Top Banner
Představujeme vám… Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400
34

Představujeme vám…

Jan 11, 2016

Download

Documents

waite

Představujeme vám…. Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Organizační schéma. Vzhled naší školy. Škola sídlí v budově atriového typu v rozsáhlém areálu obklopeném zelení a sportovními hřišti. Studium na škole. S tátní škola otevřená v roce 1990 Škola realizuje:. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Snmek 1

Pedstavujeme vmGymnzium, Praha 8, stavn 400

Organizan schmaVzhled na kolykola sdl v budov atriovho typu v rozshlm arelu obklopenm zelen a sportovnmi hiti.

Studium na koleGymnzium osmiletpro ky, kte ukonili 5.tdu Z

Gymnzium estilet esko-italsk pro ky, kte ukonili 7.tdu Z Sttn kola oteven v roce 1990 kola realizuje:Velikost kolyOsmilet studiumpoet td: 16 prmrn naplnnost td: 30 k

estilet gymnziumesko-italsk sekcepoet td: 6 prmrn naplnnost td: 30 k

poet td celkem: 22aktuln poet k: 660Dostupnost koly je velmi dobr autobusov spojen navazujc na vstup ve stanici metra C Kobylisy

Dostupnost koly

Stravovnkoln jdelna se nachz v arelu kolyk bnmu oberstven slou koln bufetdva automaty na tepl a studen npoje

Jak je tk se dostat na nai kolu?Prospch k 2007/2008Maturanti jsou spn pi pijmacch zkoukch na vysok koly (95%-100%). Vybaven kolypracovna vtvarn vchovytlocvinagymnastick slposilovnavenkovn hit sumlm povrchem

4 speciln vybaven odborn uebny 3 laboratoe pro vuku prodovdnch pedmt2 potaov uebny4 multimediln jazykov uebnyuebna hudebn vchovy

LaboratoeLaborato fyzikyLaborato biologie

Laborato chemie

Potaov uebny

modern potaov s pipojen linkou ADSL k sti Internete-mailov schrnky pro studenty

Sportovn zzem koly

posilovna

Atletick hit

Hit s vceelovm povrchemGYMNastick sl

TLOCVINAOdborn uebny

uebna biologieuebna chemieJazykov uebnyesko-italsk sekce gymnziaintenzivn vuka italtiny v1. a 2. ronku a vuka vybranch pedmt vitalskm jazyce od 3. ronkuDal jazyk:francouzsk jazykitalsk jazyknmeck jazykpanlsk jazyk

Zzem kolyVechna hygienick zazen i atnov prostory jsou nov zrekonstruovny.

Voln as

Volno asov potaov uebnastoln tenisatriumAkce podporujc vuku a soudrnostVodck a lyask kurzjazykov a kulturn vmny studentpoznvac a jazykov pobyty odborn exkurze vrmci Rast student vmezinrodnch projektechsportovn soute student

Vodck vcvik

septimaPosledn zvonn

Hrajeme divadlo

Mezinrodn projektyprogramy vrmci EU-Socratesspoluprce sItalskm kulturnm institutem a Italskm velvyslanectvm vPrazespoluprce sinstituc Premio Grinzane Cavour (Turn, Itlie)

Poznvac a jazykov zjezdy Velk Britnie

kdov tesyLondnVmnn a poznvac pobyty v Itlii

Vatiknmsk koloseumPoznvac zjezd do Francie

Vmnn pobyt vdsko

Odborn exkurze

telefonn stedny-programovnbotanick zahradaZajmav vci ve vtvarn vchov

Besedy s vznamnmi osobnostmi

spisovatelka Eva KantrkovBesedy s vznamnmi osobnostmifotograf Jan Saudek

Besedy s vznamnmi osobnostmiherec Jan Tska

spisovatel M. VieweghVnon akademie

Divadlo Za plotem

Vnon zpvn na schodech

koln sbor

Maturitn ples

Velk sl LucernaTme se na Vs

Gymnzium, Praha 8, stavn 400Dkujeme za pozornost