Top Banner
Průvodce smrtelníka Prakticky o posledních věcech člověka Ondřej Nezbeda paseka
17

Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

Jan 10, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

Průvodce smrtelníka

Prakticky o posledních věcech člověka

Ondřej Nezbeda

paseka

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 3 10.10.16 23:11

Page 2: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

Kniha vznikla ve spolupráci s domácím hospicemCesta domů v rámci projektu Rok jinak,jehož partnerem je Nadace Vodafone ČR.

Photographs © Karel Cudlín, ČTK/PA/Dominic Lipinski, Jakub Hein, Vlado Kníž, Blanka Nezbeda Rosecká,Matěj Stránský, 2016Copyright © Ondřej Nezbeda, 2016ISBN 978-80-7432-747-6

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 4 10.10.16 23:11

Page 3: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

Věnováno mým babičkám, rodičům,

mé nekonečně trpělivé ženě Blance,

hrdinům této knihy a všem v Cestě domů,

především Marku Uhlířovi, který mi

vnukl myšlenku napsat tuto knihu.

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 5 10.10.16 23:11

Page 4: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

( 7 )

Obsah

Potřeba konce ........................................................ 9Jak se umírá v Česku ............................................. 19Jak mluvit o smrti ................................................. 31 Nejslabší článek české medicíny (rozhovor s Markem Váchou) ............................38Domácí péče .........................................................47 Život 90 ........................................................... 65Domácí hospic ......................................................77 Nikdy jsem se neptala proč já (rozhovor s překladatelkou Danou Gálovou) .... 94Bolest .................................................................. 113Dříve vyslovené přání ...........................................127 Ať se lékařům za rozhovor s pacienty platí (rozhovor s Irenou Závadovou) ....................... 140Když umírají děti .................................................155Problém zvaný LDN ............................................ 181Alzheimer ........................................................... 197Dobrá smrt? ........................................................ 219Poslední chvíle ....................................................235Truchlení a pohřeb ............................................ 249Smrt otce je pohledem do vlastního hrobu (rozhovor s Petrem Kamberským) ................... 261Epilog ................................................................273Slovníček ............................................................ 277Poznámky .......................................................... 284Literatura ........................................................... 286

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 7 10.10.16 23:11

Page 5: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

Babička Zdena s budoucím autorem této knihy. Foto: Archiv autora

„Když si babička postěžovala, že dalšího vnuka už se asi nedožije, utěšoval jsem ji plytkými frázemi. Dnes už vím, že to bylo ze strachu připustit si, že už tu za pár měsíců s námi nebude.

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 8 10.10.16 23:11

Page 6: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

( 9 )

Potřeba konce

První osobní zkušenost se smrtí jsem získal až ve chvíli, kdy mi umírala babička Zdena, a nebyla dobrá. Ani když už kdy byla vážně nemocná, jsem se jí nedo-kázal zeptat, jestli se nebojí konce svého života, a ote-vřeně si o posledních věcech promluvit. Dodnes mě to trápí. Celý život bydlela s námi v domě a působila v naší rodině jako zpovědník, psycholog, partnerský poradce a vůbec jako významný harmonizující ele-ment. Byla to bystrá a obdivuhodně silná, až tvrdá žena. Neměla šťastné dětství. Matka jí zemřela během porodu jejího mladšího bratra, a ani on nepřežil. (Ba-bička několikrát naznačila, že její maminka potratila poté, co ji napadl opilý manžel). S macechou si nero-zuměla, v osmnácti letech odešla z domu a od té doby se živila sama. Její nejstarší sestra, ke které měla velmi silný vztah, emigrovala v roce 1948 do Anglie a dva-cet let se neviděly. I kvůli zákazu komunistů babička nemohla studovat a později pracovat na pozici účetní velkého podniku, kterou by si se svou inteligencí a schopnostmi zasloužila. Nevydařilo se jí ani man-želství, po několika letech se rozpadlo. Téměř nikdy jsem ji ale neslyšel si na něco stěžovat, nebo dokonce plakat. Jen někdy, obzvlášť v posledních dvou letech

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 9 10.10.16 23:11

Page 7: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

( 10 )

svého života, pronesla: „Dokud jsem neměla vás, ne-byl to hezkej život“. To bylo všechno.

Jako malí jsme se spolu s mými dvěma bratry v pá-tek večer stěhovali k ní do patra, kde měla malý byt. Hráli jsme společně karty, popíjeli u toho kakao a na noc se všichni ukládali do jedné velké postele. Brala nás na dlouhé výlety do hor, pomáhala mámě v do-mácnosti i s našimi neustálými rvačkami, aniž kdokoli z nás měl pocit, že by do něčeho nepříjemně zasaho-vala. Dveře do jejího podkrovního bytu byly bránou do bezpečného a klidného útočiště, kde jsme vždycky našli trpělivého, empatického a taky přísného naslou-chajícího. Vždycky nám upřímně a otevřeně pověděla, co si o dané situaci myslí, a mnohdy to bylo i nepří-jemné. Konečné rozhodnutí ale vždycky nechala na nás, v ničem – snad kromě cvičení na klavír – na nás nenaléhala. A s odstupem času se v naprosté většině případů ukázalo, že měla pravdu. Dodnes jsem pře-svědčený, že vztahy v naší rodině byly a jsou harmo-nické právě díky ní.

Na konci života ji začaly trápit různé neduhy. Kvůli chronické obstrukci plic se jí špatně dýchalo, což ještě umocňovala nedomykavost chlopně levé srdeční komory. Nejhorší ale bylo utrpení, za které mohly artróza a zarůstání mezipáteřních kanálků – kostní výčnělky jí tlačily na míchu a působily nesne-sitelnou bolest. Poslední dva roky jejího života jsem ji proto doprovázel do ambulancí bolesti a bezmocně sledoval, jak jí lékaři ordinují baterie analgetik, po kterých trpěla nevolností. Přestože kvůli tomu bě-hem pár měsíců ztratila víc než deset kilogramů, ani

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 10 10.10.16 23:11

Page 8: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

( 11 )

jednou jsem se neodvážil lékařů zeptat, jak vážný je vlastně její zdravotní stav. Přistupoval jsem k babičce stejně jako oni – řešil jsem symptomy, ne to, co je za nimi. Ani jednou nepadlo slovo o tom, že už by bylo lepší, kdyby zůstala doma, že každá cesta její problémy jen zhorší. Nikdo z lékařů nezmínil mož-nost ulevit jí od bolesti pomocí morfinu nebo jiných opioidů. Všichni jsme se tvářili, jako kdyby šlo o chro-nický, ale řešitelný problém. O tom, že se babiččin život nejspíš nachyluje, a že by proto bylo lepší nechat ji co nejvíce v klidu a v pohodlí domova, nikdo ne-promluvil. Babička mi zřejmě občas naznačovala, že by si o smrti chtěla promluvit. „Stáří by nemělo bejt,“ pronesla občas. Nevím ani, jestli věřila v nějaký vyšší smysl, v Boha; vím jen, že byla ostrá antiklerikálka. O to podivnější je, že jsem se jí nikdy neodvážil ze-ptat, jak o smrti přemýšlí a jak se se svojí stále větší bezmocností vyrovnává, přestože jsem k ní měl tak silný a otevřený vztah. Mohl jsem jí vždycky svěřit úplně všechno a zůstalo to u ní jako v tom nejbez-pečnějším trezoru. A přece – když jsme se ženou če-kali druhé dítě a babička si postěžovala, že dalšího vnuka už se asi nedožije, utěšoval jsem ji plytkými frázemi: „Ještě budeš mít tolik vnoučat, že se ti ne-vejdou na klín.“ Dnes už vím, že to bylo ze strachu připustit si, že už tu za pár měsíců s námi nebude. Při představě, že se jí zeptám, jestli se nebojí konce, jsem cítil zvláštní rozpaky a nepatřičnost. Bál jsem se, že nebudu vědět, jak na její slova reagovat. Nikdy jsem ji neviděl plakat a měl jsem pocit, že bych ji hovorem na takové téma jen rozrušil a rozesmutněl.

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 11 10.10.16 23:11

Page 9: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

( 12 )

Moji rodiče se snažili do posledního okamžiku postarat se o ni doma, protože věděli o jejím panic-kém strachu z nemocnic. Zatímco dřív jsme nachá-zeli útočiště my u babičky v podkroví, v posledních měsících svého života jej ona našla v našem bývalém dětském pokoji. Její zdravotní stav se rychle zhoršo-val. V létě byly babiččiny dušné stavy tak vážné, že jí při mluvení modraly rty a my s úzkostí sledovali, jak ztěžka sýpe. Nakonec jí rodiče v jednom kritickém momentu přece jen přivolali záchrannou službu. Tu-šili, že její stav je vážný, ale doufali, že se ještě vrátí, že bude moci zemřít doma. Už to nestihla.

Telefonoval jsem s ní jen pár hodin před její smrtí. Bylo to zvláštně symbolické. V Praze byla zrovna po-vodeň, Vltava zaplavovala Stromovku, ale já jsem se rozhodl ještě proběhnout skrze park z Letné do Bu-benče. Ve chvíli, kdy mi došlo, že babička umírá, že už za ní nestihnu do nemocnice dojet – mohla sotva mluvit –, se proti mně přihnala vlna vody. Musel jsem vyběhnout nahoru do stráně a bezmocně sledoval, jak voda zaplavuje park. V tu chvíli jsem si připustil, že babička právě umírá, a v duchu se s ní začal loučit. Jak voda v parku stoupala, zaplavoval mě smutek. Po-sadil jsem se na zem, schoval hlavu do dlaní a plakal. Když mi bratr ráno zavolal, že babička zemřela, ne-byl jsem překvapený. Ten poslední důležitý rozhovor jsem ale nestihl. Vedu ho sice s babičkou dál, jenže už mi neodpovídá.

Říká se, že smrt je v současné české společnosti tabu. To je ale přinejmenším nepřesné. Tabu se týká něčeho

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 12 10.10.16 23:11

Page 10: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

( 13 )

zakázaného, nepřípustného, my se však ke smrti vzta-hujeme jinak. Vytěsňujeme ji ze svého vědomí, vylou-čili jsme ji z hovorů, vyhostili ze života. Ovšem ne jako něco zakázaného. Spíš jako něco nepříjemného, co nechceme, aby se nás týkalo, co je ještě daleko, nebo něco, s čím – když už na to přijde – stejně nedo-kážeme nic dělat. Kmotřičku Smrt vystřídal obchodní cestující, před nímž – když nám zazvoní u dveří – dě-láme, že nejsme doma, a doufáme, že si zase půjde po svých. Možná bychom tak měli mluvit spíš o strachu, bezradnosti, pasivitě nebo nevědomosti.

Vyhoštění smrti a tím i otázky po smyslu života se obvykle dávají do souvislosti se ztrátou víry v Boha a s rozvojem moderní medicíny. I přesvědčený ateista se ale koncem života a jeho smyslem musí nutně za-obírat, vztahuje se k němu jako k horizontu, který jeho bytí ohraničuje. Potřebuje hranici, ke které může své úvahy vztáhnout nebo od které se může odrazit. A potřebuje ji každý z nás. Potřeba konců pro nás zů-stává – často nevědomky – přítomna v podstatě světa jako jeho bytostně vlastní součást, podobně jako u filmu výraz „The End“. Vychází to z naší obecné potřeby chápat a vyprávět náš život a běh světa jako příběh. A co by to bylo za příběh, kdyby neměl ko-nec? Stal by se bezsmyslným.

Konce ale potřebujeme ještě kvůli jedné pod-statné věci. Strach ze smrti dáváme do souvislosti se ztrátou vertikály, otázky po Bohu a smyslu života. Při vší té skepsi ale opomíjíme to přízemní, co nás ur-čuje a přesahuje ve vztahu k druhým lidem. „Člověk se stává Já skrze Ty,“ říká rakousko -židovský filosof

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 13 10.10.16 23:11

Page 11: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

( 14 )

Martin Buber. Podle něj může člověk existovat ve dvou různých podobách vztahů. V jeho životě může převažovat vztah „Já –Ono“, kdy se nesnažíme sku-tečně nahlédnout a pochopit nitro druhého člověka. Namísto toho si do něj promítáme svoji představu protějšku a podle toho s ním pak jednáme – jako s ob-jektem, který slouží našim potřebám. Jak ale Martin Buber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já –Ty“. Jen v takovém vztahu ze sebe musíme vystoupit a na chvíli na sebe zapomenout, abychom druhého člo-věka nahlédli bez všech předsudků, domněnek, oče-kávání, zkrátka abychom se s ním skutečně potkali. A v těchto dvou rozdílných typech vztahů vězí příčina odcizení moderní doby – vztahujeme se ke druhým lidem a ke světu jako k „Onomu“, ne jako k „Ty“. Naše vztahy a myšlení jsou předmětné, ne -empatické.

Je to pro nás jednodušší. Obzvlášť ve vztahu k tak zásadnímu tématu, jako je smrt, s níž se pojí spousta nevědomých strachů a obav. Proto se bojíme s ní kon-frontovat skrze rozhovory o tom, jakými úzkostmi umírající trpí, jak si představují svůj konec, co by před svým odchodem ze světa ještě rádi stihli, co by nám chtěli vyznat nebo za co se omluvit. Namísto toho se snažíme situaci nějak ovládnout, zařídit, obcházet ji – sehnat lepší léky, lepšího lékaře, udělat nemocnému pohodlí, uvařit mu dobré jídlo, zahnat jeho strachy útěšlivými frázemi.

Právě tak, jak jsem to dělal já ve vztahu ke své babičce. Je to jeden z důvodů, proč jsem se pustil do psaní téhle knihy. Aby její čtenáři neudělali stejné chyby

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 14 10.10.16 23:11

Page 12: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

( 15 )

jako já. Aby věděli, jak zvládnout doprovodit své blízké v jejich posledních dnech nebo kam se obrátit o pomoc. Pokusil jsem se zprostředkovat inspirativní příběhy a důležité informace pro ty, kterých se smrt týká osobně a bezprostředně. Co může jejich blíz-kým ulevit od bolesti, dušnosti a jiných symptomů, kde můžou hledat duchovní oporu. Jak si uspořádat poslední věci a co je čeká bezprostředně po úmrtí, při jednání s koronerem, pohřební službou a úřady. A v neposlední řadě jsem psal tuto knihu i pro ty, kte-rým prostě není otázka smrti, a tím i smyslu a kvality života lhostejná. Neměla by být nikomu z nás. Ne-jde o to morbidně se zabývat smrtí, ale snažit se ji udržet jako pozadí, z něhož příběhy našich životů vystoupí vědomější. To měli na mysli stoikové, když říkali: „Rozmýšlej o smrti, chceš -li se naučit žít.“ Čím lépe budeme připraveni na setkání s umíráním a smrtí, tím větší budeme mít šanci ovlivnit, jak z tohoto světa jednou odejdeme.

Proto jsem přijal nabídku Marka Uhlíře, ředitele mobilního hospice Cesta domů. Odešel jsem zrovna z časopisu, kde jsem po sedmi letech vyhořel, a pře-mýšlel, co dál. V tu chvíli mi Marek zavolal a nabídl mi, abych v hospici pracoval jako pečovatel, získal si důvěru klientů a zpracovával jejich zkušenosti pro informační web Umirani.cz, který Cesta domů provo-zuje. Ten nápad se zalíbil i Nadaci Vodafone, která mě v rámci grantu Rok jinak finančně podporovala. Výsledek držíte v ruce. V Průvodci smrtelníka najdete rozhovory s odborníky, umírajícími i pozůstalými, příběhy rodičů, kteří se museli vyrovnat se smrtí

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 15 10.10.16 23:11

Page 13: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

( 16 )

dítěte, praktické rady, které by mohly pomoci ve vaší těžké situaci. Můžete začít od začátku nebo se pus-tit do tématu, které vás zajímá a s nímž se právě vy-rovnáváte. Doufám, že vám tato kniha poslouží jako základní vhled do problematiky nebo že vás budou inspirovat příběhy hrdinů této knihy, stejně jako in-spirovali oni mě.

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 16 10.10.16 23:11

Page 14: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

Foto: Vlado Kníž

„Dvě třetiny Čechů neumírají doma, ale navzdory svým přáním v nemocnicích nebo léčebnách dlouhodobě nemocných. Řešení přitom existuje – je jím domácí hospic.“

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 18 10.10.16 23:11

Page 15: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

( 19 )

Jak se umírá v Česku

V minulých stoletích smrt většinou přicházela rychle, po krátké nemoci nebo úrazu. Lékaři se dobře roz-mýšleli, jestli se do léčby nebo operací vůbec pouštět, a mnohdy nemocného raději předali rovnou do rukou faráře. Klaus Bergdolt například v knize Černá smrt v Evropě: velký mor a konec středověku cituje z dobových zápisků jednoho z lékařů, v nichž se píše, že „ošetřo-vání některých případů se člověk musí vyhnout, po-kud je to možné a má výmluvu. Je tady malá naděje, ale nebezpečí mnoho. Častěji přivodí lékař pacientovi smrt, než ho uzdraví“.

Naši předci tak možná umírali mnohdy zbytečně, příliš mladí, ve větších bolestech a blouznivých ho-rečkách, ale jejich trápení nemělo dlouhého trvání. A taky věřili, že až se jejich životní pouť skončí, zase se se svými blízkými potkají na nějakém lepším místě, kde už žádná bolest nebude.

Dnes jsme v radikálně jiné situaci. Průměrný věk očekávaného dožití se díky lepší výživě, hygieně a kvalitní lékařské péči zvýšil z méně než padesáti let na začátku 20. století na současných téměř sedmde-sát let, takže jsme získali jedno životní období navíc. Problém je, že naše představa, jak tento čas a novou

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 19 10.10.16 23:11

Page 16: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

( 20 )

formu svobody využijeme, se s postupem věku začíná nutně dostávat do rozporu s realitou. Většina z nás sice zemře až v pokročilém stáří, ale v důsledku vleklé chronické nemoci, s níž budeme žít několik posled-ních let svého života.

Například onkologickým onemocněním projde podle statistik během svého života třetina všech lidí, a více než čtvrtina z nich na něj zemře. Podle Světové zprávy o Alzheimerově chorobě 1 z léta roku 2015 se počet lidí s tímto onemocněním zvýší ze současných téměř 47 na 75 milionů v roce 2030 a 131,5 milionu v roce 2050. Tyto nové předpoklady jsou o 12 % vyšší než ty, které byly publikovány ve Světové zprávě před pěti lety.

Lékaři už nám sice dokážou pomoci od spousty symptomů, které chronické nemoci provázejí – od bolesti, dušnosti, nevolnosti, závratí, nespavosti. Do-kážou nám snížit vysoký tlak nebo hladinu cukru, zpomalit křehnutí kostí, vyměnit kyčelní kloub, sr-deční chlopeň nebo i celé srdce. S čím si ale zatím příliš poradit neumějí, je umírání. V systému západ-ního zdravotnictví se konec lidského života změnil v martyrium, v němž se zbytečně utrácejí obrovské peníze a pacienti tráví své poslední dny v nepohodlí, bolesti a iluzích. Tedy přesně naopak, než si většina z nich přeje. Přibývá lidí, kteří se musejí smířit s tím, že budou muset docházet na umělou dialýzu a jejich neustálým společníkem bude kyslíkový koncentrátor nebo kardiostimulátor. Ti s menším štěstím skončí upoutaní na lůžku nebo v kómatu. Existuje pro to dokonce výmluvný termín zadržená smrt, kdy se orga-nismus umírajícího drží ve funkčním stavu po měsíce

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 20 10.10.16 23:11

Page 17: Prakticky o posledních věcech člověkapaseka.cz/webdata/0000004521_20161111170627NUDGEKZR.pdfBuber tvrdí, osoba vzniká pouze ve vztahu „Já–Ty“. Jen v takovém vztahu ze

( 21 )

i léta, někdy při porušeném vědomí. Obrovské úspě-chy vědy a lékařské péče zkrátka zrodily těžké dilema.

„Je stále těžší určit, kdy vlastně člověk umírá, hra-nice mezi životem a smrtí se stala méně ostrou,“ píše americký lékař Atul Gawande v knize Nežijeme věčně a dodává, že lékaři stejně jako celá západní společnost dnes trpí silnou úzkostí ze smrti.

Jejich hlavním posláním, ke kterému jsou vedeni od začátku studia, je se smrtí bojovat. Takový postoj je logický a často úspěšný, zkušenosti však ukazují, že jen do určité chvíle. Pokud se záchranná léčba pro-táhne do závěrečné fáze smrtelné nemoci, začne místo naděje a zdraví přinášet utrpení. Mnohé studie z po-slední doby ukazují, že zbytečné invazivní procedury mohou závěr života nejen zkazit, ale paradoxně také zkrátit. Rozeznat moment, kdy je třeba přestat a při-jmout fakt blížící se smrti, je dnes pro pacienty i lé-kaře velmi obtížný úkol. Naléhavá otázka, která dnes proto ožívá, nezní jen, jak člověka zbavit chronických nemocí a utrpení, ale také jak najít smysluplnou po-dobu umírání.

„Lékaři jsou dnes ve velmi složité situaci. Mají strach ze selhání, a tak předepisují léčbu, která život pro-dlouží jen o krátký čas a za cenu zhoršení jeho kvality. Ale pro ně i pro pacienty slouží jako iluze, že se stále snaží zachránit jim život,“ vysvětluje Irena Závadová, primářka domácího hospice Cesta domů, kde pracuji. Paliativní medicínou a péčí o umírající se zabývá po-sledních šest let, předtím působila dlouhé roky v ne-mocnicích na odděleních interny a nefrologie. Do

smrtelnik_sazba_ostra_7.indd 21 10.10.16 23:11