Top Banner

of 37

Reiki 1 Kitapçık.doc

Jun 04, 2018

ReportDownload

Documents

kilobombo

 • 8/13/2019 Reiki 1 Kitapk.doc

  1/37

  1

  NDEKLER

  Eitmenin zgemii ................................................................. 2

  Reiki Soyaacnz ................................................................. 4

  Reiki Prensipleri ................................................................. 5

  Reiki Nedir, Ne Deildir ? ................................................................. 6

  Reikinin Doudaki Tarihesi ................................................................. 8

  Reikinin Batdaki Tarihesi ............................................................... 10

  Reiki Eitimleri ............................................................... 12

  1. Aama Reiki Eitimi ............................................................... 122. Aama Reiki Eitimi ............................................................... 13

  3. Aama Reiki Eitimi ............................................................... 13

  Temel akra Bilgisi ............................................................... 14

  akra Dengeleme ............................................................... 20

  deal Reiki Ortam ............................................................... 21

  Kendimize Reiki Uygulamas ............................................................... 22

  Temel Pozisyonlar ............................................................... 22

  zel Tutu Pozisyonlar ............................................................... 25

  Bakalarna Reiki Uygulamas ............................................................... 27

  Temel Pozisyonlar ............................................................... 28

  zel Tutu Pozisyonlar ............................................................... 31

  Ksa Program ............................................................... 33

  Reikinin Hayatmza Aktarm ............................................................... 34Reiki ve Tp ............................................................... 36

  Hasta HaklarBildirgesi ............................................................... 37

  21 Gnlk Uygulamalar ............................................................... 38

  Tavsiye Kitaplar, Kaynaklar ............................................................... 38

 • 8/13/2019 Reiki 1 Kitapk.doc

  2/37

  2

  Bizler, Sevginin varlmzn kayna olduunu daimahatrlyoruz ve insann kendi n bulma yolundaki

  admlarnn destekisiyiz.

  Bizler, btnn hayrn hedefleyen enerjiyiz, Canz,

  Canda nefesiz, Iz, Sevgiyiz.Bizler, insan snrlayan fke ve endie kalplarnntekamlmze engel olduklarnn bilincindeyiz.

  Bizler, Evrenin huzurunun , kiinin huzurundanbaladnn farkndayz.

  Bizler, besleyici olabildike beslenebildiimizi biliyoruz.Bizler, yok saydklarmzn kaygsn deil, var olanlarn

  gururunu tayoruz.

  Bizler, sizleriz, bizler REKyiz...

 • 8/13/2019 Reiki 1 Kitapk.doc

  3/37

  3

  REK SOYAACINIZ

  Mikao Usui

  Chujiro Hayashi

  Hawayo TakathaPhyllis Lei Duran trkoglu,

  williamRand

  David Ball

  Donna McMillan

  Petek Kitamura

  Glseren Bayrak

  efikcan Gl

 • 8/13/2019 Reiki 1 Kitapk.doc

  4/37

  4

  REK PRENSPLER

  Bugn, zellikle bugn fkelenme!

  Bugn, zellikle bugn endielenme!

  Var olan tm canllara iyi davran!

  Ekmeini helal yollardan kazan!

  Tanrnn zengin hediyeleri iin mteekkir ol!

 • 8/13/2019 Reiki 1 Kitapk.doc

  5/37

  5

  REK NEDR, NE DELDR ?

  Kanji Japoncas iki kelimeden; Rei: (Her yerde var olan, evrensel) ve Ki: (Canl

  hcrede var olan enerji, yaam enerjisi) oluan birleik bir kelimedir. Reikininbyk stad Hawayo Takatann tanm ile Evrensel Yaam Enerjisi olarakbenimsenmitir. Ruhsal yaam enerjisi, sevgi dolu yaam enerjisi gibi tanmlar

  da verilen Reiki, burada geen sfatlardan da anlalaca gibi salt enerji olarakkabul edemeyeceimiz, bunun ok tesinde bilinci olan bir ifa enerjisidir.

  htiya duyulan bir konuda problemin nedenine inip bulan ve zen birenerjidir.

  Reikinin ne olduunun ncesinde Reikinin ne olmadndan bahsetmek faydal

  olacaktr.Reiki bir dini reti deildir. Tm dinleri kucaklayan bir zellikte olmasna kar

  bir dine hizmet etmez ya da bir dine ait deildir.Alternatif Tp tanmlamas daReiki iin doru bir tanm olmayacaktr. Alternatif, kelime anlam olarak bireyin yerine olarak tanmlanr; Oysa Reiki, tbbn yerine bir ifa yntemi

  deildir. Aksine tpla birlikte alr, tbbi tedaviye destek olur, tbbi tedavilerinolumlu sonularn hzlandrr. Alternatif deil Entegratif sylemi daha

  doru olacaktr. nk Reiki tpla entegre alr. (Tp orjinli bir kii olmamdantr, balangta benim de konuya scak bakabilmemin altnda bu realite var !)

  Sadece bir meditasyon teknii olarak grmek yine Reikiyi tanmlamada yetersizolacaktr.

  Bir felsefeden ibaret saymak da bizi yanlgya gtrr. Reikinin derin bir

  felsefeye sahip olduu dorudur, ancak bu Reikinin ancak bir ynntanmlayabilir.

  Peki O Zaman Nedir Reiki ?

  Reiki, lahi ifann insan kullanmna sunulmu en yaln halidir. Fiziksel, zihinsel

  ve ruhsal boyutta insan ifalandran, insann kendi deerinin farkna varmasnsalayan, insan kla ve sevgiyle tekrar tantrp, ona zaten yapsnda var olandeerlerini hatrlatan, her anlamda tekamlmze imkan klan bir retidir, bir

  felsefedir, bir ifa yntemidir, bir uygulamal tekniktir, pozitivizm, kimine grede bir mucizeler deryasdr.

  Aslnda hayatta olann deil, olmas istenenin ta kendisidir...

 • 8/13/2019 Reiki 1 Kitapk.doc

  6/37

  6

  Reiki renmek iin herhangi bir nkoul gerekmez. Ruhsal, derin almalarla

  alakal olsa da hi bir youn konsantrasyon, sert disiplin, mutlak meditatif n

  hazrlk gerektirmez. Reiki hayat kolaylatrmak iin vardr. almalar derinboyutlarda yapmak ok faydaldr ancak art deildir.

  Reikiyi renmek kiinin entellektelitesine bal deildir, ya, kltr, inan,din, dil, rk, cinsiyet gibi ayrmlar sz konusu deildir. Sadece istemek yeterlidir.Zaten isteyen kiinin Reiki ile tanma zaman gelmitir. O istek kiinin doru

  zamannda Reiki ile tanmasn daha doru bir sylemle Reikiyi hatrlamasnsalayacaktr. Reiki empoze ile aktarlacak bir teknik deildir. Hibir kiiyi srarla,

  zorla Reiki ile buluturamazsnz. Reiki kiilerin doru zamannda zaten kendisitanr.

  Reiki bir ifa enerjisidir. Kendimize ve dier canllara uygulayabileceimiz bir

  enerji aktarmdr. Bu enerji iinde sevgiyi, efkati, aydnl barndrr. Reiki aslnda hepimizin ok yakndan tan ancak hatrlamad bir enerji.

  Doduumuzda, hepimiz bize u an olaanst grnen bu yce enerji ilegeliyoruz dnyaya. Buradaki satrlar yalnzca hatrlatmak iin...

  Reiki, ifay beden, zihin ve ruhun ifas olarak bir btn halde tanmlar. Reiki ile

  bedenimizin ifalanmasnn yan sra zihnimiz ve ruhumuz da ifalanr. Zatengnmz toplumunda en ok ihtiya hissedilen de bu btnsel ifa gereklilii

  deil mi?

  Reiki dileyen herkese aktr. Her zaman o yce enerjiyi aktarmaya hazrdr.Reikiyi teknik anlamda renebilmek, nce istemekle sonra da enerjiyiaktaracak olan bir Reiki retmeni ile mmkndr.nisiyasyon (balama) adverilen bu retmen aktarm ile dileyen herkes bu harikulade enerji

  donanmna sahip olabilir. Uyumlama ad da verilen inisiyasyon ilemi ile birlikterenciye enerjiyi kullanabilme bilgileri de hatrlatlr. Duygu younluklar ve

  mutlak huzurla sonulanan uyumlamann sonunda renci artk bir Reikiuygulaycsdr. Kendini daha gelitirmek isteyenler, retmenlerininynlendirmesi ile daha ileri kademe seminerleri alabilirler.

  Tek bir seminere katlmakla hemen uygulayc olabilme gerei ou kimsedeinandrclk ynnden tatmin edici olmayabilir. Belki de en ho olan ksm da

  buna ramen sistemin mkemmel almas ve bu ulvi enerjinin nkoulsuz,nyargsz, saf sevgi ve efkatle tm canllar kucaklayabilmesidir.

  Zaten biz de hayat hereye ramen kucaklayabilsek, saf sevgi ve gveni

  koruyabilsek herey mkemmel olmazmyd?

  Eer bunu biz baaramyorsak brakalm bunu bizim iin Reiki yapsn.

  Eer baarabiliyorsak bu satrlar hi okumam sayn kendinizi, zira o zaman sizzaten REKsiniz...

 • 8/13/2019 Reiki 1 Kitapk.doc

  7/37

  7

  REK NN DOUDAK TARHES

  Reiki, Dr.Mikao Usui tarafndan kefedilip gelitirilmitir. Usui 15 Austos 1865tarihinde domutur. Usui, ifaclarn ifa vermeden nce enerji depolayp

  sonra da boalm olarak kalmayacaklar bir yol olup olmadn dnerek, bilgipeinde btn Japonyay, ini ve Avrupay dolat. renmeye olan merak ile

  tp, psikoloji, din ve ruhsal geliim gibi birok konuda almalar yapt.

  Dr. Mikao Usui Dr. Mikao Usui ve rencileri

  Daha sonra ocukken eitim grm olduu Kurama Dana dnd. 21 gnsre ile dada inzivaya ekildi.Orada oru tuttu, dua etti ve meditasyon yapt.

  Mart 1922de bana byk ve gl bir spiritel k geldi ve bir aydnlanma

  deneyimi yaad. Bu k uyumlama halindeki Reiki enerjisiydi. Artk kendienerjisi tkenmeden bakalarna ifa verebileceini biliyordu.

  Dr.Usui, Reikiyi nce kendi zerinde, sonra da aile bireyleri zerinde uygulad.Nisan 1922de Tokyoya tand ve ad Usui Reiki Ryoho Gakkai, ( Usui Reikisile ifa Yeri) olan bir i kurdu.

  Zamanla Reiki eitimi iin 6 aama gelitirdi. Bizim batda yaptmzn tersinenumaralandrd.

  lk aama 6, en yksek aama ise 1 numara idi. lk 4 aama yani 6dan 3e ,Bayan Takatann Reiki 1 olarak rettii yntemdir. O drt aamay birdereceye toplamtr. Bu nedenle kendi birinci derecesi iin drt uyumlama

  vermektedir. Her bir aama iin bir uyumlama.

  lk drt aama Shoden ya da Balang Aamas olarak adlandrlyordu.

  5.Aamann ad ise Okuden Zenki(lk Yar) ve Okuden Koki(kinci Yar) idi. Enyksek aamaya Shinpiden veya Srlarn retisi deniliyordu.

  Usuinin hibir zamankendisini en yksek dereceye koymayp, bunu kendinden

  sonra geleceklere brakmas da ok anlamldr.

 • 8/13/2019 Reiki 1 Kitapk.doc

  8/37