Top Banner
Rodina a priatelia
33

Rodina a priatelia

Jan 14, 2016

Download

Documents

Eyal

Rodina a priatelia. Rodina. Mama. Otec. Dcéra. Syn. Bratia. Sestry. Deti – brat a sestra. Rodičia. Stará mama - babka. Starý otec - dedko. Starí rodičia. Rodokmeň. Pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje 1. rod - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Rodina a priatelia

Rodina a

priatelia

Page 2: Rodina a priatelia

04/21/23 2

Rodina

Page 3: Rodina a priatelia

04/21/23 3

Mama

Page 4: Rodina a priatelia

04/21/23 4

Otec

Page 5: Rodina a priatelia

04/21/23 5

Dcéra

Page 6: Rodina a priatelia

04/21/23 6

Syn

Page 7: Rodina a priatelia

04/21/23 7

Bratia

Page 8: Rodina a priatelia

04/21/23 8

Sestry

Page 9: Rodina a priatelia

04/21/23 9

Deti – brat a sestra

Page 10: Rodina a priatelia

04/21/23 10

Rodičia

Page 11: Rodina a priatelia

04/21/23 11

Page 12: Rodina a priatelia

04/21/23 12

Stará mama - babka

Page 13: Rodina a priatelia

04/21/23 13

Starý otec - dedko

Page 14: Rodina a priatelia

04/21/23 14

Starí rodičia

Page 15: Rodina a priatelia

04/21/23 15

Rodokmeň

Page 16: Rodina a priatelia

04/21/23 16

Podstatné mená

– Pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje

• 1. rod– Mužský: sudca,

športovec, otec, učiteľ, dedo, rukáv, peračník, počítač, strom

– Ženský: mačka, ceruzka, sestra, zbraň, palica, soľ

– Stredný: dieťa, svetlo, mydlo, húsa, pole, ocenenie

• 2. pády• Nominatív (kto, čo?)• Genitív (od koho, čoho?)• Datív (komu, čomu?)• Akuzatív (koho, čo?)• Lokál (o kom, o čom?)• Inštrumentál(s kým,

čím?)

Page 17: Rodina a priatelia

04/21/23 17

Mužský rod – vzoryživotné

• Chlap sing. pl.• N chlap chlapi• G chlapachlapov• D chlapovi chlapom• A chlapa chlapov• L chlapovi chlapoch• I chlapom chlapmi

Page 18: Rodina a priatelia

04/21/23 18

• Hrdina sing. pl.• N hrdina hrdinovia• G hrdinu hrdinov• D hrdinovi hrdinom• A hrdinu hrdin ov• L hrdinovi hrdinoch• I hrdinom hrdinami

Page 19: Rodina a priatelia

04/21/23 19

Neživotné • Dub sing. pl.• N dub duby• G duba dubov• D dubu dubom• A dub duby• L dube duboch• I dubom dubmi

Page 20: Rodina a priatelia

04/21/23 20

• Stroj sing. pl.• N stroj stroje• G stroja strojov• D stroju strojom• A stroj stroje• L stroji strojoch• I strojom strojmi

Page 21: Rodina a priatelia

04/21/23 21

Ženský rod

• Žena sing. pl.• N žena ženy• G ženy žien• D žene ženám• A ženu ženy• L žene ženách• I ženou ženami

Page 22: Rodina a priatelia

04/21/23 22

• Ulica sing. pl.• N ulica ulice• G ulice ulíc• D ulici uliciam• A ulicu ulice• L ulici uliciach• I ulicou ulicami

Page 23: Rodina a priatelia

04/21/23 23

• Dlaň sing. pl.• N dlaň dlane• G dlane dlaní• D dlani dlaniam• A dlaň dlane• L dlani dlaniach• I dlaňou dlaňami

Page 24: Rodina a priatelia

04/21/23 24

• Kosť sing. pl.• N kosť kosti• G kosti kostí• D kosti kostiam• A kosť kosti• L kosti kostiach• I kosťou kosťami

Page 25: Rodina a priatelia

04/21/23 25

Stredný rod

• Mesto sing. pl.• N mesto mestá• G mesta miest• D mestu mestám• A mesto mestá• L meste mestách• I mestom mestami

Page 26: Rodina a priatelia

04/21/23 26

• Srdce sing. pl.• N srdce srdcia• G srdca sŕdc• D srdcu srdciam• A srdce srdcia• L srdci srdciach• I srdcom srdcami

Page 27: Rodina a priatelia

04/21/23 27

• Vysvedčenie sing. pl.• N vysvedčenie vysvedčenia• G vysvedčenia vysvedčení• D vysvedčeniu vysvedčeniam• A vysvedčenie vysvedčenia• L vysvedčení vysvedčeniach• I vysvedčenímvysvedčeniami

Page 28: Rodina a priatelia

04/21/23 28

• Dievča sing. pl.• N dievča dievčatá/dievčence• G dievčaťa dievčat/dievčeniec• D dievčaťu dievčatám/dievčencom• A dievča dievčatá/dievčence• L dievčati dievčatách/dievčencoch• I dievčaťom dievčatami/

dievčencami

Page 29: Rodina a priatelia

04/21/23 29

Mať – prítomný čas

• Ja mám • Ty máš• On má • Ona má• Ono má

• Ja mám dvoch bratov.

• Ty máš jednu mamu.• Ona má jednu sestru.

• My máme • Vy máte• Oni/Ony majú

• My máme syna.• Vy máte dcéru.• Oni majú tri deti.

Page 30: Rodina a priatelia

04/21/23 30

Mať – minulý čas

• Ja som mal• Ty si mal • On mal • Ona mala• Ono malo

• Ja som mal dvoch bratov.

• Ty si mal jednu mamu.• Ona mala jednu sestru.

• My sme mali• Vy ste mali• Oni/Ony mali

• My sme mali syna.• Vy ste mali dcéru.• Oni mali tri deti.

Page 31: Rodina a priatelia

04/21/23 31

Mať – budúci čas• Ja budem mať• Ty budeš mať • On bude mať• Ona bude mať• Ono bude mať

• Ja budem mať dvoch bratov.

• Ty budeš mať jednu knihu.

• Ona bude mať jednu sestru.

• My budeme mať• Vy budete mať• Oni/Ony budú mať

• My budeme mať syna.• Vy budete mať dcéru.• Oni budú mať tri deti.

Page 32: Rodina a priatelia

04/21/23 32

Opis osoby• Silný a slabý • Vysoký a nízky

• Pomalý a rýchly • Pekný a škaredý

Page 33: Rodina a priatelia

04/21/23 33

• Veľký a malý • Nudný a zábavný

• Čistý a špinavý