Top Banner
Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3
29

Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

Mar 26, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

Predavanje br. 08

ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3

Page 2: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA 1. OLUCIMA

2. RIGOLOM • KA SPOLJAŠNJOSTI ZGRADE • KA UNUTRAŠNJOSTI ZGRADE 3. TAČKASTO - SLIVNIKOM

Page 3: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

ODVODNJAVANJE PREKO HORIZONTALNIH OLUKA na strehama

Page 4: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

ODVODNJAVANJE PREKO RIGOLE

NA SPOLJA – KROZ NADZIDAK PREKO VERTIKALNIH OLUKA POSTAVLJENIH NA FASADI

NA UNUTRA-PREKO SLIVNIKA I KIŠNIH VERTIKALA POSTAVLJENIH U OBJEKTU I PRIKLJUČUJE SE NA KUĆNU KANALIZACIJU

Page 5: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

ODVODNJAVANJE PREKO SLIVNIKA- TAČKASTO ODVODNJAVANJE

PREKO SLIVNIKA U KIŠNE VERTIKALE U OBJEKTU,ČIJA SE MESTA IZABERU, I PRIKLJUČUJE SE DIREKTNO NA KANALIZACIONU MREŽU

Page 6: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

HORIZONTALNI OLUCI • RADE SE OD LIMA ILI AB BETONA • OBLIK : POLUKRUŽNI ILI ČETVRTAST • ŠIRINA : OD 13-20 CM, (16-25CM) • PAD: OD 0,5 MIN, ILI O,8-1%, KA VERT.OLUCIMA

DIMENZIONISANJE: O.8-1CM² POPREČ.PRESEKA OLUKA ODGOVARA 1M² PRIPADAJUĆE POVRŠINE KROVA

Page 7: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

OLUČNE VERTIKALE • PRIMAJU VODU IZ HORIZ.OLUKA, RIGOLE I ODVODE JE U

KANALIZACIJU • POSTAVLJAJU SE VERTIKALNO SA SPOLJNE STRANE OBJEKTA

UZ FASADU • RADE SE OD LIMA, BAKRA • OBLIK CEVI: KRUŽNI (7,5 ;10;12;15 CM), KVADRATNI

(10/10:12/12;15/15 CM), PRAVOUGAONI,... • MAX.RASTOJANJE IZMEĐU DVA VERT.OLUKA JE

30M,OPTIMUM 10-15M 1CM² POPREČ.PRESEKA OLUKA ODGOVARA 1M² PRIPADAJUĆE POVRŠINE KROVA

Page 8: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

KIŠNE VERTIKALE U OBJEKTU • SPROVODE VODU KROZ OBJEKAT, UZ

ZIDOVE ILI KROZ VERT.INSTALACIONE KANALE

• TO SU STANDAR.KANALIZACIONE CEVI Ø100, Ø125, Ø150MM 1CM² POPREČ.PRESEKA OLUKA ODGOVARA 1M² PRIPADAJUĆE POVRŠINE KROVA

PRORAČUN POTREBNOG BROJA KIŠNIH VERTIKALA U ODNOSU NA POVRŠINU KROVA

Page 9: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina
Page 10: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina
Page 11: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina
Page 12: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

PRORAČUN NEPOZNATOG NAGIBA

Page 13: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN

Page 14: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

DETALJ SLIVNIKA

Page 15: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

DETALJ RIGOLE

Page 16: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

Page 17: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

Detalj odvodnjavanja atmosferilija po obodu zgrade

Page 18: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

ODVODNJAVANJE ATMOSFERILIJA RAVNIM KROVOM- primeri

Page 19: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

Primer odvođenja atmosferilija sa ravnog krova na dve vode u polje - olucima

Page 20: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

Primer odvođenja atmosferilija sa ravnog krova na četiri vode u polje - olucima

Page 21: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

Primer odvođenja atmosferilija sa ravnog krova ka unutra slivnikom

Page 22: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

Primer odvođenja atmosferilija pomoću SLIVNIKA

Page 23: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

Primer odvođenja atmosferilija pomoću OLUKA

Page 24: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

DETALJI RAVNOG KROVA

OLUK, NAZIDAK, ZIDANA OGRADA, METALNA OGRADA

Page 25: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina
Page 26: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina
Page 27: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

Zidana ograda

Page 28: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

Metalna ograda

Page 29: Predavanje br. 08 ODVODNJAVANJE RAVNIH KROVOVA deo 3...FASADA PLEMENITI MALTER, KROV PROHODAN DETALJ SLIVNIKA DETALJ RIGOLE Primer rešavanja složenog krova na tri različita načina

Literatura 1. Bogdanović,V., ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE-TOPLOTNA ZAŠTITA ZGRADA, udžbenik, 2000. 2. Stanković,S., Trifunović-Dragišić,V., ARHITEKTONSKI SKLOPOVI ZGRADA 1, udžbenik. 3. Nojfert,E., ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE, 39 izdanje. 4. Mittag,M., GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE, priručnik, 18 izdanje. 5. Bogdanović,V., UVOD U ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE,GAF Niš 6. Kostić ,D., Zidovi, predavanje. 7. Arhitektonske konstrukcije – vežbe, AF Beograd OBAVEZNA LITERATURA Stanković,S., Trifunović-Dragišić,V., ARHITEKTONSKI SKLOPOVI ZGRADA 1, udžbenik. Udžbenik naručiti u skriptarnici škole