Top Banner
POLITEHNIKA PULA Visoka tehničko-poslovna škola s p.j. Projektni zadatak: Jednostupanjski reduktor Akademska godina 2011./2012. Kolegij: Konstrukcije Profesor: - Doc. dr. sc. Robert Basan, dipl.ing. - Red. prof. dr. sc. Božidar Križan, dipl. ing. strojarstva Studenti: - Robert Erdeši - Ervin Rihić - Filip Šugar - Edi Rosin
44

Proračun jednostupanjskog reduktora

Oct 30, 2014

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

POLITEHNIKA PULA Visoka tehniko-poslovna kola s p.j.

Projektni zadatak: Jednostupanjski reduktor

Akademska godina 2011./2012. Kolegij: Konstrukcije Profesor: - Doc. dr. sc. Robert Basan, dipl.ing. - Red. prof. dr. sc. Boidar Krian, dipl. ing. strojarstva Studenti: - Robert Erdei - Ervin Rihi - Filip ugar - Edi Rosin

U Puli, sijeanj 2012. Sadraj

1.Planovi rada........................................................................................................... 1.1. Osobni planovi rada.................................................................................2 1.1.1. Robert Erdei....................................................................................2 1.1.2. Ervin Rihi.......................................................................................... 1.1.3. Filip ugar............................................................................................ 1.1.4. Edi Rosin............................................................................................. 1.2. Timski plan rada.......................................................................................3 2. Proraun jednostupanjskog reduktora................................................................4 2.1. Proraun zupanika..................................................................................5 2.2. Proraun vratila i pera..............................................................................6 2.2.1. Proraun pogonskog vratila i pera....................................................... 2.2.2. Proraun pogonjenog vratila i pera...................................................... 2.3. Proraun steznog spoja............................................................................5 2.4. Proraun leajeva.....................................................................................6 3. Nacrti jednostupanjskog reduktora.....................................................................4 3.1. Radioniki nacrt pogonskog vratila.......................................................6 3.2. Radioniki nacrt pogonjenog vratila......................................................5 3.3. Radioniki nacrt gonjenog zupanika (glavine).....................................6 3.4. Sklopni nacrt.........................................................................................6

1. Planovi rada

1.1.

Osobni planovi rada

1.1.1. Osobni plan rada - Robert Erdei Koja je tema projektnog zadatka? Proraunati i konstruirati prijenos s cilindrinim zupanicima s ravnim zupanicima s ravnim zubima prema predloku broj 3.

Koji su ciljevi projektnog zadatka? 1. Nauiti osnove projektiranja i konstruiranja 2. Razviti osjeaj za rad u projektnom timu. 3. Razviti osjeaj odgovornosti u projektu Koje rezultate moram isporuiti? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Planovi rada (osobni i timski) Proraun vratila i pera Nacrt pogonjenog vratila i pera Seminarski rad Prezentacija seminarskog rada Projektna dokumentacija

Rezult at

Korak

Pr ocj en a vr em en a 2 2 5 2 3

Sig ur nos t

Na jgo ri slu aj 4 4 7 4 5

Sre dnj e vri je me 3 3 6 3 4

Plan rada Prora un Nacrt

Osobni plan rada Timski plan rada Proraun vratila Proraun pera Nacrt vratila i

Semina rski rad

pera Izrada seminarskog rada Izrada prezentacije seminarskog rada Izrada projektne dokumentacije

7

9

8

3

5

4

Projekt na dokum entacij a Ukupn o

2

5

4

26

43

35

Koritenje raspoloivog vremena(U tjednima) Tjedan/D an Vrijeme (Sati) Ukupno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7

7

7

7

7

7 77

7

7

7

7

7

Redoslijed pojedinanih radnih zadataka Osobni plan rada Timski plan rada Traenje literature za seminar Proraun vratila Proraun pera Izrada seminarskog rada Izrada prezentacije seminarskog rada Izrada projektne dokumentacije

Raspored

T D j at e u 1 13.11. 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0. 1 2 7. 1 0 4. 1 1. 1 8. 1 2 5. 1 0 1. 0 8. 0 1 5. 0 1. 2 5. 0

V Aktivnost ri je Osobni plan rada 7dovren

V ri je 3 3 3 6 3 2 2 0 0 3 4 3 4

R e z 4 4 4 1 4 5 5 7 7

S tv a 5 5 2 1 0 1 2 2 / / 4

7 7 7 7 7 7 7 7

Timski plan rada dovren Definirana litreratura za Proraun vratila seminardovren Proraun pera dovren Izrada seminarskog rada Izrada seminarskog rada /

/Seminar dovren

1 0 1 1

7

Prezentacija dovrena Nacrt vratla dovren

0

1 2

7

Projektna dokumentacija dovrena

2

5

1.1.2. Osobni plan rada Ervin rihi

Koja je tema projektnog zadatka? Proraunati i konstruirati prijenos s cilindrinim zupanicima s ravnim zupanicima s ravnim zubima prema predloku broj 3.

Koji su ciljevi projektnog zadatka? 4. Nauiti osnove projektiranja i konstruiranja 5. Razviti osjeaj za rad u projektnom timu. 6. Razviti osjeaj odgovornosti u projektu

Koje rezultate moram isporuiti? 7. Osobni plan rada 8. Proraun valjnih leaja 9. Nacrt pogonjenog zupanika 10.Seminarski rad (Kontrola nosivosti korijena zuba zupanika) 11.Prezentacija seminarskog rada 12.Projektna dokumentacija

Rezult at

Korak

Plan rada Semina rski rad Nacrt Prora un Projekt na dokum entacij a Ukupn o

Izraditi osobni plan rada Izrada seminara Nacrtati pogonjeni zupanik Proraun valjnih leaja Izrada projektne dokumentacije

Pr ocj en a vr em en a 2 7 3 7

Sig ur nos t

Na jgo ri slu aj 4 9 5 9

Sre dnj e vri je me 3 6 4 8

2

5

4

23

32

25

Koritenje raspoloivog vremena(U tjednima)

Tjedan/D an Vrijeme (Sati) Ukupno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

7

7

7

7

7 77

7

7

7

7

7

Redoslijed pojedinanih radnih zadataka Osobni plan rada Traenje literature za seminar Izrada seminarskog rada Izrada prezentacije seminarskog rada Izrada projektne dokumentacije

Raspored T D j at e u 1 13.11. 2 3 4 5 6 7 2 0. 1 2 7. 1 0 4. 1 1. 1 8. 1 2 5. 1 V ri je 7 7 7 7 7 7 7 V ri je 3 3 3 6 3 2 2 R e z 4 4 4 1 4 5 5 S tv a 5 5 2 1 0 1 2 2

Aktivnost/ Osobni plan rada dovren

Definirana litreratura za Izrada seminarskog seminarrada Dopuna seminarskog rada Poraun valjnih leaja Proraun leajeva dovren

8 9

1 0 1 1

0 1. 0 8. 0 1 5. 0 1. 2 5. 0

7 7

/

0 / 0 3 4 3 4

7 7

/ / 4

7

Seminarski rad dovren Prezentacija dovrena Nacrt pogonjenog zupanika dovren Projektna dokumentacija dovrena

0

1 2

7

2

5

1.1.3. Osobni plan rada Filip ugar

1.2.

Timski plan rada

Koja je tema projektnog zadatka? Proraunati i konstruirati prijenos s cilindrinim zupanicima s ravnim zupanicima s ravnim zubima prema predloku broj 3.

Koji su ciljevi projektnog zadatka? 7. Nauiti osnove projektiranja i konstruiranja 8. Razviti osjeaj za rad u projektnom timu. 9. Razviti osjeaj odgovornosti u projektu Koje rezultate moram(o) isporuiti? 13.Grupni plan 14.Proraun 15.Nacrti 16.Projektna dokumentacija

Rezultat Grupni plan rada

Korak Grupni plan rada Proraun zupanika Proraun vratila i pera Proraun steznog spoja Proraun leajeva Nacrt pogonjenog zupanika Nacrt gonjenog vratila Nacrt pogonskog vratila Sklopni nacrt Izrada dokumentacije

Pr ocj en 2 7 8 6 6 3 3 4 1 2 42

Sig ur nos

Na jgo ri 4 9 10 8 8 5 5 6 2 5 62

Sre dnj e 3 8 9 7 7 4 4 5 1 4 52

Proraun

Nacrti

Projektna dokumen tacija Ukupno

Koritenje raspoloivog vremenaTjedan/D an Vrijeme (dana) Ukupno 1 0 7 1 1 7

1 7

2 7

3 7

4 7

5 7

6 7 77

7 7

8 7

9 7

Redoslijed pojedinanih radnih zadataka Prouavanje materijala Izrada plana rada Proraun zupanika Proraun vratila i pera Proraun steznog spoja Proraun leajeva Izrada nacrta Projektna dokumentacija

Raspored T D j a e t 1 13.11. . 2 0 2 . . 1 1 2 3 7 . . 0 4 4 . . 1 5 1 . . 1 6 8 . . 2 7 5 . . 0 8 1 . . V ri je AktivnostProuavanje materijala Izrada plana rada

7

V ri je 3 3 4 4 7 2 2 7 0

R e z 0

Stv ar no 3 5

7 7 7 7 7 7 7

Proraun zupanika

0 3 0 5 5 0 7

4 4 7 4 2 7 0

Proraun zupanika dovrenProraun vratila i pera Proraun vratila i pera

dovren Proraun steznog spojaProraun leajeva

/

9 .

0 8 . 0 1 . 1 5 . 0 1 . 2 2 . 0 1

7

Nacrt pogonjenog zupanika Nacrt pogonjenog vratila Nacrt pogonskog vratila Sklopni nacrt Nacrt gonjenog vratila dovren Proraun steznog spoja dovrenProraun leajeva dovren

1 2 0 2 2 2 5 1 1 3 0 1 2 0

3 4 2 2 2 1 2 1 2 1 2

1 0 .

7

1 1 .

7

Nacrt pogonjenog zupanika dovren Nacrt pogonskog vratila dovren Sklopni nacrt dovren Dokumentacija gotova

2. Proraun jednostupanjskog reduktora

2.1.

Proraun zupanika

Priblino odreivanje diobenog promjera malog zupanika:

S P i +1 1 d 1 4045 3 z K A KV K H K H H min b n1 iz H lim 2 ` 3

2

18 3 + 1 1 =73,42 mm d1 = 4045 1,75 1 1 1 1 25 3 530

b - omjer irine zupanika i diobenog promjera ( b 1) K A - faktor primjene (iz tablice smo oitali da faktor primjene za teku centrifugu iznosi 1,75) K V - faktor dodatnih dinamikih optereenja (K V 1) K H - faktor raspodjele optereenja na par zuba u zahvatu(K H 1) K H - faktor raspodjele optereenja uzdu boka zuba(K H 1)

11,5)smo oitali da

S H min - minimalna vrijednost sigurnosti na nastajanje pittinga( H min

H lim - trajna dinamika kontaktna vrstoa boka zuba(iz tabliceje 530 N/mm 2

Kutna brzina pogonskog zupanika:

1 =

2 n1 2 3,14 1500 = = 157s 1 60 60

Obodna brzina pogonskog zupanika:

v1 =

d1 0,0734 1 = 157 = 5,762 ms 1 2 2

`

Izbor broja zubi pogonskog zupanika:

(m/s Z1 )5 izmeu 20 i 25zupanika.

odabire se

Odabrali smo 20 zubi

1.. 5

>5

Broj zubi gonjenog zupanika:

z 2 = z1 i z = 20 3 = 60 zubi

Stvarni prijenosni omjer istv :

i stv =

z 2 60 = =3 z1 20

Normalni modul m'

n

:

mn =

d 1 73,42 = = 3,67mm 4mm z1 20

odabire se mn = 4 mm

(m n je standardni modul za zupanike i dobili smo rezultat 3,67, ali po tablici odabiremo broj 4)

Zbroj diobenih polumjera - razmak osi zupanika

a:

a=

mn 4 ( z1 + z 2 ) = (20 + 60) = 160 mm 2 cos 2 1

cos =0 (ravni zubi)

Stvarni diobeni promjer pogonskog zupanika d1:

d1 = mn z1 = 4 20 = 80mm

irina gonjenog zupanika b2:

b2 = b d1 = 1 80 = 80mm

b 0,8...1,2

irina pogonskog zupanika b1:

b1 = b2 + 5mm = 80 + 5 = 85mm

Stvarni diobeni promjer gonjenog zupanika d

2

:

d 2 = mn z 2 = 4 60 = 240mm

Zahvatni kut

n :

Standardizirano odabrali smo n =20

Visina korijena zuba h

f

:

h f = h fp mn = 1,25 4 = 5,000mm

*

Promjer preko korijena zuba zupanika d

f1

, d f2:

d f 1 = d 1 2 h f = 80 2 5 = 70 mm

d f 2 = d 2 2 h f = 240 2 5 = 230mm

Radijalna zranost c :

c = c mn = 0,25 4 = 1c*=0,25

Promjer preko glave zuba da1, da2:

d a1 = 2 a d f 2 2 c = 2 160 230 2 1 = 88mm d a 2 = 2 a d f 1 2 c = 2 160 70 2 1 = 248mm

Proraun sila i momenata na zupanicima:Okretni moment na ulaznom vratilu T 1 :

T1 =

P1 18000 = = 114,65 Nm 1 157

Izlazna snaga P2:

P2 = P1 = 18000 0,95 = 17114,33W

= Z L B = 0,99 0,98 0,98 = 0,95

- ukupni stupanj iskoristivosti Z - stupanj iskoristivosti ozubljenja ( 0,99) L - stupanj iskoristivosti leajeva( 0,98)

B - stupanj iskoristivosti na brtvama i rasprskivanja ulja (

0,98)

Izlazna brzina vrtnje n

2

:

n2 =

n1 1500 = = 500 min 1 i stv 3

Izlazna kutna brzina

2 :

2 =

1 157 = = 52,33s 1 istv 3

Okretni moment na izlaznom vratilu T

2

:

T2 =

P2 17114,33 = = 327,05 Nm 2 52,33

Obodna sila na zupanicima Ft

:

Ft =

2 T1 2 114,65 = = 2866,25 N d1 0,080

Radijalna sila na zupanicima Fr :

Fr = Ft tan = 2866,25 tan 20 = 1043,23N

2.2.

Proraun vratila i pera

2.2.1.

Proraun pogonskog vratila i pera

Najmanji promjer pogonskog vratila: Prema tablici mehanikih karakteristika materijala Rdt 0 za 1531 iznosi 340

N mm 2 .Odabrani faktor sigurnostiSje .5 =

dop =

Rdt 0 S16 T1 16 144,65 = = 20.47 mm dop 3 340 5

d pr 3

preliminarni promjer vratila

Odabir pera :

t1

b = 8mm h = 7mm t1 = 4mm t 2 = 2,8mm- zaobljena ela

d = d pr + t1 d = 20,47 + 4 = 24,47 mmSlika 1: Presjek vratila kod pera

-

promjer vratila, zaokruen na prvi vei standardni promjer, iznosi 25 mm.

- duina pera:(formule preuzete iz: Jednostupanjski zupani reduktor, Elementi strojeva

2, struni studij strojarstva, Tehniki fakultet u Rijeci, dostupno na http://www.riteh.uniri.hr/zav_katd_sluz/zvd_kons_stroj/nas/Elementistrojeva2/Down load/Proracun_jednostupanjskog_reduktora_ES_2.pdf)

l

2000 T d ( h t1 ) pdop

;

pdop = 120 MPa

l

2000 114,65 = 25,47 28mm 25( 7 4 ) 120

- odabrana standardna duina pera

Preliminarni odabir leaja:

d = 25 + 5 = 30mmzahtjeva

- poveanje promjera vratila zbog konstrukcijskih

-

odabran leaj iz SKF kataloga: 6206a b

FA x A B T

d = 30mm D = 62mm B = 16mm FB x c = 19,5kN

Proraun sila i momenataFA y

FR

:x FB y y

Ft

Slika 2: Prikaz sila na pogonskom dijelu reduktora

a=

B b1 + + 5 = 8 + 42,5 + 5 = 55,5mm 2 2B b1 + + 5 = 8 + 42,5 + 5 = 55,5mm 2 2

b=

Napomena: 5mm u gornjem izraunu predstavlja zranost izmeu ruba leaja i ruba zupanika.

l = a + b = 55,5 + 55,5 = 111mm

Radijalne reakcije u osloncima:

FAX =

Ft b 2866,25 55,5 = = 1433,1N l 111

FBX =

Ft a 2866,25 55,5 = = 1433,1N l 111

FAY =

FR b 1043,23 55,5 = = 521,6 N l 111

FBY =

FR a 1043,23 55,5 = = 521,6 N l 111

Rezultirajue radijalne reakcije u osloncima:

FA = FAX + FAY = 1433,12 + 521,6 2 = 1525,07 N FB = FBX + FBY = 1433,12 + 521,6 2 = 1525,07 N2 2

2

2

Momenti savijanja vratila:

M SX = FAX a = 1433,1 54 10 3 = 77,38 N

M SY = FAY a = 521,6 54 10 3 = 28,16 N

Najvei moment savijanja:

M S = M SX + M SY = 77,38 2 + 28,16 2 = 82,34 Nm

2

2

Ekvivalentni moment:

M e = M S + 0,75 ( 0 T )2

2

o odnos mjerodavnih karakteristika vrstoe pri savijanju i torziji. Za simetrini ciklus savijanja i mirnu torziju je o 4/3.

[D. Jelaska: Uputstvo za proraun vratila, FESB, Zavod za strojarstvo i brodogradnju, katedra za elemente strojeva]

3 M e = 82,34 2 + 0,75 114,65 = 111Nm 4

2

Minimalni promjer pogonskog vratila kod zupanika:

d 3

32 M e 32 111 10 3 = = 25,27 mm Sdop 3 350 5

Sdop =

Rds 1 S

Prema tablici mehanikih karakteristika materijala Rds1 za 1531 iznosi 350

N mm 2 .Odabrani faktor sigurnosti je S = 5 .

Kontrola plastinih deformacija na pogonskom vratilu:Kontrola dijela vratila kod zupanika (optereeno torzijom i savijanjem):

d f 1 = 70mm

d f 1 70 3 W= = = 33673,94mm 3 32 323

d f 1 70 3 WP = = = 67347,89mm 3 16 163

S =

M S 82,34 10 3 = = 2,44 N mm 2 - naprezanje pri savijanju W 33673,94T 114,65 10 3 = = 1,70 N mm 2 - naprezanje pri torziji WP 67347,89

T =

-

tehnoloki faktor za elik za poboljanje:

d 70 Kt = 1 0,26 lg = 1 0,26 lg = 0,83 16 16

-

visine stvarnih granica teenja:

Res = Kt ResN = 0,83 590 = 489,7 N mm 2 - za savijanje

Ret = Kt RetN = 0,83 340 = 282,2 N mm 2 - za torziju

-

faktor sigurnosti

S P S P min = 1,2 : 2

SP =

1 S max R es T max + R et2

=

1 2,44 1,70 + 489,7 282,2 2 2

= 128 S P min

Kontrola dijela vratila na ulazu (optereeno samo torzijom):

-

tehnoloki faktor za elik za poboljanje:

D t1 25 4 Kt = 1 0,26 lg = 1 0,26 lg = 0,96 16 16

Ret = Kt RetN = 0,96 340 = 326,4 N mm 2 - za torzijuWT =

( d t1 ) ( 25 4 ) 3 = = 1818,39 mm 3 16 163

T =

T 114,65 10 3 = = 63,05 N mm 2 WT 1818,39

-

faktor sigurnosti

S P S P min = 1,2 :

SP =

Ret

T max

=

326,4 = 5,17 S P min 63,05

2.2.2.

Proraun gonjenog vratila i pera

Najmanji promjer gonjenog vratila: Prema tablici mehanikih karakteristika materijala Rdt 0 za .0645 iznosi 230

N mm 2 .Odabrani faktor sigurnosti je S = 5 .

dop =

Rdt 0 S

d pr 3

16 T2 16 325,05 = = 33,01mm 3 230 dop 5

preliminarni promjer vratila

Odabir pera:

b = 10mm h = 8mm t1 = 5mm t 2 = 3mm- zaobljena ela

d = d pr + t1 d = 33,01 + 5 = 38,01mm mm. promjer vratila, zaokruen na prvi vei standardni promjer, iznosi 38

-

duina pera:

l

2000 T d ( h t1 ) pdop

;

pdop = 120 MPa

l

2000 325,05 = 47,52 50mm - odabrana standardna duina pera 38( 8 5) 120

Preliminarni odabir leaja:

d = 38 + 5 = 43mm

- poveanje promjera vratila zbog konstrukcijskih zahtjeva

-

odabran leaj iz SKF kataloga: 61909

d = 45mm D = 68mm B = 12mm c = 14kN

Proraun sila i momenata:

a

b

FA x A T FR B

FB x

x FA y FB y

y

Ft

Slika 3: Prikaz sila na gonjenom dijelu reduktora

a=

B b1 + + 7,5 = 6 + 40 + 7,5 = 53,5mm 2 2B b1 + + 5 = 6 + 40 + 7,5 = 53,5mm 2 2

b=

Napomena: 7,5mm u gornjem izraunu predstavlja zranost izmeu ruba leaja i ruba zupanika.

l = a + b = 53,5 + 53,5 = 107 mm

Radijalne reakcije u osloncima:

FAX =

Ft b 2866,25 53,5 = = 1433,1N l 107

FBX =

Ft a 2866,25 53,5 = = 1433,1N l 107

FAY =

FR b 1043,23 53,5 = = 521,6 N l 107

FBY =

FR a 1043,23 53,5 = = 521,6 N l 107

Rezultirajue radijalne reakcije u osloncima:

FA = FAX + FAY = 1433,12 + 521,6 2 = 1525,07 N FB = FBX + FBY = 1433,12 + 521,6 2 = 1525,07 N2 2

2

2

Momenti savijanja vratila:

M SX = FAX a = 1433,1 55,5 10 3 = 79,53 N

M SY = FAY a = 521,6 55,5 10 3 = 28,94 N

Najvei moment savijanja:

M S = M SX + M SY = 79,53 2 + 28,94 2 = 84,54 Nm

2

2

Ekvivalentni moment:

M e = M S + 0,75 ( 0 T )2

2

o odnos mjerodavnih karakteristika vrstoe pri savijanju i torziji. Za simetrini ciklus savijanja i mirnu torziju je o 4/3.[D. Jelaska: Uputstvo za proraun vratila, FESB, Zavod za strojarstvo i brodogradnju, katedra za elemente strojeva]

3 M e = 84,54 + 0,75 325,05 = 227,43 Nm 4 2

2

Minimalni promjer gonjenog vratila kod zupanika:

d 3

32 M e 32 227,17 10 3 = = 33,79mm 300 Sdop 3 5

Sdop =

Rds 1 S

Prema tablici mehanikih karakteristika materijala Rds1 za .0645 iznosi 300

N mm 2 .Odabrani faktor sigurnosti je S = 5 .

Kontrola plastinih deformacija na pogonskom vratiluKontrola dijela vratila kod zupanika (optereeno torzijom i savijanjem):

d L = 45 mm-

- promjer vratila kod leaja - promjer vratila kod zupanika (glavina)

d g = d L + 10 = 55 mm

W=

dg32

3

553 = = 16333,82mm 3 323

WP =

dg16

=

55 3 = 32667,65mm 3 16

S =

M S 84,54 10 3 = = 5,17 N mm 2 - naprezanje pri savijanju W 16333,82T 325,05 10 3 = = 9,95 N mm 2 - naprezanje pri torziji WP 32667,65

T =

Tehnoloki faktor za elik za poboljanje:

d 55 Kt = 1 0,26 lg = 1 0,26 lg = 0,86 16 16

Visine stvarnih granica teenja:

Res = Kt ResN = 0,86 400 = 344 N mm 2 - za savijanjeRet = Kt RetN = 0,86 230 = 197,8 N mm 2 - za torziju

- faktor sigurnosti

S P S P min = 1,2 :1 5,17 9,95 + 344 197,8 2 2

SP =

1 S max R es T max + R et2

2

=

= 19 S P min

Kontrola dijela vratila na izlazu (optereeno samo torzijom): tehnoloki faktor za elik za poboljanje:

D t1 38 5 Kt = 1 0,26 lg = 1 0,26 lg = 0,91 16 16

Ret = Kt RetN = 0,91 230 = 209,3 N mm 2 - za torziju

WT =

3 ( d t1 ) ( 38 5) = = 7056 ,21mm 3 16 16 3

T =-

T 325,05 10 3 = = 46,06 N mm 2 WT 7056,21faktor sigurnosti

S P S P min = 1,2 :

SP =

Ret

T max

=

209,3 = 4,5 S P min 46,06

2.3.

Proraun steznog spoja

Duljina cilindrine stezne povrine:

Promjer cilindrine stezne povrine:

Dodirna povrina:

Potrebna sila trenja:

Potrebna normalna sila:

Minimalni potrebni pritisak:

Minimalni potrebni prijeklop:

Stvarni minimalni potrebni prijeklop:

Maksimalni

doputeni pritisak na steznoj povrini:

za elik oko 335

Stvarni maksimalni

doputeni prijeklop:

Odabir vrstog dosjeda vratila i

Glavine:

Budui da su najmanji i najvei mogui prijeklop u granicama od: 18.57 89.3 , odabrali smo toleranciju koja je upravo unutar tog polja, a ta tolerancija je H7/s6.

2.4.

Proraun leajeva

Rezultirajue radijalne rekacije u osloncima:

FA = FA = FA = 1525,07 N FA = FB = 1525,07 N Optereenje leaja

Provjera trajnosti leaja: Lhmin minimalna trajnost leaja [h] Lhmin = 14 000 h a) Leaj pogonskog vratila: Odabrali smo leaj 6206 iz SKF kataloga:

Slika 4. Dimenzije leaja SKF 6206

D = 62 mm B = 16 mm C = 20,3 KN d = 30 mm n1 = 1500 min-1 Lh =

Lhmin

Lh =

Lhmin

Lhmin

Lh = 26204,52

Ovaj leaj zadovoljava minimalnu trajnost leaja.

b) Leaj pogonjenog vratila:

Odabrali smo leaj 61909 iz SKF kataloga:

Slika 5. Dimenzije leaja SKF 61909

D = 68 mm B = 12 mm C = 14 KN d = 45 mm n1 = 500 min-1

Lh =

Lhmin

Lh =

Lhmin

Lhmin

Lh = 25786,57

Ovaj leaj zadovoljava minimalnu trajnost leaja.