Top Banner

of 6

PRoto.pl prezentacja portalu

Mar 16, 2016

ReportDownload

Documents

aaralyn

PRoto.pl prezentacja portalu. Czym jest PRoto.pl. - PowerPoint PPT Presentation

 • PRoto.pl prezentacja portalu

 • Czym jest PRoto.pl

  Portal PRoto.pl:uytkownicy: UU/mc: 63281liczba odson: PV/mc: 55842891% czytelnikw odwiedza portal codziennie*

  najczciej ogldane zakadki**:Ogoszenia o pracInformacje

  Newsletter Twoje PRoto:nakad: ponad 13000emisja: codziennie - od poniedziaku do pitku raz w tygodniu czwartekformat: standard (outlook express) lotus notes*badanie Megapanel PBI Gemius, padziernik 2008**stat.pl stycze 2009

  PRoto.pl jest polskim portalem specjalistycznym powiconym tematyce public relations, promocji oraz szeroko rozumianej komunikacji.

  Do zarejestrowanych uytkownikw PRoto.pl wysya bezpatny newsletter Wiadomoci PRoto, zawierajcy codzienne podsumowanie wydarze ze wiata PR, przegld mediw, zmiany w brany oraz artykuy i PR-owskie Case Studies. Newsletter wysyany jest w dwch wersjach codziennej oraz raz na tydzie. Subskrybuje go ponad 13000 czytelnikw portalu.

  PRoto.pl prowadzi take badania na temat wizerunku i rozwoju brany PR w Polsce, organizuje coroczne branowe konkursy PRotony oraz cykliczne panele dyskusyjne DialogPR powicone komunikacji.

 • Czym jest PRoto.pl

  Przez cay tydzie PRoto.pl informuje czytelnikw o Zmianach w brany PR, czyli o przetargach, nowych kontraktach oraz zmianach kadrowych wrd PR-owcw. Przegld Mediw na PRoto.pl pozwala dowiedzie si, co media napisay o public relations.

  PRoto.pl jest jedynym portalem w Polsce o tak bogatej i specjalistycznej ofercie ogosze rekrutacyjnych zwizanych z public relations. Codziennie aktualizujemy oferty pracy w oparciu o nadesane do nas zgoszenia oraz oferty od naszych partnerw biznesowych. Posiadamy take baz CV kandydatw do pracy w brany.Dziki Ogoszeniom PRoto.pl pomaga PR-owcom znale prac w zawodzie, a firmom, instytucjom oraz agencjom public relations zatrudni odpowiedniego pracownika.

 • Brana PR w Polsce stale si rozwija. Warto polskiego rynku PR-owskiego szacowana jest na okoo 400 mln z, a przychd brany ronie z roku na rok o 25%**.

  Na rynku dziaa okoo 800 agencji PR-owskich***, dziay PR-u tworzone s w korporacjach, rednich i maych firmach, a take instytucjach pastwowych i organizacjach pozarzdowych.

  W brany PR powiksza si specjalizacja.PR-owcy zajmuj si kreowaniem wizerunku marek, firm oraz osb, zarzdzaniem reputacj i kryzysem, spoeczn odpowiedzialnoci biznesu, relacjami inwestorskimi, lobbingiem, budowaniem wizerunku politykw oraz gwiazd, s take rzecznikami.

  Gwnymi czytelnikami PRoto.pl s PR-owcy. Wrd nich dominujc grup stanowi pracownicy zatrudnieni na managerskich stanowiskach w agencjach public relations oraz dziaach PR w korporacjach.

  Profil zawodowy czytelnikw PRoto.pl*:*badanie Megapanel PBI Gemius, padziernik 2008**Press, 15.10.08, s.111.*** dane wasne PRoto.pl spis agencji MIEJSCE PRACYZAJMOWANE STANOWISKO

 • Profil spoeczny czytelnikw PRoto.pl:*badanie Megapanel PBI Gemius, padziernik 2008**III edycja badania wynagrodzenia PR-owcw, PRoto.pl, Gazeta Praca, Pretendent***Stat.pl, stycze 2009PE*WYKSZTACENIE*ZAROBKI**PeMIEJSCE ZAMIESZKANIA - 10 pierwszy miast***

 • Promocja z PRoto.pl*:Reklama w PRoto*:

  Reklama bannerowa na PRoto.pl oraz w newsletterze Twoje PRoto

  Teksty promocyjne na stronie PRoto.pl oraz w newsletterze Promocja firmy jako pracodawcy w ogoszeniach rekrutacyjnych na PRoto.pl oraz w newsletterze

  Wsppraca z PRoto.pl w roli Partnera lub Patrona przy cyklicznych projektach dla brany public relations:Dialogu PR oraz Konkursie PRotony

  Oferujemy take niestandardowe formy promocji klienta. Zapraszamy do wsppracy.

  * aby zapozna si ze specyfik reklam oraz ich wycen, prosimy obejrze CENNIK

  KONTAKT:

  22 656 63 98

  PRoto Sp z o.o.