Top Banner
PREZENTACE PRO ITP Ing. Věra Bláhová, ITP 28. 1. 2008 Institut Trhu Práce
16

PREZENTACE PRO

Jan 12, 2016

Download

Documents

berg

PREZENTACE PRO. ITP. Ing. Věra Bláhová, ITP. 28. 1. 2008. Institut Trhu Práce. Aktualizace REGISTRU OBCÍ Pardubický kraj. Mikroregiony okresu Ústí nad Orlicí Českotřebovsko Choceňsko Jablonsko Lanškrounsko. 1. Charakteristika okresu Ústí nad Orlicí. Rozložení okresu. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • PREZENTACE PROITPIng. Vra Blhov, ITP28. 1. 2008Institut Trhu Prce

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Aktualizace REGISTRU OBC

  Pardubick kraj

  Mikroregiony okresu st nad Orlic

  eskotebovskoChoceskoJablonskoLankrounsko

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  1. Charakteristika okresu st nad Orlic

  Rozloen okresurozloha 1 265 km2poet obyvatel 138 691poet obyvatel ekonomicky aktivnch 69 653mra nezamstnanosti k 31.12.2007 5,0 %poet volnch mst k 31.12.2007 1 677je komplexem 115 obc, z nich 10 m statut msta*

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Rozdlen okresu st nad Orliceskotebovsko esk Tebov + 5 obcChocesko Choce, Brands nad Orlic + 19 obcJablonsko Jablonn nad Orlic + 6 obcKralicko Krlky + 5 obcLankrounsko Lankroun + 20 obcLetohradsko Letohrad + 8 obcsteckoorlicko st nad Orlic + 9 obcVysokomtsko Vysok Mto + 21 obcamberecko amberk + 12 obc*

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  2. Vznik Registru obcobce nejmen katastrln jednotky se staly partnery ad prce na trhu prceproveden inventarizace po celm Pardubickm kraji vznik podkladovho materilu pro poteby ad prceod roku 2000 probh aktualizace Registru obc 1x ron*

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  3. Aktualizace Registru obc3.1. Ppravn fze

  zk spoluprce ITP adu prce a ITP HK Rrozdlen obc podle mikroregion st zpracovv ITP P, st ITP HKsestaven dotaznku pro RO dostaten vypovdajc, nesm pli zatovat*

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  3. Aktualizace Registru obc3.2. Pracovn postup

  vlastn pprava RO - zskn veker dostupn informace o pslun obci z webovch strnek a strnek S rozloha obceadresa obecnho adustarosta a mstostarosta obcestav nezamstnanosti v obcipoet uchaze o zamstnnpoty podnikatelskch subjekt v obcikontakt zstupce obce uren termnu pracovn schzky

  *

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  3. Aktualizace Registru obcpracovn schzkapedstaven projektu ITPodsouhlasen obecnch daj, uren jin kontaktn osobyupesnn lokalitytermn schvlen zemnho plnudopravn obslunostdojkovost do zamstnnobansk vybavenostrozhodujc zamstnavatel v obci, ivnostncivoln objekty a brownfieldyrozvoj obce a budouc aktivityerpn dotacspoluprce s adem prce

  *

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  3. Aktualizace Registru obc3.3. Vlastn eten

  do konce roku 2007 probhla nvtva 50 obc mikroregion eskotebovsko, Chocesko, Jablonsko a Lankrounskozajmavm dajem pro kontaktn osoby byl vvoj mry nezamstnanosti a poty uchaze o zamstnn za posledn 3 rokyve vtin ppad nezamstnanost klesla, nejni byla v roce 2007pouze ve 4 obcch byla nezamstnanost v roce 2007 vy ne v pedchzejcch letech

  *

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Poty uchaze o zamstnn ve vybranch obcch*

  Graf1

  125720042004

  119620052005

  105620062006

  90820072007

  Poet uchaze

  Sloupec1

  Sloupec2

  List1

  Poet uchazeSloupec1Sloupec2

  20041,257

  20051,196

  20061,056

  2007908

  Chcete-li zmnit velikost oblasti dat grafu, pethnte jej prav doln roh.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  3. Aktualizace Registru obcdopravn obslunost pro mal obce pedstavuje velk rizikopoet podnikatelskch subjekt ve vtin ppad se daje z S neshodovaly s odhadem zstupc obcrozhodujc zamstnavatel v obci shoda naich daj s daji kontaktnch osobrozvoj obce a budouc aktivity vodovod, veejn osvtlen, bytov vstavba, plynofikace, sportovn vyit obanspoluprce s adem prce vyuvn veejn prospnch pracobansk vybavenost upesnn v nsledujcm grafudojkovost do zamstnn ve vybranch mikroregionech vysok, z dotzanch obc (bez mst) in dojkovost cca 82 %

  *

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Obansk vybavenost*

  Graf1

  3468plyn

  2652Z

  1326lka

  1632pota

  4488pohostinstv

  4896potraviny

  Poet obc

  Procento

  Sloupec1

  List1

  Poet obcProcentoSloupec1

  plyn3468

  Z2652

  lka1326

  pota1632

  pohostinstv4488

  potraviny4896

  Chcete-li zmnit velikost oblasti dat grafu, pethnte jej prav doln roh.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Dojkovost do zamstnn*

  Graf1

  3

  1

  4

  9

  16

  10

  Poet obc

  List1

  Poet obc

  do 50%3

  51 - 60%1

  61 - 70%4

  71 - 80%9

  81 - 90%16

  nad 90%10

  Chcete-li zmnit velikost oblasti dat grafu, pethnte jej prav doln roh.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  3. Aktualizace Registru obccelkov analza obcesiln strnky obce dostupnost msta, bytov vstavba, dobr mezilidsk vztahy oban v obci, turistick ruch, okoln prodaslab strnky obce nedostatek zamstnavatel, patn dopravn obslunost, nedostatek vlastnch pozemk, nzk rozpoet obce, sthovn obyvatel do mst, mal obansk vybavenostohroen obce povodn, pvalov detpleitost pro obce dotan politika, monost vstavby bytovch jednotek, prostor pro podnikn, cestovn ruchaktivn ivot obce zjmov spolky a sdruen (SDH, Mysliveck sdruen)

  *

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  4. Vznam aktualizace Registru obczmapovn trhu prce v celm Pardubickm kraji vznik irok zkladny informac o obcchvyuit pro pidlovn prostedk APZzjitn novch investor v regionuvyuit pro clen projekty ESF poradenstvvyuit dotan politiky strukturlnch fond EU

  *

 • DKUJEME ZA POZORNOST

  **