Top Banner

of 14

Profilaktyka raka jelita grubego

Feb 08, 2017

ReportDownload

Healthcare

Prezentacja programu PowerPoint

PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO

dr n.med. ukasz Wolaski Bigoraj, 8.10.2016

RAK JELITA GRUBEGO - EPIDEMIOLOGIA

Wg danych z 2013 jest to drugi pod wzgldem czstoci nowotwr rozpoznawany u kobiet i trzeci u mczyzn!!!

RAK jelita grubego - biologia

Jest to jeden z nielicznych nowotworw ktrego rozwj i biologia jest bardzo dobrze poznana dziki czemu mona mu skutecznie zapobiega.

W 98% PROCENTACH ROZWIJA SI NA PODOU POLIPA

gruczolak z dysplazj maego stopnia ---> gruczolak z dysplazj duego stopnia ---> rak

--------------------------------------------------------------------------> kilka- kilkanacie lat

RAK JELITA GRUBEGO PROFILAKTYKA

Etap pierwszy, czyli profilaktyka pierwotna

Etap drugi, czyli profilaktyka wtrna

Etap trzeci, czyli profilaktyka pna

RAK JELITA GRUBEGO PROFILAKTYKA PIERWOTNADieta chronica przed zachorowaniem na nowotwr jelita grubego to tzw. zdrowe odywianie ograniczenie iloci wglowodanw prostych i misa czerwonego, wiksza ilo bonnika i warzyw (przyspieszony pasa i mniejsze naraenie nabonka na karcynogeny)Odpowiedni udzia energii pochodzcej z tuszczw (do 30%). Wskazane jest rwnie zastpowanie potraw pieczonych na ruszcie i smaonych - produktami gotowanymi w wodzie lub na parze. Naley rwnie ogranicza udzia w diecie wyrobw wysoce przetworzonych, w tym wdzonych i konserwowanych chemicznie. Wkno pokarmowe (bonnik) oraz przeciwutleniacze to naturalne skadniki pokarmowe chronice przed rakiem jelita grubego.

RAK JELITA GRUBEGO PROFILAKTYKA PIERWOTNAWykazano, e nawet p godziny umiarkowanego wysiku fizycznego (intensywny spacer, jazda na rowerze, pywanie) kadego dnia znaczco zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory zoliwe jelita grubego oraz na raka piersi u kobiet.

Z wielu bada wynika, e osoby, ktre regularnie przyjmuj aspiryn i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, jak ibuprofen czy naproksen, maj od 20 do 50% nisze ryzyko rozwoju polipw i zachorowania na raka jelita grubego. Jednak ze wzgldu na dziaania niepodane nie s one rutynowo zalecane.

RAK JELITA GRUBEGO PROFILAKTYKA WTRNA1.badanie per rectum czyli badanie palcem przez odbytnic

2.wykonywanie testu na krew utajon w kale

3. kolonoskopia obecnie najskuteczniejsze badanie profilaktyczne

RAK JELITA GRUBEGO PROFILAKTYKA WTRNAW przypadku raka jelita grubego zastosowanie bada przesiewowych naley rozpatrywa osobno dla dwch populacji: o ponadprzecitnym i przecitnym ryzyku zachorowania.

O ponadprzecitnym ryzyku zachorowania na raka jelita grubego mwi si w przypadku osb po 40. roku ycia z obcieniem dziedzicznym i/lub rodzinnym.

Natomiast populacj o przecitnym ryzyku zachorowania stanowi osoby po 50. roku ycia, bez obcienia dziedzicznego i rodzinnego, wolne od objaww raka jelita grubego.

RAK JELITA GRUBEGO PROFILAKTYKA WTRNAW Polsce, w myl zaoe Narodowego Programu Zwalczania Chorb Nowotworowych, badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego s jednoetapowe i obejmuj wykonywanie co 10 lat kolonoskopii u osb w wieku 50-65 lat o przecitnym ryzyku zachorowania.

RAK JELITA GRUBEGO PROFILAKTYKA WTRNAW przypadkach rzadkich wskazana diagnostyka genetyczna

rozpoznanie raka jelita grubego przed 50.-60. rokiem ycia,zachorowanie na nowotwr ze spektrum zespou Lyncha, o ile w rodzinie s bliscy krewni, u ktrych rak jelita grubego lub inne nowotwory ze spektrum zespou Lyncha wystpiy w modym wieku,rozpoznanie mnogich polipw w jelicie grubym lub polipw o nietypowej budowie histologicznej (np. polipw modzieczych).

Kolonoskopia zawsze 10 lat wczeniej ni wiek w ktrym wykryto raka u czonka rodziny.

KOLONOSKOPIA

Przez odbyt wprowadza si gitki wziernik (endoskop, kolonoskop) zakoczony kamer, za pomoc ktrej oglda si wntrze caego jelita grubego, a po ujcie krtniczo-ktnicze. Dugo kolonoskopu waha si od 130 do 200 cm, a grubo jest zbliona do gruboci palca dorosej osoby. Za porednictwem kanau roboczego kolonoskopu mona rwnie pobiera wycinki bony luzowej do badania histopatologicznego oraz przeprowadza drobne zabiegi, na przykad usunicie polipa tzw. polipektomii.

Kolonoskopia

Rzadko powoduje silniejsze dolegliwoci blowe.Czas trwania badania: od 15 minut do 1 godziny. Badanie mona wykonywa wielokrotnie.

RAK JELITA GRUBEGO

TRUDNO UWIADOMI SOBIE E MONA NOSI W SOBIE CO TAKIEGO.

Dzikuj za uwag