Top Banner

Click here to load reader

of 44

Pokolenie Kolumbów

Nov 21, 2014

ReportDownload

rakso332

Prezentacja

  • 1. POKOLENIE KOLUMBW

2. Modych okoo dwudziestoletnich ludzi biorcych udzia w walce z okupantem nazwano Kolumbami.Okrelenie to wzio si od tytuu ksikiRomana Bratnego Kolumbowie rocznik 20. Modzie z tych rocznikw walczya o nowy wiat,o woln od nacjonalizmu i hitlerowskiego bestialstwa Europ.Byli jak Kolumb, odkrywcami zdobywcami nowego, lepszego wiata. Kolumbowie - pokolenie tragiczne 3. Po wybuchu wojny, modzi wieo upieczeni maturzyci, musieli zaj si zupenie innymi sprawami ni te,ktre zwykle absorbuj osoby wkraczajce w doroso.Wychowanie domowe i szkolne, a zwaszcza harcerskiepozwolio realizowa najwspanialsze ideay moralne i patriotyczne. Dojrzewanie do powanych zada 4. Dziaania zbiorowe uksztatoway u modziey walczcejz okupantem wiele istotnych cech.Mona wrd nich wyrni: uczciwo, solidarno, cierpliwo, powicenie dla innych. Braterstwo i suba Istotne byy rwnie formy samoksztacenia: pogbianie wiedzyi uczu patriotycznych.Wszystko to skadao si na kocowy efekt tak znaczcy w dobie okupacji: potrafili ze sob dobrze wsppracowa, liczy na siebiew kadej sytuacji, umieli rwnie dy do wytyczonych celw metodycznie i co najwaniejsze sumiennie przygotowywa akcjew ramach Maego Sabotau czy Dziaania Dywersyjne. 5. Zakrojony na szerok skal May Sabota polega nadrobnych akcjach przeciwko okupantowi.Chocia w nazwie znajduje siprzymiotnik may, to naprawdbyy to niebagatelne wyczynymodych ludzi, ktrych skutektrudno przeceni. May Sabota Graffiti Maego Sabotau 6. Jedn z form dziaalnoci sabotaowej byo: niszczenie zdj niemieckich oficerw; napisy i rysunki na murach; ulotki; oblewanie rcym pynem odziey zwaszcza kobiet spacerujcych z Niemcami; gazy zawice lub pobudzajce wymioty(stosowane w kinach, niemieckich sklepach,lokalach rozrywkowych); zrywanie plakatw.Akcjbardzo niebezpieczn byo zrywanieniemieckich flag i zawieszanie polskichz okazji 3 maja i 11 listopada.May Sabota 7. Staym zwyczajem nalecym rwnie do Maego Sabotau byo rysowanie znaku Polski Walczcej kotwicy.Do tego celu opracowano nawet specjalne pieczcie z poduszk nasczon farb i przyrzd do pisania grubymi literami wysoko na murach.Znak Polski Walczcej namalowanyprzez Jana Guta na placu Unii Lubelskiej w Warszawie.Po przeciwnej stronie cokou Pomnika Lotnika Kotwic namalowa Jan Bytnar ps. Rudy.May Sabota 8. Z broni w rku Okres dywersji by wypeniony rnymi zadaniami.Jedne udao si zrealizowa bez wikszych problemw i strat,w innych walczcy zginli lub odnieli rany.Przykadami Dziaa Dywersyjnych sm.in. wysadzanie pocigu z transportemwiozcym niemiecki sprzt wojenny.Mona wrd nich wyrni jeszczeodbicie winiw z pocigu wiozcegoich do obozu zagady w Owicimiu.Walka z broni w rku dawaa modymludziom okazj do zawiadczeniawasnym yciem patriotycznej postawy. 9. Krzysztof Kamil Baczyski W adys aw Bartoszewski Miron Bia oszewski Teresa Bogus awska Wacaw Bojarski Tadeusz Borowski Roman Bratny Olgierd Budrewicz Jan Bytnar Jerzy Ficowski Tadeusz Gajcy Kazimierz Grski Zbigniew Herbert Gustaw Herling-Grudzi ski Krystyna Krahelska Stanisaw Lem Wojciech Mencel Mieczysaw Pawlikowski Wodzimierz Pietrzak Jan Romocki Tadeusz Rewicz Stanisaw Staszewski Zdzisaw Stroiski Jzef Szczepaski Wisawa Szymborska Andrzej Trzebiski Karol Wojtya Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 10. Pseudonimy: Jan Bugaj , Emil , Jan Krzyski , Krzysztof , Piotr Smugosz , Krzysztof Zieliski , Krzy .Urodzony 22 stycznia 1921, zmar 4 sierpnia 1944 roku.Polski poeta czasu wojny, podchory, onierz Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregw, pochodzenia polsko-ydowskiego.Zgin w czasie powstania warszawskiego jako onierz batalionu Parasol Armii Krajowej. Krzysztof Kamil Baczyski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 11. Urodzony 19 lutego 1922 w Warszawie polski polityk, dziennikarz, pisarz,dziaacz spoeczny i historyk.Wizie Auschwitz, onierz Armii Krajowej,dziaacz Polskiego Pastwa Podziemnego,uczestnik powstania warszawskiego. Wadysaw Bartoszewski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 12. Urodzony 30 czerwca 1922 w Warszawie,zmar 17 czerwca 1983 w Warszawie polski poeta, prozaik, dramatopisarzi aktor teatralny. Debiutowa w krakowskim yciu Literackimw 1955 w ramach Prapremiery piciu poetwobok wierszy m.in. Herberta. Miron Biaoszewski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 13. Urodzona 13 lipca 1929 w Warszawie,zmara 1 lutego 1945 polska poetka.W 1941 wstpia do konspiracji naleaa do 6. Warszawskiej eskiej DruynyHarcerskiej Szarych Szeregw.Zostaa aresztowana 23 lutego 1944 przezgestapo, osadzona w wizieniu na Pawiakui tam torturowana na przesuchaniach. Teresa Bogusawska Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 14. Urodzony 30 padziernika 1921,zmar 5 czerwca 1943 w Warszawie polski poeta.Pisa pod pseudonimami: Jan Marzec, Wojciech Wierzejewski, Marek Zalewski.Czonek organizacji konspiracyjnejKonfederacja Narodu.Wraz z Bronisawem Kopczyskim zainicjowawydawanie podziemnego miesicznikakulturalnego Sztuka i Nard, ktrego zostadrugim redaktorem naczelnym w styczniu 1943. Wacaw Bojarski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 15. Urodzony 12 listopada 1922 w ytomierzu,zmar 3 lipca 1951 w Warszawie polski poeta,prozaik, publicysta.W 1943 roku Borowski zosta wywieziony doniemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.Kontynuowa tam twrczo literack, piszcm.in. wiersze, piosenki i koldy, a take listydo narzeczonej Marii. Tadeusz Borowski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 16. Urodzony 5 sierpnia 1921 w Krakowie polskiprozaik, poeta, publicysta i scenarzysta filmowy.W czasie okupacji niemieckiej wsppracowa z pismem Kunia (1943-1944),a nastpnie by redaktorem tajnego pismaliterackiego Dwigary (1944), by rwnieoficerem Armii Krajowej i walczy w powstaniu warszawskim oraz przebywa w obozachjenieckich. Roman Bratny Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 17. Urodzony 10 lutego 1923 r. w Warszawie dziennikarz, reportaysta, pisarz, varsavianista,podrnik.onierz Armii Krajowej (pseud. Konrad),uczestnik powstania warszawskiego(zgrupowanie mija, obwd ywiciel), w stopniukaprala podchorego. Wspredagowapowstacze pismo Dziennik Radiowy 22.Obwodu AK. Olgierd Budrewicz Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 18. Pseudonim Rudy, Czarny, Janek, Krokodyl, Jan Rudy.Urodzony 6 maja 1921 w Kolbuszowej,zmar 30 marca 1943 w Warszawie harcmistrz, podporucznik AK bojownikSzarych Szeregw. Od pocztku II wojnywiatowej aktywnie uczestniczyw konspiracyjnych dziaaniach Szarych Szeregw.Jego pseudonimem Rudy nazwano 2. kompani harcerskiegobatalionu AK Zoka. Jan Bytnar Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 19. Urodzony 4 wrzenia 1924 w Warszawie,zmar 9 maja 2006 w Warszawie polskipoeta, eseista, autor tekstw piosenek,prozaik, tumacz, onierz Armii Krajowej(ps. Wrak), uczestnik powstania warszawskiego, znawca folkloruydowskiego i cygaskiego.W powstaniu walczy jako onierz pukuAK Baszta na Mokotowie. Jerzy Ficowski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 20. Pseudonim Karol Topornicki, Roman Ocie, Toprur. 8 lutego 1922 w Warszawie,zm. 16 sierpnia 1944 w Warszawie polski poeta czasu wojny, onierzArmii Krajowej.Obok Krzysztofa Kamila Baczyskiegouwaany za najwybitniejszego poetpokolenia kolumbw. Tadeusz Gajcy Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 21. Urodzony 2 marca 1921 we Lwowie,zmar 23 maja 2006 w Warszawie, polskipikarz, wystpujcy na pozycji napastnika,trener pikarski oraz dziaacz.W latach 1970-1976 by selekcjoneremreprezentacji Polski. Kazimierz Grski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 22. Urodzony 29 padziernika 1924 we Lwowie,zm. 28 lipca 1998 w Warszawie polski poeta,eseista, dramatopisarz, autor suchowisk;kawaler Orderu Ora Biaego.Z wyksztacenia ekonomista, prawnik i filozof.Po zajciu Lwowa przez Niemcw kontynuowanauk na tajnych kompletach, gdzie uzyskamatur (w styczniu 1943).W tym samym czasie prawdopodobniezaangaowa si w dziaalno konspiracyjn (AK). Zbigniew Herbert Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 23. Urodzony 20 maja 1919 r. w Skrzelczycach,zmar 4 lipca 2000 r. w Neapolu pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, onierz, wizie agrw.15 padziernika 1939 zaoy wrazz kolegami jedn z pierwszych polskich organizacji konspiracyjnych Polsk Ludow Akcj Niepodlegociow (PLAN).By jej szefem przez 2 miesice. Gustaw Herling-Grudziski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 24. Krystyna Krahelska pseudonim Danutaur. 24 marca 1914 w rodzinnym majtkuw Mazurkach nad rzek Szczar, na terenieobecnej Biaorusi; zm. 2 sierpnia 1944w Warszawie poetka, harcerka, etnografka,onierz Armii Krajowej, uczestniczka powstania warszawskiego.W powstaniu warszawskim sanitariuszka1108. plutonu (d-ca ppor. Wron KarolWrblewski) w 3. szwadronie 1. dywizjonu Jele 7. Puku Uanw Lubelskich AK pod pseudonimem Danuta. Krystyna Krahelska Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 25. Urodzony 12 wrzenia 1921 we Lwowie,zmar 27 marca 2006 w Krakowie - polskipisarz, filozof, futurolog, eseista i satyryk.By wsppracownikiem PolskiegoPorozumienia Niepodlegociowego. Pierwszymi utworami Lema byyopowiadania i wiersze o tematyceokupacyjnej drukowane w 1946 naamach Kunicy, onierza Polskiegoi Tygodnika Powszechnego.Stanisaw Lem Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 26. Wojciech Bernard Mencel ps. Pawe Janowicz ur. 21 maja 1923w Pabianicach, zm. 13 wrzenia 1944 w Warszawie polski poeta, kapral podchory, powstaniec warszawski.Podczas powstania warszawskiego onierz Armii Krajowej.By wtedy dowdc patrolu megafonw Biura Informacji i Propagandy Komendy Gwnej Armii Krajowej. Wojciech Mencel Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 27. Urodzony 9 stycznia 1920 w ytomierzu,zmar 23 grudnia 1978 w Warszawie aktor.Podczas II Wojny wiatowej sierantbombardier Polskich Si Powietrznych naZachodzie.Podczas II wojny wiatowej by lotnikiem RAF-uw polskich Dywizjonach 300 i 301. cznie wykona 29 lotw bojowych. Mieczysaw Pawlikowski Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 28. Pseudonim Balk, Andrzej Ados, Juliusz Wolden ur. 7 lipca 1913w Warszawie, zm. 22 sierpnia 1944 tame polski poeta, prozaik i krytyk literacki.Uczestnik powstania warszawskiego, zginw 20. dniu walk na Starym Miecie. Wodzimierz Pietrzak Przedstawiciele Pokolenia Kolumbw 29. Pseudonim Bonawentu