Top Banner

Click here to load reader

of 22

Risikohåndtering af norovirus Kontorchef Karin Breck, Fødevarestyrelsen

Mar 19, 2016

ReportDownload

Documents

camden

Risikohåndtering af norovirus Kontorchef Karin Breck, Fødevarestyrelsen Kontor for mikrobiologisk fødevaresikkerhed, hygiejne og zoonosebekæmpelse. Overskrifter. Hvad er risikohåndtering ? Risikovurdering af norovirus Myndighedernes rolle Kommunikation Virksomhedens ansvar - PowerPoint PPT Presentation

 • Risikohndtering af norovirusKontorchef Karin Breck, FdevarestyrelsenKontor for mikrobiologisk fdevaresikkerhed, hygiejne og zoonosebekmpelse

 • OverskrifterHvad er risikohndtering ?Risikovurdering af norovirus Myndighedernes rolle KommunikationVirksomhedens ansvarPersonlig hygiejneHvad gr vi ?

 • Hvad er risikohndtering?

 • Risikohndtering er processen, hvor man afvejer alternative fremgangsmder set i lyset af resultatet af risikovurderingen og om ndvendigt udvlger og implementerer relevante kontrolmuligheder inkl. lovgivningsmssige forholdsregler

 • Risikohndtering Risikovurdering Strrelse og natur af risikoRisikohndtering Niveau af acceptabel risikoRisikokommunikation Hvordan hndteres information? RisikohndteringRisikovurderingRisikokommunikation

 • Risikohndtering i FVST

 • Danmarks

  Fdevare-

  forskning

  DFVF

  Risikovurdering

  Management

  Management

  Risikohndtering/Kommunikation

 • Hindbrsagen Mere end 1000 danskere fik i lbet af sommeren 2005 Roskildesyge af at spise inficerede hindbr fra PolenDe inficerede blev blevet serveret fra storkkkener ikke solgt i butikkerMyndighedernes rolle udfordretNogle danske virksomheder gennemfrte ikke tilbagetrkningen tilfredsstillende

 • Myndighedernes rolleLovgivningen bygger p det basale princip, at fdevarer ikke m udgre en uacceptabel risiko for forbrugeren, og fdevarerne skal vre egnede til menneskefde

  Det er myndighedernes opgave at definere de omrder, hvor der kan opst et problem for fdevaresikkerheden og sundheden

 • Regler vurdering af norovirus Art. 14 Fdevareforordningen

  Krav til fdevaresikkerheden Fdevarer m ikke markedsfres, hvis de er farligeFdevarer betragtes som farlige, hvis de anses for at vre :a) sundhedsskadeligeb) uegnede til menneskefde

 • KommunikationRisikokommunikationI udbrudssituationerSamarbejde brancher

 • Virksomhedens ansvar - regler Art. 17 Fdevareforordningen

  Ansvarsfordeling1. Ledere af fdevare- og foderstofvirksomheder sikrer, at de krav i fdevarelovgivningen, der er relevante for deres aktiviteter, er opfyldt for fdevarer og foder i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled i den virksomhed, som er under deres ledelse, og kontrollerer, at de pgldende krav overholdes.

 • Virksomhedens ansvar hvordan

  Virksomheden skal sikre sig via egenkontrollenImportrer g tilbage til producenter med kravTilbagetrkning

 • TilbagetrkningArt. 19 i EUs fdevareforordning

  Ansvar for fdevarer: ledere af fdevarevirksomheder1. Hvis en leder af en fdevarevirksomhed antager eller har grund til at antage, at en fdevare, som virksomheden har importeret, produceret, tilvirket, forarbejdet eller distribueret, ikke overholder kravene til fdevaresikkerhed og fdevaren ikke lngere umiddelbart kontrolleres direkte af denne fdevarevirksomhed, trffer han straks forholdsregler med henblik p at trkke den pgldende fdevare tilbage fra markedet og informerer de kompetente myndigheder herom. Hvis et produkt er net ud til forbrugerne, skal lederen effektivt og prcist informere dem om baggrunden for, at varen trkkes tilbage, og skal om ndvendigt kalde varen tilbage fra forbrugere, som allerede er i besiddelse af den pgldende vare.

 • Personlig hygiejne - regler Art. 4 Hygiejneforordningen, bilag II, kap. VIIIPersonlig hygiejneAlle, der arbejder p steder, hvor der hndteres fdevarer, skal iagttage en hj grad af personlig renlighed og bre en passende, ren og om ndvendigt, beskyttende bekldning.Ingen, som lider af eller er brer af en sygdom, der kan overfres gennem fdevarer, eller som f.eks. har inficerede sr, hudinfektioner, almindelige sr eller diarr, m hndtere fdevarer eller have adgang til et sted, hvor der hndteres fdevarer, hvis der er nogen risiko for direkte eller indirekte kontaminering. En person med ovennvnte lidelser, der er ansat i en fdevarevirksomhed, og som vil kunne komme i kontakt med fdevarer, skal straks give virksomhedslederen meddelelse om sygdom eller symptomer og om muligt om deres rsager.

 • Personlig hygiejneNorovirus meget smitsomt Fokus p personlig hygiejne Vigtigt led i egenkontrol og branchekoderVigtigt i hygiejneuddannelsenFolder om sygdom og personlig hygiejne

 • Hvad gr vi ved udbrud ?Mangler analyseresultat at agere p Case control undersgelser

 • Hvad gr vi - kontrol?

  KontrolprojekterFokus p produkter, der spises r Fokus p importerede produkter

 • Hvad gr vi hygiejnerd?Rd om varmebehandling

 • Fokus omrderMere fokus p personlig hygiejneBranchekoder og egenkontrol importrer stille krav til leverandrer

 • A F S L U T N I N G

  Overskrifter i oplggetMit oplg i dag handler om risikohndtering af norovirus i fdevarer men det er mske godt at starte med at f p plads hvad er det vi taler om, nr vi taler om risikohndtering ?Den officielle definition af risikohndtering er:.. processen hvor man afvejer alternative fremgangsmder set i lyset af risikovurderingen og evt. vlger de relevante kontrolindtag. Oversat til praksis betyder det: Hvis vi tager udgangspunkt i norovirus s er det alts noget med ud fra en vurdering af risikoen ved norovirus (hvor farligt er det osv.) skal det overvejes, hvad gr vi ved problemet hvordan kan vi hndtere det?

  [Risikovurderingen er en videnskabelig vurdering af toksikologiske, mikrobiologiske og ernringsmssige aspekter af et stof eller et produkt. Den karakteriserer en sundhedsfare, en vurdering af eksponering og en karakterisering af risiko. I risikovurderingen ligger et farlighedselement ( hvad er problemet, hvorfor er det et problem?hvor farligt er det?) og et eksponeringselement (hvem og hvor mange vil kunne blive eksponeret?) Hvis en risikovurdering ikke viser en negativ sundhedsmssig effekt, s vil den kompetente myndighed normalt acceptere indhold af stoffet i fdevarer eller tillade markedsfring af produktet.Processen involverer beslutningstagen og udfres af den regulerende myndighed - nationale myndighed, EU og Codex Alimentarius]Risikohndtering er en del af risikoanalysen. Hvis man skal se p de grafisk kan det illustreres sledes:

  Risikohndtering er den del af risikoanalysen, hvor man p baggrund af risikovurderingen faststter et niveau for acceptabel risiko.Risikokommunikation: Risikokommunikation er en del af hndteringsprocessen ben kommunikation undervejs skal give strre gennemskuelighed, samarbejde og inddragelse af stakeholders, forbrugere, interessenter mv. skal vre med i processen Det er klart, at informationer om risiko for fdevaresikkerhed altid skal flges op af klar information om, hvordan offentligheden br reagere med henblik p at minimere eller undg risikoen i det specifikke tilflde. Det er vigtigt at holde en klar adskillelse mellem risikovurdering og risikohndtering. P fdevareomrdet er der en klar adskillelse sektorforskningsinstitutionen Danmarks Fdevareforskning tager sig af vurderingerne, mens FVST srger for den videre hndtering. Risikovurdering: Instituttet foretager den faglige videnskabelige vurdering af risici farlighedsvurderingen Risikohndtering: FVST foretager hndtering gennem kontrol, regler, vejledninger etc.

  Vi slipper vist ikke for at komme ind p hindbrsagen i dag. Den ultra korte version af hindbrsagen lyder:.. Fdevarestyrelsen har som myndighed til opgave at pege p risikoomrder, og at srge for at der bliver gjort noget for at lse sundhedsmssige og fdevaresikkerhedsmssige problemer. For norovirus ved vi, at der er et problem.Overordnede regler for vurdering af fund af norovirus i fdevarer ligger i fdevareforordningen. Det er uacceptabelt at finde norovirus i fdevarer. Der m ikke vre norovirus i spiseklare fdevarer. Det er denne vurdering, vi som myndighed skal hndtere ud fra. Nr vi som myndighed har fet viden om et problem som norovirus er det ekstremt vigtigt, at den viden bliver kommunikeret ud. Det er risikokommunikation, som jeg var inde p tidligere.Det glder ikke mindst ved udbrudssituationer. Hvor vi gr ud med presse, regionerne starter opklaringsarbejde etc. Nye beredskabsenhed evt. nvnes her. Her er det ogs rigtigt godt og effektivt, nr vi har haft mulighed for at benytte informationsveje, der gr via brancherne. Det er vigtigt at n ud der, hvor der skal ageres. Fx samarbejde med HTSI om at distribuere ud til grossister og importrer.Regelgrundlaget for hvem, der har ansvaret for at fdevarerne er i orden ligger i fdevareforordningen art. 17. Det er virksomhedernes ansvar at sikre sig, at fdevarerne er i orden. Det glder ogs importrerne. Hvad ligger der i at virksomhederne skal tage ansvar hvordan. Virksomhederne skal sikre sig via deres egenkontrol. Det er uanset hvilke type virksomhed, der er tale om.Hvis der er tale om importerede varer - Importrerne skal g tilbage til producenterne og tjekke om de overholder gldende EU regler og andre hygiejne forhold. Tilbagetrkning..Hindbrsagen handlede ogs om, at nogle danske virksomheder ikke gennemfrte tilbagetrkningen af deres varer tilfredsstillende. FVST har lagt vejledning ud til virksomhederne om tilbagetrkning af fdevarer..

  Samt en oversigt over tilbagetrukne fdevarer..opdateres hele tiden / lbendeHindbrsagen som vi har stet igennem handlede om indfrte produkter, hvor produktionsforholdene ikke har vret i orden. Men en anden og langt mere betydelig kilde til sygdom med norovirus gr p smitte fra personer til fdevarer, der hndteres i kkkener. Vi har hrt tidligere p dagen, hvor smitsomt norovirus er. Det betyder, at den personlige hygiejne har meget stor betydning for sygdom pga. norovirus. Regelgrundlaget for personlig hygiejne str i Stor betydning at have en god personlig hygiejne. M nok erkende, at det ikke er srlig udbredt viden, hvor stor betydning det har at have en god personlig hygiejne bde i forhold til direkte smitte fra person til fdevarer