Top Banner

Click here to load reader

Pressmeddelande Nordisk Parkkongress maj - · PDF file Pressmeddelande 2014-05-19 Nordisk Parkkongress – staden där man hellre är ute än inne Kongress i Malmö 20-22...

Feb 06, 2021

ReportDownload

Documents

others

  • Pressmeddelande 2014-05-19

    Nordisk Parkkongress – staden där man hellre är ute än inne Kongress i Malmö 20-22 augusti 2014 Vart fjärde år samlas nordiska stadsträdgårdsmästare och parkansvariga till en gemensam kongress. I år står Sverige på tur som arrangörsland och värdskapet har tillfallit Malmö stad. Den 20-22 augusti kommer drygt 200 deltagare få ta del av en mängd intressanta föreläsningar, seminarier och studieturer. Och på ledig tid få chansen att uppleva allt exotiskt och spännande som händer i parker och på gator och torg under den samtidigt pågående Malmöfestivalen. Våra offentliga parker och utemiljöer är viktiga, inte minst för att skapa ett attraktivt och hållbart liv i staden. Invånarnas livskvalitet är avgörande för att en stad ska ses som framgångsrik och välmående. Attraktiviteten gynnas av investeringar i kollektivtrafik, parker och grönytor, offentliga platser, trygghetsfaktorer samt i politisk delaktighet. Inom många av dessa områden har personer som jobbar med planering och förvaltning av vår gemensamma utemiljö en viktig roll att fylla. Internationellt samarbete Nordisk Parkkongress har en lång tradition – den första arrangerades 1966 i Köpenhamn. Huvudarrangör för årets kongress är FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. I programutformningen har övriga nordiska länders stadsträdgårdsmästareföreningar medverkat. Medarrangörer är Malmö högskola samt Movium – SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling. Dessutom har ett samarbete etablerats med stadsträdgårdsmästarnas världsorganisation Ifpra – International Federation of Parks and Recreation Administration. De bidrar med föreläsare samt har förlagt ett World Commissioner Meeting i anslutning till kongressen. Ur programmet: De tre kongressdagarna innehåller föreläsningar i plenum, parallella seminarier samt studieturer med olika teman. Bland föreläsarna kan nämnas: Gil Penalosa, tidigare mycket omtalad park och fritidschef i Bogotá, Columbia, numera ansvarig för organisationen 8-80 Cities i Kanada som ger råd hur man kan skapa bra städer för alla åldrar oavsett etnisk eller social bakgrund. Gia Biagi, stadsplanerare från Chicago, verksam inom stadens parkförvaltning som räknas som den största i USA och omtalad för att ha utvecklat ett stort antal parker med innovativt innehåll i nära samverkan med volontärer och brukare. James McCulloch från Peterborough i England, verksamhetsansvarig för stiftelsen Nene Park Trust. Han berättar om nya former för hur man kan organisera parkförvaltning. Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare i Göteborg, ansvarig för arbetet med stadens nya grönplan som kommer att få stor betydelse för stadens framtida planering och förtätning.

  • För mer information: http://www.movium.slu.se/produkter-amp-tjanster/utbildning?article=nordisk- parkkongress-2014 För information om FSS: http://www.stadstradgardsmastare.org/ Kongressansvariga: Sten Göransson, FSS/Malmö stad, 040-34 21 39, [email protected] Göran Nilsson/Fredrik Jergmo, Movium, 040-41 50 00, [email protected] Pressansvarig: Karin Andersson, 0709-71 07 83, [email protected] Foto att användas i samband med publicering: Finns som bilaga till pressmeddelandet. Foto: Linnea Svensson Arbab.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.