Top Banner
Power Transmission Group Praktični savjeti Originalna kvaliteta – najbolja zamjena www.contitech.de/aam
20

Praktični savjeti - Power Transmission Group - Automotive ...Istovremena zamjena zupčastog remena i ostalih pripadaju-ćih dijelova nudi više sigurnosti za motor i vlasnika vozila.

Feb 12, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Power Transmission Group

  Praktični savjeti Originalna kvaliteta –

  najbolja zamjena

  www.contitech.de/aam

 • ContiTech Praktični savjeti

 • Klinasti rebrasti remeni / klinasti remeni izupčasti remeni u svakodnevnoj praksi

  Naši sustavi za brigu o okolišu s certifikatom DIN ENISO 14001 brinu se za smanjenje otpada i otapala uproizvodnji, kao i za pažljivo postupanje sa sirovina-ma. Za osiguranje besprijekornog rada i dugog tra-janja ovih vrhunskih proizvoda, dajemo vam punopraktičnih savjeta za rukovanje i montažu.

  ContiTech Antriebssysteme GmbH razvija i proizvo-di pogonsko remenje i kompletne sustave remenskihpogona kao prvu opremu za sve poznate proizvođačeautomobila. Mit Antrieb gewinnen, nije samo našmoto, već i perspektiva obećavajućeg uspjeha zanaše kupce. Podršku nezavisnom tržištu rezervnihdijelova dajemo između ostalog našim sudjelovanjemu sustavima TecDoc, TecCom i Partslife.

  Obratite pažnju na pogonske remene automobilavaših klijenata - zbog sigurnosti! Odlučite se za origi-nalnu kvalitetu ContiTech. Kada se radi o pomoćnimagregatima za rebraste klinaste remene CONTI-VMULTIRIB® i klinaste remene CONTI®-SF ili CONTI-VMULTIRIB® KIT s rebrastim klinastim remenom, zate-začima i klizačima u jednom pakiranju. Odlučite se zazupčaste remene CONTI SYNCHROBELT® ili zaCONTI SYNCHROBELT¨® KIT sa zupčastim reme-nom, zatezačima i klizačima u jednom pakiranju, jer uslučaju nezgode prijeti skupo oštećenje motora.Odlučite se za kvalitetu koju odabiru vodećiproizvođači automobila u prvoj ugradnji.

  Str. 4-9 Klinasti rebrasti i klnasti remeni / Kompleti

  Str. 4-5 Proizvod

  Str. 6-7 Zamjena remena

  Str. 8 Popis za provjeru

  Str. 9 Dijagnoza problema

  Str. 10-15 Zupčasti remeni i kompleti zupčastih remena

  Str. 10 -11 Proizvod

  Str. 12-13 Zamjena remena

  Str. 13 Profili zupčastih remena i remenica

  Str. 14 Popis za provjeru

  Str. 15 Dijagnoza problema

  Str. 16-17 Zidni i podni stalci za remenje

  Str. 17 Skladištenje

  Str. 18 Mjerni uređaji

  Str. 19 Oprema

 • Rebrasti klinasti remen CONTI-VMULTIRIB®

  Rebrasti klinasti remen CONTI-V MULTIRIB® zastandardne1) i serpentinske pogone 2) u osobnim igospodarskim vozilima je izuzetno siguran, pouzdan ičvrst. Kod serpentinskih pogona s automatskimpodešavanjem napetosti naknadno zatezanje ovih remena nije potrebno.

  Klinasti remen CONTI®-SF

  Klinasti reman CONTI®-SF za standardne pogone1) u osobnim i gospodarskim vozilima ne treba održavati,siguran je, pouzdan i čvrst. Naknadno zatezanje ovihremena nije potrebno.

  ContiTech Praktični savjeti

  Kvaliteta proizvoda kao u prvoj ugradnji -sigurni, pouzdani i čvrsti

  4

  Zatezači i klizačiS rebrastim klinastim remenima ContiTech odlučujete seza vrhunski proizvod u kvaliteti prve ugradnje. Kakobismo osigurali ovakav standard kvalitete i za naše kom-plete, koristimo isključivo zatezače i klizače vodećihdobavljača opreme za prvu ugradnju. Samo takvi dijelo-vi remenskog pogona osiguravaju odgovarajuću zateg-nutost, vođenje i prijenos snage rebrastog klinastogremena.

  Alternator

  Konfiguracija pogonarebrastog klinastogremena

  Zatezač

  Pumpa vodeKoljenasto vratilo

  Servo upravljač

  Mjerna oznaka (primjer)6 PK 19806 Broj rebaraPK Oznaka profila/ razmak

  između rebara 3,56 mm1980 Dužina (mm)

  1) 2 do 3 remena sa fiksiranim zatezačem2) više agregata u jednoj ravnini pokretanih jednim

  remenom

  Mjerna oznaka (primjer)AVX 10 x 950AVX Profil10 Širina remena (mm) 950 Vanjska dužina (mm)

  Rebrasti klinasti remen / klinasti remeni / kompleti

  Poliesterska vlakna

  Stražnja strana remenaod sintetske gume

  Vlaknastapolikloroprenska smjesa

  Poliesterska vlakna

  Podloga vlačnih elemenata

  Vlaknasta polikloroprenska smjesa

  Pokrovna tkanina

 • 5

  q Sve rebraste klinaste i klinaste remenenaći ćete u sveobuhvatnim ContiTechkatalozima za osobna i gospodarska vozi-la kao i u elektroničkom katalogu autodi-jelova TecDoc.

  KOMPLETI CONTI-V MULTIRIB®

  Ovisno o modelu, ovaj proizvod u jednom pakiranju sadržirebrasti klinasti remen te potrebne zatezače i klizače.Istovremena zamjena rebrastog klinastog remena i ostalihpripadajućih dijelova nudi više sigurnosti za motor i vlasni-ka vozila. Tu su i prednosti za radionicu: nema naručivanjapojedinačnih dijelova, svi dijelovi su potpuno usklađeni avrlo kvalitetno pakiranje proizvod štiti prije uporabe.

  Komplet s klizačem

  Elast Tool komplet salatom za elastičnorebrasto remenje

  Komplet s torzijskimublaživačem koljenastogvratila

 • Zamjena rebrastog klinastog remena

  Ukoliko remenski pogon ima automatski sustav zazatezanje:

  • Okrenite zatezač pomoću odgovarajućeg alata u položaj za demontaže remena.

  • Zakočite zatezač. (1)

  • Proučite put kretanja remena (po potrebi nacrtajte skicu).

  • Uklonite remen.

  • Provjerite ima li tragova istrošenosti ili oštećenja na zatezaču, klizačima i remenicama. (2)

  • Provjerite dimenzije novog remena. Prvo montirajte remen preko dijelova s rebrima i rubovima (3), a na krajuga postavite na glatke elemente. (4)

  • Provjerite ispravan položaj remena u utorima.

  • Otkočite zatezač pomoću odgovarajućeg alata i postavite ga na remen. Uklonite sve alate.

  • Provjerite ispravan položaj remena na svim dijelovima.

  • Pokrenite motor i optički provjerite kretanje remena.

  ContiTech Praktični savjeti

  Ispravna zamjena remena -za savršeno funkcioniranje pogona

  • Ugasite motor te nakon zaustavljanja motora provjerite zategnutost remena na vučnoj strani. U tu svrhu možetekoristiti mjerni uređaj Krikit 2 ili Krikit 3. (5) U slučaju neodgovarajuće zategnutosti provjerite zatezni sustav prema uputama proizvođača.

  • Ekološki zbrinite zamijenjeni remen.

  Ukoliko remenski pogon ima fiksirani zatezač:

  • Otpustite zatezač.

  • Proučite put kretanja remena (po potrebi nacrtajte skicu).

  • Uklonite remen.

  • Provjerite ima li tragova istrošenosti ili oštećenja na zatezaču, klizačima i remenicama.

  • Provjerite dimenzije novog remena. Prvo montirajte remen preko dijelova s rebrima i rubovima (3), a na krajuga postavite na glatke elemente.

  • Provjerite ispravan položaj remena u utorima.

  3 42

  6

  1

  Rebrasti klinasti remen / klinasti remeni

 • • Zategnite remen i provjerite napetost na vučnoj strani(5) s mjernim uređajem Krikit 2 ili Krikit 3:

  Novi rebrasti klinasti remeni Profil PK: 120-140 N/rebro

  Korišteni rebrasti klinasti remeni Profil PK: 9 0-100 N/rebro

  • Pustite da motor radi nekoliko minuta, a zatim ga ugasite; provjerite zategnutost i prilagodite ako je potrebno.

  • Ekološki zbrinite zamijenjeni remen.

  Zamjena klinastog remena

  Zamjena klinastih remena je vrlo slična zamjeni rebrastihklinastih remena s fiksiranim zatezačem. Za podešavanjenapetosti (6) koristite uređaj za mjerenje napetosti Krikit 1:

  Novi klinasti remeni Profil AVX 10: 400 NProfil AVX 13: 550 N

  Korišteni rebrasti klinasti remeni Profil AVX 10: 250-300 NProfil AVX 13: 400-450 N

  Sigurnosni savjeti• Za montažu remena obavezno koristite odgovarajući

  specijalni alat (nikako odvijač!). Pazite da remen montira-te bez upotrebe sile

  • Sprejeve za remene ili slična sredstva treba koristitiisključivo u slučaju nužde za otklanjanje zvukova.

  • Komponente remenskog pogona nikada ne tretirajteagresivnim ili nagrizajućim otopinama, jer se na taj načinmogu oštetiti plastični dijelovi.

  • Pazite da svi dijelovi budu u savršenom stanju (bez prljavštine, hrđe i ogrebotina) i da odgovaraju profilu remena.

  • Provjerite položaj i centriranje svih dijelova.

  • Klinasti remeni koji se mijenjaju u paru imaju jednaku duljinu. Ukoliko jedan remen otkaže, promijenite oba.

  5 6

  7

  CONTI® BTT Hz (Belt Tension Tester):Elektronička alternativa mjerenju zategnutosti rebrastih klinastih remena

 • ContiTech Praktični savjeti

  8

  Dijagnoza problema - rješenja:graditi na iskustvu

  Popis za provjeru rebrastih klinastih remena

  Napetost • Sustav za zatezanje?

  Oštećenje stražnjeg • Ležajevi klizača?dijela remena • Strana tijela?

  Pretjerano trošenje • Strana tijela?profila rebara • Centriranje remenica i pukotine, odvajanje ostalih dijelova? materijala • Starenje materijala?

  Prljavština • Curenje na motoru ili u motornom prostoru?

  Buka • Napetost?• Centriranje remenica

  i ostalih dijelova?• Prljavština u sustavu

  razvoda?

  Popis za provjeru klinastih remena

  Napetost • Sustav za zatezanje?

  Trošenje bokova • Centriranje remenica remena i ostalih dijelova?

  Pukotine, odvajanje • Strana tijela?materijala • Starenje materijala?

  Prljavština • Curenje na motoru ili u motornom prostoru?

  Buka • Napetost?• Centriranje remenica i

  ostalih dijelova?• Prljavština u sustavu

  razvoda?

  Rebrasti klinasti remeni / klinasti remeni

 • 9

  Stvrdnuti, uglačani bokovi� Neodgovarajuća zategnutost remena � Vlakna remena oštećena nestručnom

  ugradnjom

  � Zamijeniti remen, ispravno podesiti napetost� Zamijeniti remen i stručno ugraditi

  � Provjeriti sustav, centrirati dijelove ako je potrebno, zamijeniti remen

  � Provjeriti napetost, ako je potrebno dotegnuti ili zamijenitiremen

  Stvrdnuti, uglačani bokovi (različite napetostiremena kod remena u parovima)

  � Remenice, klizači i zatezači nisu centrirani � Vlakna oštećena nestručnom montažom � Neodgovarajući remeni u paru

  Nejednako trošenje profila� Dijelovi nisu centrirani � Izraženo vibriranje remena

  Buka pri radu � Premala napetost� Remen prekoračio rok trajanja

  � Dotegnuti ili zamijeniti remen � Zamijeniti remen

  Pukotine i odvajanje materijala u tijelu ili profilu� Neodgovarajuća napetost remena � Remen prekoračio rok trajanja� Strana tijela u sustavu

  � Zamijeniti remen, ispravno podesiti napetost � � Zamijeniti remen

  Puknuće remena nakon kratkog vremena korištenja � Vlakna oštećena nestručnom montažom� Prevelika napetost

  � Zamijeniti remen i stručno ugraditi� Zamijeniti remen, ispravno podesiti napetost

  Zaprljanje remena� Curenje u motoru ili motornom prostoru

  (npr. curenje ulja, antifriza itd.)� Otkloniti propusnost, zamijeniti remen

  Oštećenje stražnjeg dijela remena� Neispravni klizači (oštećenje površna npr. zbog stranog

  tijela, usporeno ili blokirano kotrljanje)� Zamijeniti remen, zamijeniti neispravne klizače

  Pretjerano trošenje profila rebara � Remenice, klizači i zatezači oštećeni (blokirani) � Remenice, klizači i zatezači nisu centrirani

  � Zamijeniti remen i ostale neispravne dijelove� Podesiti ili zamijeniti dijelove, zamijeniti remen

  � Provjeriti sustav, centrirati dijelove ako je potrebno, zamijeniti remene

  � Zamijeniti remen i stručno ga montirati� Remene uvijek mijenjati u paru

  Izraženo trošenje bokova/krhki bokovi � Klizanje remena� Remenice, klizači i zatezači nisu centrirani� Utori remenica oštećeni

  � Zamijeniti remen, ispravno podesiti napetost � � Provjeriti sustav, centrirati dijelove ako je potrebno,

  zamijeniti remen

  Problem i uzrok Rebrasti klinasti remen /klinasti remen Rješenje

  Problem i uzrok Klinasti remen Rješenje

  Problem i uzrok Klinasti remen Rješenje

 • CONTI SYNCHROBELT® Zupčasti remeni u tri različitaosnovna profila (Trapez, HTD, STD) osiguravaju kontinui-ran prijenos snage. Pouzdani su, tihi i ne treba ih održava-ti. Koriste se za pogon bregastih vratila, pumpi za ubrizga-vanje i balansirajućih vratila u motorima osobnih vozila.

  ContiTech Praktični savjeti

  Vrhunski proizvodi -sigurni, tihi, bez održavanja

  10

  Profil t (mm) hs (mm) ht (mm)LA 9.525 4.1 1.9

  LAH 9.525 4.5 2.3

  Staklena, S/Z uvijena vlakna

  Zubi od polikloroprena

  Poliamidna tkanina

  Stražnja strana reme-na od sintetske gume

  CONTI SYNCHROBELT® Trapezasti zupčasti remen

  CONTI SYNCHROBELT® HTD Zupčasti remen

  Staklena, S/Z uvijena vlakna

  Zubi od polikloroprena

  Poliamidna tkanina

  Stražnja strana remenaod sintetske gume

  Staklena, S/Z uvi-jena vlakna

  Zubi od polikloroprena

  Poliamidna tkanina

  Stražnja strana remenaod sintetske gume

  CONTI SYNCHROBELT® STD Zupčasti remen

  Sve zupčaste remene naći ćete usveobuhvatnim ContiTech katalozi-ma za osobna vozila kao i u elektro-ničkom katalogu autodijelovaTecDoc.

  Profil t (mm) hs (mm) ht (mm)HTD 9.525 M 9.525 5.6 3.45

  Profile t (mm) hs (mm) ht (mm)STD 8 M 8.0 5.3 3.0

  t

  hths

  t

  hs

  t

  hths

  q

  ht

  Zupčasti remeni / kompleti

 • 11

  Zatezač i klizači Sa zupčastim remenima ContiTech odlučujete se zavrhunski proizvod u kvaliteti prve ugradnje. Kako bismoosigurali ovakav standard kvalitete i za naše komplete,koristimo isključivo zatezače i klizače vodećih dobavljačaopreme za prvu ugradnju. Samo takvi dijelovi remenskogpogona osiguravaju odgovarajuću zategnutost, vođenje iprijenos snage zupčastog remena.

  Konfiguracija pogonazupčastog remena

  U modernim motorima su zupčasti remeni i kompo-nente razvoda izloženi visokim naprezanjima. Velik broj okretaja, vibracije i ekstremne temperaturemogu utjecati negativno na rad komponenti. Puknućaispod površine metala, pregrijavanje i istrošeni brtve-ni prstenovi ležajeva dovode do povećanog trošenjametala i do blokiranja ležajeva te na taj način uzroku-ju oštećenja remena. Ako remen pukne dok motorradi, može ga potpuno uništiti. Stoga se obaveznopreporučuje istovremeno i pažljivo zamijeniti zupča-sti remen i sve ostale komponente.

  Zatezač

  Klizač

  Klizač

  Ležajni prsten

  Kuglični ležaj

  Ležaj zateznog valjka

  Igrajte na sigurno!

  CONTI SYNCHROBELT® KOMPLET

  Ovisno o modelu, ovaj proizvod u jednom pakiranju sadržizupčasti remen, potrebne zatezače i klizače te pumpu vode.Istovremena zamjena zupčastog remena i ostalih pripadaju-ćih dijelova nudi više sigurnosti za motor i vlasnika vozila. Tusu i prednosti za radionicu: nema naručivanja pojedinačnihdijelova, svi dijelovi su potpuno usklađeni a vrlo kvalitetnopakiranje proizvod štiti prije uporabe.

  Komplet s pumpomvode

 • ContiTech Praktični savjeti

  Zamjena zupčastog remena• Otpojite maseni kabel s akumulatora.• Uklonite sve pogonske remene i ostale dijelove koje

  smetaju pri skidanju pokrova zupčastog remena.

  • Skinite pokrov zupčastog remena.

  • Okrenite koljenasto vratilo u smjeru okretanja motora dogornje mrtve točke i dovedite oznaku na kućištu motorau razinu s oznakom na remenici koljenastog vratila ibregastog vratila. (1)

  • Popustite vijak za reguliranje zatezača.

  • Odmaknite zatezač od zupčastog remena i ponovno čvrsto zategnite regulacijski vijak zatezača. (2)

  • Uklonite zupčasti remen.

  • Provjerite zatezač, klizače i remenice radi znakova istrošenosti i oštećenja i ako je potrebno zamijenite ih. (3)

  • Poravnajte sve oznake na odgovarajuća mjesta.

  • Postavite novi zupčasti remen.

  Ispravna zamjena remena -za savršeno funkcioniranje pogona

  • Popustite vijak za reguliranje zatezača tako da se zatezač može slobodno pomicati.

  • Postavite pažljivo zatezač u konačni položaj (uzimajući uobzir silu opruge). Kod neautomatskog zatezača zateg-nite zupčasti remen prema uputama proizvođača vozilapomoću odgovarajućeg uređaja za provjeru napetosti. (4)

  • Provjerite poravnanje oznaka.

  • Okrećite koljenasto vratilo barem dva puna okretaja u smjeru okretanja motora da osigurate optimalno zate-zanje zupčastog remena.

  • Još jednom provjerite poravnanje oznaka.

  • Postavite zatezač na predviđeni položaj i zategnite vijkeodgovarajućim momentom. (5)

  • Postavite pokrov zupčastog remena kao i sve dijelove koje ste uklonili.

  • Ponovno spojite maseni kabel na akumulator.

  • Pokrenite motor.

  • Prilagodite po potrebi.

  • Ekološki zbrinite zamijenjene remene.

  321

  12

  Zupčasti remeni

  4

 • 5

  13

  LA

  LAR

  LAN

  LAH

  LAHR

  LAHN

  HTD9.525 M

  HTDN9.525 M

  HTDH9.525 M

  HTDA9.525 M

  HTDA8 M

  HTDK8 M

  STD8 M

  STDN8 M

  CHDN9.525 M

  CHD9.525 M

  CPPN9.525 M

  Audi, Citroën, Fiat, Ford,Mazda, Opel/Vauxhall,Peugeot, Renault, Volvo, VW

  Audi, Fiat, Ford, Lada, Lancia,Mitsubishi, Opel/Vauxhall,Rover, Vauxhall, VW

  Fiat, VW

  Audi, Fiat, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche,Renault, Volvo, VW

  Audi, Bedford,Mitsubishi, VW

  Audi, VW

  BMW, Citroën, Honda, Mazda,Opel/Vauxhall, Porsche, Renault, Rover, Volvo, VW

  Ford, Lada, Volvo

  Opel/Vauxhall

  Daihatsu, Honda, Mazda,Mitsubishi, Renault, Rover, Suzuki, Volvo

  Daihatsu, Mazda,Nissan, Rover, Subaru,Suzuki

  Mazda, Toyota

  Audi, Ferrari, Fiat,Lancia, Land-Rover, VW

  Fiat, Lancia

  Ford, Fiat, Citroën,Peugeot, Rover

  Fiat, Renault

  Citroën, Honda, Land-rover, Peugeot, Rover

  Profilremena

  Profilremenice

  Primjeri primjeneOznaka

  Profili zupčastih remena iremenica

  Sigurnosni savjeti• Za montažu obavezno koristite specijalni alat. Postavite remen ručno bez uporabe sile. Zupčasti remeni se ni u kojem slučaju ne smiju postavljati uz uporabu sile ili

  poluga niti navlačiti preko rubova remenica. To može oštetiti vlakna remena.

  • Komponente razvoda nikada ne tretirajte agresivnim i korozivnim sredstvima.

  • Zaštitite remen od uljne magle, kapanja ulja i drugih kemikalija!

  • Uvijek se pridržavajte pravila ugradnje proizvođača automobila. Naći ćete ih npr. u Autodata- knjižici za zamjenuzupčastog remena.

  • Pažljivo ispišite naljepnicu za zamjenu zupčastog reme-na i zalijepite ju na vidljivo mjesto u motornom prostoru.

  • Bez obzira koje komponente nisu ispravne, u svakom slučaju uz zupčasti remen zamijenite i zatezače i klizače.

 • ContiTech Praktični savjeti

  14

  Dijagnoza problema - rješenje:osigurati besprijekoran rad

  Popis za provjeru zupčastih remena

  Interval zamjene

  Napetost • Sustav za zatezanje?

  Oštećenje stražnjeg • Zatezači?dijela remena • Klizači?

  • Strana tijela?

  Pretjerano • Oštećenje zubaca trošenje zubi remenice?

  • Oštećenje zubaca na agregatima?

  • Centriranje?• Strana tijela?

  Pukotine i odvajanje • Oštećenje zubacamaterijala remenice?

  • Oštećenje zubaca na agregatima?

  • Strana tijela?• Centriranje?

  Pretjerano trošenje • Centriranje? rubova • Oštećenje ruba na

  remenici?

  Prljavština • Curenje u prostoru motora?

  Buka • Napetost?• Centriranje?• Oštećenje zubaca na

  agregatima?• Zatezači, klizači?

  Zupčasti remeni

 • 15

  Buka� Prevelika zategnutost: remen cvili, zviždi � Premala zategnutost: remen udara u pokrov

  Trošenje rubova� Remen nije dobro centriran: remen udara u rub remenice� Komponente aksijalno pomaknute, remen se ne može centrirati� Rub remenice oštećen� Ležajevi komponenti imaju preveliku zračnost

  � � Ispravno podesiti napetost

  � � Provjeriti sustav, zamijeniti ili centrirati komponente i remen

  � � Zamijeniti zatezače i klizače i remen

  Defektne komponente sustava� Zračnost u ležajevima� Oštećena površina remena

  � � Zamijeniti zatezače, klizače i neispravne remenice

  Trošenje korijena zuba� Remen prejako zategnut� Remen se pregrijava � Istrošena remenica zupčastog remena

  � Zamijeniti remen, ispravno podesiti napetost� Pronaći i ukloniti uzrok pregrijavanja (npr. provjeriti

  ponašanje na hladno), zamijeniti remen � Zamijeniti remen i remenicu zupčastog remena

  Trošenje rubova zubaca, odvajanje zuba u korijenu i odrezivanje zubaca

  � Neodgovarajuća napetost remena � Strano tijelo u sistemu � Blokiran zatezač ili remenica

  � Zamijeniti remen, prilagoditi zategnutost � Ukloniti strana tijela, ispravno postaviti poklopac,

  zamijeniti remen� Pronaći i ukloniti uzrok (npr. neispravan ležaj),

  zamijeniti remen

  Tragovi struganja na zubima� Strana tijela u pogonu zupčastog remena� Oštećenja na zubima remenice zupčastog remena zbog

  stranih tijela ili alata prilikom montaže� Zupčasti remen oštećen prije ili tijekom montaže

  � Ukloniti strana tijela, zamijeniti remen, paziti na ispravan položaj poklopca

  � Zamijeniti remenicu zupčastog remena, zamijeniti remen

  � Zamijeniti remen

  Pukotine na stražnjoj strani remena� Previsoka ili preniska radna temperatura� Strana tijela ili sredstva � Blokirani klizači ili zatezači� Starenje remena

  � Otkriti uzrok (npr. provjeriti hlađenje) i riješiti ga, zamijeniti remen

  � Zamijeniti remen, paziti na ispravan položaj poklopca� Zamijeniti neispravne klizače ili zatezače, zamijeniti

  remen� Zamijeniti remen

  Zupčasti remen puca� Strana tijela u pogonu � Neželjena sredstva u pogonu� Prevelika napetost� Oštećenje remena prije ili tijekom montaže

  � Ukloniti strana tijela i sredstva, zamijeniti remen� Zamijeniti remen, paziti na ispravan položaj poklopca � Zamijeniti remen, ispravno podesiti napetost� Zamijeniti remen na stručan način

  Zubi i tkanina odvajaju se od remena� Propusnosti na motoru ili u motornom prostoru

  (npr. curenje ulja, antifriza itd.)� Ukloniti propusnosti, zamijeniti remen

  Problem i uzrok Zupčasti remen Rješenje

 • 16

  ContiTech Praktični savjeti

  Promotivni stalci -štede prostor i olakšavaju rukovanje

  Nudimo Vam naše zidne i podne stakle - idealne za skla-dištenje i izlaganje remenja. Prenose informacije o proizvo-du preko priloženih info ploča te omogućavaju skladištenjevelike količine remenja na malom prostoru.

  Širina 60 cm

  15 kukica za najviše75 klinastih ili 45rebrastih klinastihremena

  Zidni stalak za klinasto i rebrastoklinasto remenje tip C/E

  Širina 90 cm

  za najviše 42 remena

  Širina 60 cm

  o 18 kutija zupčas-tih remena ilio 6 kutijakompleta zupčastihremena

  Zupčasti remen ili KOMPLET zupčastihremena - zidna vješalica

  Širina 60 cm

  27 kukica zanajviše 27 remena

  Zidni stalak tip B za klinasto remenje

  Ljestve s postoljem

  Širina 60 cmvisina 185 cm Za montažu svih vrstazidnih stalaka

  Zidni stalak tip A

 • Pouzdanost -uz ispravno skladištenje

  Remene skladištite na temperaturi 15 - 25 űC, na suhommjestu bez propuha i dalje od direktog sunčevog svjetla.To će osigurati njihovu pouzdanost i nakon dužeg vreme-na skladištenja (najviše 5 godina).

  Važno za klinaste i rebraste klinaste remeneIzbjegavajte čuvati remene u blizini izvora topline ili izlagatiih direktnom sunčevom svjetlu. Uređaji koji stvaraju ozon,npr. električni uređaji koji stvaraju iskre ne bi smjeli učesta-lo raditi u skladišnim prostorima za remene. Lako zapaljivi,agresivni materijali, maziva i kiseline ne smiju biti u bliziniremena

  Važno za zupčaste remeneZupčaste remene treba čuvati u originalnom pakiranju svedo trenutka izmjene. Pakiranja treba skladištiti na način dase zupčasti remeni ne mogu oštetiti. Ne savijajte remene,jer možete oštetiti vlakna remena. Zupčaste remene nika-ko nemojte skladištiti u blizini lako zapaljivih, agresivnihmaterijala, maziva i kiselina.

  Primjer popunjenog prodajnogstalka

  Širina 60 cm, visina ca. 185 cm

  17

 • ContiTech Praktični savjeti

  Tehnička podrška -za savršenu montažu

  Mjerilo dužine za klinastei rebraste klinaste remene

  • jednostavno rukovanje• jednostavno očitavanje• bez preračunavanja

  CONTI ¨ TOOL BOX

  Mjerači zategnutosti remena

  CONTI ¨ BTT (Belt Tension Tester)

  za automobile bez automatskih zatezača

  Pogonske komponente su najvažniji elementi u motornomprostoru i zahtijevaju posebnu pažnju. S proizvodimaContiTech igrate na sigurno. Jer mi vam ne nudimo samoprvoklasne proizvode, već i sveobuhvatnu uslugu: • telefon Hotline (+49) 511 938 - 5178• tehnička školovanja• korisne mjerne uređaje

  18

  KRIKIT 3 za rebraste klinasteremene od 700 do1500 N napetosti

  KRIKIT 1 za klinaste remene

  KRIKIT 2 za rebraste klinasteremene do 700 Nnapetosti

  Za mjerenje napetosti remenakod zupčastih irebrastih klinastihremena

  Specijalni alat za izmjene zupčastih remena idodatnih agregata npr.• za blokiranje komponenti• za lokaliziranje zvukova u ležajevima• za pomoć pri centriranju

 • Podrška profesionalaca -s pravom opremom

  Katalozi Brošure za prodaju i radionicu

  Usporedne liste iostali podaci vodećihdobavljača rezervnihdijelova za osobna igospodarska vozila

  Svijetleće reklame za unutrašnje i vanjske prostore

  Letci za vozače

  19

  www.contitech.de/aamPosjetite nas i na internetu- na našoj stranicinaći ćete informacije o

  • Proizvodima• Programu usluga• Prospektima i brošurama• Downloadu materijala

  Za osobna igospodarska vozila

  TecDoc - elektronički katalogauto dijelova

  Osvijetljene jednostrano iliobostrano 94 x 65 x 14 cm (dxšxv)

  Savjeti za izmjenu remenja

  npr. Tehničke vijestivijesti iz auto industrije

  Atraktivne brošure i letci informiraju o uslugama i dajuzanimljive savjete o tehnici i performansama. Naša svijet-leća reklama privlači pažnju vaših kupaca. Spremili smo ibrojna druga sredstava za poticanje prodaje. Obratite namse!

  Praktični i provjereni katalozi za osobna i gospodarskavozila navode koje pogonske komponente pripadaju kojemvozilu. Proizvodi ContiTech se također nalaze u elektronič-kom katalogu auto dijelova TecDoc. Ovaj katalog pokrivagotovo 100 % europskog voznog parka.

 • WT

  6257

  07.

  2009

  HR

  (Br)

  Tisk

  ano

  na C

  ontiT

  ech

  offs

  et p

  apiru

  izbj

  elje

  nom

  bez

  upo

  rabe

  klo

  ra

  Tvrtka ContiTech

  koncerna Continental je razvojni

  partner i dobavljač vodećih

  svjetskih proizvođača za prvu

  ugradnju visokokvalitetnih

  dijelova, komponenti i sustava.

  Svojim znanjem i iskustvom u

  tehnologiji gume i plastike

  ContiTech čini odlučujući

  doprinos za industrijski napredak

  i mobilnost, koja je sigurna,

  udobna i bržna za okoliš.

  Certificiran prema

  Sadržaj ovog teksta je neobavezan i služi isključivo za informiranje. Ovaj tekst ne sadrži nikakva jamstva ili sporazum o svojstvima tvrtke ContiTech AG za njihove proizvode, biloizričito ili prešutno, niti s obzirom na aktualnost, korektnost, potpunost i kvalitetu informacija kao i raspoloživost proizvoda. Informacije u ovom tekstu kao i opisani proizvodi i uslu-ge mogu se bez prethodne najave promijeniti ili aktualizirati od strane tvrtke ContiTech AG. ContiTech AG ne preuzima nikakvo jamstvo u vezi s ovim tekstom. Jamstvo za svakoneizravno ili izravno oštećenje, zahtjev za naknadu štete, oštećenje bilo koje vrste i na bilo kojoj pravnoj osnovi, koji nastaju korištenjem informmacija sadržanih u ovom tekstu,isključeno je sve dok je pravno dozvoljeno. © 2009 by ContiTech AG, Hannover. Sva prava pridržana.

  www.contitech.dewww.contitech-online.com

  qCertified acc.

  ISO/TS 16949.2002

  Environmentalmanagement

  DQS certified toDIN EN ISO 14001

  Reg. No.: 2286-03/246

  TecDocCERTIFIED DATA SUPPLIER

  MT 14

  Vašu kontakt osobu pronađitepreko ContiTech ContactLocator na internetu.www.contitech.de/aam

  Poslovna jedinicaPower Transmission Group

  Poslovno područje Automotive Aftermarket

  Informativno središte ContiTech Antriebssysteme GmbHPostfach 445 D-30004 HannoverPhilipsbornstraße 1 D-30165 HannoverPhone: +49 511 938 - 71 aam@ptg.contitech.de