Top Banner
Innovatiestrategie Jeroen Weekers Projectleider Coördinator RDC de Kempen
19

Projectleider - FHI

Oct 05, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Projectleider - FHI

Innovatiestrategie

Jeroen Weekers

Projectleider

Coördinator RDC de Kempen

Page 2: Projectleider - FHI

- 19.000 inwoners

- 6 dorpen

- Onderdeel van de Kempengemeenten

- Toeristisch hart

Page 3: Projectleider - FHI

Jeroen Weekers

• Projectleidero Innovatie

o Dorpsparticipatie

• Coördinator Rural Data Center de Kempen

[email protected]

Page 4: Projectleider - FHI

Innovatie in Eersel

• Video

Page 5: Projectleider - FHI

Van glasvezel…

Page 6: Projectleider - FHI

…naar SMART21

Page 7: Projectleider - FHI

Toekomstvisie

- Keuze voor 21e-eeuws

gemeentelijk organiseren

- Keuze voor een ondersteunende

digitale wereld

- Keuze voor duurzaamheid

- Keuze voor innovatie

- Keuze voor het nieuwe werken

- Keuze voor een 21e-eeuwse zorg

- Redesign het buitengebied

Page 8: Projectleider - FHI
Page 9: Projectleider - FHI
Page 10: Projectleider - FHI
Page 11: Projectleider - FHI

SMARA

DatagedrevenKempengemeenten

Smart Corridor

Vernieuwend besluiten

Leerkring Duurzaamheid

Open Data Experience

Pilot afvalscheiding

Windkaart

Eersel Slim Verbonden

Smart alert

KPN Thuis Vitaal

Samen duurzaam

Toekomstvijvereersel.nl

Eersel Verbonden

Eersel First

ConnectedForrest

Dal vdKleine Beerze

Innovatiestrategie

Blauwe Campus

MRE Verbonden

Rural Data Center de Kempen

Page 12: Projectleider - FHI

SMARA

DatagedrevenKempengemeenten

Smart Corridor

Vernieuwend besluiten

Leerkring Duurzaamheid

Open Data Experience

Pilot afvalscheiding

Windkaart

Eersel Slim Verbonden

Smart alert

KPN Thuis Vitaal

Samen duurzaam

Toekomstvijvereersel.nl

Eersel Verbonden

Eersel First

ConnectedForrest

Dal vdKleine Beerze

Innovatiestrategie

Blauwe Campus

MRE Verbonden

Rural Data Center de Kempen

Page 13: Projectleider - FHI

- Gemeente grootste bronhouder en verzamelaar

van informatie over en uit de gemeente.

- Gestructureerde en ongestructureerde datasets

beschikbaar.

- Geografisch samenvoegen van gevisualiseerde

datasets maakt analyses en communicatie mogelijk,

die nu moeilijk of onmogelijk zijn.

Page 14: Projectleider - FHI

Datagedreven Kempengemeenten 1

• Gedurende 2017 en 2018 ‘klooien en prutsen’

• Essentieel voor succes is:

– Maatschappelijke thema’s

– Communicatie

– Aansluiten bij bestaande werkprocessen

– Zoeken naar intergemeentelijke samenwerkingen

– Kwaliteit data

Page 15: Projectleider - FHI

Datagedreven Kempengemeenten 2

• Belangrijkste opgaven:

– Kunnen wij de analyses maken die we moeten maken?

– Welke beheersmaatregelen zijn nodig?

– Hoe borgen we de kwaliteit van de data en de discussie hierover?

– Staat een gemeenteraad daadwerkelijk open voor datagedrevenbesluitvorming?

– Hoe borgen we de ethische discussie?

Page 16: Projectleider - FHI

Datagedreven Kempengemeenten 3

• Drie pijlers:

– Beleid

• Maatwerk

– Dienstverlening

• Kwaliteit

– Communicatie / Partnerparticipatie

• Transparantie

Page 17: Projectleider - FHI

Uitvoeringsprogramma• Groen Loont / Video

• Strooiroutes

• Veiligheidsmonitor

• Duurzaamheid

• Verkeerstellingen

• Jeugdhulp

• Monitor wonen

• Wegwerkzaamheden

• Monitor Sociale Dienst

• Meldingen

• Omgevingswet

Page 18: Projectleider - FHI

SMARA

DatagedrevenKempengemeenten

Smart Corridor

Vernieuwend besluiten

Leerkring Duurzaamheid

Open Data Experience

Pilot afvalscheiding

Windkaart

Eersel Slim Verbonden

Smart alert

KPN Thuis Vitaal

Samen duurzaam

Toekomstvijvereersel.nl

Eersel Verbonden

Eersel first

ConnectedForrest

Dal vdKleine Beerze

Innovatiestrategie

Blauwe Campus

MRE Verbonden

Rural Data Center de Kempen

Page 19: Projectleider - FHI

Eersel First

• Video