Top Banner
Proračun vratila Zadano: Moment vrtnje: Materijal vratila: Potrebna sigurnost: Moment tromosti masa reduciranih: -na zupčanik -na zupčanik Razmak oslonaca A i B: Težina: -zupčanika -zupčanika Širina glavina zupčanika: Diobeni polumjer: -zupčanika -zupčanika Torzijsko opterećenje: istosmjerno Vrsta pogona: bez udaraca Trajnost pogona: TP=100% Postotna učestalost maksimalnog Opterećenja: Skica dispozicije vratila LIST 1
16

Proracun vratila Primjer

Jan 15, 2016

Download

Documents

Cetrnaestsoft

Proracun vratila primjer
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Proracun vratila Primjer

Proračun vratila

Zadano:Moment vrtnje: Materijal vratila: Potrebna sigurnost: Moment tromosti masa reduciranih:-na zupčanik -na zupčanik Razmak oslonaca A i B: Težina: -zupčanika -zupčanika Širina glavina zupčanika: Diobeni polumjer:-zupčanika -zupčanika Torzijsko opterećenje: istosmjernoVrsta pogona: bez udaracaTrajnost pogona: TP=100%Postotna učestalost maksimalnogOpterećenja:

Skica dispozicije vratila

LIST 1

Page 2: Proracun vratila Primjer

1. Dimenzioniranje i oblikovanje vratila1.1. Opterećenje na vratilu

Sile na zupčaniku :Tangecijalna (obodna) sila

Radijalna sila

Sile na zupčaniku :Tangecijalna (obodna) sila

Radijalna sila

Aksijalna sila

LIST 2

Page 3: Proracun vratila Primjer

Komponente radijalnih reakcija u A i B:

LIST 3

Page 4: Proracun vratila Primjer

Rezultantne radijalne reakcije u A i B:

1.2.Prethodne dimenzije vratila1.2.1. Proračun idealnog vratila

Presjeci 1 do 3 (ovi su presjeci napregnuti samo savojno)

LIST 4

Page 5: Proracun vratila Primjer

Presjeci 3,4,5 i 6 napregnuti su istovremeno savojno LIST 5

Page 6: Proracun vratila Primjer

i uvojno

Presjek 3 ( )

Presjek 4

Presjek 5

Presjek 6 ( )

Presjeci 6 do 8 (ovi su presjeci napregnuti samo savojno) LIST 6

Page 7: Proracun vratila Primjer

1.2.2. Stupnjevanje vratila-prethodne dimenzije

1.3. Definitivne dimenzije vratila1.3.1. Izbor i proračun valjnih ležaja

a) Ležaj oslonca A

Izabran je cilindričnovaljčani ležaj: d/DxB, 35/72x17 NU207

za (423K)

Ležaj zadovoljava

b) Ležaj oslonca B LIST 7

Page 8: Proracun vratila Primjer

0,07 0,2

Zadovoljava

1.3.2. Konstrukcijske dužine rukavaca oslonaca A i B LIST 8

Page 9: Proracun vratila Primjer

i ukupna dužinavratila L

Dužina rukavaca

Oslonac A:širina ležaja br. NU207 B=

širina uskočnika za promjer

širina ruba na kraju vratila -odabrano n=3,25mmukupna dužina rukavca

Oslonac B:

širina ležaja br. 6407 širina sigurnosnog lima (zvjezdaste sigurnosne pločice) MB 7 (SKF) G=1,25mmširina matice za -KM 7 (SKF) dodatak-odabrano c=2,25mmukupna dužina rukavca

Ukupna dužina vratila (ugradbena dužina l=370mm)L=370+(21,75-8,5)+(36,5-12,5)=407,25mm

Nazivna mjera i tolerancija od naslona ležaja do LIST 9

Page 10: Proracun vratila Primjer

vanjskog ruba Utora za uskočnik na rukavcu oslonca A

Nazivna mjera NM=B+s=17+1,5=18,5mmŠirina utora za uskočnik za promjer mH13=

Odabrana tolerancija nazivne mjere NM=

Pritom se dobiva između uskočnika i ležaja: -minimalna zračnost -maksimalna zračnost

1.3.3. Kontrolni proračun dinamičke sigurnostiKonstrukcijske dužine i promjeri vratila

Opterećenje vratila momentima u pojedinim LIST 10

Page 11: Proracun vratila Primjer

presjecima

Kontrola pojedinih presjeka (postojeće sigurnosti) LIST 10

Page 12: Proracun vratila Primjer

Presjek 1

Presjek 2 LIST 11

Page 13: Proracun vratila Primjer

Presjek 3

Presjek 4

Presjek 5

Presjek 6

Presjek 7 LIST 12

Page 14: Proracun vratila Primjer

Presjek 8