Top Banner

Click here to load reader

of 12

Procesor (CPU)

Feb 23, 2016

ReportDownload

Documents

maitland

Procesor (CPU). scschardware.6f.sk. Čo je to procesor?. CPU interpretuje a vykonáva inštrukcie obsiahnuté v softvéri a vykonáva výpočty. - PowerPoint PPT Presentation

Procesor (CPU)

Procesor (CPU)scschardware.6f.sko je to procesor?CPU interpretuje a vykonva intrukcie obsiahnut v softvri a vykonva vpoty. Mikroprocesor sa sklad z kremkovej dotiky, na ktorej s fotoelektrickm procesom vryt jemn spoje obvodov s vkonnosou niekokch milinov tranzistorov.

ZloeniePoda Von Neumannovej schmy sa CPU sklad z dvoch zkladnch ast:aritmeticko-logick jednotka (ALU) - vykonva opercie na dajochriadiaca jednotka - usmeruje tok programu

alie vznamn asti s:sada registrov - uchovvaj operandy a medzivsledkyjednotka sprvy/prideovania pamte (MMU)Konkurencia na trhuV sasnosti s najvmi dodvatemi procesorov AMD a Intel.

FrekvenciaFrekvencia procesora m znan vplyv na vkon procesora, udva sa v hertzoch (Hz, respektve dnes astejie MHz a GHz).Dnes vyrban procesory pracuj na frekvencich pribline 2GHz - 4GHz.

rka operanduJe to poet bitov, ktor je schopn procesor spracova v jednom kroku.Delenie:8 bitov16 bitov (286)32 bitov (Pentium 4, AMD Athlon XP)64 bitov (AMD Athlon 64/FX, Pentium 4 s podporou EM64T intrukci)Poet jadierV sasnosti ide vvoj smerom k integrcii viacerch jadier do jedinho ipu.Kad procesor m nezvisl vyrovnvaciu pam a jej radi.Delenie:jednojadrov (AMD 64, Pentium 5xx)dvojjadrov (AMD 64 X2, Pentium 8xx)viacjadrov - serverov(AMD Opteron, IBM Power5 MCM)CachepamJe to rchla pam, sli ako vyrovnvacia pam medzi rchlym procesorom a pomalou hlavnou pamou.Procesor m a tri rzne cache:Level 1(L1)cache- vemi mal, ale vzhadom k jej polohe v samotnom jadre vemi rchlo prstupn.(4 - 256 KB)Level 2(L2)cache- obvykle umiestnen v procesore, ale nie v samotnom jadre. (64 KB - 12 MB)Level 3(L3)cache - najpomalia z troch vyrovnvacch pamt, ale aj najvia. (a 256 MB)Poda pracovnho nasadeniaMeme ich rozdeli na:mobiln- vyuvaj sa v notebookoch, maj nzku spotrebu a ni vkon ako desktopov nprotivky.desktopov- maj vysok vkon na multimedilne aplikcie a hry. Maj vyiu spotrebu.serverov- spravidla viacjadrov, vyuvaj sa pri profesionlnych aplikcich.North Bridge (severn most)Ako as ipsetu matinej dosky zaisuje komunikciu medzi procesorom, pamou a grafickou kartou.Je najbliie k CPU, v sasnosti sa do neho priamo integruje.Celkov vkon matinej dosky je mern aj prenosovej rchlosti cez FSB a jej frekvencii.Sockety (ptice)S to konektory na zkladnej doske uren pre pripojenie procesorov.Poda typu pinov sa delia na:LGA(Land Grid Array)PGA(Pin Grid Array)BGA(Ball Grid Array)LGA plon kontakty sa priloia na pticu a procesor sa zabezpe obvodovm rmom.

PGA - piny na procesore sa zasvaj do otvorov v ptici na zkladnej doske.

BGA - piny vbec neobsahuje. Ide o nerozoberaten prepojenie. Kontakty v podobe malch guok s prispjkovan do otvorov v ptici.