Top Banner
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ MASTERAT MANAGEMENTUL INFORMATIZAT AL PROIECTELOR INŢIEREA PROIECTELOR PROIECT DE REALIZARE A UNEI INSTALAŢII AUTOMATIZATE DE TRATARE A APELOR UZATE
39

Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Jun 23, 2015

Download

Documents

babypanter
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICEFACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI

INFORMATICĂ ECONOMICĂMASTERAT MANAGEMENTUL INFORMATIZAT AL

PROIECTELOR

INŢIEREA PROIECTELORPROIECT DE REALIZARE A UNEI INSTALAŢII AUTOMATIZATE DE TRATARE A APELOR

UZATE

Bucureşti, 2008

Page 2: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Cuprins:

1. Obiectivul general al propunerii de proiect2. Obiectivele specifice ale propunerii de proiect3. Explicati noutatea adusa prin propunerea de proiect (actual vs. nou)4. Analiza cost beneficiu5. Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenarii)6. Metodologia si planul de activitati

Strategia generala adoptata Derularea in timp a activitatilor (diagrama Gantt) Lista pachete de activitati Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activitati Descrierea detaliata a pachetelor de activitati, inclusiv a activitatilor

7. Resursele necesare a fi angajate (uman, financiar, timp, etc.)8. Buget

per partener per pachet de activitati total

9. Interrelationarea activitatilor 10. Riscuri asociate propunerii de proiect si masuri de prevenire a acestora11. Structura de conducere a proiectului si procedurile aplicate12. Consortiul (scurta descriere a personalului ce va derula proiectul, si

complementaritatea competentelor)13. Impactul social al proiectului

Page 3: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Înfiinţat în 1996 grupul de companii AC HELCOR dezvoltă activităţi medicale şi farmaceutice în sistem privat in România fiind printre primele companii farmaceutice cu capital integral românesc.De-a lungul timpului grupul şi-a extins activitatea ajungând să deţină următoarele companii:Compania Farmaceutică AC HELCOR - specializată în producţia şi distribuţia de produse farmaceutice (Denumire scurtă - HELCOR) AC HELCOR Pharma - specializată pe distribuţie medicamente en gros, având mai multe reprezentanţe în întreaga ţară HELENA Baia Mare - specializată pe distribuţie en detail în Baia Mare HELCOR Med - policlinica privată de medicină generală, chirurgie, reumatologie şi laborator clinic. Fundaţia AC HELCOR - activează în domeniul încurajării şi sprijinirii excelenţei profesionale a tinerilor români, în domeniul artistic, sportiv,cercetării, medico-farmaceutic şi nu numai.

AC HELCOR se înscrie în normele de producţie europene, fiind printre primele unităţi de producţie farmaceutică certificate GMP din Romania, atestat obţinut în anul 2000.

Momentan se comercializează un portofoliu de 61 produse generice care acoperă 9 clase terapeutice, produse dintre cele mai solicitate, cum sunt: cardiovasculare, antireumatice, chimioterapice antiinfecţioase, antialergice, digestive, neurologice. În plus compania deţine şi un grup de produse de suplimente alimentare.

1. Obiectivul general al propunerii de proiect

Unul dintre scopurile majore ale firmei este ca produsele şi serviciile oferite de companie să corespundă din toate punctele de vedere exigenţelor de calitate şi cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului. În acest context activitatea de protecţie a mediului este o prioritate absolută, răspunzând atât problemelor de mediu, cât şi cerinţelor pieţei. Îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu, prevenirea poluării, precum si reducerea costurilor de mediu în domeniul producţiei de medicamente sunt obiective principale ale politicii de mediu.

Pentru atingerea acestor obiective,propunem realizarea unei instalaţii automatizate pentru tratarea apelor uzate tehnologice evacuate.

2. Obiectivele specifice ale propunerii de proiect

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-cercetare în domeniul purificarii apelor uzate din domeniul farmaceutic şi chimic

-crearea unui sistem informatic pentru automatizarea procesului de purificare

-dezvoltarea unei instalatii de purificare a apei specifică procesului de productie

Page 4: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

-testarea la nivelul operaţional a instalaţiei automatizate

-implementarea si mentenanţa sistemului in productie

3. Noutatea adusa prin propunerea de proiect

În industria energetică,chimică,farmaceutică este necesară reducerea sau chiar anularea durităţii apei care se face prin 2 procedee : dedurizare şi deionizare(demineralizare). În momentul acesta procedeele nu sunt automatizate printr-un singur proces,iar prin această instalaţie se va reuşi acest lucru,astfel va creşte productivitatea, micşora costurile şi se va îmbunătăţii calitatea.

Capacităţile insuficiente pentru colectarea şi transportul deşeurilor au dus la stocarea lor pe durate din ce în ce mai mari, ceea ce duce atât la ocuparea unor spaţii ce pot fi folosite în alte scopuri, creşterea poluării, creşterea costurilor cu transportul, existând şi un impact negativ la nivel social ce duce la scăderea imaginii firmei.

Un alt aspect de noutate este că implementând acest sistem se vor utiliza mare parte din apele reziduale într-un ciclu închis, fără a se va evacua substanţele nocive în mediul ambiant.

Pe când celelalte companii farmaceutice optează la externalizarea serviciului de tratare a deşeurilor noi sau o fac intern dar cu costuri mari şi nu automatizat, compania noastă va introduce acest sistem prin care se vor evita toate aceste probleme.

Deşi AC Helcor reprezintă o unitate etalon în producţia de medicamente din România fiind certificată GMP , implementând noul sistem compania va putea astfel obţine şi certificări de calitate înaltă la nivel internaţional.

Page 5: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

4. Analiza cost - beneficiu

Investitii totalen

r. Crt. Specificatie An

    0 1 2

1 Teren34,000.

00 €    

2 Cladiri120,000.00 €    

3 Echipamente 0.00 €    4 Intretinere neprevazuta 0.00 €    

5 Licente7,320.0

0 €    

6 COSTURILE INVESTITIEI(A)161,320.00 €    

7 Numerar 0.00 €    8 Clienti 0.00 €    9 Rezerva 0.00 €    1

0 Datorii pe t.s. 0.00 €    1

1 Capital de lucru net 0.00 €    1

2VARIATII ALE CAP. DE

LUCRU(B)10,000.

00 €    1

3Inlocuire echipament cu durata

scurta de viata 0.00 €    1

4 Valoare reziduala 0.00 €    1

5        1

6COSTURI TOTALE ALE

INVESTITIEI (A+B)171,320.00 €    

Costuri si venituri din exploatareN

r.Crt. Specificatie An

    0 1 2

1 Materii prime30,000.0

0 €38,000.0

0 €38,000.0

0 €

2 Forta de munca244,885.

60 €39,864.0

0 €39,864.0

0 €3 Energie electrica 5,000.00 4,000.00 4,000.00

Page 6: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

€ € €

4 Intretinere1,000.00

€1,000.00

€1,000.00

5 Costuri industriale generale37,423.0

0 € 0.00 € 0.00 €6 Costuri administrative 0.00 € 0.00 € 0.00 €

7 COSTURI DE

EXPLOATARE TOTALE318,308.

60 €82,864.0

0 €82,864.0

0 €8 Produs 1 0.00 € 0.00 € 0.00 €9 Produs 2 0.00 € 0.00 € 0.00 €1

0 Produs 3 0.00 € 0.00 € 0.00 €1

1 Vanzari129,000.

00 €210,030.

00 €252,000.

00 €1

2VENIT NET DIN

EXPLOATARE-

189,308.60 €127,166.

00 €169,136.

00 €

Sustenabilitate financiara

Nr.Crt. Specificatie An

    0 1 2

1 Total resurse financiare160,000.

00 € 0.00 € 0.00 €

2 Vanzari129,000.

00 €210,030.

00 €252,000.

00 €

3 TOTAL VANZARI169,000.

00 €299,030.

00 €308,100.

00 €

4 Total costuri de exploatare318,308.

60 €82,864.0

0 €82,864.0

0 €

5 Total costuri investitii171,320.

00 € 0.00 € 0.00 €6 Dobanda 0.00 € 0.00 € 0.00 €7 Indemnizatii pensionare 0.00 € 0.00 € 0.00 €8 Rambursare credite 0.00 € 0.00 € 0.00 €9 Taxe 0.00 € 0.00 € 0.00 €1

0 TOTAL IESIRI489,628.

60 €82,864.0

0 €82,864.0

0 €1

1TOTAL FLUX DE

NUMERAR-

149,308.60 €216,166.

00 €225,236.

00 €1

2FLUX TOTAL DE

NUMERAR CUMULAT      

Page 7: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Rata interna a rentabilitatii financiaren

r.Crt. Specificatie An

    0 1 2

1 Vanzari169,000.

00 €299,030.

00 €308,100.

00 €

2 Venituri totale169,000.

00 €299,030.

00 €308,100.

00 €

3 Total costuri de exploatare318,308.

60 €82,864.0

0 €82,864.0

0 €4 Indemnizatii pensionare 0.00 € 0.00 € 0.00 €

5 Costuri totale ale investitiei171,320.

00 € 0.00 € 0.00 €

6 CHELTUIELI TOTALE489,628.

60 €82,864.0

0 €82,864.0

0 €

7 FLUX DE NUMERAR NET-

320,628.60 €216,166.

00 €225,236.

00 €

8

RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI 24%

9VALOAREA ACTUALA NETA

FINANCIARA A INVESTITIEI 34,008.98 €1

0Valoarea prezenta actualizata

15% -320629 186672 167966                

An Venit net

Venit netRata

actualizare 25%Rata

actualizare 30%

0-

320,628.60 € -320629 -320629

1216,166.00

€ 172933 166282

2225,236.00

€ 144151 133276

Notă: Am considerat că rata inflaţiei este de aproximativ 5%.

5. Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenariilor)

Scenariile pesimiste sau optimiste dezvoltate pentru proiectul propus se referă, in primul rand, la cifra de afaceri estimata. Mai exact la rezultatele financiare care depind direct de aceasta.

Într-un scenariu pesimist, daca vanzările nu ar atinge cifrele estimate în analiza de mai sus:

Durata de viaţă a proiectului a fost definită astfel:

Page 8: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

- primul an este un an investitional (an 0) ;- următorii doi ani sunt ani de exploatare efectivă.Aceste durate au fost determinate pornind de la urmatoarele ipoteze :• achiziţia de echipamente, stabilirea procedurilor de lucru şi validarea lor necesită

unan calendaristic;• durata de viaţă a echipamentelor este de 2 ani conform legislatiei în vigoare. Se

are învedere caracterul inovativ al industriei;• în cazul echipamentelor ce fac obiectul proiectului nu se poate vorbi despre omodernizare a acestora sau de o înlocuire parţială.

Scenariu I – Cresterea costurilor cu forta de munca:

Al doilea scenariu ar presupune ca piata ar crea o presiune pentru cresterea salariilor fata de cat fusese estimat intial dupa cum urmeaza:

Ar creste cu 15% fată de nivelul estimat initial, respectiv la 45843.6 Euro;În urmatorul an costurile cu forţa de munca ar mai creste cu înca 10%,

ajungând la 50427.96.

În aceste conditii:

Costuri si venituri din exploatareNr.

Specificatie AnCrt.    0 1 2

1 Materii prime 30000 38000 380002 Forta de munca 244885.6 45843.6 50427.963 Energie electrica 5000 4000 40004 Intretinere 1000 1000 10005 Costuri industriale generale 37423 0 06 Costuri administrative 0 0 0

7 COSTURI DE EXPLOATARE

TOTALE 318308.6 88843.6 93427.968 Produs 1 0 0 09 Produs 2 0 0 0

10 Produs 3 0 0 011 Vanzari 129000 210030 25200012 VENIT NET DIN EXPLOATARE -189309 121186.4 158572

Scenariu II – Cresterea costurilor materiilor prime:

Se presupune că am avea parte de o crestere a preţurilor materiilor prime începand cu cel de-al doilea an, dupa cum urmează:

crestere cu 20% fata de nivelul prevazut initial, respectiv la 45600;menţinere a nivelului stabilit în anul al doilea.

Page 9: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Costuri si venituri din exploatareNr.

Specificatie AnCrt.    0 1 2

1 Materii prime 30000 45600 456002 Forta de munca 244885.6 39864 398643 Energie electrica 5000 4000 40004 Intretinere 1000 1000 10005 Costuri industriale generale 37423 0 06 Costuri administrative 0 0 0

7 COSTURI DE EXPLOATARE

TOTALE 318308.6 90464 904648 Produs 1 0 0 09 Produs 2 0 0 0

10 Produs 3 0 0 011 Vanzari 129000 210030 252000

12VENIT NET DIN

EXPLOATARE -189309 119566 161536

Analiza rezultatelor celor 2 scenarii

Scenariul I:

Sustenabilitate financiaraNr.

Specificatie AnCrt.    0 1 2

1 Total resurse financiare 160000 0 02 Vanzari 129000 210030 2520003 TOTAL VANZARI 169000 299030 3081004 Total costuri de exploatare 318308.6 95293.6 1048235 Total costuri investitii 171320 0 06 Dobanda 0 0 07 Indemnizatii pensionare 0 0 08 Rambursare credite 0 0 09 Taxe 0 0 0

10 TOTAL IESIRI 489628.6 95293.6 10482311 TOTAL FLUX DE NUMERAR -320629 203736.4 203277

12FLUX TOTAL DE NUMERAR

CUMULAT      

Rata internă a rentabilităţii financiare ar evolua astfel:

Page 10: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Rata interna a rentabilitatii financiarenr.

Specificatie AnCrt.

    0 1 21 Vanzari 129000 210030 2520002 Venituri totale 129000 210030 2520003 Total costuri de exploatare 318308.6 88843.6 93427.964 Indemnizatii pensionare 0 0 05 Costuri totale ale investitiei 171320 0 06 CHELTUIELI TOTALE 489628.6 88843.6 93427.967 FLUX DE NUMERAR NET -360629 121186.4 158572

8

RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI 16%

9

VALOAREA ACTUALA NETA FINANCIARA A INVESTITIEI -135345.8779

10Valoarea prezenta actualizata

15% -360629 105379.5 119903.2                

Analiza scenariului II:

Sustenabilitatea financiară:

Sustenabilitate financiaraNr.

Specificatie AnCrt.    0 1 2

1 Total resurse financiare 160000 0 02 Vanzari 129000 210030 2520003 TOTAL VANZARI 169000 299030 3081004 Total costuri de exploatare 318308.6 90464 904645 Total costuri investitii 171320 0 06 Dobanda 0 0 07 Indemnizatii pensionare 0 0 08 Rambursare credite 0 0 09 Taxe 0 0 0

10 TOTAL IESIRI 489628.6 90464 9046411 TOTAL FLUX DE NUMERAR -320629 208566 217636

12FLUX TOTAL DE NUMERAR

CUMULAT      

Rentabilitatea internă ar evolua astfel:

Page 11: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Rata interna a rentabilitatii financiarenr.

Specificatie AnCrt.    0 1 2

1 Vanzari 169000 299030 3081002 Venituri totale 169000 299030 3081003 Total costuri de exploatare 318308.6 90464 904644 Indemnizatii pensionare 0 0 05 Costuri totale ale investitiei 171320 0 06 CHELTUIELI TOTALE 489628.6 90464 904647 FLUX DE NUMERAR NET -320629 208566 217636

8

RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI 21%

9VALOAREA ACTUALA NETA

FINANCIARA A INVESTITIEI 387.911413210 Valoarea prezenta actualizata 15% -320629 172368.6 148648.3

                

Se observă că activitatea companiei este strâns legată de evoluţia cheltuielilor implicate în proiect.

6. Metodologia şi planul de activităţi

Strategia generală adoptată

Strategia generală este orientată spre asigurarea cadrului dezvoltării,organizării şi funcţionării a procesului de epurare a apelor uzate.

Page 12: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Derularea în timp a activităţilor (diagrama Gantt)

Page 13: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Lista pachetelor de activităţi

Pachetele de activităţi sunt redate în tabelul de mai jos:

Tabel 1: Lista pachetelor de activităţiW

P nr.

Titlul pachetului Tipul activitatii

Coordonator WP

Nr.

om-luna

Luna start

Luna

sfarsit

1 Managementul de proiect Management

Catalin Clapon

1 7

2 Documentarea şi cercetarea Cercetare

Cornel Dragomir

1 4

3 Achiziţionarea de materiale şi consumabile

Achiziţii

Eugen Cristescu

4 4

4 Elaborarea software-ului pentru proiect

Elaborare software

Florin Atanasiu

4 6

5 Elaborarea şi montarea întregii instalaţii

Construcţii şi montare

Ion Barbulescu

5 7

6 Punerea în funcţiune la beneficiar si instruirea personalului cu privire la modul de utilizare a instalaţiei

Exploatare si instruire

Ion Barbulescu

7 7

TOTAL

Descrierea detaliată a pachetelor de activităţi, inclusiv a activităţilor

Tabel 2: Descrierea WP 1WP nr.: 1 01.12.2008Titlul WP: Managementul de proiectTipul activitatii ManagementParticipanti Catalin

ClaponManopera per

participant (OL)Obiectiv(e):Obiectivul acestui WP îl reprezintă asigurarea cerinţelor de calitate şi respectarea termenelor şi a

bugetului.Descrierea activitatilor:

Task 1: Demararea proiectului Task 2: Coordonarea proiectului

Task 3: Controlul periodic al proiectului Task 4: Încheierea proiectului

Rezultate:

Page 14: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

R1.1: Alcătuirea echipei şi stabilirea responsabilităţilor fiecărui membruR1.2: Verificarea îndeplinirii sarcinilor R1.3: Rapoarte periodice de progres al proiectului

R1.4: Finalizarea proiectului

Tabel 3: Descrierea WP 2WP nr.: 2 03.12.2008Titlul WP: Documentarea şi cercetareaTipul

activitatiiCercetare

Participanti Cornel Dragomir

Teodor Albu

Marin Diaconu

Cercetator 1

Cercetator 2

Cercetator 3

Manopera per participant (OL)

Obiectiv(e):Alegerea unei solutii optime de implementare, raportata la conditiile cerute/costuri scazute.Descrierea activitatilor:

Task 1: Documentarea generalăTask 2: Analiza variantelor şi alegerea soluţiei pentru implementare

Task 3: Aprobarea soluţiei de automatizare

Rezultate: R1.1: Rapoarte de cercetareR1.2: Selectarea soluţiei optime de implementareR1.3: Validarea solutiei optime propuse

Tabel 4: Descrierea WP 3WP nr.: 3 10.03.2009Titlul WP: Achiziţionarea de materiale şi consumabileTipul

activitatiiAchiziţii

Participanti Eugen Cristescu

Asistent 1

Asistent 2

Manopera per participant (OL)

Obiectiv(e):Aprovizionarea cu periferice şi micro-instalaţii.Descrierea activitatilor:

Task 1: Achiziţionarea de senzori şi traductoareTask 2: Achiziţionarea de plăci de achiziţie

Task 3: Achiziţionarea de calculatoare de procesTask 4: Achiziţionarea de consumabile

Rezultate: R1.1: Dotarea cu senzori si traductoareR1.2: Dotarea cu placi de achiziţtie R1.3: Dotarea cu calculatoare de proces

R1.4: Dotarea cu consumabile

Page 15: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Tabel 5: Descrierea WP 4WP

nr.: 410.04.2009

Titlul WP:

Elaborarea software-ului pentru proiect

Tipul activitatii

Elaborare software

Participanti

Florin Atanasiu

Team leader 1

Team leader 2

Team leader 3

Programator 4

Programator 5..

Programator 15

Manopera per participant (OL)

Obiectiv(e):Realizarea de programe software optime, capabile sa lucreze cu un volum mare de date. Viteza de raspuns sa

fie foarte mare garantând raspunsuri in timp real.Descrierea activitatilor:

Task 1: Elaborarea software-ului pentru modelarea matematica a procesuluiTask 2: Elaborarea software-ului pentru implementarea automatizarii

Rezultate: R1.1: Modelarea matematica a proceselor de tratare si elaborarea software-ului de simulareR1.2: Elaborarea software-ului pentru instalaţiile de automatizare

Tabel 6: Descrierea WP 5WP nr.: 5 02.05.2009Titlul WP: Elaborarea şi montarea întregii instalaţiiTipul

activitatiiConstrucţii şi montare

Participanti Ion Barbulescu

George Vladescu

Muncitor 1

Muncitor 2

Muncitor 3

Muncitor 4...

Manopera per participant (OL)

Obiectiv(e):Montarea instalaţiei pentru diferitele nivele de tratare si integrarea soluţiei la beneficiar.Descrierea activitatilor:

Task 1: Realizarea şi montarea instalaţiei pentru etapa de tratare mecanicăTask 2: Realizarea şi montarea instalaţiei pentru etapa de tratare biologică

Task 3: Realizarea şi montarea instalaţiei pentru etapa de tratare chimicăTask 4: Realizarea şi montarea instalaţiei pentru etapa de tratare a nămoluluiTask 5: Racordarea la reţeaua de canalizare

Rezultate: R1.1: Instalaţia de tratare mecanică

Page 16: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

R1.2: Instalaţia de tratare biologică R1.3: Instalaţia de tratare chimicăR1.4: Instalaţia de tratare a nămoluluiR1.5: Finalizarea instalaţiei

Tabel 7: Descrierea WP 6WP nr.: 6 10.06.2009Titlul WP: Punerea în funcţiune la beneficiar si instruirea

personaluluiTipul

activitatiiExploatare si instruire

Participanti Ion Barbulescu

George Vladescu

Manopera per participant (OL)

Obiectiv(e):Finalizarea proiectului la data stabilita cu darea in functiune a instalaţiei si instruirea personalului.Descrierea activitatilor:

Task 1: Punerea in funcţiuneTask 2: Instruirea personalului

Rezultate: R1.1: Darea in exploatareR1.2: Personal calificat pentru utilizarea instalaţiei

Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activităţi

Pentru pachetele de activităţi, rezultatele estimate a fi obţinute sunt descrise în tabelul următor:

Tabel 8: Rezultatele pachetelor de activităţiN

r.Nume rezultat W

P nr.Nat

uraData

livrariiR

2.1Rapoarte de cercetare 2 Pla

n01.01.20

09R

2.2Selectarea soluţiei optime de implementare 2 Pla

n02.02.20

09R

2.3Validarea solutiei optime propuse 2 Pla

n03.03.20

09R

3.1Dotarea cu senzori si traductoare 3 Ac

hiziţii15.03.20

09R

3.2Dotarea cu placi de achiziţtie 3 Ac

hiziţii18.03.20

09R

3.3Dotarea cu calculatoare de proces 3 Ac

hiziţii17.03.20

09R

3.4Dotarea cu consumabile 3 Ac

hiziţii15.03.20

09R

4.1Modelarea matematica a proceselor de tratare si

elaborarea software-ului de simulare4 Dezv

oltare 12.04.20

09

Page 17: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

softwareR

4.2Elaborarea software-ului pentru instalaţiile de

automatizare4 Dezv

oltare software

15.05.2009

R5.1

Instalaţia de tratare mecanică 5 Construcţii şi montaj

04.05.2009

R5.2

Instalaţia de tratare biologică 5 Construcţii şi montaj

20.05.2009

R5.3

Instalaţia de tratare chimică 5 Construcţii şi montaj

05.06.2009

R5.4

Instalaţia de tratare a nămolului 5 Construcţii şi montaj

17.06.2009

R5.5

Finalizarea instalaţiei 5 20.06.2009

R6.1

Darea in exploatare 6 22.06.2009

R6.2

Personal calificat pentru utilizarea instalaţiei 6 Instruire

20.06.2009

7. Resursele necesare a fi angajate

Pentru realizarea proiectului se vor utiliza resurse umane, materiale, financiare şi de timp. O prezentare a acestora este redată în tabelul de mai jos:

Tabel 9: Resurse utilizate şi costuri aferente

Resursa Tip Cantitate

disponibilă

Cost total

(€)

Cost procentual (% din buget total)

Manager general - Cătălin

Clapon

Uman 1 6.020

15,93

Project Manager

(dezvoltare software) - Florin

Atanasiu

Uman 1 4.816

3,64

Team leader Uman 3 12.900

15,12

Programator Uman 15 18.780

21,30

Cercetător şef - Cornel Dragomir

Uman 1 2.614,4

2,96

Teodor Albu Uman 1 1.926,4

2,18

Marin Uman 1 1.92 2,18

Page 18: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Diaconu 6,4Cercetator Uman 2 1.54

3,21,75

Inginer şef - Ion Bărbulescu

Uman 1 2.600

2,95

Inginer George Vlădescu

Uman 1 2.500

2,83

Muncitor Uman 25 18.050

13,65

Director achiziţii - Eugen

Cristescu

Uman 1 3.440

1,30

Asistent Uman 2 1.302,4

0,49

Senzori de nivel

Material 9 7. 200

2,72

Senzori de concentraţie

Material 3 3. 360

1,27

Senzori de pH

Material 2 3.000

1,13

Traductoare liniare şi unghiulare

Material 3 2.100

0,79

Placi de achiziţie

Material 2 5.400

2,04

Calculatoare de proces

Material 3 3.600

1,36

Monitoare de interfaţare

Material 12 4.800

1,81

Cabluri şi elemente de

legătură

Material 100 300 0,11

Surse alimentare

suplimentare

Material 2 40 0,01

Stabilizatoare şi redresoare

Material 4 80 0,03

UPS Material 2 400 0,15Amplificatoa

reMaterial 4 400 0,15

Consumabile Material - 198 0,07Lămpi cu

ultravioleteMaterial 7 210 0,07

Lămpi cu raze X

Material 2 40 0,01

Regie Financiar - 6.000

2,27

Page 19: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Deplasări pe teren

Financiar 30 300 0,11

Reuniuni şi şedinţe

Financiar 7 1.000

0,37

Licenţe software

Financiar 5 7.320

2,76

Resursele de timp sunt date de durata totală planificată a proiectului, duratele planificate ale pachetelor de activităţi şi de duratele activităţilor. Durata totală a proiectului a fost stabilită la 7 luni, iar duratele pachetelor de activităţi sunt, după cum urmează:

- WP1: 7 luni- WP2: 3 luni- WP3: 1 lună- WP4: 3 luni- WP5: 2 luni- WP6: 1 lună

Duratele individuale ale activităţilor sunt redate în diagrama Gantt prezentată anterior.

8. Buget

per pachet de activităţi

Tabel 10: Bugetul per pachet de activităţiAchizitie

echipamenteWP

1WP

2 WP 3WP

4WP

5WP

6 Total

Buc pret/buc pretSenzori

concentratie 31.120,00 €

3.360,00 € 3.360,00 €

Senzori nivel 9 800,00 €7.200,00 € 7.200,00 €

Senzori pH 21.500,00 €

3.000,00 € 3.000,00 €

Traductor 3 700,00 €2.100,00 € 2.100,00 €

Placa achizitie 22.700,00 €

5.400,00 € 5.400,00 €

Calculator de proces/PLC 31.200,00 €

3.600,00 € 3.600,00 €

Monitor interfatare 12 400,00 €

4.800,00 € 4.800,00 €

Cabluri si elemente de legatura 100 3,00 € 300,00 € 300,00 €

Surse alimentare suplimentare 2 20,00 € 40,00 € 40,00 €

Page 20: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Stabilizatoare si redresoare 4 20,00 € 80,00 € 80,00 €

UPS 2 200,00 € 400,00 € 400,00 €

Amplificatoare 4 100,00 € 400,00 € 400,00 €Lampi cu

ultraviolete 7 30,00 € 210,00 € 210,00 €

Lampi cu raze x 2 20,00 € 40,00 € 40,00 €

Total30.930,00 €

Total Achizitii  

30.930,00 €

Consumabile WP 1WP

2WP

3WP

4WP

5WP

6 TotalCartus

imprimanta150,00

€ 150,00 €

Hartie10,00

€18,00

€5,00

€5,00

€5,00

€5,00

€ 48,00 €

Total160,00

€18,00

€5,00

€5,00

€5,00

€5,00

€Total

Consumabile 198,00 €

SoftwareWP

1 WP 2WP

3 WP 4WP

5WP

6 TotalLicenta Matlab

7.03.000,00

€3.000,00

Licenta LabView 7.14.320,00

€4.320,00

Total3.000,00

€4.320,00

Total Software7.320,00

Manopera WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5Numar

luni 7 3 1 3

CercetatoriCornel

Dragomir 7.843,20 €

Cercetatori Teodor Albu 5.779,20 €

CercetatoriMarin

Diaconu 5.779,20 €

IngineriIon

Barbulescu 5.200,00 €

IngineriGeorge

Vladescu 5.000,00 €Director

generalCatalin

Clapon 42.140,00 €Director

achizitiiEugen

Cristescu 3.440,00 €

Page 21: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Project manager

3 Team leader1.290,00

€ 38.700,00 €15 Programator 56.340,00 €2 Cercetator 4.629,60 €

2 Asistent 1.302,40 €25 Muncitor 36.100,00 €

Total 43430 24031,2 4742,4 95040 46300Total manopera

total

Tabel 11: Bugetul per totalTotal general

WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5 WP 6 TotalManopera 43430 € 24031,2 € 4742,4 € 95040 € 46300 € 5100 € 218643,6 €Achizitie

Echipamente 0,00 € 0,00 €30.930,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30930 €

Software 0,00 €3.000,00

€ 0,00 € 4.320,00 € 0,00 € 0,00 €Mobilitate 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 €

Regie1.000,00

€1.000,00

€1.000,00

€ 1.000,00 €1.000,00

€1.000,00

€Consumabile 160,00 € 18,00 € 0,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €Reuniuni si

sedinte1.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total45.690,00

€28.049,20

€36.672,40

€100.365,00

€47.505,00

€6.105,00

€264.386,60

9. Interrelaţionarea activităţilor

O scurtă prezentare a relaţiilor dintre WP este prezentată în diagrama urmatoare:

Page 22: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

O reprezentare mai detaliată poate fi vizualizată în diagrama PERT de mai jos:

Page 23: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate
Page 24: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

10. Riscuri asociate proiectului si metode de prevenire a acestora

Riscuri identificate pentru perioada de implementare

În perioada de implementare a proiectului pot apărea riscuri generate de întarziereaplatilor destinate acoperirii cheltuielilor de investitii (ceea ce ar putea conduce la prelungirea erioadei de implementare peste termenul prevazut) si riscuri in procesul de achizitie al echipamentelor.

In cadrul licitatiilor organizate in vederea achizitiei echipamentelor, pot apareaurmatoarele riscuri :

• Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului redus de oferte conforme primite – lucru ce va infuenta in mod negativ planul de actiune aproiectului;

• Nerespectarea termenelor de contract stabilite – din cauza unor motive ce depind sau nu de executant.

Administrarea riscurilor interne ale proiectului :

În planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune aufost prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului.

Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectareManagerul de proiect, impreuna cu responsabilul economic se vor ocupa direct de

colaborarea in bune conditii de entitatile implicate in implementarea proiectului ;Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de

executie al lucrarilor, avand o bogata experienta in domeniu ; se va implementaun sistem foarte riguros de de supervizare a lucrarilor de executie. Acesta vapresupune organizarea de raportari partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor inparte. Acestea vor fi prevazute in documentatia de licitatie si la incheiereacontractelor.

Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si termeneleprevazute.

Se va monitoriza respectarea specificatiilor referitoare la echipamentele simetodele de implementare a proiectului.

Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator.

Riscuri interne :Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor

prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:a) Etapizarea eronata a lucrarilor ;b) Erori in calculul solutiilor tehnice ;c) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;d) Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare;

Page 25: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

e) Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Administrarea riscurilor externe proiectului

a) Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vedereaobtinerii unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor deachizitie echipamente ;

b) Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata.

11. Structura de conducere a proiectului şi procedurile aplicate

Structura de conducere a proiectului este alcătuită din managerul general, coordonatorii fiecărui pachet de activităţi şi a activităţilor individuale. În centrul structurii de conducere se află Cătălin Clapon, managerul de proiect, care şi-a dovedit de-a lungul timpului calităţile şi care a acumulat suficientă experinţă în managementul proiectelor de acest tip pentru a justifica investirea sa în această poziţie centrală a conducerii. El colaborează îndeaproape cu responsabilii fiecărui pachet de activităţi.

Cornel Dragomir este Cercetătorul şef, însărcinat cu finalizarea la timp şi cu bune rezultate a pachetului de activităţi Documentare şi cercetare. El este asistat de Teodor Albu şi Marin Diaconu, specializaţi pe diferitele direcţii de cercetare (cercetare în domeniul tratării mecanice şi, respectiv, a tratării biologice şi chimice), aceştia coordonând o mică echipă formată din 2 cercetători.

Desfăşurarea pachetului de activităţi Achiziţionare de materiale şi consumabile este responsabilitatea lui Eugen Cristescu, şef Achiziţii, acesta având 2 asistenţi. Deşi activităţile acestui pachet nu necesită calificări multiple, rolul celor 2 asistenţi este de a grăbi prin lucrul în paralel şi distribuirea sarcinilor finalizarea acestei etape a proiectului, cu scopul respectării termenelor stabilite.

Pachetul de activităţi Elaborarea software-ului pentru proiect beneficiază de resurse umane semnificative ca număr. El este supervizat de către Florin Atanasiu, Project Manager, cel care coordonează, asigură viziunea de ansamblu şi intermediază comunicarea între 3 echipe: echipa care se ocupă de elaborarea software-ului pentru modelare matematică şi simulare (responsabilă de îndeplinirea primei activităţi constituente a pachetului), cea care se ocupă de elaborarea software-ului pentru implementarea automatizării (responsabilă de îndeplinirea primei activităţi constituente a pachetului) şi echipa de testeri. În fruntea fiecărei echipe se află câte un Team Leader, persoane cu cunoştinţe tehnice avansate şi experienţă în domeniile respective, cu care Project Manager-ul comunică în mod continuu.

Responsabilul pachetului de activităţi Elaborarea şi montarea întregii instalaţii este Ion Bărbulescu, Inginer şef. Adjunctul său, George Vlădescu, inginer, coordonează echipa de 25 muncitori care realizează construcţia şi montarea instalaţiei (task-urile 1, 2, 3 şi 4 ale pachetului de activităţi).

Ultimul pachet de activităţi, Punerea în funcţiune la beneficiar şi instruirea personalului, îi are drept coordonatori pe Ion Bărbulescu şi George Vlădescu, primul

Page 26: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

ocupându-se de instruirea personalului (task 2) iar cel de-al doilea fiind însărcinat cu verificarea dării în exploatare a instalaţiei şi funcţionarea ei la parametri corespunzători (task 1).

Deşi se poate identifica o viziune comună, procedurile de conducere sunt diferenţiate în funcţie de natura pachetelor de activităţi. Ele sunt bazate pe colaborare şi comunicare permanentă (în special în ceea ce priveşte activităţile de cercetare, documentare, achiziţionare de materiale şi coordonare proiect), pe schimbul de idei şi cunoştinţe de natură tehnică (realizarea şi montarea instalaţiei, elaborarea de software), dar şi pe o supervizare atentă cu urmărirea îndeplinirii sarcinilor respectând restricţiile de timp, costuri şi resurse (cazul activităţilor referitoare la construcţia şi montajul instalaţiei şi punerea în funcţiune). Coordonarea şi controlul proiectului sunt realizate prin atenta verificare a progresului proiectului, prin comunicarea strânsă între managerul de proiect şi membrii principali ai echipei de proiect, precum şi prin şedinţe periodice pentru schimbul de informaţii şi analiza situaţiei la momentul respectiv.

12. Consorţiul (scurta descriere a personalului ce va derula proiectul, si complementaritatea competentelor)

Consorţiul care va realiza instalaţia automatizată de tratare a apei este format din:

S.C. ALV MONTAJE S.R.L.

Firma de construcţii şi montaje S.C. ALV MONTAJE S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1999. De atunci şi până în prezent, firma a realizat cca. 10 proiecte de construcţii şi montaj, iniţial proiecte de mai mici dimensiuni, apoi lucrări de construcţii de mai mare amploare, precum şi montaje de echipamente şi instalaţii din diverse de domenii. Cele mai relevante lucrări executate sunt următoarele:- Montaj cazan preincalzire aer SIDEX GALATI. Capacitate: 1000m3;

- Montaj panou comanda cu dubla protectie, AMPLAST SA - Montaj si amenajare hala cutii de viteze SC. ARO SA.

Ion Bărbulescu şi George Vlădescu, inginer şef şi, respectiv, inginer, în cadrul S.C. ALV MONTAJE S.R.L., se numără printre cei mai experimentaţi ingineri ai societăţii, alăturându-se echipei încă de la înfiinţarea firmei şi care au avut ocazia de a colabora cu rezultate bune şi în cadrul altor proiecte desfăşurate de S.C. ALV MONTAJE S.R.L.

S.C. CRINSOFT S.R.L.

S.C. CRINSOFT S.R.L. este specializată în dezvoltarea de software pentru societăţi cu profil tehnic şi tehnologic, activând pe piaţa de soft din România începând cu anul

Page 27: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

2002. În portofoliul său de aplicaţii se găsesc câteva proiecte reprezentative, dintre care enumerăm:

- Comanda pompa (Asigura comanda unei pompe cu motor de 3,2kW utilizind electrozi de nivel. Nanoautomat programabil EASY. Sisteme SCADA Automat Allen Bradley; (RS View)

- Comanda cazan, incalzire termica, mentinere nivel cazan. Sisteme SCADA Automate Allen Bradley (RS View) si Siemens ProTool / Pro, Win CC

- Actionari cu turatii variabile. Automate programabile: Allen Bradley (PLC 5, SLC 500)

Florin Atanasiu, având rolul de project manager în cadrul echipei actuale de programatori, a îndeplinit, de asemenea, acest rol şi în cadrul primului dintre proiectele reprezentative ale firmei, proiecte prezentate anterior.

Alături de aceşti doi parteneri, din consorţiul responsabil de realizarea proiectului mai fac parte: Cătălin Clapon, manager de proiect şi coordonator al proiectului, Cornel Dragomir, Teodor Albu şi Marin Diaconu, cercetători, angajaţi permanenţi ai firmei proprietare, precum şi Eugen Cristescu, director de achiziţii, angajat permanent al firmei proprietare, alături de subordonaţii lor.

13. Impactul social al proiectului

Impactul social al proiectului este unul pozitiv, prin implementarea acestuia contribuindu-se la:

- Crearea unui număr de 60 locuri de muncă, distribuite astfel încât să acopere domenii de activitate diferite (cercetare, dezvoltare software, construcţii, montaje, etc.) şi necesitând personal cu nivele de calificare diferite. Aceste locuri de muncă vor fi disponibile atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi, parţial, după finalizarea acestuia şi darea în exploatare a instalaţiei (personalul care se va ocupa de utilizarea şi întreţinerea instalaţiei).

- Contribuţia la calificarea personalului pentru utilizarea şi întreţinerea unei astfel de instalaţii prin instruirea acordată în faza finală a proiectului

- Reducerea gradului de poluare a mediului înconjurător prin tratarea apei uzate şi posibilitate refolosirii acesteia care conduce la scăderea semnificativă a cantităţii de apă cu deşeuri rezultată din activitatea curentă a societăţii şi la un consum economic al acestei resurse.

- Contribuţia la creşterea nivelului general de cunoştinţe în ceea ce priveşte tehnologiile utilizate pentru tratarea mecanică, biologică şi chimică a apei prin etapa de cercetare efectuată în debutul proiectului

Page 28: Proiect de Realizare a Unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

BIBLIOGRAFIE

1. http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 2. http://www.smeprojects.ro3. 10 minutes guide to project management 4. http://mmq.ase.ro/LucrCD/sectiunea%20III/epurarea%20apelor

%20Botez,Calin.htm5. http://www.achelcor.ro