Top Banner
Kineziološki Fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu Seminarski rad iz kolegija: Kondicijska priprema djece i mlađih sportaša Tema: Vježbe za razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod nogometaša od 7. do 11. godine
28

Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

Oct 21, 2015

Download

Documents

Tomislav Lozić

Seminarski rad na temu kondicijske pripreme djecei mladih
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

Kineziološki Fakultet Zagreb

Sveučilište u Zagrebu

Seminarski rad iz kolegija:

Kondicijska priprema djece i mlađih sportaša

Tema:

Vježbe za razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod nogometaša od 7. do 11.

godine

Student: Tomislav Lozić

Siječanj, 2014. godine

Page 2: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

Sadržaj

Sadržaj..................................................................................................................................... 1

Uvod ....................................................................................................................................... 2

Anatomsko-fiziološka obilježja djece 7-11 godina ................................................................ 3

Senzibilne faze za razvoj motoričkih sposobnosti .................................................................. 5

Fleksibilnost ............................................................................................................................ 6

Koordinacija ............................................................................................................................ 8

Brzina ...................................................................................................................................... 14

Zaključak ................................................................................................................................. 16

Literatura ................................................................................................................................. 17

Page 3: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

Uvod

Temu ovog seminarskog rada sam izabrao iz razloga što se bavim trenerskim poslom baš u

ovom uzrastu početnika od 7-11 godine u jednom nogometnom klubu u Zagrebu. Temu sam

izabrao naravno i zbog spoznaje da mogu i želim nešto naučiti.

U seminaru ću prikazati različite vježbe za razvoj navedenih motoričkih sposobnosti kao i

senzibilne faze njihova razvoja.

Od motoričkih sposobnosti, fleksibilnost je visoka zbog elastičnosti aparata

za kretanje, brzina i snaga su ograničene, koordinacija je u najvećem

razvoju, a izdržljivost se povećava kao posljedica intenzivne aktivnosti u

igri. Ovaj uzrast treba biti obuhvaćen svestranim tjelesnim odgojem u

smislu višestrane obrade lokomotornog sustava, obrade kardiovaskularnog

i respiratornog sustava.

Sredstvima i metodama kondicijske pripreme može se obrađivati:

- fleksibilnost

- koordinacija

- brzina

Page 4: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

Anatomsko-fiziološka obilježja djece 7-11 godina

Rast i razvoj

Rast i razvoj djece uključuje mnoge faktore. Genetski potencijal i okolinski

faktori kao što su

prehrana i bolesti utječu na razvoj djeteta. Zdrav način življenja ukljucujuci

pravilno

vježbanje i dobru prehranu mogu utjecati na optimalni rast i iskorištavanje

maksimalnog

genetskog potencijala za razvoj: živčanog, koštanog, mišićnog,

hormonalnog i srčano-dišnog

sustava. U rastu djeteta izmjenjuju se faze ubrzanog i faze usporenog

rasta. S obzirom na to

razlikujemo ove faze:

1. od rođenja do 6. godine I. faza ubrzanog

rasta

2. od 6. do 10. godine - djevojčice I. faza usporenog

rasta

3. od 6. do 11. godine - dječaci

4. od 10. do 14/15. godine - djevojčice II. faza ubrzanog

rasta

5. od 11. do 17 godine - dječaci

6. od 14/15. do 20. godine - djevojke II. faza usporenog

rasta

7. od 17. do 25. godine - mladići

Razvoj živčanog sustava

Živcani sustav odlučujuće je značajan za osiguranje normalne aktivnosti

organizma. On

ujedinjuje sve procese koji se događaju u čovjekovom organizmu. U radu

živcanog sustava

Page 5: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

vrše se velike promjene. Oko 8-9. godine formira se anatomska građa

velikog mozga,

razvijaju se osjetila, a naročito se razvija proprioceptivna osjetljivost, što je

posebno važno za

senzornu korekciju pokreta.

Razvoj motoričke pripremljenosti koju djeca dostignu u petoj godini života

iznosi oko 30 %

ukupne motoričke pripremljenosti odrasla čovjeka, dok je u dobi od 12

godina na razini od

90%. Zbog toga je važno da djeca u razdoblju od 8-10 godina ostvare što

svestraniju fizičku

pripremu, sa što više razlicitih oblika kretanja. Što je veća pričuva kretanja

naučenih u tom

razdoblju, to će se lakše naučiti specifične kretnje sa i bez lopte u kasnijim

fazama.

Mišićno-skeletni razvoj

Kostur djeteta je veoma gibak i stoga je podložan raznim štetnim

utjecajima. Kosti su bogate

hrskavicnim tkivom, a vezivno tkivo je veoma elastično, proces

okoštavanja se nastavlja.

Kralježnica je veoma osjetljiva te zbog mekoće i elastičnosti ligamenata

lako dolazi do

deformacija. Pojedine mišićne grupe se razlikuju u svojoj relativnoj i

maksimalnoj snazi tako

i u brzini razvoja. U dječaka apsolutna snaga raste konstantno od 7-19

godine, dok njihova

relativna snaga ima najveći porast između 13 i 14 godine.

Muskulatura donjeg dijela leđa u djece 8-10 godina nije dobro razvijena,

zbog toga postoji

veća mogućnost ozljede i boli u donjem dijelu leđa kod djece

predpubertetske dobi negoli kod

Page 6: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

odraslih. Tijekom rasta mnoga djeca razviju lumbalnu lordozu. Čimbenici

koji doprinose

takvom stanju su skraćeni mišići stražnjeg dijela natkoljenice te brži razvoj

prednjeg dijela

kralježnice od stražnjeg. (Slika 1.). Problemi sa donjim dijelom leđa mogu

biti rezultat akutne

ozljede, u treningu s opterećenjem su uzrokovana nepravilnim dizanjem,

što može uzrokovati

istegnuća i prsnuća mišica i ligamenata u donjem dijelu leđa. U velikom

broju slučajeva

dizanje maksimalnih i submaksimalnih opterećenja glavni je uzrok ozljedi.

Prevencija u

ozljeđivanju donjeg dijela leđa može se provesti putem jačanja mišića

trbuha (naglasak na m.

transversus abdominis) i mišića donjeg dijela leđa. Kod djece su najslabiji

mišići šake i

stopala što se odgovarajućim vježbama snage može ojačati.

Slika 1.

Utjecaj hormona

Hormon rasta ima veliki značaj za normalan razvitak djeteta, a njihov

nedostatak dovodi do

Page 7: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

zaostajanja u rastu i razvoju. Oni također utječu na razvoj većine ostalih

organa pa tako i na

njihove funkcije. Povećana sekrecija testosterona povezana je povećanjem

tjelesne težine,

veličini mišića i jakosti. Kako dječaci rastu, postat će veći i jači bez obzira

na trening. Razina

testosterona koja je veća u muškaraca 10 do 20 puta uzrokuju dramatične

promjene u mišićnoj

veličini i jakosti u odnosu na suprotni spol. Do značajnijeg porasta

testosterona dolazi u

pubertetu pa tako i povećanje mišićne mase kod dječaka.

Poznato da se vježbanjem potiče proizvodnja hormona rasta i testosterona

koji opet djeluje na

cjelokupan organizam.

Srčano - dišni razvoj

Srce u ovom razdoblju poprima proporcije odraslog čovjeka. Broj srčanih

otkucaja kod djece

iznosi 90-84 u minuti. Javljaju se oštra kolebanja u radu srca, rad srca je

podložan aritmiji.

Opskrba tkiva je dvaput veća što znači da srce djeteta radi više i brže. Iz

ovog razloga

opterećenja ne smiju biti velika ni dugotrajna.

Disanje u ovom razdoblju je vrlo površno i nedovoljno duboko te iznosi oko

300 cm3 što se

kompenzira s većom frekvencijom disanja (20-22 udisaja u minuti).

Iskorištavanje udahnutog

zraka je mala, a količina ugljik-dioksida u izdahnutom zraku je 2% kod

odraslih ljudi je 4%.

Poznavanje razvojnih značajki jedan je do temeljnih uvjeta za provođenje

individualnog rada.

Dječji organizam treba prihvatiti sa svim njegovim karakteristikama kako

bi se u uvažile

Page 8: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

individualne razlike kako u brzini i stupnju razvoja tako i doziranju

opterećenja u treningu.

Senzibilne faze za razvoj motoričkih sposobnosti

Sposobnost/godine 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.Koordinacija + ++ ++ + ++ ++ + + + +

Ravnoteža + + + ++ ++ + + +Prostorna orijentacija + + + + + ++ ++ ++ + + + +

Kinestetička osjetljivost ++ ++ + ++ ++ + + + + + + +Sinkronizacija pokreta ++ ++ ++ + + +

Brzina reakcije ++ ++ ++ + + + + + + + + +Osjećaj za ritam + ++ ++

++++ ++ + + + + + + +

Brzina +++ +++ +++

++ ++ +++ +++

+++ +++

++ + +

Frekvencija koraka ++ ++ +++

++ ++ ++ + + + + + +

Brzina pojedinačnog pokreta

++ ++ ++ + + + + + + + + +

Agilnost + + + ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++Jakost + + + ++ ++ ++ ++ +++ ++

++++ ++

++++

Fleksibilnost

Def. sposobnost izvođenja pokreta u jednom ili više zglobova.

Fleksibilnost je temeljni čimbenik programa treninga mladih nogometaša,

jer dobra

fleksibilnost omogućuje sportašu jednostavnije i lakše kretnje te služi kao

glavno sredstvo u

prevenciji od ozljeda. Mala djeca su fleksibilna, ali fleksibilnost često opada

s godinama,

Page 9: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

posebno kod djece nogometaša zbog same prirode pokreta i čestih

udaraca po lopti te rasta i

razvoja u kojem dolazi do povećanja mišićne mase i mišicne jakosti.

Najbolje vrijeme za izvodenje vježbi istezanja tokom treninga je nakon

podizanje temperature

tijela (zadaci u laganom trčanju, igra lovice...).

Metode istezanja koje se koriste u razdoblju 7-11 godina:

Dinamička

Statička aktivna (rijetko)

U ovom razdoblju koriste se vježbe dinamičkog istezanja, razlog tome je

nemoguće

zadržavanje koncentracije pa statička metoda nije pogodna.

Dinamička fleksibilnost kombinira koordinirane, ritmične i fluidne kretnje

kroz puni opseg

pokreta. Tokom izvođenja dinamičkog istezanja, zglobovi i mišići su

sinkronizirani tokom

prirodnog izmjenjivanja kontrakcije i relaksacije mišića što ujedno dovodi

do povećanja

stabilnosti zglobova.

Br. Vježbe za razvoj fleksibilnosti putem dinamičke metode 7 8 9 10 11Hodanje1. Hodanje na prstima: naprijed, nazad, dokoračno + + + + +2. Hodanje na petama + + + + +3. Hodanje s podizanjem na prste prednje noge + + + + +4. Hodanje s podizanjem na prste stražnje noge + podizanje

koljena prema grudima i obuhvaćenjem rukama+ + + + +

5. Hodanje ruskim korakom + + + + +6. Hodanje ispadnim koracima prema naprijed + + + + +7. Lateralni ispadni koraci + + + + +8. Hodanje s pretklonom trupa na ispadnu nogu + + + +9. Izbacivanje potkljenica iz hodanja + + + + +10.

Zabacivanje potkoljenica iz hodanja + + + + +

11.

Podizanje jedne noge iz svaka 3 koraka + + + + +

12.

Preponski hod + + + + +

13 Hodanje četvrenoške tako da su noge ispružene + + + + +

Page 10: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

.14.

Carioca + + + + +

Br. Vježbe za razvoj fleksibilnosti putem dinamičke metode 7 8 9 10 11Poskoci1. Poskoci na mjestu (dvostruki na jednoj nozi) + koljeno prema

prsima+ + + +

2. Poskoci na mjestu (dvostruki na jednoj nozi) + koljeno prema van

+ + + +

3. Poskoci u mjestu (dvostruki na jednoj nozi) + koljeno visoko i rotacija prema van

+ + + +

4. Poskoci u mjestu (dvostruki na jednoj nozi) + zabacivanje potkoljenice

+ + + +

5. Sunožni poskoci u mjestu + + + + +6. Sunožni poskoci u mjestu sa zasukom "twist" + + + + +7. Niski dječiji poskoci u kretanju + + + +8. Visoki dječiji poskoci u kretanju + + + +9. Zvijezda + + + + +

Trčanje1. Niski skip u mjestu + + + + +2. Niski skip u kretanju prema naprijed + + + + +3. Niski skip u kretanju prema nazad + + + + +4. Niski skip u kretanju dokoračno + + + + +5. Visoki skip u mjestu + + + + +6. Visoki skip u kretanju prema naprijed + + + + +7. Visoki skip u kretanju dokoračno + + + +8. Carioca + + + +9. Dokoračno trčanje + + + + +10.

Izbacivanje potkoljenica u mjestu + + + + +

11.

Izbacivanje potkoljenica iz kretanja prema naprijed, dokoračno + + + + +

12.

Zabacivanje potkoljenica u mjestu + + + + +

13.

Zabacivanje potkoljenica u kretanju prema naprijed + + + + +

14.

Lateralni široki skip + + + + +

15.

Skip sa koljenima prema van + + + +

16.

Lateralni skip sa vanjskim koljenom prema van + + + +

17.

Skip sa podizanjem samo jedne noge svaka 3 koraka + + + +

18.

Priručenje zaručenje iz trcanja + + + +

Vježbe uz oslonac (partner, zid, švedske ljestve...)1. Prednoženje - zanoženje + + + +2. Odnoženje - prinoženje + + + +3. Kruženje jednom nogom prema unutra + + + +4. Kruženje nogom prema van + + + +

Page 11: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

Koordinacija

Def. sposobnost upravljanja pokretima cijelog tijela ili dijelova

lokomotornog sustava, a

očituje se brzom i preciznom izvedbom složenih motorickih zadataka,

odnosno rješavanjem

problema.

Koordinaciju možemo podijeliti na opću i specifičnu.

Dobro razvijena opća koordinacija dozvoljava brzo učenje i efikasnu

izvedbu različitih,

često kompliciranih nogometnih kretnji. Opća koordinacija je temelj

spečificnoj koordinaciji.

Sportska specijalizacija mora biti temeljena na višestranosti, s toga

nogometaš mora razviti

opću koordinaciju rano da bi osigurao temelj za spečificnu koordinaciju.

Specifična koordinacija se razvija vježbajući kretnje sa loptom ili bez,

svojstveno

nogometnoj tehnici i kretnjama u samoj nogometnoj igri.

Metode koordinacijskog treninga

Koristiti različite oblike temeljnih kretnji (marširanje, trčanje,

skakanje, balansiranje,

penjanje, bacanje, hvatanje…)

Usvojiti osnovne koordinacijske sposobnosti (kinestetički osjećaj,

prostorna

orijentacija, ravnoteža, osjećaj za ritam, reaktivnost na signal)

Page 12: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

Već naučene vježbe opće koordinacije kombinirati sa spečificnim

nogometnim

pokretima i vježbama

Tri su razine usvajanja koordinacijskih sposobnosti:

1. Razina izvođenje pokreta u kojima brzina izvedbe nije bitna već

preciznost

2. Razina izvođenje pokreta sa ograničenjem vremena izvedbe,

naglaskom na preciznost izvedbe

3. Razina izvođenja pokreta sa vremenskim ograničenjem, preciznom

izvedbom i

konstantnom promjenom uvjeta u kojima se vježba izvodi. (Sve

grupne igre spadaju u

tu razinu).

Koordinaciju dijelimo na: ravnotežu, prostornu orijentaciju,

kinestetičku osjetljivost, brzinsku reakciju, sinkronizaciju pokreta

i osjećaj za ritam.

Ravnoteža

Def. predstavlja sposobnost da se zadrži i kontrolira poziciju tijela tokom

izvođenja zadanog

motoričkog zadataka.

Ravnotežu dijelimo na statičku i dinamičku.

Statička ravnoteža odnosi se na sposobnost da se održi pozicija tijela u

zadanom položaju, u

kojem je oslonac smanjen, narušen…

Dinamička ravnoteža je sposobnost da se održi ravnoteža u pokretu, bez

stalnog kontakta s

podlogom.

Page 13: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

Br. Vježbe 7 8 9 10 11StatičkaStojeći1. Stajanje na jednoj nozi + + + + +2. Stajanje na jednoj nozi + natkoljenica paralelna sa podlogom + + + + +3. Stajnje na jednoj nozi + partner guranjem pokušava izbaciti

suigrača iz ravnoteže+ + + + +

4. Stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju + + + + +5. Stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju + natkoljenica je

paralelna sa podlogom+ + + + +

6. Stajanje na jednoj nozi + kruženje suprotnom nogom + + + + +7. Stajanje na jednoj nozi + pisanje abecede + + + + +8. Stajanje na jednoj nozi + guranje drugom nogom (u paru) + + + + +9. Stajanje sunožno na svim vrstama balans ploča + + + + +10.

Stajanje na jednoj nozi na balans dasci + + + + +

11.

Stajanje na jednoj nozi + dodavanje s loptom rukama + + + + +

12.

Stajanje na jednoj nozi + dodavanje s loptom iza glave imitacija "šuta"

+ + + + +

13.

Stajanje na jednoj nozi + hvatanje lopte koje se odbijaju od podloge

+ + + + +

14.

Avion + + + + +

Parterna1. Sjedeći na ravnoj podlozi s rukama i nogama iznad podloge + + + + +2. Sjedeći na balans dasci s rukama i nogama u zraku + + + + +3. Sjedeći na ravnoj podlozi s rukama i nogama iznad podloge +

guranje od strane partnera+ + + + +

4. Sjedeći na balans dasci s rukama i nogama u zraku + guranje od strane partnera

+ + + + +

5. Položaj mačke s podignutom jednom rukom + + + + +6. Položaj mačke sa podignutom suprotnom nogom i rukom + + + + +7. Upor o suprotnu ruku i stopalo + + + +

Specifična1. Stajanje na jednoj nozi + dodavanje po podlozi + + + +2. Stajanje na jednoj nozi + udarci po zraku (volej) + + + +3. Stajanje na jednoj nozi + udarci glavom + + + +4. Stajanje na jednoj nozi + udarci + izbacivanje iz ravnoteže od

strane partnera+ + + +

5. Sunožni stav na balans dasci + udarci + + + +

Br. Vježbe 7 8 9 10 11DinamičkaHodanje i trčanje1. Hodanje na prstima ruke uz tijelo + + + + +2. Hodanje na prstima zatvorenih očiju ruke u uzrucenju + + + + +3. Hodanje po ravnoj liniji + + + + +4. Hodanje po ravnoj liniji na prstima + + + + +5. Hodanje u označenom koridoru zatvorenih očiju + + + + +6. Hodanje po gredi + + + + +7. Hodanje po gredi sa rukama uz tijelo + + + + +8. Hodanje po gredi dokoročano + + + + +

Page 14: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

9. Hodanje po gredi prekoracima + + + + +10.

Hodanje po gredi zakoracima + + + + +

11.

Hodanje križnim koracima + + + + +

12.

Hodanje po poligonu nestabilnih daski + + + + +

13.

Hodanje po debelom užetu + + + + +

14.

Iz trčanja stat na krpu i održat se što duže + + + + +

Skokovi1. Sunožni vertikalni skok + doskok na jednu nogu + + +2. Jednonožni vertikalni odraz s jedne i doskok na drugu nogu + + +3. Sunožni skok iz mjesta na markirnu oznaku + doskok na jednu

nogu+ + +

4. Lateralni skokovi s noge na nogu preko niski prepreka + + +Specifična (spoj prethodno navednih vj.u kojima samo ubacena nog.teh.)1. Hodanje po gredi + svaki 3, 4 korak udarac po lopti + + + +2. Dokoračno kretanje po gredi + udarac po lopti + + + +

Prostorna (spacijalna) orijentacija

Def. je sposobnost prepoznavanja pozicije tijela ili dijelova tijela u

prostoru.

Povećana svijest o položaju tijela i kretnjama dovest će do napretka u

brzini kretanja i

poboljšati brzinu reakcije.

Br. Vježbe 7 8 9 10 11Gimnastika1. kolut naprijed iz kleka + + + + +2. kolut naprijed iz čučnja + + + + +3. kolut naprijed iz stojećeg položaja + + + + +4. kolut naprijed iz hodanja + + + + +5. kolut naprijed iz laganog trčanja + + + + +6. kolut naprijed iz brzog trčanja + + +7. kolut u nazad + + + + +8. premet strance "zvijezda" + + + + +9. kotrljanje oko uzdužne osi + + + + +10.

premet naprijed + +

11.

preskok raznoška + + + +

LoptaU mjestu1. bacanje lopte iznad glave okret za 90 stupnjeva + hvatanje + + + + +2. bacanje lopte iznad glave okret za 180 stupnjeva + hvatanje + + + + +3. bacanje lopte iznad glave okret za 270 stupnjeva + hvatanje + + + + +4. bacanje teniskih loptica iznad glave (u savakoj ruci jedna) +

okret za 180 stupnjeva te hvatanje+ + +

Page 15: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

5. bacanje lopte iznad glave okret za 360 stupnjeva + hvatanje + + +6. baciti loptu ispred sebe i uhvatiti obje rukama bez gledanja + + + +7. baciti loptu iza sebe te uhvatiti je rukama bez okreta + + + +8. u paru dodavanje loptom preko glave igrača okrenuti leđima

jedan drugome iz stajanja+ + + + +

9. u paru dodavanje loptom preko glave igrača okrenuti leđima jedan drugome iz ležanja

+ + + +

Specifična1. Kolut naprijed + sunožni vertikalni skok udarac glavom + kolut

naprijed+ + + +

2. Skok-okret za 360 stupnjeva + udarac nogom nakon okreta + + + + +3. Zvijezda + dribling/finta + + + + +

Kinestetička osjetljivost

Def. sposobnost razlikovanja oblika, prostornih i vremenskih udaljenosti, te

prilagodbe

mišićne jakosti potrebne za izvođenje nekog pokreta.

Sve vježbe su spečificnog karaktera, ovaj dio koordinacije

predstavlja najvažniji dio treninga mladog nogometaša kao temelj

za sve buduće tehničke elemente nogometne igre.

Br. Vježbe s loptom 7 8 9 10 11U mjestu1. Naizmjenično dodirivanje lopte sa đonom + + + + +2. Guranje lopte izmedu nogu unutarnjom stranom stopala + + + + +3. Rolanje lopte đonom jedne noge lijevo - desno + + + + +4. Rolanje lopte đonom naprijed - nazad + + + + +5. Naizmjenično rolanje lopte izmedu nogu đonom prema van,

unutrašnjom stranom stopala (uss) unutra+ + + + +

6. Povlačenje lopte donom unazad i udarac (sredina hrpta, unutarnjom i vanjskom stranom stopala), posebno lijevom pa desnom nogom

+ + + + +

7. Isto ko zadatak 6.samo naizmjenično + + + + +8. Povlačenje lopte đonom jedne noge a udarac (unutarnjom i

vanjskom stranom stopala, te sredinom hrptom stopala)+ + + + +

U kretanju1. Naizmjenično dodirivanje lopte sa đonom + + + + +2. Guranje lopte izmedu nogu unutarnjom stranom stopala + + + + +3. Rolanje lopte donom jedne noge lijevo - desno + + + + +4. Rolanje lopte đonom naprijed - nazad + + + + +5. Naizmjenično rolanje lopte izmedu nogu đonom prema van,

unutrašnjom stranom stopala (uss) unutra+ + + + +

6. Povlačenje lopte donom unazad i udarac (sredina hrpta, unutarnjom i vanjskom stranom stopala), posebno lijevom pa desnom nogom

+ + + + +

7. Isto ko zadatak 6. Samo naizmjenično + + + + +8. Povlačenje lopte đonom jedne noge a udarac (unutarnjom i + + + + +

Page 16: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

vanjskom stranom stopala, te sredinom hrptomstopala

9. Dijagonalno povlačenje lopte donom prema na nazad i prijenos unutarnjom stranom stopala, naizmjenično.

+ + + + +

10.

Rolanje lopte đonom prema van te zaustavljanje unutarnjom stranom stopala

+ + + + +

11.

Naizmjenično guranje lopte izmedu nogu prednjim dijelom đona

+ + + + +

12.

Postavljanje stopala s lijeve na desnu stranu lopte pritom rolajući je donom sa poskokom

+ + + + +

13.

Isto kao 12. zadatak samo zaustavljanje lopte zakorakom + + + + +

14.

Taping po lopti lj,d, lj zakorak dodirnut sa vrhom stopala + + + + +

15.

Naizmjenično rolanje lopte cijelom dužinom đona stopala prema naprijed

+ + + + +

16.

Bočno rolanje đonom stranje noge a zaustavljanje unutrašnjom stranom stopala prednje noge

+ + + + +

17.

Rolanje lopte dijagonalno đonom jedne noge zatim "klackalica" x2 pa druga noga dijagonalno rolanje

+ + + + +

18.

Povlačenje lopte đonom u nazad 123 desnom pa isti zadatak drugom nogom

+ + + + +

Sinkronizacija pokreta

Def. je sposobnost usklađivanja pokreta, više dijelova tijela kao što su

ruke, noge, vrat, trup,

kukovi.

Br. Vježbe 7 8 9 10 11U mjestu1. S jednom rukom kružiti + drugom rukom raditi boksačke

udarce+ + + + +

2. S jednom rukom raditi krugove + suprotnom nogom kružiti + + + + +3. Skakanje u lijevu i desnu stranu + naizmjenično podizanje i

spuštanje ruku+ + + + +

4. Rotacija kukova + rotacija zglobova (ruke su u uzručenju) + + + + +5. Rotacija kukova + rotacija glave + + + + +

LoptaU mjestu1. Kruženje lopte oko tijela + + + + +2. Kruženje lopte oko glave + + + + +3. Vođenje lopte u mjestu jednom rukom + + + + +4. Vođenje u mjestu s dvije lopte (u svakoj ruci jedna lopta) + + + +5. Vođenje u mjestu s dvije lopte (u svakoj ruci jedna lopta

različite veličine, težine...)+ + + +

6. Vođenje lopte u mjestu bez gledanja ruke/lopte + + + +7. Vođenje jednom rukom + drugom rukom oponašanje znakova

koji daje trener+ + + +

Hodanje i trčanje1. Kruženje lopte oko tijela + + + + +2. Vođenje lopte jednom rukom + + + + +

Page 17: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

3. Vođenje s dvije lopte (po jedna lopta u svakoj ruci) + + + +4. Vođenje unazad s jednom loptom + + + + +5. Vođenje unazad s dvije lopte + + + +6. Vođenje dvije lopte (u svakoj ruci dvije lopte koje su različite

težine, veličine+ + + +

7. Vođenje lopte u svim varijntama zatvorenih očiju + + + + +8. Vođenje lopte oko čunjeva (sve prethodno navedene

varijante)+ + + + +

Specifične1. Kruženje lopte oko tijela rukama+ klackalica + + + +2. Kruženje lopte oko tijela rukama + taping po lopti + + + +3. Naizmjenično potiskivanje-privlačenje lopte + klackalica + + + +4. Naizmjenično potiskivanje-privlačenje lopte rukama + taping + + + +5. Jednom rukom vođenje lopte + vođenje sredinom hrpta

stopalom+ + + +

6. Jednom rukom vođenje lopte + vođenje vanjska/unutarnja stopalom

+ + + +

7. Jednom rukom vođenje lopte + vođenje rolanjem + + + +8. U paru igrač izvodi zadatak u mjestu kružeći loptu oko tijela +

dodaje loptu suigraču loptu po podlozi (unutarnja, sredina hrpt stopala...)

+ + +

9. U paru jedna lopta se kreće po zraku (hvata rukama) + druga lopta se udara nogom

+ + +

Brzina reakcije

Def. je sposobnost brze reakcije na odredeni podražaj (stimulus), kao što

su dodir, zvuk,

vizualni znak.

Br. Vježbe 7 8 9 10 11Vizualni znak1. Uhvatiti loptu ispuštenu od suigrača (povećavati udaljenost) + + + + +2. Trener drži dvije lopte s rukama u uzručenju + igrac reagira

samo na onu loptu koju trener ispusti+ + + + +

3. Igrač reagira na bačenu loptu iza glave + + + + +4. Igrač stoji leđima okrenut suigraču koji mu gura loptu kroz

noge+ + + + +

5. Igrač stoji ledima okrenut suigraču koji mu upućuje loptu sa strane

+ + + + +

6. Igrač stoji leđima partneru, partner ima zadatak da protrči sa strane igrača, na što ovaj mora reagirati što brže

+ + + +

7. Na znak trenera iz različitih pozicija (kleka, čučnja, sjedenja, kotrljanja)

+ + + + +

Dodir1. Trener dodirne igrača na što on reagira sprintom u zadanom

smjeru+ + + + +

2. Zadatak je igrač reagira samo dogovoreni dodir po tijelu + + + + +Zvuk1. Većina zadataka pod vizualni znak mogu se izvoditi i na zvučni

signal+ + + + +

Page 18: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

Osjećaj za ritam

Def. sposobnost za odredivanja opsega i veličine pokreta u vremenu,

tj.sposobnost

usklađivanja pokreta u skladu s ritmom koji se čuje, vidi ili osjeti.

Ova koordinacijska sposobnost vrlo je važna zbog razvoja sportaševe

sposobnosti

anticipacije pokreta protivničkog igrača te sposobnosti fluidnije promjene

svog ritma.

Kvaliteta izvedbe u bilo kojoj motoričkoj radnji ovisi o osjećaju za ritam.

Br. Vježbe 7 8 9 10 11U mjestu1. Prednje dodirivanje desnom rukom lijevu nogu + stražnje

dodirivanje desno rukom lijeve noge+ + + + +

U kretanju1. Niski skip prednje dodirivanje desnom rukom lijevu nogu +

stražnje dodirivanje desnom rukom lijeve noge (svaki 2, 3, 4, korak)

+ + + + +

2. Sve kretne strukture koje su uz glazbu + + +3. A skip + + +4. B skip + + +5. C skip + + +6. Trčanje preko prepreka 4-8 jednake udaljenosti + + + + +7. Trčanje preko prepreka 4-8 različite udaljenosti + + + + +

Brzina

Def. Brzina je sposobnost brzog reagiranja i izvođenja jednog ili više

pokreta, koja se ogleda

u svladavanju što dužeg puta u što kraćem vremenu.

Brzina=s/t [m/s]

Brzina= frekvencija koraka x duljina koraka

Page 19: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

Osnovne sposobnosti koje pripadaju području brzine:

Brzina reakcije može biti posljedica standarnog ili kompleksnog signala.

Optimalno reagiranje u nogometu ovisi o velikoj mjeri o anticipaciji.

Proces realizacije brzine reakcije ima 5 faza:

motivacija-koncentracija

registracija signala

formiranje optimalnog odgovora

prijenos signala do optimalnih mišića

nadražaj mišića i početak kretanja

Brzina pojedinačnog pokreta

Frekvencija pokreta

Startna brzina (startna akceleracija) cilj razviti što veće ubrzanje tijela u

što kraćem

vremenu. Povezana je s brzinom promjena pravca kretanja i s brzinom

zaustavljanja.

Osnovni cilj je razviti što veću snagu. Djelovanje mišića u fazi akceleracije

je koncentrično, a u fazi deakceleracije je ekscentrično ključni mišići u

generiranju pokretu su m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus

medialis. Efikasnost se manifestira gradijentom sile, strmina krivulje

brzine. Što veću silu transferiramo o podlogu to ćemo biti brži, (Allyson

Felix 200m).

Brzina zaustavljanja deakceleracija

Maksimalna brzina da bi smo je razvili potrebno nam je 20-30 metara

startnog ubrzanja.

Brzinska izdržljivost

Br. Vježbe 7 8 9 10 11Linearna mehanika (učenje tehnike trčanja)1. Skip jednom nogom preko prepona (između prepona dva

kontakta s stopalom)+ + + + +

2. Skip jednom nogom preko prepona (između prepona 1 kontatk s podlogom)

+ + + + +

3. Skip l nogom preko prepona (niz od 4 prepone) + skip d (niz od 4 prepone) nogom preko prepona

+ + + + +

4. Cik-cak naizmjenično prelaženje prepona d,l (tri kontakta spodlogom između pojedinih prepona )

+ + + + +

Page 20: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

5. Jednostuki prelazak preko prepona + + + + +6. Dvostruki skip preko prepona (mijenjati vodeću nogu) + + + + +7. Rad ruku iz sjedenja + + + + +8. Rad ruku iz stajanja + + + + +9. Rad ruku u paru + + + + +10.

Svi zadaci se mogu izvoditi u natraške + + + + +

Mehanika zaustavljanja (učenje tehnike "kočenja")1. Iz pravocrtnog trčanja zaustaviti se u krugu + + + + +2. Iz pravocrtnog trčanja zaustaviti se u krugu te nastaviti trčati + + + + +3. Iz pravocrtnog trčanja zaustaviti se u krugu te krenut trčat

prema nazad+ + + + +

4. Igra kreni - stani + + + + +Inervacija (frekvencija koraka)1. Jednostruki skip preko prepona + + + + +2. Dvostruki skip preko prepona (mijenjati vodeću nogu) + + + + +3. Skip samo jednom nogom + + + + +4. "cuting" + + + + +5. Sprint 5 metara + zadatak kroz ljestve (jedan od prethodno

navedenih)+ + + + +

Br. Vježbe 7 8 9 10 11Startna snaga (eksplozivnost tipa sprinta)1. Trčanje uz otpor - partner drži svoje ruke na ramenima

suigrača koji izvodi zadatak+ + + +

2. Trčanje uz otpor - partner drži svoje ruke za kukove suigrača koji izvodi zadatak

+ + + +

3. Trčanje uz otpor + otpuštanje - partner drži svoje ruke naramenima suigrača koji izvodi zadatak

+ + + +

4. Trčanje uz otpor + otpuštanje - partner drži svoje ruke naramenima suigrača koji izvodi zadatak

+ + + +

5. Štafetne igre svih oblika + + + +6. U ovu grupu upadaju sve vježbe brzinske reakcije (već opisano

prije)+ + + + +

Igre1. Sve štafetne igre koje uključuju udaljenost do 20 metara + + + + +

Zaključak

Osnovna uloga sporta pa tako i nogometa je da pobudi želju i interes

mladih, da pobudi u njima želju za „ igrom “ i usmjeri njihovu energiju u

pozitivnom pravcu. Znanstvene metode su vrlo uznapredovale, koriste se

raznolike metode rada, interesantnije i privlačnije, a sve sa ciljem da

privuku interes za nogometnu igru. Nema uspjeha bez sistematskog,

kontinuiranog

Page 21: Razvoj fleksibilnosti, koordinacije i brzine kod mladih nogomettaša (7-11 godina)

rada, bez svestrane psihološke i fizičke pripreme mladoga bića. Ni talent

se ne može iskoristiti sam, bez napornoga rada, vježbanja. Veliku ulogu

igra i selekcija, koja mora biti nepristrana, pronicljiva pri pravilnom odabiru

mladih nogometaša. Važnu i veoma odgovornu ulogu igra i trener. On je

odgajatelj, roditelj, prijatelj, a on i unosi pobjednički duh u mlade

ljude te uči ih da sve životne probleme sportski podnesu i shvate.

Nogometni trener ne smije dijete promatrati umanjeno kopijom

odrasloga. On mora poznavati karakteristike uzrasta s kojim radi, jer na

temelju toga primjenjuje adekvatna sredstva, metode i trenažna

opterećenja kondicijske pripreme. Pojedini morfološki, funkcionalni i

psihički aspekti razvijanja sazrijevaju posebnim tempom i dostižu svoju

zrelost u različito vrijeme.

Literatura

www.nogometnitrening.com