Top Banner
1 PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PODANÝMI V LISTINNÉ ZADAVATEL: Obec Brniště Sídlem: Brniště 102, 471 29 Brniště Jednající: Ing. Ivan Pastorek, starosta IČ: 002 60 401 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: CHODNÍK VELKÝ GRUNOV A CHODNÍK BRNIŠTĚ – 1. ETAPA Komise pro otevírání obálek s nabídkami se dne 3.4.2014 ve 15:05 hodin sešla na jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), z něhož pořídila tento protokol. 1. Složení komise 1. Ing. Ivan Pastorek 2. Miloš Matys 3. Luboš Nekola 4. Ing. Naděžda Hájková 5. Ing. Miroslav Jeništa Hodnotící komise je usnášení schopná v souladu s § 75 odst. 3 ZVZ. Na základě hlasování si hodnotící komise zvolila předsedu a místopředsedu. Předseda hodnotící komise: Ing. Miroslav Jeništa Místopředseda hodnotící komise: Ing. Ivan Pastorek 2. Mlčenlivost členů komise pro otevírání obálek s nabídkami Členové komise pro otevírání obálek s nabídkami prohlašují, že budou zachovávat mlčenlivost ve smyslu § 71 odst. 2 ZVZ o skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti se svou účastí v komisi. 3. Jiné osoby účastnící se jednání hodnotící komise Jednání hodnotící komise se nezúčastnily jiné osoby dle § 75 odst. 4 ZVZ. 4. Zástupci uchazečů a další osoby přítomné otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se účastnily další osoby dle § 71 odst. 8 ZVZ. Všichni přítomní uchazeči se zapsali do listiny přítomných uchazečů, která je přílohou tohoto protokolu. 5. Náplň jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami Náplní jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami bylo otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě. Zadavatel v souladu s ustanovením § 69 ZVZ do konce lhůty pro podání nabídek přijal nabídky, které jsou uvedeny v Seznamu podaných nabídek, který je přílohou tohoto protokolu. Všechny nabídky byly podány písemně, v řádně uzavřené obálce, označené názvem, na které byla uvedena adresa, na niž by bylo možno zaslat vyrozuměni, že nabídka byla podána po
7

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PODANÝMI V ...

Oct 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PODANÝMI V ...

1

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PODANÝMI V LISTINNÉ

ZADAVATEL: Obec BrništěSídlem: Brniště 102, 471 29 BrništěJednající: Ing. Ivan Pastorek, starostaIČ: 002 60 401

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:CHODNÍK VELKÝ GRUNOV A CHODNÍK BRNIŠTĚ – 1. ETAPA

Komise pro otevírání obálek s nabídkami se dne 3.4.2014 ve 15:05 hodin sešla na jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), z něhož pořídila tento protokol.

1. Složení komise

1. Ing. Ivan Pastorek2. Miloš Matys3. Luboš Nekola4. Ing. Naděžda Hájková5. Ing. Miroslav Jeništa

Hodnotící komise je usnášení schopná v souladu s § 75 odst. 3 ZVZ.

Na základě hlasování si hodnotící komise zvolila předsedu a místopředsedu.

Předseda hodnotící komise: Ing. Miroslav Jeništa

Místopředseda hodnotící komise: Ing. Ivan Pastorek

2. Mlčenlivost členů komise pro otevírání obálek s nabídkamiČlenové komise pro otevírání obálek s nabídkami prohlašují, že budou zachovávat mlčenlivost ve smyslu § 71 odst. 2 ZVZ o skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti se svou účastí v komisi.

3. Jiné osoby účastnící se jednání hodnotící komiseJednání hodnotící komise se nezúčastnily jiné osoby dle § 75 odst. 4 ZVZ.

4. Zástupci uchazečů a další osoby přítomné otevírání obálek s nabídkamiOtevírání obálek s nabídkami se účastnily další osoby dle § 71 odst. 8 ZVZ. Všichni přítomní uchazeči se zapsali do listiny přítomných uchazečů, která je přílohou tohoto protokolu.

5. Náplň jednání komise pro otevírání obálek s nabídkamiNáplní jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami bylo otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 69 ZVZ do konce lhůty pro podání nabídek přijal nabídky, které jsou uvedeny v Seznamu podaných nabídek, který je přílohou tohoto protokolu.

Všechny nabídky byly podány písemně, v řádně uzavřené obálce, označené názvem, na které byla uvedena adresa, na niž by bylo možno zaslat vyrozuměni, že nabídka byla podána po

Page 2: PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PODANÝMI V ...

2

uplynutí lhůty pro podání nabídek dle § 71 odst. 6 ZVZ.

Komise pro otevírání obálek s nabídkami přistoupila k otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě v pořadí stanoveném v souladu s ustanovením § 69 odst. 6 ZVZ.

Všechny nabídky, které byly podány ve lhůtě pro podání nabídek, byly v rámci činnosti komise pro otevírání obálek s nabídkami otevřeny, zkontrolovány v souladu s § 71 odst. 9 ZVZ a všem přítomným byly sděleny údaje stanovené ZVZ uvedené níže.

Nabídka č. 1;Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:

SILNICE ŽÁČEK s.r.o.,

Sídlo / místo podnikáni / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):

Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

Právní forma: Společnost s ručením omezenýmIČ: 445 69 432Nabídková cena v Kč bez DPH: 6.300.282,87Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče:

Ano

Nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 9 ZVZ.

Ano

Komise pro otevírání obálek s nabídkami vyřadila nabídku dle § 71 odst. 11 ZVZ.

Ne

Nabídka č. 2:Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:

ZEMPRA DC s.r.o, Divize Děčín

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):

Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha

Právní forma: Společnost s ručením omezenýmIČ: 254 800 65Nabídková cena v KČ bez DPH: 5.472.670,97Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče:

Ano

Nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 9 ZVZ.

Ano

Komise pro otevírání obálek s nabídkami vyřadila nabídku dle § 71 odst. 11 ZVZ.

Ne

Page 3: PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PODANÝMI V ...

3

Nabídka č. 3:Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:

ZEPS s.r.o.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):

Lindava 84, 471 58 Cvikov

Právní forma: Společnost s ručením omezenýmIČ: 286 88 651Nabídková cena v Kč bez DPH: 5.940.010,-Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče:

Ano

Nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst.9 ZVZ.

Ano

Komise pro otevírání obálek s nabídkami vyřadila nabídku dle § 71 odst. 11 ZVZ.

Ne

Nabídka č. 4:Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:

SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Právní forma: Akciová společnostIČ: 250 18 094Nabídková cena v Kč bez DPH: 5.947.391,63

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

Návrh smlouvy je podepsán osobouoprávněnou jednat jménem či za uchazeče:

Ano

Nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 9 ZVZ.

Ano

Komise pro otevírání obálek s nabídkami vyřadila nabídku dle § 71 odst. 11 ZVZ.

Ne

Nabídka č. 5:Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:

Lovosické inženýrské stavby s.r.o.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (přlp. doručovací adresa):

Zelená 2179/13, 412 01 Litoměřice

Právní forma: Společnost s ručením omezenýmIČ: 499 03 900Nabídková cena v Kč bez DPH: 5.416.976,-

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče:

Ano

Nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 9 ZVZ.

Ano

Komise pro otevírání obálek s nabídkami vyřadila nabídku dle § 71 odst. 11 ZVZ.

Ne

Page 4: PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PODANÝMI V ...

4

Nabídka č. 6:Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:

DC AVEX s.r.o.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):

Višňová 1414, 473 01 Nový Bor

Právní forma: Společnost s ručením omezenýmIČ: 615 35 231Nabídková cena v Kč bez DPH: 5.397.448,-Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče:

Ano

Nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 9 ZVZ.

Ano

Komise pro otevírání obálek s nabídkami vyřadila nabídku dle § 71 odst. 11 ZVZ.

Ne

Nabídka č. 7:Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:

STRABAG a.s., oblast sever

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Právní forma: Akciová společnostIČ: 608 38 744Nabídková cena v Kč bez DPH: 5.340.622,07Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce:

Ano

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče:

Ano

Nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 9 ZVZ.

Ano

Komise pro otevírání obálek s nabídkami vyřadila nabídku dle § 71 odst. 11 ZVZ.

Ne

Protokol o otevírání obálek s nabídkami včetně příloh bude uchazečům k dispozici k nahlédnutí na vyžádání u kontaktní osoby zastupující zadavatele a bude jim umožněno pořídit si z něj výpis nebo jeho opis.

V Brništi dne 3.4.2014

Jméno a příjmení člena komise pro otevírání obálek s nabídkami

Ing. Ivan Pastorek v. r.

Miloš Matys v. r.

Luboš Nekola v. r.

Ing. Naděžda Hájková v. r.

Page 5: PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PODANÝMI V ...

5

Ing. Miroslav Jeništa v. r.

Přílohy:Seznam podaných nabídek Čestná prohlášení o nepodjatosti Listina přítomných uchazečůOtevřené obálky s nabídkami podanými v listinné podobě

Page 6: PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PODANÝMI V ...
Page 7: PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PODANÝMI V ...