Top Banner

of 27

Revista Mesagerul Energetic_65

Jun 27, 2015

ReportDownload

Documents

alex-ster

MESAGERUL ENERGETICBuletin informativ al Comitetului National Rom@n al Consiliului Mondial al EnergieiDIN SUMAR:EDITORIAL POLITICI ENERGETICE / ENERGY POLICIESPolitici pentru o Europa dependenta Policies for a dependent Europe 2

ANUL VII, NR. 65, MARTIE 2007

Comunicatul Comisiei catre Consiliul Europei si 4 Parlamentul European: Politica energetica pentru Europa Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament:An Energy Policy for Europe Solidaritatea intre statele membre UE si siguranta alimentarii cu petrol, gaze si energie electrica Solidarity between Member States and security of supply for oil, gas and electricity

9

Plan European strategic pentru o tehnologie energetica An European Strategic Energy Technology Plan Spre un acord global privind schimbarea climatului Towards a global agreement on tackling climate change

12 16

Modernizarea grupurilor energetice de mare putere in 18 conditiile respectarii normelor europene de protectia mediului Modernizing of large generation units in the view of European environmental regulations Romania a optat pentru utilizarea Operatorului de Piata Unic si Specializat pentru tranzactionarea energiei electrice inca din anul 2000 Romania choose to use the Unique and Dedicated Power Market Operator for electricity transactions even since 2000

23

IN D ENERGETICA UE / ENERGY IN EU

De ce OPCOM si nu BRM ? Why OPCOM instead the Romanian Commodities Exchange?

24 25

DIN ACTIVITATEA CME / WEC ACTIVITYInformatii preluate din World Energy Fax Information from World Energy Fax

Promovarea constientizarii economisirii energiei in estul Irlandei Promoting energy awareness in the east of Ireland

26

INFO - POLITICI ENERGETICE PROMOVATE DE MEMBRII CNR-CME / ENERGY POLICIES PROMOTED BY WEC/RNC MEMBERS

D ACTIVITATEA CNR-CME / WEC-RNC ACTIVITY IN

Call Center ELECTRICA - un serviciu complex pentru clienti Call Center ELECTRICA - a complex service for customers

27

Masa Rotunda cu tema: 28 Performanta centralelor electrice, 14 martie 2007, Palatul Parlamentului, Sala Drepturile omului Round Table: Performance of Generating Plant, 14 March 2007, Parliament House, Human Rights Hall

MESAGERUL ENERGETIC

Politici pentru o Europ dependent

Editorial

Loyola de Palacio, ex-Vice-Preedinte al Comisiei Europene, ex-Comisar pentru Transport i Energie32 % din consumul de energie, n principal de petrol, i 28 % din emisiile totale de CO2. Comisia i-a stabilit un numr de priorit i: De a crete diversitatea energetic. Comisia a fcut propuneri pentru a fi promovate anumite surse regenerabile de energie, ca de ex. bio-combustibilii, prin stabilirea unui ambitios obiectiv de 20 % din consumul total de combustibili, pn n anul 2020. De a face transportul pe calea ferat mai competitiv, sporind ponderea acestuia comparativ cu transportul rutier; S stabileasc taxe de autostrad pe autostrzile din Europa pentru vehiculele grele de serviciu; S finalizeze re eaua Trans-European de transport i n special infrastructura pentru intermodalitate. stabilit-o n urm cu trei ani. Dar exist deja de astzi o tehnic de producere a energiei electrice cu emisii de bioxid de carbon aproape nule: energia nuclear!

n aceast lucrare a dori s privesc nainte ntr-un viitor n care toate op iunile energetice joac un rol important i durabil n economia Europei i n care noi, consumatorii din Europa, s avem o mai bun n elegere a energiei pe care o utilizm. Voi lua n considerare importan a pe care o are diversitatea balan ei economice de combustibili, durabilitatea politicilor noastre energetice i diploma ia, sau dimensiunea interna ional a politicii energetice a UE, pentru viitorului energetic al Europei. Diversitatea balan ei energetice de combustibili

Cartea Verde Spre o strategie european pentru securitatea alimentrii cu energie, adoptat de Comisia European n luna noiembrie 2000, a deschis o larg dezbatere privind op iunile energetice din Europa. Au fost abordate problemele reale care trebuie s stea la baza alegerii ra ionale a politicilor energetice. n acest context, au fost abordate subiecte dificile, de exemplu dependen a noastr crescnd de importurile energetice, locul sectorului nuclear, evolu ia n transporturi i nclzirea global.

Decizia Finlandei de a construi o nou central nuclear arat c energia nuclear rmne o op iune energetic foarte atrgtoare dac este administrat adecvat. Din toate aceste ra iuni, cred c op iunea nuclear trebuie s rmn deschis pentru siguran a alimentrii cu energie i pentru ndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus pentru evitarea schimbrilor climatice.

Durabilitatea politicilor energetice Tabloul energetic al Europei va fi configurat permanent prin decizii luate la zi nu numai de ctre factorii politici i din industrie, dar i de ctre consumatorii individuali. Ct de durabile sunt aceste decizii? Una dintre temele mandatului meu de Comisar pentru Energie i Transport a fost imperativul de a reduce pierderile de energie i de a stimula eficien a energetic.

n plan practic, Uniunea European are op iuni limitate, foarte pu ine pe partea de alimentare cu energie i mai multe pe partea de cerere. Dependen a energetic extern ar putea ajunge la 70% din necesar pn n anul 2020. n privin a petrolului, dependen a noastr ar putea ajunge la 90 % iar n privin a gazelor naturale de 60 %. Referitor la energia nuclear, din pcate Europa duce lips de uraniu natural la pre competitiv, dar acest lucru poate fi depit prin utilizarea unor tehnologii noi. n plus, UE s-a angajat s respecte Protocolul de la Kyoto. Sectorul de transport reprezint

Pentru sporirea diversit ii balan ei economice de combustibili trebuie luate nc de pe acum decizii dificile referitoare la producerea de energie electrica: Investi ii n tehnologii noi retinerea carbonului, concepte noi de reactoare nucleare, pe baz de fisiune i de fuziune nuclear, i tehnologiile pe baz de surse regenerabile; crearea de noi infrastructuri; dezvoltarea de combustibili pentru viitor; i furnizarea informa iilor cerute de consumatori, care s-i ajute s ia cele mai adecvate decizii n materie de energie. ns, dup men ionarea rolului surselor regenerabile de energie n cadrul balan ei economice de combustibili, trebuie recunoscut i faptul c energia din surse regenerabile ofer un poten ial limitat. n afara cazului n care ar fi ntreprinse ac iuni noi cu rol decisiv, e foarte probabil ca energia electric din surse regenerabile s nu poat depi, pn n anul 2010, inta de 21 % pe care Comisia European a

Am propus recent o nou int pentru eficien a energetic n cadrul Uniunii Europene statele membre s se strduiasc s economiseasc cu cel pu in un procent mai mult energie n fiecare an n urmtorii cinci ani, printr-o utilizare mai judicioas a energiei n cldiri, n sectorul de transport, precum i n aplica iile din sectorul casnic. Acest lucru ar putea avea un impact puternic asupra cererii de energie din viitor, fiindc s-ar putea economisi peste o cincime din consumul de energie din Europa. n urmtorii treizeci de ani, este posibil s apar noi tehnologii i dezvoltri socio-economice care ar putea contribui la reducerea substan ial a

2

martie 2007

MESAGERUL ENERGETIC ANUL VI, NR. 59consumului de energie. Dar numai existen a singur a unor tehnologii sau solu ii practice nu constituie o garan ie suficient c va fi aleas solu ia cea mai durabil. Investi iile Uniunii Europene n Rusia au luat avnt; Au fost identificate proiecte de interes comun legate de producia i transportul de energie; Negocieri n domeniul comer ului cu materiale nucleare sunt pe punctul de a ncepe. Comisia European va stabili o modalitate de a ine sub observa ie i de a evalua evolu ia pie elor i a pre urilor. Crizele de pe pie e arat c sistemul actual este nesatisfctor. Este important dezvoltarea dialogului ntre productori i consumatori, dar este necesar de asemenea s existe un rspuns coordonat din partea tuturor statelor membre, ntrun cadru de solidaritate.

Prioritar pentru politica europeana de alimentare cu energie este dezvoltarea unui dialog deschis i consistent ntre rile productoare i cele consumatoare. Acest dialog trebuie s fie accentuat n contextul geopolitic actual iar Comisia European este parte a acestui dialog. Uniunea European a deschis dialoguri pe teme specifice, de exemplu cu Rusia. Dup patru ani de dialog s-au nregistrat urmtoarele rezultate concrete: Strategiile i regulile care guverneaz organizarea pie elor au nceput s fie convergente;

Dimensiunea interna ional a politicii energetice a UE

Legisla ia n cadrul Tratatului Euratom va asigura men inerea unui anumit nivel al siguran ei nucleare n cadrul Uniunii Europene lrgite, i va menine op iunea nuclear. S sperm c va fi posibil curnd ca Uniunea European s fie nzestrat cu o legisla ie n domeniul siguran ei nucleare i a administrrii reziduurilor radioactive. Aceasta ar transmite un semnal puternic despre faptul c UE trateaz cu seriozitate chestiunea siguran ei nucleare i c a constituit un cadru riguros pentru a asigura acest lucru.

Op iunea nuclear face parte din acest tablou mai larg. O balan energetic durabil va include o energie nuclear sigur i curat. Studii efectuate n mod repetat au eviden iat faptul c opinia public ar fi mult mai receptiv fa de energia nuclear dac ar fi convins c este asigurat un nivel nalt de siguran a acesteia i c se poate gsi o solu ie permanent pentru administrarea reziduurilor radioactive. Este profund regretabil faptul c Statele Membre nu au adoptat cele dou propuneri de directive cunoscute sub numele de Pachetul Nuclear.

Noi to i avem datoria de a ncuraja deciziile pentru o dezvoltare energetic durabil: politicienii trebuie s transmit mesajele corecte, pieele trebuie s identifice oportunit ile, iar consumatorii s se adapteze rapid la a