Top Banner
SRNORSDF ãDKWD Betonska podnica poliesterska kineta SROLHVWHUVNL ãDKW UDVWHUHWQD SORþD & peta C16/20 100 Ds H 150 200 45 50 SRNORSDF ãDKWD SROLHVWHUVNL ãDKW UDVWHUHWQD SORþD & peta C16/20 SULNOMXþFL DETALJ TIPSKOG REVIZIONOG OKNA SA KASKADOM M 1:25 7(+1,ý., 32'$&, Okno odgovara standardu EN 1610 3UHþQLN RNQD '1 '1 '1 Visina okna do 5,0 m 3UHþQLN FLMHYL '1 '1 '1 8JDR L]PHÿX NDQDOVNH FLMHYL SUHPD XVORYLPD L] SURMHNWD Materijal cijevi: PVC Materijal okna: polimerni materijal 3RNORSFL OLYHQRåHOMH]QL RNUXJOL X VNODGX VD (1 QD WUDVL VDREUDüDMQLFD 3RNORSFL DE QD WUDVL X SROMRSULYUHGQRP ]HPOMLãWX ]HOHQRM SRYUãLQL UGRADNJA POLIMERNOG OKNA U NEASFALTIRANOM PUTU OSNOVA A A B B PRESJEK A-A PRESJEK B-B Regeneracija d.o.o. 1XULMH 3R]GHUFD 9HOLND .ODGXãD %L+ tel: 037 775 255 fax: 037 775 256 e-mail: [email protected] Preuzeto od:
1

Regeneracija ba Detalj tipskog revizionog okna sa kaskadom 2014

Mar 01, 2022

Download

Documents

krive brokve

Regeneracija ba Detalj tipskog revizionog okna sa kaskadom 2014

Welcome message from author
Regeneracija ba Detalj tipskog revizionog okna sa kaskadom 2014
Transcript
ModelM 1:25
Materijal cijevi: PVC
OSNOVA
AA