwe supporters zullen zich het akkefietje met de gele kaart nog herinneren; een legendarisch toneelstukje. Maarten: “De scheidsrechter verloor zijn gele kaart tijdens een sprintje. Ik raapte hem op en bewaarde hem, het hele stadion kon het zien. Toen de scheids een verkeerde beslissing nam, gaf ik hém een gele kaart! Dat kwam me overigens meteen op een echte gele kaart te staan, hij dacht misschien dat ik de kaart stiekem had afgepakt.”

Mentale MaartenDe ondeugende blik in de ogen van de ‘kuitenbijter’ is nog onveranderd. Vanuit zijn woonplaats Oldeboorn rijdt Maarten vrijwel dagelijks naar de club waar hij als balafpakkende terriër zoveel mooie jaren beleefde. Maarten blijft betrokken bij SC Heerenveen doordat hij het vrouwenelftal onder zijn hoede heeft. Dat blijft hij doen, maar daarnaast staan hem twee nieuwe avonturen te wachten. In april start hij met een meisjesvoetbalschool; de trainingen vinden plaats op Havelterberg en enthousiaste meiden kunnen zich aanmelden via de website van Noord-Oost Meisjesvoetbalschool. “Verder ga ik voor Verzuimland in Steenwijk werken”, vertelt Maarten. “Dit bedrijf is een onderdeel van de organisatie VIPD en verzorgt training en coaching voor managers in bedrijven om hen te leren hoe ze het maximale uit hun personeel kunnen halen. Ik wil dat ook gaan toepassen in de voetballerij. Clubs waarvan een elftal slecht draait, kunnen me straks inhuren om mentale trainingen te komen geven. Het is een bepaalde manier van benaderen. In die zin heb ik veel van mijn trainers Fritz Korbach en Foppe de Haan geleerd. Vooral de aparte methoden van Korbach zal ik nooit vergeten.

Ik heb geen tatoeages, maar van Fritz heb ik een denkbeeldige tattoo op mijn lijf.”

Laten we het maar eens proberenMaarten de Jong, geboren in Arnhem, kwam in 1978 vanuit Nijverdal naar het CIOS in Heerenveen. Hij sloot zich aan bij derdeklasser VV Nieuweschoot en daar werd hij op wonderlijke wijze ontdekt. Terugblikkend: “We speelden een vriendschappelijk duel tegen Heerenveen en we wonnen met 4-2.

Manager Henk Schulten en trainer Henk van Brussel vroegen na die wedstrijd of ik bij Heerenveen wilde komen voetballen. Dat was een onverwachte vraag, want ik was er helemaal niet mee bezig om betaald voetballer te worden. Ik speelde derde klasse en richtte me op het turnen. Hans Westerhof en Foppe de Haan, die beiden lesgaven op het CIOS, haalden me over om mijn eerste keuzevak te veranderen van het turnen naar het voetbal. Dat heb ik maar gedaan, onder

het mom van: ‘laten we het maar een keer proberen, wie weet.’ In de jaren tachtig was niemand bij Heerenveen full prof. Iedereen werkte er gewoon bij, ik was stoffeerder. Ook toen ik veel later wél volledig profvoetballer werd, ben ik er altijd iets naast blijven doen. Na één doodschop kon het immers afgelopen zijn. En wat moet je dan? Ik hoor en lees wel eens dat er in de eredivisie van nu best veel jongens zijn die naast het voetballen vrijwel alleen maar met hun Playstation op de bank hangen. Bij Heerenveen zijn er gelukkig genoeg jongens die wél wat verder kijken dan alleen de bal en de grasmat.”

Balletje mayoEen vetpot is de voetballerij voor Maarten nooit geweest. Hij begon in 1982 samen met Pieter Bijl in het tweede elftal. Lachend: “Ik kan me een loodzwaar uitduel bij Go Ahead Eagles herinneren waarbij we beslist moesten winnen. Toen we uiteindelijk hadden gewonnen, kregen we een gehaktbal met mayonaise. We waren de koning te rijk.” Maarten kon toen nog niet vermoeden dat hij zou uitgroeien tot een sfeerbepalende factor in het oude én nieuwe stadion, een aanjager van publiek en medespelers, een toonbeeld van werklust en nostalgisch symbool van SC Heerenveen. Behalve sportief uithangbord, mental coach en damesvoetbaltrainer, is Maarten de Jong ook pappa. In zijn vorige huwelijk werd hij vader van Sanne (18) en Jasper (13), met zijn huidige vrouw Martina heeft hij dochtertje Lisa (2). De kleine meid kan het nu nog niet beseffen, maar over een paar jaar zal haar duidelijk worden gemaakt dat haar vader voetbalgeschiedenis heeft geschreven door elf seizoenen achter elkaar voetballen in Het Friese Haagje. Een record dat waarschijnlijk nimmer meer zal worden verbroken.

15

Hee

ren

fan ‘t Fean

Maarten de Jong

Iedere maand zoekt RondOm Heerenveen

een oud-speler of trainer op die

op één of andere manier zijn stempel heeft gedrukt op de

clubgeschiedenis van SC Heerenveen.

ZEER VEEL LEREN HEREN EN DAMES JASSEN TEGEN GIGANTISCHE LAGE PRIJZEN!

ST. JACOBSSTRAAT 13-15, LEEUWARDEN • TEL. (058) 2133 697WWW.ZAAL-LEERENSUEDE.NL

MEGA VERBOUWINGSOPRUIMINGKORTING TOT 25%KORTING TOT 25%KORTING TOT 25%KORTING TOT 25%KORTING TOT 25%70%

GELDIG T/M EIND MAART 2012

Page 16: RondOm Heerenveen edite maart 2012

WELLNESS BUITENWONEN BADKAMERS TEGELS KEUKENS

Balthasar Bekkerwei 108 - 8914 BE LeeuwardenT 058 267 04 40 - I www.bakker-postma.nl

WELKOM IN DE GROOTSTE SHOWROOMVAN NOORD-NEDERLAND!

Op een oppervlakte van maar liefst 5500 m2 vindt u alles op het gebied van keukens, badkamers, tegels, wellness en outdoor-meubelen van alle bekende topmerken.

In alle woonstijlen en prijsklassen: van stijlvol klassiek tot trendy en tijdloos modern.

Stijl, sfeer, klasse én kwaliteit voor ieder budget. Bij ons is de klant nog écht koning.

Openingstijden: ma. 13.00 - 18.00 uur di./woe./vr. 09.30 - 18.00 uur don. 09.30 - 21.00 uur zat. 10.00 - 17.00 uur

Voor meer acties ga naar

designpost.nl of scan de QR-code deze actie duurt t/m 31 maart 2012

WELKOM AAN TAFELBIJ POST INTERIEUR & DESIGN!

KOOPZONDAG 25 MAART - 11.00 TOT 17.00 UUR

o.a.:BretzDancaJoriRolf BenzInterstarHarvinkBert PlantagieBrühlCloakHülstaLintelooVan BennekomParadeJabKendixPloegBree’s New WorldLuxaflexMachalke & Machalke

Bert Plantagie staat voor tijdloze, eigentijdse en stijlvolle design meubelen van eigen bodem. Het Oer-Hollandse merk heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een designmerk van wereldformaat. De collectie bestaat uit fauteuils, kasten, dressoirs en een eindeloze variatie eetkamertafels en -stoelen op maat. Eenvoud van de ontwerpen en het gebruik van oorspronkelijke, natuurlijke materialen zorgen voor een pure uitstraling in ieder interieur. Kom langs in onze showroom voor topaanbiedingen!

SLAUERHOFFWEG - LEEUWARDEN - TELEFOON 058 - 233 90 40

EetkamerstoelenR.V.S. poot, rondLeder in vier kleuren leverbaar

ZONDER ARMLEUNINGV.A. € 198,-MET ARMLEUNINGV.A. € 298,-

Eetkamertafel ‘Steffy’220 x 100 x 77 cm of 180 x 100 x 77 cm, eiken met RVS onderstel

NU V.A. € 1.098,-

Page 17: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Een elektrische auto met de mogelijkheid om er heel ver mee te rijden. De Opel Ampera laadt zijn accu in vier uren helemaal op en kan dan zestig tot tachtig kilometer volledig elektrisch rijden. Daarna helpt de benzinemotor een handje; die stuurt een generator aan, die voor aandrijving zorgt. “Zo blijft de auto voortdurend elektrisch rijden”, vertelt verkoopleider Piet de Vries trots. Remco Oenema testte de auto voor RondOm Heerenveen...

Met een volle accu en tank kan er ongeveer

500 kilometer worden afgelegd met de Opel

Ampera. Een zuinig verbruik van 1:17 tot 1:20

kan makkelijk worden gehaald. Bijzonder

aan de Ampera is dat de schitterende bolide

volledig vermogen heeft vanaf 0 km/u. Er

zit geen versnellingsbak in; met begrippen

als koppelen, vermogen en toeren heeft

de berijder niets te maken. “Je beschikt op

elk moment over de maximale kracht van

de auto en je hoort hem niet of nauwelijks.

Iedereen die er in rijdt, is stomverbaasd. Zó

lekker rijden, zó stil en zó zuinig en groen.

Deze Opel Ampera is revolutionair.” De Vries,

al sinds 1995 werkzaam bij Siton-Suzenaar

Heerenveen, is niet de enige die lyrisch is over

de energiezuinige blikvanger. Remco Oenema,

mededirecteur van vervoersbedrijf Oenema

Heerenveen, doet al jaren zaken met Siton-

Suzenaar en nam de Ampera mee voor een

testweekend. “Een gigantische ervaring”, vertelt

de testrijder oprecht enthousiast. “Hij is lekker

pittig, je bent simpelweg niet bij te houden. Hij

zweeft over het wegdek en je hoort hem niet.

Mijn zoontje Thijmen van drieënhalf vond het

maar gek, een auto die geen geluid maakt.

Uiterlijk vind ik de hele belijning prachtig, zowel

van binnen als van buiten. Het is een futuristisch

design en hij trekt veel bekijks onderweg. We

hebben ook gemerkt dat de mensen er al over

praten; velen hebben al iets gezien of gelezen

over de Ampera.” Het is Oenema opgevallen

dat de auto zo stevig op de weg ligt, zelfs in

lange, scherpe bochten. Het accupakket ligt

helemaal onderin, dus het gewicht bevindt

zich dicht op het wegdek. “Daardoor ligt de

auto bijna letterlijk als een blok op de weg”,

zegt De Vries. Over het opladen van de auto

hoeft de bezitter zich geen zorgen te maken.

Hij kan thuis gewoon aan het stopcontact (10

ampère) en in elke stad is een aantal openbare

oplaadpunten (16 ampère). Bovendien kan

elke bezitter van een elektrische auto via de

‘Stichting e-laad’ een publieke oplaadpaal

aanvragen, die op gemeentegrond wordt

geplaatst. Voor de iPhone bestaat er een app

die aangeeft waar de oplaadpalen staan en

of die vrij of bezet zijn. “Groene auto’s hadden

vroeger een oubollig karakter, maar je merkt

aan alle ontwikkelingen dat het allang geen

geitenwollensokken-auto meer is”, besluit De

Vries met een (milieu)vriendelijke glimlach.

Siton Autogroep

Kattebos 162, Heerenveen

T: 0513 - 62 21 00

I: www.siton.nl

Meer zien?Voor een uitgebreide foto-reportage van de

Opel Ampera kijkt u op:www.rondomheerenveen.nl/fotos

Vervoersbedrijf Oenema & Siton-Suzenaar:

Samen groen doen

Heerenveen 17

Oenema: zaken doen in ‘t groenRemco Oenema won met zijn

bedrijf vorig jaar de Sinnestriel, een

waarderingsprijs voor duurzaamheid.

De Gemeente Heerenveen prees

vervoersbedrijf Oenema -dat volgend

jaar vijftig jaar bestaat- voor het streven

naar groen ondernemen. Oenema: “Het

liefst wil ik ons hele wagenpark volledig

elektrisch hebben, de ontwikkelingen

duren me eigenlijk al te lang. Voor ons

bedrijf wil ik het beste en het groenste en

daarom wil ik het liefst diesel vermijden.

Diesel is duur en daarom bekijken wij

voortdurend hoe we al onze taxi’s

voordeliger en groener kunnen krijgen.

En natuurlijk gaan we dit jaar weer voor

de Sinnestriel-prijs. Oenema wil aan alle

ondernemers het statement afgeven dat

duurzaam ondernemen kán. Er hangt

een prijskaartje aan, maar je verdient het

ook weer terug omdat mensen graag

zaken doen met groen.”Siton-Suzenaar: al 15 Ampera’s verkocht!De Opel Ampera (vanaf a 44.500) is

voorlopig vooral interessant voor de

zakelijke markt vanwege de spectaculaire

0% bijtelling. De auto valt voor de Milieu

Investerings Afrek (Mia-regeling) in de

schoonste categorie en daarom mogen

ondernemers maar liefst 36% aftrekken.

Ook valt hij onder de Regeling Willekeurige

Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil-

regeling), dus de Ampera mag variabel

worden afgeschreven. Opel-, Chevrolet- en

Hyundai-dealer Siton-Suzenaar Heerenveen

heeft in korte tijd reeds vijftien (!) Ampera’s

verkocht, waarvan de uitlevering vorige

week is begonnen.

Autotest Opel Ampera door Remco Oenema

Page 18: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Honda heeft een passie voor het verkennen van onbekend

terrein en nieuwe ideeën. Daar liggen allerlei spannende

kansen. Dat is ook het verhaal achter de nieuwe Civic.

Onze ontwerpers wilden de beste Civic ooit creëren en dus

begonnen ze aan hun grootste reis tot nu toe.

EN NU STAAT HIJ BIJ AUTOBEDRIJF HYLKEMA B.V. OP U TE WACHTEN VOOR EEN PROEFRIT Verbeterde aerodynamica en wegligging

i-MID scherm voor informatie binnen handbereik

Flexibele ruimte dankzij Magic Seats

Minder uitstoot dankzij Start-Stopsysteem en Eco Assist

Zuinige en krachtige 1.4 & 1.8 i-VTEC & 2.2 i-DTEC motoren

HONDA CIVIC VANAF B-LABEL. HET AFGEBEELDE MODEL IS DE 1.8 I-VTEC EXECUTIVE MET HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE IN WHITE ORCHID PEARL. BRANDSTOFVERBRUIK IN L/100 KM: STADSRIT 7,6; BUITENWEG 5,2; COMBINATIERIT 6,1. CO2-UITSTOOT: 145 G/KM.

ALS WE

ONS NOOIT

OP ONBEKEND

TERREIN

WAGEN, HOE

ONTDEKKEN

WE DAN

NIEUWE

PLEKKEN?

VANAF € 18.990,-

Autobedrijf Hylkema B.V.Omloop 50, 9201 CC Drachten. Telefoon: 0512 - 518716. www.autohylkema.nl. e-mail: [email protected]

Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Prijs van de nieuwe Fiat Panda is incl. € 300,- introductiepremie. Vraag naar de voorwaarden. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in 2010.

Gem. brandstofverbruik: 4,2 l/100 km (1 op 23,8) CO2: 99 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.*

De derde generatie Fiat Panda maakt een sprong vooruit in kwaliteit, comfort, technologie en veiligheid. Helemaal nieuw, maar toch duidelijk herkenbaar als een echte Panda! Met keuze uit 8 aantrekkelijke optiepakketten, 10 exterieurkleuren en 3 verschil lende uitvoeringen is de Panda er voor iedereen. Kom naar onze showroom en laat u verrassen door de nieuwe Fiat Panda.De nieuwe Panda TwinAir Turbo (85pk/63kW) vanaf w 8.990,-.

NU IN ONZE

SHOWROOM!

HOW

Geen BPM . Geen wegenbelasting . 14% Bij telling

De nieuwe Panda

Fiat introduceert de compleet nieuwe Panda.

Page 19: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Grote uitdagingen vragen volgens Honda om gedurfde oplossingen en met de nieuwe Civic wordt deze filosofie volledig gestalte gegeven. Het verpletterend design herbergt prachtige techniek, betrouwbaarheid die beter is dan ooit. RondOm Leeuwarden maakte een reisje met een exemplaar van Autobedrijf Hylkema in Drachten. Het werd een feestje.

Want wat valt er veel te genieten! Het testmodel, 46 kilometer op de teller, staat als het ware al te trappelen als we het terrein van Hylkema op rijden. En wat zijn we blij verrast als we de Civic daar zien staan: dit is in vrijwel geen enkel opzicht het model dat we kenden. Honda heeft de oude Civic eigenlijk praktisch volledig vervangen en voorzien van tal van innovaties, troefkaarten waarmee het merk de strijd aangaat in het compacte middensegment.

SmoelDe auto oogt als al zijn voorgangers wel erg sportief, zelfs in deze grijze kleur. Meer dan het laatste model heeft de nieuwe Civic ‘smoel’ gekregen. Het moderne design van het exterieur toont overal een meer eigen en eigentijds gezicht. Fraai

zijn bijvoorbeeld de achterlichtunits, die eveneens dienstdoen als spoiler. We lopen een rondje om de auto. De Civic lijkt een driedeurs hatchback, maar blijkt toch echt te beschikken over vijf deuren. De subtiel weggewerkte handgrepen van de achterste deuren zetten even op het verkeerde been. Deze portieren kunnen overigens onder een hoek van bijna 90 graden worden geopend, een voorbeeld van de functionaliteit die Honda zo typeert. Nieuwsgierig trekken we even de bagageruimte open en schrikken bijna van het volume: 477 liter, veruit de grootste in zijn klasse. Optioneel zijn 17 inch cobalt lichtmetalen velgen.

Zelfs standaard luxeWe stappen in. Stevige stoelen. We rijden dan ook de 2.2 diesel met sportspack, inclusief extra ‘skirts’ rondom, voorzien van een carbon geïnspireerde finish en verlichte instaplijsten. In het interieur domineert zwart kunststof, maar dan wel van zodanige kwaliteit, afwerking en subtiel voorzien van details, dat dit nergens goedkoop overkomt. Een snelle blik leert dat de Civic volgens verwachting zelfs standaard zeer luxe is uitgerust. We kunnen nu niet meer wachten en starten de auto.CruisenZo, de Civic wil wel vooruit! Met 150 pk

De nieuwe Honda Civic

onder het pedaal rijden we door Drachten. Dat voelt lekker. De winterbanden houden overal volledig grip. Het schakelen van de zesbak gaat soepel, nog eens benadrukt door de lichte koppeling. We speren langs de fabriek van Philips en krijgen het idee dat we nog heel lang in deze auto zouden kunnen cruisen. Deze Civic zou best wel eens een heel goede reisauto kunnen zijn. Maar we besluiten Zuid-Frankrijk links te laten liggen en zetten weer koers naar Hylkema, dé Honda-dealer van Friesland.

Nooit meer lopenDe Civic staat er sinds 11 februari in de showroom en wij waren de eersten die de proef op de som namen. Conclusie: zonder overdrijven is dit een sterk staaltje van perfecte techniek in een oogverblindende verpakking. Deze auto laat je nooit in de steek en zal je iedere keer als je een parkeerterrein oploopt een blij gevoel geven. Maar eigenlijk wil je nooit meer lopen met zo’n bezit voor de deur.

www.autohylkema.nl

Verpletterend design

Heerenveen 19

Page 20: RondOm Heerenveen edite maart 2012

Wat Wolle jo noch mear?(Wat wilt u nog meer?)

bijvoorbeeld

Rijklaar € 15.717,-Opel Cash bonus € 1.000,-Extra voorraad korting € 1.000,-

nu rijklaar € 13.717,-

bijvoorbeeld

Rijklaar € 13.352,-Opel Cash bonus € 1.000,-Extra voorraad korting € 500,-

nu rijklaar € 11.852,-

Voordelig rijden én

WegenbelastingVrij.

Agila 1.0 Edition Corsa 3-drs 1.2 Ecoflex

nu extra Voorraad Voordeel!

registratie uiterlijk 31 maart 2012

Anniversary Edition LPG

Heerenveen, Kattebos 162, 0513 62 21 00Drachten, De Knobben 25, 0512 51 44 55Buitenpost, Kuipersweg 74a, 0511 54 32 20

[email protected]