Top Banner

of 16

Priemyselná zóna Juh - Nitra

Jan 09, 2016

Download

Documents

Michal Šimonek

Nachádza sa na okraji Nitry medzi Krškanmi a Ivankou pri Nitre.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUH

 • Mapa Slovenska

  90km

  100 km

  50 km

  dianicaletisko

  PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUH

  Nitra

 • PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUH

  Priemyseln zna Nitra - JUH m 2 asti, jedna je uren pre domcich malch a strednch podnikateov, druh pre investcie s vyou pridanou hodnotou vedecko-technologick park.

  Na ploche zhruba tyroch hektrov sa doteraz etablovalo desa investorov, ktor sa orientuj na ahk priemysel. Okrem nich je v priemyselnej zne na alch zhruba piatich hektroch vedecko-technologick centrum nemeckej firmy Muehlbauer Technologies. Nitrianska investin pripravila alch 3,5 hektra, o ktor chce znu rozri.

  V priemyselnej zne s novovybudovan vetky IS. Pozemky maj zemn aj stavebnrozhodnutie a s vyat z pdneho fondu.

  Nitrianska investin zskala dotciu z Ministerstva hospodrstva Slovenskej republiky vo vke 1,2 milina eur na infratruktru v priemyselnej zne, ktor je uren na vybudovanie komunikcie v areli, rozrenie cesty I/64, vybudovanie prepojovacieho chodnka s vedecko-technologickm centrom firmy Muehlbauer, prekldku autobusovej zastvky a vstavbu bezpenostnho oplotenia zny.

  Spolonos Nitrianska investin, s.r.o. bola zaloen 13. februra 2007 uznesenm Mestskho zastupitestva v Nitre. V Obchodnom registri SR je firma pod sasnm menom zapsan od 6. marca 2007, predtm niesla nzov Priemyseln park Nitra, s.r.o. od 22. janura 2005. Firma m zkladn imanie 6 639 eur. Prostrednctvom svojho portlu (www.nitrianskainvesticna.sk) vyzva prvnick aj fyzick osoby na spoluprcu pri nehnutenostiach na prenjom, predaj alebo inovcie.

 • R1 - jun obchvat mesta Nitry Priemyseln zna Nitra - JUH

  PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUH

 • Plnovan napojenie Priemyselnej zny Nitra - JUH na R1 - jun obchvat mesta Nitry

  PZ Nitra JUH

  PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUH

 • PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUH

  Vedecko-technologickpark = 5 ha

  Priemyseln zna pre malch a strednch

  podnikateov = 3 ha

  Novozmock uli

  ca

  smer Nitra

  smer Nov Zmky

 • PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUH

  Rieenie napojenia priemyselnej zny na cestn komunikciu Novozmock ulica

 • PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUH

 • PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUH

  Priemyseln zna pre malch a strednch podnikateov - architektonick tdia

 • PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUH

  Priemyseln zna pre malch a strednch podnikateov ortofotomapa a kpia katastrlnej mapy

 • PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUHZoznam spolonost etablovanch v Priemyselnej zne Nitra - JUH

  Priemyseln zna pre malch a strednch podnikateov

  1. EMPIRIA PIETANY, s.r.o., Pieany, parc.. 2310/11, vmera 5.000 m2, v prevdzke- predaj fitingov, raditorov, plynovch kotlov, ohrievaov vody, armatr, intalanho materilu

  2. BK METAL, s.r.o., Nitra, parc.. 2310/12, vmera 3.000 m2, vo vstavbe- vroba kovovch kontrukci- obrbanie na CNC a vakovch automatoch- vroba nronch dielcov na CNC sstruhoch a frzach

  3. ENIPRO BRATISLAVA, s.r.o., Bratislava, parc.. 2310/13, vmera 3.000 m2, v prevdzke- protipoiarne zabezpeenie stavieb

  4. MEGASPOL, spol. s r.o., Nitra, parc.. 2310/14, vmera 1.937 m2, zmer vstavby- energetick analza budov- termovzne merania zisovania tepelnch prestupov budov a tep. pol- vsadba a prava zelene- upratovacie a istiace prce- stavebn prce- obchod

 • PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUHZoznam spolonost etablovanch v Priemyselnej zne Nitra - JUH

  Priemyseln zna pre malch a strednch podnikateov

  5. GUTEVA, Cabaj - por, parc.. 2310/16, vmera 1.658 m2, parcela na predaj - cukrrska, cukrovinkrska a okoldovncka vroba- predaj cukroviniek a okoldovch vrobkov

  6. KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., ilina, parc..2310/18, vmera 1.500 m2, parcela na predaj- strojrska vroba s vrobnou plochou

  7. MOLY, spol. s r.o., Nitra, parc.. 2310/19, vmera 1.500 m2, zmer vstavby- vroba plastovch obalovch materilov

  8. SL TECH, s.r.o., Nitra, parc.. 2310/20, vmera 2.000 m2, v prevdzke- vroba skobnej techniky a prstrojov

  9. MOREZ GROUP, a.s., Nitra, parc.. 2310/21, vmera 2.948 m2, zmer vstavby- elektrotechnick vroba- monte slaboprdovch zariaden

  10. GREXA, s.r.o., Nitra, parc.. 2310/15, vmera 2.500 m2, erpacia stanica PHM SHELL

 • PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUH

  EMPIRIA PIEANY, s.r.o.

  BK METAL, s.r.o.

  ENIPROBRATISLAVA, s.r.o.

  MEGASPOL, s.r.o.

  GUTEVA

  KOVOMATSLOVAKIA, s.r.o.

  MOLY, s.r.o.

  SL TECH, s.r.o.

  MOREZ GROUP, s.r.o.

  GREXA, s.r.o.

  prjazdov k

  omunikc

  ia

  kruhov

  objazd

  trafostanica

 • PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUHPriemyseln zna - von pozemky

  49,- EUR / m249,- EUR / m2

 • PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUHVedecko-technologick park - Muehlbauer Technologies, s.r.o.

  Vroba a vvoj:- stroje a zariadenia na vrobu plastovch kariet (SMART CARDS, SMART LABELS, BACK - END, VISION SYSTEMS)- zariadenia pre cestovn pasy- tlaiarensk zariadenia- zabezpeovacie systmy

  Poet zamestnancov: 220 (2011)

  Germany

 • Nitrianska investin, s.r.o. Mestsk rad v Nitre tefnikova trieda 60 950 06 Nitra

  tel.: +421 (0)37 65 02 272mobil: +421 (0)911 802 654

  e-mail: ondrejicka@msunitra.sk web: www.nitrianskainvesticna.sk

  PRIEMYSELN ZNA NITRA - JUH