Top Banner
Rómska rodina Rómska rodina T r a d í c i e T r a d í c i e Mgr. Marián Pramuka Mgr. Marián Pramuka
7

Rómska rodina

Jan 13, 2016

Download

Documents

ivan

Rómska rodina. T r a d í c i e Mgr. Marián Pramuka. Rómska rodina- tradičné zvyky Rómov 1.časť členovia rodiny. Rómska rodina („familia“)je početnejšia, spolu bežne žijú tri i štyri generácie. Hlavou rodiny je otec – dad, v rodine má rozhodujúce slovo. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Rómska rodina

Rómska rodinaRómska rodina

T r a d í c i eT r a d í c i eMgr. Marián PramukaMgr. Marián Pramuka

Page 2: Rómska rodina

Rómska rodina- tradičné zvyky Rómov Rómska rodina- tradičné zvyky Rómov 1.časť členovia rodiny 1.časť členovia rodiny Rómska rodina („familia“)je početnejšia,Rómska rodina („familia“)je početnejšia,

spolu bežne žijú tri i štyri generácie.spolu bežne žijú tri i štyri generácie. Hlavou rodiny je otec – dad,Hlavou rodiny je otec – dad,

v rodine má rozhodujúce slovo.v rodine má rozhodujúce slovo. Žena, matka – dajŽena, matka – daj

zabezpečuje každodenné potreby zabezpečuje každodenné potreby

a obživu, stará sa o výchovu detí.a obživu, stará sa o výchovu detí. Muž i žena sú málokedy zamestnaní.Muž i žena sú málokedy zamestnaní.

Väčšinou poberajú od štátu sociálne dávky.Väčšinou poberajú od štátu sociálne dávky. Dieťa – o čhavo, je najvyššou hodnotou.Dieťa – o čhavo, je najvyššou hodnotou.

Deti v rómskej rodine nemajú vždy rovnaké Deti v rómskej rodine nemajú vždy rovnaké postavenie.postavenie.

Pre súrodencov je baro phral Pre súrodencov je baro phral

/veľký brat/ autoritou rovnako ako otec./veľký brat/ autoritou rovnako ako otec. Najstaršia sestra bari phen Najstaršia sestra bari phen

sa stará o súrodencov.sa stará o súrodencov. Významnú úlohu pri výchove detí majú Významnú úlohu pri výchove detí majú

Pokiaľ slovenskú rodinu tvoria Pokiaľ slovenskú rodinu tvoria väčšinov dve až tri generácieväčšinov dve až tri generácie

Muž a žena majú v rodineMuž a žena majú v rodine

rovnaké postavenie. rovnaké postavenie.

Muž aj žena obyčajne Muž aj žena obyčajne

pracujú. Materskú dovo- pracujú. Materskú dovo-

lenku čerpá obvykle žena. lenku čerpá obvykle žena. Všetky deti majú v rodine Všetky deti majú v rodine

rovnaké postavenie. Rovnako sa rovnaké postavenie. Rovnako sa podieľajú na prácach v podieľajú na prácach v domácnosti.domácnosti.

Obidve rodiny milujú svoje deti. Obidve rodiny milujú svoje deti. Rodičom nadovšetko záleží na Rodičom nadovšetko záleží na tom, aby boli nasýtené, zdravé, tom, aby boli nasýtené, zdravé, veselé, spokojné a šťastné.veselé, spokojné a šťastné.

starí rodičia-e phure dada.starí rodičia-e phure dada.

Page 3: Rómska rodina

Rómska rodina – tradičné zvyky Rómov Rómska rodina – tradičné zvyky Rómov 2.časť zasnúbenie - mangavipen 2.časť zasnúbenie - mangavipen

V minulosti Rómovia neveľmi dbali o uzavretie sobáša. V minulosti Rómovia neveľmi dbali o uzavretie sobáša. Pre mladých ľudí, ktorí sa mali radi, usporiadali Pre mladých ľudí, ktorí sa mali radi, usporiadali mangavipen mangavipen /pytačky//pytačky/ Rodina mládenca navštívila rodinu budúcej nevesty a vzájomne Rodina mládenca navštívila rodinu budúcej nevesty a vzájomne sa pohostili.sa pohostili. Keď obaja mladí sľúbili, že sa budú mať radi a budú spolu dobreKeď obaja mladí sľúbili, že sa budú mať radi a budú spolu dobre nažívať, vážený muž z osady - nažívať, vážený muž z osady - čhibaločhibalo alebo niekto z rodiny alebo niekto z rodiny ženícha, najčastejšie krstný otec, im zviazal šatkou prekrížené ženícha, najčastejšie krstný otec, im zviazal šatkou prekrížené zápästie a do dlaní im nalial víno.zápästie a do dlaní im nalial víno. Potom, čo ženích vypil víno z dlane nevesty a nevesta z dlane Potom, čo ženích vypil víno z dlane nevesty a nevesta z dlane ženícha, sa pobozkali. Od tej chvíle boli považovaní za manželov.ženícha, sa pobozkali. Od tej chvíle boli považovaní za manželov. Sobáš a veľkú svadbu (báro bijav) usporiadali až neskôr, keď Sobáš a veľkú svadbu (báro bijav) usporiadali až neskôr, keď si našetrili potrebné peniaze a keď mali spolu už aj jedno-dve deti. si našetrili potrebné peniaze a keď mali spolu už aj jedno-dve deti. Rómovia ponúkajú svadobným hosťom všetko čo doma mali a boli Rómovia ponúkajú svadobným hosťom všetko čo doma mali a boli ochotní sa aj zadĺžiť, len aby hostia boli dostatočne uctení a pohostení. ochotní sa aj zadĺžiť, len aby hostia boli dostatočne uctení a pohostení.

Nevesty (terňi boriNevesty (terňi bori), zvyčajne nasledujú svojho muža do domu ), zvyčajne nasledujú svojho muža do domu jeho rodiny.jeho rodiny.

Page 4: Rómska rodina

Rómovia veľmi dbajú na to, aby bolo dieťa čo najskôr pokrstené.Rómovia veľmi dbajú na to, aby bolo dieťa čo najskôr pokrstené. Do krstu dieťatku hrozilo veľa nebezpečenstiev. Mohla ho Do krstu dieťatku hrozilo veľa nebezpečenstiev. Mohla ho vymeniť (te vičarinel) zlá vizbaba a na jeho miesto podstrčiťvymeniť (te vičarinel) zlá vizbaba a na jeho miesto podstrčiť zlé dieťa (preparudo).zlé dieťa (preparudo). Aby sa zabránilo výmene, matka dávala dieťaťu pod podušku Aby sa zabránilo výmene, matka dávala dieťaťu pod podušku hrebeň alebo iný kovový predmet.hrebeň alebo iný kovový predmet. Romano nav (rómske meno) dostáva dieťa až neskôr, pretože Romano nav (rómske meno) dostáva dieťa až neskôr, pretože sa čaká až si matka i ostatní príbuzní budú istí, že našli to pravé. sa čaká až si matka i ostatní príbuzní budú istí, že našli to pravé. Dovtedy dieťaťu hovoria Čhavoro (dieťatko), Cinkoro (maličký) a podobne.Dovtedy dieťaťu hovoria Čhavoro (dieťatko), Cinkoro (maličký) a podobne. Aby sa uhranutiu zabránilo, uväzuje sa dieťaťu okolo ruky indraľori (ochranná červená Aby sa uhranutiu zabránilo, uväzuje sa dieťaťu okolo ruky indraľori (ochranná červená

nitka alebo stužka), čo je obdoba pôvodného indického zvyku. nitka alebo stužka), čo je obdoba pôvodného indického zvyku. Zvláštnu úlohu zohrával prvý kúpeľ dieťaťa. Do vaničky s vodou nahádzali mince, aby Zvláštnu úlohu zohrával prvý kúpeľ dieťaťa. Do vaničky s vodou nahádzali mince, aby

dieťa bolo šťastné a bohaté. Po kúpaní dieťa natreli masťou a dôkladne ho namasírovali. dieťa bolo šťastné a bohaté. Po kúpaní dieťa natreli masťou a dôkladne ho namasírovali.

Pri hodnotení dieťaťa sa Rómovia zameriavajú na oči, farbu pleti a vlasy. Vlasaté dieťa s Pri hodnotení dieťaťa sa Rómovia zameriavajú na oči, farbu pleti a vlasy. Vlasaté dieťa s veľkými očami a svetlou pleťou bolo považované za najkrajšie. veľkými očami a svetlou pleťou bolo považované za najkrajšie.

Aj medzi sebou sa Rómovia kastujú na čiernych a bielych. Keď je dievča prezývanéAj medzi sebou sa Rómovia kastujú na čiernych a bielych. Keď je dievča prezývané Papin (Hus), nejde o nadávku, ale o vyjadrenie obdivu svetlej farby pleti. Papin (Hus), nejde o nadávku, ale o vyjadrenie obdivu svetlej farby pleti. Dieťaťu do jedného roka sa nesmú strihať vlasy ani nechty (matky ich deťom obhrýzajú). Dieťaťu do jedného roka sa nesmú strihať vlasy ani nechty (matky ich deťom obhrýzajú). Aby dieťa neonemelo, nesmie sa dívať do zrkadla a hrať sa s bábikou. Aby dieťa neonemelo, nesmie sa dívať do zrkadla a hrať sa s bábikou. Do krstu je dieťa v matkinej posteli. Potom ho položia do kočíka, v ktorom však predtým Do krstu je dieťa v matkinej posteli. Potom ho položia do kočíka, v ktorom však predtým

bolo dieťa . Keď dieťa v kočíku nie je, nesmie sa s ním hojdať, aby potom neplakalo.bolo dieťa . Keď dieťa v kočíku nie je, nesmie sa s ním hojdať, aby potom neplakalo.

Rómska rodina – tradičné zvyky Rómov Rómska rodina – tradičné zvyky Rómov 3.časť krstiny 3.časť krstiny

Page 5: Rómska rodina

Rómska rodina – tradičné zvyky Rómov Rómska rodina – tradičné zvyky Rómov 4.časť 4.časť Úmrtie v rodineÚmrtie v rodine

Veľký smútok zavládol v osade vtedy, keď niekto zomrel.• V dome mŕtveho zakryli alebo zvesili zrkadlo. • Do truhly dali mŕtvemu najkrajšie šaty i jeho obľúbené predmety. • Každý, kto sa prišiel s nebohým rozlúčiť, položil na neho ruku a poprosil ho o odpustenie.• Od chvíle úmrtia až do pohrebu Rómovia boli stále pri mŕtvom: cez deň ženy, v noci ich vystriedali muži. • Čas pri vartovaní (vartišagos) si krátili rozprávaním sta- robylých rozprávok a príbehov zo života zosnulého.• Verili, že jeho duša je stále prítomná. Až keď v deň pohrebu vyniesli truhlu z domu a trikrát ňou zaklopali o prah, uverili, že duša navždy odišla. • Mŕtvy sa však vraj mohol po istom čase vrátiť a svoju návštevu mohol dať najavo vo sne, ohlásiť sa buchnu- tím dverí, krokmi alebo zanechať iné viditeľné znamenie. • Rómovia sa mŕtvych báli a snažili sa urobiť všetko preto, aby sa už nevracali a nerušili ich pokoj v ďalšom živote.

Page 6: Rómska rodina

Pracovný list k Rómska rodina – tradičné zvyky RómovPracovný list k Rómska rodina – tradičné zvyky Rómov Zakrúžkuj správnu odpoveď.Zakrúžkuj správnu odpoveď.

Hlavou v rómskej rodine je:Hlavou v rómskej rodine je: A/ starý otec – phuri dadA/ starý otec – phuri dad B/ otec – dadB/ otec – dad C/ matka – dajC/ matka – daj Pre rómsku ženu je najvyššou hodnotou mať:Pre rómsku ženu je najvyššou hodnotou mať: A/ peniazeA/ peniaze B/ prácuB/ prácu C/ detiC/ deti Je to správne ak muž žene nedovolí študovať, zamestnať sa alebo ju fyzicky napáda?Je to správne ak muž žene nedovolí študovať, zamestnať sa alebo ju fyzicky napáda? A/ ak jej to nevadíA/ ak jej to nevadí B/ nie je to správneB/ nie je to správne C/ áno je to správne, má sa venovať deťom C/ áno je to správne, má sa venovať deťom Medzi deťmi má najvyššie postavenie:Medzi deťmi má najvyššie postavenie: A/ najstarší brat - baro phralA/ najstarší brat - baro phral B/ najstaršia sestra - bari phenB/ najstaršia sestra - bari phen

C/ všetci majú rovnaké postavenieC/ všetci majú rovnaké postavenie Urči poradie/1.2.3./Urči poradie/1.2.3./ ... sobáš ... krstiny ... pytačky ...... sobáš ... krstiny ... pytačky ... V dome mŕtveho Rómovia zakryli:V dome mŕtveho Rómovia zakryli: A/ posteľA/ posteľ B/ zrkadloB/ zrkadlo C/ truhlu C/ truhlu

Page 7: Rómska rodina

BibliografiaBibliografia

MULTI-KULTI na školách: Metodická príručka pre MULTI-KULTI na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, 20062006

www.referaty.sk zvyky a obyčaje Rómov...zvyky a obyčaje Rómov...

www.googleKto sú Rómovia, Rómska rodina, Rómska rodina a Kto sú Rómovia, Rómska rodina, Rómska rodina a miesto rómskej ženy v nej, Rómska rodina – deti a miesto rómskej ženy v nej, Rómska rodina – deti a rodičia, Rómska rodina rodičia, Rómska rodina