Top Banner

Click here to load reader

Public 2015 arm - IDeA երեխաները կատարում էին հոգևոր երգեր, շարականներ, ինչպես նաև ժողովրդական երգեր՝ Կոմիտասի

Aug 10, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • 2015

  2014

  ՀՈՒԼԻՍ

  «ՏԱԹԵՎԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ»

  ԾՐԱԳԻՐ

  ՀՈՒՆԻՍ

 • ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  04-05

  06-07

  08-09

  10-11

  12-13

  14-15

  16-19

  20-23

  24-25

  26-27

  28-33

  34-35

  36-37

  38

  39

  IDeA ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

  ՌՈՒԲԵՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ ՈՒՂԵՐՁԸ

  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

  ՁԵՐ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

  ՄԵՐ ԴՈՆՈՐՆԵՐԸ

  2015 – 2016 ԹԹ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

  « »ՏԱԹԵՎԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ

  ՆԱԽԱԳԾԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

  ՏԱԹԵՎԻ ՎԱՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

  ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

  ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

  «ՏԱԹԵՎԵՐ» ՃՈՊԱՆՈՒՂԻ

  ՃՈՊԱՆՈՒՂՈՒ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԶԻՆՈՒՄ

  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • ԳՈ ՐԾ

  ՈՒ ՆԵ

  ՈՒ ԹՅ

  ԱՆ ՀԱ

  ՇՎ ԵՏ

  ՎՈ ՒԹ

  ՅՈ ՒՆ

  2013Թ. ՀՈՒԼԻՍ–2014Թ. ՀՈՒՆԻՍ

  04

  «Տաթևի վերածնունդ» ծրագրի մեկնարկից անցել է

  արդեն յոթ տարի: Մեր հավակնոտ, երկարաժամկետ

  և հեռանկարային ծրագրերի կենսագործումը

  հնարավոր դարձավ ձեզանից յուրաքանչյուրի

  հսկայական ջանքերի շնորհիվ, և ես ի սրտե

  շնորհակալ եմ ձեզ՝ ինչպես բարոյական, այնպես էլ

  ֆինանսական աջակցության համար: Ձեր շնորհիվ է,

  որ մեր համատեղ ջանքերը շոշափելի արդյունքներ

  են տվել, որոնցով մենք կարող ենք արդարացիորեն

  հպարտանալ. մեզ հաջողվեց նոր շունչ հաղորդել մի

  ամբողջ տարածաշրջանի և ամուր հիմք ստեղծել

  Տաթևի և նրա բնակչության կենսագործունեության

  հ ա մ ա ր ա ն հ ր ա ժ ե շ տ բ ո լ ո ր ՝ տ ն տ ե ս ա կ ա ն ,

  սոցիալական և մշակութային ոլորտների հետագա

  զարգացման առումով:

  Նախորդ տարի Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ (IDeA) հիմնադրամը Տաթևում և

  հարակից համայնքներում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքի զարգացմանն ուղղված մի շարք կարևոր

  քայլեր ձեռնարկեցինք: Միջոցներ ներդրվեցին Տաթևի վանքի վերականգնման, «Տաթև» ազգային պարկի

  ստեղծման, Տաթևի տարածաշրջանի համայնքների զարգացման, ինչպես նաև «Տաթևեր» ճոպանուղու

  ծառայությունների որակի բարձրացման և տեխնիկական վերազինման ուղղությամբ: Այստեղ

  գործարկվեց տոմսերի էլեկտրոնային վաճառքի համակարգ, որը թույլ է տալիս տոմսերի ամրագրումն ու

  ձեռքբերումը կատարել առցանց ռեժիմում: Ընթացիկ տարում կայացած՝ «Ոչխարների խուզում» արդեն

  երկրորդ փառատոնը դարձավ տեղում ձեռնարկատիրության խթանման, ինչպես նաև Սյունիքի

  մշակույթի, ազգային ավանդույթների և խոհանոցի ներկայացաման և ժողովրդականացման նկատմամբ

  ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերելու հիանալի օրինակ: 2015 թ-ին Տաթևի վանքին հարակից

  գյուղերի բնակիչների համար առաջին անգամ կազմակերպվեց Տյառնընդառաջի տոնակատարությունը և

  նորապսակների օրհնության կարգ կատարվեց: Լիահույս եմ, որ մեր ջանքերը կհանգեցնեն յուրաքանչյուր

  տարի այստեղ այցելող զբոսաշրջիկների թվի ավելացմանը: Դա թույլ կտա բարձրացնել տեղի համայնքների

  կենսամակարդակը և վերածնել վանական կյանքի ավանդույթները:

  Մեր ռազմավարական նպատակը Տաթևի տարածաշրջանը վանքի պատմամշակութային և հոգևոր

  նշանակությանը համապատասխանող՝ պատշաճ ենթակառուցվածքով համալրված միջազգային կարգի

  զբոսաշրջային ուղղության վերածելն է: Գալիք երկու տարվա ընթացքում մենք ակնկալում ենք ավարտի

  հասցնել «Հալիձորի դարպասներ» նախագծի առաջին փուլը, որի շրջանակներում նախատեսվում է

  «Տաթև» ազգային պարկի այցելուների կենտրոնի ստեղծում: Մինչև 2017թ. հոկտեմբերը՝ Տաթևի վանքի

  1111-ամյակի տոնակատարություններին ընդառաջ, նախատեսվում է ավարտել վանական համալիրի

  հիմնական եկեղեցական շինությունների վերականգնումը: Արդեն իսկ ավարտված է շինարարական-

  վերականգնողական համալիր աշխատանքների առաջին փուլը՝ վանքի դրենաժային համակարգի

  կառուցումը: Նույն թափով մեկնարկել է «Տաթևեր» ճոպանուղու վարչական շենքի շինարարութունը:

  Ինչպես և նախորդ տարիներին, մենք կանխատեսում ենք ճոպանուղու ուղևորահոսքի աճ՝ լրացուցիչ

  հնարավորություններ ստեղծելով մեր նախագծի բարեգործական բաղադրիչներին օժանդակելու համար,

  ինչպես նաև ապահովելով օդային այս անցուղու անխափան աշխատանքը:

  Սիրելի՛ բարեկամներ,

  Ռուբեն Վարդանյան

  05

  Մեր կողմից կիրառվող՝ պետական, մասնավոր, առևտրային և բարեգործական կազմակերպությունների

  միջև բազմակողմանի գործակցության մոդելը ևս մեկ կարևոր գործիք է, որը մեզ թույլ է տալիս ապահովել

  մեր նախագծերի հաջող իրականացումը: Հայաստանի կառավարության, միջազգային և տեղական դոնոր

  կազմակերպությունների հետ համակողմանի համագործակցությունը նույնպես կարևոր գործոն է Տաթևի

  տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների զարգացման համար: Մենք մտադիր ենք Հայաստանի

  Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը, ինչպես նաև տեղական և մարզային

  իշխանություններին ներգրավել «Տաթև» ազգային պարկի ստեղծման, զարգացման և կառավարման

  գործում:

  Զբոսաշրջային նոր ապրանքների մշակումն ու առաջմղումը, ինչպես նաև փոքր և միջին

  ձեռնարկատիրության կայուն զարգացման համար նոր հնարավորությունների ստեղծումը մեզ համար

  մշտապես առաջնահերթ խնդիրներ են հանդիսանում: Այդ իսկ պատճառով մենք կշարունակենք մեր այն

  բոլոր նախագծերի իրականացումը, որոնք կապված են գյուղական զբոսաշրջության զարգացման, «B&B»

  դասի հյուրատներին սատարման, ինչպես նաև տարածաշրջանի բոլոր այցելուներին դրա

  ավանդույթներին, խոհանոցին, ապրանքներին և ծառայություններին ծանոթացնելուն ուղղված

  փառատոնների և մշակութային այլ միջոցառումների կազմակերպման հետ: Այդ աշխատանքը կենսական

  նշանակություն ունի Տաթևի տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման և համայնքներում նոր

  աշխատատեղերի ստեղծման համար: Նախորդ տարվա վերջում մենք ավարտեցինք Հալիձոր համայնքի

  դպրոցի վերակառուցումը, իսկ ընթացիկ տարվա սկզբում ինժեներական լաբորատորիաներ հիմնեցինք

  Տաթևի տարածաշր