Top Banner
SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK) PROSEDUR KUALITI
15

Prosedur kualiti

Jun 23, 2015

Download

Documents

Samsul Hamdan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Prosedur kualiti

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

PROSEDUR KUALITI

Page 2: Prosedur kualiti

PROSEDUR KUALITI SPSKPK 01 : PENGURUSAN PANITIAPK 02 : PENGURUSAN JADUAL WAKTUPK 03 : PENGURUSAN P & P PK 04 : PENGURUSAN PENCERAPANPK 05 : PENGURUSAN PEPERIKSAANPK 06 : PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURIDPK 07 : PENGURUSAN MESYUARATPK 08 : PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGPK 09 : PENGURUSAN PUSAT SUMBERPK 10 : PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAFPK 11 : PENGURUSAN ADUAN PELANGGANPK 12 : PENGURUSAN MAKLUM BALAS PELANGGANPK 13 : PENGURUSAN KAWALAN DOKUMEN DAN REKODPK 14 : PENGURUSAN AUDIT DALAMPK 15 : PENGURUSAN KAWALAN PERKHIDMATAN TIDAK AKURPK 16 : TINDAKAN PEMBETULAN, PENCEGAHAN DAN PENAMBAHBAIKKANPK 17 : PENGURUSAN PEROLEHAN

Page 3: Prosedur kualiti

PK 01: PENGURUSAN PANITIAOBJEKTIF: URUS PANITIA DGN CEKAP DAN TERATUR, PEPERIKSAAN MENINGKAT 3% @ 65% KESELURUHAN.

PENYELARAS MEMASTIKAN: MESYUARAT JKKS 2X SETAHUN(MINIT) MESYUARAT PANITIA 4X SETAHUN (MINIT)SEMUA PANITIA MATA PELAJARAN: KANDUNGAN FAIL PANITIA – (SPSK PK 01/1) SENARAI AKTIVITI PANITIA: SPSK PK01/3 ,

LAPORAN AKTIVITI(SPSK PK01/2 )

Page 4: Prosedur kualiti

PK 02: PENGURUSAN JADUAL WAKTUOBJEKTIF: EDAR JADUAL WAKTU 7 HARI SEBELUM SESI PERSEKOLAHAN BARU BERMULA

PENYELARAS MEMASTIKAN: PENYERAHAN KPD GURU / PERLU T.T GURU (BUKTI)

DALAM BPM JADUAL PERLU DISAHKAN OLEH GB

REKOD KEHADIRAN GURU (CETAK JIKA AUDIT)

REKOD PENYEDIAAN GURU GANTI

SLIP GURU GANTI

Page 5: Prosedur kualiti

PK 03: PENGURUSAN P & POBJEKTIF: P & P DIRANCANG DAN DILAKSNAKAN 100% BERDASARKAN RPT ≠ LUAR KAWALAN SEK.

PENYELARAS MEMASTIKAN: SEBELUM P&P DLM BPM ADA 6 PERKARA & FORMAT RAN. HARIAN

SEKURANG-KURANG PERLU ADA 6 PERKARA. ©SEMASA P&P REKOD PENGGUNAAN BILIK KHAS &

REKOD PINJAMAN ALATSELEPAS P&P

(PK 06 : SEMAKAN HASIL KERJA MURID)

ISI BORANG REKOD PENCAPAIN 100% SUKATAN DIAJAR ©

Page 6: Prosedur kualiti

PK 04: PENGURUSAN PENCERAPANOBJEKTIF: SEMUA GURU DICERAP MINIUM 1X SETAHUN

PENYELARAS MEMASTIKAN:

SEDIAKAN JADUAL PENCERAPAN

JADUAL DISAHKAN GB, SERAH PADA GURU DAN GURU

PERLU T.T PD SENARAI NAMA (BUKTI).

PENCERAP ISI 2 SALINAN BORANG PENCERAPAN – 1

PADA GURU 1 PADA PEN PK 04 (BUAT SALINAN &

SERAH PD PANITIA)

Page 7: Prosedur kualiti

PK 05: PENGURUSAN PEPERIKSAANOBJEKTIF: PENYEDIAAN SOALAN DAN PENGURUSAN PPT & PAT LANCAR DLM TEMPOH 60 HARI IKUT TAKWIM

PENYELARAS MEMASTIKAN: PENYEDIAAN SOALAN : BORANG PENGGUBAL SOALAN, JSU/JSI,

BORANG DRAF SOALAN PENGENDALIAN PEPERIKSAAN: REKOD PENGAMBILAN , REKOD SERAHAN SKRIP JAW SEMAKAN KERTAS JAWAPAN LAPORAN MARKAH TINDAKAN SUSULAN : PENGAYAAN & PEMULIHAN

Page 8: Prosedur kualiti

PK 06: SEMAKAN HASIL KERJA MURIDOBJEKTIF: HKM 100% DISEMAK OLEH GURU M/PEL. PENTADBIR PANTAU MINIMUM 2X SETAHUN

PENYELARAS MEMASTIKAN:

EDAR BORANG PK06/01 PD SEMUA GURU

SEDIAKAN JADUAL SEMAKAN

PILIH 5 BUKU SECARA RAWAK SERAH PD PENTADBIR

BERSERTA BORANG PK06/1

PENTADBIR PERLU ISI BORANG PK 06/2 & PK 06/4

PENYELARAS PERLU ISI BORANG PK 06/3

Page 9: Prosedur kualiti

PK 07: PENGURUSAN MESYUARATOBJEKTIF: MES. TERATUR MENGIKUT AGENDA YG DITETAPKAN DAN MEMATUHI PKPA BIL 2 /1991PENYELARAS MEMASTIKAN:

MENERANGKA KEPADA KP & SEMUA S/U

FORMAT MINIT MESYUARAT YANG PERLU DIPATUHI.

PENYEDIAAN NOTIS MESYUARAT

PENYEDIAAN BORANG KEHADIRAN MESYUARAT

PENYEDIAAN REKOD EDARAN (JIKA ADA)

PENYEDIAAN BORANG MAKLUMBALAS MESYUARAT

7 HARI SELEPAS MES. & MINIT PADA AHLI MES.

Page 10: Prosedur kualiti

PK 08: PENGURUSAN BIMBINGAN &KAUNSELINGOBJEKTIF: 100% MURID DALAM BIMBINGAN & KAUNSELINGDARIPADA GURU BIMBANGAN & KAUNSELINGPENYELARAS MEMASTIKAN IKUT DAN GUNAKAN BORANG: PANDUAN PELAKSANAAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN

DAN KAUNSELING DI SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH- TERBITAN KPM

PK 09: PENGURUSAN PUSAT SUMBER

PENYELARAS MEMASTIKAN : MEREKODKAN PINJAMAN BUKU DI PSS MEREKODKAN PENGGUNAAN PSS OLEH GURU MENGELUARKAN SURAT PERINGATAN PEMULANGAN BU

KU

OBJEKTIF: 80% MURID MEMINJAM BUKU. MINIMA 10 BUKU DALAM SETAHUN PERSEKOLAHAN

Page 11: Prosedur kualiti

PK 10: PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF

PENYELARAS MEMASTIKAN :

KEPELUAN LATIHAN – EDAR BORANG MATRIK & BUAT

ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN

PERANCANGAN LATIHAN- CADANGAN LATIHAN

PELAKSANAAN LATIHAN- ANJURAN DLM/ AGENSI LUAR

PENILAIAN LATIHAN- P’NILAIAN KURSUS, KAD BIRU,

LAPORAN KURSUS, 3 BLN – INSTRUMEN KEBERKESANAN

OBJEKTIF: GURU MENDAPAT LATIHAN 7 HARI SETAHUN

Page 12: Prosedur kualiti

PK 11: PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN

PENYELARAS MEMASTIKAN : ISI BORANG ADUAN PELANGGAN – ADU. LISAN @

BERTULIS- MAKLUM PD PENGADU SIASATAN 3 HARI JIKA MAKLUMAT LENGKAP. ISI REKOD BULANAN ADUAN

SERAH PADA GB- BUAT ULASAN SIASAT @ TOLAK JIKA TERIMA HANTAR SURAT TERIMA ADUAN BUAT SIASATAN- LAPORAN SIASATAN HANTAR BORANG MAKLUM BALAS DAN LAPORAN DLM

TEMPOH 7 HARI DARI ADUAN DITERIMA

OBJEKTIF: SETIAP ADUAN DIURUS DGN CEKAP ,TERATUR DAN DIREKODKAN

Page 13: Prosedur kualiti

PK 12: PENGURUSAN MAKLUMBALAS PELANGGAN

PENYELARAS MEMASTIKAN : SEDIAKAN PETI MAKLUM BALAS PELANGGAN –

SEDIAKAN BORANG MAKLUMBALAS : ANALISIS 4X/THN EDARKAN BORANG KEPUASAN GURU DAN STAF :

ANALISIS 2X/THN EDARKAN INSTRUMEN PENILAIAN GURU OLEH MURID 10 ORG MURID BG SETIAP KELAS YG DIAJAR: ANALISIS 2X

SETAHUN ANALISI DIBENTANG DALAM MESYUARAT PENGURUSAN

OBJEKTIF: ANALISIS : M/B PELANGGAN 4X /THN, TAHAP KEPUASAN GURU & STAF 2X/THN, M/B MURID 2X/THN

Page 14: Prosedur kualiti

PK 13: PENGURUSAN KAWALAN DOKUMEN & REKOD

PK 14: PENGURUSAN AUDIT DALAMAUDIT 1X SETAHUN

PK 15: PENGURUSAN KAWALAN PERKHIDMATAN TIDAK AKUR

PK 16: TINDAKAN PEMBETULAN, PENCEGAHAN, PENAMBAHBAIKKAN

MESYURAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

PK 17: PENGURUSAN PEROLEHAN

Page 15: Prosedur kualiti

SEKIANTERIMA KASIH