Top Banner
Polar FT60 Vodiè za pokretanje
24

Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Dec 24, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Polar FT60™

Vodiè za pokretanje

Page 2: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

SADRŽAJ1. POČETAK RADA. . . . . . . . . . . . . . . . 3

Upoznajte vaše računalo zavježbanje Polar FT60 . . . . . . . . . . . 3Počnite s osnovnimpostavkama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Gumbi i struktura izbornika . . . . 5

2. PRIJE VJEŽBANJA . . . . . . . . . . . . . 6Aktivirajte program za vježbanjePolar Star . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Provođenje testa za vježbanjePolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3. VJEŽBANJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Početak vježbanja . . . . . . . . . . . . . . 10Prekid vježbanja . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4. NAKON VJEŽBANJA . . . . . . . . . . . 11Pregled podataka vježbanja . . . . 11

5. VAŽNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . 13Briga za vaš FT60. . . . . . . . . . . . . . . 13Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Ograničeno međunarodnojamstvo Polar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Page 3: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

1. POČETAK RADAUpoznajte vaše računalo za vježbanje Polar FT60Računalo za vježbanje Polar FT60prikazuje i bilježi brzinu otkucajavašeg srca i druge podatke zavrijeme vježbanja.

Polar H1 senzor brzine otkucajasrca prenosi signal brzine otkucajasrca na računalo za vježbanje.Senzor brzine otkucaja srca sastojise od priključka i remena.

Korisnički priručnik i najnovijuverziju vodiča za početnike učitajtena stranici www.polar.com/support.

HRVATSKI, SRPSKI

Početak rada 3

Page 4: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Počnite s osnovnim postavkamaDa aktivirate vaš FT60 pritisnite gumbjednu sekundu. Kada aktivirate FT60 nemožete ga isključiti.

1. Language: (Jezik:) OdaberiteDeutsch, English, Español,Français , Italiano, Português iliSuomi s GORE/DOLJE. Pritisnite UREDU.

2. Prikazuje se Please enter basic

settings (molimo, unesite osnovnepostavke). Pritisnite U REDU.

3. Odaberite Time format (Oblikvremena).

4. Unesite Time (Vrijeme).5. Unesite Date (Datum).6. Odaberite Units (Jedinice). Odaberite

metričke (kilogrami, centimetri, KCAL)ili imperijalne jedinice (funte, stope,CAL).

7. Unesite Weight (Težina).8. Unesite Height (Visina).9. Unesite Date of birth (Datum

rođenja).10. OdaberiteSex (Spol).11. Prikazuje se Settings OK? (Postavke

su u redu?).Odaberite Yes (Da) da prihvatite ispremite postavke. Prikazuje seBasic settings complete

(Završetak osnovnih postavki) a FT60prelazi u Time mode (način radaVrijeme).Odaberite No (Ne) ako želitepromijeniti postavke. Prikazuje sePlease enter basic settings

(Molimo, unesite osnovne postavke).Ponovo unesite vaše osnovnepostavke.

4 Početak rada

Page 5: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Gumbi i struktura izbornikaGORE: Uđite u izbornik i pređite preko

listi za odabir, podesite vrijednosti

U REDU: Potvrda odabira, odaberitevrstu vježbanja ili postavke za vježbanje

DOLJE: Uđite u izbornik i pređite prekolisti za odabir, podesite vrijednosti

NATRAG :• Izlaz iz izbornika• Vratite se na prethodnu razinu• Poništite odabir• Ostavite postavke nepromijenjene• Sa dugačkim pritiskom vratite se u

pregled Time (Vrijeme)

SVJETLO:• Osvijetlite prikaz• Sa dugačkim pritiskom uđite u brzi izbornik u pregledu Time (Vrijeme) (primjerice da

zaključate gumbe, namjestite alarm ili odaberete vremensku zonu) ili za vrijemevježbanja (npr. da podesite zvuk vježbanja ili zaključate gumbe)

HRVATSKI, SRPSKI

Početak rada 5

Page 6: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

2. PRIJE VJEŽBANJAAktivirajte program za vježbanjePolar StarPrilagođen, personaliziran i ugrađenprogram za vježbanje Polar Star pružaoptimalnu jačinu i ciljana vremena zavaše vježbanje. Računalo za vježbanjedaje povratnu informaciju o vašojučinkovitosti nakon svakog vježbanja ijednom tjedno.

FT60 izrađuje program za vježbanje natemelju korisničkih informacija (težina,visina, dob, spol), razine vježbanja,razine aktivnosti i cilja vježbanja.

Analizom vaših tjednih rezultatavježbanja i razine vježbanja, računalo zavježbanje pruža vodič za vježbanje zaslijedeći tjedan. Program za vježbanjaprilagođava se vašim navikama zavježbanje i promjeni razine vježbanja.

1. U Time mode (način rada Vrijeme)odaberite Menu > Applications >

Training program > Create new

program (Izbornik > Aplikacije >Program za vježbanje > Kreiraj noviprogram).

2. Perfom Polar Fitness Test. Višeinformacije potražite na sljedećojstranici.

3. Odaberite cilj vašeg vježbanja:• Improve fitness (Poboljšaj

vježbanje)• Maximize fitness (Maksimaliziraj

vježbanje)• Lose weight (Smršavi)

4. Prikazuje se Training program

created! (Izrađen je program zavježbanje).

6 Prije vježbanja

Page 7: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

5. Zatim se prikazuje View week

targets? (Prikazati tjedne ciljeve?).Odaberite DA za pregled vremena iciljanog utroška kalorija za vaš prvitjedan vježbanja. Ako odaberete Ne,prikazuje se Training program

active! (Aktivan program zavježbanje!) a računalo za vježbanjese vraća u pregled Time (Vrijeme).

6. Pritisnite DOLJE i U REDU zapregled ciljanog vremena zavježbanje u tri različite zone brzineotkucaja vašeg srca (ciljane jačinevježbanja). Pritisnite DOLJE dapromijenite prikaz.

7. Sada ste aktivirali program zavježbanje. Pritisnite i držite NATRAG zapovratak u način rada Time (Vrijeme).

Da pregledate tjedne ciljeve kasnijeodaberite Menu > Applications >

Training Program > View week

targets (Izbornik > Aplikacije > Programza vježbanje > Pregled tjednih ciljeva).

Provođenje testa za vježbanjePolar

1. Stavite senzor brzine otkucaja srca,legnite i opustite se na 1-3 minute.

2. U načinu rada Time (Vrijeme)odaberite Menu > Applications >

Fitness test > Start test(Izbornik> Aplikacije > Test za vježbanje >Početak testa). Test za vježbanjepočinje čim FT60 otkrije brzinuotkucaja vašeg srca.

3. Nakon 5 minuta kasnije, oglašava sezvučni ton koji ukazuje na završetaktesta a rezultati testa pojavljuju se naprikazu.

HRVATSKI, SRPSKI

Prije vježbanja 7

Page 8: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

4. Pritisnite U REDU. Prikazuje seUPDATE VO2max? (AŽURIRAJVO2max?).

5. Odaberite Da da spremite rezultatetesta u vaše User information

(Korisničke informacije) i OwnIndex

results (Rezultate indeksa). Ukolikoznate vašu laboratorijski izmjerenuvrijednost VO2max i unijeli ste je uUser information (Korisničkeinformacije) odaberite Ne da spremiterezultate testa u OwnIndex results

(Rezultate indeksa).

8 Prije vježbanja

Page 9: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

3. VJEŽBANJENosite senzor brzine otkucaja srca da izmjerite brzinuotkucaja srca.

1. Navlažite područje elektroda na remenu.2. Prikvačite konektor na remen.3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i

prikvačite kuku na drugi kraj remena.4. Prilagodite dužinu remena tako da prianja čvrsto ali udobno.

Provjerite da li je područje vlažnih elektroda čvrsto u odnosuna vašu kožu i da je logotip konektora Polar u sredini iuspravnom položaju.

Odvojite konektor s remena i isperite remen pod mlazom tekućevode nakon svake uporabe. Znoj i vlaga mogu održavati elektrodemokrima a senzor brzine otkucaja srca aktiviranim. To će smanjitiradni vijek baterije senzora brzine otkucaja srca. Detaljne upute zapranje potražite u odlomku Važne informacije.

HRVATSKI, SRPSKI

Vježbanje 9

Page 10: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Početak vježbanja

1. Nosite raèunalo za vježbanje i senzorbrzine otkucaja srca.

2. U načinu rada Time (Vrijeme)pritisnite U REDU i odaberite Start

(Početak) ili dugim pritiskom pritisniteU REDU kada želite početi sasnimanjem vježbanja.

Za promjenu zvuka, pregleda brzineotkucaja srca ili druge postavki vježbanjaprije snimanja vašeg vježbanja pritisniteU REDU kada ste u načinu rada Time(Vrijeme) i odaberite Training Settings

(Postavke vježbanja).

Vaše vježbanje zabilježeno je samo akoje stopwatch uključen više od jedneminute.

Prekid vježbanjaDa pauzirate vaše vježbanje pritisniteNATRAG .

Da zaustavite vježbanje dva putapritisnite NATRAG i prikazuje seStopped (Zaustavljeno).

Da nastavite sa snimanjem vježbanjapritisnite U REDU.

Više informacije o brzoj povratnojinformacije vježbanja postražite ukorisničkom priručniku na internetskojstranici www.polar.com/support.

Pregled vježbanja prikazuje se samoako je vježbanje trajalo više od jedneminute.

10 Vježbanje

Page 11: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

4. NAKON VJEŽBANJAPregled podataka vježbanjaPregledajte podatke vježbanja uTraining files (Datoteke vježbanja),Week summaries (Tjedni pregled) iTotals (Ukupno).

Datoteke vježbanja

Odaberite Data > Training files

(Podaci > Datoteke vježbanja) za pregleddetaljnih informacija o vježbanju vašihposljednjih 100 vježbanja.

Kada je Training files (Datotekevježbanja) pun, najstarija datotekevježbanja zamijenjena je najnovijom.Želite li spremiti datoteku duže vrijemeprenesite je na web servis Polar nawww.polarpersonaltrainer.com.

Tjedni pregled

Da obrišete datoteku vježbanja odaberiteData > Delete files > Training files

(Podaci > Obriši datoteke > Datotekevježbanja) i datoteku koju želite obrisati.Prikazano je Delete file? (Brisatidatoteku?) Odaberite Da. Prikazano jeRemove from total? (Ukloniti izukupnih datoteka?) Da uklonite datotekuiz ukupnih datoteka odaberite Da.

Odaberite Data > Week summaries

(Podaci > Tjedni pregled) za pregledpodataka o vježbanju i rezultatimaposljednjih 16 tjedana.

Da resetirate tjedni pregled odaberiteData > Reset weekly summaries >

Reset weeks?(Podaci > Resetiraj tjednipregled > Resetiraj tjedne?). OdaberiteDa da resetirate tjedni pregled.

HRVATSKI, SRPSKI

Nakon vježbanja 11

Page 12: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Ukupno

Odaberite Data > Totals since

xx.xx.xxxx (Podaci > Ukupno odxx.xx.xxxx) za pregled ukupnog trajanja,broja vježbanja i kalorija od posljednjeresetiranja.

Da resetirate ukupne datoteke odaberiteData > Reset totals (Podaci >Resetiraj ukupne datoteke) i odaberiteDa.

12 Nakon vježbanja

Page 13: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

5. VAŽNE INFORMACIJEBriga za vaš FT60Računalo za vježbanje: Održavajte vašeračunalo za vježbanje čisto. Očistite ga uotopini vode i blagog sapuna i isperite čistomvodom. Ne uranjajte računalo za vježbanje uvodu. Osušite ga mekanim ručnikom. Nikadane koristite alkohol ili drugi abrazivni materijalpoput čelične vune ili kemijskih sredstava začišćenje.

Konektor: Nakon svake uporabe odvojitekonektor s remena i osušite ga mekanimručnikom. Očistite konektor u otopini vode iblagog sapuna prema potrebi. Nikada nekoristite alkohol ili drugi abrazivni materijal (npr.čeličnu vunu ili kemijska sredstava za čišćenje).

Remen: Isperite remen pod mlazom tekućevode nakon svake uporabe i ostavite ga da seosuši. Očistite remen u otopini vode i blagogsapuna prema potrebi. Ne koristite hidratantnesapune jer oni mogu ostaviti ostatke naremenu. Nemojte namakati, glačati,

centrifugirati ili izbjeljivati remen. Nemojterazvlačiti remen ili oštro savijati područjeelektroda.

Provjerite natpis na remenu da vidite da li sesmije prati u stroju za pranje. Nikada ne stavljajteremen ili konektor u sušilicu rublja!

Osušite i pohranite remen i konektorzasebno kako biste maksimalno produžiliradni vijek baterije senzora brzineotkucaja srca. Čuvajte računalo za vježbanjei senzor brzine otkucaja srca na mirnom isuhom mjestu. Ne pohranjujte ih u vlažnomokruženju, neprozračnom materijalu (plastičnojvreći ili sportskoj torbi) niti s provodljivimmaterijalom (mokar ručnik). Ne izlažite ihdirektnoj sunčevoj svjetlosti duže razdoblje npr.ne ostavljajte ga u automobilu ili na biciklu.

HRVATSKI, SRPSKI

Važne informacije 13

Page 14: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Servis

Tijekom dvogodišnjeg jamstva/jamstvenograzdoblja preporučujemo da servisirate uređaj,osim zamjene baterije, samo u ovlaštenomservisnom centru Polar. Jamstvo ne obuhvaćaštetu ili posljedičnu štetu prouzročenu u servisukoji nije ovlašten od tvrtke Polar Electro.

Podatke za kontakt i sve adrese servisnogcentra Polar potražite nawww.polar.com/support i web stranici zaodređene države.

Registrirajte Polar proizvod nahttp://register.polar.fi kako bismo kontinuiranounaprijeđivali naše proizvode i usluge te boljezadovoljili vaše potrebe.

Korisničko ime za vaš Polar račun je uvijekadresa vaše e-pošte. Isto korisničko ime i lozinkavrijede za registraciju Polar proizvoda,polarpersonaltrainer.com, Polar diskusijski forumi prijavu na bilten.

Promjena baterija

FT60 računalo za vježbanje i senzor brzineotkucaja srca Polar H1 koriste bateriju kojumože zamijeniti korisnik. Da promijenite baterijupratite upute navedene u poglavlju Promjenabaterija.

Prije promjene baterija imajte na umu sljedeće:

• Indikator slabe baterije prikazuje se samokada je preostali kapacitet baterije 10-15%.

• Pretjerana uporaba pozadinskog svjetla trošibateriju brže.

• Pozadinsko svjetlo i zvuk automatski seisključuju kada je prikazan indikator za slabubateriju. Podešeni alarmi prije pojavljivanjaindikatora za slabu bateriju ostaju aktivni.

• U hladnim uvjetima, indikator za slabubateriju može se prikazati ali će nestati kadatemperatura poraste.

14 Važne informacije

Page 15: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Promjena baterija

Prilikom promjene baterije uvjerite se da brtveniprsten nije oštećen jer ga u protivnom trebazamijeniti novim. Možete kupiti brtveniprsten/komplet baterija u dobro opremljenimPolar trgovinama i ovlaštenim servisima tvrtkePolar. U SAD-u i Kanadi, dodatni brtveni prstenidostupni su u ovlaštenim servisnim centrimaPolar. U SAD-u brtveni prsten/baterijskopakiranje dostupno je i na www.shoppolar.com.

Držite baterije dalje od djece. U slučaju gutanjaodmah potražite liječničku pomoć.

Baterije odložite na pravilan način premalokalnim propisima.

Prilikom korištenja nove, potpuno napunjenebaterije izbjegavajte kontakt sa spajalicom tj.istovremeno s obje strane s metalnim ilielektrično provodljivim alatima poput kliješta.Na taj način možete izazvati kratak spoj baterijei prouzročiti brže pražnjenje baterije. U pravilukratko spajanje ne oštećuje bateriju ali možesmanjiti kapacitet i radni vijek baterije.

Opasnost od eksplozije u slučaju zamjenebaterije s baterijom drugog tipa.

HRVATSKI, SRPSKI

Važne informacije 15

Page 16: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Zamjena baterije računala za vježbanje

1. Otvorite baterijski poklopac kovanicom tako da ga okrećete izsmjera ZATVORENOG prema OTVORENOM položaju (A1).

2. Podignite poklopac baterije i pažljivo izvadite bateriju čvrstimštapićem prikladno male veličine ili pločicom, recimočačkalicom. Poželjan je nemetalni alat. Pazite da ne oštetitemetalni zvučni element (*) ili žljebove. (A2) Stavite novubateriju s pozitivnom stranom (+) okrenutom prema van.

3. Zamijenite stari brtveni prsten novim (ako je dostupan),pravilnim namještanjem u utor poklopca kako biste osiguralivodonepropusnost.

4. Vratite poklopac i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu daZATVORITE.

Promjena baterije senzora brzine otkucaja srca

1. Otvorite poklopac prostora s baterijom uz pomoć kopče naremenu. (B1)

2. Izvadite staru bateriju iz poklopca baterije uz pomoć malogkrutog štapića ili trake kao što je čačkalica za zube. Poželjanje nemetalni alat. Pazite da ne oštetite poklopac baterije.

3. Stavite bateriju unutar poklopca s negativnom stranom (-)okrenutom prema van. Pazite da se brtveni prsten nalazi uutoru jer time ćete osigurati nepropusnost za vodu.

4. Poravnajte rub na baterijskom poklopcu s utorom nakonektoru i vratite baterijski poklopac na svoje mjesto. Moratečuti škljocaj.

16 Važne informacije

Page 17: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Mjere oprezaRačunalo za vježbanje Polar pokazujeindikatore vaše učinkovitosti. Ono pokazujerazinu fiziološkog napora i jačine za vrijemevježbe. Nije namjenjeno za drugu uporabu.

Minimaliziranje opasnosti tijekomvježbanja

Vježbanje može uključivati određenu opasnost.Prije početka redovitog programa vježbanjaodgovorite na sljedeća pitanja u vezi vašegzdravstvenog stanja. Ako je vaš odgovor naova pitanja potvrdan, obratite se liječniku prijepočetka programa vježbanja.

• Jeste li bili fizički neaktivni u proteklih 5godina?

• Imate li visok krvni tlak ili visok kolesterol ukrvi?

• Uzimate li lijek za krvni tlak ili srce?• Imate povijest poteškoća sa disanjem?• Imate simptome bolesti?• Oporavljate se od teške bolesti ili

medicinskog liječenja?• Koristite pejsmejker ili drugi implantirani

elektronički uređaj?

• Pušite?• Trudni ste?

Osim jačine vježbanja, lijekova za srčanesmetnje, krvnog tlaka, psiholoških stanja,astme, disanja, itd., određena energetska pića,alkohol i nikotin također mogu utjecati na brzinuotkucaja vašeg srca.

Za vrijeme vježbanja obratite pozornost nareakcije vašeg tijela. Osjetite li iznenadnubol ili pretjeran umor za vrijemevježbanja preporučujemo vam daprekinete s vježbanjem ili nastaviteslabijim intenzitetom.

Napomena! Imate li pejsmejker, možetekoristite računala za vježbanje Polar. U teoriji,ometanje pejsmejkera prouzročenoproizvodima tvrtke Polar nije moguće. U praksinema postojećih izvješća. Ipak, ne možemoslužbeno jamčiti za prikladnost naših proizvodasa svim pejsmejkerima ili drugim implantiranimuređajima zbog mnoštva raspoloživih uređaja.U slučaju sumnje, ili ako ste primjetili neobičnepojave tijekom uporabe Polar proizvoda,obratite se liječniku ili proizvođaču

HRVATSKI, SRPSKI

Važne informacije 17

Page 18: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

implantiranog elektroničkog uređaja kako bistebili sigurniji.

Ako ste alergični na neku tvar koja dolaziu doticaj s vašom kožom ili sumnjate naalergijsku reakciju zbog uporabeproizvoda pogledajte popis materijala utehničkim specifikacijama. Da izbjegnetereakcije kože na senzor brzine otkucaja srca,nosite ga preko majice ali navlažite majicuispod elektroda kako biste osigurali neometanrad.

Kombinirani utjecaj vlage i jake abrazije možeprouzročiti uklanjanje crne boje s površinesenzora brzine otkucaja srca i obojiti odjećusvijetle boje. Ako koristite parfem ili sredstvo zazaštitu od insekata na koži pobrinite se da nedođe u kontakt s računalom za vježbanje ilisenzorom brzine otkucaja srca.

Oprema za vježbanje s elektroničkimkomponentama može prouzročitiometanje signala. Ako želite riješiti teprobleme, pokušajte ovo:

1. Skinite senzor brzine otkucaja srca s prsa ikoristite opremu za vježbanje kao i inače.

2. Premještajte ručni uređaj sve dok nepronađete područje u kojem ne prikazujeometanje signala ili ne trepće simbol srca.Smetnje su često povećane ispred pločazaslona opreme dok na lijevoj ili desnojstrani zaslona nema smetnji.

3. Vratite senzor brzine otkucaja srca na prsa idržite ručni uređaj u ovom području bezsmetnji čim duže.

Ako FT60 i dalje ne radi, dio opreme možestvarati prevelike elektroničke smetnje zabežično mjerenje brzine otkucaja srca.

FT60 se smije nositi za vrijeme plivanja.Da očuvate vodonepropusnost nemojtepritiskati gumbe pod vodom. Višeinformacija potražite na stranicihttp://www.polar.com/support.

18 Važne informacije

Page 19: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Računalo za vježbanje

Vrsta baterije CR2025Radni vijek baterije Prosječno 1 godina (1 h/dan, 7

dana/tjedan vježbanja)Radna temperatura -10 °C do +50 °C / 14 °F do 122 °FMaterijal remena zaručni zglob

Poliuretan

Poklopac i kopčaremena za ručnizglob

Nehrđajući čelik u skladu sa EUsmjernicom 94/27/EU i dopunom1999/C 205/05 o oslobađanju niklaiz proizvoda namjenjenihdirektnom i produženom kontaktu skožom.

Točnost sata Bolje od ± 0,5 sekundi/dan natemperaturi 25 °C / 77 °F.

Točnost mjerenjabrzine otkucaja srca

± 1% ili ± 1 otk./min. ili veći,definicija koja se odnosi na stanjamirovanja.

Vodonepropusnost 30 m (prikladno za kupanje iplivanje)

Senzor brzine otkucaja srca

Vrsta baterije CR 2025Radni vijek baterije Prosječno 1500 sati uporabeBrtveni prstenbaterije

O-prsten 20,0x0,90 silikonskimaterijal

Radna temperatura -10 °C do +50 °C / 14 °F do 122 °FMaterijal konektora ABSMaterijal remena 38% Poliamid, 29% Poliuretan,

20% Elastin, 13% PoliesterVodonepropusnost 30 m (prikladno za kupanje i

plivanje)

HRVATSKI, SRPSKI

Važne informacije 19

Page 20: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Ograničenja

Kronometar 23 h 59 min 59 sBrzina otkucaja srca 15 - 240 otk./min.Ukupno vrijeme 0 - 9999 h 59 min 59 sUkupno kalorija 0 - 999999 kcal/CalUkupan brojvježbanja

65 535

Godina rođenja 1921 - 2020Maksimalna brzina sGPS senzorom

199,9 km/h

Maksimalna brzina sfootpod-om

29,5 km/h

Polar FlowLink i Polar WebSync 2.1 (ilinoviji)

Zahtjevi sustava: PC MS Windows (7/XP/Vista), 32bit, Microsoft .NET FrameworkVersion 2.0Intel Mac OS X 10.5 ili noviji

Računalo za vježbanje Polar FT60 koristi međuostalim i sljedeće patentirane tehnologije:

• OwnZone® procjenu za određivanjeograničenja brzine otkucaja srca osobe zadan

• OwnCode® kodirani prijenos•• OwnIndex® tehnologija za test vježbanja• OwnCal® osobni izračun kalorija• FlowLink® prijenos podataka

20 Važne informacije

Page 21: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Ograničeno međunarodno jamstvoPolar• Ovo jamstvo ne utječe na zakonska prava

kupca prema važećim i primjenjivimnacionalnim ili državnim zakonima na snazi ilina prava kupca u odnosu na prodavateljakoja proizilaze iz njuhovog kupoprodajnogugovora.

• Ovo ograničeno međunarodno jamstvo Polarizdaje Polar Electro Inc. za kupce koji sukupili ovaj proizvod u SAD ili Kanadi. Ovoograničeno međunarodno jamstvo Polarizdaje Polar Electro Oy za kupce koji su kupiliovaj proizvod u drugim zemljama.

• Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. jamčikupcu/naručitelju ovog uređaja da proizvodnema oštećenja u materijalu ili izradi utrajanju od dvije (2) godine od datumakupnje.

• Original račun je vaš dokaz o kupnji!• Jamstvo ne obuhvaća bateriju, uobičajeno

trošenje i habanje, štetu uslijed zlouporabe,nepravilne uporabe, nesreće ili nepoštivanjamjera opreza; nepravilnog održavanja,komercijalne uporabe, napuknuća,neispravnosti ili izgrebanog kućišta/prikaza,elastične vrpce i Polar opreme.

• Jamstvo ne obuhvaća štetu/e, gubitke,troškove ili izdatke proizašle na direktan,indirektan ili slučajan, posljedičan ili posebannačin a koji proizilaze iz, ili su vezane uzproizvod.

• Neoriginalni kupljeni dijelovi nisu obuhvaćeniovim dvogodišnjim (2) jamstvo osim akodrugačije ne nalaže lokalni zakon.

• Za vrijeme jamstvenog razdoblja, proizvod ćebiti popravljen ili zamijenjen u ovlaštenimservisnim centrima Polar bez obzira nazemlju nabave.

Jamstvo proizvoda je ograničeno na zemlju ukojima je proizvod kupljen.

Autorsko pravo © 2013 Polar Electro Oy,FI-90440 KEMPELE, Finska. Sva pravapridržana. Zabranjena je uporaba iliumnožavanje ovog priručnika bez pisanogodobrenja tvrtke Polar Electro Oy.

HRVATSKI, SRPSKI

Važne informacije 21

Page 22: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Nazivi i logotipi u ovom korisničkom priručnikuili u pakiranju ovog proizvoda su trgovačkemarke tvrtke Polar Electro Oy. Nazivi i logotipisa simbolom ® u ovom korisničkom priručnikuili u pakiranju ovog proizvoda su registriranetrgovačke marke tvrtke Polar Electro Oy.Windows je registrirana trgovačka marka tvrtkeMicrosoft Corporation a Mac OS je registriranatrgovačka marka Apple Inc.

Polar Electro Oy je ISO 9001:2008 certificiranatvrtka.

Ovaj proizvod zadovoljava direktivu 93/42/EEC,1999/5/EC i 2011/65/EU. Relevantnadeklaracija o usklađenosti je dostupna nawww.polar.com/support.

Regulatorna informacija dostupna je nawww.polar.com/support.

22 Važne informacije

Page 23: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Prekrižena košarica označava da su proizvodiPolar elektronički uređaja i u okviru smjernice2002/96/EC Europskog parlamenta i Vijeća oelektričnom i elektroničkom otpadu (WEEE) ibaterijama i akumulatorima korištenim uproizvodima u okviru direktive 2006/66/ECEuropskog parlamenta i Vijeća od 6 rujna2006., za baterije i akumulatore i stare baterije iakumulatore. Ovi proizvodi ibaterije/akumulatori unutar Polar proizvodatreba odložiti zasebno u EU zemljama.

Ova oznaka pokazuje da je proizvod zaštićenod električnog udara.

Naputak o odricanju odgovornosti• Materijal u ovom priručniku služi samo za

informatine svrhe. Opisani proizvodi podložnisu promjenama bez prethodne najave zbogprograma za stalni razvoj proizvođača.

• Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy ne dajenikakve izjave ili jamstva u vezi s ovimpriručnikom ili s obzirom na ovdje opisaneproizvode.

• Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy nijeodgovoran za štetu, gubitak, troškove iliizdatke, proizašle na direktan, indirektan ilislučajan, posljedičan ili poseban način ili kojise odnose na ovaj materijal ili ovdje opisaneproizvode.

Proizvodnja Polar Electro Oy, Professorintie 5,FI-90440 KEMPELE.

Tel +358 8 5202 100, Telefaks +358 8 5202300, www.polar.com

HRVATSKI, SRPSKI

Važne informacije 23

Page 24: Polar FT60™ · 2. Prikvačite konektor na remen. 3. Zavežite remen oko prsa, odmah ispod prsnog mišića i prikvačite kuku na drugi kraj remena. 4. Prilagodite dužinu remena

Manufactured by

Polar Electro OyProfessorintie 5FIN-90440 KEMPELETel +358 8 5202 100Fax +358 8 5202 300www.polar.com