Top Banner
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz ŘÍČANSKÝ POTOK - LOKALITA „NA VYSOKÉ“ PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE ING. VENDULA KOTEROVÁ ING. MIROSLAV PÁCL PREZENTACE PRO VLASTNÍKY DOTČENÝCH A SOUSEDNÍCH POZEMKŮ ŘÍČANY, 7.12.2011
17

Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

Jun 30, 2015

Download

Documents

pavelborek
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK - LOKALITA „NA VYSOKÉ“ PŘÍRODĚ BLÍZKÁ

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

ING. VENDULA KOTEROVÁING. MIROSLAV PÁCL

PREZENTACE PRO VLASTNÍKY DOTČENÝCH A SOUSEDNÍCH POZEMKŮ

ŘÍČANY, 7.12.2011

Page 2: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK „LOKALITA NA VYSOKÉ“ –PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

PŘEDMĚT PRACÍNAVAZNOST NA ZPRACOVANOU STUDII (5/2011)(ZPRACOVÁNO CELKEM 6 LOKALIT V OKOLÍ TOKU ŘÍČANSKÉHO POTOKA)

• TOK A NIVA NA VYSOKÉ• MLÝNSKÝ RYBNÍK

• ZAKRYTÝ TOK U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ• RETENČNÍ PROSTOR U ZIMNÍHO STADIONU• RYBNÍK MARVÁNEK• RYBNÍKY ROZPAKOV A SRNČÍ

;

Page 3: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK „LOKALITA NA VYSOKÉ“ –PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

PŘEDMĚT PRACÍDOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

FÁZE ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE:

• PRŮZKUMNÉ PRÁCE A ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ

• ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

• INŽENÝRSKÁ ČINNOST ZA ÚČELEM VYDÁNÍ ÚR

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: 3/2012

Page 4: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK „LOKALITA NA VYSOKÉ“ –PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

PŘEDMĚT PRACÍDOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

• REVITALIZACE TOKU A PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

• PARKOVÉ ÚPRAVY, REHABILITACE PŘILEHLÝCH PLOCH

Page 5: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK „LOKALITA NA VYSOKÉ“ –PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

MAJETKOPRÁVNÍ SITUACECELKOVÁ PLOCHA CCA 45 000 m2

Page 6: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK „LOKALITA NA VYSOKÉ“ –PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

STÁVAJÍCÍ STAV LOKALITY• Velký rozsah zpevněných ploch

• Upravené koryto, vysoce kapacitní

• Opevnění dna

Page 7: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK „LOKALITA NA VYSOKÉ“ –PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

REVITALIZACE TOKU A PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

• ČLENITÉ KORYTO VYCHÁZEJÍCÍ Z PŘIROZENÝH TOKŮ• RESPEKTOVÁNÍ HISTORICKÉ TRASY

• ZPOMALENÍ ODTOKU A PRŮBĚHU POVODNÍ• VYŠŠÍ ESTETICKÁ A EKOLOGICKÁ HODNOTA

Page 8: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK „LOKALITA NA VYSOKÉ“ –PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

REVITALIZACE TOKU A PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍzměna trasy toku do historického koryta

Page 9: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK „LOKALITA NA VYSOKÉ“ –PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

Stávající stav

Vzorové řešení - Revitalizace Náhonu v Chrudimi

REVITALIZACE TOKU A PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Page 10: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK „LOKALITA NA VYSOKÉ“ –PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

REVITALIZACE TOKU A PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Stávající stavVzorové řešení - Revitalizace Náhonu v Chrudimi

Page 11: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK „LOKALITA NA VYSOKÉ“ –PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

REVITALIZACE TOKU A PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

TŮŇ cca 2000 m2

Page 12: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK „LOKALITA NA VYSOKÉ“ –PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

REVITALIZACE TOKU A PŘÍRODĚ BLÍZKÁPROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍNÁVRH TŮNĚ

Page 13: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK „LOKALITA NA VYSOKÉ“ –PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

PARKOVÉ ÚPRAVY

Page 14: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK „LOKALITA NA VYSOKÉ“ –PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

PARKOVÉ PLOCHY, STEZKY• REVITALIZOVANÝ TOK PŘIROZENOU OSOU PARKU

Page 15: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK „LOKALITA NA VYSOKÉ“ –PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

PARKOVÉ PLOCHY

Page 16: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

ŘÍČANSKÝ POTOK „LOKALITA NA VYSOKÉ“ –PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE

PARKOVÉ PLOCHY, STEZKY

• TRAVNATÉ PLOCHY• PARKOVÁ ZELEŇ • DĚTSKÉ HŘIŠTĚ • CYKLOSTEZKY

• IN LINE DRÁHA • STEZKY PRO PĚŠÍ• MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

Page 17: Říčanský potok - lokalita na vysoké - přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace

(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz

DĚKUJEME ZA POZORNOST

ING. VENDULA KOTEROVÁ[email protected]

ING. MIROSLAV PÁCL

[email protected]