Top Banner
Nitrocementovanie - je jedným z ďalších procesov chemicko - tepelného spracovania (CHTS) v prostredí obsahujuceho okrem aktívneho uhlíka aj dusík. - Je to nasycovanie povrchu súčastí prevažne uhlíkom v plynných atmosférach, obsahujúcich okrem zdrojov uhlíka (ktorým je v našom prípade metanol CH3OH ) aj aktívny (atomárny) dusík s pridaním amoniaku pri teplotách 820 až 860 °C. - Opäť ako pri cementácii sa používajú nízkouhlikové ocele, rozhodujúcim chemickým pochodom na povrchu súčastí je nasycovanie uhlíkom a požadované vlastnosti povrchu a jadra sa dosahujú po ďalšom tepelnom spracovaní. - Nitrocementovanie umožňuje použiť nižšie teploty pre difúziu uhlíka (menšie nebezpečie rastu zrna) a dochádza pri ňom k rýchlejšiemu rastu uhlíkom (príp. dusíkom) nasýtenej vrstvy. Používajú sa jednoduchšie postupy konečného tepelného spracovania. Hĺbka nitrocementovanej vrstvy sa pohybuje od 0,3 do 0,8 mm. Po nitrocementácii nasleduje kalenie do oleja (cca 60°C), pranie a následne popúšťanie. Nitrocementovanie
1

Prezentácia AKB Martinská kaliareň, s.r.o. LISTY SK 2013¡cia.pdf · Prezentácia AKB Martinská kaliareň, s.r.o. LISTY SK 2013 Author: User Created Date: 12/5/2014 7:24:11 AM

Jun 21, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Prezentácia AKB Martinská kaliareň, s.r.o. LISTY SK 2013¡cia.pdf · Prezentácia AKB Martinská kaliareň, s.r.o. LISTY SK 2013 Author: User Created Date: 12/5/2014 7:24:11 AM

Nitrocementovanie

- je jedným z ďalších procesov chemicko - tepelného spracovania (CHTS) v prostredí obsahujuceho okrem aktívneho uhlíka aj dusík.

- Je to nasycovanie povrchu súčastí prevažne uhlíkom v plynných atmosférach, obsahujúcich okrem zdrojov uhlíka (ktorým je v našom prípade metanol CH3OH ) aj aktívny (atomárny) dusík s pridaním amoniaku pri teplotách 820 až 860 °C.

- Opäť ako pri cementácii sa používajú nízkouhlikové ocele, rozhodujúcim chemickým pochodom na povrchu súčastí je nasycovanie uhlíkom a požadované vlastnosti povrchu a jadra sa dosahujú po ďalšom tepelnom spracovaní.

- Nitrocementovanie umožňuje použiť nižšie teploty pre difúziu uhlíka (menšie nebezpečie rastu zrna) a dochádza pri ňom k rýchlejšiemu rastu uhlíkom (príp. dusíkom) nasýtenej vrstvy. Používajú sa jednoduchšie postupy konečného tepelného spracovania.

Hĺbka nitrocementovanej vrstvy sa pohybuje od 0,3 do 0,8 mm.

Po nitrocementácii nasleduje kalenie do oleja (cca 60°C), pranie a následne popúšťanie.

Nitrocementovanie